Міжпредметні зв'язкиСкачати 12.66 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір12.66 Kb.
ТипВитяг
 • Наукове дослідження — особлива форма процесу пізнання, систематичне цілеспрямоване вивчення об'єктів, в якому використовують засоби і методи науки і яке завершується формулюванням знання про досліджуваний об'єкт.

Міжпредметні зв'язки:

 • філософія
 • логіка
 • математика
 • статистика
 • психологія
 • педагогіка
 • Методи
 • досліджень в освіті

Наукові дослідження — шлях до розв'язання проблем в освіті

 • Будь-яка наука може розвиватись лише втому випадку, якщо вона буде поповнюватись новими фактами.
 • В свою чергу, для їх накопичення і інтерпретації необхідні науково-обґрунтовані методи досліджень. Вони залежать від набору теоретичних принципів, що отримали в науці назву методологічних.
 • Для майбутніх викладачів та науковців, які навчаються за магістерською програмою, дуже важливо мати уявлення про методологію та методи наукових досліджень.
 • У майбутнього науковця, передусім, бракує досвіду у використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, засобів і методів досліджень, тому є сенс розглядати ці питання докладніше в межах дисципліни “Методи досліджень в освіті”.
 • Саме вивчення цих методів дослідження майбутніми викладачами та науковцями покладено в основу дисципліни «Методи досліджень в освіті».
 • Таблиця 1
 • Витяг
 • з навчального плану для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
 • з освітніх вимірювань
 • Аналіз педагогічної практики і нормативних документів свідчать про те, що школі потрібен учитель-дослідник, здатний активно брати участь в процесі перетворень, готовий до інноваційної діяльності, який знає основи організації дослідно-експериментальної і дослідницької роботи у галузі освіти.
 • Дослідницька робота майбутнього учителя (спочатку навчально-дослідна, потім і науково-дослідна), що виконується в ході педагогічної підготовки у вищих навчальних закладах , є найважливішим кроком до професійної діяльності. Підготовка рефератів, написання курсових робіт, участь у роботі проблемних груп, нарешті, підготовка випускної кваліфікаційної роботи з освітніх вимірювань - усе це сприяє формуванню методологічної культури і знань майбутнього фахівця, розвитку професійно-значущих умінь, якостей особистості вчителя-дослідника.
 • Метою курсу "Методи досліджень в освіті" є формування компетентностей майбутніх педагогічних працівників з питань методів досліджень в освіті.
 • Завдання курсу "Методи досліджень в освіті“:
 • ознайомити студентів з основними методами досліджень в освіті,
 • сформувати вміння проводити дослідження в освіті,
 • інтерпретувати результати наукової діяльності.
 • Таблиця 2
 • Розподіл навчального часу за розділами та видами занять

Модуль 1 Наукові основи досліджень в освіті

 • У педагогіці використовують фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
 • Фундаментальні дослідження покликані розкрити сутність педагогічних явищ, знайти глибоко приховані засади педагогічної діяльності, дати її наукове обґрунтування.
 • Прикладні дослідження охоплюють питання, безпосередньо пов'язані з практикою.

Методи наукових досліджень:

 • спостереження,
 • бесіди,
 • анкетування,
 • експеримент,
 • вивчення документації та учнівських робіт,
 • рейтинг,
 • узагальнення незалежних характеристик,
 • психолого-педагогічне тестування,
 • соціометрія,
 • аналіз результатів діяльності.

Математичні методи:

 • реєстрування,
 • ранжування,
 • моделювання.
 • Сутність цих методів полягає в описі явищ в освіті за допомогою кількісних характеристик, а також у використанні кібернетичних моделей для визначення оптимальних умов управління процесом навчання і виховання. Застосування математичних методів для відображення педагогічних явищ можливе за таких умов:
 • масовий характер явищ;
 • їх типовість;
 • вимірюваність явищ.

Теоретичні методи:

 • аналіз,
 • синтез,
 • узагальнення,
 • порівняння,
 • висновки.

Етапи досліджень:

 • Визначення актуальності проблеми, об'єкта, предмета, мети, гіпотези та завдання дослідження.
 • Ґрунтовне, всебічне і глибоке вивчення встановлених наукою фактів, положень, висновків.
 • Вивчення освітньої практики.
 • Формулювання гіпотези, тобто наукового припущення, ймовірного висновку з дослідження.
 • Здійснення експериментальної роботи.
 • Вивчення передового досвіду.
 • Зіставлення експериментальних даних з масовою практикою.
 • Узагальнення результатів дослідження, формулювання наукових висновків, доведення або спростування гіпотези.
 • Оформлення результатів дослідження, їх упровадження в освітній процес.

Модуль 2 Методика організації та проведення досліджень в освіті

 • Методи аналізу змісту та результатів досліджень.
 • Обробка й оформлення результатів досліджень.
 • Похибки вимірювань та їх класифікація.
 • Подання результатів досліджень.

Результати науково-педагогічних досліджень повинні відповідати таким вимогам:

 • суспільна актуальність;
 • наукова новизна;
 • теоретична і практична значущість;
 • наукова об'єктивність і достовірність;
 • доступність висновків і рекомендацій для використання їх в інших конкретних наукових дослідженнях або в практичній діяльності;
 • визначення міри, меж і умов ефективного застосування отриманих результатів.

Проблеми в організації досліджень в освіті:

 • надмірна зосередженість наукових досліджень в адміністративному центрі,
 • недостатня мобільність вітчизняної дослідницької системи,
 • ізольованість їх від зарубіжної педагогічної науки через обмежені можливості особистих контактів між науковцями та обміну науковою інформацією,
 • слабке матеріально-технічне забезпечення досліджень,
 • недостатнє втілення в освітню практику їх результатів.
 • Дякую за увагу!

Каталог: pluginfile.php -> 682 -> mod page -> content
pluginfile.php -> Дипломна робота молодшого спеціаліста
pluginfile.php -> Історія розвитку екології. Значення вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу
pluginfile.php -> Кваліфікаційна робота
pluginfile.php -> Інтелектуальна власність
pluginfile.php -> Державний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни кафедра соціології
content -> Науково-методичне забезпечення підготовки фахівців з освітніх вимірювань: теорія І практика


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка