Методичні вказівки стор. 7 Зміст тем, вимоги до знань і умінь студентів стор. 9 Розділ Теоретичні основи безпеки життєдіяльності стоСторінка1/21
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.74 Mb.
#12751
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Зміст

Зміст предмету «Безпека життєдіяльності» стор.4

Навчально-методична література стор.6

Методичні вказівки стор.7

Зміст тем, вимоги до знань і умінь студентів стор.9

Розділ 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності стор.17

Тема 1.1. Безпека життєдіяльності, як категорія

Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності стор.17

Характеристики системи “людина – життєве середовище” стор.23

Системи забезпечення життєдіяльності людини стор.24Тема 1.2. Небезпека, ризик, як оцінка небезпеки стор.21

Джерела небезпеки та їх класифікація стор.2

Класифікація небезпечних та шкідливих факторів стор.2

Концепція допустимого ризику стор.2

Прогнозування і моделювання умов виникнення небезпечних ситуацій стор.2

Концепція допустимого ризику та безпека особи стор.2Розділ 2. Людина як елемент системи “людина – життєве середовище” стор.27

Тема 2.1. Структурно-функціональна організація людини з точки зору

взаємодії з оточуючим середовищем та технікою стор.33

Організм людини в оточуючому середовищі стор.33

Людина оператор, як ланка обробки інформації стор.34

Біологічні ритми та їх роль в життєдіяльності людини стор.35

Роль аналізаторів в забезпеченні життєдіяльності людини стор.37

Психічні характеристики особистості, її

психофізіологічні властивості стор.40

Індивідуальне захисне спорядження та засоби

індивідуального захисту стор.44Тема 2.2. Раціональні умови життєдіяльності людини стор.46

Людина як біологічний та соціальний суб’єкт стор.46

Середовище життєдіяльності людини, його характеристика,

оптимальні та допустимі параметри з точки зору забезпечення

життєдіяльності людського організму стор.47

Соціально-політичне середовище стор.49

Техногенне середовище (техносфера) стор.50

Психологічні причини свідомого порушення виконавцями вимог

безпеки стор.51

Тема 2.3. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище стор.52

Загальна характеристика впливу людини на планетарні та

космічні ресурси стор.52

Основні джерела забруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунтів стор.53

Забруднення атмосфери стор.54

Забруднення водних ресурсів стор.54

Забруднення ґрунтів стор.55

Деградація оточуючого середовища внаслідок розвитку урбанізації стор.55Розділ 3. Джерела небезпеки життєдіяльності та породжені

ними фактори стор.57

Тема 3.1.Природні небезпеки стор.57

Причини та характер виникнення природних небезпек стор.57

Основні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію

наслідків природних небезпек стор.58Тема 3.2. Техногенні небезпеки стор.59

Причини та характер виникнення техногенних небезпек стор.59

Небезпечна дія електричного струму на організм людини, заходи

захисту від небезпек, пов’язаних з електричним струмом стор.60

Хімічні речовини, їх класифікація, шляхи проникнення в організм

людини, гранично допустимі концентрації шкідливих речовин стор.61

Гранично допустимий вплив шкідливих речовин на людину стор.62

Техногенні джерела електромагнітного випромінювання, засоби та

заходи захисту від їх впливу стор.63

Основні заходи та засоби захисту від джерел випромінювання стор.64Тема 3.3. Соціальні та політичні небезпеки стор.66

Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних

джерел небезпеки стор.66

Види соціальних небезпек стор.67

Політичні небезпеки стор.67

Соціальні конфлікти стор.68

Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню

конфліктних ситуацій стор.69

Забезпечення безпеки економічної діяльності стор.71

Тема 3.4. Комбіновані небезпеки стор.73

Загальна характеристика комбінованих небезпек стор.73

Природно-техногенні небезпеки стор.74

Природно-соціальні небезпеки стор.75

Соціально-техногенні небезпеки: професійна захворюваність,

професійний травматизм, психічні відхилення та захворювання

викликані виробничою діяльністю стор.77

Потенційні джерела небезпеки трудової діяльності стор.78Тема 3.5. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі стор.79

Небезпечні фактори, причини та наслідки пов’язані з

урбанізацією середовища життєдіяльності людини стор.79

Основні заходи безпеки при використанні у побуті

електричного устаткування стор.81

Особливі заходи безпеки при використанні у побуті газу, токсичних,

пожежо- та вибухонебезпечних речовин стор.82

Загальні правила поведінки на вулицях і дорогах, при

користуванні транспортними засобами стор.84

Вимоги щодо безпеки громадян при переході через залізничні колії,

перебуванні їх на пасажирських платформах і в потягах стор.85

Розділ 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій стор.87

Тема 4.1. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для

усунення їх негативних наслідків стор.87

Причини виникнення, загальна характеристика та класифікація

надзвичайних ситуацій, їх запобігання стор.87

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій стор.88

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій стор.89

Причини виникнення виробничих аварій стор.90

Дії адміністрації, персоналу та населення при виникненні

надзвичайних ситуацій стор.91

Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій стор.93

Загальні правила виживання та особистої безпеки у разі

виникнення надзвичайних ситуацій стор.96

Принципи, способи та засоби захисту населення в умовах

надзвичайних ситуацій стор.98

Як діяти за сигналами цивільної оборони при аварії на атомній

станції стор.100

При аварії на хімічнонебезпечному об’єкті стор.100

Епідемії, епізоотії і епіфітотії стор.100

Тема 4.2. Надання першої долікарської допомоги потерпілому стор.101

Види уражень організму людини стор.101

Послідовність дій при наданні першої долікарської допомоги

потерпілому стор.101

Правила і порядок дій при виведенні людини з непритомного стану

та стану клінічної смерті стор.102

Перелік основних засобів та медикаментів для аптечок і сумок

першої допомоги стор.104

Масаж серця стор.104

Способи штучного дихання стор.105

Долікарська допомога при ураженні електричним струмом стор.106

Розділ 5. Організація і управління безпекою життєдіяльності стор.107

Тема 5.1. Правові, нормативні, та організаційні основи безпеки

життєдіяльності стор.107

Основні законодавчі та нормативні акти з питань

життєдіяльності (правові основи безпеки життєдіяльності) стор.107

Тема 5.2. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності стор.108

Принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності стор.108

Органи нагляду і контролю за дотриманням вимог безпеки

підприємствами, організаціями та населенням стор.109

Завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу стор.101

Тести для самоконтролю стор.102

Теми доповідей з дисципліни “Безпека життєдіяльності” стор.110

Питання модульного контролю стор.111
Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка