Міністерство аграрної політики та продовольства україни житомирський національний агроекологічний університет


Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 480.12 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір480.12 Kb.
#480
ТипРобоча програма
1   2   3   4


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів сучасне економічне мислення в умовах ринкової економіки, розширити їх знання щодо дії ринкового механізму в аграрному секторі, навчити їх творчо підходити до розв’язання різноманітних завдань (насамперед на рівні підприємств).

Завдання вивчення дисципліни:

 • вивчення дії об'єктивних економічних законів та закономірностей, що виникають і діють лише в підприємствах і враховують особливості сільськогосподарського виробництва;

 • пошук шляхів вирішення ефективного і раціонального використання обмежених ресурсів для максимального задоволення потреб людини;

 • вивчення попиту і пропозиції на продукцію аграрних підприємств, дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу на ціни і доходи підприємств;

 • прийняття правильних рішень щодо економічної оцінки інновацій, зокрема здійснення нових капітальних проектів, впровадження нової технології, техніки чи обладнання;

 • вивчення витрат виробництва і собівартості продукції;

 • дослідження основних проблем економіки галузей рослинництва і тваринництва та ін.

Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні знати:

 • основні економічні поняття, терміни і показники, що використовуються в науково-економічній літературі та практичній діяльності аграрних підприємств у сучасних умовах;

 • цілі та напрями діяльності підприємства, правові основи господарювання підприємств, організаційно-економічні засади створення та функціонування агроформувань ринкового типу;

 • основні процеси, що проходять в сільському господарстві, тенденції в розвитку ринкової економіки, дію ринкового механізму в аграрній сфері;

 • виробнича потужність підприємства; вимірювання та оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва на підприємстві;

 • затрати і собівартість продукції, виробничий бюджет підприємства;

 • формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства, продуктивність і оплата праці;

 • основні засоби (фонди), нематеріальні активи підприємства: економічна сутність, структура, знос та амортизація, напрями ефективного використання;

 • оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники і шляхи ефективного використання;

 • інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства;

 • економічні проблеми і механізми ресурсо- та енергозбереження і інтенсифікації виробництва, спеціалізація, інтеграція, концентрація, диверсифікація підприємств;

 • фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність продукції, підприємства на ринку; ціни і ціноутворення на продукцію, паритет і його забезпечення в ринковій економіці;

 • реструктуризація, санація, банкрутство та ліквідація підприємства.

Студент повинен уміти:

 • аналізувати сучасний стан ринкового середовища та поведінку на ньому суб'єктів господарювання;

 • характеризувати склад і динаміку основних фондів, визначати вартість основних фондів, розраховувати норму амортизації та річних сум амортизаційних відрахувань, застосовувати методику обчислення показників забезпеченості, стану, руху та ефективності використання основних фондів;

 • виконувати аналітичні прогнозні розрахунки обсягів оборотних коштів, проводити оптимізацію витрат підприємства та його запасів;

 • оцінити якісні та кількісні характеристики, стан, рух, продуктивність, форми, системи та рівень оплати праці персоналу підприємства;

 • розрахувати рівень та структуру собівартості продукції, складати виробничий бюджет та обґрунтувати напрями зниження собівартості продукції;

 • характеризувати фінансовий стан та результати діяльності підприємства, обчислювати обсяги власного капіталу та позикових коштів, оцінити формування і використання прибутку підприємства, дослідити динаміку і обґрунтувати напрями підвищення рентабельності підприємства;

 • встановити рівень економічної безпеки підприємства за всіма її функціональними складовими, знати порядок проведення реструктуризації підприємства, визначати цілі та стратегії санації, імовірність банкрутства.

Вивчення дисципліни "Економіка підприємства" дає можливість студентам напряму "Облік і аудит" вміти на високому професійному рівні розв'язувати фінансово-економічні та господарські проблеми, які виникають перед аграрними підприємствами в умовах ринкової економіки.
3. Структура навчальної дисципліни

п/п


Назви модулів, змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма навчання

Всього

Лекції

Практ

Самост

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

Тема 1

Предмет і метод курсу "Економіка підприємства"

8

1

1

6

Тема 2

Підприємство як суб’єкт господарювання

9

1

1

7

Тема 3

Ринкові відносини в АПК. Система сільського господарства і АПК України. Зовнішнє середовище господарювання підприємств АПК

9

1

1

7

Тема 4

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств

9

1

1

7

Тема 5

Валові та фінансово-економічні результати діяльності аграрних підприємств

9

1

1

7

Разом за змістовний модуль 1

44

5

5

34

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення підприємства

Тема 1

Земельні ресурси та ефективність їх використання

5

1

1

3

Тема 2

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата

5

1

1

3

Тема 3

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств

5

1

1

3

Тема 4.

Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика підприємств АПК.

5

-

-

5

Тема 5.

Оборотний капітал підприємств

5

-

-

5

Тема 6.

Нематеріальні активи підприємств.

5

-

-

5

Разом за змістовний модуль 2

30

3

3

24

Модуль 2. Ефективність виробництва та антикризова система господарювання

Змістовний модуль 3. Економічні результати діяльності аграрних підприємств

Тема 1

Ефективність діяльності підприємства

10

1

1

8

Тема 2

Якість і конкурентоспроможність продукції

10

1

1

8

Тема 3

Інвестиції та оцінювання їх ефективності

10

1

1

8

Тема 4.

Забезпечення конкурентоспроможності продукції

10

1

1

8

Разом за змістовний модуль 3

40

4

4

32

Змістовний модуль 4. Реструктуризація та ліквідація підприємства

Тема 1

Реструктуризація й санація підприємств

15

-

-

15

Тема 2

Банкрутство і ліквідація підприємств

15

-

-

15

Разом за змістовний модуль 4

30

-

-

30
Всього годин

144

12

12

120

Скачати 480.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка