Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів окр «магістр» спеціальності 03040101 «Правознавство»Сторінка2/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
Тема 2.2. Законодавство у сфері доступу до публічної інформації.
Визначення публічної інформації. Порядок доступу до публічної інформації. Права та обов'язки суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації. Права та обов'язки розпорядника публічної інформації. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом.

Тема 2.3. Інформаційне законодавство у сфері створення інформації.
Правове регулювання діяльності засобів масової інформації при створенні масової інформації. Правові гарантії свободи масової інформації. Висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації. Правові засади створення інформаційних продуктів у видавництві та кінематографії. Створення науково-технічної та статистичної інформації.

Тема 2.4. Інформаційне законодавство у сфері зберігання інформації.
Правове регулювання бібліотечної діяльності. Права та обов’язки громадян та інших суб'єктів у галузі бібліотечної справи. Правове регулювання музейної та архівної справи. Особливі умови збереження та використання культурного надбання України. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при формуванні архівів, поширенні і використанні архівної інформації.
Тема 2.5. Інформаційне законодавство про інформаційні агентства.
Правові підстави діяльності інформаційних агентств. Порядок заснування, державної реєстрації та припинення діяльності інформаційних агентств. Статус суб'єктів діяльності інформаційних агентств. Основні принципи журналістської діяльності. Розповсюдження продукції інформаційного агентства.

РОЗДІЛ 3.

Правовий статус електронних інформаційних ресурсів
Тема 3.1. Електронний документообіг та особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет.
Визначення документу. Правовий статус електронного документа. Визначення та правовий статус електронного підпису. Умови визнання юридичної рівнозначності електронного цифрового підпису та власноручного підпису. Особливості правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням інформаційних ресурсів та інтернет-технологій.

Тема 3.2. Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням інформаційних ресурсів за допомогою інтернет-технологій.
Правове регулювання діяльності, пов'язаної з мережею Інтернет. Правові особливості діяльності інтернет-провадера, хостінг-провайдера. Особливості притягнення до юридичної відповідальності у випадку неправомірного використання інформаційних ресурсів. Основні правові проблеми, що обумовленні використанням інтернет-технологій.
Тема 3.3. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері персональних даних.
Правові підстави роботи з персональними даними. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при обробці персональних даних. Права та обов'язки суб’єктів суспільних відносин, пов'язаних із персональними даними.
2. Лекційні заняття
Розділ 1.

Правовий статус інформації та інформаційних ресурсів

Тема 1.1.

Інформація та інформаційні ресурси як об’єкт суспільних відносин. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Особливості інформації та інформаційних процесів.

2.

Основні підходи щодо визначення термінів «інформація» та «інформаційні ресурси".

3.

Право на інформацію.

Література: 1, 2, 5, 6, 7.

Завдання на СРС: Опрацювати матеріал лекції та літературу.


Тема 1.2.

Правовий режим інформації та інформаційних ресурсів. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Поняття правового режиму інформації.

2.

Інформація з обмеженим доступом та її складові (лікарська, банківська, нотаріальна, адвокатська таємниці).

3.

Правовий режим інформації обмеженого використання.

4.

Особливості права власності на інформацію.

Література: 1, 2, 5, 6, 7, 13, 15, 16.

Завдання на СРС: Опрацювати матеріал лекції та літературу.Тема 1.3.

Державна таємниця. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Загальні правові положення щодо державної таємниці.

2.

Віднесення інформації до державної таємниці.

3.

Переліки відомостей, що становлять державну таємницю.

4.

Обмеження прав суб'єктів, пов'язаних з державною таємницею.

5.

Контроль і нагляд за забезпеченням захисту державної таємниці.

Література: 1, 2, 5, 6, 7, 46.

Завдання на СРС: Опрацювати матеріал лекції та літературу.

Розділ 2.

Нормативно-правова база регулювання суспільних відносин в сфері інформаційних ресурсів

Тема 2.1.

Система інформаційного законодавства України. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Система та структура інформаційного законодавства України в частині інформаційних ресурсів.

2.

Основні положення законодавчих актів про інформацію та її види.

3.

Основні положення законодавства про створення та розповсюдження інформації.

4.

Основні положення законодавства про доступ до інформації.

Література: 1, 2, 5, 6, 7.

Завдання на СРС: Опрацювати матеріал лекції та літературу.


Тема 2.3.

Інформаційне законодавство у сфері створення інформації. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Правове регулювання діяльності засобів масової інформації при створенні масової інформації.

2.

Правові гарантії свободи масової інформації.

3.

Висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації.

4.

Правові засади створення інформаційних продуктів у видавництві та кінематографії.

5.

Створення науково-технічної та статистичної інформації.

Література: 1, 2, 5, 6, 7, 8.

Завдання на СРС: Опрацювати матеріал лекції та літературу.


Тема 2.4.

Інформаційне законодавство у сфері зберігання інформації. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Правове регулювання бібліотечної діяльності.

2.

Права та обов’язки громадян та інших суб'єктів у галузі бібліотечної справи.

3.

Правове регулювання музейної та архівної справи.

4.

Особливі умови збереження та використання культурного надбання України.

5.

Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при формуванні архівів, поширенні і використанні архівної інформації.

Література: 1, 2, 5, 6, 7, 8.

Завдання на СРС: Опрацювати матеріал лекції та літературу.

Розділ 3.

Правовий статус електронних інформаційних ресурсів
Тема 3.1.

Електронний документообіг та особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Визначення документу.

2.

Правовий статус електронного документа.

3.

Визначення та правовий статус електронного підпису.

4.

Умови визнання юридичної рівнозначності електронного цифрового підпису та власноручного підпису.

5.

Особливості правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням інформаційних ресурсів та інтернет-технологій.

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11.

Завдання на СРС: Опрацювати матеріал лекції та літературу.


Тема 3.3.

Правове регулювання інформаційних відносин в сфері обробки персональних даних. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Правові підстави роботи з персональними даними.

2.

Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при обробці персональних даних.

3.

Права та обов'язки суб’єктів суспільних відносин, пов'язаних із персональними даними.

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Завдання на СРС: Опрацювати матеріал лекції та літературу.


3. Практичні (семінарські) заняття
Заняття 1

Метою семінарського заняття є поглиблене засвоєння природи та сутності інформації та усвідомлення законодавче визначеного терміну «інформація». Зокрема, усвідомлення ролі та місця інформації у житті людини, життєдіяльності та еволюційного розвитку суспільства. Важливою метою семінарського заняття є розгляд та перевірка засвоєння студентами чіткого розуміння природи інформаційних процесів та їх особливостей. Крім того, одним з важливих завдань семінарського заняття є перевірка розуміння основних прав людини, суспільства на інформацію.
Тема 1.1.

Інформація та інформаційні ресурси як об’єкт суспільних відносин

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Особливості інформації та інформаційних процесів.

2.

Основні підходи щодо визначення термінів «інформація» та «інформаційні ресурси».

3.

Правове визначення терміну інформація.

4.

Право на інформацію.

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 49.


Заняття 2

Метою семінарського заняття є поглиблене засвоєння сутності понять «правової режим інформації» та «правової режим інформаційних ресурсів», їх складових. Також метою семінарського заняття є перевірка засвоєння студентами сутності особливості права власності на інформацію.
Тема 1.2.

Правовий режим інформації та інформаційних ресурсів

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Поняття правового режиму інформації.

2.

Інформація з обмеженим доступом та її складові (лікарська, банківська, нотаріальна, адвокатська таємниці).

3.

Правовий режим інформації обмеженого використання.

4.

Особливості права власності на інформацію.

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 50-52.

Завдання на СРС: вирішення задач на визначення елементів норм права в нормативно-правових актах України, що регулюють питання лікарської, банківської, нотаріальної та адвокатської таємниці.

Питання до підготовки докладу студентами:

1. Юридична відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом


Заняття 3

Метою семінарського заняття є засвоєння студентами природи та сутності поняття “державна таємниця” та принципи і механізми віднесення інформації до державної таємниці. Особлива увага звертається на свідоме розуміння студентами системи принципів поводження з інформацією, яка віднесена до категорії “державна таємниця”.
Тема 1.4.

Державна таємниця

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Загальні правові положення щодо державної таємниці.

2.

Віднесення інформації до державної таємниці.

3.

Переліки відомостей, що становлять державну таємницю.

4.

Обмеження прав суб’єктів, пов’язаних з державною таємницею.

5.

Контроль і нагляд за забезпеченням захисту державної таємниці.

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 47.

Завдання на СРС: Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації.

Питання до підготовки докладу студентами:

1. Юридична відповідальність за порушення законодавства з питань державної таємниці.Заняття 4

Метою семінарського заняття є поглиблене засвоєння системи та структури інформаційного законодавства України в частині інформаційних ресурсів. Особлива увага приділяється освоєнню студентами основних положень законодавчих актів про інформацію. Крім того, під час проведення семінарського заняття, достатньо уваги приділяється розгляду питань обороту інформації.
Тема 2.1.

Система інформаційного законодавства України.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Система та структура інформаційного законодавства України в частині інформаційних ресурсів.

2.

Основні положення законодавчих актів про інформацію та її види.

3.

Основні положення законодавчих актів про створення та розповсюдження інформації.

4.

Основні положення законодавчих актів про доступ до інформації.

Література: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

Завдання на СРС: вирішення задач згідно Конституції України та законів України «Про інформації» та «Про доступ до публічної інформації».


Заняття 5

Метою семінарського заняття є розгляд з поглибленим засвоєнням основних положень інформаційного законодавства у сфері створення інформації.
Тема 2.3.

Інформаційне законодавство у сфері створення інформації

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Правове регулювання діяльності засобів масової інформації при створенні масової інформації.

2.

Правові гарантії свободи масової інформації.

3.

Висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації.

4.

Правові засади створення інформаційних продуктів у видавництві та кінематографії.

5.

Створення науково-технічної та статистичної інформації.

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Питання до підготовки докладу студентами:

1. Правове регулювання створення інформації телерадіоорганізаціями.

2. Правові питання акредитації журналістів.

3. Правові засади державної статистичної діяльності в Україні.

5. Правове регулювання діяльності органів державної влади щодо створення інформації.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка