Методичні вказівки щодо ви­вчення питань контрольної роботи, указана необхідна література і ставляться запитання для самоперевіркиСкачати 481.98 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір481.98 Kb.
#18299
ТипМетодичні вказівки
Дисципліна: Товарознавство продовольчих товарів

Спеціальності: «Товарознавство та комерційна діяльність»

Форма навчання: заочна

Викладач: Слободенюк Світлана ФедорівнаПояснювальна записка

Навчальною програмою "Товарознавство продовольчих товарів", затвердженою Президією Науково-методичної комісії з торгівлі Міністерства освіти і науки України 03.12.02 протокол 20, передбачається вивчення загальні», питань з мікробіології і харчової гігієни, що лежать в основі процесів виробництва товарів, їх якості, зберігання, з експертизи продовольчих товарів, теоретичних питань товарознавства, а також одержання практичних навичок з визначення асортименту продовольчих товарів, їх якості й природних втрат.Мета даних методичних вказівок - допомогти студентам самостійно вивчити курс "Товарознавство продовольчих това­рів".

У роботі даються короткі методичні вказівки щодо ви­вчення питань контрольної роботи, указана необхідна література і ставляться запитання для самоперевірки.

Рекомендована література позначається скорочено: вка­зується порядковий номер і сторінки.

Працювати над кожною темою необхідно в такій послі­довності: 1. вивчити програму, літературу й скласти конспект;

 2. виконати контрольну роботу;

 3. відповісти на запитання для самоперевірки.

Контрольні завдання охоплюють усі теоретичні і прак­тичні питання програми. До кожного завдання додаються мето­дичні вказівки щодо його виконання і зазначені сторінки літе­ратури, за якою воно вивчається, наводяться приклади вико­нання практичних завдань різних типів.

При виборі варіанту контрольної роботи студенти корис­туються таблицею варіантів і номером особової справи. По горизонталі указані останні номери особових справ студентів, а по вертикалі - передостанні. На перетині цих ліній знаходяться номери завдань контрольної роботи.Тематичний план


№ теми

Назва розділів і тем
Розділ 1. Основи мікробіології та харчової гігієни

1.1

Розповсюдження мікроорганізмів у природі

1.2

Морфологія і фізіологія мікроорганізмів

1.5

Харчові інфекції та отруєння. Гельмінтози, їх профілактика


Розділ 2. Експертиза продовольчих товарів

2.1

Предмет, зміст і завдання експертизи товарів народ-
ного споживання на сучасному етапі

2.2

Класифікація та номенклатура показників якості
продукції. Методи їх визначення
Розділ 3. Товарознавство продовольчих товарів

3.1

Свіжі овочі

3.2

Свіжі плоди

3.3

Перероблені овочі та плоди

3.4

Гриби свіжі та перероблені

3.5

Зерно і зериопродукти

3.6

Крохмаль, цукор, мед

3.7

Кондитерські товари

3.8

Смакові товари

3.9

Молоко і молочні товари

3.10

Харчові жири

3.11

Яйця та яєчні товари

3.12

М'ясо забійних тварин, птиці та субпродукти

3.13

М'ясні товари

3.14

Риба і рибні товари

3.15

Харчові концентратиВаріанти контрольних робіт


Б

Остання цифра номера особової справи студента
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1

5

7

4

2

3

6

12

14

11
10

12

11

14

13

15

16

7

8

9

0

18

22

21

19

20

24

25

26

27

28
100

88

94

71

73

74

72

75

81

100
71

76

81

100

99

88

91

97

92

74
8

1

9

78

8

1

2

3

4

6
10

11

13

12

15

14

17

16

10

11

1

23

30

29

31

33

30

35

36

32

34
71

81

100

91

99

72

83

73

87

75
100

99

71

72

73

88

74

86

100

99
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3
11

10

16

17

14

15

12

13

11

10

2

18

37

23

19

38

20

39

21

40

22
76

92

94

77

95

78

100

79

88

80
86

72

74

99

98

97

74

81

76

99
11

12

13

14

15

16

/17

1

12

1
2

1

3

5

4

7

6

9

3

5

3

41

24

42

25

43

44

26

27

45

46
71

81

72

82

100

73

83

100

84

89
100

99

97

93

74

87

100

79

91

99
2

1

13

4

5

6

7

8

9

1
10

12

3

11

15

14

17

16

13

11

4

47

28

48

29

49

30

50

31

51

52
85

80

86

81

87

90

91

81

88

100
100

99

71

74

72

77

83

56

100

73
11

12

3

14

15

16

17

7

12

13
3

5

13

5

4

7

6

5

і.

1

5

32

33

48

34

54

35

55

36

37

56
89

77

86

90

78

98

91

79

92

98
71

99

72

73

93

76

78

84

83

77
7

2
4

5

6

7

8

9

1
10

12

14

15

11

13

17

16

10

11

6

38

57

39

46

40

59

41

42

60

43
93

88

94

76

85

71

89

96

100

72
71

74

75

95

91

99

100

74

92

89
4

3

5

2

4

7

6

9

8

1
11

12

13

14

15

16

17

10

11

12

7

44

61

45

62

46

47

63

48

64

49
73

97

74

75

86

98

77

76

100

78
100

81

99

98

97

79

95

88

81

87
10

12

13

15

11

14

16

10

17

11
2

1

3

5

4

7

6

8

9

1

8

65

50

66

51

67

52

53

68

69

70
70

85

100

71

86

99

72

87

73

89
86

96

92

100

99

81

85

72

89

100
2

3

5

1

6

4

8

7

2

9
10

12

13

14

15

17

16

11

12

14

9

54

56

66

55

60

68

41

57

59

70
83

100

99

74

98

97

75

88

84

76
71

74

73

88

76

81

83

100

93

81

Перелік питань контрольної роботи

 1. Роль мікроорганізмів у природі, житті і господарській діяльності людини.

 2. Заходи, які проводяться в країні з охорони навколишнього середовища.

 3. Мікрофлора повітря.

 4. Систематика бактерій.

 5. Систематика грибів і дріжджів.

 1. Мікробіологія м'яса і м'ясних продуктів.

 2. Мікробіологія плодів, овочів і продуктів їх переробки.

 3. Види харчових інфекцій, заходи їх попередження.

 1. Види харчових отруєнь мікробного походження, шляхи їх попередження. 1. Експертиза споживних якостей товарів та її основні види, завдання та організаційна будова її органів.

 2. Випадки проведення товарної експертизи. Заявка на експертизу, термін її виконання.

 3. Підготовка до товарної експертизи. Відбір зразків, акт відбору зразків, його складання.

 4. Оформлення результатів експертизи товарів.

 5. Конкурентоспроможність і якість товарів.

 6. Основні положення Інструкції про порядок проведення експертизи в Торгово-промисловій палаті України.

 7. Види актів експертизи товарів, особливості їх оформ­лення.

 8. Поняття якості продукції, показники якості, власти­вості продукції, ознаки продукції.

 9. Значення свіжих овочів у харчуванні, норми їх спожи­вання. «

 10. Вплив отрутохімікатів, мінеральних і ґрунтових доб­рив на якість, біологічну цінність, нешкідливість овочів.

 11. Фактори, що впливають на хімічний склад і власти­вості плодів та овочів.

 12. Ознаки класифікації вегетативних овочів.

 1. Порівняльна характеристика бульбоплодів за спожив­ними властивостями.

 2. Порівняльна характеристика цибулевих овочів за спо­живними властивостями.

 3. Хвороби і пошкодження цибулевих овочів, показники і рівні якості.

 4. Порівняльна характеристика огірків, кабачків, пати­сонів за споживними властивостями.

 5. Хвороби і пошкодження томатних овочів, показники і рівні їх якості.

 6. Порівняльна характеристика яблук і груш за спожив­ними властивостями.

 7. Хвороби і пошкодження кісточкових плодів, показ­ники і рівні їх якості.

 8. Порівняльна характеристика цитрусових за спожив­ними властивостями.

 9. Порівняльна характеристика горіхоплідних за спо­живними властивостями.

 10. Порівняльна характеристика ягід за споживними влас­тивостями.

 11. Класифікація овочевих консервів, їх порівняльна характеристика.

 12. Порівняльна характеристика заморожених плодо­овочевих продуктів.

 13. Порівняльна характеристика солених і мочених овочів і плодів.

 14. Порівняльна характеристика свіжих грибів за спо­живною цінністю, будовою, використанням.

 15. Характеристика сушених, солених і маринованих гри­бів за харчовою цінністю.

 16. Порівняльна характеристика асортименту круп з пшениці, гречки, вівса за їх споживною цінністю.

 17. Порівняльна характеристика асортименту круп для дитячого і дієтичного харчування.

 18. Порівняльна характеристика житнього і пшеничного борошна за їх споживною цінністю і властивостями.

 1. Характеристика показників рівнів якості та дефектів

круп.

 1. Характеристика рівнів якості пшеничного борошна, її вплив на споживну цінність.

 2. Порівняльна характеристика асортименту макаронних виробів за споживними властивостями.

 3. Показники якості і дефекти макаронних виробів, заходи щодо їх попередження.

 4. Порівняльна характеристика хліба житнього і пше­ничного за споживною цінністю.

 5. Порівняльна характеристика сухарних і бубличних виробів.

 6. Характеристика дефектів та хвороб хлібобулочних виробів.

 7. Порівняльна характеристика крохмалю картопляного і кукурудзяного за споживними властивостями.

 8. Характеристика асортименту цукру за основними показниками.

 9. Порівняльна характеристика різних видів меду за споживною цінністю.

 10. Порівняльна характеристика пастили і мармеладу за споживною цінністю.

 11. Класифікація і формування асортименту карамелі,

 12. Порівняльна характеристика різних видів шоколаду за споживними властивостями.

 13. Порівняльна характеристика асортименту цукерок за споживними властивостями.

 14. Порівняльна характеристика асортименту печива за споживними властивостями.

 15. Порівняльна характеристика асортименту вино­градних вин.

 16. Порівняльна характеристика асортименту безалкого­льних газованих напоїв.

 17. Класифікація чаю за споживною цінністю і торго­вельними сортами. 1. Порівняльна характеристика сортів кави і кавових напоїв.

 2. Порівняльна характеристика прянощів за їх споживними властивостями.

 3. Класифікація кухонної солі за видами і якістю.

 4. Характеристика асортименту молока за споживними властивостями.

 5. Формування асортименту кисломолочних продуктів за споживною цінністю.

 6. Вплив споживної цінності на асортимент сичужних

сирів.

 1. Роль жирів у харчуванні та норми їх споживання.

 2. Порівняльна характеристика тваринних жирів і олії за споживними властивостями.

 3. Будова і харчова цінність курячих яєць, їх класи­фікація.

 4. Ознаки, що лежать в основі поділу м'яса забійних тварин на категорії вгодованості, їх клеймування.

 5. Ознаки, що лежать в основі класифікації м'яса домашньої птиці.

 6. Ознаки, які лежать в основі класифікації м'ясних консервів.

 7. Порівняльна характеристика асортименту ковбасних виробів.

 8. Порівняльна характеристика солених оселедців за споживними властивостями.

 9. Порівняльні ознаки асортименту рибних консервів за споживними властивостями.

" 73. Характеристика асортименту харчових концентратів за споживною цінністю.

74. До споживчого товариства надійшла партія картоплі пізньої для зимового зберігання в кількості трьох двохосьових вагонів: господарсько-ботанічного сорту Лорх - два вагони; Народний - один вагон.

Під час перевірки якості даної картоплі в середній пробі визначилося: 1. у господарсько-ботанічному сорті Лорх бульб з механічними пошкодженнями - 0,9 кг, позеленілих - 0,6 кг;

 1. у господарсько-ботанічному сорті Народний бульб з механічними пошкодженнями - 0,5 кг, пророслих - 0,6 кг, позеленілих на площі більш поверхні - 0,2 кг.

Зробіть висновки щодо якості картоплі, організуйте її зберігання.

 1. На овочеву базу 15 жовтня надійшла партія цибулі господарсько-ботанічного сорту Безсонівський кількістю 450 ящиків масою нетто по 15 кг в кожному. Під час аналізу встановлено, що цибулин, менших за стандартний розмір, - 1,5 кг, з недостатньо підсохлою шийкою - 0,9 кг, оголених - 0,5 кг. Інші показники відповідають нормам.

Зробіть висновки про якість цибулі. Відповідь обґрун­туйте.

 1. У магазині "Овочі" продають моркву, яка має землю, що осипалася з коренеплодів, буряки з механічними пошкод­женнями. Покупець вимагає від продавця знижку на куплені ним 5 кг буряків і 6 кг моркви. Аналізом було встановлено: зем­лі, що осипалася з моркви, - 0,3 кг, буряків з механічними по­шкодженнями - 0,2 кг. Крім того, продавець відмовився зробити надріз на кавунах для визначення їх стиглості, на що покупець написав скаргу. Вам необхідно прийняти рішення стосовно якості моркви і буряків, що реалізуються в магазині, розв'язати конфлікт між продавцем і покупцем.

 2. Магазин одержав партію абрикосів свіжих від фермерського господарства. У накладній зазначається, що абри­коси 1-го сорту. В об'єднаній пробі масою 20 кг було встановлено, що плоди за зрілістю переважно однорідні, але зустрічаються плоди неоднорідні: абрикосів, пошкоджених плодожеркою, - 4 %, розмір плодів за найбільшим поперечним діаметром - 30 мм і більше. Встановіть, чи відповідають абрикоси товарному сорту, зазначеному в накладній. Яким сортом необхідно прийняти абрикоси?

 1. До магазину надійшла партія ранніх яблук помоло­гічного сорту Білий налив у кількості 50 ящиків по 20 кг в кожному. При аналізі загальної проби було визначено: плоди за формою і кольором типові для даного помологічного сорту, задовільно розвинуті і сформовані, але є плоди зі зламаною плодоніжкою, натисками, градобоїнами площею 3 мм2, на шкірочці цятки і плями загальною площею 2 мм2.

Визначте, скільки ящиків складає вибірка. Яка маса загальної проби? Зробіть висновки про якість яблук.

 1. Розшифруйте маркування консервів:

22.03.03 2 Р 050802

328 143 040202 137067

1 Р 576234 1 Р

та зробіть висновки щодо якості консервів "Шпроти в олії", якщо смак і запах приємні з ледь вираженим запахом диму, риба частково розварена, олія незначно змулена, масова частка ку­хонної солі - 3,0 %, співвідношення риби і олії 70 : ЗО. 1. Зробіть висновки про якість чорносливу, якщо він має такі показники: колір чорний, однорідний; смак і запах одно­рідні; плодів із механічними пошкодженнями -1,5 %, недозрі­лих - 0,5 %; вологість - 24 %; в 1 кг - 135 шт.

 2. Встановіть вид і якість томатопродуктів, якщо вони мають однорідну уварену масу, смак і запах властиві даному виду продукту, без сторонніх присмаків і запахів, колір червоний, вміст сухих речовин — ЗО %.

 3. Протягом серпня у вашому магазині було реалізовано 5 т яблук сорту Білий налив і 4 т груш сорту Лимонка. За даними інвентаризації на 1 вересня у магазин надійшло 5,5 т яблук і 4,8 т груш, залишок становив 470 кг яблук і 730 кг груш. Встановіть розмір недостачі і ту її кількість, яку можна буде списати з матеріально відповідальної особи за рахунок природних втрат.

Дайте пояснення, в яких випадках нараховуються норми природних втрат на свіжі та перероблені овочі, плоди, гриби.

 1. На базу, де ви працюєте товарознавцем, з круп'яного заводу надійшла партія пшона шліфованого.

Накладна і маркувальний ярлик оформлені нечітко. При аналізі наважки масою 25 г, виділеної з середнього зразка, визначено: нешеретованих зерен - 0,1 г, сміттєвих домішок -0,08 г, мучелі - 0,03 г, колотого ядра - 0,37 г. Зробіть висновки про якість даної партії товару.

 1. У хлібний відділ магазину № 10 надійшла партія па­ляниць українських і білково-пшеничного хліба. При органо­лептичній перевірці середніх проб хліба встановлено, що білково-пшеничний хліб має тріщини від 0,5 до 1 см, м'якуні ледь вологий на дотик, а в українській паляниці є великі пори і пустоти.

Зробіть висновки про якість даної партії хліба і можливості його реалізації.

 1. Перевіркою якості партії хлібобулочних виробів встановлено так; відхилення від маси: 10 сайок гірчичних з борошна1-го сорту мали масу 1960 г (маса 1 шт. 200 г); 10 батонів нарізних з борошна 1-го сорту - 3920 г (маса 1 шт - 400 г).

Вироби виготовлені о 8 год ранку, завезені до магазину о 12 год. Чи відповідає відхилення маси хлібобулочних виробів иимогам стандарту? Яка маса відхилення може бути в одному виробі? Встановіть кінцевий строк реалізації хлібобулочних виробів та дії продавців на випадок, якщо вироби своєчасно не будуть реалізовані.

 1. При прийманні картопляного крохмалю в кількості 400 кг »кч 'пікою маркування на тарі було встановлено, що МВСОВЯ частка вологи становила 22 %, золи у перерахунку на абсолюї му сухV речовину - 0,5 %, кислотність - 8 °Т, кількість краплин на І дм - 200 шт. Масова частка сірчаного ангідриду -0,005 %. Зробіть висновки про якість крохмалю, встановіть сорт крохмалю. 1. При прийманні партії меду квіткового у флягах кіль­кістю 55 шт., було виявлено дефекти кольору, розшарування консистенції, гіркуватий смак, масова частка вологи - 21 %, глюкози - 46 %; сахарози - 6 %, діастазне число - 17. Зробіть висновки про якість меду.

 2. При прийманні партії цукру-піску сумнівної якості кількістю 50 мішків по 50 кг кожний був підготовлений зразок для лабораторного аналізу, який показав, що цукор має однорідні кристали з нечітко вираженими гранями; колір білий, без блиску, з наявністю липкості, вологість - 0,2 %, вміст сахарози - 99,65 %.

Зробіть висновки про якість цукру і можливість його реалізації.

 1. Обчисліть природні втрати у натуральному і грошо­вому виразі при зберіганні на продовольчій базі м'яса яловичого мороженого 25 т протягом 26-ти діб (ціна за 1 кг - 12,30 грн), а також курячі стегна морожені 10 т протягом 15-ти діб (ціна за 1 кг - 7,80 грн).

 2. У магазин надійшла партія халви масою 500 кг. При прийманні виявлено: смак і запах чітко виражені без сторонніх присмаків і запахів; колір - коричневий; консистенція трохи крихка, волокнисто-шаруватої структури; поверхня нелипка, без сторонніх домішок; масова частка вологи - 3,2 %; загальна кількість цукру в перерахунку на сахарозу - 41; редукуючих речовин - 18; жиру - 27; золи - 1,9 %; вміст міді - 23 мг/кг. Зробіть висновки про якість халви.

 3. При дегустаційній оцінці плиткового чорного чаю зроблено таку характеристику його органолептичних показни­ків: слабкий аромат, грубуватий смак, настій чистий брунатного кольору з червонуватим відтінком, колір розвареного листка -досить рівний темно-брунатний, зовнішній вигляд і розмір плитки повністю відповідає вимогам стандарту. Фізико-хімічні показники якості чаю такі: масова частка вологи - 8,4 %, кофеїну - 1,9 %, таніну - 8,2 %, домішок - у нормі стандарту.

Зробіть обґрунтований висновок щодо якості чаю.

 1. На складі зберігалося кріплене виноградне вино "Портвейн" - 6 ящиків при температурі 12 ° - 14 °С, відносній вологості повітря 70 - 75 %. При зберіганні протягом трьох місяців вино почало псуватися: колір став брудно-бурий, смак негармонійний, на дно випав чорний осад. Вам, як товарознав­цю, необхідно зробити висновки щодо якості вина, його подаль­шого зберігання і реалізації.

 2. Визначте якість та вид йогурту за такими показни­ками: зовнішній вигляд задовільний, консистенція однорідна, кремоиодібна, ніжна, з вмістом дрібних часточок плодів, масова частка сухих речовин 14,2 %, цукру - 15,1 %. Укажіть умови та строки зберігання.

 3. При перевірці якості сиру "Костромський" встанов­лено: смак - з легкою гіркотою, консистенція ніжна, пластична, рисунок відсутній, парафін осипався в деяких місцях. За іншими показниками сир відхилень від стандарту не має. Визначте якість сиру. Вкажіть маркування, яке має бути на сирі.

 4. У магазин, де ви працюєте заступником завідувача відділу, надійшла партія маргарину "Вершковий". При перевір­ці якості було виявлено: смак і запах чисті, з присмаком і аро­матом вершкового масла, консистенція при температурі 18 °С легкоплавка, пластична, однорідна з матовою поверхнею зрізу; масова частка води - 18,5 %, жиру - 82,5 %, солі - 0,4 %, температура топлення жиру, виділеного з маргарину +28 °С, кис­лотність - 2,4 ° Т. Зробіть висновки про якість маргарину, вста­новіть його сорт.

 5. Встановіть категорію, вид та якість яєць: маса 1 шт. -55 - 58 г, висота повітряної камери при просвічуванні на овоскопі - 6 мм, жовток злегка переміщується, білок світлий, прозорий. Яйця надійшли в кількості 400 ящиків по 360 шт. в кожному. Від якої кількості ящиків відбирають середній зразок для оцінки якості яєць? Встановіть масу середнього зразка.

 6. У холодильнику при температурі -18 °С зберігалася морожена птиця з маркуванням на ящику КЕ1. При перевірці якості встановлено, що м'язи тушок розвинуті задовільно, грудна кістка (кіль) виступає, є незначні відкладення жир> їм животі і спині. Розшифруйте маркування на тарі з птицею, визначте термічний стан за температурою, категорію вгодова­ності за результатами перевірки та відповідність маркування, що вказане на ящику, строк зберігання.

 1. На продовольчий склад бази райспоживспілки на­дійшла партія м'ясних консервів: "Свинина пряна" - 400 ящиків по 24 банки у кожному, масою нетто 500 г кожна; "Яловичина тушкована" вищого сорту - 600 ящиків по 16 банок у кожному, масою нетто 320 г кожна. Під час перевірки якості встановлено, що шматки м'яса рівномірно нарізані масою 35 г, бульйон жовтуватого кольору з незначним осадом після трихвилинного відстоювання. Вміст м'яса і жиру становить 57 %, у тому числі жиру - 12 %. Зробіть висновки про якість партії консервів і подальшої її реалізації.

 2. Визначте якість соленої скумбрії без голови, що міс­тить 10 % солі, на поверхні незначне пожовтіння, по 2 - 3 по­верхневих пошкодження на окремих екземплярах риби. Кон­систенція щільна, на поверхні незначні зриви шкіри площею 1 -1,5 см\ Укажіть поділ скумбрії за довжиною та за вмістом солі.

100. Під час приймання партії риби, маркованої як "Морожений хек сріблястий" 1-го сорту, виявлено, що риба не розроблена, довжиною 21-23 см, поверхня потьмяніла, консис­тенція м'яса після дефростації слабка, у вареному вигляді щільна, бульйон мутний, смак і запах нормальні. Встановіть, чи відповідає фактична якість даної партії риби маркуванню.

Питання для підготовки

до іспиту з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів»

1.Споживчі властивості харчових продуктів.

2.Поняття про фізіологічні норми споживання харчових продуктів.

3. Поняття про фізіологічні норми споживання харчових продуктів.

4.Основні речовини харчових продуктів та їх властивості.

5.Харчова цінність харчових продуктів.

6.Якість харчових продуктів, показники якості та їх характеристика.

7.Основні фактори, які визначають якість харчових продуктів.

8.Види контролю якості харчових продуктів. Організація контролю якості.

9.Зберіганя харчових продуктів.

10.Природні втрати, їх норми, порядок застосування та заходи, щодо їх зниження.

11.Категоріїі види діючих стандартів, їх зміст і будова.

12.Сертифікація та її роль в управлінні якістю продукції.

13.Класифікація, характеристика асортименту, споживні властивості, вимоги до якості круп.

14. Класифікація, характеристика асортименту, споживні властивості, вимоги до якості борошна.

15. Класифікація, характеристика асортименту, споживні властивості, вимоги до якості макаронних виробів.

16. Класифікація, характеристика асортименту, споживні властивості, вимоги до якості хлібо-булочних виробів.

17.Транспортування, пакування і зберігання зерно борошняних товарів.

18.Значення фруктів і овочів у харчуванні, норми їх споживання і харчова цінність.

19.Кулінарні властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, хвороби і пошкодження свіжих овочів.

20. Кулінарні властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, хвороби і пошкодження свіжих фруктів.

21. Маркування, пакування, умови і терміни зберігання свіжих овочів і фруктів.

22.Продукти переробки свіжих овочів і фруктів(консерви, заморожені, сушені, солені, квашені та мочені овочі і фрукти).

23.Гриби свіжі, їх хімічний склад та харчова цінність. Види грибів та їх характеристика, вимоги до якості та строки зберігання.

24. Гриби перебілені. Товарні сорти й вимоги до якості перероблених грибів, пакування та зберігання.

25.Види крохмалю, використання його в кулінарії. Продукти з крохмалю.

26.Цукристі кондитерські вироби, їх харчова цінність, види, характеристика, дефекти, вимоги до якості.

27.Борошнисті кондитерські вироби, , їх харчова цінність, види, характеристика, дефекти, вимоги до якості.

28.Фруктово-ягідні кондитерські вироби, їх харчова цінність, види, характеристика, дефекти, вимоги до якості.

29.Шоколад його , їх харчова цінність, види, характеристика, дефекти, вимоги до якості.

30.Пакування, маркування, умови і гарантійні строки зберігання кондитерських виробів, меду і цукру.

31.Класифікація і значення смакових товарів у харчуванні.

32.Чай і чайні напої. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

33.Кава і кавові напої. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

34.Прянощі і приправи. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

35.Алкогольні напої. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

36. Слабоалкогольні напої Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

37.Виноградні вина. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

38.Харчові концентрати. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

39.Молоко і вершки. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

40.Кисломолочні продукти. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

41.Сичуюві сири. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

42.Вершкове масло. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

43.Олії. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

44.Тваринні топлені жири. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

45.Комбіновані жири. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання.

46. Яйця та яєчні продукти. Споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти упакування, зберігання. Класифікація, категорії, види, вимоги до якості, дефекти пакування, маркування, зберігання.

47.Мясо забійних тварин. Споживна цінність, класифікація, категорії, таврування, ознаки добро якості, дефекти.

48.Мясо домашньої птиці та дичини. Споживна цінність, класифікація, категорії, таврування, ознаки добро якості, дефекти.

49.Характеристика тканин мяса залежно від виду, породи, статі, віку, вгодованості.

50.Ковбаснні вироби. Харчова цінність, класифікація, види, асортимент, вимоги до якості, дефекти, умови і строки зберігання.

51. . Харчова цінність, класифікація, види, асортимент, вимоги до якості, дефекти, умови і строки зберігання.

52.Мясні консерви. Харчова цінність, класифікація, види, асортимент, вимоги до якості, дефекти, умови і строки зберігання.

53.Харчова цінність , класифікація, використання в кулінарії.

54.Риба жива, охолоджена, морожена. Характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти, умови до якості, дефекти, умови і строки зберігання.

55.Риба солена. Характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти, умови до якості, дефекти, умови і строки зберігання.

56.Риба копчена. Характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти, умови до якості, дефекти, умови і строки зберігання.

57.Риба вялена і сушена. Характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти, умови до якості, дефекти, умови і строки зберігання.

58.Нерибна продукція. Характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти, умови до якості, дефекти, умови і строки зберігання.

59.Рибні консерви. Характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти, умови до якості, дефекти, умови і строки зберігання.60.Рибна ікра. Характеристика асортименту, вимоги до якості, дефекти, умови до якості, дефекти, умови і строки зберігання.
Каталог: Icons
Icons -> Правила техніки безпеки : не доторкатися тильного боку апаратури та екрану, проводів живлення, з'єднувальних кабелів
Icons -> Укоопосвіта Білгород -дністровський економіко-правовий коледж контрольні роботи з дисципліни
Icons -> Методичні рекомендації до написання курсової роботи загальні положення відповідно до навчального плану зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»
Icons -> Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Українська мова
Icons -> Тематичний план
Icons -> Кодекс законів про заборону полювання й орання деяких територій. Основні етапи розвитку екології
Icons -> Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Комп’ютерні правові сиситеми» Для студентів заочної форми навчання
Icons -> Центральна спілка споживчих товариств укоопспілка білгород-дністровський економіко-правовий коледж облік І аналіз зовнішньоекономічноїдіяльності
Icons -> Дисципліна Неорганічна хімія Викладач

Скачати 481.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка