Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка19/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   56

8. РЕЛІГІЯ. ЦЕРКВА

 1. Азбелев С. Древнейший храм Киева и народный эпос : [храм Илии Пророка, основанный до крещения Руси] // XVI Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – М., 2006. – Т. 2. – С. 230-233.
 1. Андрухів І.О. Історія релігійного життя в Галичині та на Прикарпатті : історико-правовий аналіз / І. Андрухів, П. Кам’янський, о. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 361 с.: табл., портр.
 1. Андрухів І. Релігійне життя на теренах Івано-Франківської області в другій половині 70-х рр. ХХ ст. // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, ч. 2. – С. 138-142.
 1. Анисимов В.С. Украина : выбор веры, выбор судьбы : сб. ст. и интервью главы пресс-службы Укр. правосл. церкви Василия Анисимова. – [Б. м. : б. и.], 2007. – 212 с.
 1. Анисимов В.С. Церковь времен оранжевого двоеверия. – К.: ООО "Вид-во "Біла Криниця", 2007. – 344 с.
 1. Арсеньева Г.В. Синод : структура, нормотворческая и судебная функции (по документам первой половины 20-х гг. XVIII в.) // Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. – 2006. – № 6. – С. 5-9.
 1. Артюх В.С. Язичество та раннє християнство стародавньої Галичини. – Львів : Сполом, 2006. – 199 с., [4] арк. іл.
 1. Байстрюченко С.Г. Роль православних братств у місіонерській діяльності Харківської єпархії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Грані. – 2007. – № 3 (53). – С. 18-22.
 1. Баран Г. "Прийми мою молитву чисту". Мова української християнської віршованої молитви ХІХ ст. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 85-95.
 1. Баран О.І. Роль греко-католицького духовенства у громадському житті галицького села ( кінець ХІХ – 1939 р.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 373-381. – Бібліогр. : 49 назв.
 1. Баранівський В.Ф. Релігія, церква та Збройні сили України // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 341-350.
 1. Басишина Л.І. Створення помісної православної церкви в Україні (1917-1921 рр.) : історіографія проблеми // Історія України : Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 273-280. – Бібліогр. : 44 назви.
 1. Бецис А. Успение Пресвятой Богородицы в древнерусских иконах. – М.: Правосл. паломник-М, 2007. – 47 с.: ил.
 1. Блажевич Ю. Православна церква Поділля в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. : історіографічний аспект // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 265-278. – Бібліогр. : 104 назви.
 1. Бовтюк Я. История Свято-Иоанно-Усекновенского храма / [сост.] Я. Бовтюк; [ред.] Н. Крамская. – Х., 2007. – 79, [1] с.: ил., портр.
 1. Боднарюк Б. Розвиток української історіографії з проблем вивчення християнства в Київській духовній академії (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 33-41. – Бібліогр. : 115 назв.
 1. Бойко В. Коротка історія Києво-Святошинської церкви євангельських християн-баптистів : до 70-річчя церкви / [В. Бойко, Ю. Решетніков]. – Луцьк : Християн. життя, 2007. – 77 с.: іл., портр.
 1. Бондарчук П. Особливості інтерпретації догматично-канонічних норм віруючими на рівні буденної релігійної свідомості в Україні (середина 1940-х – середина 1980-х рр.) // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 188-228.
 1. Бондарчук П.М. Релігійна поведінка православних віруючих в Україні : особливості й тенденції змін (середина 1940-х – середина 1980-х рр.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 138-152. – Бібліогр. : 87 назв.
 1. Бондарчук П. Релігійна політика в Україні (середина 1940-х – початок 1950-х рр.) // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 260-270. – Бібліогр. : 63 назви.
 1. Бондарчук П. Релігійна політика в Україні (середина 1960-х – середина 1980-х рр.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 411-422. – Бібліогр. : 61 назва.
 1. Бондарчук П. Сприйняття догматично - канонічних норм віруючими в УРСР (середина 1940-х – середина 1980-х рр.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 3-28. – Бібліогр. : 102 назви.
 1. Бородина Г.Г. Православні бібліотеки Півдня України ХІХ ст. як історико-культурна цілісність // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С. 229-232.
 1. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / пер. з англ. Н. Кочан; ред. О. Турій. – Львів : Вид-во Укр. Католицького Ун-ту, 2005. – ХХ, 268 с.
 1. Братко Н.Д. Українська Автокефальна церква 1920-х років у контексті національного духовного відродження українського народу // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 273-278.
 1. Буланова Н.М. Історія християнських конфесій Катеринославщини останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. / під заг. ред. С.І. Світленка. – Дніпропетровськ : "ІМА-прес", 2007. – 230 с.: іл., табл., портр.
 1. Васильєв М. З історії приписних монастирів (володінь) Києво-Печерської лаври // Софійські читання : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Пам’ятки Національного заповідника "Софія Київська" та сучасні тенденції музейної науки", м. Київ, 24-25 листоп. 2005 р. – К., 2007. – С. 262-266.
 1. Васиховская Н.С. Общежительство в Киево-Печерском монастыре : вторая половина ХІ – начало ХІІ в. // Вестник Тюменского государственного университета. – 2006. – № 8. – С. 144-150.
 1. Васіховська Н. Повсякденне життя Києво-Печерських монахів і пам’ятники давньоруської літератури // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 38-46. – Бібліогр. : 68 назв.
 1. Вечерський В.В. Монастирі та храми Путивльщини. – К.: Техніка, 2007. – 168 с.: іл. – Бібліогр. : с. 163-165.
 1. Вечерський В.В. Українські дерев’яні храми. – К.: Наш час, 2007. – 268 с.: іл., портр.
 1. Вітринська О. Юдейські заклади освіти в контексті радянської політики боротьби з релігією в 1920-1930 роках в Україні // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 129-141. – Бібліогр. : 68 назв.
 1. Водотика О.Ю. Архітектура православних храмів України : історія та сучасність / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К.: Коляда, 2006. – 159 с.: іл., табл., портр.
 1. Волинець О. Соціальна доктрина УГКЦ та її реалізація в сучасній Україні // Укр. нац. ідея : реалії та перспективи розв. – 2006. – Вип. 18. – С. 45-49.
 1. Волинець О.О. Українська Греко-Католицька Церква і держава : теорія та практика взаємодії : монографія / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, Л.П. Ржиський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 264 с.
 1. Гапоненко Д. Історія утворення та діяльності Ніжинського Благовіщенського монастиря (XVIII-ХІХ ст.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 44-49. – Бібліогр. : 26 назв.
 1. Гасанова Я.В. Налоговая политика Советского государства в отношении служителей культа в период НЭПа // Вестн. Белгород. ун-та потребительской кооперации. – 2007. – № 1. – С. 239-241.
 1. Гедьо А. Актові матеріали вищої церковної влади України як джерело з церковної історії ніжинської грецької громади // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.”. Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 169-188. – Бібліогр. : 54 назви.
 1. Гєлеза Я. Про церковне мистецтво Перемишльської єпархії // Софійські читання : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Пам’ятки Національного заповідника "Софія Київська" та сучасні тенденції музейної науки", м. Київ, 24-25 листоп. 2005 р. – К., 2007. – С. 85-100.
 1. Гендерсон Э. Библейские разыскания и странствия по России : включая Путешествие по Крыму и Переход через Кавказ : с обзором положения евреев, раввинистов и караимов, магометан и языч. народов, обитающих в юж. губ. Рос. империи : с карт. и рис. : пер. с англ. – Спб., 2006. – 350 с.: ил.
 1. Гордієнко В. Невдала спроба церковного єднання // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 65-72.
 1. Гордієнко В.В. Патріотична діяльність Руської православної церкви в Україні в період Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 2. – С. 14-18.
 1. Григорьянц В. Возрождение ислама в Крыму (1989-2005 годы) // Аналитические записки. – М., 2006. – 17. – С. 109-136.
 1. Гудима А. Історія українського християнства : сучасне бачення // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 138-141.
 1. Гужва Ю.М. Преображенська церква в с. Великий Кобелячок Новосанжарівського району Полтавської області : іст. нарис. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 106 с.: іл., портр.
 1. Давиденко В.В. Монастир : [історія Лядов. Свято-Усікновен. скельного чоловічого монастиря на Вінниччині]. – 2-ге вид., допов. – Вінниця : ДКФ, 2006. – 267 с.: іл., портр. – Бібліогр. : 204 назви.
 1. Данилець Ю.В. Православний монастир Успіння Божої Матері в селі Домбоки / Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т, Каф. історії України. – Ужгород : Гражда, 2006. – 102 с., [2] арк. іл.: іл., табл., портр.
 1. Делятинський Р.І. Особливості розвитку Станіславської єпархії УГКЦ на початку Другої світової війни : (1939-1941 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 185-196.
 1. Дементьєва В.В. Українська православна церква : розкол доби межичасся // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 334-340.
 1. Демиденко В.В. Благоверные князья и святые земли Черниговской / [В. Демиденко, П. Казновецкий]; Укр. Правосл. Церковь, Чернигов. епархия, Храм-центр „Всех святых Черниговских”. – Чернигов : Деснян. правда, 2007. – 160 с., [12] л. ил.: ил.
 1. Денисенко В. Публікації біографічного жанру як джерело історії духовної освіти в Україні XVI-XVIII ст. (за матеріалами релігійної періодики) // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 40-54.
 1. Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст. : історія та сучасність : зб. наук. пр. і матеріалів / відп. ред., упоряд. С.В. Таранець; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського та ін. – Київ; Куренівка; Чечельник, 2007. – 235 с.
 1. Дрогобицький І.І. Національно-патріотична складова місійно-проповідницької діяльності Чину св. Василія Великого (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 81-87. – Бібліогр. : 19 назв.
 1. Дудик Р. Духовна хорова культура Прикарпаття наприкінці ХІХ – першої третини ХХ століття // Мистецтвознавчі записки. – 2007. – Вип. 11. – С. 131-140.
 1. Дятлов В.А. Монастыри Украинской Православной Церкви : Волынь, Подолия, Галиция, Буковина, Закарпатье : энцикл. справ. – К.: Киев. Митрополия УПЦ : АДЕФ-Украина, 2007. – 187 с.: ил., портр.
 1. Євсєєва Т. Повсякденне життя, побут і соціальна адаптація православного духовенства. 1920-1930-і рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 235-251. – Бібліогр. : 71 назва.
 1. Єленський В. Стан і головні тенденції змін релігійності в Україні (спільнотний аспект) // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 35-42.
 1. Єфимов В. Два погляди на Миргородський храм // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 13-18.
 1. Захарченко Р. Борщагівська святиня : нарис історії храму Ікони Божої Матері „Живоносне Джерело”. – К. : Вид. відділ УПЦ Київ. Патріархату, 2006. – 124 с.
 1. Зваричук Е.О. Єпископи Подільської Римо-Католицької дієцезії (кінець XVIII – середина ХІХ ст.) / Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Центр дослідж. історії Поділля. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2007. – 63 с.
 1. Зваричук Е.О. Римо-католицька церква на Поділлі (1793-1914 рр.) : історіографія проблеми // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 265-275. – Бібліогр. : 62 назви.
 1. Звоздецький Д. Особливості вірувань та світогляду липован Буковини // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 54-57. – Бібліогр. : 15 назв.
 1. Зінченко А. „... Аки в разтерзании ума обреталися многие”: (українське духівництво і підпорядкування Москві Київської митрополії) // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 13-27. – Бібліогр. : 58 назв.
 1. Зосім О. Греко-католицькі духовні пісні у сучасному українському римо-католицькому репертуарі // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 11-19.
 1. Ильина З.Д. Формирование православной церкви в древнерусском государстве – Киевской Руси : учеб. пособие / З.Д. Ильина, О.В. Лебедева. – Курск : Изд-во Курс. гос. с.-х. акад., 2007. – 42 с.: ил.
 1. Источники по истории Куреневских старообрядческих монастырей ХІХ – первой половины ХХ века : сб. док. / сост. С. Таранец; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского и др. – К.: Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, 2006.

Т. 1. – 2006. – 358, [1] с.


 1. Ігнатуша О.М. ВУЦТОК : невідома сторінка історії української церкви // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 109-122. – Бібліогр. : 56 назв.
 1. Ігнатуша О.М. Трансформація структури вищих органів Української синодальної церкви протягом 20-30-х рр. ХХ ст. // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII-XIX. – С. 111-121. – Бібліогр. : 44 назви.
 1. Кабанець Є. До питання про виникнення так званих „титулярних митрополій” на Русі наприкінці ХІ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 127-150. – Бібліогр. : 70 назв.
 1. Кабзинська І. Утопічна ідея слов’янської єдності в світлі розколів у лоні католицизму і православ’я та конфліктів між „братніми церквами” (на прикладі західних та східних слов’ян) // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 1. – С. 54-64.
 1. Кам’янський П., о. Діяльність Станіславської єпархії Української греко-католицької церкви в 1918-1920 рр. // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 64-67. – Бібліогр. : 20 назв.
 1. Канишева М. Роль православного духовенства в сфері початкової освіти Криму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 46-50.
 1. Качан Р. Засновники Успенського собору Києво-Печерської лаври : історіографія питання / Р. Качан, С. Хведченя // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 112-126. – Бібліогр. : 46 назв.
 1. Кащак І. Виховання українського греко-католицького священника (1882-1942) / пер. з англ. О. Шпунт. – Львів : Свічадо, 2007. – 232 с.
 1. Кедун І.С. Особливості топографії Спасо-Преображенського монастиря в Новгород-Сіверському // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII-XIX. – С. 36-38.
 1. Киридон А. Шлях до „Собору самопізнання” : до 80-ї річниці Другого Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 220-234.
 1. Кислашко О. Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених. – К.: Грамота, 2007. – 328 с.
 1. Климов В. Інститут християнських монастирів у сучасній Україні : динаміка, діяльність, проблеми // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 131-136.
 1. Кметь І. Апокриф як джерело вивчення давньої української культури // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 36-46. – Бібліогр. : 40 назв.
 1. Ковалева Т.И. Структурно-смысловые особенности видений в „Слове о создании церкви…” в Киево-Печерском патерике // Сибирский филологический журнал. – 2006. – № 1/2. – С. 4-8.
 1. Кожушний О. Історія формування жанрової системи східнохристиянської (візантійської та давньоруської гімнографії) // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 43-48.
 1. Колодний А. Актуальні проблеми релігійного життя України // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 141-150.
 1. Колодний А. Конфесійна карта України в її проблемах і перспективах // Релігійна панорама. – 2007. – № 12. – С. 35-40.
 1. Комарніцький О.Б. „Подольские епархиальные ведомости” як джерело до вивчення церковної історії Поділля (за матеріалами неофіційної частини) / О.Б. Комарніцький, Н.В. Макогончук // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 191-203. – Бібліогр. : 122 назви.
 1. Коптюх Ю. Українськиї православний клір та російські старовіри (в кінці XVIII – першій половині ХІХ століть // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 31-36.
 1. Кострюков А.А. Русская зарубежная церковь и указ патриарха Тихона об упразднении заграничного высшего церковного управления // Отечественная история. – 2007. – № 5. – С. 72-86.
 1. Котляр Ю.В. Реквізиції церковних цінностей і закриття храмів на Миколаївщині в 20-30-х рр. ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С. 35-40.
 1. Кралюк П.М. Діоптра, або Дзеркало, в якому бачимо не лише себе, а й інших, подорожуючи в часі та просторі : іст.-інтелект. детектив. – Луцьк : ПВД „Твердиня”, 2007. – 116 с. – (Серія „Пантеон”).
 1. Кузнецов В.Д. Влияние Русской православной церкви на учащихся России в 80-90-е гг. ХIХ в. // Клио. – 2007. – № 1. – С. 80-86.
 1. Кукурудза А.Р. Діяльність Володимирського Духовного Правління на початку національного церковного відродження Волині // Грані. – 2007. – № 2 (52). – С. 19-24.
 1. Кукурудза А.Р. Собороправність Брацлавскої округи УАПЦ 1922-1926 рр. // Сум. старовина. – [2006]. – № XX. – С. 142-149.
 1. Кулишева О. Основні чинники виникнення й подальшої розбудови ідеалу православного виховання в Україні (Х – ХV ст.) // Історія в школах України. – 2007. – № 9-10. – С. 12-15.
 1. Курінна Т.М. Внесок православного духовенства та Київського Свято-Володимирського братства в закладення фундаменту культури й освіти на Середньому Подніпров’ї : (ХІХ – початок ХХ ст.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 35-43.
 1. Кушніренко І. Церкви Тернопільщини / І. Кушніренко, В. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2007. – 147 с.
 1. Лавріненко Н. З історії Чигиринського Свято-Троїцького монастиря (забута обитель) // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 99-106. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Лахно О.П. Підпільна видавнича діяльність як прояв опозиційності Спілки Церков Євангельських християн-баптистів // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 2. – С. 45-51.
 1. Лешан В.Ю. Історія християнства в Україні / В.Ю. Лешан, Ю.М. Звенигородська. – Чернівці : Рута, 2007. – 120 с.
 1. Лиман І.І. Розбудова мережі духовних правлінь Слов’янської та Херсонської єпархії за архієпископа Євгенія (Булгаріса) // Півд. архів. – 2006. – Вип. 21. – С. 138-144.
 1. Лиман І. Сучасний стан і перспективи досліджень з історії православ’я в Україні // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 250-259. – Бібліогр. : 19 назв.
 1. Литвин І. Особливості та основні етапи розвитку Михайлівського Золотоверхого монастиря (ХІ – перша чверть XVII ст.) // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: 54 назви.
 1. Литвина А.Ф. Из начальной истории монастыря св. Симеона в Киеве / А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский // Древняя Русь. – 2007. – № 3. – С. 62-63.
 1. Ліщинська О. Релігійність українців очима українців // Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 116-123.
 1. Лобанова Н.П. До питання про причини вступу жінок до монастирів Київської єпархії в ХІХ – початку ХХ ст. (чисельність, соціальний стан, віковий ценз і освітній рівень) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VI. – С. 318-325.
 1. Лось В. Корпус церковних джерел з історії Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця ХVIІІ – першої половини ХІХ ст. : класифікація та інформаційні можливості // Бібл. вісник. – 2007. – № 6. – С. 11-16. – Прим. : 16 назв.
 1. Лось В.Е. Освітня та видавнича діяльність Греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини ХІХ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 2005. – Вип. 10. – С. 75-90. – Бібліогр. : 58 назв.
 1. Любчук В.В. Православ’я і проблеми формування громадянського суспільства в Україні (на прикладі соціальної концепції УПЦ МП та декларації ювілейного помісного собору УПЦ КП) // Грані. – 2007. – № 2 (52). – С. 105-109.
 1. Мазырин А. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской православной церкви в 1920-х – 1930-х годах / Правосл. Свято-Тихон. гуманитар. ун-т. – М.: Изд-во Правосл. Свято-Тихон. гуманитар. ун-та, 2006. – 441 с.: ил.
 1. Матола Р. Исторія церкви / Р. Матола, М.М. Попович, В.И. Левинець. – Ужгород : Выд-во В. Падяка, 2005. – 520 с.: іл.
 1. Машкін А. „Время собирать камни?” // Історія в шк. – 2007. – № 5. – С. 1-5.
 1. Микулинський І. Літопис Лицарського Ордену Архистратига Михаїла. В трьох томах. Т. 2. – Чернівці : Прут, 2006. – 520 с.
 1. Милякова Л.Б. Вопрос о признании автокефалии православной церкви на Украине Константинопольским патриархом в период С. Петлюры // XVI Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – М., 2006. – С. 114-116.
 1. Михайлуца М.І. Одеський період діяльності Румунської православної місії : організація, особливості, прорахунки (жовтень 1942 – березень 1944 рр.) // Наук. зап. / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”. – 2007. – Т. 65 : Іст. науки. – С. 32-39. – Бібліогр. : 28 назв.
 1. Михайлуца М. Румунське православ’я і сектанство в Південній Бесарабії і „Трансністрії” (кінець 1930-х – 1944 рр.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 350-359.
 1. Михнівський Свято-Стрітенський жіночий монастир, 1642 – ..., 1996-2006 : іст.-краєзн. нарис. – Луцьк : ПВД „Твердиня”, 2006. – 16 с.: іл., портр.
 1. Мицик Ю.А. Київський патріархат у проектах Петра Могили // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 61-69. – Бібліогр. : 27 назв.
 1. Мищак І. Ліквідація греко-католицької церкви в Україні в повоєнні роки : історіографія // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 270-287. – Бібліогр. : 61 назва.
 1. Мільчевич І. Домбоківський монастир. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 69 с.: іл., портр. – (Серія „Монастирі Закарпаття – обереги духовності краю”).
 1. Мішнєва О. Українські церковні гапти // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 48-49.
 1. Міщанин В. Храми землі нашої : Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Малих Будищечках. – Полтава : „Рік”, 2006. – 248 с.: іл.
 1. Мойса Б.С. Ідея національної Церкви та спроба її реалізації на початку 90-х років ХХ століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки" Волинського державного університету імені Лесі Українки (18-22 квіт. 2005 р. : зб. тез доп. та повідомл. – Луцьк, 2006. – С. 82-85.
 1. Молитва в дереві : дерев’яні церкви Закарпаття у творах Івана Шутєва та Андрія Воробця : альбом. – К.: Преса України, 2007. – 152 с.: іл.
 1. Монархисты Киева о политической позиции Святейшего Синода Русской православной церкви. 1905-1907 гг. / публ. подгот. М.А. Бабкин // Вопросы истории. – 2007. – № 8. – С. 53-64.
 1. Мороз Т. „Перша пробоїна в глухому мурі” : маловідома сторінка в історії перекладів Святого Письма // Урок Української. – 2007. – № 6. – С. 6-7.
 1. Москаленко Л. Цадикизм як елемент хасидського віровчення // Університет. – 2007. – № 4. – С. 52-58.
 1. Набок Л. Православні храми Переяславщини : Історія. Дослідження. Сучасність / Л. Набок, О. Колибенко. – [Б.м.], 2007. – 171 с.
 1. Недзельський К.К. Церква і релігія в історії українського націотворення // Півд. архів. – 2006. – Вип. 21. – С. 131-136.
 1. Нелюбов О.Б. Становище православної церкви в незалежній Україні // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 1. – С. 95-101. – Бібліогр. : 9 назв.
 1. Нетужилов К.Е. Церковная периодическая печать в 60-70-е годы XIX в. : проблемы развития // Вестн. Санкт-Петербургского университета. Серия 2, История. – 2006. – Вып. 4. – С. 91-102.
 1. Никитенко М.М. Символико-функциональная роль надвратных храмов древнего Киева // Сугдейский сборник. – 2005. – Вып. ІІ. – С. 265-275.
 1. Новомученики Киево-Печерской лавры / сост. Л. Рылкова // Роман-журнал ХХІ век : путеводитель рус. лит. – 2006. – № 8. – С. 89-93.
 1. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українська церква / упоряд., авт. передм. М.С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2007. – 408 с. – (Виавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) „Запізніле вороття”. Серія 2. „Зарубіжні першодруки”. Т. 7).
 1. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українська церква за часів Руїни : 1657-1687 / упоряд., авт. передм. М.С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 468 с. – (Виавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) „Запізніле вороття”. Серія 2. „Зарубіжні першодруки”. Т. 5).
 1. Одинцов М. Вера и правда // Наука и религия. – 2007. – № 5. – С. 4-6; № 6. – С. 5-7.
 1. Олексин Я.В. Етноконфесійні процеси в Україні на рубежі 80-х – 90-х років ХХ ст. // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 79-82.
 1. Олійник Г. До джерел вивчення церковної архітектури України // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 443-460. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Опря І.А. Конститутивні риси внутрішнього устрою піздньопротестантських течій у Правобережній Україні на початку ХХ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 88-97. – Бібліогр. : 30 назв.
 1. Панич О.І. Контроль за проповідницькою діяльністю євангельських християн-баптистів як складова політики „наукового атеїзму” // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 2. – С. 125-128.
 1. Панчук Г. Церкви і вірування на теренах літописного Грицева (південно-східна Волинь) / Г. Панчук, О. Панчук // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 37-47. – Бібліогр. : 39 назв.
 1. Паславський І. Двохсотріччя відновлення Галицької митрополії : іст. нарис // Дзвін. – 2007. – № 6. – С. 98-110.
 1. Первухин В. Православные храмы Великомихайловщины. – Одесса : Астропринт, 2007. – 75 с.
 1. Петрушко В.И. Всеукраинский православный церковный собор 1918 года : возникновение идеи и подготовки к проведению // XV Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 20-22 янв. 2005 г. – М., 2005. – Т. 1. – С. 280-286.
 1. Печников М.В. К изучению церковного собора 1273 г. // Древняя Русь. – 2007. – № 3. – С. 83-84.
 1. Пилипів І. До питання про міжконфесійні взаємини „великих” церков у ІІ Речі Посполитій // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 252-253.
 1. Поїздник І. Міжконфесійні та внутрішньоконфесійні відносини на теренах Галичини в період Другої світової війни // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.”. Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 450-457. – Бібліогр. : 16 назв.
 1. Поїздник І. Українсько-польський трансфер 1944-1946 рр. : етнорелігійний аспект // Університет. – 2007. – № 3. – С. 56-66.
 1. Полієнко Г. Монастирі як осередки благодійності православної церкви у Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 17-23. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Посохова Л.Ю. Православні колегіуми та формування стану духовенства в Україні в XVIII ст. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 52-64. – Бібліогр. : 30 назв.
 1. Православні храми Дніпропетровщини : до 75-річчя Дніпропетровської області : нариси : у 2 т. Т. 1. – Дніпропетровськ : АРТ ПРЕС, 2007. – 272 с.: іл.
 1. Православные монастыри Крыма. Симферопольская и Крымская епархия / [науч. ред. Ю.М. Могаричев]. – Симферополь : Сонат, 2006. – 439 с.: ил., портр.
 1. Православ’я – наука – суспільство : питання взаємодії : на пошану київ. митрополита Євгенія (Болховітінова) : матеріали четвертої Міжнар. наук. конф., (18-19 трав. 2006 р.) / [ред. рада : С.П. Кролевець та ін.; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник та ін.]. – К.: Фенікс, 2007. – 149 с.
 1. Преловська І. Методика досліджень біографій діячів УАПЦ 1920 – 1930-х років у контексті едиційної археографії // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського . – 2006. – Вип. 16. – С. 521-530. – Бібліогр. : 19 назв.
 1. Прибєга Л.В. Дерев’яні храми Українських Карпат. – К.: Техніка, 2007. – 168 с.: іл. – (Нац. святині України).
 1. Прокоп’юк О. Персонал канцелярії Київської духовної консисторії (1721-1786 роки) : спроба створення колективного портрету // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 351-390. – Бібліограф. : 103 назви.
 1. Путько-Стех А. Українські священники Закерзоння. Хроніка репресій. – Львів : Сполом, 2007. – 368 с.: іл. – (До 60-річчя проведення акції „Вісла”).
 1. Релігійна історія України в її датах / уклад. хронології релігій України А. Колодний, О. Недавня, П. Яроцький // Релігійна панорама. – 2007. – № 12. – С. 63-68.
 1. Релігійна мережа України / підгот. А. Колодний // Релігійна панорама. – 2007. – № 2. – С. 66-74.
 1. [Релігійне життя нинішньої України : наук. конф. Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, 19 груд. 2006 р.] // Релігійна панорама. – 2007. – № 12. – С. 39-65.
 1. Реутов А. Борисоглібська церква – Турова божниця // АНТ. – 2006. – № 16-18. – С. 19-25. – Бібліогр. : 32 назви.
 1. Рощина Л.О. Виховна робота в православних духовних освітніх установах України // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 3. – С. 36-40.
 1. Рудецький П. Греко-католицька церква в конфесійній структурі Луцька до половини XVII ст. // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.”. Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 394-406. – Бібліогр. : 68 назв.
 1. Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних архівних та бібліотечних фондів / редкол.: Л. Дубровіна (відп. ред.) та ін.; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 10. – 472 с.
 1. Савицька Л. Ікона з Ромен і культ Св. Варвари в Україні // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 4. – С. 58-59.
 1. Самофалова М.О. Економічні відносини світської влади і православної церкви в Україні до 1917 р.: міжвоєнна історіографія проблеми // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 11-18. – Бібліогр. : 22 назви.
 1. Самофалова М.О. Правові засади державно-церковних відносин в Україні за часів Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського в історіографії міжвоєнного періоду // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 28-32.
 1. Святненко А.В. Законодавче регулювання культурно-освітньої діяльності Православної церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) // Вісник ДАКККіМ. – 2007. – № 3. – С. 92-97.
 1. Свято-Рождества Христова Кафедральный Собор в г. Тульчин Винницкой обл. / сост. Р. Рудаков, В. Вигуржинский. – [Б. в. д.]. – Буклет.
 1. Селевич Ю.Л. До історії церковних покарань : використання єпитимій в практиці церковного суду // Народознавство. – 2008. – № 1-4. – С. 141-144.
 1. Сентюрін В. Під омофором Матері Божої Києво-Братської // Київ. – 2007. – № 5. – С. 183-186.
 1. Сенченко Н.М. Історія Браїлівського жіночого монастиря (ХІХ - ХХ ст.) // Праці Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 202-212. – Бібліогр. : 20 назв.
 1. Сінкевич Н. Релігійні культи домініканських монастирів Волині як вияв духовного життя і місіонерської роботи ордену // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 63-76. – Бібліогр. : 32 назви.
 1. Сітарчук Р. Зародження адвентизму на теренах Волинської і Подільської губерній // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 4. – С. 114-119.
 1. Скочиляс І.Я. Барський унійний крилос на Поділлі та його інституційний розвиток в 1747-1795 роках // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 175-189. – Бібліогр. : 40 назв.
 1. Стех Я. Акція „Вісла” продовжується над українськими церквами // Самост. Україна. – 2007. – Річ. LIX (59), ч. 1. – С. 44-47; ч. 2. – С. 50-63.
 1. Таранець С.В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського, Музей історії та культури старообрядства України. – К. : Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського, 2007. – 454, [1] с.
 1. Тарасенко О. До історії закриття Рихлівського Миколаївського монастиря / О. Тарасенко, Л. Болва // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 66-73.
 1. Тарнопольська І.О. Києво-Печерська лавра та гурток її діячів як найбільш значний культурно-ідеологічний заклад Наддніпрянської України XVII століття // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 122-130. – Бібліогр. : 17 назв.
 1. Терещенко-Кайдан Л. Грецький церковний спів та українські ірмолої XVI -XVIII ст. // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 130-137.
 1. Тищенко К.М. Східні й західні церкви IV –VII ст. у топонімії України // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 127-134.
 1. Толочко Л. Зелені насадження на території Києво-Печерського монастиря і проблема вирішення озеленення у монастирських комплексах // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 30-41.
 1. Трембіцький А.М. Є.Й. Сіцінський як дослідник подільської церкви // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 179-190. – Бібліогр. : 96 назв.
 1. Тригуб О.П. Православна церква 1920 – 30-х років на Херсонщині : спроба реконструкції архівних джерел // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 174-178.
 1. Труди Київської Духовної Академії. № 7 : ювіл. збірник / редкол. : М. Забуга та ін.; Укр. Православна Церква. – К., 2007. – 207 с.
 1. Турій О. Історичні аспекти поняття „канонічної території” // Релігійна панорама. – 2007. – № 11. – С. 54-60.
 1. Туров И.В. К вопросу об учении хасидов о миссии праведника : (проповеди р. Авраама Малаха из Фастова) // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 59-69.
 1. Филипович Л. Міжнародний міжрелігійний діалог та участь в ньому християнських церков України // Релігійна панорама. – 2007. – № 11. – С. 39-52.
 1. Харьковщенко Є.А. Християнство в Україні : курс лекцій : навч. посібник / Є.А. Харьковщенко, Ю.Є. Харьковщенко. – Біла Церква, 2005. – 202 с.
 1. Хіміч Я. З історії православних церковних музеїв (давньосховищ) в Україні // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 4. – С. 40-43.
 1. Хіміч Я. Фондові зібрання церков і релігійних організацій України у культурно-мистецьких вимірах // Бібл. планета. – 2007. – № 2. – С. 8-10.
 1. Церква Успіння Пресвятої Богородиці в селі Кобижча / упоряд. В.М. Домбровський. – К., 2007. – 32 с.
 1. Церковь в истории России / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М.: ИРИ, 1997 –

Сб. 7 / [отв. ред. В.М. Лавров, предисл. В.М. Лаврова, В.В. Лобанова]. – 2007. – 467, [1] с.: ил.


 1. Циганкова Е.Г. Вивчення Сходу у Київській духовній академії // Східний світ. – 2007. – № 2. – С. 142-153.
 1. Чопик-Микунда І. Св. Вознесенська церква в с. Теребля на Закарпатті. – Теребля, 2006. – 56 с.
 1. Чорі Ю. Все од Бога : зб. легенд, переказів та оповідей про монастирі, церкви, каплиці, хрести, дзвони, віру, молитву, душу. – Ужгород : „Іва Профі”, 2005. – 216 с. – (Легенди Срібної Землі).
 1. Чучко М. Православна церква Буковини і особливості її взаємин з українською та східнороманською етнічними спільнотами в 1774-1918 рр. // Слов’ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 539-553.
 1. Чучко М. Феномен буковинської толерантності в контексті взаємин православних з представниками інших конфесій у XIV – на початку ХХ ст. // Історична панорама : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Вип. 3. – С. 21-32. – Бібліогр. : 42 назви.
 1. Шафран А. Евреи, христиане и наследие Холокоста : главы из книги / сокр. пер. с фр. Д. Розенфельда; под ред. Б. Белецкого, К. Сиверцевой. – Одесса : Студия „Негоциант”, 2005. – 146 с.
 1. Шевцова Г. Дерев’яні церкви України. – К.: Грані-Т, 2007. – 376 с.
 1. Шевченко В. Українська богословська думка в проблематичному зрізі доби незалежности (православний та греко-католицький вимір) // Визвол. шлях. – 2007. – № 8. – С. 39-52.
 1. Шнира В.В. Православна церква в Україні в період зміцнення тоталітарної держави : (1932-1940 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 119-123.
 1. Шугаєва Л. Православне сектанство : єговісти-ільїнці, мальованці // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 79-94.
 1. Шугаєва Л.М. Православне сектанство в Україні : особливості трансформації : монографія. – Рівне, 2007. – 320 с.
 1. Шугальова І.М. Модернізація єпархіальних структур православної церкви в Україні в другій половині ХІХ ст. // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С. 208-219.
 1. Шугальова І.М. Трансформація організаційного устрою православної церкви Південної України наприкінці XVIII – початку ХХ ст. // Сум. старовина. – [2006]. – № ХХ. – С. 136-141.
 1. Щавинская Л. Народные издания Польской Православной Церкви на польско-белорусско-украинском и белорусско-украинско-русском пограничье : 1920-е – 2000-е гг. // Слов’ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 412-420.
 1. Щербяк Ю.А. Концептуальні засади освітньої доктрини Української Греко-Католицької Церкви в ХХ столітті : монографія. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2006. – 587 с.: іл., табл.
 1. Яковенко А.І. Християнські духовні цінності : святоотцівське вчення, актуалізація досвіду (релігійно-патрологічний аспект) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. XVIIІ. – С. 184-189.
 1. Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. – К.: Вид. дім „Києво-Могилян. акад.”, 2007. – 304 с. – Бібліогр. : с. 259-275.

Див. також № : 138, 458, 462, 600-602, 642, 669, 1143, 1414, 1658, 1758, 1836, 2639, 3238, 3239, 3266, 3398, 3592, 3610, 3936, 4133, 4300, 5605.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка