Міністерство аграрної політики та продовольства україни житомирський національний агроекологічний університетСкачати 480.12 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір480.12 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки підприємства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

___________________М.О. Степура

«____» ___________2014 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Економіка підприємства»

напрям підготовки 6.030509

«Облік і аудит»

скорочений термін навчання

Факультет обліку та фінансів

Житомир − 2014

Робоча програма розроблена на основі типової програми з «Економіка підприємства», затвердженої департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики України 6.09.2002 р., типової програми «Економіка сільського господарства», затвердженої департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Мінагрополітики України 19.06.2003 р. та на основі програми дисципліни «Економіка аграрних підприємств» для студентів спеціальності 6201/3 «Аграрний менеджмент», розробленої д.е.н., професором В.Г. Андрійчуком, на основі робочої програми з дисципліни „Економіка підприємства”, розробленої проф. Л.Д. Павловською для студентів економічних спеціальностей, 2011 р.

Розробник: Кравчук Н.І., доцент кафедри економіки підприємства, к.е.н.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства. Протокол від «30» серпня 2014 року № 1 .

Завідувач кафедри

економіки підприємства ___________________ В.І. Ткачук
«____» ________________ 2014 року

Схвалено методичною комісією факультету обліку та фінансів. Протокол від «___» _______________2014 року №___ .
Голова ________________________________________ (______________________)


«____» ________________ 2014 року


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма

заочна форма

Кількість кредитів – 4


Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»нормативнаНапрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит»Модулів – 2

Спеціальність

(професійне

спрямування):

-


Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат, презентація)

Семестр

Загальна кількість годин − 144

4-й

3- й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,2сам. роб. студ. − 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

120 год.

136 год.

Індивідуальні завдання:

- год.

- год.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи, у %

17 : 83

11 : 94

Вид контролю:

залік

залік

Скачати 480.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка