Методичний кабінетСторінка1/3
Дата конвертації26.11.2016
Розмір0.93 Mb.
#2409
ТипУрок
  1   2   3


ВІДДІЛ ОСВІТИ ЯВОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Методичний посібник

Розробки

уроків хімії у 7 класі

з теми «Вода»

ЯВОРІВ - 2015Автори:

Окулова О.В. – вчитель хімії Івано – Франківської ЗОШ І – ІІІ ступенів ім.. І.Франка; Михайлишин О.З. – вчитель біології Івано – Франківської ЗОШ І – ІІІ ступенів ім.. І.ФранкаРецензент: Флис Оксана Григорівна – методист методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації

Рекомендовано до друку радою методичного кабінету

Протокол № 4 від 15.09.2015

Методичний посібник містить розробки уроків для 7 класу з теми «Вода» за програмою Держстандарту. Наведено зразки розв`язування задач, завдання для тематичного оцінювання, описані лабораторні досліди, приклади домашнього експерименту та навчальних проектів. Посібник призначений для вчителів хімії загальноосвітніх закладів.Відповідальний за випуск:

Фірчук О.М. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністраціїЗміст

 1. Передмова ………………………………………………………………. 1

 2. Урок №1 «Вода. Поширеність в природі. Будова молекули. Фізичні властивості води»………………………………………………………..2

 3. Урок №2 « Вода як розчинник. Розчин та його компоненти. Значення води як розчинника у природі та житті людини»……………………..8

 4. Урок №3 «Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини»………………………………………………………………..12

 5. Урок №4 «Виготовлення розчинів. Розв`язування задач»…………...19

 6. Урок №5 «Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів – кислоти, основи»………………………………………………………..23

 7. Урок №6 « Індикатори»………………………………………………...28

 8. Урок №7 «Виконання вправ»…………………………………………..34

 9. Урок №8 « Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення . Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.»………………………………………………………………….41

 10. Урок №9 «Узагальнення знань з теми «Вода»……………………….54

 11. Урок №10 «Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Вода»59

 12. Список використаних джерел………………………………………….62

Передмова

Новий Державний стандарт грунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної середньої освіти. Згідно з метою освітньої галузі «Природознавство» та її хімічного компонента, визначеною в новій редакції Державного стандарту, навчання хімії у школі спрямовується на розвиток засобами предмета особистості учнів, формування їхньої загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення.

У темі «Вода» 7 клас на прикладі води розглядаються властивості складних речовин. Вивчення хімічних властивостей води дає змогу розглянути взаємодію оксидів з водою та ознайомитися з характером гідратів оксидів. Це забезпечує мінімальну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів і їхні властивості для подальшого вивчення періодичного закону і хімічного зв’язку у 8 класі.

На цьому етапі навчання хімії триває формування поняття про розчин та його компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедевтичні знання надавались на уроках природознавства). Учні навчаються виготовляти розчини, розв’язувати задачі на обчислення кількісного складу розчину, визначення масової частки розчиненої речовини.

Автори спробували найповніше охопити тему «Вода» та скласти уроки якомога різноманітніше. Даний посібник дозволить вчителям зробити уроки більш різноманітними та цікавими, заощадить час, який витрачається на підготовку до уроку.

Урок №1Тема: Вода. Поширеність в природі. Будова молекули. Фізичні властивості води.

Мета:

* поглибити і розширити знання учнів про воду як найбільш поширену речовину на Землі, її фізичні властивості;

* ознайомити учнів з будовою молекули води;

* розвивати пам'ять, увагу, мислення;

* розвивати вміння аналізувати та робити висновки;

* розвивати комунікативну та соціальну компетенції в процесі роботи групОбладнання: модель молекули води, технічні засоби навчання, кольоровий пластилін.

Методи і форми роботи: бесіда, розповідь, демонстрація, робота в групах

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми будемо говорити про речовину, яка дуже важлива для людства. Це речовина, в якій зародилося життя. Людські тіла складаються з цієї речовини більш ніж наполовину. Без неї наша планета була б просто сухою кулею. Ви, напевно вже здогадалися, що йдеться про воду.(Оголошення теми та мети уроку)

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Відтворення та корекція опорних знань (фронтальне опитування)

 • Які речовини називаються простими? (Речовини, утворені атомами лише одного хімічного елемента)

 • Які речовини називаються складними? (Речовини, які утворені атомами різних хімічних елементів)

 • До яких речовин належить вода до простих чи складних? (Складних)

 • Назвіть формулу води 2О)

 • З атомів яких елементів складається молекула води? (З двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену)

 • Що таке властивості речовини? (Ознаки, за якими розрізняють речовини або встановлюють між ними подібність)

 • Які властивості належать до фізичних? (Колір, блиск, запах, прозорість, теплопровідність, електропровідність)

 • У яких агрегатних станах речовини трапляються в природі? (Твердому, рідкому, газуватому).

 1. Робота в групах (заповнення таблиці)

Фізичні властивості води

Колір

Безбарвна

Смак, запах

Без смаку і запаху

Агрегатний стан

Існує в трьох агрегатних станах: рідина, газ, тверда речовина

Температура кипіння

100◦С

Температура замерзання

0◦С

Тепло- та електропровідність

Погана

Теплоємність

Висока

IV. Вивчення нового матеріалу

Вчитель. Склад молекули води був досліджений та встановлений італійським хіміком С.Канніццаро в 1860 році. Властивості води H2O багато в чому унікальні й обумовлені її будовою. В окремій молекулі води атоми Гідрогену й Оксигену розташовані так, що утворюють рівнобедрений трикутник. У вершині його атом Оксигену, у кутах при основі — атоми Гідрогену. Зв'язки H-О-H розташовані під кутом 105º (кулестрижнева модель молекули води). Таким чином, молекула води має кутову форму. Кожна молекула води, як магніт, притягує до себе інші молекули або йони. Тому, на відміну від більшості інших рідин, вода є ідеальним розчинником для багатьох речовин. Саме завдяки взаємодії між частинками речовин, що розчиняються, і молекулами води в розчинах утворюються гідрати – сполуки речовин з водою.

Розчинюючій дії води тією чи іншою мірою підвладні й тверді тіла, і рідини, і гази. Постійно контактуючи з безліччю речовин, вода фактично завжди є  розчином різного, найчастіше дуже складного складу. Вода хімічно не змінюється під впливом більшості тих сполук, які вона розчиняє, і не змінює їх. Тобто вона є інертним розчинником, що важливо для живих організмів на нашій планеті, оскільки необхідні їхнім тканинам поживні речовини надходять у водних розчинах у порівняно стійкому вигляді.

Поширеність води у природі (повідомлення учнів):

Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Приблизна кількість води 1,5*1018 м3 . Це означає, що на кожного мешканця планети припадає в середньому 500000000 кубометрів води, тобто ціле море. Однак, основна кількість води – це солона вода морів і океанів (95%). І тільки 5% загальної кількості становить прісна вода, з яких 4% міститься в льодовиках. Отже, практично людина може використати лише 1% води, а потреба в ній величезна. На одного жителя міста щодоби витрачається понад 100л води, а з урахуванням потреб промисловості 600л. Мешканці сільської місцевості витрачають менше води для побутових потреб, однак велику кількість води потребує сільське господарство.

Вода – обов’язковий компонент кожної живої клітини. Жодна жива істота не може без неї обійтися. Зневоднення організму на 12 – 15% призводить до порушення обміну речовин, а втрата води до 25% - до загибелі організму.

Water is important for everyone. Water covers over two – thirds of our planet, makes up over two – thirds of our bodies, and is present in almost every type of food and drink. In fact, we cannot live without water.There could not be any trees or animals or humans without water. All living things need water to live. Next to the air we breathe, water is most important need. Without water the Earth would look the Moon.

The human body is 70% water (зображення 1). Every system in our body uses water. Water makes up 83% of our blood. Water transports body wastes. Water keeps our body`s temperature stable. Water is a part of cells which make up all living things.V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Скласти кулестрижневу модель молекули води, використовуючи кульки з кольорового пластиліну та сірники або зубочистки.2. Описати схему колообігу води в природі, використовуючи зображення 2.

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати тему за підручником.

Урок №2


Каталог: docs -> tvor teacher
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
tvor teacher -> Вища категорія звання «Старший вчитель»
tvor teacher -> Інформація про педагогічного працівника Кодан Оксана Василівна Освіта: повна вища (Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка ) Спеціальність: вчитель російської мови, російської та світової літератури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка