Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»Скачати 449.5 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації12.12.2018
Розмір449.5 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.020303 – «ФІЛОЛОГІЯ»

КРЕМЕНЧУК 2016

Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.020303– «Філологія»
Укладач ст. викл. Ю. М. Шульженко


Рецензент старш. викл. Артеменко Ю. О.

Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


Протокол № ___ від _____ 2016 р.
Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко
ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………...6

1 Теми та погодинний розклад семінарських занять …………….…….………8

2 Перелік семінарських занять……………………………………………………10

Семінарське заняття № 1 Антична література. Література Давньої Греції. Гомер та його поеми «Іліада» та «Одісея»……………………………………..10

Семінарське заняття № 2 Антична література. Література Давньої Греції. Розвиток давньгрецької трагедії і театру………………………………………..11

Семінарське заняття № 3 Антична література. Давній Рим. Література часів Принципату Августа. Творчість Вергілія і Овідія……………………………..12

Семінарське заняття № 4 Середньовічна література. Західноєвропейський героїчний епос……………………………………………………………………14

Семінарське заняття № 5 Середньовічна література. Західноєвропейський героїчний епос……………………………………………………………………16

Семінарське заняття № 6 Середньовічна література. «Божествена комедія» Данте Аліг’єрі – філософсько-художній синьез середньовічної культури…..17

Семінарське заняття № 7 Література Ренесансу. Італійське Відродження. Творчість Петрарки і Бокаччо……………………………………………………18

Семінарське заняття № 8 Література Ренесансу. Відродження в Англії.

В. Шекспір: трагедія «Гамлет» – моральні уроки життєвої долі………………19

Семінарське заняття № 9 Література ХVII ст. Класицизм. Ж.-Б. Мольєр: «Міщанин-шляхтич» – вершина жанру комедії-балету………………………..20

Семінарське заняття № 10 Література ХVIIІ ст. Просвітництво. Й. В. Гете. Трагедія «Фауст»…………………………………………………………………..22

Семінарське заняття № 11 Романтизм. Особливості англійського романтизму. Роман В. Скотта «Айвенго» - об’єктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин…………………………………….23Семінарське заняття № 12 «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»

Е. Т. А. Гофмана – романтична казка-новела з глибоким психологічним змістом……………………………………………………………………………24

Семінарське заняття № 13 Романтизм у Франції. «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго: дух історії і вічна боротьба добра і зла………………25Семінарське заняття № 14 Поєднання жахливого і комічного у новелах

Е. А. По…………………………………………………………………………….26

Семінарське заняття № 15 Реалізм ХІХ ст. Творчість Оноре де Бальзака. Влада грошей та її філософія у повісті «Гобсек»………………………………27

Семінарське заняття № 16 Реалізм ХІХ ст. Творчість Ч. Діккенса. Роман «Домбі і син: ідея згубності людської пихи»……………………………………28

Семінарське заняття № 17 Еволюція критичного реалізму у ХХ ст. Творчість Б. Шоу. П’єса «Пігмаліон» – зразок драми-дискусії………………..30

Семінарське заняття № 18 Критичний реалізм ХХ ст., його еволюція.

Т. Драйзер – майстер реалістичної прози: особливості творчого методу…..31

Семінарське заняття № 19 Модернізм останньої третини ХІХ ст. – 10-х років ХХ ст. Творчість О. Вайльда. Філософія життя, краси, насолоди, мистецтва у романі «Портрет Дораіна Грея»…………………………………..31

Семінарське заняття № 20 Література «втраченого покоління» у творчості німецького письменника Е.-М. Ремарка: «Три товариші»…………………….32

Семінарське заняття № 21 Література «втраченого покоління». Показ драматичних суперечностей буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море»……………………………………………………………………………….33

Семінарське заняття № 22 Притчевий характер роману В. Голдінга «Володар мух»…………………………………………………………………...34

Семінарське заняття № 23 «Чайка Джонатан Лівінгстон» Р. Баха – стисла і мудра притча про велику мрію, яка живе в душі кожної людини…………..36

Семінарське заняття № 24 Постмодернізм кінця ХХ ст. Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П. Зюскінда «Запахи» (Парфюмер)………………………………………………………………………..37

Семінарське заняття № 25 Роман К. Райнсмайра «Останній світ»: постмодерністська ситуація зникнення книги та її автора…………………….38

3 Критерії оцінювання знань студентів…………………………………………40

4 Перелік художніх текстів для обов’язкового читання……………………….42

5 Перелік текстів для вивчення напам’ять………………………………………45

6 Питання до іспиту……………………………………………………………….46

Список літератури…………………………………………………………………54

Додатки………………………………………………………………………….....58

ВСТУП

Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: • Навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу;

 • Давати їм поняття про літературознавчі категорії, розвивати мислення;

 • Розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людства , творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.

Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опановувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння аналізувати твір в єдності форми та змісту забезпечить формування знань і умінь студентів. Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з інших навчальних дисциплін («Української літератури», «Всесвітньої історії») та видів мистецтва, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури ґрунтується на питаннях, пов’язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів тощо.

Вивчення художньої літератури має позитивно впливати на формування творчої особистості за умови активної співпраці зі студентами на шляху залучення до найкращих зразків культурно-мистецьких надбань людства.

На семінарських заняттях з історії зарубіжної літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю досягнутих результатів є діалог, до якого студентів залучає викладач, спонукаючи узагальнювати вивчений матеріал, висловлювати власні думки, при цьому здійснюється перевірка та поточне оцінювання навчальних досягнень студентів.

Під час підготовки до семінарських занять і вивчення тем, винесених на самостійне опрацювання, студенти використовують відповідні методичні вказівки. Готуючись до кожної з тем, студент повинен:


 • прочитати художні твори, зазначені у списку;

 • опрацювати рекомендовану критичну літепатуру;

 • самостійно добирати наукові джерела із фондів бібліотеки КДУ та інших бібліотек, з мережі Інтернет.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • Основні етапи розвитку світового літературного процесу;

 • Специфіку естетичних систем на кожному з цих етапів;

 • Творчість найвідоміших письменників кожного з окреслених періодів;

 • Теоретичні основи формування літературних жанрів та еволюції художньої форми.

Уміти:

 • Вирізняти основні методологічні підходи до змісту та характеру цінностей художніх творів того чи іншого періоду;

 • Користуватися категоріальним апаратом кожного з періодів;

 • Орієнтуватися в основних філософських концепціях світового літературного процесу на кожному етапі його розвитку;

 • Усвідомлювати світобачення і світорозуміння кожної епохи;

 • Розрізняти різні жанри художньої творчості та види мистецтва;

 • Володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури в контексті кожної доби.1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з/п


Назва теми

К-ть год.

1

Антична література. Література Давньої Греції. Гомер та його поеми «Іліада» та «Одісея»

2

2

Антична література. Література Давньої Греції. Розвиток давньогрецької трагедії і театру

2

3

Антична література. Давній Рим. Література часів Принципату Августа. Творчість Вергілія і Овідія

2

4

Середньовічна література. Західноєвропейський героїчний епос

2

5

Середньовічна література. Лицарський роман

2

6

Середньовічна література. «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі – філософсько-художній синтез середньовічної культури

2

7

Література Ренесансу. Італійське Відродження. Творчість Ф. Петрарки і Дж. Бокаччо

2

8

Література Ренесансу. Відродження в Англії. В. Шекспір: трагедія «Гамлет» – моральні уроки життєвої долі

2

9

Література XVII ст. Класицизм. Ж.-Б. Мольєр: «Міщанин-шляхтич» – вершина жанру комедії-балету

2

10

Література XVIII ст. Просвітництво. Й. В. Гете. Трагедія «Фауст»

2

11

Романтизм. Особливості англійського романтизму. Роман

В. Скотта «Айвенго» – обєктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин2

12

«Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» Е. Т. А. Гофмана – романтична казка-новела з глибоким психологічним змістом

2

13

Романтизм у Франції. «Собор Паризької богоматері»

В. Гюго: дух історії і вічна боротьба добра і зла2

14

Поєднання жахливого і комічного у новелах Е. А. По

2

15

Реалізм XIX ст. Творчість Оноре де Бальзака. Влада грошей та її філософія у повісті «Гобсек»

2

16

Реалізм XIX ст. Творчість Ч. Діккенса. Романі «Домбі і син»: ідея згубності людської пихи

2

17

Еволюція критичного реалізму у XX ст. Творчість Б. Шоу. П’єса «Пігмаліон» – зразок драми-дискурсії

2

18

Критичний реалізм XX ст., його еволюція. Т. Драйзер – майстер реалістичної прози: особливості творчого методу

2

19

Модернізм останньої третини XIX ст. – 10-х років XX ст. Творчість О. Вайльда. Філософія життя, краси, насолоди, мистецтва у романі «Портрет Доріана Грея»

2

20

Література «втраченого покоління» у творчості німецького письменника Е.-М. Ремаркa: «Три товариші»

2

21

Література «втраченого покоління». Показ драматичних суперечностей буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море»

2

22

Притчевий характер роману В. Голдінга «Володар мух»

2

23

«Чайка Джонатан Лівінгстон» – стисла і мудра притча про велику мрію, яка живе в душі кожної людини

2

24

Постмодернізм кінця XX ст. Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П.Зюскінда «Запахи» (Парфюмер)

2

25

Роман К. Райнсмайра «Останній світ»: постмодерністська ситуація зникнення книги та її автора

2
Усього:

50
Каталог: method -> bak
bak -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: практична граматика»
bak -> 1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи
bak -> Вступ мета І завдання самостійної роботи
bak -> 1 Наука як система уявлень про світ
bak -> Робоча програма навчальної дисципліни міжкультурна комунікація
bak -> Програма нормативної дисципліни фундаментальної підготовки бакалаврів зі спеціальності 035 Філологія (Переклад)
bak -> 1 Загальні засади літературознавства Література як історичний процес
bak -> 1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи
bak -> Методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного комплексу для вивчення курсу другої іноземної мови призначені для студентів І курсу напряму 020303

Скачати 449.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка