Методичні вказівки практичних занять з курсу інфекційних хвороб для студентів 5 курсу медичного факультету 2010Сторінка6/9
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рикетсіози – це група інфекційних захворювань, що спричинюються мікроорганізмами, які за своєю структурою і властивостями займають проміжне місце між бактеріями та вірусами, маючи певні властивості, характерні для першої та другої групи.


Найактуальнішим серед рикетсіозів є висипний тиф. Це захворювання зустрічається і сьогодні на всіх континентах (Африка, Латинська Америка, Азія), перш за все - у країнах «третього» світу. Висипниц тиф є супутником низького економічного та соціального рівня життя.

Наша країна через низку економічних та соціальних негараздів потрапила до категорії країн, де епідемічна ситуація стосовно висипного тифу чи його рецидиву вважається несприятливою. Цьому сприяють як зростаюча міграція населення з-за кордону (біженці, нелегальні мігранти тощо), так і посилення міграційних процесів всередині країни (до великих міст). Актуальною залишається проблема завошивленості як серед організованих груп населення (інтернати для дітей та людей старечого віку), так і серед молоді, мешканців сільської місцевості або осіб без певного місця проживання. Потенційною загрозою для виникнення епідемії висипного тифу є особи, котрі в минулому перенесли цю хворобу і залишилися носіями збудника (резервуаром).

Паразитування кліщів, заражених рикетсіями, на собаках створює можливість легкого інфікування людини. Ризик захворювання серед людей зростає через збільшення кількості безпритульних тварин, з одного боку, та здатності собачих кліщів паразитувати на цілому ряді свійських тварин, з іншого. Не можна не враховувати факту швидкого поширення модних тенденцій до утримання тварин, особливо собак, у міських квартирах без належного ветеринарного супроводу.

Гарячка Ку – один із найпоширеніших рикетсіозів. Вона є серйозною загрозою, нерідко являє смертельну небезпеку для людей, що перенесли операцію на серці, судинах, при бактеріальних ендокардитах. Є дані про її негативний вплив на перебіг СНІДу та інших захворювань, що супроводжуються імунодефіцитом.

Осередки гарячки Ку виявлені в багатьох областях та регіонах України, а саме в Криму, Дніпропетровській області, Прикарпатті, де інфікованність населення виявляється у 18-23% обстежених.

В теперішній час спостерігаються слабкі знання практичними лікарями Ку-рикетсіозу, особливостей його діагностики, профілактики, лікувальної тактики.

Марсельська гарячка – гостре рикетсіозне трансмісивне захворювання. Марсельська гарячка описана під різними назвами: марсельський рикетсіоз, кліщова середземноморська хвороба, туніська тифозна гарячка, собача хвороба, прищовидна гарячка.

Марсельська гарячка не втратила своєї актуальності в Україні, періодично реєструється в західних областях та автономній республіці Крим.

Паразитування кліщів на собаках складає можливість легкого інфікування людини. Враховуючи те, що останнім часом різко збільшилася кількість бродячих тварин, зростає ризик зараження людини.

У зв’язку з цим знання особливостей епідемічної ситуації та клінічних проявів марсельської гарячки та інших рикетсіозів має важливе практичне значення для своєчасного виявлення хворих та проведення протиепідемічних заходів.


Контрольні питання:

 1. Що таке „трансмісивна інфекція”?

 2. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт?

 3. Джерело інфекції при хворобі Лайма і кліщовому енцефаліті.

 4. Шляхи передачі хвороби Лайма, кліщового енцефаліту.

 5. Фактори патогенності Borelia burgdoferi.

 6. Переносники хвороби Лайма, кліщового енцефаліту.

 7. Стадії патогенезу бореліозу.

 8. Основні симптоми в початковий період хвороби Лайма.

 9. Місцеві зміни при кліщовому енцефаліті.

 10. Якій стадії патогенезу відповідає початковий період хвороби Лайма?

 11. Характеристика, термін виникнення місцевих змін при хворобі Лайма.

 12. Патогенез гарячки при хворобі Лайма.

 13. Клінічні прояви порушень з боку нервової системи при кліщовому енцеф

 14. Симптоми системного кліщового енцефаліту у період розпалу хвороб

 15. Зміни з боку серцево-судинної системи при кліщовому енцефаліті.

 16. Ускладнення бореліозу.

 17. Гемограма при хворобі Лайма, кліщовому енцефаліт.

 18. Методи специфічної діагностики хвороби Лайма, кліщового енцефаліту.

 19. Зміни у спинномозковій рідині при кліщовому енцефаліті.

 20. Етіотропна терапія хвороби Лайма. Препарати, їх дози, шляхи введення.

 21. Профілактика хвороби Лайма, кліщового енцефаліту.

 22. Екстрена профілактика кліщового енцефаліту.

 23. Особливості терапії при кліщовому енцефаліті.

 24. Правила виписки із стаціонару хворого на кліщовий бореліоз.

 25. Екстрена профілактика хвороби Лайма.

 26. Патогенез менінгеального синдрому при кліщовому енцефаліті.

 27. Невідкладна допомога у випадку набряку та набухання головного мозку.

 28. Тактика лікаря при підозрі на кліщовий енцефаліт.

 29. Назвати патогенні для людини рикетсії.

 30. Основні фактории патогенності рикетсій.

 31. Де в організмі людини розмножуються і накопичуються рикетсії?

 32. Назвати переносника рикетсій Провачека.

 33. Хто хворіє на висипний тиф?

 34. Охарактеризувати захворюваність на висипний тиф і хворобу Брілля.

 35. Назвати джерело інфекції при висипному тифі.

 36. Охарактеризувати джерело інфекції та переносників при хворобі Брілля.

 37. Механізм передачі висипного тифу.

 38. Сезонність захворювання на висипний тиф і хворобу Брілля.

 39. Сприйнятливість людини до висипного тифу.

 40. Імунітет після перенесеного висипного тифу.

 41. Назвати фази (ланцюги) патогенезу висипного тифу.

 42. Що являє собою гранульома Попова?

 43. Розвиток якого процесу відповідає патоморфологічним змінам при висипному тифі?

 44. Охарактеризувати поняття периваскуліту при висипному тифі.

 45. Охарактеризувати поняття тромбоваскуліту при висипному тифі.

 46. Інкубаційний період при висипному тифі складає ... днів.

 47. Назвати періоди хвороби при висипному тифі.

 48. Охарактеризувати клінічні симптоми і тривалість початкового періоду при висипному тифі.

 49. Охарактеризувати клінічні симптоми і тривалість періоду розпалу при висипному тифі.

 50. Охарактеризувати екзантему при висипному тифі.

 51. Охарактеризувати енантему при висипному тифі.

 52. Охарактеризувати особливості температурної кривої при висипному тифі.

 53. Охарактеризувати синдром енцефаліту при висипному тифі.

 54. Перерахувати ускладнення висипного тифу.

 55. Охарактеризувати клінічний перебіг хвороби Брілля-Цінссера.

 56. На чому базується рання діагностика висипного тифу?

 57. Специфічна лабораторна діагностика висипного тифу.

 58. Принципи етіотропної терапії висипного тифу.

 59. Принципи патогенетичної терапії висипного тифу.

 60. Принципи профілактики висипного тифу.

 61. Етіологія гарячки Ку.

 62. 62.Резервуари збудника при гарячці Ку.

 63. 63.Типи осередків при гарячці Ку.

 64. Шляхи передачі гарячки Ку.

 65. Фактори передачі інфекції при різних шляхах передачі.

 66. Сезонність гарячки Ку.

 67. Контингенти ризику зараження при гарячці Ку.

 68. Патогенез гарячки Ку.

 69. Клінічна класифікація гарячки Ку.

 70. Основні клінічні прояви гострої форми гарячки Ку залежно від тяжкості перебігу хвороби.

 71. Основні клінічні прояви хронічної форми гарячки Ку.

 72. Ускладнення гарячки Ку.

 73. Методи діагностики гарячки Ку.

 74. План обстеження хворого на гарячку Ку.

 75. Специфічна профілактика гарячки Ку.

 76. Матеріал для лабораторного дослідження, інтерпретація отриманих результатів дослідження.

 77. Диференційна діагностика гарячки Ку (грип, черевний тиф, висипний тиф, бруцельоз, сепсис, туберкульоз).

 78. Етіотропна терапія гарячки Ку.

 79. Принципи патогенетичної терапії гарячки Ку.

 80. Профілактика гарячки Ку. Етіологія марсельської гарячки.

 81. Механізм передачі марсельської гарячки.

 82. Джерело інфекції при марсельській гарячці.

 83. Переносники марсельської гарячки.

 84. Сезонність при марсельській гарячці.

 85. Особливості географічного розповсюдження марсельської гарячки.

 86. Патогенез марсельської гарячки.

 87. Основні клінічні прояви марсельської гарячки в початковому періоді.

 88. Основні клінічні прояви марсельської гарячки в періоді розпалу хвороби.

 89. Провідні клінічні симптоми марсельської гарячки.

 90. Особливості температурної кривої при марсельській гарячці.

 91. Характер висипу при марсельській гарячці (елементи висипу, локалізація, термін виникнення).

 92. Ускладнення марсельської гарячки.

 93. План обстеження хворого з марсельською гарячкою.

 94. Диференційна діагностика марсельської гарячки (черевний тиф, кір, краснуха, алергічні реакції)

 95. Методи специфічної діагностики марсельської гарячки залежно від періоду хвороби.

 96. Матеріал для дослідження, інтерпретація отриманих результатів лабораторного дослідження.

 97. Етіотропна терапія марсельської гарячки.

 98. Принципи патогенетичної терапії марсельської гарячки.

 99. Профілактика марсельської гарячки.

Завдання:

1. Скласти таблицю: динаміка клінічних симптомів хвороби Лайма та кліщового енцефаліту.

2. Скласти таблицю: характер специфічних ускладнень при хворобі Лайма та кліщовому енцефаліті.

3. Скласти таблицю: методи специфічної діагностики при хворобі Лайма та кліщовому енцефаліті.

4. Скласти таблицю: динаміка клінічних симптомів гострої фази гарячки Ку в залежності від періоду хвороби.

5. Скласти таблицю: динаміка клінічних симптомів марсельської гарячки в залежності від періоду хвороби.


ТЕМА № 15.

Лейшманіози.

Актуальність.

Набувши незалежності, Україна значно розширила свої зв'язки із зарубіжними країнами. Українці виїжджають у відрядження, на відпочинок, нароботу в країни Середземномор’я: Іспанію, Португалію, Італію, Словенію. Економічні інтереси нашої країни пов'язані також з Центральною Азією: Туркменістаном, Узбекистаном, Афганістаном, Іраком, Іраном та ін. Велика кількість студентів приїжджають на навчання до України з Африки, Індії, Бангладеш. Практично у всіх перерахованих регіонах зустрічаються захворювання, які включені у групу лейшманіозів.

Загроза зараження під час перебування наших громадян в цих зонах та можливість завезення іноземними громадянами лейшманіозу до нашої країни зумовлюють актуальність вивчення даної теми студентами 5 курсу медичних факультетів. У зв'язку з цим для медиків є актуальним придбання знань, як з епідеміології лейшманіозів, так і особливостей клініки шкірного і вісцерального лейшманіозів, лабораторної діагностики і лікування даної патології.

Контрольні питання:

1. Шляхи передачі лейшманіозів (шкірного, вісцерального та Нового Світу).

2. Стадії патогенезу вісцерального і шкірного лейшманіозів.

3. Морфологічні зміни при шкірному лейшманіозі.

4. Стадії клінічного перебігу вісцерального лейшманіозу.

5. Основні симптоми шкірного і вісцерального лейшманіозів у початковий період хвороби.

6. Основні симптоми шкірного та вісцерального лейшманіозів у розпал захворювання.

7. Характеристика, терміни виникнення виразки при шкірних формах лейшманіозів.

8. Особливості перебігу шкірних лейшманіозів Старого та Нового Світу.

9. Специфічні ускладнення вісцерального лейшманіозу.

10. Гемограма хворого з вісцеральним лейшманіозом.

11. План обстеження хворих з вісцеральним і шкірним лейшманіозами.

12. Методи специфічної діагностики лейшманіозів. Інтерпретація результатів залежно від термінів хвороби і матеріалів обстеження.

13. Етіотропна терапія шкірного та вісцерального лейшманіозів: дози, шляхи введення, тривалість лікування.

14. Принципи патогенетичної терапії вісцерального лейшманіозу.

15. Лікування ускладнень шкірного та вісцерального лейшманіозів.

16. Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

Завдання:

1. Скласти таблицю: динаміка клінічних симптомів лейшманіозів.

2. Доцільність методів специфічної діагностики лейшманіозу залежно від терміну хвороби.
ТЕМА № 16.

Інфекційні хвороби з переважним ураженням нирок: лептоспіроз, ГГНС. Геморагічна гарячка Конго-Крим.

Актуальність.


Каталог: uploads -> repository -> infectio
infectio -> Методичнарозробк а
infectio -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
infectio -> Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти
infectio -> Робоча програма елективного курсу для студентів 6-го курсу
infectio -> Робоча програма для студентів 6-го курсу за фаховими спрямуваннями
infectio -> Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія післядипломної освіти
infectio -> Методичнарозробк а
infectio -> Методичнарозробк а
infectio -> Методичнарозробк а


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка