Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів окр «магістр» спеціальності 03040101 «Правознавство»Скачати 417.83 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір417.83 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Тема 2.5. Окремі міжнародні документи в галузі ІКТ.

Резолюція Генеральной Ассамблеї ООН, 57/295. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в цілях розвитку, Шенгенська Інформаційна Система (SIS). Конвенція Європолу.


Тема 2.6. Імплементація Україною актів законодавства ЄС у сфері ІКТ.

Мета імплементації актів ЄС у сфері телекомунікаційних послуг. Стан імплементації актів законодавства ЄС. Заходи з імплементації актів законодавства ЄС. Виконавці та співвиконавці імплементації актів законодавства ЄС.

  1. Лекційні заняття


Розділ 1.

Загальні питання ІКТ
Тема 1.2.

Поняття та сутність інформаційно-комунікаційних технологій.

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Поняття ІКТ. Система ІКТ.

2.

Інформаційні технології.

3.

Комунікаційні технології.

4.

Телекомунікаційні технології.

Література: 2, 3, 5, 6, 14, 31 – 38, 53, 66, 69, 74 – 76, 80.


Тема 1.3.

ІКТ як об`єкт правового регулювання.

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Етапи розробки, впровадження, використання та розвитку складових ІКТ.

2.

Суспільні відносини, які виникають під час розробки, впровадження, використання та розвитку складових ІКТ.

3.

Проблемні питання правового регулювання суспільних відносин у сфері ІКТ.

Література: 2, 3, 5, 6, 12, 14, 22, 31 – 38, 53, 66, 69, 74 – 76, 80, 81.


Тема 1.4.

Застосування ІКТ в Україні (загальнодержавний рівень).

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Е- урядування.

2.

Програма інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки.

3.
Література: 1-11, 14, 55, 62Тема 1.6.

Інформаційні процеси і системи

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Поняття та елементи інформаційного процесу.

2.

Поняття інформаційної системи.

3.

Автоматизовані системи.

4.

Комунікаційні системи.

5.

Телекомунікаційні системи.

6.

Структура інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем.

Література: 8, 61- 63, 65-73, 79, 80.Тема 1.8.

Роль ІКТ у сучасної системі глобалізації.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Сутність та поняття терміну «глобалізація».

2.

Глобалізація в інформаційної сфері.

3.

Трансформація суспільних відносин в умовах глобалізації.

4.

Основні механізми прискореної глобалізації.

5.

Реальні та потенційні ризики глобалізації в інформаційної сфері.

Література: 8, 12, 13, 15, 20, 40, 49, 54, 55, 57, 60, 84.


РОЗДІЛ 2.

Міжнародно-правове регулювання ІКТ
Тема 2.1.

Міжнародний досвід інформатизації.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Країни СНГ.

2.

Країни ЄС, США, Японія, КНР.

3.

Латиноамериканські країни.

Література: 17, 84-86, 90.


Тема 2.2.

Міжнародно-правові основи регулювання у сфері ІКТ.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Міжнародні договори. Міжнародні проекти.

2.

Регламент міжнародного електрозв'язку. Регламент радіозв'язку.

3.

Генеральна угода з торгівлі послугами 1994 р.

Література: 87, 88 – 91.


Тема 2.6.

Імплементація Україною актів законодавства ЄС у сфері ІКТ.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Мета імплементації актів ЄС у сфері телекомунікаційних послуг.

2.

Стан імплементації актів законодавства ЄС.

3.

Заходи з імплементації актів законодавства ЄС. Виконавці та співвиконавці імплементації актів законодавства ЄС.

Література: 13, 15, 57, 81.


  1. Практичні (семінарські) заняття


Заняття 1

Метою семінарського заняття є усвідомлення сутності інформатизації та законодавчого визначення терміну «інформатизація». Важливою метою семінарського заняття є розгляд та перевірка засвоєння студентами чіткого розуміння природи інформаційних процесів та їх особливостей, а також перевірка розуміння основних доктринальних і практичних напрямів розбудови інформаційного суспільства та значення, в цих процесах інформатизації.
Тема 1.1.

Інформатизація в Україні.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Принципи державної політики в галузі інформатизації.

2.

Напрями інформатизації.

3.

Державно-правове регулювання у сфері інформатизації.

Література: 10, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 39, 40, 64.

Завдання на СРС: Сутність поняття “інформатизація”. Спільності та відмінності понять “інформатизація” та “інформатика”. Основні нормативно-правові акти України в сфері інформатизації та їх основні положення.


Заняття 2

Метою семінарського заняття є засвоєння основних аспектів сутності інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційних, комунікаційних і телекомунікаційних технологій. Також метою семінарського заняття є чітке усвідомлення спільностей та відмінностей цих технологій.
Тема 1.2.

Поняття та сутність інформаційно-комунікаційних технологій.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Поняття ІКТ.

2.

Система ІКТ.

3.

Інформаційні технології.

4.

Комунікаційні технології.

Література: 2, 3, 5, 6, 14, 31 – 38, 53, 66, 69, 74 – 76, 80

Завдання на СРС: Телекомунікаційні технології.


Заняття 3

Мета семінарського заняття: поглиблене засвоєння основи віднесення ІКТ до об`єктів правового регулювання. Особлива увага звертається на свідоме розуміння студентами суспільних відносин, які виникають під час розробки, впровадження, використання та розвитку складових ІКТ.
Тема 1.3.

ІКТ як об`єкт правового регулювання.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Суспільні відносини, які виникають під час розробки, впровадження, використання та розвитку складових ІКТ.

2.

Проблемні питання правового регулювання суспільних відносин у сфері ІКТ.

Література: 2, 3, 5, 6, 12, 14, 22, 31 – 38, 53, 66, 69, 74 – 76, 80, 81.

Завдання на СРС: Етапи розробки, впровадження, використання та розвитку складових ІКТ.Заняття 4

Метою семінарського заняття є огляд практичного застосування ІКТ в Україні, обмежуючись загальнодержавним рівнем. Особлива увага приділяється освоєнню студентами питань правового режиму цього застосування.
Тема 1.4.

Застосування ІКТ в Україні (загальнодержавний рівень).

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Е- урядування.

Література: 1-11, 14, 55, 62

Завдання на СРС: Програма інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки.

Заняття 5

Мета семінарського заняття: засвоєння основних елементів інформаційного процесу. Крім того, семінарське заняття спрямоване базове знайомство з сучасними механізмами здійснення інформаційних процесів.
Тема 1.6.

Інформаційні процеси і системи.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Поняття та елементи інформаційного процесу.

2.

Поняття інформаційної системи.

3.

Структура інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем.

4.

Автоматизовані системи.

Література: 8, 61- 63, 65-73, 79, 80

Завдання на СРС: Комунікаційні системи. Телекомунікаційні системи.


Заняття 6

Мета семінарського заняття: засвоєння основних моментів практичної роботи із сучасними інформаційно-пошуковими системами в сфері правової інформації. Крім того, семінарське заняття спрямоване на виконання контрольної роботи на тематику, викладену в Додатку А даних “Методичних вказівок”.Тема 1.7.
4 год.

Питання для розгляду:

1.

Типи та види ІПС. ІПС нормативно-правових документів та їх коротка характеристика.

2.

Практичне знайомство з найбільше популярними та повними ІПС нормативно-правових документів.

3.

Модульна контрольна робота.

Література: 8, 12, 20, 40, 49, 54, 61- 63, 65-73, 78, 79, 80

Завдання на СРС: Вирішення практичних завдань у сфері пошук документів, інформації , які потрібні безпосереднє студенту.


Заняття 6

Метою семінарського заняття є поглиблений розгляд питань правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з прискореною глобалізацією інформаційної сфери. Також основною метою семінарського заняття є розгляд та перевірка, на конкретних прикладах, розуміння студентами реальних та потенційних ризиків цього процесу. Особлива увага приділяється проблемним питанням правового регулювання даної сфері суспільних відносин.
Тема 1.8.
2 год.

Питання для розгляду:

1.

Трансформація суспільних відносин в умовах глобалізації.

2.

Реальні та потенційні ризики глобалізації в інформаційної сфері.

Література: 8, 12, 13, 15, 20, 40, 49, 54, 55, 57, 60, 84

Завдання на СРС: Підготовка реальних прикладів із запропонованих до розгляду питань


Заняття 7

Метою семінарського заняття є знайомство студентів з міжнародним досвідом інформатизації. Особливий наголос робиться на власну оцінку студентами рівню інформатизації в країнах ЄС та СНД.
Тема 2.1.

Міжнародний досвід інформатизації.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Досвід країн СНД

2.

Досвід країн ЄС

Література: 17, 84-86, 90.

Завдання на СРС: Опрацювання матеріалів лекції.


Заняття 8

Метою семінарського заняття є засвоєння студентами загальних принципів та методів правового регулювання суспільних відносин у сфері ІКТ. Крім того, під час проведення практичного заняття здійснюється розгляд та оцінка рефератів за тематикою, яка запропонована в Додатку Б даних “Методичних вказівок”.
Тема 2.2.

Міжнародно-правові основи регулювання у сфері ІКТ.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Основні положення Генеральної угоди з торгівлі послугами 1994 р.

2.

Розгляд та оцінювання рефератів

Література: 87, 88 - 91

Завдання на СРС: Опрацювання матеріалів лекції.
  1. Самостійна робота

Самостійна робота студента, з метою логічно та методологічно завершеного циклу вивчення дисципліни «Правові питання інформаційно-комунікаційних технологій», передбачає самостійне, на основі рекомендованих науково-методичних матеріалів, вивчення та усвідомлення положень інформаційного права, а також отримання практичних навиків з пошуку та роботи з нормативно-правовими документами на всіх стадіях їх “життєвого” циклу. Важливим етапом самостійної роботи студента є підготовка до розкриття питань модульної контрольної роботи та реферату, з більш наукових позицій. З цієї метою одним із основних інструментаріїв самостійної роботи є індивідуальні та групові консультації.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»

Скачати 417.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка