Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримкаСкачати 21.21 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір21.21 Kb.

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Модульна структура та інформаційна підтримка

Петрашко Людмила Петрівна

д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту

КОНТАКТИ

 • Петрашко Людмила Петрівна
 • Офіс : ауд. 404, кафедра міжнародного менеджменту
 • E-mail: petrashkoludmila@gmail.com
 • Консультація: четвер 12.00 – 13.00
 • ( можливі зміни, необхідно уточнювати на кафедрі – 38 044 456 24 47)

 • Інформаційний ресурс:
 • ludmila-petrashko.com.ua

МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ

 • ЛЕКЦІЇ
 • ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
 • САМОСТІЙНА РОБОТА
 • ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ
 • ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
 • ЕКЗАМЕН

Дослідницька робота

 • Необхідно читати наукові статті
 • Головна структура статей
  • Вступ
  • Огляд літератури
  • Дата і методологія
  • Результати
  • висновки
 • Дослідження та розуміння структури статей допоможе Вам при написанні магістерської роботи

ОЦІНКА ЗНАНЬ ТА НАВИКІВ

 • Екзамен, 50% фінальної оцінки
  • відповіді на теоретичні питання (2 питання)
  • кейс (3 питання)
 • Проектна та практична робота, 50% фінальної оцінки

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Форма навчання

Максимальна кількість балів

Інтерактивна участь в лекціях

20 балів

Виконання практичних завдань

30 балів

Екзамен

50 балів

Всього

100 балів

Додаткові завдання

Кількість балів залежить від складності завдання, якості його виконання та презентації

Оцінка семінарів


Номер семінарського заняття

Максимальна кількість балів

1,2,4,5,8,9

По 2 бали за кожне заняття

3

5 балів

6,7,10

По 1 балу

Проміжне тестування

10 балів

Всього

30 балів

ШКАЛА ОЦІНКИ

Кількість балів Оцінка

 • 90 – 100 «5»
 • 70 - 89 «4»
 • 60 - 69 «3»
 • 21 - 59 «2»*
 • 0 - 20 «2»

ПРОГРАМА КУРСУ “Міжнародний менеджмент”

 • Теоретичні основи
 • Функції міжнародного менеджменту
 • Ключові проблеми

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

 • Тема 1 «Суть та характерні риси міжнародного менеджменту»
 •  

 • Тема 2 «Середовище міжнародного менеджменту»
 •  

 • Тема 3 «Культурна різноманітність та її сучасні виміри»
 •  

 • Тема 4 «Корпоративна культура міжнародних корпорацій»

ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Тема 5 «Стратегічне планування в міжнародних корпораціях»
 •  

 • Тема 6 «Прийняття рішень в міжнародних корпораціях»
 •  

 • Тема 7 «Організаційний розвиток міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема 8 «Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях»
 •  

 • Тема 9 «Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях»
 •  

 • Тема 10 «Міжнародні ділові переговори»
 •  

 • Тема 11 «Контроль та звітність в міжнародних корпораціях»

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Тема 12 «Технологічна політика міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема13 «Міжнародний фінансовий менеджмент»
 •  

 • Тема 14 «Торгівельні операції міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема 15 «Інвестиційні операції міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема 16 «Етика та соціальна відповідальність міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема 17 «Становлення глобального менеджменту»
 •  

   

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС

ludmila-petrashko.com.ua

 • Презентації лекцій
 • Роздатковий матеріал
 • Список та зміст практичних занять
 • Список обов'язкової літератури
 • Електронний літературний ресурс

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Hofstede G. Cultural dimensions [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.geert-hofstede.com/
 • Гестеланд Р. Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров, поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах / пер. с англ. – Днепропетровск, ООО Баланс-Клуб, 2003. – 288 с.
 • Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ.. под ред. А. .Г. Медведева. – Спб: Питер, 2006. – 1088 с.: ил. – (Серия "Классика МВА")
 • Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд./Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 864 с.: ил. – (Серия «Классика МВА»).
 • Дафт Ричард Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организаций» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ.под ред. Э.М. Короткова; предисловие Э.М. Короткова. – М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 736 с. – (Серия «Зарубежный учебник»)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 320 с. – (Серия "Теория и практика менеджмента").
 • Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах: Навч. посібник: 2-е вид., випр. і доп. / За ред.. А.І. Кредісова. – К.: Знання України, 2008. – 539 с.
 • Мясоедов С.П. Основы крос – культурного менеджмента. – М., 2003
 • Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.
 • Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технології крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: керівництво для студентів. – К.: КНЕУ, 2010. – 191 с.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-практики. Монографія. – К.:КНЕУ, 2013. – 342с.
 • Пивоваров С.Э., Максимцев И.А. Сравнительный менеджмент. 2 е изд. – Спб.: Питер, 2008. – 480 с.
 • Пивоваров С. Э., Тарасевич Л.С., Майзель А.И. Международный менеджмент . 3-е узд. – СПб: Питер, 2001. – 576 с.: ил. – (Серия „Учебники для вузов”).
 • Ходжсон Джейн. Ефективне ведення переговорів /Пер. з англ. за ред. к. філол.наук Л.І.Байдари. – Дніпропетровськ: Баланс – клуб, 2002. – 252с.
 • Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. Т. Ю. Ковалёвой, 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 336 с.: – (Серия «Классика МВА»).
 • Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение, 8-е издание./ Пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл. – СПб.: Питер, 2004. – 637 с.
 • Холден Найджен Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента: Учебн. пособие для студентов / Пер. с англ. под ред. проф. Б.Л.Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 384с.
 •  

Джерела інформації

 • Міжнародна фінансова статистика (International Financial Statistics) Статистичні дані про платіжний баланс (Balance of Payments Statistics ) Статистичні дані про напрямки торгівлі (Direction of Trade Statistics)ДОКЛАДИ, що публікуються Міжнародним валютним фондом (МВФ)
 • Доклад про світовий розвиток (World Development Report)– щорічний доклад Всесвітнього банку

Джерела інформації

 • Світова книга фактів (The World Factbook) – щорічний довідник про країни світу, що публікується ЦРУ США
 • Інформаційно – аналітичні довідки (Background Notes) - серія інформаційно – аналітичних документів Державного Департаменту США, що включають короткий опис окремих країн
 • Статистика торгівлі товарами (Commodity Trade Statistics) – щорічний доклад ООН

План семінарських занять
Тема

К-сть годин

Бали

1

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

2

2

2

Середовище міжнародного менеджменту

4

2

3

Культурна різноманітність та її виміри

4

5

4

Корпоративна культура ТНК

2

2

5

Стратегічне планування в ТНК

2

2

6

Організаційний розвиток ТНК

2

1

7

Лідерство в ТНК

2

1

8

Міжнародні комунікації в ТНК

2

2

9

Міжнародні переговори

2

2

Проміжне тестування

2

10

10

Корпоративна відповідальність ТНК

2

1

Всього

26

30

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№1

Суть та характерні риси міжнародного менеджменту

 • Рейтинг 30 найбільших компаній світу. Характеристика конкретної компанії.
 • №2

  Оцінка політичного, правового, економічного і культурного середовища України( іншої країни)

 • Характеристика 4 середовищ
 • №3

  Культурна різноманітність: сучасні виміри

 • Вимір в розрізі конкретної методики
 • №4

  Корпоративна культура (КК) міжнародних компаній

 • Характеристика КК конкретної компанії
 • №5

  Стратегічне планування в міжнародних компаніях

 • Опис стратегічного розвитку конкретної компанії

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№6

Організаційний розвиток міжнародних компаній

 • Організаційна структура конкретної компанії, динаміка (3роки) її розвитку
 • №7

  Лідерство в міжнародному контексті

 • Реферат «Характеристика лідера конкретної компанії»
 • №8

  Комунікації в міжнародному бізнесі

 • Характеристика комунікацій конкретної компанії
 • №9

  Міжнародні переговори

 • Конкретний кейс
 • №10

  Етика в міжнародному бізнесі

 • Конкретні проблемні етичні ситуації та механізми їх вирішення в конкретній компанії

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС

Сайт ludmila-petrashko.com.ua

Електронна пошта

petrashkoludmila@gmail.com

СТАРОСТА

Основні вимоги

 • Присутність на лекціях
 • Наявність презентації лекції
 • Вчасне виконання і здача практичних завдань

Каталог: assets -> files -> kurs -> mezhnar-management -> Lekcii
files -> Рішення про відставку; Призначати за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження
files -> Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки
Lekcii -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
Lekcii -> Міжнародні переговори міжнародні ділові переговори
mezhnar-management -> Вимоги до оформлення титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)

Скачати 21.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка