Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовкиСторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
глава держави;

 • дипломатичні представництва держав (посольства і місії);

 • консульські представництва;

 • постійні представництва держав при міжнародних організаціях;

 • всі відповіді правильні.

  5. Відзначте вид внутрішньодержавних органів зовнішніх зносин:  1. глава держави;

  2. глава уряду;

  3. відомство іноземних справ;

  4. міністерство зовнішньої торгівлі;

  5. всі відповіді правильні.

  6. Що таке кумуляція місій у праві зовнішніх зносин?   1. виконання дипломатичних функцій послами, призначеними за сумісництвом, тобто керівник дипломатичного представництва в одній країні одночасно представляє інтереси своєї держави в іншій, частіше — сусідній країні;

   2. делегування одним органом зовнішніх зносин частини своїх повноважень іншому;

   3. укладення угоди про обмін дипломатичними представництвами;

   4. обмін вірчими грамотами;

   5. порядок створення і функціонування представництв і місій при міжнародних організаціях.

  7. Відзначте вид дипломатичних представництв:  1. місія — представництво другого класу;

  2. консульство - представництво першого класу;

  3. агентство зовнішніх зносин – представництво третього класу;

  4. бюро дипломатичних представників – представництво четвертого класу;

  5. всі відповіді правильні.

  8. Дипломатичний корпус – це…  1. сукупність усіх дипломатичних представників, які акредитовані у даній державі;

  2. штат працівників дипломатичного представництва окремої держави;

  3. сукупність дипломатичних представників, яких скерувала держава в інші країни для представництва своїх інтересів;

  4. дипломатичний персонал окремого дипломатичного представництва;

  5. всі відповіді правильні.

  9. Агреман — це …  1. згода уряду приймаючої держави на призначення конкретної особи главою дипломатичного представництва;

  2. старійшина, що очолює дипломатичний корпус;

  3. документ, який засвідчує загальні повноваження глави представництва;

  4. ранг глави дипломатичного представництва;

  5. вид дипломатичних представництв.

  10. Вірча грамота — це…  1. документ, який засвідчує загальні повноваження глави дипломатичного представництва;

  2. згода уряду приймаючої держави на призначення конкретної особи главою дипломатичного представництва;

  3. документ, що офіційно підтверджує закінчення місії глави дипломатичного представництва;

  4. документ, що підтверджує повноваження представника для укладення міжнародного договору;

  5. документ, який видається кожному працівнику дипломатичного представництва.

  11. Чи користуються члени родини дипломатичного агента дипломатичними привілеями та імунітетами?  1. так, на рівні з дипломатичними агентами, але якщо вони проживають разом із ним і не є громадянами держави перебування та не проживають у ній постійно;

  2. так, але їх правовий статус прирівнюється до членів адміністративно-технічного персоналу;

  3. так, але вони користуються тільки імунітетом від кримінальної юрисдикції;

  4. ні, на них не поширюється цей статус;

  5. так, вони звільняються від податків, мита та зборів з одержуваного ними заробітку.

  12. Що означає абсолютний імунітет дипломатичного агента від кримінальної юрисдикції держави перебування?  1. це право дипломатичного агента взагалі не брати участь у кримінально-процесуальних діях у будь-якій якості за жодних обставин;

  2. він звільняється від кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на її території;

  3. його можна притягнути до кримінальної відповідальності тільки за злочини, вчинені на території акредитуючої держави;

  4. він підлягає кримінальній відповідальності у державі перебування;

  5. він не несе кримінальної відповідальності.

  13. Установа, яка входить до системи органів зовнішніх зносин держави і представляє її на визначеній угодою території держави перебування, здійснюючи на ній захист прав та інтересів своєї держави, її громадян і юридичних осіб – це...  1. консульство;

  2. відомство зовнішніх справ;

  3. центральний орган виконавчої влади;

  4. місія при міжнародній організації;

  5. дипломатичне агентство.

  14. Консульська екзекватура – це…  1. дозвіл приймаючої держави на призначення глави консульської установи;

  2. акт, що містить відомості про особу, яка призначається главою консульської установи, засвідчує її посаду, категорію або клас, до якого вона належить, і деякі інші відомості про неї;

  3. округ, на який поширюється повноваження консульської установи;

  4. термін, на який призначається глава консульської установи;

  5. клас консульської установи.

  15. Акт, що містить відомості про особу, яка призначається главою консульської установи, засвідчує її посаду, категорію або клас, до якого вона належить, і деякі інші відомості про неї – це…  1. консульський патент;

  2. вірча грамота;

  3. агреман;

  4. консульська екзекватура;

  5. консульське агентство.

  16. Які наслідки для дипломатичних та консульських працівників має оголошення їх державою перебування persona non grata?  1. вони визнаються не бажаними особами і зобов’язані негайно залишити територію держави перебування;

  2. вони визнаються злочинцями і підлягають кримінальній відповідності в акредитуючій державі;

  3. вони нагороджуються почесними титулами;

  4. вони мають право на отримання громадянства країни перебування;

  5. вони отримують право обіймати посади в органах державної влади країни перебування.

  16. Сукупність особливих прав, які мають дипломатичні й консульські представники, але не мають громадяни країни перебування – це…  1. дипломатичні або консульські привілеї;

  2. дипломатичні або консульські імунітети;

  3. дипломатичний або консульський статут;

  4. агреман;

  5. екзекватура.

  17. Сукупність обов'язків, від яких звільняються дипломатичні й консульські представники, але не звільняються власні громадяни – це…  1. дипломатичні або консульські імунітети;

  2. дипломатичні або консульські привілеї;

  3. дипломатичний або консульський статут;

  4. агреман;

  5. екзекватура.

  18. Відзначте правильно вказані основні джерела права зовнішніх зносин:  1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 p.;

  2. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 p.;

  3. Конвенція про спеціальні місії 1969 р.;

  4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.;

  5. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.;

  6. Статут Міжнародного суду ООН;

  7. Закон України «Про дипломатичні місії».

  19. Відзначте правильно вказані зовнішньополітичні повноваження парламенту України;  1. визначає основи зовнішньої політики держави;

  2. дає згоду на обов'язковість міжнародних договорів України і денонсацію міжнародних договорів України;

  3. приймає рішення про використання Збройних Сил України за кордоном;

  4. приймає рішення про визнання іноземних держав;

  5. призначає і звільняє глав дипломатичних представництв України в іноземних державах і при міжнародних організаціях;

  6. приймає вірчі й відзивні грамоти дипломатичних представництв іноземних держав;

  7. здійснює захист прав й інтересів громадян України за кордоном.

  20. Відзначте види працівників, що входять до складу дипломатичного представництва:  1. глава дипломатичного представництва, члени дипломатичного персоналу;

  2. члени адміністративно-технічного персоналу;

  3. члени обслуговуючого персоналу;

  4. дипломатичний корпус;

  5. члени представницької місії;

  6. члени академічного персоналу;

  7. місіонери.

  21. Відзначте правильно названі класи глав консульських установ:  1. генеральні консули;

  2. консули;

  3. віце-консули;

  4. посоли;

  5. посланники;

  6. повірені у справах;

  7. дипломати.

  22. Чим відрізняються між собою міжнародні урядові та неурядові організації?  1. природою та правовим статусом;

  2. нічим;

  3. неурядові організації наділені ширшими повноваженнями;

  4. урядові організації не визнаються суб’єктами міжнародного права;

  5. немає жодної правильної відповіді.

  23. Об'єднання держав, створене на основі міжнародного договору для виконання певних цілей, що має систему постійно діючих органів, які володіють міжнародною правосуб'єктністю, й засноване відповідно до міжнародного права – це…  1. міжнародна (міждержавна) організація;

  2. міжнародна конференція;

  3. міжнародна слідча комісія;

  4. міжнародний суд з прав людини;

  5. немає жодної правильної відповіді.

  24. Відзначте правильно вказані види міжнародних організацій:  1. універсальні та регіональні;

  2. локальні та партикулярні;

  3. юридичні і політичні;

  4. судові і конвенційні;

  5. всі відповіді правильні.

  25. Відзначте правильно вказані спеціалізовані установи ООН:  1. Міжнародна організація праці;

  2. Міжнародний союз електрозв'язку

  3. Всесвітній поштовий союз;

  4. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)

  5. всі відповіді правильні.

  26. Відзначте правильно вказані види міжнародних організацій за характером повноважень:  1. міждержавні організації та організації наднаціонального характеру;

  2. універсальні та регіональні;

  3. локальні та партикулярні;

  4. юридичні і політичні;

  5. судові і конвенційні.

  27. Універсальна міжнародна організація, створена для підтримання міжнародного миру, загальної безпеки та для сприяння розвитку всебічного співробітництва між державами – це…  1. ООН;

  2. Ліга Націй;

  3. НАТО;

  4. ЛАД;

  5. всі відповіді правильні.

  28. Коли був підписаний Статут ООН?  1. 26 червня 1945 р.;

  2. 27 березня 1945 р.;

  3. 15 лютого 1929 р.;

  4. 19 липня 1950 р.;

  5. немає жодної правильної відповіді.

  29. Головним органом ООН є…  1. Генеральна Асамблея;

  2. Рада міністрів держав-членів;

  3. Керівна рада;

  4. Європейський суд;

  5. всі відповіді правильні.

  30. Який орган ООН уповноважений здійснювати дослідження та складати доповіді з міжнародних питань в галузі економіки, соціуму, культури, освіти, охорони здоров'я та подібних питань або спонукати до цього інших, а також давати з будь-якого з цих питань рекомендації Генеральній Асамблеї, членам Організації та зацікавленим спеціалізованим установам?  1. Економічна та Соціальна Рада;

  2. Рада з Опіки;

  3. Міжнародний Суд;

  4. Секретаріат;

  5. ЮНЕСКО.

  31. Відзначте правильно вказані ознаки (елементи) міжнародних організацій:  1. договірна основа;

  2. постійний характер діяльності;

  3. внутрішньорганізаційний механізм;

  4. заснування відповідно до норм внутрішнього права держави, в якій вони розміщені;

  5. не визнається суб’єктом міжнародного права;

  6. наявність працівників;

  7. має рахунок у банку.

  32. Узагальнюючий термін "міжнародний орган", що нерідко вживається в міжнародно-правовій літературі та міжнародній практиці охоплює такі інститути:  1. міжнародні конференції;

  2. міжнародні комісії і комітети;

  3. міжнародні організації;

  4. керівні органи міжнародних організацій;

  5. органи ООН;

  6. урядові та неурядові міжнародні організації;

  7. регіональні організації.

  33. Відзначте правильно вказані невід'ємні ознаки міжнародних міжурядових організацій:  1. вона створюється державами, які фіксують свій намір в установчому акті — статуті, що є спеціальним різновидом міжнародного договору;

  2. вона існує і діє в межах прийнятого установчого акта, який визначає її статус і повноваження;

  3. вона є постійно діючим об'єднанням з такими невід'ємними рисами, як стабільність структури, наявність системи постійних органів тощо;

  4. вона створюється виходячи з принципу суверенної рівності держав — членів організації;

  5. членство в ній підкоряється певним внутрішнім правилам організації, що характеризують участь держав-членів у діяльності її органів, а також представництво держав при організації;

  6. їх органи одержують від держав-членів суверенні повноваження;

  7. вони можуть приймати рішення з певних питань, що прямо зобов'язують фізичних і юридичних осіб держав-членів.

  8. вони можуть мати тимчасовий характер – тобто створюватися для досягнення певної мети;

  9. вони є першими інститутами міжнародної співпраці і ведуть свій початок від конгресів монархів XVII-XIX ст., що мали на меті післявоєнне врегулювання відносин між державами;

  34. Інститут міжнародного права, що регулює відносини між державами та іншими суб'єктами міжнародного права стосовно статусу, порядку використання та охорони морських просторів – це…  1. міжнародне морське право;

  2. профільний інститут;

  3. міжнародне право морської території;

  4. принцип міжнародного морського права;

  5. немає жодної правильної відповіді.

  35. Суверенітет прибережної держави поширюється за межі її сухопутної території та внутрішніх вод на прилягаючий морський пояс, що називається …  1. територіальним морем.

  2. прилеглою зоною;

  3. виключною економічною зоною;

  4. внутрішніми водами;

  5. континентальним шельфом;

  36. Відповідно до норм міжнародного права ширина територіального моря може бути не більше, ніж …

  1. 12 морських миль;

  2. 200 морських миль;

  3. 50 морських миль;

  4. 100-110 кілометрів;

  5. 50 кілометрів.

  37. Район морського простору, прилеглий до зовнішньої межі територіального моря — це …  1. прилегла зона;

  2. територіальне море;

  3. виключна економічна зона;

  4. внутрішні води;

  5. континентальний шельф.

  38. Прибережна держава має право встановлювати прилеглу зону шириною не більше…  1. 24 морські милі від вихідних ліній, від яких здійснюється відлік ширини її територіального моря;

  2. 24 морські милі від її територіального моря;

  3. 24 морські милі від внутрішніх вод;

  4. 200 морських миль від вихідних ліній, від яких здійснюється відлік ширини її територіального моря;

  5. 12 морських миль від континентального шельфу.

  39. Район, що знаходиться за межами територіального моря та прилягає до нього, шириною не більше 200 морських миль, що відраховуються від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря – це…  1. прилегла зона;

  2. територіальне море;

  3. виключна економічна зона;

  4. внутрішні води;

  5. континентальний шельф.

  40. Принцип свободи відкритого моря:  1. свобода судноплавства;

  2. свобода риболовства;

  3. свобода прокладання підводних кабелів і трубопроводів;

  4. свобода наукових досліджень;

  5. всі відповіді правильні.


  4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  Нормативно-правові акти:

  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст.2598.

  2. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

  3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

  4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118/page

  5. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 21 березня 1986 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_a04

  6. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_185

  7. Всесвітня поштова конвенція від 1 січня 1996 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_297

  8. Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181

  9. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d08

  10. Європейська ландшафтна конвенція від 7 вересня 2005 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_154

  11. Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) від 18 вересня 1975 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_217

  12. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_183

  13. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ від 26 вересня 2003 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_181

  14. Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций от 6 октября 1983 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_020

  15. Конвенция о мирном решении международных столкновений от 18 октября 1907 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_938

  16. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов от 31 марта 1978 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_391

  17. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_070

  18. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_003

  19. Міжнародна конвенція про вантажну марку від 5 квітня 1966 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_007

  20. Конвенція про відкрите море від 29 квітня 1958 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_180

  21. Конвенція про статус біженців від 28 липня 1951 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_011

  22. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_038

  23. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14 червня 1974 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/995_002

  24. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_060

  25. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародний документ від 4. 11. 1950 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004

  26. Заключний акт НБСЄ, підписаний 1 серпня 1975 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_055

  27. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг від 28 травня 1988 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_263

  28. Загальна декларація прав людини ООН. Міжнародний документ від 10 грудня 1948 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

  29. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права ООН. Міжнародний документ від 16.12. 1966 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043

  30. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Обьединенных Наций от 24 октября 1970 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_569

  31. Рамкова конвенція про захист національних меншин від 1 лютого 1995 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055

  32. Статут ООН. Міжнародний документ від 26. 06. 1945 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_010

  33. Декларація тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_621

  34. Договір про заснування Європейської Спільноти від 25 березня 1957 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_017

  35. Договір про створення Економічного союзу від 24 вересня 1993 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_051

  36. Договір про заснування Eнергетичного Cпівтовариства від 25 жовтня 2005 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_926

  37. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 г.) // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_055

  38. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров от 15 ноября 1982 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ualaws//show/995_568

  39. Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/ show/152_002

  40. Міжнародна угода по цукру від 1992 р. від 20 березня 1997 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_097

  41. Угода про створення зони вільної торгівлі від 4 квітня 1999 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/ laws/show/997_051

  42. Резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 года // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_202

  43. Решение об Основах таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств (Алматы, 10 февраля 1995 г.) // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakonuz.com/?document=16528

  44. Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=994_291

  45. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав від 8 грудня 1991 р.// Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_077

  46. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору від 9 липня 1997 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=994_002

  47. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

  48. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – ст. 131.

  49. Про національні меншини: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – ст. 529.

  50. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 3. – Ст. 12.

  51. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 р. // Верховна Рада України. Офіційний інтернет-сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2411-17

  52. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 199; 2003. – № 30. – Ст. 247.

  53. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

  54. Програма інтеграції України до Європейського Союзу. Указ Президента України від 14 вересня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1648.

  55. Про приєднання України до Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів: Постанова Верховної Ради України від 17 вересня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №41. – Cт. 601.

  56. Щодо відносин України і Організації Північно-Атлантичного Договору (НАТО): Постанова Верховної Ради України від 23 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 20-74. – Ст. 193.

  57. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – Ст. 101.  58. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. zakon.rada.gov.ua

  58.Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 179.

  59. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617.

  60. Про ратифікацію Конвенції ООН з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини ХІ Конвенції ООН з морського права 1982 року: Закон України від 3 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 254.

  61. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 65.

  62. Про дипломатичні ранги України: Постанова Верховної Ради України від 31 січня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 18. – Ст. 236.

  63. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

  64. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.  Каталог: 620
  620 -> Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів дну
  620 -> Матеріал підготувала вчитель біології
  620 -> Урок №36 Тема. Вимірювання кутів. Види кутів
  620 -> Уроку №10 Механічна і кулінарна обробка риби з лускою, без луски
  620 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології
  620 -> Дата проведення уроку Зміст навчального матеріалу (Тема уроку) Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Базові поняття та терміни
  620 -> Тримайся, моя рідна україно, борися, люба за життя своє мета: формування в учнів ціннісного ставлення до Батьківщини, розширення поняття


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка