Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка13/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   56
Винниченко І. Пам’ятки культури Києва, створені німцями. – [Б. в. д.]. – 23 с.
 1. Гирич І. Історичні мандрівки містом. Старе місто. Екскурсія перша // Історія в школах України. – 2007. – № 8. – С. 31-38.
 1. Головченко В. Київ – центр євроінтеграції за часів середньовіччя // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 105-119.
 1. Десять маршрутів вихідного дня навколо Києва : [путівник / авт. тексту О. Романенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 83 с.: іл.
 1. Дмитрієнко М. Таємниці Замкової гори у Києві : до проблеми збереження пам’яток столиці / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 21-47. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Заєць О. З історії київської жіночої гімназії Л.Є. Браткової // Київ. старовина. – 2007. – № 4. – С. 74-78.
 1. Захарченко М.М. Кієвъ теперь и прежде / вид. підгот. Т. Артеменко, А. Морозов. – К.: ПВП "Задруга", 2006. – 294 с. – (Репринт. вид. 1888 р.).
 1. Зливкова О.О. Містобудівні особливості забудови паркової дороги в м. Києві // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 55-63. – Літ. : 21 назва.
 1. Івакін В. Саркофаги давньоруського Києва (ХІ-ХІІІ ст.) // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 433-446.
 1. Івакін Г.Ю. Київ. Парки, площі, вулиці : фотоальбом / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов. – К., 2006. – 320 с.: іл.
 1. Кальницький М.Б. Храми Києва. – К.: Д. Бураго, 2006. – 251 с.: іл. – Бібліогр. : 74 назви.
 1. Карамаш С. Київський період життя князя О.С. Кудашева – зачинателя вітчизняного літакобудування / С. Карамаш, В. Татарчук // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 231-236. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Київ : "Скарбниця документальної пам’яті" : зб. наук. пр. / ред. С.Ю. Карамаш; Держ. архів м. Києва, Клуб "Скарбниця документальної пам’яті". – К.: Вид-во ТОВ "КММ", 2006 –

Вип. 1. – 2006. – 124 с.

Вип. 2. – 2007. – 138 с.
 1. Київ і кияни : матеріали щорічної наук.-практ. конф. / ред. З.М. Стась; Музей історії міста Києва. – К. : Кий, 2005 –

Вип. 5. – 2005. – 296 с.

Вип. 6. – 2006. – 311 с.
 1. Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України. 2004-2005 : всеукр. зб. – К.: Вид. центр "Метр", 2005. – 548 с.: іл.
 1. Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства Держави Україна : всеукр. зб. / кер. проекту В. Стройков; пер. з англ. : Н. Коваль, І. Мартиненко; Акад. мистецтв України та ін. – К.: Вид. центр "Метр", 2006. – 224 с.: іл. – (Присвяч. 15-річчю проголошення незалежності України).
 1. Климовський С. Перспективи досліджень і нові знахідки на Замковій горі Києва // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 93-108. – Бібліогр. : 17 назв.
 1. Ковалинський В.В. Київські мініатюри. – К.: Купола, 2005 –

Кн. 4. – 2005. – 279 с.: іл., портр.

Кн. 5. – 2006. – 453 с.: іл., портр.Кн. 6. – 2007. – 619 с.: іл., портр.


 1. Кочевих О. Велика Володимирська вулиця // Україна. – 2007. – № 8-9. – С. 56-57.
 1. Краткий практический путеводитель по Киеву / авт. текста : В.В. Филиппова, Е.Л. Рудь, Д.М. Быховский и др.; авт.-сост. Ф.И. Скляров. – К.: ТОВ "ДОТЛтд", 2006. – 220 с.: ил.
 1. Кудрявцев Л.О. Град над Борисфеном : ілюстрована історія вулиць і майданів Києва : наук.-попул. вид. – К.: Вища шк., 2007. – 295 с.: іл.
 1. Кулаківська В.А. Знайома незнайомка (із електоральної історії київської громади) : [іст.-публіцист. нарис]. – К.: Критика, 2007. – 31 с.: іл., табл., портр.
 1. Лазаревський Г. Київська старовина : [ст., спогади, дослідження]. – К.: МАУП, 2007. – 624 с.: іл.
 1. Ленченко В.О. Генеральний план Києва 1745 року // Вісн. геодез. та картогр. – 2006. – № 3. – С. 41-45.
 1. Люта Т. Карта київських околиць 1640-х років – пам’ятка вітчизняної практики межування й картографування земель // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 98-104.
 1. Малес Л. Карта міста : символічний простір управління // Критика. – 2007. – № 1-2. – С. 17-19.
 1. Надзвичайна доля Київського замку : [розмова з директором Музею "Замкова гора" С. Климовським] / зап. Г. Онищенко // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 3. – С. 56-57.
 1. Наумова Н. Будинок на узвозі // Київ. – 2007. – № 5. – С. 187-192.
 1. Наумова Н. Хата на Пріорці // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 42-48.
 1. Особняк в Афанасіївському валу : [історія Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій пов’язана з будинком на вул. О. Гончара, 55-а] / підгот. К. Блажчук // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 12. – С. 52-53.
 1. Пергаменщик А. Архітектура прибуткових будинків міста Києва на початку ХХ ст.: історіографічний аспект // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 279-287.
 1. Петущак В.Д. Солоний гопак : [про київ. родину Петущаків-Македонів]. – К.: МАУП, 2005. – 280 с.: іл., [8] с. іл.
 1. Пиджаренко А. Не ритуальное убийство на Лукьяновке : криминальный сыск Киева в нач. ХХ в. – К.: Изд-во "КВІЦ", 2006. – 220 с., 32 с. ил.
 1. Полюшко Г. Утворення Всеукраїнського музейного містечка в Києві // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 112-146.
 1. Пономаренко Л.А. Київ : історія в географічних назвах. Площі, вулиці, провулки – короткі нариси / Л.А. Пономаренко, Л.М. Серенков. – К., 2007. – 64 с.: іл.
 1. Попельницька О. Київський замок XIV-XVII ст. у світлі писемних та археологічних джерел // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 48-80. – Бібліогр. : 66 назв.
 1. Похилевич Л.І. Краєзнавчі праці. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2007. – ХХVIIІ, 340 с.+ 2 карти-вкладки. – (Б-ка укр. краєзн. класики).
 1. Рибаков М.О. Вулиця архітектора Городецького : іст.-краєзн. нариси. – К.: Фенікс, 2007. – 224 с.
 1. Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії театрального життя Києва (70-і рр. ХІХ ст. – 1920-і рр.) // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 54-88.
 1. Рибаков М. Храм мистецтва : (про київський театр "Соловцов") // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 49-66.
 1. Ричка В. "Місто наше столичноє... богохранимий Київ" // Terra cossacorum : Студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану доктора іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 346-357.
 1. Сагайдак М. Нові відкриття на Подолі та деякі дискусійні питання історичної топографії середньовічного Києва // АНТ. – 2005. – № 13-15. – С. 6-25. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Самойленко Л. Деякі причини деформації історико-культурних пам’яток Києва // АНТ. – 2005. – № 13-15. – С. 25-30.
 1. Самойленко Л. Як змінився схил Дніпра в Києві під впливом урбанізації // АНТ. – 2006. – № 16-18. – С. 25-35. – Бібліогр. : 19 назв.
 1. Себта Т. Невідомий план Києва 1943 року // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 105-117.
 1. Сердюк О. Особливості формування київського житла наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 157-167. – Бібліогр. : 20 назв.
 1. Стріха М. Зникомий Київ будинків і назв // Критика. – 2007. – № 1-2. – С. 20-22.
 1. Стріха М. Київ : досі між Мазепою і січневого повстання // Сучасність. – 2007. – № 11-12. – С. 103-108.
 1. Толочко Л. До історії благоустрою Контрактового майдану на Подолі у Києві // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 15-20.
 1. Толочко Л. Історія спорудження та відновлення Гостинного двору в Києві на Подолі // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 3-21. – Бібліогр. : 46 назв.
 1. Томілович Л.В. Парки Києва. Голосієво // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 103-117.
 1. Тряслася земля в Києві граді : з історії надзвичайних ситуацій на Печерську в період середньовіччя : [розмова з Олександром Борисом, нач. Печерськ. райуправл. ГУ МНС України] / Зап. Г. Онищенко // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 1. – С. 62-63.
 1. Ульяновський В.І. Київський воєвода в Криму : "змова князів" і трагедія Києва 1482 р. // Сугдейський сборник. – 2005. – Вип. ІІ. – С. 351-373.
 1. Цілина М. Мовні особливості назв книгозбірень м. Києва // Мова та історія : період. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 90. – С. 6-10. – Бібліогр. : 14 назв.
 1. Чим багата земля наша або Довідкова книга жителя Старої Дарниці / під ред. С.П. Корецького. – К.: Незалежний інтелектуальний центр, 2006. – 48 с.; 2 мал.; 11 фото. – (Серія "Багатства рідного краю").
 1. Шамуріна З. Київ. – К.: ПВП "Задруга", 2006. – 83 с.: іл. – Репринт. вид.
 1. Шевченко О. Ідеологія формує історію // Україна. – 2007. – № 4-5. – С. 44-46.
 1. Ясєв Г.Є. Пояс бойової слави міста-героя Києва : музей просто неба. – К.: Пошуково-видавниче агенство "Книга Пам’яті України – місто-герой Київ", 2006. – 40 с.
 1. Надєждін А. "Поетика пейзажу в творчості Олександра Осмьоркіна" : до 115-ої річниці від дня народження художника [з Кіровограда] // Музеї України. – 2007. – № 5. – С. 14-15.
 1. Карпик Я.М. Моя Кобзарівка : [іст.-краєзн. нарис про село на Тернопіллі]. – Тернопіль : Лілея, 2006. – 647 с.: іл., нот. іл., портр.
 1. Коктебель : крат. путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2006. – 30 с. : ил.
 1. Філіпович М. Обстеження села Колодежно Миропільського району 1925 року. – Малин : НДНЦ "Принцеп С", 2006. – 94 с.: іл., табл.
 1. Шилов Ю.А. Курганные древности окрестностей Комсомольска. – Киев; Комсомольск : "Аратта", 2007. – 72 с.: ил.
 1. Акічев Ш. Скільки років Конотопу? // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 29-33.
 1. Власенко С. Короп, але не риба // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 23-24.
 1. Михайленко В.М. Короп історичний : попул. нариси. – Ніжин : ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2006. – 120 с.
 1. История села Костогрызово [Херсон. обл. / авт.-сост. А.В.Кудря]. – Херсон : ХГТ, 2006. – 39 с.: ил., портр.
 1. Гжимайло Ю. Історія промислових підприємств Красилова. – Хмельницький : Поділля, 2006. – 144 с.
 1. Красногірка : [село в Кіровогр. обл.] / упоряд. : Г. Кулик, С. Піддубний. – [Б. м.: Б. в.], 2006. – 203 с.: іл., портр.
 1. Волошина К.Й. Краснопіль – Гута – Сологутове : [розповіді, спогади з історії села на Кіровоградщині]. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2006. – 70 с.: іл., портр.
 1. Дейнеко А.О. Село наше Красне... : історія Красносілки : від сивої давнини до наших днів. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2007. – 437, [1] с., [16] арк. іл.: іл., табл., портр.
 1. Собчук В. Перлина в короні України: Кременець. – Кременець : В. Голуб, 2005. – 55 с.: іл.
 1. Попов А.А. Славный сын Кривой Косы : (очерки о жизни Г.Я. Седова) / А.А. Попов, В.Н. Бесчастный. – Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2007. – 631 с.: ил., портр.
 1. Дояр Л.В. Екологічні проблеми Кривого Рогу в контексті боротьби за республіканський статус міста у 1990 році // Грані. – 2007. – № 2 (52). – С. 40-45.
 1. Качуровський І.В. Крути мого дитинства : зб. творів. – Ніжин : ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. – 140 с.
 1. Ухов Н.Г. Павел Брунь – ладыжинский зодчий : [история г. Ладыжина Винниц. обл., основан. на дневник. записях П.П. Бруня]. – Винница : Континент-Прим, 2006. – 179 с., [6] л. ил.: ил., портр.
 1. Курдюк М. Забута Линовиця // Чумацький шлях. – 2007. – № 5. – С. 19-22.
 1. Шишко І.Ф. Уклін землі і людям : [краєзн. замітки про с. Липки Гощан. р-ну] / І. Шишко, Н. Шишко. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 115 с., [17] арк. іл., портр.
 1. Тарасенко І. Лоїв у літописах і хроніках середини XVII – початку XVIIІ ст. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 12-15.
 1. Гозман А.А. Пора, Пора, Порадуемся! 50 лет фехтованию в Луганске / А. Гозман, Ю. Иванов. – Луганск : Шико, 2006. – 134 с.: ил., портр.
 1. Луганск и луганчане : (материалы науч. исслед.) / Музей истории и культуры г. Луганска. – Луганск : Шико, 2006 –

Вып. 1. – 2006. – 104 с.


 1. Радченко Н. Колекція народного костюма Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело вивчення культури регіону // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 189-200. – Бібліогр. : 18 назв.
 1. Ващук Д. Документи з історії міста Луцька та Луцького повіту початку ХVI ст. // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 387-391.
 1. Троневич П. Луцький замок в історії України. – Луцьк : ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2007. – 200 с.
 1. Терський С.В. Лучеськ Х-ХV ст. : монографія. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 252 с.
 1. Адамчук Є. Галицький Вавілон, або Вулицями й століттями Львова // Міжнар. туризм. – 2007. – № 3. – С. 121-122.
 1. Банцекова А. Монументальні розписи в стилі ар-деко у Львові : творчість Яна Генрика Розена // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – Чис. 3. – С. 83-93. – Бібліогр. : 24 назви.
 1. Белінська О. Ренесансне вікно Львова : особливості та походження ордерних форм // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – Чис. 3. – С. 59-73. – Бібліогр. : 54 назви.
 1. Горбовий А. Зародження ремесел в давньому Львові // Техніка АПК. – 2007. – № 7. – С. 40-42.
 1. Грицак Я. Конструювання національного міста : [Львів] // Критика. – 2007. – № 1-2. – С. 13-17.
 1. Долинська М.Л. Історична топографія Львова XIV-ХІХ ст. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2006. – 355 с., [2] арк. іл. : іл., табл.
 1. Ивченко А.С. Львов – перекресток Европы : путеводитель. – К.: Картографія, 2007. – 79 с.: ил., карты.
 1. Ісаєвич Я. Ювілеї міст : Львів, Київ і знову Львів // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 75-87. – Бібліогр. : 35 назв.
 1. Історія Львова : у 3 т. / редкол.: Я. Ісаєвич (голова) та ін.; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Львів : Центр Європи, 2006 –

Т. 1 : 1256-1775 рр. – 2006. – 295 с.: іл., портр.

Т. 2 : 1772 – жовтень 1918. – 2007. – 559 с.: іл., портр.
 1. Крупський І.В. Львів : місто газет і журналів. – Львів : ЛА "Піраміда", 2006. – 187 с.: табл.
 1. Материалы литературно-исторической конференции "Львов и Петербург на переломе эпох", к 300-летию пребывания Петра І в Западной Украине", 3 марта 2007 г. / сост. И.М. Корчевский; Львов. город. обществ. орг. "Питер-клуб". – Львов : Изд-во "Цкнтр Европы", 2007. – 44 с.: ил.
 1. Лильо І. Грецька родина Вевеллі у Львові на рубежі ХVI - ХVIІ ст. // Наук. зап. іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 73-77. – Бібліогр. : 32 назви.
 1. Наконечний Є. Призабуті епізоди біографії Львова // Дзвін. – 2007. – № 2. – С. 108-126.
 1. Орлевич І.В. Діяльність комісії Народного дому у Львові в 1849-1872 рр. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 3. – С. 51-57.
 1. Палков Т. Львів : путівник. – Львів : Ладекс, 2006. – 107 с.: іл.
 1. Потилеко О. Львівський шпиталь-лепрозорій св. Станіслава // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 47-57. – Бібліогр. : 61 назва.
 1. Славинський М. Блиск шабель над містом Лева // Віче. – 2007. – № 13. – С. 67-75.
 1. Сушинський О.І. Львів – місто культурної спадщини : концептуально-правовий аспект закону / Верховна Рада України, Ком. з питань держ. буд-ва, регіон. політики та місц. самоврядування, Львів. держ. ін-т новіт. технологій та упр. ім. В. Чорновола. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 147 с.: табл.
 1. Олейник О. Забута велич (до 1125-річчя Любеча) // Персонал. – 2007. – № 9. – С. 40-47.
 1. Пуцко В. Мистецтво у середньовічному Любечі // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 160-166. – Бібліогр. : 37 назв.
 1. Таран Л. Любеч і Седнів – перлини Чернігівщини // Укр. культура. – 2007. – № 5. – С. 44-45.
 1. Хапланов Н.В. Макеевка : история города (1690-1917). – Донецк : ИПП Промінь : Алан, 2006 –

Кн. 1. – 2006. – 381, [2] с.: ил., портр.


 1. Рыбальченко Р.К. Край любимый. Малая Даниловка : [прошлое и настоящее села на Харьковщине]. – Х.: Курсор, 2006. – 219, [24] л. ил.: ил., портр., схема.
 1. Савицький І. "Почуваю себе на мить молодим..." : Юрій Іванович Яновський у Малій П’ятигірці [Андрушів. р-ну Житомир. обл.] // Волинь – Житомирщина. – 2007. – № 16. – С. 34-42.
 1. Шудря М. Малютинка, Улянині гуси : [про картину худож. М. Пимоненко, 1911 р.] // Музейний провулок. – 2005. – № 1.
 1. Герцен А.Г. Мангуп : город в Крымском поднебесье / Ист.-археол. благотвор. фонд "Наследие тысячелетий". – Симферополь : Таврия, 2007. – 62 с.: ил., карты.
 1. Біятенко Є.Ю. Таємниці острова Томаківка : іст. есе : в 2 ч. – Дніпропетровськ : Пороги, 2006 –

Ч. 1 : Маківка землі української [Марганець] : нариси з дохристиян. минулого голов. ритуал. центру Степового Придніпров’я. – 2006. – 149 с.: іл., портр.


 1. Весь Мариуполь : иллюстрированная историческая хроника : [1778-2008] / авт. : Р.П. Божко, Н.Н. Гашененко и др.; ред. В.В. Маликов. – [Б. м.], 2007. – 320 с.: ил.
 1. Васянович О. Історико-етнографічні нотатки про село Мелені // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 37-54. – Прим. : 31 назва.
 1. Мойсієнко В.М. Мелені та меленівці : [історія села на Житомирщині, родоводи найдавніших родів поліс. села] / В. Мойсієнко, Л. Долгополова, О. Васянович. – Житомир : Полісся, 2007. – 60, [1] с.: табл., портр.
 1. Вольвач П.В. Среди песков за шляхом Муравским : история, факты, воспоминания, размышления, биографии, письма : [о деятельности первого хирурга Мелитополя, зем. врача А.В. Ковацкого] / П.В. Вольвач, З.Г. Дубровский. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2007. – 253, [1] с., [36] л. ил.: ил., табл., портр.
 1. Крымов Н. К вопросу основания города Мелитополя // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 259-270. – Бібліогр.: 76 назв.
 1. Шевченкіана Мелітополя : біографії, інформація, творчість, пошук / [упорядкув.: В.А. Курманська та ін.]. – Мелітополь: ММД, 2007. – 183 с.: іл., нот. іл., портр.
 1. Гарбар Г.А. Заклади розміщення м. Миколаєва як складова інституту гостинності (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Гілея. – 2007. – Вип. 7. – С. 235-241.
 1. Гребенников В.Б. Пам’ятки археології Миколаєва // Науковий вісник Миколаївського державного університету. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 232-235. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Кремінь Т.Д. Потік води живої : до 100-річчя заснування Миколаїв. міськ. водопроводу (1906-2006). – Миколаїв : Іліон, 2006. – 205 с.: іл., портр.
 1. Малиновська Н.Л. Діяльність товариства "Просвіта" в Миколаєві і українська книга // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С. 233-236.
 1. Пересунько Т.К. Зощенко и Николаев : (из эпистолярного наследия писателя). – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2007. – 117 с.: ил., портр.
 1. Петренко О.М. Театр і музика в культурному житті м. Миколаєва (50-70-ті роки ХХ ст.) // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С. 243-251.
 1. Старый Николаев : фотоальбом / ред. А. Гноевой. – 3-е изд., доп. – Николаев, 2007. – 56 с.: ил.
 1. Яцунська О.О. Миколаїв від перебудови до незалежності : історико-політичний аналіз : підручник для студ. вищ. навч. закл. – Миколаїв, 2007. – 296 с., 48 с. іл.
 1. Миньківці на Ушиці : краєзн. зб. до 600-річчя села / упоряд. В.А. Захаров. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – 32 с.
 1. Цимбалюк Є.П. Млинів : минуле і сучасність, сторінки 500-літнього літопису. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 174 с.: іл.
 1. Дерезовський В.Г. Моє село Могильне. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2007. – 185 с.: іл., портр. – Бібліогр. : 47 назв.
 1. Бойко Ф.М. Моє рідне село : нариси, спогади, розповіді, бувальщини та легенди. – Монастирище : Вид.-поліграф. т-во "Мрія", 2006. – 146 с.: іл., портр.
 1. Містечко ратників та майстрів : (з історії села Мошни) / І.І. Левченко та ін. – К.: Вид. центр "Просвіта", 2007. – 102 с.: іл.
 1. Галиченко А.А. Мухалатка : [история поместья на Юж. берегу Крыма]. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 32 с.: ил., портр.
 1. Історія Нетішина : посіб. для серед. навч. закл. / авт.-упоряд. Т. Вихованець; Міський краєзн. музей м. Нетішина. – Острог, 2006. – 76 с.
 1. Кавунник О.А. З історії та сьогодення мистецького Ніжина // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VI. – С. 215-219.
 1. Кулик В. Ніжинське земство, 1910 р. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 101-106.
 1. Маринчик С.Г. Співець рідного краю (Василь Швидченко). – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 27 с., [16] арк. іл. : іл., портр.
 1. Ніжинська старовина. Ніжинознавчі студії № 3 : історико-культурологічний збірник. Вип. 3 (6) / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – Ніжин : ТОВ "Аспект-Поліграф", 2007. – 184 с.
 1. Варивода Л.П. До проблеми археографічного опрацювання епістолярної спадщини Павла Конна : [Нікополь] / Л.П. Варивода, С.О. П’ятигорець // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 122-134.
 1. Нова Одеса : історія міста [на Миколаївщині] в подіях, документах та спогадах / [авт. кол. : О.Г. Антоніаді, З.Я. Видашенко, В.І. Вовненко]. – Миколаїв : ПП Шамрай П.М., 2006. – 315 с.: іл., портр.
 1. Камеко В.Ф. Городок запорозьких козаків Новий Кодак : краєзн. нариси про пам’ятки Надпорожжя / В.Ф. Камеко, В.В. Бінкевич. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 172 с.: іл.
 1. Костриця М.Ю. Новоград-Волинський : іст.- краєзн. нарис / Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир : Косенко, 2007. – 90 с.: іл., портр.
 1. Даньков А.К. Новогродовка – наш город, наша гордость : (ист.-краевед. очерк). – Донецк : ООО "ИПП "Промінь", 2007. – 192 с.: ил. – 75-летию Донецкой области посвящается.
 1. Джусов А.Б. Історичні пам’ятники, імена та пам’ятки Новомосковська. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 179 с.: іл., портр. – 430-річчю м. Новомосковська присвяч.
 1. Коротач І.П. Село на межі. Новопідгородне : [історія села на Дніпропетровщині]. – Красноармійськ : Красноармійс. друк., 2005. – 73 с.: іл., портр.
 1. Домотенко Ю.К. Обухів : іст. нарис. – К.: ТОВ "Задруга", 2007. – 101 с.: іл.
 1. Огородное – Чийшия. Наш отчий дом : материалы по истории села [Огородное Болградского р-на Одес. обл.]. – Измаил : СМИЛ, 2006. – 352 с.: ил.
 1. Білоусова Л. Торговий дім грецьких купців "Брати Петрококіно" в Одесі // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 43-49. – Бібліогр. : 24 назви.
 1. Гончарук Т.Г. Нащадки українських козаків та "народження Одеси". – Одеса : Астропринт, 2006. – 142 с. – (Чорноморська минувшина; Чис. 2). – Бібліогр. : 220 назв.
 1. Гриневецкий С.Р. Южный ключ к европейским дверям. – Одесса : Астропринт, 2007. – 14 с.: портр.
 1. Добролюбський А.О. Новоросійський (Одеський) університет і античний попередник Одеси // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 24-29. – Бібліогр. : 8 назв.
 1. Морія : альманах. Вып. 6 / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса : Студия "Негоциант", 2006. – 278 с.: ил.
 1. Нахапетов В. Как из гнезда орлиного… : док. рассказы об авиаторах [Одесского аэроклуба]. – Х.: Майдан, 2007. – 280 с.: ил.
 1. Одесса в Полном собрании законов Российской империи : справочник-указатель / [сост. : К.А. Тиганий и др.]; ред. П.П. Музыченко. – Одесса : Юрид. лит., 2006. – 281 с.: ил.
 1. Одесса и одесситы в III тысячелетии : тематический сб. / авт.-сост. В.В. Болгов. – К., 2007. – 80 с.: ил.
 1. Оноприенко В.Ф. Главный попечитель : из жизни и деятельности Ивана Никитича Индова [новороссийс. генерал-губернатора] / Гос. архив Одес. обл., Ассоц. болгар Украины. – Одесса : Астропринт, 2007. – 51 с., [8] л. ил. : ил., табл., портр.
 1. Особенности реконструкции здания Одесского театра оперы и балета / Ю.А. Катруца, Э.Н. Быков. Ю.Н. Белоконь, П.И. Кривошеев, Ю.С. Слюсаренко. – К., 2007. – 272 с.
 1. Павлюченко О. Сербська Одеса (ХІХ – початок ХХ ст.) // Університет. – 2007. – № 6. – С. 33-38.
 1. Південний захід. Одесика : іст.-краєзн. наук. альманах / Асоц. європ. культури "Золота акація". – Одеса : Optimum, 2007 –

Вип. 3 / [редкол. : В.А. Савченко (голов. ред.) та ін.]. – 2007. – 286 с.: табл., портр.


 1. Попова И.М. 1989-1991. Диагноз времени : (одесситы о себе и переменах в обществе) : ист.-социол. очерки. – Одесса : Астропринт, 2006. – 228 с.: ил., табл.
 1. Путеводитель по еврейской Одессе / [Е. Каракина, А. Масюк, А. Розенбойн, М. Рашковецкий]; Междунар. обществ. орг. Еврейс. общин. центр "Мигдаль". – Одесса : Негоциант. 2006. – 87 с.: ил., портр.
 1. Самойлов Ф. З історії культурного життя Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст. : бібліотеки , книговидання, преса // Історико-літературний журнал. – 2007. – № 13. – С. 251-263.
 1. Самойлов Ф.О. Історія Одещини й Одеси (ІІ пол. ХІХ ст. – 1914 р.) : навч. посібник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2006. – 263 с., [14] арк. іл., портр.
 1. Смирнов В. Пятый угол : легенды Одессы. – Одесса : Полиграф, 2007. – 320 с.
 1. Терентьєва Н.О. Благодійна діяльність родини Маразлі з будівництва та утримання установ Одеси культурно-освітнього напряму // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 183-190. – Бібліогр.: 52 назви.
 1. Терентьєва Н. Зміни в інфраструктурі міста Одеса внаслідок благодійної та громадської діяльності грецьких купців (на прикладі родин Маразлі та Родоканакі. ХІХ ст.) // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 439-451. – Бібліогр. : 51 назва.
 1. Тимофієнко В.І. Відродження Одеси : архіт. повоєн. десятиріччя / Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва. – К.: Муз. Україна, 2006. – 483 с.: іл., табл.
 1. Томазов В. Матвій Федорович Маврогордато : меценатська діяльність // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 50-58. – Бібліогр. : 52 назви.
 1. Черный квадрат над Черным морем : материалы к истории авангард. искусства Одессы. ХХ век : [сб. ст. / сост. : Е.М. Голубовский и др.; отв. ред. О.Ф. Ботушанская]; Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького. – Одесса : Optimum, 2007. – 261 с.: ил., портр. – Библиогр. : 48 назв.
 1. Там, де Уборть тихенько співа... : нариси з історії Олевська [на Житомирщині / упоряд. Т.В. Заруба, Ю.В. Халімончук]. – Житомир : Полісся, 2007. – 150, [1] с., [4] арк. іл.: іл., портр.
 1. Пєтков С.В. Матеріальне забезпечення поліцейських чинів міста Олександрівська Катеринославської губернії на початку ХХ ст. // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 1. – С. 260-269. – Бібліогр. : 26 назв.
 1. Плошко В.В. Ольшана : іст. нариси [про село на Ічнянщині Черніг. обл.]. – Ніжин : Поліграф, 2006. – 185 с.: іл., карт., портр.
 1. Охтирка : [краєзн. нарис про місто на Сумщині / авт. тексту В.С. Заїкін]. – Х.: Біляєв В.Г., 2007. – 32 с.: іл., портр.
 1. Кудрявцев Л. Стародавній загадковий Партеніт : до 1190-річчя міста // Наука і суспільство. – 2007. – № 11-12. – С. 16-19.
 1. Перечин : [геогр. та геополіт. роль міста на Закарпатті]. – Ужгород : Ньорба В.Ф.: Краєвиди Карпат, 2006. – [71] с. іл., портр.
 1. Лоха В. Міщани м. Переяслава у другій половині XVII – першій половині XVIIІ ст. // Іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 76-83. – Бібліогр. : 59 назв.
 1. Нариси з історії давнього Переяслава (до 1100-ліття першої літописної згадки) / Г. Бузян, Л. Набок, М. Роздобудько, Д. Тетеря. – К.: Вид-во "Міленіум", 2007. – 264 с.
 1. Юрченко О. Культові споруди Верхнього міста пізньосередньовічного Переяслава // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 129-137.
 1. Юрченко О. Цитадель пізньосередньовічного Переяслава // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 465-483. – Бібліогр. : 112 назв.
 1. За Стугною, за рікою : нариси з історії села Перше Травня на Обухівщині. – К.: Задруга, 2007. – 103 с., [18] арк. іл.; [8] арк. кольор. іл.
 1. Радионова Т.В. Западный Крым. Приглашение к путешествию по окрестностям села Песчаное. Природа. История. – Симферополь : СОНАТ, 2006. – 144 с.
 1. Гачинський М.В. Нарис з історії села Петрова [на Івано-Франківщині]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 514 с.: іл., портр.
 1. Славинський М. Лтава, Олтава, Полтава... // Віче. – 2007. – № 19. – С. 68-76.
 1. Звагельський В.Б. "Стоять стязі в Путивлі..." // Сум. іст.-архіт. журн. – 2007. – № ІІ-ІІІ. – С. 157-167. – Бібліогр. : 16 назв.
 1. Гладиш Л.А. Радомишль : ключі від міста : нариси про історію міста. – Житомир : Полісся, 2007. – 272 с.: іл., портр.
 1. Пащук І. Рівне 1283-2003 : історико-краєзнавча хроніка. – Рівне : ОВІД, 2006. – 179 с.
 1. Прищепа О. Вулицями Рівного : погляд у минуле. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – 222 с.: іл.. портр.
 1. Ременяка О. Пам’ятник Марії Несвицькій у Рівному // Визвол. шлях. – 2007. – № 11. – С. 57-60.
 1. Сідько Н. Крізь магічний кристал : побачити зриме – відчути невидиме : [с. Розумівка] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 38-40.
 1. Міщенко Г. Повернення у рідне село [Саварка] // Укр. культура. – 2007. – № 8. – С. 14.
 1. Сагринь : біль і печаль наша : кн. свідчень [про історію села на Холмщині] / упоряд. І. Банащук. – Львів : Каменяр, 2007. – 47 с. – (Сусп.-культ. т-во "Холмщина").
 1. Агарков В.И. Саки : краткий путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2007. – 96 с.: фото; карты.
 1. Саки. Курорт, дарующий надежду : [путеводитель / авт.-сост. В.В. Бурлаков]. – Севастополь : Библекс, 2007. – 176 с.: ил., портр., карты.
 1. Папуш И.А. Народному образованию п. Сартана – 100 лет! – Мариуполь : ЗАО "Приазов. рыбочий", 2007. – 112 с.
 1. Алабаева Е.Б. Потомству в пример : (Севастополь от основания до начала ХХ века) / Е. Алабаева, В. Коваленко. – Севастополь : Телескоп, 2006. – 287 с.: ил., портр.
 1. Козуля О. Севастополь – місто української слави і трагедії // Самост. Україна. – 2007. – Річ. LIX (59), ч. 1. – С. 37-43.
 1. Козуля О. Севастополь – місто української слави і трагедії // Самост. Україна. – 2007. – Річ. LVIII (58), ч. 3. – С. 13-18.
 1. Севастополь. Историческая повесть. Проза. Документы. Письма. Мемуары / Севастопол. гор. гос. администрация, Севастопол. гор. Совет, Упр. культуры и туризма. – Севастополь : НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2007. – 436 с. – 225 лет Севастополю.
 1. Севастополь : краткий путеводитель по центру города. – Севастополь : Библекс, 2006. – 60, [3] с.: ил., портр., схема.
 1. Севастополь : прогулки по городу. – Севастополь : Библекс, 2005. – 80 с. : фото; карты. – (Время отдыхать).
 1. Севастополь : путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2005. – 224 с. : фото; карты. – (Время отдыхать).
 1. Солодов В.В. Стратегия развития туризма в Севастопольском регионе // Містобудування та територіальне планування. – 2007. – Вип. 27. – С. 250-254.
 1. Хапаев В.В. Севастополь. Архитектурная симфония : путеводитель по центру Севастополя. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2005. – 64, [1] с.: ил., портр.
 1. Хапаев В.В. Севастополь. Город бастионов : путеводитель по мемориал. комплексам Первой обороны Севастополя. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 46, [2] с.: ил., портр.
 1. Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого г. Севастополь. Основана в 1901 году / сост. Л.И. Демченко; ред. Т.А. Эссин. – Севастополь, 2007. – 13 с.: ил.
 1. Чикин А.М. Максимова дача. – Севастополь : Библекс, 2005. – 152 с.: ил. – (Севастополь, которого нет).
 1. Чикин А.М. Севастопольский лорд-мэр. Год 1901-й. – Севастополь : Библекс, 2005. – 128 с.: ил. – (Севастополь, которого нет).
 1. Костенко Л. Кожум’яцьке і шевське ремесло у містечку Седневі на Чернігівщині // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 77-83.
 1. Містечко над Сновом : зб. статей і матеріалів / Т.П. Демченко (відп. ред.) та ін. – Ніжин : ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. – 340 с.: іл.
 1. Войцун І.Г. ...Син полтавських степів : (сторінки історії с. Семенівка). – Х.: СІМ, 2007. – 253 с.: іл., портр. – Бібліогр. : 29 назв.
 1. Коцюба В. Під покровом Святого Харлампія : іст.-краєзн. нариси про села Сеньківку, Перегуди, частково Велику Старицю і Малу Старицю Бориспільського району на Київщині / В. Коцюба, О. Коцюба, О. Міщенко; ред. М.Г. Овдієнко. – Броварі : Українська ідея, 2007. – 280 с.
 1. Кащишин Й.К. Над Сівкою – село моє Середнє : [історія села на Калущині]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 348 с.: іл., портр.
 1. Бойко П.М. І. Савич із Середняків – однодумець Кобзаря. – [3-тє вид., допов.]. – Гадяч : Гадяч, 2007. – 43 с.: іл., нот.
 1. Симеиз : путеводитель / А.В. Иванов. – Севастополь : Библекс, 2007. – 80 с.: фото; карты. – (Время отдыхать).
 1. Шот М. Скала-Подільська : між минулим і прийдешнім // Дивосвіт. – 2007. – № 1. – С. 34-35.
 1. Уманець П. Розповідь про найдорожче : спогади і роздуми про Скибинці, землю скибинецьку та її людей. – К.: Вид. центр "Просвіта", 2007. – 154 с.: іл.
 1. Кузминков Н.В. Это нашей истории строки …: [о шахтерах г. Снежное Донец. обл.] / Н.В. Кузминков, И.А. Страшко, О.А. Марштупа, В.К. Журилов. – Снежное, 2007. – 242 с.: ил.
 1. Гудченко З. Село на пониззі Дніпра : [село Сотницьке Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.] // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 91-100.
 1. Пташинська Г.І. Мальовниче село понад річкою : нариси історії села Старий Лисець. – Снятин : ПрутПринт, 2006. – 237 с.: іл., нот. іл., табл.,портр.
 1. Маціборська Д.М. Ворота в Карпати : нарис з історії с. Старий Мартинів. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 82 с.: іл., табл.,портр.
 1. Лисенко А. Старомихайловцы : исторические очерки. – Х.: Оригінал, 2007. – 167 с.: іл.
 1. Судак. Новый Свет : краткий путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2007. – 64 с.: фото; карты.
 1. Судак : путеводитель / А.В. Иванов. – Севастополь : Библекс, 2007. – 96 с.: фото; карты. – (Время отдыхать).
 1. Тур В.Г. Археологические исследования Судакской крепости // Сугдейский сборник. – 2005. – 2007. – Вып. ІІ. – С. 546-554.
 1. Будинок-музей А.П. Чехова в Сумах / авт. тексту Л.М. Євдокимчик, А.А. Кожевнікова. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – 16 с.
 1. Манько М.О. Суми та сумчани у документах сучасників. Кн. перша (1655-1919). – 2-е вид., доп. – Суми : Вид.-вироб. підприємство "Мрія - 1" ТОВ, 2007. – 441 с.
 1. Тамтура А.В. Історія Сутисок : іст.-краєзн. нарис [про селище на Вінниччині] : від найдавніших часів до сьогодення. – 2-ге вид., виправл. та допов. – Вінниця : Власюк, 2006. – 145 с.: іл., табл., портр.
 1. Краснюк В. Ташань на землі Переяславській / В. Краснюк, М. Шевченко. – К.: Журн. "Вітчизна", 2005. – 191 с.: іл., портр.
 1. Кучерявенко В.І. Путі-дороги тернівчан : [статті, нариси про людей м. Тернівка Дніпропетровської обл.]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 214 с.: іл., портр.
 1. Творчість Григорія Вишневського. – Тернопіль : Сорока, 2006. – 135 с.: іл., портр.
 1. Коломієць В. Невизнане чудо України : ["Кам’яна могила" – іст.-культ. заповідник (с. Терпіння Запоріз. обл.)] // Музеї України. – 2007. – № 5. – С. 7-9.
 1. Сабадаш М.Ф. Тетіїв на перехресті віків: іст. огляд. – Фастів: Поліфаст, 2006. – 111 с.: іл., портр.
 1. Коток С. Тинне над Случем : іст.-краєзн. нарис [про село Сарнен. р-ну Рівнен. обл.]. – Сарни: Сонях, 2007. – 56 с.
 1. Тишківці запрошуюють / упоряд. Б. Купчинський. – Івано-Франківськ, [2007]. – іл.
 1. Домотенко Ю.К. Преславне містечко Трипілля на Київщині : іст. нариси. – [2-ге вид., допов.]. – К.: ПВП "Задруга", 2006. – 183 с.: іл., портр.
 1. Рега О. Духовна перлина Трускавця. Церква Святого Миколая. – К.: Новий друк, 2006. – 158 с.: іл., портр.
 1. Вігуржинський В.О. "Тульчин – вчора, Тульчин – сьогодні" : фотолітопис. – Вінниця, 2007. – 84 с.
 1. Легенды и сказки евреев Тульчина / публ. С.А. Егоровой, Ю.А. Мягковой // Живая старина. – 2007. – № 3. – С. 43-45.
 1. Степанюк К. Тульчин : путівник. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 32 с.: іл.
 1. Коваль А.У. Україна незалежна. Літопис міста Умані. – Умань : АЛМІ, 2007. – 173 с.: іл., табл., портр. – Бібліогр. : 144 назви.
 1. Павленко М. Як Павло Тичина Уманський інститут рятував // Дзвін. – 2007. – № 1. – С. 113-116.
 1. Немировский А.А. К вопросу о числе жертв еврейских погромов в Фастове и Киеве (осень 1919 г.) // Новый исторический вестник. – 2006. – № 1. – С. 36-54.
 1. Олещук А.Р. Феодосийский клад - рекордсмен // Музеї України. – 2007. – № 5. – С. 16-17.
 1. Феодосия : краткий путеводитель. – Севастополь : Библекс, 2007. – 96 с.: фото; карты.
 1. Форос : путеводитель / А.В. Иванов. – Севастополь : Библекс, 2007. – (Время отдыхать).
 1. Бойко В.Г. Розвиток та секуляризація православного хорового мистецтва Харкова кінця XVIII – початку ХІХ ст. // Культура України : зб. наук. пр. – Х., 2007. – Вип. 18. – С. 128-138. – Бібліогр. : 18 назв.
 1. Бюджет города Харькова : история и современность / ред. Т.Д. Таукешева; Харьк. гор. совет, Гл. упр. бюджета и финансов. – Х.: Золотые страницы, 2005. – 112, [1] с., [4] л. ил., табл., портр.
 1. Зарецька А. Харківське медичне товариство : витоки післядипломної освіти в Україні // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. – № 3. – С. 129-138.
 1. Кеворкян К. Первая столица : [Харьков]. – Харьков : Фолио, 2007. – 414 с.
 1. Клюс П.П. Пожарные Харьковщины : (очерки, посвящ. 350-летию Харькова) / П.П. Клюс, В.Г. Палюх. – Х.: Харьк. обл. благотворит. фонд "Пожежна безпека", 2006. – 329 с., [48] л. ил.: табл.
 1. Мачулин Л.И. Улицы и площади Харькова : [энциклопедия-справочник]. – Х.: Мачулин, 2007. – 478, [1] с.: ил., портр.
 1. Павленко І. Естетико-методологічні засади формування музикознавчої школи Харкова 20-х – початку 30-х років ХХ століття // Музикознавчі записки. – 2007. – Вип. 11. – С. 32-36.
 1. Робак І.Ю. Видання Харківського губернського статистичного комітету як джерела з історії охорони здоров’я в Харкові // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 86-92.
 1. Робак І.Ю. Матеріальне становище медичних працівників Харкова в дорадянські часи // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 69-74.
 1. Робак І.Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. – 1916 р.). – Х.: ХДМУ, 2007. – 345 с., [12] арк. іл.: портр. – Бібліогр. : 184 назви.
 1. Харьков в зеркале мировой литературы / авт.-сост. К. Беляев, А. Краснящих; худож.-оформитель И. Осипов. – Х.: Фолио, 2007. – 399 с.
 1. Малиновська Н. З історії української книги у Херсоні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 36-38.
 1. Слабченко М.О. Музична культура м. Херсона кінця ХІХ – початку ХХ століть (процеси становлення) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. XVII. – С. 98-104.
 1. Слабченко М. Соціокультурна панорама губернського Херсона на межі ХІХ-ХХ століть // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 183-187.
 1. Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали наук. конф., присвяч. встановленню дати "1431 рік" датою найдавнішої згадки про Хмельницький в іст. док. / редкол. : С.І. Мельник (голова) та ін. – Хмельницький; Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – 440 с.: іл., табл.
 1. Проскурів – Хмельницький : подорож у часі / [текст С.М. Єсюнін]. – Хмельницький : ПП Гонта А.С., 2006. – 60 с.: іл., портр.
 1. Козлов В.А. Історія Хорола : [від найдавніших часів до сьогодення]. – Полтава: Оріяна, 2006. – 178, [1] с., [12] арк. іл.: іл., табл., портр.
 1. Возний І. Середньовічний Хотин в історіографії вітчизняних та зарубіжних істориків // Слов’ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 437-444.
 1. Туранли Ферхад. Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука Станіслава Максимовича / відп. ред. В.А. Смолій; Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – С. 226-234.
 1. Коширець Т.А. Господарсько-соціальна модель селища Хрінники на Волині ІІ пол. І тис. до н. е. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки" Волинського державного університету імені Лесі Українки (18-22 квіт. 2005 р. : зб. тез доп. та повідомл. – Луцьк, 2006. – С. 85-93.
 1. Бурлака В.Г. Славетна Чевельча : [іст.-краєзн. нарис про село на Полтавщині]. – Полтава: Артполіграфсервіс, 2007. – 95 с.: іл., портр.
 1. Славетна Чевельча / П.І. Подоленко. – К.: Артполіграфсервіс, 2007. – 95 с.
 1. Біленкова С.В. Історичний ландшафт міста Чернівці у контексті прийняття "Віденського меморандуму" / С.В. Біленкова, О.К. Черновський // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 22-33.
 1. Ботушанський В. Соціально-демографічна характеристика населення м. Чернівці за урядовим переписом 1910 року // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 41-45.
 1. Жалоба І. Зовнішні комунікації Чернівців у 1918-1940 рр. / І. Жалоба, І. Піддубний // Історична панорама : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Вип. 3. – С. 57-71.
 1. Ландшафти міста Чернівці : монографія / за ред. В.М. Гуцуляка; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 168 с.
 1. Огуй О. Чернівці та околиці : грошовий обіг та монетні знахідки протягом тисячоліть. – Чернівці : Рута, 2007. – 144 с.
 1. Піддубний І. Діяльність аеропорту м. Чернівці в другій половині 40-х рр. ХХ ст. : (до 600-ліття першої згадки м. Чернівці) // Історична панорама : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Вип. 4. – С. 74-86. – Бібліогр. : 51 назва.
 1. Пивоваров С. Цецинська кам’яна вежа : з історії середньовічних поселень на території Чернівців (ХІІІ – початок ХV ст.) / С. Пивоваров, А. Федорук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 80-85. – Бібліогр. : 37 назв.
 1. Байнетов Д.Ф. Черниговские авиаторы : письма, воспоминания, очерки. – 2-е изд., перераб. и доп. – Чернигов : РИК "Деснян. правда", 2007. – 983 с.: ил., портр.
 1. Євстратов В. Розбудова та соціально-економічний розвиток Чернігова з ХVІІІ ст. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 24-28.
 1. Казаков А.Л. Чернігів ІХ-ХІІІ ст. в контексті археологічних джерел // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII-XIX. – C. 26-35.
 1. Коваленко О. Неопублікована студія Юрія Виноградського про давньоруські старожитності Чернігова / О. Коваленко, Л. Ясновська // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 167-171.
 1. Леп’явко С. Чернігів у середині ХІІІ – середині XVII ст. : [розділ кн. з історії Чернігова, що готується до друку] // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 40-60.
 1. Сапон В.М. Вулиці старого Чернігова : іст.-краєзн. етюди. – Чернігів : Деснян. правда, 2007. – 127 с.: іл.
 1. Сапон В. Чернігів древній і сучасний : [фотопутівник. – 2-ге вид.]. – Чернігів : РВК "Деснян. правда", 2006. – 63 с.: іл., портр.
 1. Черниговские губернаторы и вице- губернаторы : биобиблиогр. справ. / Гос. архив Черниг. обл.; [сост. : А.В. Морозова, Н.М. Полетун]. – Чернигов : РИК "Деснян. правда", 2006. – 200 с.: табл., портр.
 1. Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи : зб. наук. пр., присвяч. 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів / редкол. : О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін. – Чернігів : Деснян. правда, 2007. – 672 с.
 1. Мицик Ю. Чигирин – гетьманська столиця. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 392 с.
 1. Мицик Ю.А. Чому Богдан Хмельницький обрав столицею України Чигирин? // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 40-45.
 1. Славинський М. Замкова гора п’ятьох гетьманів : [м. Чигирин, Черкас. обл.] // Віче. – 2007. – № 3-4. – С. 17-25.
 1. Булда М.І. Мудрець з Чорнухінського краю : [про с. Чорнухи – місце народж. Г.С. Сковороди]. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Чорнухи, 2006. – 48 с.: портр.
 1. Щоб буяв український цвіт : з життя Чортківської гімназії імені Максима Шашкевича : [м. Чортків] / упоряд. Н. Горяча. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 80 с.
 1. Науменко О.-Н. Люди і лебеді Чорториї // Музеї України. – 2007. – № 6. – С. 28-29.
 1. Андрущенко П.А. Шаповалівка – моє рідне село : історія і сьогодення : нариси. док., матеріали. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 41, [22] с.: іл.
 1. Гулей М. З любов’ю до тебе, праотчий мій краю : [с. Шишківці]. – Чернівці : Прут, 2007. – 116 с.: іл.
 1. Мірошниченко І.О. Шульгинка та шульгинці : іст.-краєзн. нарис [про село на Старобільщині]. – Луганськ : Луган. обл. друк, 2007. – 138 с.: іл., портр.
 1. Галиченко А.А. Гаспра : [история поместья в окрестностях Ялты]. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 63 с.: ил., портр.
 1. Галиченко А.А. Под сенью Ай-Петри : Ялта в омуте истории, 1920-1921 гг. : очерки, воспоминания, док. / А. Галиченко, Л. Абраменко. – Феодосия : Изд. дом "Коктебель"; М., 2006. – 230 с.: ил., портр.
 1. История музея "Поляна сказок" // Музеї України. – 2007. – № 6. – С. 24-27.
 1. Шалюгин Г. Фантаст из Ялты : А. Чехов и М. Первухин // Брега Тавриды. – 2007. – № 3. – С. 189-211.


Історія підприємств

 1. Тамтура А. 60 років заводу "АЕА" : іст.-краєзн. нарис. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 64 с.
 1. Маяки України : довідк. фотоінформ. вид. / С.В. Симоненко; Держ. установа "Держгідрографія". – К.: Логос, 2007. – 168 с.: іл.
 1. Донецкий Промстрой НИИ проект : люди, события, решения : [1947-2007]. – Донецк : "Вебер" (Донецкое отделение), 2007. – 358 с.
 1. Кругліков Л.В. Іванопільському цукровому заводу – 120 : нариси, репортажі, інтерв’ю. – Житомир : Полісся, 2006. – 250, [2] с.: іл., табл., портр.
 1. Мудранинець І. Нарис життя заводу ВАТ "Ільницький завод механічного устаткування". – Ужгород : ВАТ "Патент", 2007. – 236 с.: іл.
 1. Київпроект : 70 років / авт.-упоряд. : М.Б. Кальницький, В.Л. Суворов; редкол. : І.П. Гордєєв (голова) та ін. – К.: Вид. дім А+С, 2007. – 248 с.: іл.
 1. Слободян Л. Найстарішому Київському машинобудівному заводу – 125 років / Л. Слободян, О. Коваленко, Л. Перелигіна, В. Янковий // Дивосвіт. – 2007. – № 4. – С. 8-10.
 1. Литвинов Э.И. Конотопский авиаремонтный завод "АВИАКОН" : ист. очерк : к 75-летию со дня образования / [Э.И. Литвинов, Л.А. Мельник, В.К. Пищанский; ред. А.Н. Енина]. – 2-е изд., доп. – К.: Изд. центр "АэроХобби", 2006. – 216 с.: ил., портр.
 1. Мельник О.О. Криворізькому залізнорудному басейну – 125 : документи і матеріали (1873-1941). – Кривий Ріг : Вид. дім, 2007. – 536 с.
 1. Чорне золото Галичини : Львівському вугільному басейну 50 років. 1957-2007 рр. – Х., 2007. – 111 с.
 1. Музыка в камне. Машстрой : [история развития строит.-монтаж. упр.]. – Днепропетровск : ИМА-пресс, 2006. – 151 с.: ил., портр.
 1. Кухарук А. Миропільській паперовій 175 : іст. нариси. – Житомир : Полісся, 2007. – 128 с.
 1. Малинина Н.И. Крутые ступени вверх : [док.-биогр. очерк о бывшем генерал. директоре ПО "Монолит" А.П. Шпейере]. – Х.: Прапор, 2006. – 111, [1] с., [8] л. ил., портр.
 1. НВО "Термоприлад" : історія, діяльність, персонал : [1956-2006 / авт. кол. : О.П. Гук, А.І. Кіц, О.Є. Гаєвська та ін.]. – Львів : Мс, 2006. – 218 с.: іл.
 1. Труды и дни Валентина Ландика : [о рук. донец. з-да "НОРД"] / сост. Д. Белый. – Донецк : Норд-Пресс, 2006. – 622 с.: ил., табл., портр.
 1. Сплав металла и мужества. Побужский ферроникелевый комбинат : история ПФК в событиях, документах, воспоминаниях. – К., 2007. – 186 с.: ил.
 1. Харьковский авиазавод : История. Современность. Перспективы / [редкол. : О.П. Науменко (пред.) и др. – 2-е изд.]. – Х.: ХГАПП, 2006. – 433 с.: ил., портр.
 1. Семейный альбом : Харцызский трубный – в событиях и лицах (фотолетопись). – Донецк : СПД Дмитренко, 2007. – 208 с.: ил.
 1. Летопись борьбы и свершений : шахта "Благодатная" (1971-2006). – Днепропетровск : ИМА-пресс, 2006. – 51 с.: ил., портр.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка