Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка11/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   56

* * *

 1. Терещенко В.Т. Події і люди Бахмутчини. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2006. – 158 с.: ил., портр.
 1. Ніточко І.І. Березовський район : історія, люди, події / Одес. облдержадмін., Держ. арх. Одес. обл. – Одеса : Чорномор’я, 2006. – 254 с.: іл., табл., портр.
 1. Літопис Бойківщини : записки, присвячені дослідам історії, культури й побуту бойківського племені. Перевидання часопису. Вип. 2. Числа 3-6 за 1934-1935 рр. / упоряд., ред., вступ. сл. Р. Данчан. – Львів : Каменяр, 2007. – 218 с.: табл.
 1. Горак Р.Д. Де верхи взносить наш Бескид гордий ... : іст.-краєзн. есеї [про людей і події на Болехівщині, пов’язані з І. Франком]. – Львів : Каменяр, 2007. – 175 с.: іл., портр.
 1. Яценко В.В. Нариси з історії Бородянщини. – К.: Молодь, 2006. – 239 с.: іл., портр.
 1. Вознюк В. Буковинські адреси Ольги Кобилянської. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 276 с.
 1. Житарюк І.В. Математична освіта у загальноосвітніх та професійних закладах Буковини під час її перебування у складі Австрії // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 2. – С. 26-31.
 1. Житарюк І. Національно-етнічний склад населення Буковини під час її перебування у складі Австрії // Українознавство – 2007. – № 2. – С. 103-109.
 1. Житарюк І.В. Національно-етнічні, соціально-економічні та культурно-освітні передумови становлення і розвитку математичної освіти і науки на Буковині // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С. 8-14.
 1. Кожолянко Г. Духовна культура українців Буковини / Науково-дослід. Ін-т українозн. Мін. освіти і науки України, Чернівец. націон. ун-т ім. Ю. Федьковича, Буковинське етнограф. т-во. – Чернівці : Прут, 2007. – 404 с. : 42 іл.
 1. Козак К. Краєзнавство Буковини / К. Козак, Е. Фішер. – Чернівці : Золоті литаври, 2006. – 208 с. – Передр. вид. 1900 р.
 1. Кушнір М. Єврейські товариства в контексті етносоціальних та етнополітичних процесів на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : теоретико-методологічний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Вип. 325-326. – С. 69-97.
 1. Міщенко І. Академічний напрям в образотворчому мистецтві Буковини першої пол. ХІХ – кін. ХХ ст. // Мистецькі обрії ’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 216-221. – Бібліогр. : 12 назв.
 1. Міщенко І.І. Буковинська книжка кінця ХІХ – І пол. ХХ ст. (до 1940 р.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 248-255.
 1. Міщенко І. Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (до 1940 р.) // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 473-486. – Бібліогр. : 61 назва.
 1. Огуй О. Неопубліковані щоденники Івана Бажанського як нове джерело до історії та мови Буковини // Слов’ян. обрії : Міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 353-357.
 1. Сандуляк І. Шляхи сполучення і засоби комунікації : особливості розвитку туристичної інфраструктури Буковини у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1 (21). – С. 198-206. – Бібліогр. : 13 назв.
 1. Хто є хто на Буковині : [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. Болгов]. – К.: Укр. вид. консорціум : Укр. наук. т-во геральдики та вексилології, 2006. – 189, [3] с.: іл., портр.
 1. Ярошенко І.В. Музично-просвітницький рух на Буковині у дорадянський період // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 17. – С. 92-98.
 1. Вінницький альбом : літ.-худож. та іст.-краєзн. альманах. 3-й вип. / упоряд. та відп. ред. В.Б. Петров. – Вінниця : Тезис, 2005. – 480 с., 38 іл.
 1. Переможці : учасники бойових дій Другої світової і Великої Вітчизн. воєн, які померли в повоєн. період, та ті, що проживають на території обл.: Вінниц. обл. / [голов. редкол. : І.О. Герасимов (голова) та ін.; обл. редкол. : Л.М. Спірідонова (голова) та ін.]. – Вінниця : Держ. картограф. фабрика, 2007 ––

[Т.] 1 : м. Вінниця, Вінницький район, Барський район. – 2007. – 510 с.: іл.


 1. Реабілітовані історією. Вінницька область. – Вінниця : ДКФ, 2006 –

Кн. 1 / обл. редкол. : І.С. Гамрецький (голова) та ін. – 2006. – 907 с.: іл., табл., портр.


 1. Речмедін А.П. Пекучі спомини про відшумілі весни. Роки. Події. Долі. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 204 с.: іл.
 1. Доценко В. Соціально-економічне становище єврейської громади Волинської губернії : (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 99-102.
 1. Казначеєва Л.М. Волинське дворянське зібрання – короткий етап від самоврядування до імперської залежності (1830-1840 рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 143-154. – Бібліогр. : 38 назв.
 1. Борейко О.М. Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 106-117.
 1. Волинь – Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіональних проблем. Вип. 17. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 190 с.
 1. Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. пр. / авт.-упоряд. Н.Г. Стешенко. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2007. – 254 с. – Сер. "Волинь унікальна".
 1. Волинь філологічна : текст і контекст : творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму : [зб. наук. пр.]. Вип. 2 / [упоряд. О.В. Яблонська]; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа", 2006. – 412 с.
 1. Гаврилюк Я.М. "А у нас на Волині..." : (за матеріалами резонансних справ) : публіцистика. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2007. – 204 с.
 1. Глушко М. Історико-етнографічна Волинь : локалізація, межі (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 111-119.
 1. Дем’янов В.О. Велич Дулібії Рось. Суренж : таємниці Волин. землі / В. Дем’янов, О. Андрєєв. – К.: Вид. центр "Корлайн", 2007. – 246 с.: іл., табл., портр. – Бібліогр. : с. 245-246 (74 назви).
 1. Денищук О.С. Книга Пам’яті і Слави Волині : [у 16 т.]. – Рівне : Овід, 2001 –

Т. 3 : Рівненська обл. Березнівський р-н. – 2007. – 415 с.: іл., табл., портр., карта. – Бібліогр. : 99 назв.
Т. 12 : Рівненська обл. Млинівський р-н. – 2006. – 543 с.: іл., табл., портр., карта. – Бібліогр. : 99 назв.


 1. Єршова Л.М. Жіноча освіта на Волині. – Житомир : Полісся, 2006. – 484 с.: іл., табл.
 1. Істоміна Г. Особливості технології виготовлення народної кераміки Волині другої половини ХІХ – ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 122-129. – Бібліогр. : 15 назв.
 1. Корнелюк Д. Духовне небо Волині : презентаційний альманах. – 2-ге вид., доп. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 288 с.
 1. Левчук К.А. Мелодії поліського передзвону : [історія життя мешканців сіл Волин. Полісся у ХХ ст.]. – Костопіль, 2006. – 187 с.: іл., портр.
 1. Мілясевич І. Бібліотеки Волинського опікунства про народну тверезість (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С. 21-24.
 1. Мілясевич І. Типологічні характеристики преси Волині ХІХ – початку ХХ століття // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 667-684. – Бібліогр. : 23 назви.
 1. Незабутнє : спогади, інтерв’ю [Г.О. Єленіна та Т. Слєпченко-Слєпцової] / авт.-упоряд. Є. Єленіна. – Житомир : Волинь : Рута, 2007. – 63 с.: іл.
 1. Новітня історія України. Волинь : [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. Болгов]. – К.: Ін-т біогр. дослідж. : Укр. наук. т-во геральдики і вексилології, 2006. – 319 с.: іл., табл., портр.
 1. Плевако І. Питання оподаткування на сеймику Волинського воєводства у другій половині XVII століття // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 468-471. – Бібліогр. : 59 назв.
 1. Поліщук Ю.М. Волинське село у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : (етносоц. аналіз) // Гілея. – 2007. – Вип. 7. – С. 214-226.
 1. Прищепа О. Міста Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : джерелознавчий аспект // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 303-309.
 1. Прищепа О. Нові тенденції в розвитку міського господарства Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 168-173. – Бібліогр. : 27 назв.
 1. Самолюк В.О. Поселення Стжижовської культури на р. Іква на Волині // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 58-72.
 1. Семещук В. Столипінська аграрна реформа і меліоративні роботи на Волині : соціально-економічний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 178-182. – Бібліогр. : 13 назв.
 1. Чайковська Л. Обрядова функція народного вбрання на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 47-54. – Прим. : 46 назв.
 1. Шахрай Т. Участь дворянсько-поміщицької верстви Волині в передвиборчих кампаніях 1907 та 1912 років // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 85-90.
 1. Ярмошик І.І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ –ХХ століть. – Житомир : Волинь : Рута, 2006. – 215 с. : портр.
 1. Удовик С.Л. Восточная Украина : путеводитель. – К.: Ваклер, 2007. – XVI, 140 с.: ил., карты.
 1. Баган О. Галичофобія // Визвол. шлях. – 2007. – № 2. – С. 13-22.
 1. Бойко І. Регулювання кримінально-правових відносин у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.) // Право України. – 2007. – № 11. – С. 144-148.
 1. Гіптерс З. Економічна освіта в Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Рід. шк. – 2007. – № 3. – С. 74-77.
 1. Мацькевич М. Рецепція австрійської державно-правової культури в Галичині в 1771-1918 рр. // Право України. – 2007. – № 6. – С. 134-137.
 1. Новітня історія України. Галичина. – К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу : Громад. орг. "Укр. наук. т-во геральдики і вексилології", 2004 –

Вип. 2. – 2006. – 223 с.: іл., портр.


 1. Ткаченко В. Православна Глухівщина : історико-культурна спадщина Глухівського краю. – 2-е вид., перероб. і доп. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. – 256 с.
 1. Кушніренко І.К. Гуляйпільщина : 1965-1991 роки / І.К. Кушніренко, Л.І. Явон. – Запоріжжя : Дике Поле, 2007. – 196 с.: іл.
 1. "...Гаряча була то хода" : (Гусятинщина в добу всеукр. акції непокори, листоп.-груд. 2004 р.) : [іст. нарис] / авт.-упоряд. Б. Савка. – Тернопіль : Джура, 2006. – 192 с.: іл., портр.
 1. Костючок П. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Гуцульщині в кінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. : джерелознавчий аспект // Питання стародавньої та середньовічної історії археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1 (21). – С. 108-118.
 1. Фіцай П. Гуцульський край – цей спогад крізь роки. – Львів : Мс, 2006. – 103 с.: іл., портр.
 1. Приймак В.В. Північний Схід Дніпровського Лівобережжя у кінці XVI – XVII ст. : (історико-археологіч. нариси) / В.В. Приймак, Є.М. Осадчий. – Полтава, 2006. – 72 с. : іл.
 1. Дніпропетровська область : історія та сучасність : (до 75-річчя створення) / авт. кол. : Є.І. Бородін та ін. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2007. – 256 с.: іл.
 1. Серце України. 75-років Дніпропетровській області. – Дніпропетровськ : Підприємство "Прикордонник", 2007. – 160 с.: іл.
 1. 75-років на карті держави. Дніпропетровська область : історія та сучасність : наук.-допом. бібліогр. покажч. / упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2007. – 94 с.
 1. Братаніч Б.В. Історія рідного краю. Дніпропетровщина : наш край під час Першої світової війни, Національної революції та соціалістичного будівництва. 1914-1939 рр. / Б.В. Братаніч, М.І. Романенко. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2007. – 414 с.
 1. Важкий шлях до правди : наук. осмислення репресив. політики радян. тоталітаризму на Дніпропетровщині / обл. редкол. : Т.М. Кравченко (кер.) та ін.; уклад. : В.В. Іваненко та ін. – Дніпропетровськ : Наук.-ред. центр обл. редкол. по підготов. й вид. темат. сер. кн. "Реабіліт. історією" : Моноліт, 2006. – 316 с.
 1. Неповторна Дніпропетровщина : [нариси / редкол. : О.В. Сокульська та ін.]. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2006. – 341 с.: іл., портр.
 1. Фрідрік Я. Просвітницька діяльність установ культури Дніпропетровщини у період хрущовської "відлиги" // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 170-177.
 1. Мельник М. Кочівники і осідле населення Дністровсько-Дунайського регіону в румунській і молдавській історіографії 70-х – 80-х рр. ХХ ст. // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 13-24. – Бібліогр. : 64 назви.
 1. Высокое солнце Донбасса : фотоальбом / ред. С. Бабич. – Донецк : Святогорье, 2006. – 272 с.: ил.
 1. Гордійчук І. Преса Донбасу як одне з джерел вивчення регіональної історії (1960-1990 рр.) // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 374-384. – Бібліогр.: 68 назв.
 1. Земля наших судеб : фотоальбом. – Донецк : Фонд духовного возрождения "Святогорье", 2007. – 240 с.: ил.
 1. Міхеєва О. Кримінальна злочинність Донбасу 1920-х років : динаміка розвитку та основні види // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 426-449. – Бібліогр. : 45 назв.
 1. Переможці та лауреати конкурсу "Книга Донбасу – 2007" / уклад. Т.М. Дрьомова; Донец. облдержадмін., Упр. інформації та зв’язків з громадськістю, Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2007. – 48 с. – (ХІІ регіональний фестиваль "Преса і книга Донеччини - 2007").
 1. Резников М. Донбасс торговый. История торговли Донецкой области : записки журналиста. – Донецк : Изд-во "Донеччина", 2006. – 416 с.: ил.
 1. Самохін В.М. Досвід роботи органів міліції Донбасу в період 80-х років ХХ століття // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 2. – С. 56-61.
 1. Самохін В.М. Характер та особливості діяльності міліції Донбасу в період з 1980 по 1990 рік // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 3. – С. 58-62.
 1. Донецкая область : возможность доказана делом : (Донецкой области – 75 лет) // Европа – Центр. – 2007. – № 4. – С. 2-272.
 1. Книга Памяти Украины по увековечиванию участников боевых действий, умерших в послевоенные годы : Донец. обл. / гл. редкол. : И.А. Герасимов (пред.) и др.; обл. редкол. : Ю.Н. Гримчак (пред.) и др. – Донецк : ООО "ИПП "Промінь" : ООО "Алан", 2006 –

Т. 13. – 2006. – 704 с.: ил.


 1. Книга Памяти Украины по увековечиванию участников боевых действий, умерших в послевоенные годы : Донец. обл. / [гл. редкол. : А.П. Реент (пред.) и др.; обл. редкол. : А.Л. Третьяк (пред.) и др.]. – Донецк : "Промінь" : Алан, 2001 –

[Т.] 15 : [Великоновоселковский район. Волновахский район. Город Докучаевск]. – 2006. – 734, [1] с.: портр.


 1. Книга Памяти Украины по увековечиванию участников боевых действий, умерших в послевоенные годы : Донец. обл. / [гл. редкол. : И.А. Герасимов (пред.) и др.; обл. редкол. : А.Л. Третьяк (пред.) и др.]. – Донецк : Промінь, 2001 –

[Т.] 16 : Донецкая область. – 2007. – 623 с.: ил., портр.


 1. Реабілітовані історією. Донецька область : [у 3 кн.] / обл. редкол. : О.Л. Третяк (голова) та ін. – Донецьк : КП "Регіон"; К., 2004-2007.

Кн. 3. – 2006. – 623 с.: іл.

Кн. 4. – 2007. – 640 с.: іл.
 1. Резников М.В. Донбасс торговый : история торговли Донец. обл. : записки журналиста. – 2-е изд., юбилейн. – Донецк : Донеччина, 2007. – 415 с., [12] л. ил.: ил., табл., портр.
 1. Рекреационные зоны и туристско-экскурсионные маршруты Донецкой области "Мой Донбасс" / [авт. кол. : А.В. Кузьменко, В.Ф. Горячин, А.В. Дмитриевский и др.]; Донец. ин-т туристич. бизнеса. – Донецк : ДИТБ, 2001 ––

Т. 2, ч. 1. – 2006. – 490 с.: ил., табл.


 1. Хроніка Донецького відділення Наукового Товариства ім. Шевченка. 1997-2007 рр. Число 1 / упоряд. і ред. В.С. Білецький. – Донецьк : НТШ, 2007. – 212 с.
 1. Донецький регіон у дзеркалі економічної соціології / [Є.І. Суїменко, О.Ф. Новікова, О.В. Панькова та ін.]; НАН України, Ін-т соціології, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті, 2006. – 399 с.: іл., табл. – Бібліогр. : 136 назв.
 1. Роль козацтва в історії Донецького регіону / [заг. ред. О.І. Чернишова]; Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Каштан, 2006. – 223 с. : іл., портр.
 1. Пірко В. Історія Донеччини XVI-XVIII ст. у сучасній українській історіографії / В. Пірко, Н. Стешенко // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 163-167.
 1. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 –

Кн. 1 / [обл. редкол. : І.М. Синявська (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.: іл., табл., портр.


 1. Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини : 1795-2006 : довідник : офіц. вид. / упоряд. : Р.Ю. Кондратюк, Д.Я. Самолюк, Б.Ш. Табачник. – Житомир : Вид-во "Волинь", 2007. – 620 с., 11 схем.
 1. Атаманчук М.О. Земля лугів : іст.-краєзн. нариси [про минуле і сьогодення Лугин. р-ну на Житомирщині] / М. Атаманчук, П. Таргонський. – Коростень : Фірма "Друк", 2006. – 311 с.: іл., табл., портр., карта.
 1. Давидюк С.М. Був шлях строкатий крізь вік двадцятий : спогади-роздуми. – Житомир : Волинь : Рута, 2006. – 243 с.: іл., портр.
 1. Іващенко О.М. Пам’ятки та пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині. Вип. 10 : Брусилівський район / О.М. Іващенко, Р.Р. Петронговський. – Житомир : Полісся, 2007. – 72 с.
 1. Івченко А. Житомирщина – перлина Полісся // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 42-47.
 1. Костриця М.Ю. Життя, віддане науці : В.Г. Бондарчук : [видат. укр. вчений, педагог]. – Житомир : Косенко, 2006. – 38 с.: іл., портр. – (Вчені Житомирщини; Вип. 4).
 1. Крикливець Л. Нариси з історії розвитку терапевтичної служби Житомирщини / А. Крикливець, А. Скуртов. – Житомир : Полісся, 2006. – 226 с.
 1. Насіннєвий контроль на Житомирщині. До 110-річчя з часу запровадження / упоряд. : Ю.В. Пастовенський, Т.Л. Довбиш та ін. – Житомир : Полісся, 2007. – 96 с.: іл.
 1. Опанащук І.П. Сторінки спортивного життя Житомирщини : монографія. – Житомир : Полісся, 2005. – 385 с.: іл., нот., табл., портр.
 1. Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки : [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. Болгов]. – К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; Укр. наук. т-во геральдики та вексилології, 2003 –

[Вип. 7]. – 2006. – 111 с.: іл., портр.


 1. Щерба С.П. Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині / Житомир. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Житомир. обл. редкол. з підготов. тому зводу пам’яток історії та культури України. – Житомир : Полісся, 2006. –

Вип. 8 : Ружинський район / С.П. Щерба, Г.Л. Махорін. – 2007. – 109 с.


 1. Висіцька Т. Три сходинки до самоствердження : освіта, трудова і громадська діяльність жінок Закарпаття. – Ужгород : Ліра, 2006. – 644 с.: іл.
 1. Віднянський С. Проблема самовизначення і розв’язання питання про державну приналежність Закарпаття після першої світової війни // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 104-115. – Бібліогр. : 32 назви.
 1. Гаврош О.Д. Закарпатське століття : ХХ інтерв’ю. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2006. – 326, [2] с.: іл., портр.
 1. Комендар В.Г. Запрошення на бал весни у Долину нарцисів / В.Г. Комендар, Ф.Д. Гамор, С.Ю. Мельник. – Ужгород : ВАТ "Патент", 2007. – 48 с.: іл.
 1. Рішко М. Особистості : документальні оповіді про звитяжців праці й творчості Закарпаття. – Ужгород : Ліра, 2007. – 104 с.
 1. Федака П. Господарські будівлі та споруди малих архітектурних форм // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 34-41.
 1. Федака П. Давні печі у народному житлі Закарпаття // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 48-51.
 1. Федака П. Народна культура і побут закарпатців на сторінках періодичних видань краю другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 98-107.
 1. Чепіль М.М. Естетичне виховання учнівської молоді на Закарпатті (1919-1939 рр.) : монографія / М. Чепіль, Т. Цибар. – Дрогобич : Дрогобиц. держ. ун-т ім. І. Франка, 2007. – 261 с.: іл., табл., портр.
 1. Авраменко Н.А. Спомини запорожця. – К.: Темпора, 2007. – 455 с.: іл., портр.
 1. Запорізька область : природа, історія, архітектура, культура, економіка : енцикл. / [ред. рада : Є. Червоненко (голова) та ін.]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006 –

[Кн. 1] : Природа. Історія. – 2006. – VII, 156, [7] с.: іл., портр.


 1. Князьков Ю.П. Запорізька область : іст. геогр. і топонім. слов. / Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня. – Запоріжжя : Тандем-У, 2006 –

Вип. 2 : (Великобілозерський, Кам’янсько-Дніпровський, Куйбишевський, Михайлівський, Оріхівський, Пологівський, Родівський, Токмацький райони). – 2006. – 404 с.: карти.


 1. Реабілітовані історією : у 27 т. Запорізька область. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2005 –

Кн. 2 / обл. редкол. : О.А. Зайковська (голова) та ін. – 2005. – 771 с.: портр.

Кн. 3 / обл. редкол. : М.О. Фролов (голова) та ін. – 2006. – 719 с.: портр.
 1. Діброва С. Етнографія Запоріжжя в творчості Я.П. Новицького : принципи збирання та публікації матеріалів // Київ. старовина. – 2007. – № 5. – С. 38-56.
 1. Новицький Я. Твори в 5-ти томах. – Запоріжжя : ПП "АА Тандем", 2007 –

Т. 1. – 508 с.: іл.

Т. 2. – 508 с.: іл.
 1. Співець Запорізького краю : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. "Літературне Запоріжжя : постаті, пошуки, проблеми", присвяченої 75-річчю відомого українського письменника, громадського і культурного діяча, кошового "Веселої Січі" Петра Павловича Ребра (26-27 квіт. 2007 р.) / упоряд. О. Стадніченко; редкол. : Ф.Г. Турченко (голова); М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2007. – 559 с. : іл.
 1. Стадніченко О.О. До питання історії літературного руху на Запоріжжі // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2006. – Вип. ХІ, ч. 2. – С. 517-524.
 1. Ченцова Н.В. Маловідомий дослідник історії Запоріжжя : [М.М. Терновський] // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 260-262.
 1. Козюра І.В. Літопис Засулля : нариси із історії територіал. громади / І. Козюра, В. Козюра. – Полтава : АСМІ, 2005. – 266, [2] с.: іл., портр.
 1. Удовік С.Л. Західна Україна : путівник. – К.: Ваклер, 2007. – 279 с., [16] арк. іл.
 1. Монолатій І. Західноукраїнський регіон як "контактна зона" міжетнічних відносин у модерну добу // Віче. – 2007. – № 15. – С. 39-41.
 1. Німенко Н.А. З історії археологічних досліджень професора М.О. Макаренка на Звенигородщині // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII-XIX. – С. 39-47.
 1. Золочівщина : минуле і сучасне : розвідки, спомини, публікації, пам’ятки, постаті / упоряд. та ред. М. Дубас. – 2-ге вид. – Львів : Мс, 2006. – 759 с.: іл., портр.
 1. Літературно-мистецький календар Івано-Франківської області на 2008 рік / уклад. : Г. Горбань, І. Боднарчук; Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка. – Івано-Франківськ, 2007. – 22 с.
 1. Реабілітовані історією : у 27 т. Івано-Франківська область / упоряд., авт. передм. Л. Вардзарук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2004 –

Кн. 1. – 2004. – 984 с.

Кн. 2. – 2006. – 1136 с.
 1. Коритко Р.Ф. Липівка, Кривня, Воронів – опільські села над Гнилою Липою : [іст.-краєзн. нарис про села Івано-Франківщини]. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 702 с., [48] арк. іл. : портр.
 1. Хто є хто на Івано-Франківщині : новітня історія через віки : [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В.В. Болгов]. – К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; Укр. наук. т-во геральдики та вексилології, 2002 –

Вип. 3. – 2006. – 159 с. : іл., портр.


 1. Трагічні сторінки історії Іллінеччини : Голодомор. Репресії. 20 – 50-і роки ХХ ст. / упоряд. Н.Ф. Таранюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 64 с.: іл.
 1. Кузан В. Іршавщина. Край зачарованої долини / [В. Кузан, П. Пеняк, В. Ньорба]. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2006. – 71 с.: іл.
 1. Район Кам’янець-Подільський : фотоальбом. – [К.] : Абетка-НОВА, 2007. – 32 с.: іл.
 1. Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліогр. покажч. за 2000 рік / уклад. : В.Г. Денисюк, Н.І. Кошик; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – 327 с.
 1. Бірчак В. Карпатська Україна : спогади і переживання. – Ужгород : Гражда, 2007. – 2196 с.: портр.
 1. Жулканич Н. Розвиток транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні (на прикладі АРК Закарпатської області) // Історична панорама : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Вип. 3. – С. 104-113.
 1. Вєтрова Г.В. Особливості реформи 1861 р. в Катеринославській губернії // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 214-221. – Бібліогр. : 47 назв.
 1. Коробка В. Участь міської громадськості Катеринославської губернії в підготовці проекту городового положення 1870 року // Схід. – 2007. – № 4. – С. 69-74. – Бібліогр. : 52 назви.
 1. Лебедев Д.В. Церковно-приходские школы в системе начального образования Екатеринославской губернии (на примере Мариупольского уезда) в конце ХІХ – начале ХХ веков // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С. 46-51.
 1. Духовні люди старої України : персоналії діячів Катеринославщини XVIII ст. : [за "Статистическим описанием Екатеринославской епархии" Ф. Макаревского] / підгот. С. Білоконь // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 295-310.
 1. Живи и помни… : история мононит. колоний Екатеринославщины / [С.И. Бобылева, А.И. Безносов, О.В. Безносова и др.]; Ин-т укр.-герман. ист. исслед. Днепропетр. нац. ун-та. – Днепропетровск, 2006. – 378 с.: ил., табл., портр.
 1. Шевцова З. Життя для людей : [до 120-річчя від дня народж. Михайла Лояна (1887-1974) – укр. краєзнавця, громад. діяча] // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 83-84.
 1. Сказания о населенных местах Киевской губернии, или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах в пределах губернии находящихся / собрал Л.И. Похилевич; [авт. вступ. ст. А.В. Стародуб, Е.А. Чернецкий]. – Біла Церква : Пшонківський, 2007. – ХХІІ, 641 с.: іл. – Перевид. кн. 1864 р.
 1. Північна експедиція : матеріали та дослідження / НАН України. – К.: ВД "Стилос", 2007.

Вип. 1 : Поселення між Ходосівкою та Лісниками [Київ. обл.]: дослідження 2003 р. / І.А. Гогун, Д.Л. Гаскевич, О.М. Казимір та ін. – 264 с.: іл.


 1. Реабілітовані історією. Київська область / обл. редкол. : В.П. Кондрук (голова) та ін. – К.: Основа, 2006. –

Кн. 2 / [П.П. Бачинський, Т.Ф. Григор’єва, В.О. Животівський]. – 2006. – 1038 с.


 1. Реабілітовані історією. Київська область / голов. редкол. : П.Т. Тронько (голова) та ін.; обл. редкол. : В.П. Кондрук (голова) та ін.; авт. кол. : П.П. Бачинський та ін. – К.: Основа, 2006. –

Кн. 2. – 2007. – 1040 с.


 1. Ділова Київщина / авт.-упоряд. : Г. Захарченко, Р. Захарченко. – К.: УВЦ "Галактика - С", 2007. – 251 с. – До 75-річчя утворення Київської області.
 1. Маланюк В. Розвиток функціональної організації садибно-паркових утворень Київщини наприкінці XVIII – початку ХХ ст. // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 263-273.
 1. Хто є хто на Київщині : видатні земляки / [авт.-упоряд. В.В. Болгов]. – К.: Болгов Медіа Центр, 2006 –

Вип. 1. – 2006. – 223 с.: іл., портр.


 1. Босько В. Історичний календар Кіровоградщини на 2007 рік : Люди. події. Факти / Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського, Кіровогр. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2006. – 162 с.: іл., портр.
 1. Хто є хто на Кіровоградщині : видатні земляки / авт.-упоряд. В.В. Болгов. – К.: Укр. наук. т-во геральдики та вексилології: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2006 –

Вип. 1. – 2006. – 159 с.: іл., портр.


 1. Коломийщина. Вчора і сьогодні : довідник / упоряд. : В. Плахта, М. Васильчук, О. Гаврилюк. – Коломия : Вільний голос, 2006. – 192 с.
 1. Лазаревський О. І ті люди, і село те... : Тарас Шевченко на Конотопщині // Вітчизна. – 2007. – № 5-6. – С. 116-132.
 1. Вирський Д. Кременчуччина : кордони представлення, історіографія та джерела // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 247-258. – Бібліогр. : 29 назв.
 1. Обревко Л.М. Кременчужанка ; жіночі долі / Л. Обревко, Ю. Жовтецька. – Кременчук : Християн. зоря, 2005 ––

Кн. 3. – 2007. – 447 с.: іл., портр.


 1. Супруненко О.Б. Нові археологічні дослідження на Кременчуччині / О.Б. Супруненко, В.В. Шерстюк; Центр пам’яткознав. НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури та ін. – Полтава : Фірма "Техсервіс" : ВЦ "Археологія", 2006. – 145 с. : іл., табл.
 1. Нагорнюк О.М. Російська візія суспільно-політичного життя Крем’янеччини (1920-1930-ті рр.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 271-280. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Гусейнов Г. На землі, на рідній... : [Криворіжжя]. – Дніпропетровськ : "АРТ-ПРЕС", 2007. – 352 с.
 1. Історична енциклопедія Криворіжжя / О.О. Мельник, С.В. Балабанов. – Кривий Ріг : Вид. дім, 2007. – 604 с.
 1. Мельник О.О. Історична енциклопедія Криворіжжя : [у 2 т.] / О.О. Мельник, С.В. Балабанов. – Кривий Ріг : Вид. дім, 2007.

Т. 1. – 2007. – 603 с.: іл., табл., портр.


 1. Агапонов Н.Н. Лесная наука в Крыму : (результаты исслед. Крым. ГЛНИС за 1952-2006 гг. и реферат. справ. ) / Н.Н. Агапонов, Ю.В. Плугатарь; Гос. ком. лес. хоз-ва Украины. – Алушта, 2007. – 248 с.: ил., табл., портр.
 1. Акчуріна-Муфтієва Н.М. Кримсько-татарські традиції спорудження фонтанів у Криму // Східний світ. – 2007. – № 2. – С. 45-51.
 1. Барская Т.Н. Очарованье Пушкинской Тавриды: [маршрут путешествия Пушкина по Крыму]. – Симферополь : Изд. фирма "Бизнес-Информ", 2007. – 104 с., [9] л. ил. : ил., портр.
 1. Белова С.Л. Замок на мысе Плана : [посвящ. 100-летию возведения Гагарин. дворца, 1907-2007. – 2-е изд.] – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 78 с.: ил., портр.
 1. Белова С.Л. Раевские и Крым. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 205 с.: ил., портр.
 1. Бикова Т. Білогвардійський уряд в Криму // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 15. – С. 3-18. – Бібліогр. : 64 назви.
 1. Бикова Т. Кримскі крайові уряди 1918-1919 рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 4-15. – Бібліогр. : 42 назви.
 1. Волкова С.Л. Чехи на півдні України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) / за ред. А.А. Непомнящого. – Сімферополь : АнтіквА, 2006. – (Біобібліографія кримознавства; Вип. 6).
 1. Вольф О. Грецька топоніміка урочища Меганом та дані археології // Схід. – 2007. – № 5. – С. 52-59. – Бібліогр. : 78 назв.
 1. Гайворонский А. Страна Крым : Крым. ханство в лицах и событиях : [очерки]. – Симферополь : Доля, 2004 –

Кн. 2. – 2006. – 92 с.: ил., портр.


 1. Галиченко А.А. Голубой залив. Усадьба Филиберов "Лимена". – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 47 с.: ил., портр.
 1. Герцен О.Г. Печерні міста Криму. – Сімферополь : Таврія, 2007. – 160 с.
 1. Головачева А.Г. А.П. Чехов и Крым : поэтика и поэзия диалога // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2007. – № 1. – С. 6-14.
 1. Голяндин А. Наши крымские братья по разуму : [археол. исслед.] // Знание – сила. – 2006. – № 11. – С. 77-82.
 1. Дюличев В.П. Рассказы по истории Крыма. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 314, [4] с., [32] л. ил. : ил. – Библиогр.: 97 назв.
 1. Ена В.Г. Мемориальные места и объекты в Крыму, названные в честь боспорского царя Митридата VI Евпатора / В.Г. Ена, Ал. В. Ена, Ан. В. Ена // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2007. – Т. 13, № 1. – С. 101-104.
 1. Ковальский А.И. Очерки истории Крымских лесов / А.И. Ковальский, Н.И. Цыплаков; Ком. по лес. и охотнич. хоз-ву Совета Министров Авт. Респ. Крым, Крым. респ. орг. о-ва лесоводов Украины. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. –

Ч. 1 : XVIII-XIX века. – 2006. – 109, [3] с.: ил., табл.. портр.


 1. Кононенко Д. Про нього теплий спогад бережу : крим. поет М. Голбштейн // Брега Тавриды. – 2006. – № 3. – С. 231-235.
 1. Крым / [сост. Е. Кузнецова]. – М.; Тверь : АСТ; СПб. : Сова, 2007. – 126 с.: ил. – (Путешествуйте с умом!).
 1. Крым : крат. путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2006. – 126 с.: ил.
 1. Крым : крат. путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2007. – 126 с.: ил.
 1. Лозбень Н. Ливадия. Ореанда : очерк - путеводитель / Н. Лозбень, А. Пальчикова. – Симферополь : СОНАТ, 2007. – 192 с.: ил.
 1. Люсый А.П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность. – М.: Рус. импульс, 2007. – 239 с.
 1. Маленко А. "Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне" : (предки А.С. Пушкина в истории Крыма) // Брега Тавриды. – 2006. – № 2. – С. 154-177.
 1. Мананников Д. Православный Крым. Роль греческих поселенцев в возрождении православия на полуострове // Исторический журнал. – 2007. – № 12. – С. 48-67.
 1. Маркетов Н.А. Крым на перекрестках эпох. – Днепропетровск : Журфонд, 2006. – 236 с.: ил., портр.
 1. Меснянко А.В. Крым туристический : путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2007. – 352 с.: ил.
 1. Могаричев Ю.М. О некоторых вопросах истории Восточного Крыма VIII-IX вв. // Сугдейский сборник. – 2005. – Вып. II. – С. 237-247.
 1. Мы – крымцы! / [сост. Н. Абдулла, И. Изедин]. – Симферополь : Крым. учеб.-пед. гос. изд., 2006. – 520 с.
 1. Непомнящий А. До історії етнографічних досліджень Криму : Олександр Федорович Музиченко // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 19-22.
 1. Непомнящий А. Основні напрями досліджень кримознавства (кінець XVIII – початок ХХ століття) // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 229-244. – Бібліогр. : 63 назви.
 1. Образование и педагогическая мысль Крыма (ХIХ – начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский и др. – К.: Знания Украины, 2007. – 384 с. – Библиогр. : с. 335-380.
 1. Одаренная юность Крыма : биогр. справки, ст. / [сост. А.В. Пинчук]. – Симферополь : Доля, 2006. – 254 с.: ил., портр.
 1. От киммерийцев до крымчаков : народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII в. : [сб. очерков / М.А. Араджани, В.П. Власов, А.Г. Герцен и др.]; Ист.-археол. благотвор. фонд "Наследие тысячелетий". – 3-е изд., стер. – Симферополь : Доля, 2006. – 285 с.: ил., портр.
 1. Пещерные города и монастыри Крыма : крат. путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2006. – 30 с.: ил.
 1. Пещерные города и монастыри Крыма : крат. путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2007. – 31 с.: фото; карты.
 1. Попов Р.Л. Мир ученых в Крыму : ист. очерк. – Симферополь : Доля, 2007. – 239 с.: портр.
 1. Русанов И.В. Таинственный остров Крым. – Симферополь : Инфолекс, 2006. – 399 с.: ил.
 1. Тарасенко Д.Н. Южный берег Крыма : история, природа, культура, турист. маршруты : [путеводитель]. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 322, [3] с.: ил., табл., портр., карта.
 1. Фадеева Т.М. Тайны горного Крыма. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2007. –215 с., [8] л. ил.: ил., портр.
 1. Чехи в Крыму : история, культура и традиции народов Крыма. Кн. 4 / сост. Ю.Н. Лаптев. – Симферополь : АнтиквА, 2005. – 182 с., 60 ил.
 1. Чикин А.М. Крым подводный : [о кораблях, самолетах и др. объектах, находящихся на дне Черного моря]. – Севастополь : Библекс, 2007. – 157, [2] с.: ил., табл., портр.
 1. Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму : історія та сучасність. – Сімферополь : Кримнавчдержвидав, 2006. – 311, [1] с.: іл., табл. – Бібліогр. : 584 назви.
 1. Ададуров В. Уявлення французького уряду стосовно Лівобережної України початку ХІХ ст. // Регіон. історія України. – 2007. – Вип. 1. – С. 167-186.
 1. Гершкович Я.П. Мергелева гряда – нова археологічна сенсація? / Я.П. Гершкович, С.М. Санжаров // Археологія. – 2007. – № 4. – С. 84-86.
 1. Кукурекин Ю.В. Созвездие талантов Луганщины : [материалы об артистах театра]. – Луганск : Копицентр, 2006. – 192 с., [8] с. ил.: ил., портр.
 1. Озерной И.П. Сказание о стрелецкой породе лошадей. – Луганск : РИО ОАО "Луган. обл. типогр.", 2007. – 387 с.
 1. Сульська З.В. Жінки – ветерани війни та праці Луганщини. – Коростень : Фірма "Друк", 2007. – 136, [1] с.: портр.
 1. Шкільні музеї Луганщини / [уклад. : Т.М. Сорочан та ін.]; Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Знання, 2007. – 547 с.: іл., портр.
 1. З історії науки і техніки Львівщини / [упоряд. Б.В. Родик]. – Львів : Фірма "Камула", 2006. – 61 с.: іл.
 1. Палков Т. Замки Львівщини. Історія та легенди : путівник. – Львів : Ладекс, 2007. – 64 с.: іл., карти.
 1. Нариси з історії Макарівського району [Київ. обл.] : до 15-ї річниці незалежності України / [Н.В. Ащенко, Є.В. Букет, Д.С. Нетреба та ін.]. – К.: Логос, 2006. – 414 с., [24] арк. іл. : іл., табл., портр.
 1. Перебийніс Г.М. Відомі люди Маловисківщини. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2007. – 102 с.: іл., портр.
 1. Жадько В. Манківщина. Не забуваймо рідного порогу : наук.-краєзн. фотоіл. довідник. – К.: СПД Жадько В.О., 2006. – 352 с.
 1. Пиневич П. Историко-этнографический очерк населения Мариупольского округа // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – К., 2006. – Вип. IV. Кн. 2. – С. 85-117.
 1. Соколов І. З історії колонізації Маріупольщини : (еміграція на Маріупольщину греків Криму 1778-го року) // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – К., 2006. – Вип. IV. Кн. 2. – С. 21-84. – Бібліогр. : 225 назв.
 1. Щур Ю. Діяльність підпілля Організації Українських Націоналістів на території Мелітопольського району Запорізької області // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 153-163.
 1. Реабілітовані історією. Миколаївська область. Книга 3. – К.; Миколаїв : Світогляд, 2007. – 655 с.
 1. Струк Й.І. Романтики Прибузького краю : Миколаїв. обл. центр туризму, краєзнав. та екскурсій учнів. молоді 60 р. / [Й. Струк, Л.Теслер]. – Миколаїв : Шамрай, 2007. – 201 с.: іл., портр.
 1. Гарбар Г.А. Сфера гостинності Миколаївщини у першій половині 1980-х років : послуги закладів розміщення і харчування туристів // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С. 252-258.
 1. Кириєнко С.І. Миколаївщина : українознавчі аспекти музичної фольклористики // Культура України : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 16. – С. 264-270. – Бібліогр. : 12 назв.
 1. Крижановська Н.Є. Музична культура Миколаївщини на межі ХІХ-ХХ століття як передумова становлення хорового мистецтва у регіоні // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 1. – С. 108-110.
 1. Огренич Н.М. Хронограф Миколаївщини : [навч. посіб. з іст. краєзнав.] / Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2007. – 183 с.: іл., портр. – Бібліогр. : 121 назва.
 1. Тригуб П.М. Селянство Миколаївщини у кінці XVIII – на початку ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського державного університету. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 141-147. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Розсоха Л. Козацькі місця на Миргородщині : іст.-краєзн. довідник. – Миргород, 2007. – 55, [1] с.: іл.
 1. Макаров П. Исторические личности на Никопольщине. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 138 с.
 1. Жаботинський П. Новосанжарщина : іст. довід. – Полтава : Форміка, 2006. – 183 с.: іл., портр.
 1. Отут я походив. (Малишко і Обухівщина) / упоряд. і ред. Ю.К. Домотенко. – Обухів, 2007. – 128 с.: іл.
 1. Аргатюк С.С. Минувшина багряних степів : нариси з історії Овідіопольського району / С.С. Аргатюк, І.В. Сапожников. – Одеса : Астропринт, 2007. – 568 с.; 2 арк. кольор. іл.
 1. Ананченко Т.П. України часточка – в мені : Одещина в культурологічному просторі світового українства. – 3-тє вид., випр., допов. – Одеса : Друк, 2007. – 380 с.
 1. Буковский В.Я. Горькая правда : док.-ист. очерк : [в 4 ч.]. – Одесса: Астропринт, 2006 –

Ч. 1. – 191 с.: ил.: табл., портр.

Ч. 2. – 405 с.: ил.: табл., портр.Ч. 3. – 439 с.: ил.: табл.


 1. Моя незрівнянна Одещина / авт. текстів : В.В. Солодова, Ю.О. Слюсар, Е.Г. Плеська-Зебольд, С.М. Дутка. – Одеса: Астропринт, 2006 – 84 с.
 1. Годованська О. Городництво і садівництво на Опіллі (за матеріалами усних опитувань) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 141-149. – Бібліогр. : 27 назв.
 1. Стех Я. Пропам’ятна книга українських діячів Перемищини ХІХ - ХХ століть : зб. есеїв / [упоряд. М. Герасимович]. – Львів : Сполом, 2006 –

Ч. 1. – 2006. – 534 с.: портр. – Бібліогр. : 102 назви.


 1. Джерела пам’яті : іст.-краєзн. альм. / [редкол.: В. Коцур (голов. ред.) та ін.]; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-наук. центр усної історії. – Тернопіль : Астон, 2007 –

Вип. 1 : Народжені для випробувань. – 2007. – 234 с.: іл., портр.


 1. Гальчак С.Д. Поділля : природа, людина – еволюція, історичний розвиток : кліматич. фактор в іст. антропосоціогенезі / Ін-т історії України НАН України та ін. – Кам’янець-Подільський : Мошак, 2006. – 367 с.
 1. Головко О.Ф. Медицина Поділля. Кінець XVIII – початок ХХ ст. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 236 с.
 1. Кульбовський М. Подільська шевченкіана. Кн. друга. – Хмельницький : Вид-во А. Цюпак, 2006. – 134 с.
 1. Нестеренко В.А. Ставлення етнонаціональних меньшин Поділля до політики українізації // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 441-451. – Бібліогр. : 30 назв.
 1. Семенко Л.І. Діяльність комітету по вшануванню пам’яті Миколи Леонтовича на Поділлі // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 423-431. – Бібліогр. : 58 назв.
 1. Єсюнін С.М. Динаміка чисельності населення міст Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 391-397. – Бібліогр. : 14 назв.
 1. Задорожнюк А.Б. Доля міського виробництва в економічному житті Подільської губернії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 205-219. – Бібліогр. : 62 назви.
 1. Задорожнюк А.Б. Соціально-етнічна структура міського і містечкового населення Подільської губернії та її вплив на ремісниче і промислове виробництво // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 340-351. – Бібліогр. : 50 назв.
 1. Калініч Т.Д. Зміни територіального устрою Подільської губернії наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 222-230. – Бібліогр. : 36 назв.
 1. Макарова О.В. Еміграційний рух єврейського населення Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 397-415. – Бібліогр. : 62 назви.
 1. Скрипник А.Ю. Адміністративно-територіальний устрій та органи державного управління Подільської губернії на початку ХХ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 381-390. – Бібліогр. : 16 назв.
 1. Івангородський К. Проблеми дослідження регіональної специфіки етносоціальних процесів в історії України (на прикладі розвитку Середнього Подніпров’я в XVI – першій половині XVIІ ст.) // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 380-393. – Бібліогр. : 35 назв.
 1. Кобилянський М.С. Люблю я Полісся. – Рівне : Рівнен. друк, 2007. – 44 с.: іл., нот. іл., портр.
 1. Куриленко В.М. Східне Полісся (лінгвістичний та історико-археологічний аспекти) / В.М. Куриленко, В.В. Приймак. – Полтава; Глухів : ГДПУ, 2006. – 76 с., карти.
 1. Сокіл Т. Полісся в утвердженні родини Руліковських // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 19-22.
 1. Шевчук С. Поліські овиди Бориса Шведа // Берегиня. – 2007. – № 4. – С. 26-48.
 1. Шкляєва Н.В. Топонімічна народна проза Західного Полісся : історія і сучасність. – Луцьк : Луц. держ. техн. ун-т, 2006. – 263 с.: іл., портр.
 1. Реабілітовані історією. Полтавська область / обл. редкол. : С.А. Соловей (голова) та ін. – К.; Полтава, 2007 –

Кн. 5. – 720 с.


 1. Супруненко О.Б. Курган з угорським некрополем у пониззі Псла / О.Б. Супруненко, І.М. Кулатова, С.В. Маєвська, В.В. Шерстюк. – К.; Полтава : Вид-во ПП "Друкарня "Гротеск" : ВЦ "Археологія", 2007. – 108 с. : іл. – (Серія "Старожитності околиць Комсомольська", ч. VI).
 1. Альманах пошани й визнання Полтавщини. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2006. – 277 с.: іл., портр.
 1. Жук В.Н. Доле. пов’язані з Україною : нариси з історії нім. колоністів на Полтавщині, про долю їхніх нащадків і відродження нім. т-в у краї / Полтав. обл. т-во німців "Відергебург" ("Відродження"), Полтав. центр нім. культури, Нім. євангел.-лютеран. община м. Полтави. – Полтава: Дивосвіт, 2006. – 326, [2] с., [7] арк. іл. : іл., портр.
 1. Лахижа М. Адміністративно-територіальні реформи на Полтавщині : історичний ракурс // Екон. часоп. – ХХІ. – 2006. – № 3-4. – С. 42-45.
 1. Посухов В.І. Земля – берегиня : Полтавщиною – підземними ходами : [іст.-краєзн. дослідж.]. – Полтава : Форміка, 2007. – 78 с.: іл.
 1. Супруненко О.Б. Пам’ятки археології території Галещинського родовища залізистих кварцитів на Полтавщині / О.Б. Супруненко, В.В. Шерстюк. – К.; Полтава, 2007. – 38, 2 с.: іл.
 1. Ханко В. Початки музейництва на давній Полтавщині // АНТ. – 2005. – № 13-15. – С. 59-62.
 1. Шевченко Л. Функціональний уклад садибних комплексів Полтавщини XVIІІ-ХІХ ст. // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 149-157.
 1. Махорін Г.Л. Край над Унавою : [Попільнянщина] / Г.Л. Махорін, І.С. Оленська. – Житомир : ПП "Рута" : Вид-во "Волинь", 2005. – 184 с.
 1. З історії археологічних досліджень у Поділлі в 20-х роках ХХ ст. / передм., упоряд. та комент. : Н.А. Німенко, В.Б. Звагельський // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIІІ-ХІХ. – С. 180-206. – Прим. : 26 назв.
 1. Михайлов Б.Д. Каменная Могила – подземный "эрмитаж" Приазовья. – 3-е изд. – К.: Таки справы, 2007. – 260 с.: ил.
 1. Історія і культура Придніпров’я : невідомі та маловідомі сторінки : наук. щорічник. – Дніпропетровськ : Нац. гірнич. ун-т, 2007.

Вип. 4. – 2007. – 199 с.


 1. Мицик Ю. Дещо з історії Придніпров’я // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 28-75. – Бібліогр. : 24 назви.
 1. Моє Придніпров’я : календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2008 рік / упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2007. – 263 с.
 1. Свічадо Придніпров’я : краєзн. альманах / [голов. ред. М.Ю. Слівіна]; Комсомол. міськрада, Міськ. від. культури, Комсомол. іст.-краєзн. музей , Музей ВАТ "Полтав. ГЗК". – Кременчук : Християн. Зоря, 2006 –

[Кн. 2]. – 2006. – 198 с.: іл., портр.


 1. Середнє Придністров’я / за заг. ред. В.І. Денисика. – Вінниця : ПП "Вид-во "Теза", 2007. – 431 с.: іл. – ("Поділля : природа і ландшафти").
 1. Українці Придністров’я : матеріали етногр. дослідж. Вип. 1 / відп. ред. В.Г. Кушнір; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова та ін. – Одеса, 2005. – 96 с.
 1. Арсенич П.І. Іван Франко і Прикарпаття / Івано-Франків. обл. об-ня ВУТ "Просвата" ім. Т. Шевченка, Наук.-ред. від. "Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франків. обл.". – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 374, [4] с.: іл., портр.
 1. Літературне Прикарпаття : інформ. бюл. квіт.-черв. 2007 р. / уклад. І.А. Боднарчук; Івано - Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка. – Івано-Франківськ, 2007. – 14 с.
 1. Літературне Прикарпаття : інформ. бюл. лип.-верес. 2007 р. / уклад. І.А. Боднарчук; Івано - Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка. – Івано-Франківськ, 2007. – 15 с.
 1. Літературне Прикарпаття : інформ. бюл. верес.-груд. 2007 р. / уклад. І.А. Боднарчук; Івано - Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка. – Івано-Франківськ, 2007. – 16 с.
 1. Морозюк В. Пом’яник – 4 : (народозн. студії Прикарпаття). – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 163 с.: іл., портр.
 1. Морозюк В. Пом’яник – 5 : (народозн. образки-персоналії в нац. історії, культурі, науці Прикарпаття). – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 147 с.: іл., портр.
 1. Паньків М.І. Етнографічне дослідження Прикарпаття з 90-х років ХХ століття // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 3, т. 2. – С. 255-268.
 1. Шкоропад Д.О. Прилуччина : енцикл. довідник / Д.О. Шкоропад, О.А. Савон; за ред. Г.Ф. Гайдая. – Ніжин : ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. – 560 с.
 1. Незгасний вогонь пам’яті : пам’яті жителів Радомишльщини, котрі полягли, захищаючи нашу Батьківщину від ворога на фронтах Великої Вітчизняної, присвяч. / [редкол. : П.В. Жудра та ін.]. – Житомир, 2007. – 311, [4] арк. іл.: іл., портр.
 1. Іляшевич В.В. Митці Дерманя [Рівнен. обл.] : Біогр. довідник. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 44 с.: іл.
 1. Реабілітовані історією. Рівненська область / обл. редкол. : В.М. Королюк (голова) та ін. – Рівне : Рівнен. друк, 2006 –

Кн. 1. – 2006. – 583 с.: іл., табл., портр.


 1. Погорина : літ.-краєзн. журнал Рівненщини / редкол. : Л. Рибенко та ін.; голов. ред. Є. Цимбалюк. – 2007. – № 2-3. – 304 с.
 1. Хто є хто на Рівненщині / упоряд. Г. Атаманчук. – Рівне : Перспектива, 2006. – 328 с.
 1. Борис І. Туристськими шляхами Семенівщини [Полтав. обл.]. – [Глобине] : Глобин. вид-во "Поліграфсервіс", 2007. – 48 с.
 1. Бутенко Є. Зерна пшеничної віри : довідник-антологія "Літератори й митці Семенівщини" / Є. Бутенко, М. Шудря. – [Б. м.], 2007. – 232 с.
 1. Журавльов Д.В. Боротьба за Слобідську Україну в 1711 р. в контексті військово-політичних планів Пилипа Орлика та Карла ХІІ // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 17-28. – Бібліогр. : 42 назви.
 1. Лисенко А.Я. Александрови – поети Слобожанщини. – Х., 2007. – 148 с.
 1. Сушко В. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях XVIII-XXI ст. // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 136-140. – Бібліогр. : 31 назва.
 1. Сушко В. Українське вишивання на Слобожанщині ХІХ-ХХ ст. // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 66-70.
 1. Титар О.В. Культура Слобожанщини : проблеми національно-культурної ідентичності. – Х.: Вид. дім "Райдер", 2006. – 240 с.: іл., табл. – Бібліогр. : 288 назв.
 1. Попадюк М.П. Сліди, вкарбовані у вічність: Іван Франко і Снятинщина : (ст. та матеріали) / М. Попадюк, В. Харитон. – Снятин : ПрутПринт, 2006. – 95, [8] арк. іл. : іл., портр. – (Скарби отчої землі).
 1. Павлов В.В. Старовижівщина – поліський край : іст.-культ. нарис. – Луцьк : ВОРВП "Надстир’я", 2006. – 188, [2] с., [8] арк. іл.: іл., табл., портр.
 1. Літературно-мистецька Сторожинеччина : (довідник) / [авт.-упоряд. : Т.Б. Катамай та ін.]; Сторожин. район. рада, Сторожин. централіз. бібл. система. – Чернівці : Прут, 2006. – 84 с., [4] арк. іл.
 1. Юні таланти Сторожинеччини / [уклад. Г.М. Безрук, Т.В. Нестерова] ; Від. освіти Сторожинец. райдержадмін., Район. метод. каб. від. освіти. – Сторожинець, 2006. – 119, [1] с.: портр.
 1. Краєзнавчий збірник [Сумщини] : ст. та матеріали / за ред. В.С. Терентьєва; Сум. обл. краєзн. музей. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – 250 с.
 1. Кудренко А.І. Фізкультурний рух на Сумщині напередодні та в роки Великої Вітчизняної війни // Сум. старовина. – [2006]. – № ХХ. – С. 195-201.
 1. Ніколаєнко С.П. Краєзнавчі дослідження на сторінках обласної газети "Більшовицька зброя" 1943-1953 рр. // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII-ХІХ. – С. 175-179. – Бібліогр. : 24 назви.
 1. Побожій С.І. "Бубновий валет" і Сумщина. – Суми : ВТД "Університетська книга ", 2007. – 112 с.: іл.
 1. Побожій С.І. Валентин Сєров і Сумщина. – Суми : ВТД "Університетська книга ", 2005. – 74 с.: іл.
 1. Побожій С.І. В. Барт і Сумщина. З історії мистецьких зв’язків у мистецтві першої третини ХХ ст. // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII-ХІХ. – С. 75-88. – Прим. : 38 назв.
 1. Побожій С.І. Петро Левченко і Сумщина. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – 90 с. : іл.
 1. Терлецький В.В. Кохані славетних : [сторінки життя жінок Сумщини]. – Глухів : ГДПУ, 2006. – 151 с.: іл., портр.
 1. Замуруйцев О. Релігійне життя німецькомовного населення на території Таврійської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Схід. – 2007. – № 1. – С. 54-57.
 1. Вітряк : літ.-краєзн. альм. Талалаївщини / [упорядкув. І. Забіяка]; Прилуц. осередок Черніг. земляцтва в м. Києві, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Талалаївка; К., 2005 –

Вип. 2. – 2005. – 133 с.

Вип. 3. – 2007. – 194, [1] с. : портр.
 1. Стасюк І.А. Історія міст і сіл Теофіпольського району Хмельницької області : [у 2 т.]. – Хмельницький : Поділля, 2005.

Т. 1. – 455 с., [8] арк. іл. : іл., портр.

Т. 2. – 495 с.: портр.
 1. Панчук І. Тернопільщина в іменах : довідник. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2006. – 239 с.: портр.
 1. Корнієнко В.М. До питання про благодійну діяльність родини Харитоненків в освіті Харківської губернії // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту "Народна українська академія". – 2006. – Т. ХІІ. – С. 195-202.
 1. Михайлик І.Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії, 1812-1917. – Х.: Колорит, 2007. – 363, [3] с. іл.: портр.
 1. Робак І.Ю. Найпотужніший лікувальний заклад в імперії : (до історії Харківської губернської земської лікарні) // Півд. архів. – 2006. – Вип. 21. – С. 152-161.
 1. Лисенко І.М. Валківська енциклопедія : [Харк. обл.]. – К.: Рада, 2006 –

Т. 2. – 2006. – 203 с.: іл., портр.


 1. Костаков Г.И. Современный взгляд на историю Харьковщины в Великой Отечественной // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту "Народна українська академія". – 2006. – Т. ХІІ. – С. 648-660. – Бібліогр. : 13 назв.
 1. Муратов Ф.Н. История Куряжа от монастыря до колонии. – Х.: Мачулин, 2006. – 205 с.: ил., портр. – (Харьковская старина).
 1. Харківщина – твій край! : історія та сучасність. Освіта Харківщини / [уклад. : С.М. Куделко та ін.]. – Х.: Золоті сторінки, 2005. – 171, [4] с.: іл., табл.
 1. Харьковщина. Четыре удивительных маршрута : путеводитель / авт. В. Иващенко. – Х.: Золотые страницы, 2007. – 168 с.: ил.
 1. Хто є хто на Харківщині : видатні земляки. Вип. 3 / авт.-упоряд. В. Болгов. – К.: Укр. акад. геральдики, товарного знаку та логотипу, 2007. – 199 с. – (До 75-річчя утворення Харк. обл.).
 1. Шоломова С.Б. О книге "Путевые заметки Вадима" : из цикла : История анонимных изданий ХІХ века // Мир библиографии. – 2007. – № 4. – С. 67-75.
 1. Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі : посіб. з українознав. – Х.: Прапор, 2007. – 344 с.
 1. Старовойтенко І. Мемуари Є.Чикаленка й С. Ерастова як джерело історико-географічної інформації про Херсонщину та Кубань кін. ХІХ – початку ХХ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 452-465. – Бібліогр. : 17 назв.
 1. Заповідні перлини Хмельниччини / під заг. ред. докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко; Держ. упр. екології та природних ресурсів у Хмельниц. обл., Міжвід. комплексна лабораторія наук. основ заповідної справи НАН України та Мінприроди України. – Хмельницький : ПАВФ "Інтрада", 2006. – 220 с.
 1. Константиненко К.Л. Україна і Хмельниччина у баченні Альберто Віміни як автора "Історії громадянських війн у Польщі" // Мова і культура. – 2007. – Вип. 9. – Т. Х (98). – С. 334-341.
 1. Кордонська Н.І. Сіяч знань і добра : про життєвий шлях педагога-практика з Хмельниччини Кордонського І.С. – Хмельницький : Мельник, 2006. – 375 с.: іл., портр.
 1. Країна замків і фортець : іст. нариси. Фото. Схеми. Карти. Реконструкції / авт.-упоряд. С. Трубчанінов. – Хмельницький : ТОВ "Ена" : "Оіюм", 2007. – 48 с.: іл.
 1. Володимир Лесь : [нариси, інтерв’ю, статті / упоряд. М.М. Кульбовський]. – Хмельницький : Цюпак, 2007. – 49 с.: іл., портр.
 1. Літопис Хмельниччини – 2007 : краєзн. зб. / упоряд. : І.М.Боголюбова, С.М. Єсюнін, Н.В. Кокошко, Н.В. Нечепорук; Хмельниц. обл. краєзн. музей. – Хмельницький, 2007. – 296 с.
 1. Рибак І.В. Наш край в історії України : [Хмельниччина] : навч. посіб. / Хмельн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАНУ при Кам’янець-Поділ. держ. ун-ті. – Кам’янець-Подільський : Абетка-С, 2007. – 259 с.: іл., портр.
 1. Хмельниччина. Дивокрай : наук.-краєзн. вид. / голов. ред. О. Завальнюк. – Кам’янець- Подільський, 2006. – 103, [1] с.: іл.
 1. Хто є хто на Хмельниччині : видатні земляки : [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. Болгов]. – К.: Укр. акад. геральдики, товарного знаку та логотипу : Укр. наук. т-во геральдики та вексилології, 2003 –

Вип. 3. – 2006. – 127 с.: іл., портр.


 1. Маринич В.М. Археологія Хмільницького району. – Острожок, 2007. – 50 с.: іл. – (Історія рідного краю).
 1. Маринич В.М. Давня архітектура Хмільницького району. – Острожок, 2007. – 60 с.: іл. – (Культура рідного краю).
 1. Вишневська Г. Холмщина і Підляшшя : історія, культура, назви поселень / Г. Вишневська, П. Левчук. – К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2007. – 192 с.: іл.
 1. Антонець Н.В. Перший олімпійський чемпіон Черкащини. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2005. – 47 с.: іл., портр.
 1. Горохівський П.І. Прадавні землероби на території Черкащини // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С. 298-303.
 1. Золота підкова Черкащини : [путівник] / гол. ред. О. Черевко. – К., 2007. – 232 с.
 1. Мандри Україною. Золота підкова Черкащини : путівник / Черкас. благодійний фонд "Золота підкова". – К.: ТОВ "АДЕФ-Україна", 2007. – 232 с.
 1. Міста і села України. Черкащина : презентац. зб. / авт.-упоряд. В. Болгов. – К., 2007. – 96 с.: іл.
 1. Таран Л. Благословенна Черкащина // Укр. культура. – 2007. – № 10. – С. 42-43.
 1. Хто є хто на Черкащині. Наші земляки : [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. Болгов]. – К.: Укр. акад. геральдики, товарного знаку та логотипу : Укр. наук. т-во геральдики та вексилології, 2005 –

Вип. 3. – 2007. – 88, [3] с.: іл., портр.


 1. Черкаський край в особах, 1941-2001. – Черкаси : Черкас. ЦНТЕІ, 2003 –

[Кн. 9] : Місто Черкаси / М.І. Бушин, Є.П. Єрмілов. – 2005. – 537 с.: іл., портр.

[Кн. 10] : Місто Черкаси / М.І. Бушин, Є.П. Єрмілов. – 2005. – 392 с.: іл., портр.

[Кн. 11] : Керівники обласних організацій, закладів / М.І. Бушин, Є.П. Єрмілов. – 2005. – 508 с.: іл., портр.

[Кн. 9] : Монастирщина / М.І. Бушин, А.О. Бойко, І.І. Волошенко. – 2005. – 544 с.: іл., табл., портр.
 1. Адамович С. Чернівецька область в контексті ідеї соборності України (1990-2005 рр.) // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 28-33.
 1. Бідюк М.С. Історія розвитку фінансових органів Чернівецької області, 1855-2005 рр. / М.С. Бідюк, В.Х. Шмальц. – Чернівці : ВПК "Черемош", 2006. – 215 с.: іл., табл., портр.
 1. Грушковський І.М. Віхи історії рідної землі : публіцист. ст. – Вижниця : Черемош, 2006. – 98 с.: портр.
 1. Мітеров О. Демографічна характеристика сільського населення Чернігівської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 6. – С. 115-127.
 1. Книга скорботи України. Чернігівська область. Т. 5 : Чернігівський район, Щорський район. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2007. – 336 с.
 1. Бокотей А. Гончарство на Чернігівщині // АНТ. – 2006. – № 16-18. – С. 157-162.
 1. Васюта О. Співаки Чернігівщини : довідник. – Чернігів, 2006. – 102 с.
 1. Добриця О. Князі чернігівські. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2007. – 80 с.
 1. Приступа В. Ніхто назад не відступив // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 12. – С. 8-9.
 1. Сергєєва С. Чернігівщина у 1919 році // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернінів, 2006. – Вип. 7. – С. 3-22. – Бібліогр. : 51 назва.
 1. Ситий Ю. Місце Чернігівщини у процесі поширення кахлів у Східній Європі // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 27-32.
 1. Ходарченко К.О. З історії меценатства літературного життя на Чернігівщині // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 3. – С. 122-129.
 1. Ясновська Л. До історії дослідження керамічного виробництва Чернігівщини в давньоруську епоху // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 14-24. – Бібліогр. : 47 назв.
 1. Довбня В. Філософсько-освітня думка Чернігово-Сіверщини в епоху Середньовіччя // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 102-106.
 1. Ткаченко В.В. Історичне краєзнавство : Чернігово-Сіверщина у перше пожовтневе двадцятиріччя : навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 215 с.
 1. Погорілий В.Д. Історія та сучасність державної ветеринарної медицини Чуднівського регіону. – Житомир : Полісся, 2007. – 60 с.: іл.
 1. Удовик С.А. Южная Украина : путеводитель. – К.: Ваклер, 2007. – XVI, 159 с.: ил., карты.

Див. також № : 151, 887, 1784.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка