Методичний кабінетСкачати 60.97 Kb.
Дата конвертації18.09.2018
Розмір60.97 Kb.
#49967
Методичний кабінетПідготувала вчитель початкових класів:


Мета: виховувати впевненість у собі, розвивати вміння мобілізувати власні знання в екстрених ситу­аціях, переконати в необхідності набуття знань, по­казати один із способів їх використання.

Умови гри

Гра має три тури: відбірковий, півфінал і фінал. Змагаються по черзі 2 команди з однаковою кількіс­тю учасників. Після відбіркового туру у півфінал ви­ходять по 3 учасники з кожної команди (6 гравців), а у фінал — лише 3 гравці.

На відбірковий тур виноситься стільки запитань, скільки гравців в одній команді. Кожне запитання оцінюється балом і містить 3 варіанти відповіді. Мір­кувати над запитанням можна не довше ніж 10 се­кунд. Коли учасники однієї команди відповіли на всі запитання, визначають трьох півфіналістів, які на­брали найбільшу кількість балів. Якщо їх визначити неможливо (наприклад, загальна кількість балів кож­ного учасника така: 8, 8, 7, 7, 6...), ставлять додаткові запитання. Але ті, хто набрав найбільше (8) балів, на них не відповідають.

Півфінал відбувається в два етапи і містить 12 тем. Кожен учень по черзі обирає тему і дає відповіді на запитання до неї. Рахується кількість правильних від­повідей за хвилину. Кожна правильна відповідь — 1 бал. (Послідовність учасників визначається на по­чатку півфіналу додатковим туром.) Три гравці з най­більшою кількістю балів виходять у фінал (результати відбіркового туру не враховуються).

На фінал добирають запитання на теми, обрані са­мими фіналістами. Кожному учаснику присвоюється колір. Три гравці — три теми — три кольори.

Послідовність учасників знову визначається до­датковим туром. У грі використовується поле з про­нумерованих з обох боків 36 квадратів. Зі зворотного боку квадрати різних кольорів: 6 червоних, 6 жовтих, 6 голубих — з темами гравців. Решта сірі — з загаль­ними запитаннями. Кольори на полі розміщені довіль­но. Спочатку на 10 секунд відкривають зворотний бік квадратів, і діти мають можливість запам'ятати номе­ри власних тем. Далі вони по черзі обирають номер квадрата і, обміркувавши упродовж хвилини запитан­ня, дають відповідь. Запитання з власної теми оціню­ється 2-ма балами, теми суперника — 3-ма балами, загальні знання — одним балом. У кожного учасни­ка — по 6 спроб.

Потім підраховують бали, визначають переможця. Бали, отримані за попередній тур, не враховуються.
Відбірковий тур

1. Що являє собою Сонце?

а) планета;

б) зоря;

в) метеорит.

2. Який предмет навчає законів міркування?

а) математика;

б)читання;

в)логіка.

3. У якому відмінку іменники завжди вживаються з прийменниками?

а) у називному;

б)в орудному;

в) в місцевому.

4.Як називається модель Землі?
а) малюнок;


6) глобус;

в) карта.

5.За якою командою на фізкультурі зупиняється клас? -

а) клас стій;

б) зупиніться;

в) стоп.

6. Який закон множення можна записати виразом
Ь) • с = а.-с)?

а) переставний;

б) сполучний;

в) розподільний.

7. Які закінчення мають іменники в місцевому відмінку множини?

а) -ах (-ях);

б) -ам (-ям).

8. Куди вказує тінь від предметів опівдні?

 1. на південь;

 2. на північ;

9. За якою командою кожний учень займає своє місце в шерензі?

а) струнко;

б) рівняйсь;

в) шикуйсь.

10. Хто написав музику до гімну України?

а) Вербицький;

б) Леонтович;

в) Лисенко.

11. В якому числі може вживатись іменник ворота.

а) тільки в однині;

б) тільки в множині;

в) в однині і в множині.

Додаткові тури

Зразок:

Розмістіть дні тижня по порядку: Відповідь:

п'ятниця понеділок

неділя середа

середа п 'ятниця

понеділок " неділя

Розмістіть планети від найбільшої за розміром до найменшої:

Відповідь:

Нептун Юпітер

Юпітер Нептун

Меркурій Земля

Земля Меркурій

Розмістіть місяці по порядку від Нового року: грудень серпень квітень

Відповідь: квітень серпень грудень
«Словотвір».

1 бал за кожне правильно утворене слово. Учасники мають утворити за хвилину якомога біль­ше слів від слова кулінарія.

 • Жеребкування

Півфінал

НАША БАТЬКІВЩИНА - УКРАЇНА

 1. Яке найважливіше місто України? (Київ — сто­лиця.)

 2. У якій півкулі знаходиться Україна? (Північній, східній.)

 3. Якого кольору прапор України? (Жовто-бла­китного.)

 4. Як називається найбільша річка України. (Дні­про.)

 5. Які гори є на заході України? (Карпати.)

 6. На якому материку знаходиться Україна? (Єв­разія.)

 7. Який державний орган України ухвалює зако-ни? (Верховна Рада.)

 8. Які моря омивають береги України? (Чорне, Азовське.)

 9. Що є гербом України? (Тризуб.)

 1. У якій частині України знаходиться зона міша­них лісів? (На півночі.)

 2. Як називається місто — наш обласний центр? (Вірниця.)

ГІ2уЯка пора року в Україні, якщо Земля поверну­та до Сонця південною півкулею? (Зима.)

 1. Як називається півострів на території Украї­ни? (Кримський.)

 2. Процитуйте перший рядок гімну України. (Ще не вмерла України ні слава, ні воля.)

 1. Хто, за легендами, заснував Київ? (Кий.)

 1. Коли ми святкуємо День незалежності Украї­ни? (24 серпня.)

 2. У якій частині України знаходяться Кримські гори? (На півдні, в Криму.)

 1. Яка рослина є символом України? (Калина.)

 2. Хто є президентом України? (В.Ющенко.)

 1. Яка річка протікає тільки територією України? (Південний Буг.)

УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Яка частина мови означає назву предмета? (Іменник.)

 1. Як називається розмова двох людей? (Діалог.)

 2. З яких частин складається текст? (Зачину, основ­ної частини та кінцівки.)

 3. Як називається зміна закінчень іменників? (Від­мінювання, змінювання за відмінками.)

 4. Що виражає речення? (Закінчену думку.)

 5. Яка частина мови називає ознаку предмета? (Прикметник.)

 6. Яка буква позначає два приголосних звуки? (Щ - [шч].)

 7. Форма якого відмінка є початковою формою іменника? (Називного відмінка однини.)

 8. Які приголосні звуки позначаються двома бук­вами? ([дз], [дж].)
 1. Поставте іменник тиша в О. в. однини. (Ти­шею.)

 2. Яка буква не позначає звука? (М'який знак.)

 3. Що є граматичною основою речення? (Під­мет і присудок.)

 4. Як називаються слова, протилежні за значен­ням?. (Антоніми.)

 5. Поставте іменник гуска в Д. в. однини. (Гусці.)

 6. Що означає дієслово? (Дію предмета.)

 7. Який відмінок не відповідає на жодне питан­ня? (Кличний.)

 1. Яке зі слів малюнок, малюк, малює, малювання зайве? (Малюк.)

 2. Яка частина мови не відповідає на жодне пи­тання? (Прийменник.)

 3. Як називаються слова, близькі за значенням? (Синоніми.)

 4. Як називається речення, що містить не-лише граматичну основу? (Поширене.)

ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ

 1. Що вимірюють за допомогою термометра? (Тем­пературу.)

 1. Коли починається навчальний рік? (1-го вересня.)

 1. Як називають грузьке, багнисте місце зі стоя­чою водою? (Болото.)

 2. Якою корисною копалиною щодня користують­ся в школі? (Крейдою.)

 3. Як звати директора нашої школи? (Микола Ва­сильович.)

 1. Як називається супутник Землі? (Місяць.)

I. Який пристрій дає змогу розмовляти один з од-
ним на великих відстанях?
(Телефон.)

 1. З чого починається річка? (Зі струмка.)

 2. Отруйна речовина, яка міститься в термоме­трах. (Ртуть.)

10. Яка кімнатна рослина має листя-колючки?
(Кактус.)

II. Найвища частина гори. (Вершина.)

 1. Як називається озеро, створене людиною? ( Ставок.)

 2. Отруйна речовина, що міститься в цигарках. (Нікотин.)

 3. Що символізує жовтий колір на прапорі Укра­їни? (Пшеничне поле.)

 4. Як називають зону мішаних лісів України? (Полісся.)

 5. Яка людина першою побувала в космосі? (Юрій Тагарін.) -

 6. Які корисні копалини утворюються на боло­тах? (Торф.)

 7. Яку корисну копалину називають «чорним зо­лотом»? (Нафту.)

 8. Що взагалі не належить до природи? (Зробле­не руками людини.)

 9. Що потрібно зробити з водою, щоб вона з рід­кого стану перейшла в газоподібний? (Нагріти її.)

ТВАРИНИ

 1. Де живуть дельфіни, медузи, краби? (Уморі.)

 2. Як називаються тварини, які живляться іншими тваринами? (Хижаки.)

 3. Про яку тварину кажуть «друг людини»? (Собака.)

 4. Що змушує птахів восени залишати рідні міс­ця? (Холод і голод.)

 5. Який звір літає? (Кажан.)

ГблЯка спільна ознака всіх комах? (Шість ніг.) 7\ Що є основною їжею для травоїдних тварин? ( Рослини.)

 1. Як називають тварин, яких люди розводять і ви­користовують у своєму господарстві? (Домашні.)

 2. Яка група птахів відлітає у вирій першою? (Ко­махоїдні.)
 1. Які комахи знищують шкідливу попелицю? (Сонечко, мурахи.)

 2. Які птахи знищують гризунів? (Сова, бориві­тер, кібчик.)

 1. Як називають тварин, що живляться рослин­ною та тваринною їжею? (Всеїдні.)

 2. Який птах виводить пташенят взимку? (Шиш­кар.)

 3. Які тварини народжуються двічі? (Комахи.)

 4. Як називають тварин, які самі добувають їжу і влаштовують житло? (Дикі.)

 5. Який птах «лікує» дерева? (Дятел.)

 6. Яких комах називають санітарами лісу? (Му­рах.)

 7. Яка тварина була завезена на Полісся з Аме­рики? (Ондатра.)

 8. Як називають звірів, що народжують малят і вигодовують їх молоком? (Ссавці.)

 9. На що перетворилися передні кінцівки пта­хів? (На крила.)

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

 1. Спортивна гра, у якій м'яч перебивається через сітку. (Волейбол.)

 2. Прилад для лазіння і перетягування. (Канат.)

 3. Брати-боксери з України, відомі в усьому світі. (Віталій та Володимир Клички.)

 4. Місце для занять фізичними вправами на від­критому повітрі. (Майданчик.)

 5. Спортивний інвентар для гри у футбол. (М'яч.)

 6. Пристрій для сидіння в залі, який ще викорис­товується для лазіння і перелізання. (Лава.)

 7. Спортивна гра, в якій м'яч закидають у корзи­ну. (Баскетбол.)

 8. Спеціальний одяг і взуття для занять фізичними вправами. (Спортивна форма.)

 9. Чемпіон світу «Формули-1». (Міхаель Шума­хер.)
 1. Як називають одинадцятиметровий удар у фут­болі? (Пенальті.)

 2. Гра з ракеткою та маленьким м'ячиком. (Те­ніс.)

 3. Хто контролює виконання правил під час спор­тивної гри? (Суддя, арбітр.)

 4. Спортивний інвентар, по якому б'ють у хокеї. (Шайба.) ••

 5. У якій грі є король і королева? (Шахи.)

 6. їх виконують у довжину і в висоту. (Стриб­ки.)

 7. Спортсмен, який захищає ворота від потра­пляння в них м'яча. (Воротар.)

 8. Розміщення учнів на одній лінії, лицем в одну сторону. (Шеренга.)

 9. Швидкий спосіб переміщення, без якого не обходиться жодна дитяча гра. (Біг.)

 10. Вид покарання через порушення правил у фут­болі. (Жовта картка, штрафний удар.)

20. Виконання фізичних вправ для покращення спортивних результатів. (Тренування.)

РОСЛИНИ

1. 3 чого виростає нова рослина? (З насінини.)

2. Яке пристосування для поширення насіння є в кульбаби? (Парашутики.)

 1. До якої групи належать рослини, які ніхто не садив і ніхто не доглядає? (Дикорослі.) 4

 2. Чим розмножується картопля? (Бульбами.)

5. Як дерево відрізнити від куща? (За кількістю стовбурів.)

6. Які дерева ростуть у бору? (Хвойні.)

7. Який орган рослини знаходиться в фунті? (Корінь)

8.Ним розмножуються суниці? (Вусиками.)

9. З чого в рослинах розвиваються плоди? (З кві­тів.)

10. Серед цих рослин назвіть хвойну: липа, дуб, кедр. (Кедр.)

11.За допомогою чого поширюють своє насіння череда і будяк? (Гачечків.)

 1. До якої групи належать рослини, які вирощу­ють люди? (Культурні.)

 1. Чим розмножують тюльпани? (Цибулиною.)

 1. У якого хвойного дерева на зиму опадають всі голки? (Модрина.)

 2. Як називаються рослини моря? (Водорості.)

 3. Чому в лісі легко дихається? (Рослини очищу­ють повітря.)

 4. Який ліс називається мішаним? (Де є хвойні і листяні дерева.)

 5. Про яку рослину загадка: «Має сім шкір, ви­пускає сльози всім»? (Цибуля.)

 6. Яке пристосування для поширення насіння є в горобини і вишні? (Яскравий колір.) .

 7. Як потрібно збирати гриби, щоб вони не зни­кли? (Зрізуючи.)

ОБЖ

 1. Який колір світлофора забороняє рух? (Черво­ний.)

 2. Що означає сигнал сирени? (Увага всім.)

 3. За яким номером потрібно зателефонувати, якщо відчули запах газу? (04)

 4. У який колір пофарбована пожежна машина? (Червоний.)

 5. Яка частина вулиці призначена для руху пішо­ходів? (Тротуар.)

-6. Електроприлад, який потрібно ставити на вог­нетривку підставку. (Праска.)

 1. За яким номером можна зателефонувати до мі­ліції? (02)

 2. Що найстрашніше під час надзвичайної ситу­ації? (Паніка.)

9. Який колір світлофора дозволяє рух? (Зелений.)

 1. Що виникає через порушення правил користу­вання електро - та газовими приладами? (Пожежа.)

 2. За яким номером телефону можна викликати швидку допомогу? (03)

 3. З чого потрібно розпочинати ранок, щоб бути здоровим? (Із зарядки.)

 4. Чого не можна робити, якщо ти вдома сам, а в двері дзвонять незнайомці? (Відчиняти.)

 5. За яким номером потрібно зателефонувати, якщо сталась пожежа? (01)

 6. Який колір світлофора попереджає про зміну

сигналів? (Жовтий.)

16.Чим потрібно промивати рани? (Перекисом водню.)

17.Як потрібно знімати гарячу кришку з каструлі, щоб не обпектися парою? (Вбік.)

18.За яким номером потрібно за­телефонувати, щоб повідомити про надзвичайну ситуацію? (077) .

19.Яка найперша дія, якщо това­риш на прогулянці обморозив руки? (Розтерти спиртом.)

20.Що означає цей знак? (Пішо­хідний перехід.)

МАТЕМАТИКА

1.Яке число передує числу 4860? (4859)

2.Чому дорівнює добуток, якщо один із множників нуль? (0)

3. Яка геометрична фігура не має кутів? (Круг.)

4. За допомогою якої дії знахо­диться х у рівнянні х : 72 = 13? (Мно­ження.)

 1. Для запису якого числа потрібно сім цифр? (Мільйон)

 2. За якою формулою обчислюється швидкість руху? (Відстань : час.)

 3. Яке число наступне після числа 6899? (6900)

 4. За допомогою якої дії знаходять частку? (Ді­лення.)

 5. Скільки міліметрів в одному метрі? (Тисяча.)

10. 60 збільшіть у 100 разів. (6 тисяч.)

11.Назвіть найбільше чотирицифрове число.
(9999)

 1. Якою дією розв'язуються задачі на порівнян­ня? (Віднімання.)

 2. Обчисліть вираз 6 ■ 8:2. (24)

 3. Периметр якої геометричної фігури можна об­числити виразом а • 4? (Квадрата.)

 4. Обчисліть суму чисел 321 і 483. (804)

 5. Який закон множення відповідає формулі (а + в) • с = а • с + в с. (Розподільний.)

 6. На яке число ділити не можна? (На нуль.)

 7. У 36 ящиках 360 кілограмів яблук. Скільки кі­лограмів яблук в 1 ящику? (10 кг)

 8. Скільки хвилин має 6 годин? (360 хвилин.)

 9. Що знайдемо, помноживши довжину прямо­кутника на його ширину? (Площу.)

КАРТА. ГЛОБУС. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

1. Як називається прилад для визначення сторін горизонт)'? (Компас.)

2. Яку наукову думку підтвердила навколосвітня подорож Магеллана? (Земля — куля.)

 1. Скільки океанів утворюють Світовий океан? (Чотири.)

 2. Як називається число, що показує, у скільки разів збільшено чи зменшено на карті дійсні відста­ні? (Масштаб.)

 3. Назвіть основні сторони горизонту. (Північ, пів­день, захід, схід.)

6. Що умовно ділить Землю на північну і південну
півкулі?
(Екватор.) '

 1. У якому океані є тепла течія Гольфстрім? (В Атлантичному.)

 2. Скільки материків є на Землі? (Шість.)

 3. Як називається уявна лінія, де небо «з'єднуєть­ся» з землею? (Лінія горизонту.)

 4. Який океан найменший за розміром? (Північ­ний Льодовитий.)

 5. Де на карті знаходиться схід? (Праворуч.)

 1. Які наслідки обертання Зем­лі навколо своєї осі? (Зміна дня і ночі.)

 2. Біля берегів якої країни най­частіше бувають цунамі? (Японії.)

'14. Де менший масштаб: на карті України чи на карті півкуль? (Пів­куль.)

 1. Який океан займає 1/3 части­ну земної поверхні? (Тихий.)

 2. Що змінюється на Землі про­тягом повного її обертання навколо Сонця? (Пори року.)

17.3ірки чи планети складають Сонячну систему? (Планети.)

18. Де на карті знаходиться пів­ніч? (У верхній частині.)

19. Як називаються лінії на карті, які показують напрям північ пів­день? (Меридіани.)

20. Який материк знаходиться на "західній і східній півкулях? (Ан­тарктида.)

ЧИТАННЯ

 1. Продовжіть вірш: «Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну...» (Красу її, вічно живу і нову, і мову її солов’їну.)

 2. У якому творі йдеться про страшні часи голодомору? («Хлі­ба».)

 3. Хто автор оповідань «Бабусині
  руки», «Який слід повинна залишити людина на зем-
  лі?», «Безрідний дятел»?
  (Василь Сухомлинський.)

 4. Яке бажання зажерливої баби не виконала лип­ка в казці? (Щоб люди стали батраками.)

 5. Як називається оповідання, у якому одноклас­ники відвідали хворого товариша? («Нахаба».)

 6. Закінчіть думку: «Той, кого батіг примушує пра­цювати, не зможе побачити ...» (Майбутнього.)
 1. Про шо загадували загадки діти в оповіданні «Пастух рогатий»? (Про місяць і зорі.)

 2. Продовжіть вірш: "Стоїть гора високая, попід горою гай...» (Зелений гай. густесенький, неначе справді рай.)

 3. У якій казці Змій не з'їв, а полюбив дочку кня­зя? («Кирило Кожум'яка».)

 4. Про що йдеться у творах Василя Скуратівського? (Про звичаї та обряди.)

 5. Як називається степ-заповідник, про який пи­сав Олесь Гончар? (Асканія-Нова.)

 6. У якій казці добра дочка була нагороджена, а лінива покарана? («Кобиляча голова».)

 7. Про якого птаха йдеться в оповіданні «Пере­бите крило»? (Лелеку.)

 8. Який батьків інструмент в оповіданні Катерини Пасічної зламали хлопці й замінили новим? (Дриль.)

 9. Хто автор байки «Лебідь, Щука і Рак»? (Лео­нід Глібов.)

 10. З якої казки рядки:

«Он де наша іва, он де наша діва, На метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить»? («Кривенька качечка».)

17. Про яку квітку йдеться в оповіданні «Пурпурова квітка»? (Троянду.)

 1. Як звали песика в оповіданні «Лісова сторож­ка»? (Кузька.)

 2. У якій казці чумаки змушені були віддати чо­ловікові всі хури з добром? («Калиточка».)

 3. З якого твору ці рядки:

 • Ми з тобою йшли?

 • Йшли.

 • Кожух знайшли?

 • Знайшли.

 • Я тобі кожуха дав?

 • -Дав...

(« Безконечна пісенька)

ФІНАЛ

ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ

 1. Найголовніше місто будь-якої держави. (Сто­лиця.)

 2. Як називають американського Діда Мороза? (Санта Клаус.)

 3. Місце, де продають квитки. (Каса.) -

 4. На якій річці стоїть наше місто? (Дніпро.)

 5. Іграшка, що має круглу форму і здатність стри­бати, коли по ній вдарити? (М'яч.)

 6. Прилад для відліку часу. (Годинник.)

 7. Назва першого дня тижня. (Понеділок.)

 8. Міська підземна залізниця. (Метро.)

 9. Місце, де навчаються діти. (Школа.)

 1. Одяг для голови. (Капелюх.)

 1. Посуд, у який розливають пепсі-колу на за­воді. (Пляшка.)

 2. Людина, професія якої — лікування людей. (Лікар.) . .

 3. Шкільні меблі, призначені для сидіння за ними. (Парти.)

 1. Водій автомобіля. (Шофер.)

 2. Зменшена модель земної кулі. (Глобус.)

 3. Скільки кольорів має веселка? (7)

 4. Одяг для ніг. (Взуття.)

 5. Колір снігу'. (Білий.)

 6. Кущова рослина — символ України. (Калина.)

 7. Букви, розміщені в певному порядку. (Абетка.)

 8. Скільки є нот? (7/ '

 1. Триокий пристрій, що встановлюється на ву­лицях для керування рухом автомобілів та пішоходів. (Світлофор.)

 2. Предмет, за допомогою якого розчісують во­лосся. (Гребінець.)

 3. Теплі краї, куди відлітають на зиму птахи. (Ви­рій.)

 4. Споруда для розмелювання зерна на борош­но. (Млин.)

 5. Рослина, яка будь-кого змусить лити сльози. (Цибуля.)

 1. Назва найменшого пальця. (Мізинець.)

 2. Матеріал, з якого виготовляють одяг. (Тканина.)

 1. Рослина, з якої виготовляють олію. (Соняш­ник.)

 1. Людина, що малює картини. (Художник.)

ПРИРОДА

 1. Яку квітку називають королевою квітів? (Тро­янду.)

 2. Лісова сестра полуниці. (Суниця.)

 3. Якого птаха називають «санітаром лісу»? (Дятла.)

 4. Із чого виготовляють томатний сік? (Із помідо­рів.)

 5. Хто з тварин має найдовшу шию? (Жираф.)

 6. Овоч, що своєю формою нагадує голову і є смач­ною начинкою для пирогів. (Капуста.)

 7. Житель пустелі, якого називають її кораблем. (Верблюд.)

 8. Як називають житло білки? (Дупло.)

 9. Коли дерева починають скидати листя? (Восени.)
 1. Найближчий родич зайця. (Кролик.)

 2. Ця домашня тварина полюбляє полювати на мишей. (Кішка.)

 3. Корисна комаха, що має назву небесного сві­тила. (Сонечко.)

 4. Скільки хвостів у слона? (І)

 5. Із чого вилуплюються курчата? (Із яєць.)

 6. Первоцвіти, занесені до Червоної книги. (Про­ліски.)

 7. Комаха, що вправно плете сітки-пастки. (Па­вук.)

 8. Рослина; яка завжди повертається до сонця. ( Соняшник.)

 9. Роком якої тварини був 2004 рік? (Мавпи.)

 10. Якого кольору заяче хутро взимку? (Біле.)

 11. Кімнатна рослина, що має на стовбурі колюч­ки. (Кактус.)

 12. Чим звірі вигодовують своїх малят? (Моло­ком.)

 13. Які гори розташовані на півдні України? (Крим­ські.)

 14. Яку тварину першою приручила людина? (Со­баку.)
 1. Ця рослина приносить радість на новорічні свята. (Ялинка.)

 1. Колекція засушених рослин. (Гербарій.)

 2. Лісові хижаки, які живуть зграями. (Вовки.)

 1. Орган чуття людини, який допомагає відчува­ти звуки. (Вухо.)

 2. Ці комахи мають властивість світитися вночі. (Світлячки.)

 1. Яку пору року називають «щедрою»? (Осінь.)

 2. Скільки лап має їжак? (4)

СПОРТ

 1. У якому виді спорту відомий Віталій Кличко? ( Бокс.)

 2. Спортивна гра, у якій 11 чоловік бігають по полю за м'ячем, намагаючись забити його у ворота. (Футбол.)

 3. Людина, що займається підготовкою спортсме­нів до змагань. (Тренер.)

 4. У якому виді спорту відома українська спортс­менка Яна Клочкова? (Плавання.)

 5. Пауза на уроці, коли учні виконують фізичні вправи, зарядку (Фізкульпіхвилинка.)

 1. Схожа на лопату жердина, за допомогою якої пересуваються човном по воді. (Весло.)

 2. Батьківщина Олімпійських ігор. (Греція.)

 3. Прилад для вимірювання температури тіла. (Тер­мометр.)

 4. Спортивний снаряд для гри у хокей. (Ключка.)
 1. У футболі спортсмен, що охороняє ворота. (Воротар.)

 2. У бігу місце, що визначає кінець дистанції. (Фініш.)

 3. Робота спортсмена між виступами на Олімпій­ських іграх, змаганнях. (Тренування.)

 4. Ранкові фізкультурні вправи. (Зарядка.)

 5. Стан людини, коли у неї відсутні будь-які хво­роби. (Здоров'я.)

 6. У якому виді спорту відомий Андрій Шевчен­ко? (Футбол.) .

 7. Спортивний снаряд, що має назву домашньої тварини. (Кінь.)

 8. Людина, яка стежить за правилами проведення ігор та змагань. (Суддя.)

 9. Приладдя для гри у великий теніс. (Ракетки та м 'яч.)

 10. Люди, які на трибунах підтримують улюблених спортсменів. (Уболівальники.)

 11. Місце проведення футбольних матчів. (Ста­діон.)

 12. Найкраща нагорода спортсмена. (Медаль.)

 13. Результат у спорті, що є вищим за здобуті ра­ніше. (Рекорд.)

 14. Мелодія, що виконується на честь переможця спортивних змагань. (Гімн.)

 15. Вид спорту, в якому спортсмени намагаються влучити м'ячем у корзину команди суперників. (Бас­кетбол.)

 16. Місце, з якого бігуни починають змагання. (Старт.)

 17. Зимовий вид спорту, обов'язковим знаряддям якого є ковзани і ключка. (Хокей.)

 18. Яка країна є батьківщиною видатного футбо­ліста Пеле? (Бразилія)

 19. Місце проведення змагань з плавання. (Ба­сейн.)

 20. У якому виді спорту відома Лілія Подкопаєва? (Гімнастика.)

 21. Спортивні змагання з багатьох видів спорту, які проводяться раз на 4 роки. (Олімпіади.)

ЛІТЕРАТУРА

 1. За кого вхопилася Жучка, витягуючи ріпку? (За внучку.)

 2. Як звали дівчинку у казці «Три ведмеді»? (Маша.)

 3. Із чого була побудована хатка у третього поро­сяти? (Із каменю.)

 4. Скільки частин має текст? (3)

 5. Якого кольору була шапочка у дівчинки з відо­мої казки Ш.Перро? (Червоного.)

 6. До якого часу Попелюшка мала повернутися додому? (До півночі.)

 7. Хто є автором трилогії про пригоди Незнайка і його друзів? (Микола Носов.)

 8. Який птах у відомій байці Л.Глібова потрапив у пастку? (Чиж.)

 9. Скільки далматинців було у відомому мульти­ку У. Діснея? (101)

 1. Як звали сліпого кота в казці про Буратіно? (Базиліо.)

 2. Яка професія була в бурундучків Чіпа і Дейла? (Рятівники.)

 3. Назвіть Ім'я веселого чоловічка з мотором, який був найкращим поїдальником солодощів. (Карлсон.)

 4. Хто є символом мультиплікаційної студії Діснея? (Міккі Маус.)

 5. Що хотів дістати ведмедик Пух, коли видерся на велетенський дуб? (Мед.)

 6. Найбільший приятель Баби Яги. (Кощій.)

 7. Кого першим зустрів Колобок у відомій каз­ці? (Зайця.)

 8. Як звали відомого лікаря, що лікував тварин і під деревом сидів? (Айболить.)

 9. До кого звернені слова мультиплікаційного вовка «Ну, постривай»? (До зайця.)
 1. Чий хвіст використовувала Сова з історії про Вінні-Пуха як мотузку для дзвоника? (Віслючка 1а.)

 2. Як звали дівчинку в казці про Снігову коро­леву? (Герда.)

 3. Як називається текст, у якому про щось роз­повідається? (Розповідь.)

 4. Друзі Білосніжки з відомої казки. (Гноми.)

 5. Що випустила в річку дівчинка Таня з вірши­ка А.Варто? (М'ячик.)

 6. Як звали лисицю з казки про Буратіно? (Аліса.)

 7. Кого врятувала Дюймовочка від неминучої за­гибелі взимку? (Ластівку.)

 8. Як називається текст, у якому описується лю­дина, тварина, природа? (Опис.)

 9. Городній казковий овоч, що потребував для свого визволення з землі колективної праці людей і тварин. (Ріпка.)

 10. Скільки козенят було у відомій казці? (7)

 11. Якого злодія зустріти діти, що без дозволу піш­ли в Африку гуляти? (Бармалея.)

 12. Від кого колобок не зміг утекти? (Від лисиці.)

МИСТЕЦТВО

 1. Як називають пісні, що співають дітям на ніч? (Колискові.)

 2. Пристрій для слухання і записування музики. (Магнітофон.)

 3. Ударний музичний інструмент. (Барабан.)

 4. Картина, на якій змальовано плоди і квіти. (На­тюрморт.)

 5. Музичний твір, який співають. (Пісня.)

 6. Коротенька різдвяна пісенька. (Колядка.)

 7. Назва дуету, що виконує пісню «Нас не дого­нят». («Тату».)

 8. Скільки є нот? (7)

 9. Назвіть ім'я соліста групи «Любе». (Микола Рас­торгуев.)
 1. Головна пісня будь-якої країни. (Гімн.)

 2. Картина, що зображує людину. (Портрет.)

 1. Приладдя для малювання картин. (Фарби, моль­берт, пензлі.)

 2. Який колір утворюється поєднанням жовтого і синього? (Зелений.)

 3. Який музичний інструмент використовують пастухи? (Сопілку.)

 4. Як по-іншому називають танцюристок бале­ту? (Балерини.)

 1. Вишитий візерунок на тканині. (Вишивка.)

 1. Мистецтво правильно, чітко, красиво писати букви. (Каліграфія.)

 2. Розмальоване куряче або декоративне, звичай­но дерев'яне яйце, призначене для Великодніх свят. (Писанка.)

 3. Друковане оголошення про виставу або кон­церт. (Афіша.)

 4. Великий колектив співаків, що разом викону­ють пісню. (Хор.)

21. Поетичний твір з римованими рядками. (Вірш.)

 1. Дні, коли відзначають видатні події й не пра­цюють, не вчаться. (Свята.)

 2. Народна обрядова пісня, у якій оспівується прихід весни. (Веснянка.)

 3. Який музичний інструмент вішають на шию коровам, козам? (Дзвоник.)

 4. Дощечка, на якій художник змішує фарби. (Палітра.)

 1. Колір трави. (Зелений.)

 1. Сплетені в коло квіти, якими дівчата прикра­шають голову. (Вінок.)

 1. Подарунок з квітів. (Букет.)

 2. Колір неба. (Блакитний.)

 3. Мистецтво створення художніх фільмів. (Кіно.)

МАТЕМАТИКА

 1. Скільки сотень у тисячі? (10)

 2. Чому дорівнює добуток 2-х чисел, якщо одне з них дорівнює нулю? (0)

 3. Якою є тривалість уроку? (40 хвилин.)

 4. Частина доби від кінця дня до початку ночі. (Вечір.)

 5. Скільки сторін має ромб? (4)

 6. Назва сьомого дня тижня. (Неділя.)

 7. Назва третього місяця календарного року. (Бе­резень.)

 8. Міра ваги, що дорівнює 1000 г. (Кілограм.)

 9. Що таке периметр? (Сума сторін.)
 1. Назвіть авторів підручника з математики. (Бог­данович, Кочина, Петерсон.)

 2. Електронний прилад для швидких обчислень. (Калькулятор.)

 1. Назвіть найменше двоцифрове число. (10)

 2. Скільки сторін у трикутника? (3)

 1. Знак в математиці, після якого пишуть резуль­тат обчислень. (—)

 2. Запис задачі в скороченому вигляді. (Корот­кий запис.)

 1. Назвіть найбільше двоцифрове число. (99)

 1. Чому дорівнює частка 5 : 0? (Ділити на 0 не можна.)

 2. Як по-іншому називають додавання однакових доданків?' (Множенням.)

 1. Результат віднімання. (Різниця.)

 1. Як обчислити площу прямокутника? (Довжину помножити на ширину.)

21: За допомогою якого приладу можна накресли­ти коло? (Циркуль.)

 1. Назвіть числа при відніманні. (Зменшуване, від 'ємник, різниця.)

 1. Яке число передує 1000? (999)

 1. Арифметична дія, в основі якої лежить знахо­дження суми. (Додавання.)

 1. Яке число називають іноді «чортова дюжи­на»? (ІЗ)

 2. Таблиця, у якій подано добутки одноцифрових чисел. (Таблиця множення.)

21. Чому дорівнює сума чисел 5 і 5? (10)

 1. Які числа називають «круглими»? (Ті, що за­кінчуються нулем.)

 2. Скільки сантиметрів в одному дециметрі? (10)

 3. У яких одиницях можна вимірювати об'єм? (Літри.)

СЕКРЕТ

 1. Вузлувата і листата, а доспіє головата. На нозі стоїть одній сто сорочечок на ній. (Капуста.)

 2. Сидить Марушка у семи кожушках. Хто її роз­дягає, той сльози проливає. (Цибуля.) .

 3. Кожушок 5 ріжків має, 5 братів туди влізає. У деньок морозний там тепло й хороше братам. (Рука­вичка.)

 4. Самі ми не їмо, а людей годуємо. (Ложки.)

 5. У році дев'ятим сином зростаю, всіх учнів до школи скликаю. (Вересень.)

 6. Літом любить полювати, а зимою в лігві спа­ти. (Ведмідь.)

 7. Довгий, зелений. Добрий солоний, добрий і си­рий. Хто він такий? (Огірок.)

 8. Качечка пірнала-пірнала, та й хвіст загубила. (Нитка і голка.)

 9. Хто носить ліс на голові? (Олень.)
 1. Тягнеться нитка, а в клубок не змотаєш. (Ву­лиця.)

 2. Сам червоний, а чуб зелений. (Буряк.)

 3. Він комах з кори виймає, про здоров'я лісу дбає. (Дятел.)

 4. Говорить, грає, співає, новини сповіщає. (Ра­діо.)

 5. У воді купався сухим зостався. (Гусак.)

 6. Горбатий мішок на чотирьох ногах стоїть. (Верблюд.)

 7. Хоч і плавати мастак, та не риба і не рак. (Жаба.)

 8. Як живе, то летить, як помре, то біжить. (Сніг.)

 9. Хто говорить мовчки? (Книга.)

 10. Новий посуд, а весь у дірках. (Сито.)

 11. Хто на собі хатку носить? (Равлик.)

 12. Ревнув віл на сто гір, на тисячу міст. (Грім.)

 13. Народився із землі, зарум'янивсь на вогні і з'я­вився на столі до борщу тобі й мені. (Хліб.)

 14. В ящику вікно, у вікні кіно. (Телевізор.)

 15. Маленьке, біленьке, по чорному полю плигає і слід залишає. (Крейда.)

 16. Чорне сукно лізе у вікно. (Ніч.)

 17. Має клешні й довгі вуса, я й сама його боюся, бо щипає як гусак, ну, а звуть щипаку... (рак).

 18. Круглий, як куля, зелений, як трава, червоний, як кров, солодкий, як мед. (Кавун.)

 19. Ні сани, ні віз, а їде без коліс. (Човен.)

 20. По морю йде, а до берега дійде, зразу пропа­де. (Хвиля.)

 21. Невидимка ходить в гаю, всі дерева роздягає. (Осінь.)


Нагородження переможців.
Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»

Скачати 60.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка