Міністерство культури і туризму України Державний заклад


УКРАЇНА У ПІВНІЧНІЙ ВІЙНІСторінка25/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   56

6. УКРАЇНА У ПІВНІЧНІЙ ВІЙНІ


 1. Ганичев В. Полтавская битва // Роман-журнал ХХІ век : путеводитель русской литературы. – 2007. – № 4. – С. 2-7.7. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ


 1. Огуй О. Монетні двори Австрії як центри емісій для Буковини (1774-1853) // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 262-303. – Бібліогр.: 88 назв.
 1. Портнов А. В. Селянство Правобережної України між польською шляхтою і Російською імперією (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 156-161. – Бібліогр.: 15 назв.
 1. Стрішенець О. Виробництво паперу у Східній Галичині в другій половині ХVІІІ ст. // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – Вип. 19. – С. 45-47.8. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Александрович В. Київський гравер єромонах Теофан та його дереворит 1665 року „Єрусалим град святий” // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 76-79.
 1. Александрович В. „Моління” – нововідкритий шедевр київського малярства другої половини ХVІІ століття // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 55-68.
 1. Алексієвець Л. Києво-Могилянська академія та її значення в історії українського народу // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 365-389.
 1. Войтенко Ю. М. Відродження української еліти в Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. 12. – С. 136-142. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Гетьман Мазепа – меценат / публ. М. Возняка // Чумац. шлях. – 2007. – № 1. – С. 5.
 1. Горенко Л. Болонський університет та його зв’язки з Україною : (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 323-328.
 1. Горенко Л. Мовна культура козацько-гетьманської держави другої половини ХVІІ- ХVІІІ ст.: (за матеріалами праць І. Огієнка) // Мистецтвознав. записки. – 2006. – Вип. 9. – С. 144-154.
 1. Горенко Л. 32 роки біля керма капели : діяльність М. Ф. Полторацького в контексті збереження національних традицій // Укр. культура. – 2007. – № 8. – С. 34-35.
 1. Горенко Л. І. Українсько-російські культурні зв’язки у ХVІІІ ст.: (про діяльн. українців-клишоран Олександро-Нев. монастиря) // Культура і сучасність. – 2006. – № 2. – С. 92-100.
 1. Горенко Л. І. Українці у складі Придворного імператорського оркестру (ХVІІ – початок ХІХ століття) //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. ХVІІ. – С. 68-79. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Грипась В. Во славу Божу храми будував // Персонал. – 2007. – № 10. – С. 30-31.
 1. Громченко В. В. Народження та розвиток конструкції кларнета (кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.) // Культура і сучасність. – 2007. – № 1. – С. 130-136.
 1. Денисенко В. Люди шляхетного складу думок : дипломати – вихованці Києво-Могилянської академії // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 120-132.
 1. Завальнюк О. М. Ідея університету та університетські проекти українців у 60-х рр. ХVІІ с. – 80-х рр. ХVІІІ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 46-60. – Бібліогр.: 73 назви.
 1. Іваненко О. А. Вплив французької культури на творчість майстрів української літератури кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 40-46.
 1. Казанжи О. Українська національна ідеологія у творчості Василя Капніста // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 1. – С. 47-50.
 1. Кудрявцев П. Освітні мандрівки вихованців Київської академії за кордон у ХVІІІ ст. // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 467-478. – Бібліогр. 13 назв.
 1. Лавріненко О. Педагогічна майстерність у духовній та світській педагогічних системах Києво-Могилянської Академії ХVІІ-ХVІІІ ст. // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – 2007. – Вип. 1-2. – С. 203-210.
 1. Ленченко В. О. Невідомий проект церкви для Запорозької Січі 1764 року // Пр. наук.–дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 64-68.
 1. Медведик Ю. Українська духовна пісня ХVІІ-ХVІІІ століть. – Львів : Вид-во Укр. Католиц. Ун-ту, 2006. – 324 с., 17 іл.
 1. Миловидов Л. Проекти університету в Києві у другій половині ХVІІІ ст. // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 453-466. – Бібліогр.: 18 назв.
 1. Недосєкіна Т. В. Система освіти в Україні у ХVІ-ХVІІІ століттях // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 217-221. – Бібліогр.: 14 назв.
 1. Петрашик В. Сюжет „Христос – виноградна лоза” в українському іконописі // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 3. – С. 124-125.
 1. Петренко А. Микола Новиков (1744-1818) та його науково-історичні видання в колекції Університету св. Володимира // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 150-154. – Бібліогр.: 39 назв.
 1. Василь Степанович Попов і його книжкове зібрання в Науковій бібліотеці Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 35-36.
 1. Пульнар Я. Загадка Іоана Георгія Пінзеля // Укр. культура . – 2007. – № 12. – С. 28-31.
 1. Рева Л. Він жив і творив на Чернігівщині. До портрета Лазаря Барановича : історіографія і бібліографія // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 1. – С. 29-33. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Романова А. А. «Мир с Богом человеку» Иннокентия Гизеля : несколько штрихов к истории издания // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 88-89.
 1. Рылов А. Л. «Чумной герой» : [основоположник эпидемиологии Д. С. Самойлович (1744-1805)] // Моск. журн. – 2007. – № 11. – С. 7-9.
 1. Рябцева І. Духовні скарби : долі, натхнення, пам’ять... : Роздуми про життя і творчу спадщину Д. С. Бортнянського та М. С. Березовського // Свічадо. – 2006. – № 2. – С. 98-104.
 1. Рубцова О. Л. Жак-Луї Дессеме – перший директор Імператорського Одеського ботанічного саду : (до 250-річчя від дня народж.) / О. Л. Рубцова, О. М. Слюсаренко, З. К. Клименко // Інтродукція рослин. – 2007. – № 2. – С. 95-100.
 1. Самойленко Г. В. Розвиток культури на Північному Лівобережжі України у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. / Г. В. Самойленко, С. Г. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 243 с. : іл., портр.
 1. Симчич М. В. Визначення джерельної бази для дослідження викладання філософії у Києво-Могилянській академії у ХVІІ-ХVІІІ ст. // Магістеріум : іст.–філософ. студії. – 2006. – Вип. 23. – С. 43-48. – Бібліогр.: 18 назв.
 1. Скринник М. А. Наративні практики української ідентичності : доба Романтизму : монографія. – Львів : Каменяр, 2007 . -367 с.
 1. Соломонова Т. Р. Книговидання у маєтках польської шляхти Поділля : польське, єврейське, старообрядницьке (ХVІІ – перша третина ХІХ ст.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 327-337. – Бібліогр.: 46 назв.
 1. Трофимук О. Літературна спадщина гетьмана Пилипа Орлика // Дзвін. – 2007. – № 8. – С. 103-132.
 1. Чернова О. Перший український університет у м. Батурині 1760 року // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 441-452.
 1. Шевченко В. Славетний мандрівник : (до 260-річчя з дня смерті В. Г. Григоровича-Барського) // Географія та основи економіки в шк. – 2007. – № 4. – С. 52-55.
 1. Шевчук В. Чернігівський поет другої половини ХVІІ – початок ХVІІІ ст. Іван Орновський // Сіверян. літопис. – 2007. – № 6. – С. 53-60.
 1. Шендеровський В. Основоположник вітчизняної епідеміології [Д. Самойлович] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 237-240.
 1. Шендеровський В. Стефан Стубелевич – видатний український фізик ХVІІІ ст./ В. Шендеровський, Г. Гуртовий, Л. Кравчук // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 281-287.
 1. Шендеровський В. Український вчений-винахідник [С. Стубелевич] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 191-194.
 1. Шестаков А. Поцілований Богом... : [І. Пінзель] // Україна. – 2007. – № 11. – С. 88-91.
 1. Шкурган О. Українська пам’ятка партесних творів кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття з варшавського книгосховища // Студії мистецтво-знавчі. – 2006. Чис. 4. – С. 7-15.
 1. Шудрик І. Філософська освіта у Харківському колегіумі // Філос. думка. – 2007. – № 2. – С. 65-76.
 1. Яремчук А. Диво Артемія Веделя в Києві // Укр. культура. – 2007. – № 10. – С. 18-21.

Див. також № : 1273-1276.


285-річчя від дня народження Г. С. Сковороди


 1. Денисенко В. „Чи не найзнаменитіша українська особистість ХVІІІ століття” // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 28-34.
 1. Добко Т. Сучасний розвиток бібліографічної Сковородіани // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – С. 9-13.
 1. Попович М. Григорій Сковорода : філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 255 с.
 1. Родников В. Життя, вчительство і педагогічні погляди Г. С. Сковороди // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 489-498.
 1. Ушак В. Сократ і Г. Сковорода : погляди і позиції // Сіверян. літопис. – 2007. – № 6. – С. 153-155.
 1. Шибанов Г. Інтелектуально-мистецьке оточення Григорія Сковороди на Слобожанщині у 60-х р. ХVІІІ ст. // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 151-159.VІІ. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ ПОЛ. ХІХ ст.
1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Джерела


 1. Дмитревский М. И. Картина Крыма или краткое описание татар и других народов в Таврии живущих / Ф. Х. Хайбуллаева // Праці Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 151-178.
 1. Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812-1815 гг.) : сб. / Гос. публ. ист. б-ка России. – М.: ГПИБ, 2006. – 671 с.
 1. Адальберт Гординський де Федькович крізь призму часу і новознайдених архівних документів (спроба реставрації заретушованого) / публ. і вступ підгот. : Л. Коновалець, М. Никирса // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 145-149.


Огляди джерел


 1. Бочан П. Німецький професор про Україну в середині ХІХ століття // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 52-56.
 1. Варварцев М. Чорноморська торгівля початку ХІХ ст. : проекти і проблеми становлення : (за документами підприємця і дипломата Раффаеле Скассі) // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 278-288. – Бібліогр.: 40 назв.
 1. Дзагалов А. Формирование и переселение «малороссийских казачьих полков» на территорию Терской области : сопоставление и сравнительный анализ архивных сведений // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 88-106. – Бібліогр.: 72 назви.
 1. Журбелюк Г. Сторінки розвитку політико-правової культури України // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 44-58. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Куценко Н. А. Духовно-академическая философия в России первой половины ХІХ века : киевская и петербургская школы : (новые материалы). – М., 2005. – 138 с.
 1. Литвинова Т. Ф. Можливості фамільних архівів у дослідженні інтелектуальної історії України першої половини ХІХ століття // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 78-81.
 1. Тоцька Ж. Документальні публікації з історії Північного Лівобережжя на сторінках „Черниговских губернских ведомостей” (дореформений період) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 80-85. – Бібліогр.: 40 назв.

Див. також № 3434.


Історіографічні дослідження


 1. Гончарук Т. Г. Міжнародний транзит через землі Наддніпрянської України першої половини ХІХ ст. : історія вивчення // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3.– С. 167-175. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Гордуновський О. Хлібна торгівля в Україні у ХІХ ст. : висвітлення деяких аспектів проблеми в історіографії 30-х років ХІХ – середини 80-х років ХХ ст. / О. Гордуновський, О. Гуржій // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 517-527.
 1. Заник Л. Проблема москвофільської орієнтації за доби галицької „весни народів” 1848 року в українській історіографії / Л. Заник, Б. Савчук // Схід. – 2007. – № 1. – С. 49-53. – Бібліогр.: 35 назв.

Див. також № 3449.


2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК


 1. Баличева Л. В. Документальна основа історії створення та організації пожежної безпеки в Україні у ХІХ – початку ХХ ст. // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 81-86.
 1. Бачинська О. А. Дунайські козаки й українські жителі Південної Бесарабії : порівняльний аналіз майнового розшарування 30-60-ті роки ХІХ ст. // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту . – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 124-132. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Богачик Т. С. Адміністративний устрій та органи правління Північної Бессарабії в дореформенний період // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 232-239. – Бібліогр. : 18 назв.
 1. Гончарук Т. Г. „Одесько-кавказький транзит” у 1820-1850-х рр. : правовий аспект // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 107-113. – Бібліогр. : 22 назви.
 1. Гончарук Т. Г. Транзит Броди-Одеса в першій половині ХІХ ст. : історико-правовий аспект // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 95-102. – Бібліогр.: 46 назв.
 1. Доник О. М. Промислове підприємництво дворянства України в ХІХ ст. : урядова політика, особливості розвитку, галузеві напрямки // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 18-41. – Бібліогр.: 99 назв.
 1. Зякун А. І. Українське селянство в Російській імперії ХІХ ст. : становище, проблеми та пошуки їх вирішення // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 279-293.
 1. Крижановська О. О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-50-х рр. ХІХ ст. // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 130-142. – Бібліогр.: 82 назви.
 1. Машкін А. Ставлення російського уряду до селянства України (на прикладі імперського законодавства 1796-1861 рр.) // Історія в шк. – 2007. – № 7-8. – С. 4-12.
 1. Мащенко А. Колонія Нові Мизиричі та її роль у соціально-економічному розвитку України (перша половина ХІХ ст.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 6. – С. 132-137.
 1. Молчанов В. Життєвий рівень чиновників правоохоронних установ в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. – К., 2007. – 113 с.: іл.
 1. Молчанов В. Рівень життя селян у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 80-94. – Бібліогр.: 85 назв.
 1. Нестеренко Л. Формування бюджетів волостей у Чернігівській губернії І половини ХІХ ст. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 29-37. – Бібліогр.: 39 назв.
 1. Нечитайло В. В. Формування підприємницької форми господарювання в аграрному секторі України в умовах кризи кріпосництва (початок – середина ХІХ ст.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 61-68. – Бібліогр. : 27 назв.
 1. Орлик В. М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період : монографія. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2007. – 631 с.
 1. Пиріг П. Промисловість Чернігівщини першої половини ХІХ ст. / П. Пиріг, О. Любич // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 119-123.
 1. Пиріг П. Селянське господарство Чернігівщині в першій половині ХІХ ст. / П. Пиріг, О. Любич // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 69-76.
 1. Пиріг П. Чернігівські козаки на початку ХІХ ст. / П. Пиріг, О. Любич // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 113-118.
 1. Решетченко Д. Природнокліматичні умови правобережних губерній та їх вплив на виробництво і продаж зерна в першій половині ХІХ ст. // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 107-114. – Бібліогр. : 35 назв.
 1. Руденко Н. Переселення населення Чернігівської губернії на Кавказ (30-і роки ХІХ ст.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 6. – С. 144-147.
 1. Скиданова А. В. Становлення та розвиток Благовіщенського ринку м. Харкова (30-ті роки ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісн Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 64-76. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Томулець В. Торговельні відносини Бессарабії із прикордонними губерніями України (1812-1868) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 165-175. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Філей Ю. В. Генезис кримінально-правових санкцій за злочини проти власності (ХІХ - перша половина ХХ ст.) // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 3. – С. 175-183.
 1. Шандра В. С. Формування бюрократії в Правобережній Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 143-158-Бібліогр: 66 назв.
 1. Шевченко В. Соціально-правовий статус банкірів і банківських установ Півдня України першої половини ХІХ ст. // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 124-131. – Бібліогр.: 35 назв.

Див. також № : 905, 1382, 3457, 3468, 3469, 3476, 3481, 3484, 3557.


3. УКРАЇНА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1812 р.


 1. Ададуров В. Досвід історичного уявлення : уряд Наполеона І про українські землі Російської імперії // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 405-428.
 1. Ададуров В. „Наполеоніда” на Сході Європи : уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. – Львів : Укр. Католиц. Ун-т, 2007. – 560 с.
 1. Кухарук О. В. Спроби поновлення козацтва на Правобережжі : комплектування української козачої дивізії в війну 1812-1814 років // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 244-247.

Див. також № 1812.


4. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ


 1. Висовень Д. І. Суспільно-політичні погляди князя М. Г. Рєпніна – генерал-губернатора українських земель (1816-1834 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 386-393.
 1. Грибовський В. В. „Козацькі” формування ногайців на початку ХІХ ст. // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 113-132. – Бібліогр. : 87 назв.
 1. Кривошея І. Уманська шляхта у польських повстаннях 1830-1831 та 1863-1864 років // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 107-123. – Бібліогр.: 80 назв.
 1. Прокудин Б. А. Идея славянского единства в политической мысли России ХІХ века. – М. : Соц. –полит. мысль, 2007. – 132 с.
 1. Стоянов Ф. Ф. Внутрішня служба Малоросійських кінних козацьких полків після польського повстання 1830-1831 рр. // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 99-107. – Бібліогр. : 33 назви.
 1. Уварова О. О. Вплив зовнішньополітичного курсу Російської імперії на становище греків Одеси на початку Грецької революції 1821-1829 рр. // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 215-223. – Бібліогр. : 41 назва.


Декабристи


 1. Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / наук. ред. Г. Д. Казьмирчук ; Ін-т історії України НАНУ. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007.

Т. 5. – 255 с.


 1. Туркевич В. Вирішальна подія 1812 року // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 168-169.


Кирило-мефодіївці


 1. Бойко М. П. Вплив ідей російського та українського слов’янофільства в поглядах членів кирило-мефодіївського товариства // Грані. – 2007. – № 3 (53). – С. 79-83.
 1. Ісаєнко О. До питання про місце П. О. Куліша в історії Кирило-Мефодіївського товариства // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 106-109.
 1. Кратко М. „Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними” : (до 160-річчя від часу заснов. Кирило-Мефодіїв. братства) // Світогляд. – 2007. – № 2. – С. 4-11.
 1. Цурканюк О. „О друзі ! О борці за істину святу !” : Кирило-Мефодіївське товариство в експозиції Національного музею Тараса Шевченка // Укр. культура. – 2007. – № 4. – С. 18-19.
 1. Яременко В. Питання участі Тараса Шевченка в Кирило-Мефодіївському братстві за історіософським виміром : долання стереотипів // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 496-517. – Бібліогр.: 89 назв.
 1. Яременко В. Тарас Шевченко та Кирило-Мефодіївське братство : долання стереотипів // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 59-77.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка