Міністерство аграрної політики та продовольства україни вінницький національний аграрний університет


Додаткова потреба у створені родинних насінних плантацій у 2010 - 2015 рокахСторінка17/22
Дата конвертації23.03.2019
Розмір4.84 Mb.
#85345
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Додаткова потреба у створені родинних насінних плантацій у 2010 - 2015 роках

Державні підприємства

Родині лісонасінні плантації, га

Разом, га

Модрина європейська

Псевдотсуга Мензиса

Дуб звичайний

2012

2013

Всього

2013

2014

2015

Всього

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всього

ДП "Бершадське ЛГ"

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

5

5

ДП "Вінницьке ЛГ"

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

-

-

-

5

5

ДП "Гайсинське ЛГ"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

5

5

ДП "Жмеринське ЛГ"

-

-

-

3
2

5

-

-

2

-

2

1

5

10

ДП "Іллінецьке ЛГ"

-

-

-

-

-

-

-

2

3

-

-

2

3

10

10

ДП "Могилів -Подільське ЛГ"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

5

5

ДП "Тульчин-ське ЛГ"

-

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

1

-

5

5

ДП "Хмільник-ське ЛГ"

3

2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

5

Разом

3

2

5

3

-

2

5

8

8

5

3

9

7

40

50

У 2011-2012 роках згідно Державної Програми "Розвитку лісонасінної справи" співробітниками ДП “Вінницька лісова науково-дослідна станція” проведено закладання родинних плантацій дуба звичайного.

З
165
окрема, у ДП “Бершадське ЛГ” закладено родинну лісонасінну плантацію дуба звичайного на площі 5,0 га, у ДП “Вінницьке ЛГ” родинна лісонасінна плантація дуба звичайного закладена на площі 5,1 га, а у ДП “Тульчинське ЛМГ” плантація закладена на площі 4,0 га. Площа закладеної плантації у ДП “Жмеринське ЛГ” становила 5 га. Загальна площа новостворених родинних лісонасінних плантацій дуба звичайного у 2011-2012 роках у Вінницькій області становила 19,1 га. У 2011-2012 роках при відібрані плюсові дерева дуба звичайного. Плюсові дерева нанесені до Державного Реєстру та на них складено відповідні паспорти.

Висновки. Підвищення продуктивності лісових насаджень є одним із ключових завдань сучасного лісогосподарського виробництва. У зв’язку із цим, згідно розробленої державної Програми заплановане значне розширення постійної лісонасінної бази підприємств що передбачає створення додаткових селекційних об’єктів. Відбір плюсових дерев, плюсових насаджень, постійних та тимчасових лісонасінних ділянок, створення родинних та клонових плантацій основних лісоствірних порід відбувається згідно розробленого плану у Вінницькій області.

Поряд із цим є необхідність у розширенні площ наявних лісових генетичних резерватів а також існує потреба у їх додатковому відборі на півдні Вінницької області за участю дуба скельного та береки з подальшим відбором плюсових дерев для створення мережі об’єктів ПЛНБ.Література

 1. Патлай И.Н., Молотков П.И., Гайда Ю.И. и др. Постоянная лесосеменная база основных лесообразующих и интродуцированных пород Украины на селекционно-генетической основе // Обзорн. информ. ВНИИЦлесресурс: Лесоводство и лесоразведение. – Москва, 1994.– 31с.

 2. Белоус В.И. Технология создания клоновых семенных плантаций дуба // Лесное хозяйство. – 1973. – №2. – С.41–45.

 3. Молотков П.I., Патлай I.М., Давидова Н.I. Насiнництво лiсових порiд. – Київ: Урожай, 1989. – 230 с.

 4. Настанови з лiсового насiнництва. – Харкiв. – 1993. – 60 с.

 5. Р
  166
  екомендацій зі створення та експлуатації насінних плантацій сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) першого та другого порядків лісонасінної бази найперспективніших інтродуцентів деревних рослин” / упорядники: Мажула О.С., Шлончак Г.А, Митроченко В.В., Терещенко Л.І., Шлончак Г.В. // Рекомендації з питань лісового насінництва. – Харків, 2008. – 34 с.

 6. Рекомендацій зі створення лісонасінної бази найперспективніших інтродуцентів деревних рослин” / упорядники: Лось С.А., Орловська Т.В., Григорьєва В.Г. // Рекомендації з питань лісового насінництва. – Харків, 2008. – 34 с.

 7. Волосянчук Р.Т., Лось С.А., Торосова Л.О. та ін. Методичні підходи до оцінки об’єктів збереження генофонду листяних деревних порід in situ та їх сучасний стан у Лівобережному лісостепу України // Лісівництво та агролісомеліорація. – Вип.104. – 2003. – С. 50-57.

Summary

The analysis of the state of permanent forest base of Vinnitsya region is conducted. The features of distribution of plant-breeding objects are represented after the forestmanagements enterprises of area. Results over of realization of works are brought in relation to a selection and creation of forest plant-breeding objects.

Keywords: forestseed areas, plus trees, plus planting, genetic reservations, forestseed plantations.
УДК 630*79; 631.16

М.Х. Шершун, кандидат економічних наук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОРОСЛИННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСНОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД УКРАЇНИ

П
167
роведено аналіз продуктивності основних лісостанів України. Розраховані регресійні рівняння зміни продуктивності деревостанів. Виявлені тенденції щодо зниження із віком продуктивності модальних лісових насаджень у порівнянні із оптимальними. Проведено розрахунки загальних втрат деревини у результаті неповного використання лісорослинного потенціалу.


Ключові слова: лісовий фонд, продуктивність лісів, ефективність використання лісових ресурсів, деревостани оптимальні, деревостани модальні.

Вступ. Лісові екосистеми України відіграють важливу роль не тільки з огляду щодо забезпечення економічних вигод але і є важливим ресурсом підтримання екологічної стабільності агроландшафтів, забезпечення сприятливих мікрокліматичних умов, підвищення врожайності сільськогосподарських культур [6] . Найбільш повне виконання цих функцій можливе лише за умови забезпечення максимальної продуктивності та збереження їх біологічної стійкості. Поряд із цим, більшість деревостанів лісового фонду України характеризується негативними змінами щодо зниження продуктивності [1, 6]. З огляду на це важливим аспектом досліджень залишається аналіз продуктивності деревостанів з метою запровадження найбільш ефективних лісогосподарських заходів у них.

Мета роботи – провести оцінку продуктивності лісових насаджень та визначити рівень використання лісорослинного потенціалу для застосування ефективних лісогосподарських заходів.

Об’єкти та методика досліджень. Об’єктами досліджень є лісові екосистеми, ї продуктивність та ефективність використання ними лісорослинного потенціалу. У основі методики досліджень використано метод порівняння фактичних (модальних деревостанів) із оптимальними. Аналіз виконано на основі розрахунку математичних моделей регресії. При виконанні роботи використані звітні [2- 4] та нормативно-довідкові матеріали [5].

Р
168
езультати досліджень.
Аналіз ефективності використання лісорослинного потенціалу проведено для основних лісотвірних порід окремих регіонів України. Дані щодо формування оптимальної та фактичної продуктивності дубових деревостанів насіннєвого походження (І бонітету) наведені на рис 1.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка