Методика проведення диференційованого заліку із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»Скачати 144.22 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір144.22 Kb.
Методика проведення диференційованого заліку із предмету

«Медсестринство в сімейній медицині»

Диференційований залік із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»,

за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» , проводиться на базі кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства ІФНМУ і складається із двох частин. Екзаменована група розподілена на три екзаменаційні бригади, кожна з яких включає 10 студентів.

I –й етап: здача практичних навиків біля ліжка хворого. Проходить оцінювання екзаменаційною комісією практичних навиків студентів (4-го курсу) на базі ОККД у наступних клінічних відділеннях:


 • інфарктне відділення №2;

 • артеріальної гіпертензіі;

 • хронічної ішемічної хвороби серця.

Знаючи схему і методику обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного закладу виконується 5 етапів медсестринського процесу з проведенням медсестринської діагностики, визначенням та вирішенням проблем пацієнта, запов­ненням листка сестринської опіки стану пацієнта та складанням плану сестрин­ського догляду.

повинен заповнити лист сестринської оцінки стану пацієнта та скласти план сестринського догляду.

У часовому еквіваленті практична частина іспиту триває 45хв.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1. Виконувати етапи медсестринського процесу при конкретному захворюванні.

2. Проводити антропометрію дитячого та дорослого населення, оцінювання фізичного розвитку за отриманими даними.

3. Вимірювати температуру тіла, графічно зображувати її.

4. Підраховувати частоту дихальних рухів.

5. Визначити пульс, графічно зображувати його.

6. Вимірювати артеріальний тиск, записувати дані в температурному листку.

7. Визначати добовий діурез.

8. Підготувати пацієнта до взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

9. Визначати рівень глікемії експрес-методами, електронним глюкометром.

10. Проводити тест на толерантність до глюкози.

11. Визначати групи крові, резус-фактор, проводити проби на біологічну сумісність при переливанні крові.

12. Підготувати пацієнта до взяття сечі на загальний аналіз, за методами Зимницького, Нечипоренка тощо.

13. Виявляти глюкозурію експрес-методами.

14. Підготувати пацієнта до взяття калу на приховану кров, копрологію, яйця гельмінтів.

15. Підготувати пацієнта до взяття зішкрібу з періанальних складок на ентеробіоз.

16. Підготувати пацієнта до взяття мазків із носоглотки на вірусологічне дослідження.

17. Підготувати пацієнта до взяття мазків із мигдаликів, слизової носа та кон’юнктиви на бактеріологічне дослідження, BL.

18. Підготувати пацієнта до взяття харкотиння для бактеріологічного та загального клінічного дослідження.

19.Проводити алергійні проби.

20. Підготувати пацієнта до рентгенологічного, ендоскопічного та інших інструментальних обстежень.

21. Проводити електрокардіографію.

22. Проводити спірометрію.

23. Проводити штучну вентиляцію легень та непрямий масаж серця.

24. Проводити катетеризацію сечового міхура м’ягким катетером.

25. Проводити оксигенотерапію.

26. Промивати шлунок без зонда і зондовим методом.

27. Проводити постановку клізм (очисної, сифонної, послаблюючої, медикаментозної).

28. Допомагати сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару.

30. Розводити антибіотики.

31. Виконувати всі види маніпуляцій, передбачених за фахом “сестра медична”.

32. Виконувати найпростіші фізіотерапевтичні процедури (накладання зігрівальних компресів, гірчичників, банок, проведення інгаляції тощо).

33. Проводити диспансерне спостереження за пацієнтом при конкретному захворюванні.

34. Визначати статистичні показники “ефективність диспансеризації”, “якість диспансеризації”.

35. Проводити самостійний патронаж, візит до вагітної, немовляти, пацієнта похилого віку.

36. Заповнювати та вести медичну та медсестринську документацію.

37. Планувати та проводити імунізацію дитячого, дорослого населення.

38. Укомплектувати набори медикаментів, сумки сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги вдома.

39. Надавати невідкладну долікарську медичну допомогу при:

непритомності;

40. анафілактичному шоку;

41. травматичному шоку;

42. судинному колапсі;

43. гіпертермічному синдромі;

44. фебрильних судомах;

45. стенозуючому ларинготрахеїті;

46. кровохарканні;

47. легеневій кровотечі;

48. шлунковій кровотечі;

49. кишковій кровотечі;

50. нападі бронхіальної астми;

51. астматичному статусі;

52. серцевій астмі;

53. інфаркті міокарда;

54. нападі стенокардії;

55.набряку легень;

56. еклампсії;

57. зупинці серця;

58. зупинці дихання;

59. гіпертонічній кризі;

60. гострому животі;

61. гіпо- і гіперглікемічній комах.

62.Підготувати необхідні дані для написання статистичного звіту.

63.Проводити протиепідемічні заходи при інфекційних захворюваннях.II-й етап диференційованого заліку проходить на базі медичного коледжу кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, ІФНМУ і включає наступні теоретичні питання:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ ТА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Сімейна медицина — нова галузь в системі охорони здоров’я України.

 2. Концепція сімейної медицини. Засади її впровадження в Україні.

 3. Досвід країн Західної Європи та Америки в галузі сімейної медицини.

 4. Переваги сімейного принципу надання медичної допомоги.

 5. Основні принципи та моделі функціонування сімейної медицини.

 6. Основні напрями діяльності сімейних медиків.

 7. Нормативні документи з сімейної медицини.

 8. Основні показники роботи на дільниці сімейної медицини.

 9. Домашні стаціонари, профілі, форми. Денний стаціонар.

 10. Патронажні візити.

 11. Комунікація між сімейною медичною сестрою, пацієнтом, членами його родини.

 12. Медична етика та субординація.

 13. Сумка сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги вдома.

 14. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на амбулаторному прийомі і вдома.

 15. Медична та медсестринська документації сімейної медсестри.

 16. Деонтологія в роботі сімейної медичної сестри. Геріатричний пацієнт, особливості роботи з ним. Геродієта.

 17. Моральна та правова відповідальність сімейної медичної сестри.

 18. Медична таємниця.

 19. Ятрогенні захворювання, егогенія. Профілактика.

 20. Види професійних порушень, їх вплив на пацієнта.

 21. Медичні працівники і закон.

 22. Диспансеризація населення дільниці сімейної медицини. Види. Участь сімейної медсестри в її проведенні.

 23. Організація профілактичної роботи з немовлятами, пацієнтами похилого віку, вагітними.

 24. Профілактика рахіту, анемії, дистрофії на дільниці сімейної медицини.

 25. Профілактика онкопатології, туберкульозу, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 26. Протиепідемічна робота на дільниці, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 27. Обмежувальні заходи при грипі, дитячих інфекціях.

 28. Організація, проведення імунізації населення дільниці сімейної медицини.

 29. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку особливо небезпечних інфекцій.

 30. Кашель. Визначення, характер кашлю, основні причини. Нозології, які супроводжуються кашлем.

 31. Гострі респіраторні захворювання.

 32. Бронхіт. Пневмонія. Вікові аспекти.

 33. Туберкульоз легень. Класифікація. Вікові аспекти.

 34. Респіраторні алергози.

 35. Серцева астма. Набряк легенів. Вікові аспекти.

 36. Підготовка пацієнта з кашлем до лабораторних та інструментальних обстежень. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта в домашніх умовах.

 37. Задишка. Визначення, види задишки, основні причини. Захворювання, які супроводжуються задишкою.

 38. Обструктивний бронхіт. Стенозуючий ларинготрахеїт.

 39. Бронхіальна астма. Вікові аспекти.

 40. Вроджений стридор у немовлят.

 41. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта з задишкою на догоспітальному етапі, участь сімейної медсестри в їх проведенні. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта в домашніх умовах.

 42. Біль у грудній клітці. Причини виникнення. Нозології, які супроводжуються болем у грудній клітці.

 43. Стенокардія. Інфаркт міокарда. Проблеми пацієнта. Невідкладна терапія, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 44. Плеврит.

 45. Невралгія. Оперізувальний лишай.

 46. Біль в грудній клітці у дітей і підлітків. Вікові аспекти.

 47. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта з болем у грудях, участь сімейної медсестри в підготовці до них. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта.

 48. Значення загальної диспансеризації у ранньому виявленні ішемічної хвороби серця. Участь сімейної медсестри у проведенні заходів первинної та вторинної профілактики.

 49. Біль у животі. Основні причини. Характер болю, локалізація, іррадіація, зв’язок з прийомом їжі. Нозологїї, які супроводжуються болем у животі.

 50. Гострий живіт.

 51. Гастрит. Виразкова хвороба. Вікові аспекти.

 52. Хронічний холецистит. Хронічний панкреатит. Хронічний коліт. Вікові аспекти.

 53. Біль у животі в немовлят. Диспепсії. Гастроентероколіти.

 54. Тактика медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з болем у животі в домашніх умовах.

 55. Невідкладна долікарська медична допомога при гострому животі на догоспітальному етапі.

 56. Шлункові та кишкові кровотечі. Визначення, найбільш часті причини.

 57. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з шлунковою (кишковою) кровотечею. Невідкладна долікарська медична допомога на догоспітальному етапі.

 58. Біль голови. Найбільш часті причини. Психогенний біль голови. Травми мозку. Загальні захворювання. Судинна патологія. Вікові аспекти.

 59. Біль голови у дітей. Тактика сімейної медсестри у вирішенні проблем пацієнта при конкретному захворюванні в домашніх умовах.

 60. Закрепи. Основні причини. Закрепи органічні та функціональні. Вікові аспекти. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта на догоспітальному етапі, участь сімейної медсестри в їх проведенні. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з закрепами.

 61. Суглобовий синдром. Основні причини. Патологічні стани, які супроводжуються болем у суглобах і спині.

 62. Ревматична хвороба. Вікові аспекти. Профілактика.

 63. Ревматоїдний артрит. Вікові аспекти. Ювенільний ревматоїдний артрит.

 64. Системний червоний вовчак. Деформівний остеоартроз. Подагра. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри в їх проведенні.

 65. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з болем у суглобах та спині.

 66. Артеріальна гіпертензія. Визначення. Актуальність проблеми.

 67. Національна програма з артеріальної гіпертензії, завдання сімейних медиків.

 68. Пограничні показники артеріального тиску. Нейроциркуляторна дистонія.

 69. Симптоматичні артеріальні гіпертензії.

 70. Ессенціальна артеріальна гіпертензія. Чинники ризику. Вікові аспекти.

 71. Артеріальна гіпертензія у підлітків, вагітних, геріатричних пацієнтів.

 72. Методи активного виявлення артеріальної гіпертензії.

 73. Ускладнення артеріальної гіпертензії (інфаркт міокарда, інсульт, недостатність кровообігу, ниркова недостатність), участь сімейної медсестри в їх профілактиці.

 74. Етапи реабілітації при артеріальній гіпертензії, участь сімейної медсестри в її проведенні. Диспансерний нагляд. Періодичність спостереження за пацієнтом на дільниці. Особливості догляду в домашніх умовах.

 75. Роль сімейної медсестри в профілактиці артеріальної гіпертензії.

 76. Гіперглікемія. Визначення. Основні причини. Чинники ризику.

 77. Класифікація захворювань, які супроводжуються гіперглікемією.

 78. Епідеміологія цукрового діабету. Методи активного виявлення. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри в їх проведенні.

 79. Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету.

 80. Невідкладна долікарська медична допомога при діабетичній та гіпоглікемічній комах.

 81. Реабілітація при цукровому діабеті. Дієтотерапія. Участь сімейної медсестри в диспансерному нагляді за пацієнтом.

 82. Соціальна адаптація пацієнта з цукровим діабетом. Профілактика, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 83. Гіпер- або гіпотиреоз. Визначення. Основні причини виникнення. Класифікація нозологій, які супроводжуються гіпертиреозом.

 84. Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло.

 85. Аутоімунний тиреоїдит. Рак щитоподібної залози.

 86. Йододефіцитний стан. Методи діагностики. Вікові аспекти. Етапи реабілітації. Диспансеризація. Роль сімейної медсестри в проведенні йодної профілактики.

 87. Функції гемопоетичної системи. Сучасний погляд на кровотворення.

 88. Анемія. Визначення, етіологія, класифікація.

 89. Постгеморагічна, залізодефіцитна, мегалобластна, гіпо- та апластична, гемолітична анемії.

 90. Особливості перебігу анемії у немовлят, підлітків, вагітних, пацієнтів похилого віку. Діагностика. Принципи лікування. Реабілітаційні заходи, участь сімейної медичної сестри їх проведенні. Диспансерний нагляд. Профілактика.

 91. Гемобластоз. Визначення. Актуальність проблеми. Сучасні погляди на етіологію.

 92. Класифікація пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин. Вікові аспекти. Мієлоїдні пухлини. Методи діагностики. Основні принципи лікування. Реабілітація. Профілактика.

 93. Лімфоїдні пухлини. Визначення. Етіологія. Вікові аспекти.

 94. Медсестринський процес при лімфоїдних пухлинах. Методи діагностики. Основні принципи лікування. Профілактика.

 95. Геморагічні захворювання. Визначення. Етіологія. Класифікація. Методи діагностики. Вікові аспекти. Реабілітаційні заходи, участь сімейної медсестри в їх проведенні. Профілактика.

 96. Лихоманка. Визначення. Основні причини. Класифікація лихоманки за висотою температури, тривалістю, характером температурної кривої.

 97. Інфекційні захворювання — основна причина лихоманки. Вікові аспекти проблем пацієнта при лихоманці.

 98. Лихоманка у новонародженого, немовляти.

 99. Гіпертермічний синдром, фебрильні судоми. Участь сімейної медсестри у їх запобіганні.

 100. Методи лабораторних та інструментальних обстежень пацієнта з лихоманкою, участь сімейної медсестри у їх проведенні.

 101. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з лихоманкою.

 102. Невідкладна долікарська медична допомога при гіпертермічному синдромі, фебрильних судомах.

 103. Біль у горлі. Найчастіші причини.

 104. Гострий тонзиліт. Хронічний тонзиліт. Профілактика.

 105. Дифтерія. Епідеміологія. Основні причини виникнення. Чинники ризику. Вікові аспекти проблем пацієнта. Обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри у його проведенні.

 106. Схема повідомлення, протиепідемічні заходи при дифтерії. Особливості роботи з контактними. Правила виписки в колектив.

 107. Особливості догляду за пацієнтом з гострим тонзилітом в домашніх умовах.

 108. Роль імунізації в профілактиці дифтерії на дільниці сімейної медицини. Епідемічний паротит. Профілактика.

 109. Висипка. Дитячі екзантематозні інфекції. Кір. Скарлатина. Вітряна віспа. Краснуха. Епідеміологія. Основні причини виникнення.

 110. Проблеми пацієнта при дитячих екзантематозних інфекціях.

 111. Основні протиепідемічні заходи в колективі при дитячих екзантематозних інфекціях. Особливості догляду за пацієнтом в домашніх умовах. Правила виписки в колектив.

 112. Роль профілактичних щеплень в профілактиці кору, краснухи, епідемічного паротиту на дільниці сімейної медицини.

 113. Шлунково-кишкові розлади. Епідеміологія. Кишкові інфекції. Дизентерія. Сальмонельоз. Гастроентероколіт.

 114. Особливо небезпечні інфекції. Холера. Основні причини виникнення. Вікові аспекти проблем пацієнта при кишкових інфекціях. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Схема повідомлення. Особливості обстеження контактних.

 115. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку особливо небезпечної інфекції. Нормативні документи. Накази СЕС. Диспансеризація при інфекційній патології. Профілактика.

 116. Гепатит. Епідеміологія. Основні причини вірусного гепатиту А і В. Актуальність проблеми. Вікові аспекти. Диспансерне спостереження за реконвалісцентами. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Спостереження за контактними.

 117. Роль сімейної медичної сестри в ранній діагностиці та профілактиці вірусного гепатиту на дільниці сімейної медицини.

 118. Санітарно-освітня робота, участь сімейної медсестри в її проведенні на дільниці сімейної медицини.

 119. Медико-соціальні аспекти планування сім’ї.

 120. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя.

 121. Правила техніки безпеки та охорона праці.

Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj koledzh -> Sestryns ka sprava -> Pislya 9 klasu -> IV kurs -> Medsestrynstvo u simejnij medycyni
Sestryns ka sprava -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Medychnyj koledzh -> Програма для вищих медичних навчальних закладів
IV kurs -> Міністерство охорони здоров’я україни
Medsestrynstvo u simejnij medycyni -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medychnyj koledzh -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка

Скачати 144.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка