Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчанняСторінка9/19
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.41 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19Теми рефератів

 1. Людина і електрика.

 2. Електрика навколо нас.

 3. Електрика і медицина.

 4. Біофізика поразки електричним струмом.

 5. Електропровідність і опір матеріалів.

 6. І не провідник і не ізолятор.


Перевір себе

  1. Які дві сторони електромагнітного поля вам відомі?

  2. Як зображають електричне поле позитивного точкового заряду і негативного точкового заряду ?

  3. Від чого залежить ємність плоского конденсатора ?

  4. Три конденсатора ємністю 10, 15, 6 мкФ з’єднали спочатку паралельно, а потім послідовно .Чому дорівнює їх загальна ємність при кожному з’єднанні?

  5. Що називають електричним струмом і густиною струму?

  6. Які матеріали відносяться до діелектриків і які до провідників? В чому полягає їх відмінність?

  7. Чому дорівнює електрична міцність, діелектрична провідність і питомий опір трансформаторного масла?

  8. Від чого залежить опір провідників?

  9. Поясніть процес одержання синусоїдальної ЕРС з допомогою найпростішого генератора змінного струму.

  10. В чому заключається явище резонансу напруг?

  11. Накресліть графіки зміни струму, напруги і потужності, а також векторну діаграму кола при резонансі напруг.

  12. При яких умовах в колі наступає резонанс напруг?

  13. При яких умовах в колі наступає резонанс струмів?

  14. В чому заключається принципова відмінність реактивної потужності від активної?

  15. Перше підприємство має коефіцієнт потужності 0,9, а Едруге – 0,6. Яке підприємство краще використовує споживану повну потужність?

  16. Які шкідливі наслідки низького значення коефіцієнта потужності?

  17. Чому встановлення конденсаторів на підстанції призводить до збільшення коефіцієнта потужності?

  18. Чому в сучасній енергетиці так широко використовують трифазні електричні кола?

  19. Поясніть методику одержання трифазної симетричної ЕРС.

  20. Які стандартні напруги в трифазних колах вам відомі.

  21. Накресліть чотирьох провідну систему при з’єднанні обмоток генератора зіркою і покажіть фазні і лінійні струми і напруги. Які співвідношення між ними?

  22. Накресліть схему з’єднання обмоток генератора трикутником і покажіть фазні і лінійні напруги.

  23. Накресліть векторну діаграму напруг і струмів при з’єднанні трикутником симетричного трифазного активно-індуктивного навантаження.

  24. Чому дорівнює геометрична сума лінійних струмів симетричного трифазного кола при з’єднанні споживачів зіркою або трикутником. Відповідь поясніть з допомогою векторної діаграми.

Тема. Електромагнетизм.
В результаті самостійної роботи студенти повинні
Знати властивості і характеристики магнітного поля, відмінність його від електричного; природу електричного струму у різних середовищах, формулювання і фізичну сутність закону електромагнітної індукції; закони Кірхгофа для магнітного кола; формули магнітної індукції, магнітної напруженості, магнітного потоку, самоіндукції, індуктивності, енергії магнітного поля;

вміти визначати напрям магнітного поля, полюси магніту, визначати сили, що діють на провідник із струмом, напрям струму в провіднику, індукованої ЕРС; виконувати розрахунки простих магнітних кіл; розв’язувати задачі з використанням формул магнітної індукції, магнітної напруженості, магнітного потоку, закону повного струму, законів Кірхгофа для магнітного кола, самоіндукції, індуктивності і енергії магнітного поля.

Основні базові знання, необхідні для засвоєння теми

План.


 1. Магнітне поле, його властивості

 2. Характеристики магнітного поля.

 3. Явище електромагнітної індукції.

 4. Магнітне коло.

 5. Основи розрахунку магнітних кіл.

 6. Явище електромагнітної індукції.

 7. Явище самоіндукції.

 8. Явище взаємоіндукції.

 9. Енергія магнітного поля.

Методичні рекомендації до вивчення теми

На початковому етапі вивчення теми слід визначити сутність магнітного поля, усвідомити такі його характеристики, як магнітний потік, магнітна індукція, напруженість магнітного поля, намагнічуюча сила, магнітна напруга, абсолютна і відносна магнітна проникність, одиниці їх вимірювання і залежності, які існують між ними. Необхідно також ознайомитись з властивостями магнітного поля: взаємодією магнітного поля з провідником, по якому протікає електричний струм і явищем індукування ЕРС в провіднику під впливом магнітного поля, зрозуміти відмінність між принципом дії електричного двигуна і генератора.

Далі доцільно перейти до вивчення магнітних властивостей різних речовин. Вияснити, чому феромагнітні, парамагнітні та діамагнітні речовини по-різному взаємодіють з магнітним полем, які речовини відносяться до магнітом’ягких, а які - до магнітотвердих? Визначити, що називається магнітним колом, які бувають магнітні кола. Особливо варто звернути увагу на вивчення основних законів розрахунку магнітних кіл: закони Ома, Кірхгофа, повного струму і їх практичне застосування. Крім того, слід вияснити, чому магнітопроводи практично всіх електричних машин виготовлять з тонких пластин, ізольованих одна від одної.

Практично вся електрична енергія виробляється на електричних станціях електричними машинами, які називаються генераторами і значна частина її споживається електричними машинами, які називаються двигунами. В основі роботи генератора лежить явище електромагнітної індукції – явище індукування ЕРС в провіднику при переміщенні його в магнітному полі або коли його пронизує змінне магнітне поле. Індукована ЕРС завжди має такий напрям, що створений нею струм протидіє причині, що викликає її появу. Це правило називається правилом ЛЕНЦА. Напрям індукованої ЕРС визначають за правилом правої руки.Якщо долоню правої руки розмістити так, щоб лінії магнітної індукції входили в неї, а відігнутий на 90˚ великий палець співпадав з напрямом переміщення провідника в магнітному полі, то чотири витягнутих пальці вкажуть напрям індукованої в провіднику ЕРС

Перетворення електричної енергії в механічну і принцип дії електричного двигуна основаніт на взаємодії провідника, по якому протікає електричний струм, з магнітним полем. Магнітне поле діє на нього з силою, напрям якої визначають за правилом лівої руки.


Якщо долоню лівої руки розмістити так, щоб лінії магнітної індукції входили в неї, чотири витягнутих пальці співпадали з напрямом струму, то відігнутий на 90˚ великий палець співпаде з напрямом сили, яка діє на провідник.

Закінчуючи вивчення теми, слід ознайомитися з порядком розрахунку магнітних кіл. Розрахунок магнітного кола, як правило, заключається в знаходженні намагнічуючої сили обмотки по заданій величині магнітного потоку, що протікає по певній дільниці магнітного кола.

Для розрахунку коло ділять на ділянки з однаковим перерізом по всій довжині, тобто з однорідним полем, визначають магнітну індукцію на кожному з них і по кривих намагнічення знаходять відповідні напруженості магнітного поля. За законом повного струму сума магнітних напруг на окремих ділянках дорівнює повному струму, тобто

H1· ℓ1 + H2·ℓ2 + H0·ℓ0 + … = I·


Ключові терміни

Магнітне поле

Напруженість магнітного поля

Каталог: e-book
e-book -> Методика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами
e-book -> Урок 13 Техніка безпеки
e-book -> Тема: Предмет методики навчання інформатики і її місце в системі професійної підготовки вчителя інформатики. Інформатика як наука і навчальний предмет в школі. Концепції шкільного курсу інформатики. Стандарт шкільної освіти з інформатики
e-book -> Принципи створення та використання електронних посібників на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки План виступу: 1
e-book -> Перша частина. До засновання київської держави. Про історію І передісторичне жите
e-book -> Специфіка уроку інформатики. Методика проведення окремих етапів уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація і проведення різних типів уроку. Організація оцінювання результатів навчання з інформатики
e-book -> Структура навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Пропедевтика навчання інформатики в початковій школі. Базовий курс інформатики. Аналіз програм з інформатики. Профільне навчання інформатики в старших класах
e-book -> Урок 21 Яке з поданих речень є спонукальним? Споконвіку українці любили калину
e-book -> Методичні рекомендації до вивчення систем програмування. Розв’язування задач
e-book -> Методичні рекомендації щодо викладення теоретичного матеріалу розділу «Методика навчання роботи з електронними таблицями»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка