Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчанняСторінка15/19
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.41 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Задача 2

Цех ВАТ “Ковельсільмаш” споживає активну потужність Р2=1550 кВт при коефіцієнті потужності cosφ = 0,72. Енергосистема розпорядилась зменшити споживану реактивну потужність до 450 квар. Визначити необхідну потужність і коефіцієнт навантаження в двох випадках: до і після установки конденсаторної батареї. Вибрати тип конденсатора. Номінальна напруга мережі 10 кВ.Розв’язок


1. Необхідна трансформаторна потужність до установки конденсаторів

Sтр = Р2/cos φ 2 = 1550/0,72 = 2153 кВА;

По таблицях підбираємо трансформатор типу ТН – 2500/10 з повною потужністю Sном = 2500 кВА;

2. Коефіцієнт навантаження

Кн = 2153/2500 = 0,86;

3. Необхідна реактивна потужність

Q = Sтр· sin φ2 = 2153· 0,693 = 1492 квар;

4. Необхідна потужність конденсаторної батареї

Qб = Q-Q е= 1492 – 450 = 1042 квар;

5. По таблиці вибираємо конденсатори типу УК-0,38-540Н потужністю 540 квар – 2 шт; Qб = 540· 2 = 1080 квар;

6. Незкомпенсована реактивна потужність

Qнезк = Q - Qб;

7. Необхідна трансформаторна потужність після установки батареї Sтр = Р2 + Q2.

Таким чином, завдяки встановленню конденсаторної батареї, зменшилась трансформаторна потужність і можна вибрати трансформатор типу ТН-1600/10 потужністю

1600 кВА.

Тоді коефіцієнт навантаження: Кн = 1604/1600 ≈ 1,0.Задача 3

Визначити електрорушійну силу, струми в навантаженні Ін і в обмотках якоря Іа та збудження Ізб генератора постійного струму з паралельним збудженням, який служить для живлення кіл управління токарного верстата, має на виході номінальну напругу Uном=220В і навантажений на споживач опором Rн = 2,2 Ом. Опори обмотки якоря Ra=0,10 м, і обмотки збудження Rзб = 110Ом. К.к.д. генератора ŋном = 0,88. Визначити також корисну Р2 , споживану Р1 потужності і сумарні втрати.


Розв’язок


1. Визначаємо струм в обмотці збудження

Ізб = Uном/Rзб = 220/110 = 2 А;

2. Визначаємо струм в навантаженні

Ін = Uном/Rн = 220/2,2 = 100 А;

3. Визначаємо струм в обмотці якоря

Іа = Ін + Із б= 100+2 = 102 А;

4. Електрорушійна сила генератора

Е = Uном + Іа· Rа = 220 + 102· 0,1 = 230,2 В;

5. Корисна і споживана потужність

Р2 = Uном· Ін = 220· 100 = 22 кВт;

Р1 = Р 2/ ŋном = 25 кВт;

6. Сумарні втрати

ΣΡ = Р1- Р2 = 25-22 = 3 кВт.

Задача 4

Двигун з паралельним збудженням токарного верстату живиться від мережі з напругою Uном=220 В. Якір обертається з частотою n=1450 об/хв. Споживаний струм І=480 А. Проти - ЕРС в обмотці якоря Е=200 В, опір обмотки збудження R=44 Ом. Визначити струм в обмотці якоря Іа, опір обмотки якоря Ŗа, корисну потужність Р2, корисний обертовий момент М, якщо К.к.д. двигуна ŋ =0,89.


Розв’язок


  1. Знаходимо струм в обмотці якоря

Із б= Uном/Rзб = 220/44 = 5 А;

Іа = І - Ізб = 480 - 5 = 475 А;

2.Визначаємо опір обмотки якоря з рівняння двигуна

Uном = Е + Іа· Rа

Ra = (Uном – Е)/Іа = ( 220-200)/457 = 0,042 Ом;

3.Визначаємо корисну і споживану потужності

η = Р21

Р1 = Uном· І = 220· 480 = 105,60 кВт;

Р21/η = 105,6· 0,89 = 93,98 кВт;

4.Визначаємо корисний обертовий момент

М=9,55 Р2/n = 9500· 93,98/1450 = 618,4 Н· м.

Задача 5

Трифазний асинхронний двигун з коротко замкнутим ротором має номінальні параметри: потужність Рном =75 кВт; напругу Uном = 380 В; частоту обертання ротора n2 = 1480 об/хв.; к.к.д. ηном = 0,93; коефіцієнт потужності cosφ = 0,87; кратність пускового струму Іпуск ном = 7.5; кратність пускового моменту Мпуск ном = 1,2; Здатність до перевантаження Ммахном = 2,2. Частота струму в мережі f1 = 50 Гц. Визначити: споживану потужність; номінальний, пусковий і максимальний моменти; номінальний і пусковий струми; номінальне ковзання; сумарні втрати; частоту струму в роторі.Розв’язок

1. Потужність, споживана двигуном з мережі


Р1 = Рном / ŋном =75/0,93 = 80,6 кВт;


2. Номінальний момент

Мном = 9550· Рном /nном =9550·75/1480 = 484 Н·м;

3. Пусковий і максимальний моменти

Мпуск = 1,2 Мном = 1,2·484 = 581Н·м;

Ммакс = 2,2·484 = 1064,8 Н·м;

4. Номінальний і пусковий струмиІном =1000·Рном /(·Uном·ŋном·cosφном) =

= 1000·75/(·380·0,93·0,87) = 141 А;

Іпуск = 7,5 Іном = 7,5·141 = 1057,5 А;

5. Номінальне ковзання

Sном = (n1 – n2)/n1 = (1500 – 1480)/1500 =0,013;

6. Сумарні втрати в двигуні

Σ Р=Р1–Рном=80,6–75 = 5,6кВт;

7. Частота струму в роторі

f2 = f1· Sном= 50· 0,013 = 0,65 Гц.Задача 6

Трифазний асинхронний двигун з фазним ротором має параметри: активний опір фази ротора R2 = 0,25 Ом; індуктивний опір фази нерухомого ротора Х2 = 2,5 Ом. При обертанні ротора з частотою n2 = 1450 об/хв. в фазі ротора наводиться ЕРС Е2S = 15 В. Визначити: ЕРС в фазі нерухомого ротора Е2; струм в фазі ротора при номінальному режимі І2 і при пуску І2пуск.
Розв’язок

1. Визначаємо ковзання ротора

S = (n1 – n2)/ n1 = (1500 – 1450)/1500 = 0,033

2. ЕРС в фазі нерухомого ротора знаходимо з формули

Е2S = Е2 ·S, звідси Е2 = Е2S/S = 15/0,033 = 454,5 В

3. Струм в фазі ротора при пускуІ2пуск = = = 181 А

4. Індуктивний опір фази ротора при S = 0,033

Х2S = Х2·S = 2,5·0,033 = 0,08 Ом

5. Струм в фазі рухомого ротораІ2 = = = 57 А.

Теми рефератів

1. Людина і електрика.

2. Силові трансформатори.

3. Синхронні двигуни.

4. Колекторні двигуни постійного і змінного струму.

5. Крокові двигуни.6. Інформаційні електричні машини.

Каталог: e-book
e-book -> Методика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами
e-book -> Урок 13 Техніка безпеки
e-book -> Тема: Предмет методики навчання інформатики і її місце в системі професійної підготовки вчителя інформатики. Інформатика як наука і навчальний предмет в школі. Концепції шкільного курсу інформатики. Стандарт шкільної освіти з інформатики
e-book -> Принципи створення та використання електронних посібників на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки План виступу: 1
e-book -> Перша частина. До засновання київської держави. Про історію І передісторичне жите
e-book -> Специфіка уроку інформатики. Методика проведення окремих етапів уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація і проведення різних типів уроку. Організація оцінювання результатів навчання з інформатики
e-book -> Структура навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Пропедевтика навчання інформатики в початковій школі. Базовий курс інформатики. Аналіз програм з інформатики. Профільне навчання інформатики в старших класах
e-book -> Урок 21 Яке з поданих речень є спонукальним? Споконвіку українці любили калину
e-book -> Методичні рекомендації до вивчення систем програмування. Розв’язування задач
e-book -> Методичні рекомендації щодо викладення теоретичного матеріалу розділу «Методика навчання роботи з електронними таблицями»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка