Міністерство культури і туризму України Державний заклад


УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА ТА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯСторінка14/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56

5. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА ТА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ

 1. Атаманенко А. Проблеми і напрями дослідження української діаспори // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 220-223.
 1. Богуславський О.В. Завдання державницької пропаганди і контрпропаганди в публікаціях української еміграції в країнах Європи (1920-1930 рр.) // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – 2007. – № 1. – С. 61-73.
 1. Богуславський О.В. Завдання української військово-політичної еміграції у світлі публіцистики С. Петлюри // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – 2006. – № 1. – С. 69-73.
 1. Василечко Л. Українські жіночі організації в США // Берегиня. – 2007. – № 2. – С. 35-44.
 1. Степан Витвицький – Президент Української Народної Республіки в екзилі : док. і матеріали / упоряд. О. Кучерук; Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія), Центр держ. арх. вищ. органів влади України. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. – 247 с.: іл., портр.
 1. Грабовський С. Книга Буття на ХХІ століття // Сучасність. – 2007. – № 6. – С. 82-90.
 1. Дрозд Р. Боротьба за тотожність : українці на західних та північних землях Польщі після акції "Вісла" // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Т. 15-16. – С. 40-45.
 1. Єпик Л. Мацієвич в українському еміграційному русі в Чехословаччині в 20-30-ті роки ХХ ст. // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 228-236. – Бібліогр. : 42 назви.
 1. Закордонні українці / [упоряд. : І. Винниченко, О. Новосьолов]; Ін-т дослідж. діаспори. – К.: Форсал 8, 2005. – 503 с.
 1. Кабачій Р. Ненька, мачуха, сусідка? // Критика. – 2007. – № 8. – С. 16-20.
 1. Каневська І. Ольгерд Іполит Бочковський (1885-1939) – український політичний діяч, дипломат, учений // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 106-114. – Бібліогр. : 31 назва.
 1. Карпенко С. Українська діаспора в Республіці Казахстан : історія розвитку // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 274-279.
 1. Карпенко С. Українська діаспора в Чеській Республіці : досягнення та проблеми сьогодення // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 292-294.
 1. Качараба С. Законодавство Бразилії щодо української еміграції з Галичини наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. / С. Качараба, І. Франків // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 202-215. – Бібліогр. : 109 назв.
 1. Клайзнер А.М. Сегментація української меншини у країнах Центрально-Східної Європи (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія) // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 4 (5). – С. 103-109. – Бібліогр. : 22 назви.
 1. Ключковська І.М. Україна – діаспора : новий формат стосунків // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. XIV. – С. 542-548.
 1. Когут М. Дорогами чужини : [спогади]. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 2007. – 724 с.
 1. Козирев О.С. Європейські зв’язки українського народолюбця Володимира Мальованого // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 237-246. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Кузьменко В.Б. Політико-правові аспекти організації українських націоналістів в РСФРР у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття // Право і безпека. – 2006. – Т. 5, № 3. – С. 158-161.
 1. Кучерук О. Нескорена Україна : Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі (ДЦ УНР), уряд // Наука і суспільство. – 2007. – № 9-10. – С. 32-34.
 1. Лепша І. Еміграція : причини і наслідки // Наука і суспільство. – 2007. – № 5/6. – С. 31-34.
 1. Липинский В.В. Организация украинского студенчества в эмиграции в 1920-е гг. / В.В. Липинский, К.А. Кравчук // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 3. – С. 47-50.
 1. Лучак М. Перші українці в Америці : початки формування етнічної групи (1865-1918 рр.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 114-118.
 1. Мазурка Л.І. Українська діаспора в Росії : актуальні проблеми збереження національної ідентичності // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 4 (5). – С. 91-102. – Бібліогр. : 21 назва.
 1. Макар В.Ю. Соціально-політична інтеграція українців у політичне суспільство Канади. – Чернівці : Прут, 2006. – 284 с.
 1. Марчак В. Українець у Польщі. – Львів : Ліга-Прес, 2005. – 180 с.: фото.
 1. Марчак В. Українець у Польщі. – Львів : Сянок, 2006. – 416 с.
 1. Матяш В. Хто, як і чому оголосив Симона Петлюру погромником? : [до 80-річчя вбивства Голови Директорії УНР Симона Петлюри] // Самост. Україна. – 2006. – Річ. LVIII (58), чис. 2. – С. 25-28.
 1. Матяш І. Симон Петлюра : п’ять місяців у Будапешті // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 244-256. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Матяш І. "Торонто... так нагадує любу Україну". "Київські" та "не-київські" сюжети біографії дипломата Володимира Сікевича // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 192-202. – Бібліограф. : 43 назви.
 1. Мафтин Л.В. Українознавчий контекст діяльності Ліги українських католицьких жінок Канади (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 407-419.
 1. Мерфі Н.Г. Українська діаспора в США : збереження традицій національної культури. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2007. – 257 с.
 1. Михальчук В. Пам’яті Олега Штуля-Ждановича (1.7.1917 – 4.11.1977) // Самостійна Україна. – 2007. – Річ. LIX (59), ч. 3. – С. 10-11.
 1. Назаров И.Ю. Развитие идейно-политических воззрений Н.И. Махно в эмиграции // Наше Отечество. Страницы истории. – М., 2006. – Вып. 3. – С. 60-73.
 1. Недужко Ю.В. Діяльність української діаспори в США по відродженню державної незалежності України (сер. 40-х – сер. 50-х рр. ХХ ст.) // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука Станіслава Максимовича / відп. ред. В.А. Смолій; Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – С. 75-84.
 1. Недужко Ю. Діяльність української політичної еміграції Західної Європи по відродженню незалежності демократичної України (сер. 40-х – кін. 50-х рр. ХХ ст.) // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 237-250. – Бібліогр. : 50 назв.
 1. Недужко Ю.В. Президент УНР в екзилі Микола Лівицький (1907-1989) та східноєвропейські політичні процеси // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 263-270. – Бібліогр. : 16 назв.
 1. Недужко Ю. Українська діаспора США в боротьбі за демократію та державну незалежність України (середина 40-х – кінець 60-х рр. ХХ ст.) // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 211-215.
 1. Піскун В. Політичний вимір права перебудування української еміграції в Чехо-Словаччині (20-ті роки ХХ ст.) // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 17-33. – Бібліогр. : 64 назви.
 1. Піскун В.М. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ ст.) / Укр. іст. т-во, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознав. – К.: МП Леся.

Т. 5. – 2006. – 671 с., [6] арк. іл.: іл., табл., портр.


 1. Попок А. Новітня еміграція з України : проблеми інтеграції в нові суспільства та співпраці з історичною батьківщиною // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 307-313. – Бібліогр. : с. 312-313.
 1. Попок А. Українці на пострадянському просторі : сучасне становище // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 251-258. – Бібліогр. : 18 назв.
 1. Попок А.А. Формування правових засад державної політики щодо української діаспори // Теорія і практика держ. упр. – 2007. – Вип. 2. – С. 43-48.
 1. Пшик П. Україна в світ відкритими очима і серцем українця в Америці : частина аналіт. спостережень і комент. : листи, дописи і есеї на різні теми. – Львів: Каменяр, 2007. – 319 с.: портр.
 1. Рєпіна Н.В. До історії української імміграції у Латинській Америці // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 128-133. – Бібліогр. : 16 назв.
 1. Романюк Т. Канадські оповідання : худ.-докум. вид. – К.: Смолоскип, 2006. – 268 с.
 1. Руккас А. Польська фінансова підтримка еміграційного уряду Української Народної Республіки // Історія та історіографія в Європі. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 83-104.
 1. Соколовська К. Українці на теренах Польщі // Персонал. – 2007. – № 8. – С. 52-56.
 1. Срібняк І. Початки української військової еміграції на Балканах (1921-1923 рр.) // Військ.-іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 45-55. – Прим. : 27 назв.
 1. Старовойтенко І. Степан Ерастов на тлі своєї доби // Сучасність. – 2007. – № 7. – С. 97-103.
 1. Украинская диаспора на Европейском Северо-Востоке : история формирования, современное состояние, перспективы развития : материалы науч.-практ. конф. / [сост. И. Л. Жеребцов]. – Сыктывкар : ИЯЛИ, 2006. – 66 с.
 1. Футала В. Діяльність українських легальних політичних партій у міжвоєнній Польщі (1921-1939) : проблеми історіографії // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 171-176.
 1. Цимбал Б. Діяльність Української Революційно-Демократичної партії на еміграйії в 40-60-х рр. ХХ ст. (за матеріалами архівного фонду Івана Багряного) // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 189-197. – Бібліогр. : 29 назв.
 1. Шкамбара М. Роль і значення діяльності Світової Федерації Українських Жіночих Організацій в діаспорі та в Україні // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 61-63.
 1. Щигельська Г. Суспільно-громадська діяльність Союзу українців Великої Британії у сфері соціального захисту і благодійництва (1946-1949 рр.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 58-63.
 1. Юрійчук Є. Етнічні українці діаспори та вибори в Україні : політологічний аналіз // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 152-157.

Див. також № : 3546, 3809, 4073, 4134, 4351, 4354, 4515, 5811.Культура

 1. Александрова Т.Д. "Украинские корни" сотрудников Института географии Российской академии наук // Укр. геогр. журн. – 2007. – № 4. – С. 52-56.
 1. Антипова О. Історія створення та перші кроки діяльності Українського суспільно-культурного товариства в Польщі (1956-1957 рр.) // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 138-150. – Бібліогр. : 41 назва.
 1. Ахатова Ф. Слов’яни Башкортостану : розвиток пісенної культури чи стагнація? // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 64-67.
 1. Баб’юх В.А. Велика сумна повість Віктора Некрасова // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 108-111.
 1. Баган О. Історіософсько-культурологічні візії Євгена Маланюка / О. Баган, І. Матковський // Визвол. шлях. – 2007. – № 6. – С. 39-42.
 1. Баган О. Релігійність у дзеркалі геокультурних візій Євгена Маланюка // Визвол. шлях. – 2007. – № 7. – С. 53-60.
 1. Баган О. Творчість Наталени Королевої в ідейно-естетичному контексті доби // Визвол. шлях. – 2007. – № 9. – С. 47-60.
 1. Багряний І.П. Публіцистика : доповіді, памфлети, рефлексії, есе / упоряд. О. Коновал. – 2-ге вид. – К.: Смолоскип, 2006. – 856 с.: портр.
 1. Балабко О. Винниченко : забута могила у Провансі // Київ. – 2007. – № 2. – С. 107-130.
 1. Барабан Л. Іларіон Чолган – відомий і невідомий // Укр. культура. – 2007. – № 22. – С. 37-37.
 1. Барвінок : історія жіночого хору в Лестері / уклад. Х. Кіщук-Кіллям. – Львів : Галиц. вид. спілка, 2006. – 116 с.: іл., портр.
 1. Барка В. Правда Кобзаря // Персонал. – 2007. – № 10. – С. 32-41.
 1. Баштова Н. Григорій Костюк – публіцист // Слово і Час. – 2007. – № 10. – С. 40-45.
 1. Беднарчик Т. Громада Української Національної Віри імені Лесі Українки (м. Торонто, Канада) / Т. Беднарчик, О. Безверхий, Т. Пірус. – Вінниця : Континент-Прим, 2006. – 64 с. : іл.
 1. Білас О.Л. Мистецтво української еміграції в таборах Німеччини наприкінці Другої світової війни // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 1. – С. 63-68.
 1. Богуславець Л. Моя дванадцята подорож в Україну // Березіль. – 2007. – № 9-10. – С. 154-165.
 1. Богуславський О.В. "В сутінках еміграційних інтриг..." : (нелегал. часопис "Український революціонер" (1926-1929) // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – 2006. – № 4. – С. 69-72.
 1. Богуславський О.В. Журналістикознавчі аспекти діяльності української політичної еміграції в Європі між двома війнами : до історіографії питання // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – 2006. – № 2. – С. 110-116.
 1. Боньковська О. Театральне життя в українських таборах інтернованих. Австро-Угорщина – Німеччина – Чехо-Словаччина (вектор реконструкції) // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – Чис. 4. – С. 36-39.
 1. Боньковська О. Театральне життя в українських таборах інтернованих. Польща // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 2. – С. 35-44. – Бібліогр. : 52 назви.
 1. Борисенко В. Петро Одарченко – видатний представник світового українства // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 64-67.
 1. Борисенко Т. Українська преса Америки // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 629-642.
 1. Вагіна О.М. Освітня діяльність українських юристів в еміграції в Чехословаччині : 1921-1945 рр. // Грані. – 2007. – № 3 (53). – С. 35-37.
 1. Валявко І.В. До інтелектуальної біографії Дмитра Гальчевського : галльський (1932-1945) та магдебурзький (1945-1949) періоди // Магістеріум : іст.-філософ. студії. – 2006. – Вип. 23. – С. 70-77. – Бібліогр. : 26 назв.
 1. Вербиченька : українці Татарстану : хроніка діяльності Нижнєкамської міської національно-культурної автономії "Українське товариство "Вербиченька" (Республіка Татарстан, РФ) : 1995-2006 / упоряд. Л. Найденко. – Львів : Каменяр, 2007. – 166 с. – (Серія "Відкриймо для України українську діаспору").
 1. Володимир Винниченко – художник : альбом / упоряд. та комент. : С. Гальченко, Т. Маленчук. – К.: Мистецтво, 2007. – 224 с.: іл.
 1. Власенко В.М. Український республікансько-демократичний клуб у Празі і Олександр Олесь // Сум. старовина. – [2006]. – № ХХ. – С. 129-135. – Прим.: 36 назв.
 1. Волошин Л. До взаємин Гординського з Новаківським : Львів – Берлін – Париж // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2. – С. 70-72.
 1. Воропай М. Проблеми збереження національної ідентичності українців Вороніжчини та Курщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи. – 2007. – Вип. 23. – С. 62-67. – Бібліогр. : 29 назв.
 1. Галич О. Григорій Костюк – емігрант, літературознавець, учений // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 1. – С. 4-9.
 1. Головацька О.Я. Культурна діяльність українців Канади як чинник національної десиміляції в 50-ті рр. ХХ ст. // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 400-407.
 1. Гомоз В. Українець, що прославив польську літературу і став національним поетом європейського масштабу : [Станіслав Мисаковський] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 7. – С. 47-48.
 1. Горбик В.О. Видатні українці у зарубіжному світі : некрополь / В.О. Горбик, Г.Г. Денисенко // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 193-202.
 1. Громовий В. Наш нобелівський лауреат [І. Тамм] // Віче. – 2007. – № 23-24. – С. 60-62.
 1. Дальний (Горгота) М. Вибране : Люди. Події. Коментарі / підгот. до друку О. Коновал. – К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2007. – 563 с.
 1. Данилюк В. Провалля між заявами і реальними діями // Україна. – 2007. – № 8-9. – С. 46-48.
 1. Денисюк О.Ю. Молоде українське мистецьке середовище Кракова 1930-х років : гурток "Зарево" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. XVII. – С. 112-119. – Бібліогр. : 20 назв.
 1. Денисюк О. Повернуті імена : мистецтвознавець Богдан Стебельський // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 637-645.
 1. Дернова В. Нашого цвіту – по усьому світу // Чумацький шлях. – 2007. – № 5. – С. 23.
 1. Диба О.П. Українська діаспора в Сербії : українсько-сербські культурні відносини // Культура і сучасність. – 2006. – № 2. – С. 58-65.
 1. Дроздовський Д. Поетична історія України : погляд із туманного Альбіону // Всесвіт. – 2007. – № 5-6. – С. 186-187.
 1. Елкин А.И. Русская эмигрантская пресса в Польше в 20-30-е годы ХХ века // Вісн. Харк. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 155-165. – Бібліогр. : 24 назви.
 1. Олег Зуєвський : "Я входжу в храм..." : Поезії. Переклади. Статті. Матеріали до біографії / упоряд. Н. Казакова; НаУКМА. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 840 с.
 1. Ідзьо В. Український університет м. Москви (1992-2007) – 15 років звитяжної праці в розбудові українознавства в Росії // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 318-322.
 1. Історія Фундації Українського Вільного Університету : 30 років діяльності. 1975-2005 / редкол.: В. Стойко (голова) та ін.; П. Часто (голов. ред.). – Нью-Йорк : Укр. книжка, 2006. – 324 с.
 1. Кангієва Е. Періодичні видання кримськотатарської діаспори в Туреччині // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 52-62. – Бібліогр. : 64 назви.
 1. Карелина Л.Ф. Украинский язык в коммуникативном пространстве полиэтнического Тюменского региона // Вестник Тюменского государственного университета. – 2006. – № 7. – С. 156-164.
 1. Кіндрась К. Остання роль американського "піжона" з українською душею : [про актора Джека Паланса] // Всесвіт. – 2007. – № 3-4. – С. 182-184.
 1. Ключковська І. Освіта українського зарубіжжя як фактор збереження етнонаціональної ідентичності / І. Ключковська, О. Галько // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 354-360.
 1. Кобченко К. Жінки з Наддніпрянської України у вищій школі Швейцарії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 611-627. – Бібліогр. : 93 назви.
 1. Ковалевська О. Образ Івана Мазепи у творах митців української діаспори // Іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 63-68.
 1. Коваль Р. Отаман Звенигородщини [І.М. Лютий-Лютенко] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 165-167.
 1. Ковальчук О. Солідарність української діаспори Північної Америки з українським народом (20-30-ті рр. ХХ ст.) / О. Ковальчук, Т. Марусик // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 200-225. – Бібліогр. : 69 назв.
 1. Кожолянко Г. Проблеми розвитку національної культури українців в працях Володимира Шаяна // Етнічна історія народів Европи : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 10-14.
 1. Козирський В. Олександр Смакула – фізик і гуманіст / В. Козирський, В. Шендеровський // Вітчизна. – 2007. – № 1-2.
 1. Кочевих О. "Слобожанська француженка" Зінаїда Серебрякова // Україна. – 2007. – № 6-7. – С. 55-57.
 1. Краснодемська І.Й. Внесок вчених української діаспори в дослідження джерельної та історіографічної бази українознавства (ХХ ст.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VII. – С. 470-486.
 1. Кривда Н.Ю. Деякі особливості розвитку театрального процесу в умовах діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. XVIIІ. – С. 124-133.
 1. Кривець Н. Український науковий інститут у Берліні в науковому та культурному житті української еміграції (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 216-227. – Бібліогр. : 59 назв.
 1. Кріль М. Іван Брик і його слов’янознавчі студії // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2006. – Вип. 15. – С. 92-106. – Бібліогр. : 70 назв.
 1. Курченко В. Американська україніка : фонди архіву Українського інституту Америки та описи Бахметьєвського архіву Колумбійського університету Нью-Йорка // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 252-259.
 1. Курченко В. Українські архіви в Америці як відображення історії діаспори // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 335-345.
 1. Кучерук О. Незабуті могили : поховання державних і військових діячів Української Народної Республіки у Франції // Наука і суспільство. – 2007. – № 5-6. – С. 11-13.
 1. Кучерук О. Сотник Микола Битинський – людина "великого універсального знання" // Нумізматика і фалеристика. – 2007. – № 1. – С. 20-30.
 1. Лагутенко О. Творчість Івана Модзалевського в 1920-ті роки // Українська академія мистецтв. – 2005. – Вип. 12. – С. 227-236. – Бібліогр. : 18 назв.
 1. Лебединська Т. Антологія пам’яті. Російські поети ХІХ століття – вихідці з України // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 36-37.
 1. Леонов В. Українці – співробітники Бібліотеки Академії наук (перша половина ХХ століття) // Укр. культура. – 2007. – № 11. – С. 30-32.
 1. Леонтович О. Довга дорога Надії Соломко (єдиної художниці-баталіста в Україні і світі) // Київ. – 2007. – № 5. – С. 181-182.
 1. Леонтович О. Окрилений Україною : [про Володимира Леонтовича] // Київ. – 2007. – № 3. – С. 164-178.
 1. Лесів М. Культурні перехрестя : українська писанка в Канаді в контексті західної естетики // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 76-81.
 1. Лист із далекої Канади [Лесі Храпливої-Щур] // Київ. – 2007. – № 6. – С. 42-43.
 1. Літературні вечори в Українському Інституті Модерного Мистецтва Чікаго, 1973-2006 / уклад. : В. Боднарчук, В. Білецький. – Донецьк : Укр. культурологічний Центр, 2006. – 140 с.
 1. Логвіна В.Л. В. Січинський – зодчий української архітектури // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 416-422. – Бібліогр. : 22 назви.
 1. Лучканин С.М. Українські студії в університеті імені Бабеша-Боляй міста Клуж-Напока (Румунія) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VI. – С. 427-431.
 1. Лущій С. Про нашу мужність. Романи І. Багряного "Тигролови" та "Сад Гетсиманський" // Укр. культура. – 2007. – № 12. – С. 36-37.
 1. Лущій С. "Тигролови" та "Сад Гетсиманський" в контексті еміграційної періодики // Київ. – 2007. – № 1. – С. 166-173.
 1. Мартиненко О. Музикознавча спадщина празького еміграційного осередку (1920-1930-ті роки) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. XVII. – С. 104-112.
 1. Матяш І.Б. Архівна україніка в Канаді : історіографія, типологія, склад // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 153-175. – Бібліогр. : 35 назв.
 1. Матяш І. Канадські сторінки життєпису Володимира Сікевича // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 226-242. – Бібліогр. : 69 назв.
 1. Мацько В. Творчий підсумок науковця [укр. літературознавця Григорія Костюка] // Слово і Час. – 2007. – № 10. – С. 36-39.
 1. Мельник О. Із родового гнізда Кричевських // Укр. культура. – 2007. – № 1. – С. 33.
 1. Мельник О. Сергій Лифар – "українець до останку" // Укр. культура. – 2007. – № 4. – С. 30-31.
 1. Мельничук Ю. Українська Америка // Народне мистецтво. – 2007. – № 1-2. – С. 72-74.
 1. Михайленко Г.М. Науково-громадська діяльність О. Лотоцького в контексті культурного життя української еміграції в Центрально-Східній Європі // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 255-263. – Бібліогр. : 36 назв.
 1. На чужині [укр. живописці : К.І. Головачевський, Ф. Яхимович, П.Т. Борисполець, І. Шаповаленко, М.О. Ярошенко, А.Ф. Васютинський, Я.Я. Гніздовський, П.О. Нілус, С.П. Яремич, В.М. Чекригін, І.В. Клюн, С.П. Левицька, Д.П. Штеренберг, К.М. Редько, Г. Магалевський, О.В. Шевченко, О.Т. Павленко] // Музейний провулок. – 2005. – № 1. – С. 34-39.
 1. Нагірняк О. Назавжди з Україною : [вчений-літературознавець Г. Костюк] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 167-168.
 1. Новосьолов О. Україніка в державних архівах країн Балтії / О. Новосьолов, І. Винниченко // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 315-316.
 1. Онищенко Н. Федір Стравинський – українець у Росії // Укр. культура. – 2007. – № 7. – С. 20.
 1. Павленко В. Українське мистецтво на теренах Австралії // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 259-266. – Бібліогр. : 10 назв.
 1. Павличко Я. Книжковий дар Святослава Гординського // Дзвін. – 2007. – № 4. – С. 119-121.
 1. Палієнко М. Архіви української еміграції : проблеми типології та класифікації // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 237-242.
 1. Палієнко М. Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів // Іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 84-100.
 1. Палієнко М. Доля Архіву Директорії Української Народної Республіки у Тарнові // Історія та історіографія в Європі. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 130-146.
 1. Патарак І. Початки релігійного життя українців Канади (1891-1900 рр.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 253-257.
 1. Пахолко С. Фалеристичні пам’ятки українських вищих навчальних закладів у Чехословацькій Республіці (1919-1945 рр.) / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика. – 2007. – № 1. – С. 30-34.
 1. Пекарська Л. Злочин. Розшукуються викрадені картини та скульптури з Бібліотеки ім. Т. Шевченка в Лондоні // Музеї України. – 2007. – № 2-3. – С. 22-23.
 1. Песчаний О. Українські наукові центри міжвоєнного періоду в Чехословаччині (наукова та видавнича діяльність) // Університет. – 2007. – № 3. – С. 98-100.
 1. Пискач Л.А. Національна музична мова у творах композиторів української діаспори другої половини ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. XVII. – С. 225-231.
 1. Пішванова Т. Життя і творчість Олени Теліги в українській літературі західної діаспори 40-х – 50-х років ХХ століття // Самост. Україна. – 2007. – Річ. LIX (59), ч. 1. – С. 11-18; ч. 2. – С. 21-26; ч. 3. – С. 36-41; ч. 4. – С. 25-31.
 1. Поліщук Я. Далекі обрії Софії Яблонської // Всесвіт. – 2006. – № 11-12. – С. 187-192.
 1. Поліщук Я. Ігор Трач та його "Зерна" // Слово і Час. – 2007. – № 11. – С. 73-76.
 1. Ральченко І. Чернігівський слід на паризькому монпарнасі : [Про художника Олександра Савченко-Більського (1900-1991)] // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2. – С. 103-104.
 1. Романуха О.М. Культурне життя української та російської громади в Україні та Росії // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С. 149-155.
 1. Руснак І.Є. "Я був повний Україною..." : художня історіософія Уласа Самчука : монографія. – Вінниця : ДКФ, 2005. – 405 с.: портр.
 1. Саранча Г.В. Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та внесок її представників у розвиток та збереження української національної культури // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 385-391.
 1. Скринченко В. Життя і доля Дмитра Скринченка. Останній шлях (на чужині) // Київ. старовина. – 2007. – № 4. – С. 140-153.
 1. Слабошпицький М. З Катеринослава у світ. (Галя Мазуренко) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 532-544.
 1. Слуцький А. Доля бібліотеки Києво-Межигірського монастиря на Кубані // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 3. – С. 34-41.
 1. Соколовська К.М. Особливості формування української діаспори в історико-соціальному контексті // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 379-385.
 1. Сополига М. Музейна документація та презентація культур національних меншин в Словаччині // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 71-75.
 1. Сополига М. 50-річчя українського музею в Словаччині // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 52-59.
 1. Станішевський Ю. Осяяний славою генія танцю. (До 100-річчя від дня народження Сержа Лифаря) // Мистецькі обрії’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 416-423.
 1. Страшна правда про "Березу Картузьку" : [інтерв’ю з режисером Юрієм Луговим] / розмову вела Т. Шевченко // Кіно - театр. – 2007. – № 5. – С. 48-49.
 1. Сухобокова О. Український робітничий університет у Празі (1927-1931 рр.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 320-334. – Бібліогр. : 66 назв.
 1. Сушко О.В. Внесок державних структур Поділля в забезпеченні учителями українські регіони Російської Федерації у 20-х рр. ХХ ст. // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 162-163.
 1. Тетерина Д. Об’єднання українських письменників "Слово" на еміграції в Европі. – К.: Медінформ; Мюнхен, 2005 –

Т. 1: Історія, літературознавство. – 2005. – 262 с.: іл., портр.


 1. Тетерук С. Знаний в Європі й невідомий в Україні [Ю. Панейко] // Віче. – 2007. – № 11. – С. 54.
 1. Іван Тиктор : талан і талант : монографія / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар та ін.; кер. авт. кол. О. Думанська. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. – 240 с.
 1. Титаренко Н. Віра Дражевська, учениця М. Бойчука // Музейний провулок. – 2005. – № 1. – С. 40-42: іл.
 1. Третяк Н. Дарунок Києву : [25 творів живопису за заповітом С. Хвилі] // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 8.
 1. Третяк Н. Мрії про Україну відомого французького експресіоніста Івана Кавуна // Укр. культура. – 2007. – № 6. – С. 48-49.
 1. Український ін-т модерного мистецтва (Чикаго). Літературні вечори в Українському Інституті Модерного Мистецтва Чикаго, 1973-2006. – Донецьк : Укр. культурол. центр. 2006. – 138 с.: іл., нот. іл., портр.
 1. Українські письменники діаспори : матеріали до бібліогр. слов. / [авт.-уклад.: О. Білик та ін.]; М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2006 –

Ч. 2 : Л - Я. – 2007. – 251 с.


 1. Ульяновський В. "Твій інтелект дуже великий і універсальний, а душа... багато міцніша". Вадим Щербаківський у самооцінках і сприйнятті сучасників... // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 4. – С. 2-20.
 1. Циховська Е.Д. Є. Маланюк як представник емігрантської літератури (специфіка українсько-польського дискурсу) // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2006. – Вип. ХІ, ч. 2. – С. 225-230.
 1. Чверть століття українського чину. Міжнародні українознавчі конференції в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейні (США). 1982-2006. – К., 2006. – 400 с.
 1. Чекман І. Американський учений із Золочева [лауреат Нобелівської премії з хімії Роальд Гофман] // Вісн. НАН України. – 2007. – № 7. – С. 48-50.
 1. Чернова К. Соціокультурні особливості українців Румунії // Соц. психологія. – 2007. – № 1. – С. 70-78.
 1. Чечина О.Д. Василь Біднов – один з фундаторів та активний діяч Українського історико-філологічного товариства у Празі (1923-1935 рр.) // Сум. старовина. – [2006]. – № ХХ. – С. 105-114. – Прим. : 68 назв.
 1. Шевченко В. Українська релігійна місійність у дослідженнях учених діаспори та материкової України // Визвол. шлях. – 2007. – № 6. – С. 23-34; № 7. – С. 37-52.
 1. Шевченко С.І. Письменники – уродженці Центральної України в еміграції у західнослов’янських країнах // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 207-212.
 1. Шендеровський В. З когорти славетних географів : [І. Тесля] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 207-210.
 1. Шибанов Г. Родовід Нестора Городовенка : версії і факти // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 158-162.
 1. Шпиталь А. Віктор Некрасов : по той бік Стіни // Слово і Час. – 2007. – № 4. – С. 19-23.
 1. Штуль К. "Далекий шлях – тривожний і стрімкий" : [про ред. тижневика "Українське Слово" О. Штуль-Ждановича] // Самост. Україна. – 2007. – Річ. LIX (59), ч. 3. – С. 3-9.
 1. Шудря М. До 50-річчя прозаїка і публіциста Ігоря Соханя та 20-річчя його творчої діяльності // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 218-220.
 1. Ювілей професора – академіка С.П. Козака // Слово і Час. – 2007. – № 11. – С. 84.
 1. Ярема С. Праці та поневіряння Слави Яремової // Дзвін. – 2007. – № 11-12. – С. 98-102.
 1. Яремова Слава (Милослава Ярема-Головінська). У круговороті мого життя : спогади з давноминулих літ // Дзвін. – 2007. – № 11-12. – С. 23-98.

Див. також № : 209, 264, 273, 457, 879, 1900, 2625, 2732, 4033, 4137, 4144, 4209, 4307, 4339, 4451, 4823, 4826, 5839.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка