Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка29/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   56

7. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Альтер М. Шаги к мечте : очерк о нашем земляке – первопроходце Арктики Г. Я. Седове в честь 130-летия со дня рождения. – Донецк : Изд-во „Шилтон”, 2007. – 32 с.: ил., портр.
 1. Бабій В. І. Кленові листки болю і любові : [Есе, пов’язані з історією життя В. Стефаника]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 86 с. : іл., портр.
 1. Барабан Л. Орест Левицький у контексті модернової української культури початку ХХ століття (спроба дослідження) // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – Чис. 4. – С. 27-35. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Боулт Дж. Перепутья : [укр. модернизм (1910-1930 гг. ХХ ст.)] // Наше наследие. – 2007. – № 82. – С. 122-131.
 1. Веселовська Г. „Зачароване коло” Люцкана Риделя на театральних перехрестях Києва 1910-х рр. // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісн. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 409-414.
 1. Вихрущ В. Журнал „Наша школа” про проблеми навчання україномовних дітей Буковини та Галичини (1909-1914 рр.) // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 316. – С. 29-33.
 1. Войцехівська І. Дослідниця давнього українського письменства [В. П. Андріанова-Перетц] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 172-173.
 1. Гавдида Н. Малярські ремінісценсії в літературних творах Богдана Лепкого // Визвол. шлях. – 2007. – № 11. – С. 21-29.
 1. Гавдида Н. Формування літературно-малярського дискурсу у творчості Богдана Лепкого // Визвол. шлях. – 2007. – № 12. – С. 17-24.
 1. Головань Т. М. Роль детских оздоровительных колоний Крыма в общественном воспитании детей дошкольного возраста в начале ХХ в. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія : зб. ст. – Ялта, 2006. – Вип. 9, ч. 1. – С. 154-161.
 1. Горак Р. Довгополе : [Про Івана Франка] // Дзвін. – 2007. – № 1. – С. 132-139.
 1. Горак Р. Так де ж насправді помер Лесь Мартович ? // Дзвін. – 2007. – № 4. – С. 122-124.
 1. Горак Р. Щоб Кути не минути... : [Д. Кулик та його родина] // Дзвін. – 2007. – № 3. – С. 125-129.
 1. Гоян Я. „Милий, ти душу дав мені...” : про „Лісову пісню” Лесі Українки : есе. – К.: Веселка, 2006. – 55 с.
 1. Гринишина М. Між двома силами : неореалістичний абрис драматургії Володимира Винниченка // Студії мистецтвознавчі. – 2006.– Чис. 4. – С. 45-50. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Грінченко Б. Якої нам треба школи // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 700-733.
 1. Гуйванюк М. Галицькі та буковинські письменники у взаєминах з січовим рухом (1900-1014 рр.) // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 51-57. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Гуйванюк М. Марко Черемшина : невідоме й призабуте : наук. розвідки, публікації, док. – Снятин : ПрутПринт, 2007. – 105 с.: іл., портр.
 1. Димченко С. Кобзарський етнографічний концерт Гната Хоткевича (до 105-ї річниці Археологічного з’їзду) // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 89-93.
 1. Добровольська В. А. Деякі питання історії розвитку жіночої освіти Півдня України на початку ХХ ст. // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 139-150.
 1. Документи українського авангарду // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 65-66. – С. 514-804.
 1. Дяченко Н. Володимир Завітневич – вчений, педагог, громадський діяч // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 870-877. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Дяченко Н. Володимир Завітневич у колі професорсько-викладацької корпорації Київської духовної академії (1884-1911 рр.) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 502-514. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Єпик Л. І. К. А. Мацієвич – науковець, дипломат, громадсько-політичний діяч // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 125-135. – Бібліогр.: 64 назви.
 1. Єсюнін С. М. Проскурівські реальне та комерційне училища на початку ХХ ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 273-279. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Житарюк І. Йосип Племель : наукові здобутки // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 38-42.
 1. Загожа Г. Найневідоміша людина на Батьківщині : [В. Хавкін – вчений-бактеріолог] // Україна. – 2007. – № 10. – С. 59-61.
 1. Зеленська Л. І. Надія Кибальчич : Вибране. – Чернігів : РВК „Деснянська правда”, 2006. – 384 с.: портр.
 1. Зубалій М. Іван Піддубний – символ української сили та борцівської вправності : (до 135-річчя від дня народж.) // Фіз. виховання в шк. – 2007. – № 2. – С. 55-56.
 1. Зубкова Н. Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 8-10.
 1. Іваневич Л. А. Кость Широцький – науковець, громадсько-просвітницький та педагогічний діяч : історіографічний огляд праць першої третини ХХ ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 155-164. – Бібліогр.: 46 назв.
 1. Калмикова М. Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 42-45.
 1. Кінзерська Т. Славна і тяжка путь. До 140-річчя від дня народження видатної актриси Єфросинії Зарницької // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 17.
 1. Ковалик П. А. Хорова школа Олександра Кошиця // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 3. – С. 58-62.
 1. Ковальчук Л. До проблеми формування педалогічної науки в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 316. – С. 60-63.
 1. Колтачихіна О. Ю. Нові сторінки з життя фізика-теоретика Леона Йосифовича Кордиша // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4. – С. 61-70.
 1. Кострова М. Костянтина Малицька у видавничому русі Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 75-89. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Кудрявцев Л. У Ялті й Києві знову цвітуть хризантеми... : До 120-річчя від дня народж. талановитого композитора і поета Миколи Харито // Наука і суспільство. – 2007. – № 1-2. – С. 40-47.
 1. Лавренюк В. Національно-патріотичний пафос і загальнолюдські мотиви прози Богдана Лепкого // Іст.–літ. журн. – 2007. – № 13. – С. 166-178.
 1. Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття. – К.: Грані-Т, 2006. – 238 с.: іл., портр.
 1. Литвиненко А. С. Сторінки історії статистичної фізики в Україні (до 100-річчя побудови М. Смолуховським теорії броунівського руху) // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4. – С. 56-60.
 1. Ляснюк О. Л. Харизма як складова психологічного портрета Лесі Українки // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. „Дні науки” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки (18-22 квіт. 2005 р.) : зб. тез доп. та повідомл.. – Луцьк, 2006. – С. 139-142.
 1. Мельничук Я. Б. На вечірньому пруді : Ольга Кобилянська в остан. період творчості (від 1914 р.). – Чернівці : Букрек, 2006. – 214 с.: іл., портр.
 1. Миронюк Д. „Слово” Симона Петлюри. – Чернівці : Букрек, 2007. – 98 с.: іл.
 1. Міщук С. Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні // Бібл. вісн. – 2007. – № 4. – С. 23-36. – Прим.: 106 назв.
 1. Мориквас Н. Поетичний дебют Степана Чарнецького „В годині сумерку” // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 55-61.
 1. Нємченко І. В. Проблеми середньовічної культури в дослідженнях науковців Новоросійського університету // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 336-342. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Нестеренко В. А. О. І. Кільчевський – активний діяч українського просвітницького руху на Поділлі // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 146-154. – Бібліогр.: 22 назви.
 1. Нестеренко П. Він був майстром книжкового знака : (до 120-річчя від дня народж. Г. І. Нарбута) // Мистецькі обрії’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 401-405. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Новиков А. Джерела : [до 100-річчя від дня заснування першого дитячого театру] // Укр. культура. – 2007. – № 8. – С. 36-37.
 1. Новиков А. З історії дитячого театру Марка Кропивницького // Укр. літ. в загальноосвіт. школі. – 2007. – № 8. – С. 32-36.
 1. Орлова І. О. Життя присвячую кінематографу : Док. повість про засновника вітчизняного кінематографа О. Ханжонкова. – Донецьк : Промінь, 2007. – 128 с.: іл.
 1. Пазюра Н. До біографії Миколи Стороженка : Київська Перша гімназія та соціокультурне оточення (1909-1919) // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 133-154. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Палюх О. Бібліотека товариства львівських друкарів „Ognisko” – „Огнище” (1901-1914) : напрямки діяльності, репертуар фонду // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 169-184. – Бібліогр.: 67 назв.
 1. Панченко В. „Картинна галерея в долоні” : (робота Георгія Нарбута над ескізами гральних карт) // Музеї України. – 2007. – № 2-3. – С. 42-45.
 1. Парфенюк О. Образи поставали, мов живі. Мар’ян Крушельницький – актор, режисер, педагог // Укр. культура. – 2007. – № 3. – С. 8-9.
 1. Пасемко І. Іван Франко – кандидат на здобуття Нобелівської премії в 1916 році // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 62-63.
 1. Піхманець Р. „Іван Франко поставив мене малим наслідником своїм” (Василь Стефаник) // Слово і час. – 2007. – № 2. – С. 17-26.
 1. Прокопенко Л. Система управління освітою в Україні на початку ХХ ст. // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропет-ровськ, 2006. – Вип. 1 (23). – С. 3-13. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Рева Л. Незбагненна велич : Леся Українка в дослідженнях і критиці // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 7. – С. 41-44.
 1. Регідайло Н. Головна справа його життя : [В. Доманицький] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 9. – С. 46-48.
 1. Регідайло Н. Нестор української етнографії [Я. Новицький] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 11. – С. 49-51.
 1. Ржевська М. Українська національна композиторська школа першої третини ХХ століття : ідейно-художні настанови та зміна поколінь // Мистецькі обрії’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 237-245. – Бібліогр.: 15 назв.
 1. Рибак І. В. Етнографічні надбання Костя Широцького / І. В. Рибак, Л. А. Іваневич // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 242-251. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Рибчинська Н. Бібліографічне бюро у Львові (1910-1914) : принципи поточного реєстру української книги // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 90-99. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Романенко Г. О. Полістилістичні мистецькі об’єднання початку ХХ ст. як засіб самоорганізації культурного простору України і розбудови новітньої української культури // Культура України : зб. наук. пр. – Х., 2007. – Вип. 18. – С. 94-103. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. „ Романтик екрана” : до 130-річчя від дня народж. О. Ханжонкова : листок-сигнал / уклад. І. А. Пилипенко ; Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2007. – 8 с.
 1. Сахній М. Нормативно-правова база діяльності земств в Україні у сфері управління народною школою (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 316. – С. 153-157.
 1. Семенко І. Михайль Семенко – основоположник українського футуризму (1892-1937) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 65-66. – С. 15-57.
 1. Серебряный век : диалог культур : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. С. П. Ильёва (26-27 окт. 2006 г. / отв. ред. Н. М. Раковская. – Одесса : Астропринт, 2007. – 629 с.
 1. Середа Н. Тематичний спектр видань Якова Оренштайна // Друкарство. – 2006. – № 5. – С. 89-92.
 1. Скорульська Р. Літопис життя і творчості Миколи Лисенка – джерела, пошуки, проблеми відновлення реалій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 553-558. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Старовойтенко І. Володимир Леонтович і перша щоденна українська газета „Громадська думка” (1905-1906) та її наступниця „Рада” (1906-1914) // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С. 34-38.
 1. Стинська В. Зміст початкової освіти у Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 316. – С. 157-166. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Сукманська Н. Автор „мертвої петлі” : до 120-річчя від дня народж. автора [П. М. Нестерова] // Наука і суспільство. – 2007. – № 1-2. – С. 28-30.
 1. Тимошенко Т. Федір Лизогуб і земська освіта // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 98-103.
 1. Тимчук Л. Організаційно-методичне забезпечення освіти дорослих у структурі державного народного шкільництва Буковини (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 316. – С. 176-182. – Бібліогр.: 26 назв. 1. Титаренко С. А. Становлення філософських поглядів Миколи Бердяєва у період 1904-1907 рр. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. ХVІІІ. – С. 96-104.
 1. Ткаченко І. Ю. Тищенко (Сірий) – права рука М. Грушевського у київських справах // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 417-425.
 1. Умрик В. Кироло Григорович Стеценко : до 125-ї річниці від дня народж. // Музеї України. – 2007. – № 1. – С. 38-40.
 1. Успенська Л. В. Григорій Світлицький. 1878-1948 : сторінками життя і творчості / Л. В. Успенська, Л. Горбенко. – К.: Кий, 2007. – 238 с.: іл.
 1. Федоренко Л. Становлення української національної школи на початку ХХ століття на Буковині / Л. Федоренко, А. Федоренко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 316. – С. 183-185.
 1. Фрайт О. Микола Лисенко та Олександр Олесь : життєві паралелі та творчі перехрестя // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 4. – С. 33-39. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Ханко В. Мистецтвознавча думка полтавців на початку ХХ ст. // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 633-636.
 1. Хапланов Н. В. Романтик экрана : худож.-докум. повесть об основателе отеч. кинематографа Александре Ханжонкове. – Донецк : Промінь, 2007. – 389 с.: ил., портр.
 1. Харитонова В. Ф. Творчість Івана Франка і музична культура України // Культура України : зб. наук. пр. – Х., 2007. – Вип. 18. – С. 103-112.
 1. Хітрова Т. В. Особливості становлення періодики національних меншин у Запорізькому краї на початку ХХ ст. // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – 2007. – № 1. – С. 136-140.
 1. Хорунжий Ю. Микола Садовський – талановитий письменник, перекладач // Зона. – 2007. – № 21. – С. 167-169.
 1. Чабан М. Піонер українського кіно : [про кіномитця Д. Сахненка (1875-1930)] // Свічадо. – 2006. – № 2. – С. 110-116.
 1. Чуткий А. М. В. Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 84-92. – Бібліогр.: 49 назв.
 1. Шаров В. Журнал „Україна” сто років тому / В. Шаров, Т. Чорнолуцька // Україна. – 2007. – № 6-7. – С. 58-59 ; № 8-9. – С. 62-63 ; № 10. – С. 62-63 ; № 11. – С. 60-62 ; № 12. – С. 64-65.
 1. Шелудько С. В. О. М. Бекетов – великий зодчий України / С. В. Шелудько, С. В. Петраш, А. І. Гусар. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 41 с.: іл., портр. – Бібліогр.: 22 назви.
 1. Ширинский Н. А. «Отцвели уж давно хризантемы в саду…» : [о композиторе Н. И. Харито] // Моск. журн. – 2007. – № 5. – С. 57-62.
 1. Шологон Л. Джерела про життєвий та творчий шлях Марка Черемшини (1874-1927 рр.) // Схід. – 2007. – № 3. – С. 62-65. – Бібліогр.: 55 назв.
 1. Шоломова С. Б. „О личностях неповторимых” : [В. Г. Короленко] // Мир библиографии. – 2007. – № 3. – С. 63-70.
 1. Шуйський Ю. Д. До 150-річчя від дня народження Г. І. Танфільєва // Укр. геогр. журн. – 2007. – № 1. – С. 64.
 1. Якимович Б. Чи міг Адам Міцкевич бути автором драми „Wielka utrata” ? // Схід. – 2007. – № 2. – С. 60-64. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Ямаш Ю. В. Труш малює Італію. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 143 с.: іл., портр.
 1. Ясь О. В. В. Липинський та неоромантизм // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 75-95. – Бібліогр.: 133 назви.

Див. також № : 3, 176, 199, 306, 370, 1216, 1837, 2029, 2448, 2536, 2544, 3854, 3867, 3870, 3873, 3878, 3885, 3890, 3892, 3903, 3911, 3915, 3923, 3932, 3935, 3938, 3949, 3955, 3957, 3958, 3967, 3968, 3970, 3976, 3982, 3987, 3996-3998, 4451.Х. УКРАЇНА В 1917-1920 рр.
1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Джерела


 1. Вишневская М. Дневник харьковской гимназистки. 20 августа 1917 – 27 апреля 1918. – Х., 2007. – 158 с.
 1. Ф. Э. Дзержинский – председатель ВЧК – ОГПУ, 1917-1926 : [сб. док. / сост. А. А. Плеханов, А. М. Плеханов ; Междунар. фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева)]. – М.: МФД : Материк, 2007. – 868 с. – (Россия. ХХ век. Документы / под общ. ред. А. Н. Яковлева). – Аннот. имен. указ. : с. 712-799.
 1. Записки гуляйпільського анархіста Вольдемара Антоні / упоряд. В. Чоп ; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня. Східний ін-т українознав. ім. Ковальських, Запоріз. філ. – Запоріжжя : РА „Тандем-У”, 2006. – 135 с.: іл.
 1. Ігнатьєв М. Сторінки щоденника / публ. док. О. Скрябіна // Військ.–іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 80-96.
 1. Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны, 1918-1922 гг. : сб. док. / отв. сост. : И. А. Зюзина и др. ; отв. ред. и авт. предисл. Л. Б. Милякова ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения, Гос. арх. Рос. Федереции. – М.: РОССПЭН, 2007. – ХХХVІ, 995 с., 10 л. ил.
 1. Письма монархистов Поместному Собору Православной Российской Церкви. Август – октябрь 1917 г. / публ. подгот. М. А. Бабкин // Ист. архив. – 2007. – № 4. – С. 130-145.
 1. Редько К. Зіниці сонця : Автобіографічна повість. 1935 : фрагменти / публ. Д. Горбачова // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 492-517.
 1. Судейкина В. А. Дневник, 1917-1919 : Петроград – Крым – Тифлис / подгот. текста, вступ. ст., коммент. И. А. Меньшовой. – М.: Рус. путь : Книжница, 2006. – 671 с., 8 л. ил.

* * *


 1. Гуммерус Г. Київ у серпні та вересні 1918-го року // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 66-94.
 1. Ковальчук М. Невідомі спогади генерала М. Омельяновича-Павленка // Історія та історіографія в Європі. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 166-169.
 1. Омельянович-Павленко М. В. (1878-1952). Спогади командарма (1917-1920) / упоряд., авт. передм. та комент. М. Ковальчук. – К.: Темпора, 2007. – 607 с.:іл., портр.

Див. також № 4022.


Огляди джерел


 1. Білокінь С. І. Нові студії з історії большевизму. І-ІІІ / НАН України, Ін-т історії України, Центр культурол. студій. – К.: Ін-т історії України, 2006. – 312 с. – Бібліогр.: 805 назв.
 1. Білокінь С. І. Нові студії з історії большевизму. І-VІІІ / НАН України, Центр культурол. студій, Ін-т історії України. – 2-е вид., розшир., допов. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2007. – 410 с.
 1. Воронский А. К. Статьи в одесской периодике (1917-1918 гг.). – М.: Антиква, 2007. – 161 с.
 1. Сахно І. Листування Володимира Винниченка як джерело для зображення просопографічного портрету // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 389-400. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Сурай Ю. І. Преса російських політичних партій про національно-визвольний рух в Україні (1917 рік) // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 149-161. – Бібліогр. : 54 назви.
 1. Турченко Ф. Г. Утворення Української Центральної Ради : джерела та їх інтерпретації // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 63-77. – Бібліогр.: 63 назви.

Див. також № : 4029, 4032.


Історіографічні дослідження


 1. Бабічева О. С. Історіографія дослідження анархістського руху в Україні в добу національно-демократичної революції 1917-1921 рр. // Грані. – 2007. – № 6 (56). – С. 12-17.
 1. Бойко О. Д. Проблеми історії Української революції (1917-1921 рр.) в „Українському історичному журналі” // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 82-93. – Бібліогр.: 27 назв.
 1. Демчучек О. Військове будівництво доби Директорії УНР у працях сучасних українських істориків // Воєнна історія. – 2006. – № 1-3. – С. 55-61.
 1. Кривець Н. Українсько-німецькі відносини у 1918-1933 рр. : історіографія проблеми // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 453-465. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Лабур О. Трансформація гендерних відносин в Україні (1917-1939 рр.) : вітчизняна історіографія проблеми // Університет. – 2007. – № 2. – С. 61-69.
 1. Парандій В. Проблеми військової історіографії національно-демократичної революції 1917-1920 рр. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 286-293.
 1. Стопчак М. Основні етапи військового будівництва за доби Директорії УНР : (до історіографії проблеми) // Іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 30-43.
 1. Стопчак М. Соціально-економічна політика Директорії УНР : до історіографії проблеми // Іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 13-22. – Бібліогр.: 45 назв.
 1. Удод О. Історіографія Донецько-Криворізької радянської республіки // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 221-228. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Шевырин В. М. Революция 1917 г. : переосмысление в зарубежной историографии // Россия и современный мир. – 2007. – № 1. – С. 53-77.

Див. також № : 2754, 2906.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка