Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка16/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   56

7. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА

 1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. Вип. XVII / редкол. : В.Т. Чернець (голова) та ін.; ДАКККіМ та ін. – К.: Міленіум, 2006. – 304 с.
 1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. Вип. XVIIІ / редкол. : В.Т. Чернець (голова) та ін.; ДАКККіМ, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Міленіум, 2007. – 321 с.
 1. Бакальчук В.О. Толерантність як ціннісна складова української культурної ідентичності // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 2 (3). – С. 153-158.
 1. Безклубенко С.Д. Українська культура : погляд крізь віки : іст.-теорет. нариси / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Укр. центр культурниц. дослідж. – Ужгород : Карпати, 2006. – 510 с.: портр.
 1. Боряк О. Україна : етнокультурна мозаїка. – К.: Либідь, 2006. – 328 с.: іл.
 1. Волков В.В. Г. Сковорода и В. Вернадский в пробуждении украинской нации / В.В. Волков, В.П. Корнейчук, К.Д. Хомяк. – К.: МП "Леся", 2007. – 88 с.
 1. Габорець В. Скарби духовності : Публіцистика. Культурологічні статті. Рецензії. – Ужгород : Ліра, 2006. – 360 с.
 1. Гомза Я. Духовна культура в давній Україні (до Григорія Сковороди) // Зона. – 2007. – № 22. – С. 90-93.
 1. Давньоруське любомудріє : тексти і контексти / упоряд.: О. Вдовина, Ю. Завгородній; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – К., 2006. – 398 с.: іл.
 1. Даренський В.Ю. Типи духовності в історії культури // Культура і сучасність. – 2006. – № 2. – С. 12-18.
 1. Дашкевич Я.Р. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / упоряд.: М. Капраль та ін.; редкол.: І. Вакарчук та ін. – Львів : Львів. від-ня ІУАД ім. М. Грушевського: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 703 с.: портр.
 1. Дзюба И.М. Сквозь завихрения времени : [критич. и культурол. ст. : в 3 т.]. – К.: Изд. дом Д. Бураго, 2006 –

Т. 1. – 2006. – 375 с., [9] л. портр.

Т. 2. – 2007. – 375 с.: ил., портр.
 1. Дзюба І.М. З криниці літ : у 3 т. – К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006.

Т. 2 : Шевченко і світ; Естетика і культурологія; Знайомство з десятою Музою; "Бо то не просто мова, звуки..."; Тернисті дороги порозуміння. – 976 с.: фот.


 1. Дзюба І.М. Україна у пошуках нової іденимчності : ст., виступи, інтерв’ю, памфлети / вступ. сл. М.В. Поповича. – К.: Україна, 2006. – 848 с.: портр. – (Б-ка Шевченків. ком.).
 1. Дида І.А. Українська архітектура в природа. Роль і місце природи в українській архітектурі : навч. посібник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 128 с.: іл.
 1. Духовні традиції в українській культурі : доп. наук. ІІІ та IV Несторівських студій / редкол.: В.С. Горський та ін.; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: Фенікс, 2007. – 122 с. – (Несторівські студії).
 1. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / [С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань та ін.]; за ред. С.М. Клапчука. – 6-те вид., виправл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2007. – 358 с.: портр.
 1. Качкан В.А. Хай святиться ім’я Твоє / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики, Наук. т-во ім. Шевченка. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1994-2007.

Т. 8 : Історія української літератури і культури в персоналіях (XVIII-XXI ст.) : Антологія одного міста : [А-Л]. – 2006. – 533, [5] с.: іл., портр.

Т. 10 : Історія української літератури і культури в персоналіях (XVIII-XXI ст.). – 2007. – 621 с.: іл., портр.
 1. Кірєєва Т.І. Симоли долі / Донец. держ. ін-т штучного інтелекту та ін. – Донецьк : ІПШІ, 2006. – 842 с.
 1. Краснова М. Історичні засади законодавства про компенсацію екологічної шкоди (з давніх часів і до кінця ХІХ ст.) // Право України. – 2007. – № 5. – С. 149-154.
 1. Література та культура Полісся / редкол.: Г.В. Самойленко (відп. ред., упоряд.) та ін.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2005.

Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – 259 с.


 1. Радзієвський В.О. Вітчизняна флора і культура в історичній ретроспективі // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 3. – С. 116-122.
 1. Рудий Г.Я. Матеріали періодичної преси 1917-1940 рр. як джерело до вивчення культурної спадщини України // Історія України : Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 294-309. – Бібліогр. : 56 назв.
 1. Світленко С.І. Світ модерної України кінця XVIII – початку ХХ століття : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Герда, 2007. – 458 с.
 1. Слабошпицький М.Ф. Українські меценати : нариси з історії укр. культури. – [2-ге вид., допов.]. – Львів : Вид-во М.П. Коць; К.: Ярославів Вал, 2006. – 412 с.: іл., портр.
 1. Советское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930-1980-е годы : [учеб. пособие по специальности 100 201 „Туризм” / Багдасарьян В.Э. и др.]. – М.: Форум, 2007. – 255 с.
 1. Українська та зарубіжна культура / авт. кол. : Л.Є. Дещинський (ред.) та ін. – 4-е вид., перероб. і допов. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304 с.
 1. Шевчук В.О. Українська культура : загальні питання : Культурно-стилістичні епохи. Освіта. Національна ідея. – К.: Т-во "Знання" України, 2007. – 228 с. – (Б-ка українознавця).

Див. також № : 138, 1229, 1248, 1367, 1383, 1456, 1547, 1662, 1668, 1705, 1905, 2863, 2877, 3970.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка