Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «ціноутворення» для студентів заочної форми навчанняСкачати 21.84 Kb.
Дата конвертації25.01.2019
Розмір21.84 Kb.
#80619
ТипМетодичні вказівки
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ЦІНОУТВОРЕННЯ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 2016

Варіант 1
1. Стандартизація і сертифікація сільськогосподарської продукції.

2. Види цін в контрактах купівлі.

3. Встановлення цін з скидками і надбавками для стимулювання збуту.

4. Визначте кількість виготовленої на підприємстві продукції, якщо виручка від її реалізації з урахуванням ПДВ склала 48040 грн, затрати на виробництво одиниці продукції - 20 грн, а рентабельність продукції - 20%.Варіант 2
1. Система державної підтримки цін.

2. Види цін залежно від регіону реалізації.

3. Встановлення диференційованих цін.

4. Визначте, яким повинен бути прибуток товаровиробника при випуску 1200 шт. виробів, якщо затрати на виробництво одного виробу складають 8,5 грн., роздрібна ціна з ПДВ - 19,66 грн., збутова і торгівельна націнки - відповідно 7 і 20%.


Варіант 3
1. Особливості ціноутворення у системі АПК.

2. Види цін по часу їх дії.

3. Аналіз стану ринку збуту і оперативне регулювання цін.

4. Визначте кількість виготовленої на підприємстві продукції, якщо виручка від її реалізації з урахуванням ПДВ склала 59040 грн, затрати на виробництво одиниці продукції - 20 грн, а рентабельність продукції - 20%.Варіант 4
1. Ціни зовнішнього ринку.

2. Види цін залежно від обліку в них транспортних витрат.

3. Формування цін зовнішнього ринку.

4. Затрати на виробництво 1л спирту складають 15,95 коп. рентабельність виробництва - 25%. Ставка акцизу – 1,5 євро за 1л (курс євро - 28,80 грн). Визначити ціну реалізації 1 пляшки горілки (0,5л).


Варіант 5
1. Ціновий моніторинг в АПК.

2. Методика розрахунку оптових цін.

3. Поняття базисної ціни зовнішнього ринку.

4. Визначити ціну пропозиції і витрати товаровиробника, якщо ціна реалізації товару вроздріб складає 100 грн. частка оптової і роздрібної націнки - відповідно 15 і 20%. Рентабельність продукції - 30%.Варіант 6
1. Види цін зовнішнього ринку.

2. Методика розрахунку роздрібних цін.

3. Методика розрахунку розрахункової ціни зовнішнього ринку.

4. Розрахуйте ціну реалізації при виявленому попиті на продукцію фірми 500 од., якщо витрати виробництва складають 750 грн. на одиницю продукції, у т; ч, постійні витрати - 20%. Фірма має намір одержати прибуток у розмірі 65 тис. грн.


Варіант 7
1. Ринкова інфраструктура та її складові.

2. Цінова політика підприємства.

3. Поняття довідкової ціни зовнішнього ринку.

4. При виробництві продукції постійні затрати складають 150 тис. грн. а змінні на одиницю продукції - 200 грн. Ринкова ціна одиниці продукції склала 450 грн. Визначити мінімальний обсяг виробництва, при якому товаровиробник тільки відшкодує свої затрати, а також значення порогу беззбитковості.Варіант 8
1. Біржові ціни і їх котирування.

2. Еквівалентність ціни.

3. Типи моделювання цін.

4. При розробці нового товару виявлено попит у кількості 1500 одиниць продукції. При виробництві продукції постійні затрати складають 150 тис. грн. а змінні на одиницю продукції - 200 грн. Визначити рівень відпускної ціни, при якій товаровиробник тільки відшкодує свої затрати.


Варіант 9
1. Поняття про ціни і ціноутворення.

2. Стратегія і тактика товаровиробника.

3. Роль держави у питаннях ціноутворення.

4. Розрахуйте ціну реалізації при виявленому попиті на продукцію фірми 600 од., якщо витрати виробництва складають 550 грн. на одиницю продукції, у т. ч. змінні витрати - 70%. Фірма має намір одержати прибуток у розмірі 35 тис. грн.Варіант 10
1. Функції цін.

2. Мета підприємства на ринку.

3. Економічна суть ціни.

4. Собівартість одиниці продукції складає 100 грн., норма необхідного прибутку - 8%, граничний рівень рентабельності, встановлений урядом - 5%, річний обсяг виробництва - 2000 од. Визначити ціну виробництва і ціну реалізації при встановленому граничному рівні рентабельності, а також суму дотацій держави на річний випуск продукції у зв’язку з регулюванням цін.


Варіант 11
1. Ринковий механізм ціноутворення.

2. Політика ціноутворення.

3. Етапи процесу виробляння стратегії ціноутворення.

4. Собівартість одиниці продукції складає 2 грн. норма необхідного прибутку-10%, граничний рівень рентабельності, встановлений урядом - 5%, річний обсяг виробництва - 20000 од. Визначити ціну виробництва і ціну реалізації при установленому граничному рівні рентабельності, а також суму дотацій держави на річний випуск продукції у зв’язку з регулюванням цін.Варіант 12
1. Оцінка попиту.

2. Типи цінової політики підприємства.

3. Затрати виробництва, які впливають на рівень цін в умовах різних типів ринку.

4. Митна вартість товару складає 1500 умовних одиниць. Митний збір складає 0,15% митної вартості. Ставка імпортного мита - 20%, ставка акцизів  - 6%, ставка ПДВ 20%. Розрахувати ціну реалізації товару.


Варіант 13
1. Фактори які впливають на установлення цін.

2. Взаємозв’язок між попитом, пропозицією і ціною.

3. Стратегії і тактика ринкової поведінки товаровиробника.

4. Визначити ціну роздрібної торгівлі за наведеними даними:

собівартість виробу – 200 грн., норма прибутку – 25 %, ставка акцизного податку – 15 %, ставка ПДВ – 20 %, збутова націнка – 10 %, торговельна націнка – 15 %.

Варіант 14
1. Державне регулювання цін.

2. Встановлення кінцевої ціни пропозиції на товар.

3. Різниця між оптовими і роздрібними цінами.

4. Визначити суму ПДВ і акцизного податку, суму збутової націнки та оптову ціну виробу за такими даними: ціна підприємства-виробника – 50 грн., ставка акцизного податку – 25 %, збутова націнка – 20 %.


Варіант 15
1. Види ринкових цін.

2. Установлення ціни на основі аналізу беззбитковості і забезпечення нормативного прибутку.

3. Якість товару, його вплив на обсяг реалізації та прибуток.

4. Визначити суму ПДВ і акцизного податку, суму збутової націнки та оптову ціну виробу за такими даними: ціна підприємства-виробника – 38 грн., ставка акцизного податку – 25 %, збутова націнка – 20 %.
Варіант 16
1. Вплив на ціну якості продукції.

2. Установлення ціни на основі цінності товару.

3. Взаємозв’язок цінової політики та маркетингової стратегії підприємства.

4. Митна вартість товару складає 1000 умовних одиниць. Митний збір складає 0,19% митної вартості. Ставка імпортного мита - 22%, ставка акцизу - 8%, ставка ПДВ - 20%. Розрахувати ціну реалізації товару.


Варіант 17
1. Конкуренція – головний фактор ціноутворення.

2. Установлення ціни на основі рівня поточних ринкових цін.

3. Життєвий цикл товару та його вплив на маркетингову стратегію товаровиробника.

4. Затрати на виробництво 1 л спирту складають 16,85 коп., рентабельність виробництва - 25%. Ставка акцизу - 1 євро за 1л (курс євро-28,49 грн). Визначити ціну реалізації, а також суму ПДВ і акцизного податку.
Варіант 18
1. Напрямки забезпечення паритету цін.

2. Коригування ціни.

3. Різниця ціни покупця і продавця їх суть та економічне значення.

4. Визначте, яким повинен бути прибуток товаровиробника при випуску 1000 шт. виробів, якщо затрати на виробництво одного виробу складають 6,5 грн. роздрібна ціна з ПДВ - 16,56 грн., збутова і торгівельна націнки відповідно 15 і 20%.


Варіант 19
1. Види цін по ступеню обліку в них затрат і прибутку.

2. Методи встановлення цін в ринковій економіці.

3. Визначення поняття «еластичний (нееластичний) попит (пропозиція)».

4. Визначте, якою повинна бути собівартість одиниці продукції, якщо рентабельність її виробництва складає 30%, збутова і торгівельна націнки-відповідно 15 і 25%, роздрібна ціна одиниці продукції з ПДВ - 250 грн.
Варіант 20
1. Види цін в залежності від ступеню самостійності підприємства.

2. Установлення цін реалізації на основі середніх витрат і прибутку.

3. Вплив помірної і прискореної інфляції на зміну цін.

4. Визначте кількість виготовленої на підприємстві продукції, якщо виручка від її реалізації з урахуванням ПДВ склала 58540 грн, затрати на виробництво одиниці продукції – 12,53 грн, а рентабельність продукції - 20%.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Агєєв Є. Я. Ціноутворення: теорія та практикум: Навч. посібник. Реком. МОНмолодьспорт України / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 374 с.

2. Дайновська С.М. Ціноутворення: підручник / за заг. ред. СМ. Дайновської. -К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2009. - 320 с. 

3. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: навч. посібник / О. Є. Мазур. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 479 с.

4. Пінішко В. С. Ціно- і тарифоутворення в запитаннях і відповідях: Навч. посібник. для студ. ВНЗ.Реком. МОНимолодьспорт України. / В. С. Пінішко, О. В. Рудницька. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 212 с.5. Шкварчук Л. О. Ціноутворення: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ Л.О. Шкварчук. - К.: Кондор, 2006. - 460 с.
Каталог: tbkp
tbkp -> За час роботи на кск надія Анатоліївна розробила для дітей ряд вправ, що сприяють поліпшенню їх фізичного стану. В планах на майбутнє критий манеж, та взаємодія з медичними закладами
tbkp -> Урок конференція, урок подорож, урок турнір знавців, інтегрований урок, урок концерт
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000
tbkp -> Пошук інформації в Інтернеті
tbkp -> Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
tbkp -> Програма біологія 9 11 класи Учитель Кобець Наталія Михайлівна Борзна 2015 рік
tbkp -> Гребінка Євген Павлович

Скачати 21.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка