Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВОСторінка3/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ)

 1. Андрєєв В. Історія однієї зниклої праці або про те, що відбувається із знищеними рукописами (робота Д. Дорошенка "Дмитро М. Бантиш-Каменський і його "История Малой Россіи"") // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 2. – С. 5-13.
 1. Атаманенко А. Українська зарубіжна історіографія : до проблеми образу // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 255-283. – Бібліогр. : 91 назва.
 1. Баженов Л.В. Історія Волині й Поділля в дослідженнях польських науковців - україністів ХХ – початку ХХІ ст. // Наук. пр. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 252-265. – Бібліогр. : 52 назви.
 1. Близняк М. Гетьманщина в творчому доробку проф. В.А. Дядиченка (1909-1973) // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 152-168. – Бібліогр. : 76 назв.
 1. Бойко Н. І. Соборницьке підгрунтя історичної концепції Михайла Максимовича // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 268-273.
 1. Бондаренко Г.В. Археологія і пам'яткознавство Волині : історіографічний огляд (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 150-157.
 1. Бурлака Г. Дійові особи : Німфа, Пасічник, Ратай, Хлопець, Перебендя та інші. Нотатки публікатора // Слово і час. – 2007. – № 4. – С. 70-76.
 1. Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти : очерки рус. полит. лит. от Владимира Святого до конца XVII в. – М.: Территория будущего, 2006. – 365, [1] с.
 1. Ващенко В. До проблеми визначення контекстів „Звичайної схеми...” Михайла Грушевського // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 78-97.
 1. Ващенко В.В. "Історія як фізика" : М. Грушевський у пошуках універсальних законів історичної дії // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 138-152. – Бібліогр. : 53 назви.
 1. Ващенко В. Методологія Михайла Грушевського у контексті "філософії життя" // Київ. старовина. – 2007. – № 4. – С. 79-103.
 1. Верба І. Володимир Іконников про Петра І і його добу / І. Верба, Л. Жицька // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 63-70. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Вербиленко Г. А. Економічна історія України в працях О. П. Оглоблина (1920-1930-ті рр.) // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 281-294. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Виноградов Г. Становлення давньоруської державності в сучасній українській історіографії : стереотипи та нові дослідницькі обрії // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 108-111.
 1. Вялова Ю. Розробки теоретичних питань національного розвитку в науковій спадщині Леона Василевського // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 304-312. – Бібліогр. : 23 назви.
 1. Гасиджак Л. Історіографія вивчення українців Донеччини у ХХ-ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : зб.наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 84-88. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Гіря К. Генеза донського козацтва та українські козаки : історіографія проблеми // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 28-45. – Бібліогр. : 77 назв.
 1. Гоцуляк В.В. Михайло Грушевський про соборність України в контексті минулого українського народу // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 70-75.
 1. Диренко П.В. Фортифікаційна архітектура Західної України у вітчизняній історіографії // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 1. – С. 101-107. – Бібліогр. : 30 назв.
 1. Діброва С. Остання праця "Нестора української етнографії" : Я.П. Новицький про історичну Хортицю // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 74-81.
 1. Дорошенко Д. Дмитро М. Бантиш-Каменський і його "История Малой Россіи" // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 2. – С. 15-73.
 1. Дружкова І. Історія кредитно-банківських закладів Півдня України ХІХ ст., як складова економічної історії України в роботах дослідників діаспори та зарубіжжя // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 119-139. – Бібліогр. : 52 назви.
 1. Дружкова І. Проблема колоніального становища економіки Наддніпрянської України у складі Російської імперії : історіографія ХХ ст. // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 124-128.
 1. Дячок О. Аналіз джерел з історії митних відносин на українських землях в роботах М.П. Ковалевського // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 362-379. – Бібліогр. : 63 назви.
 1. Журба О.І. "Неісторіографічне" в формуванні регіональної історіографії Слобожанщини // Харківський історіографічний збірник. – 2006. – Вип. 8. – С. 142-154. – Бібліогр. : 32 назви.
 1. Загорний І.А. Короткий нарис української історіографії. – К.: Варта, 2007. – 200 с.: портр.
 1. Закринична І. Історіографія вивчення наукової творчості Михайла Марченка // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 127-138. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Зашкільняк Л. Історіографічні аспекти українсько-польських взаємин у ХХ столітті // Історія та історіографія в Європі. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 105-129. – Бібліогр. : 37 назв.
 1. Заяць А. Стан вивчення міської проблематики Правобережної України ранньомодерного часу в сучасній українській історіографії // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 46-53. – Бібліогр. : 36 назв.
 1. Ільюшин І. Актуальні проблеми методології та історіографії українсько-польських відносин ХХ століття // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 395-404. – Бібліогр. : 30 назв.
 1. Клинова Г. Публікації О. Добровольського на сторінках журналу "Український історик" // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 100-118. – Бібліогр. : 62 назви.
 1. Ковальчук І. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова // Університет. – 2007. – № 4. – С. 102-109.
 1. Ковальчук О. Вивчення давньої історії України в період романтизму : історіографічні та джерелознавчі питання // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 6-15. – Бібліогр. : 20 назв.
 1. Ковальчук О. Історія джерелознавства : предмет та метод дослідження // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 225-228.
 1. Ковальчук О. Роль археології й джерелознавства у формуванні політичних стратегій суспільства (період романтизму) // Півд. архів. – 2006. – вип. 21. – С. 7-13.
 1. Колесник І. Регіональна історія в українській історіографії : практика і рефлексія // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 205-220.
 1. Колесников К. М. Інтелектуальна еліта в історіософії В’ячеслава Липинського // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 11-17. – Бібліогр.: 29 назв.
 1. Коляструк О.А. Предмет історії повсякденності : історіографічний огляд його ствновлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 174-184. – Бібліогр. : 57 назв.
 1. Корогод Л. П. Виборча кампанія і питання політичної культури суспільства в ідейно-теоретичній спадщині М. Грушевського // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 143-148.
 1. Корогод Л. П. Питання політичної культури суспільства в ідейно-теоретичній спадщині М. Грушевського // Грані. – 2007. – № 3 (53). – С. 121-126.
 1. Кульчицький С. Вплив війн і революцій ХХ ст. на історичну долю України // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 402-486. – Бібліогр. : 37 назв.
 1. Лиман С. Візантія і Русь у працях істориків українських земель Російської імперії в 1804-1874 рр. / С. Лиман, С. Сорочан // Слов'ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 471-478.
 1. Лиман С.І. Історія середньовічної Польщі в дослідженнях учених українських земель Російської імперії в 50-60-х рр. ХІХ ст. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 40-49. – Бібліогр. : 14 назв.
 1. Лиман С.І. Історія середньовічної Сербії в дослідженнях учених українських земель Російської імперії в 1804 – першій половині 1880-х рр. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 34-43. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Лиман С.І. Середньовічна історія Чехії в працях учених українських земель Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.) // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 21-31. – Бібліогр. : 37 назв.
 1. Литвиненко Р.О. Бабинська культура у фокусі археологічних студій С.Н. Братченка (до 70-річчя вченого) // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 116-119.
 1. Марчуков О.В. Россия, Украина и проблема "русской Галиции" // Вопросы истории. – 2007. – № 2. – С. 157-166.
 1. Мастера русской историографии : Борис Дмитриевич Греков (1882-1953) / публ. подгот. А.А. Чернобаев // Исторический архив. – 2007. – № 3. – С. 116-131.
 1. Мельник А. Проблема законів історії в сучасній українській соціально-філософській думці // Українознавство. – 2005. – № 4. – С. 149-154.
 1. Мокляк Я. Мова навчання у школах підавстрійської Галичини в сучасній польській та українській історіографії : до проблеми формування модерної національної свідомості українців // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 64-71.
 1. Музичко О. Внесок Ф.І. Леонтовича у дослідження історії Великого князівства Литовського // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 293-315. – Бібліогр. : 56 назв.
 1. Мухаметов Ф.Ф. Монгольский период в освещении консервативной историографии // Троицкий вестник. – 2006. – № 1. – С. 18-26.
 1. Нагірняк О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 60-78. – Бібліогр. : 49 назв.
 1. Нагірняк О.Р. Українознавчий доробок Івана Каманіна у структурі Історичного Товариства Нестора Літописця (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства.. – 2005. – Т. IV. – С. 194-198.
 1. Назаренко М.М. Історико-правовий аналіз нормативної бази щодо риболовства й охорони рибних запасів (ХIV-ХІХ) // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 4. – С. 87-92.
 1. Ніколаєць Ю. Основні напрямки розвитку вітчизняної історіографії суспільно-політичного життя України середини 1940-х – середини 1960-х рр. у контексті світової історичної науки // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 304-318.
 1. Пиріг Р. Проблема Холмщини у публіцистичних працях Михайла Грушевського (1905-1918 рр.) // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 123-132. – Бібліогр. : 29 назв.
 1. Пінчук Ю. А. Відображення елементів української національної ідеї в науковій творчості М. І. Костомарова // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 78-88. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Пінчук Ю. Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації Миколи Костомарова // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 54-60. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Пірко В. Соціально-економічний розвиток Півдня України в XVII-XVIII ст. у творчій спадщині А.О. Скальковського // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 281-292. – Бібліогр. : 26 назв.
 1. Піх О.М. Картотека Мирона Кордуби "Бібліографія історії України" : структура та принципи складання // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 175-183. – Бібліогр. : 33 назви.
 1. Політова О. До питання бібліографічного відображення вітчизняного документального потоку з історії України (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) // Бібл. планета. – 2007. – № 1. – С. 10-13. – Бібліогр. : 15 назв.
 1. Попова Т. К анализу региональной историографии : институциональный подход // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 47-66.
 1. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / [І.Б. Усенко, В.Д. Бабкін, І.В. Музика та ін.]; ред. І.Б. Усенко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Наук. думка, 2006. – 278, [1] с. – Бібліогр. : 512 назв.
 1. Пушкарев А.М. Об определении понятия "история повседневности" в новейших исследованиях российских ученых // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2006. – Т. 12, № 2. – С. 160-163. – Бібліогр. : с. 162-163.
 1. Рева Л. Ілько Борщак про видатні історичні постаті (за архівами НБУВ) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 482-489.
 1. Розмериця Ю. Внесок істориків діаспори в розвиток державницького напряму української історіографії // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 95-98.
 1. Руда С. Генеза і розвиток польсько-українських взаємин у працях краківських істориків кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Слов’ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 505-517.
 1. Салімонов І.М. Історія кримінально-правової охорони споживчих відносин (дорадянська доба) // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 1. – С. 126-134; № 2. – С. 124-131.
 1. Сахно І. Родинне листування В. Винниченка як історичне джерело // Іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 78-86. – Бібліогр. : 58 назв.
 1. Сборник документов и материалов по истории Украины (VI-XIX вв.) / сост. Н.Н. Денисенко, П.Т. Фиров; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: СевНТУ, 2006. – 112 с.
 1. Світленко С. Україна в історіософії Михайла Грушевського // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 321-326.
 1. Святненко А.В. Культурно-освітня і добродійна діяльність християнських церков на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) в працях сучасних вітчизняних дослідників // Вісн. ДАККіМ. – 2007. – № 1. – С. 84-89. – Бібліогр. : 17 назв.
 1. Семенов Е.Ф. Некоторые проблемы исследования террора, терроризма и государственного терроризма в современной отечественной истории // Вестник НГУ. Серия : История, филология / Новосиб. гос. ун-т. – 2007. – Т. 6, вип. 1. История. – С. 125-134. – Бібліогр. : с. 133-134.
 1. Сокіл Т. Історія України в драматургії Миколи Костомарова / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Інститут мистецтв. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 40 с.
 1. Стефанович П.С. "История Российская" В.Н. Татищева : споры продолжаются // Отечественная история. – 2007. – № 3. – С. 88-96.
 1. Тельвак В.В. Німецькомовна "Історія українського народу" Михайла Грушевського в оцінках сучасників // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 175-189. – Бібліогр. : 50 назв.
 1. Тельвак В. Перший том "Історії України-Руси" Михайла Грушевського в оцінках сучасників // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 16-38.
 1. Тортіка О.О. Історія Північно-Західної Хазарії в дореволюційній та ранній радянській (1920-1940 рр.) історіографії : підходи та методи // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 43-50. – Бібліогр. : 31 назва.
 1. Шкрібляк П. Історія Гуцульщини XIV – XVIII ст. у працях Івана Крип’якевича // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 93-97.
 1. Шпак В. Україна в міждержавних зв’язках : (новіт. період ХХ ст.) : історіографія проблеми // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 251-256.
 1. Шрамм Г. Варяжский вопрос в российской и советской историографии / предисл. Е. Блохина // Гуманитарная мысль Юга России. – 2006. – № 3. – С. 116-135.
 1. Юсова Н. Внедрение концепции древнерусской народности в научный обиход : вклад Л.В. Черепнина // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 39-66. – Бібліогр. : 106 назв.
 1. Якубова Л. Вітчизняна історіографія історії етнічних меншин УСРР : напрямки досліджень, здобутки, перспективи // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 376-388. – Бібліогр. : 21 назва.
 1. Яремчук В. Трактування діяльності М. Грушевського в радянській історіографії післясталінського часу (середини 1950 – початку 1979-х рр.) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 376-383.
 1. Ярошинський О.Б. Регіональні риси та особливості першої національної революції і доби Руїни у "Літописці..." Ю. Єрлича // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. IV. – С. 324-331.

Див. також № : 1446, 2191, 2252, 2273, 2758, 3556, 4008, 5547.


Персоналії істориків

 1. Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довідник / редкол. : В.А. Смолій (голов. ред.) та ін.; авт. : С.С. Батурін, О.Г. Бажан, С.М. Блащук та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України, 2006. – (Сер. "Укр. історики").

Вип. 2, Ч. 3. – 315 с.
* * *


 1. Ясь О. Микола Андрусяк та його наукова спадщина (матеріали до біобібліографії) // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 1. – С. 313-342.
 1. Хорунжий Ю. Михайло Антонович // Зона. – 2007. – № 21. – С. 122-127.
 1. Хорунжий Ю. Скарби, поховані у бетоні : [Про історика М. Антоновича] // Дніпро. – 2007. – № 9-10. – С. 120-124.150-річчя від дня народження Д.І. Багалія


 1. Крижанівська Т. Дмитро Іванович Багалій - "цілком свідомий українець" // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 11. – С. 45-47.
 1. Стариков Г. Листування Д. І. Багалія з редакторами „Київської Старовини” як джерело до вивчення творчої співпраці // Університет. – 2007. – № 4. – С. 59-67.
 1. Сухіна В. Філософський аналіз творчої діяльності Д. Багалія // Філос. думка. – 2007. – № 6. – С. 74-84.
 1. Щербань Т.О. Дмитро Іванович Багалій (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3. – С. 132-135.

* * * 1. Костриця М.Ю. Професор Л.В. Баженов – дослідник і краєзнавець Волині - Житомирщини // Наук. пр. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 19-25. – Бібліогр. : 24 назви.
 1. Прокопчук В.С. Наукова школа професора Л.В. Баженова : (до 60-річчя від дня народж.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 9-18. – Бібліогр. : 13 назв.
 1. Нагірняк О. Вихованець університету св. Володимира [Володимир Базилевич] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 250-251.
 1. До 80-річчя Володимира Даниловича Барана // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 120-121.
 1. Гриб О.І. Видавнича діяльність Олександра Барвінського // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. IV. – С. 172-181.
 1. Куций І. Історіографічна спадщина Олександра Барвінського : концептуалізація історично-цивілізаційних уявлень // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 177-200. – Бібліогр. : 59 назв.
 1. Абросимова С. Людина духу і вищих, небуденних вимог : (життя і творчість Василя Біднова) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 506-515.
 1. Денисенко А. За покликанням, душею і незаспокоєністю : [В.Й. Борисенко] / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 254-265.
 1. Левкун Я. Археолог Іван Борковський : повернення у славі в Україну / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича та ін. – Снятин: Прут Принт, 2007. – 232 с. : [8] с. іл.
 1. Бодак О. Внесок М.Ю. Брайчевського у розвиток інформаційного забезпечення української бібліографічної діяльності // Бібл. вісн. – 2007. – № 4. – С. 37-39.
 1. Матвєєва Л.В. Владислав Бузескул. Слов’янознавство // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 5-15.
 1. Буров Г.М. Профессор Григорий Михайлович Буров : [д-р ист. наук] : биобиблиогр. указ. – Симферополь: Симфероп. город. тип., 2007. – 44 с. : ил., портр.
 1. Матвєєва Л. Втрата : як загубили другого президента АН УРСР [М.П. Василенка (1866-1935)] / Л. Матвєєва, Л. Кистерська // Наука і суспільство. – 2007. – № 5-6. – С. 20-23, 26-27.75-річчя від дня народження Л.Р. Винара

 1. Атаманенко А. Український історик та організатор науки Любомир Роман Винар (до 75-ліття вченого) // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 20-27.
 1. Макар Ю.І. До 75-річчя Любомира Романа Винара / Ю.І.Макар, А.Є. Атаманенко // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 225-229.
 1. Макар Ю. Почесний доктор ЧНУ / Ю. Макар, В. Макар // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 9-12.

* * * 1. Шендеровський В. Вчений світового виміру [Ф. Вовк] // Дивосвіт. – 2007. – № 3. – С. 14-15.
 1. Огуй О. Рудольф Гассауер : життя та творчість буковинця-історика та нумізмата // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1 (21). – С. 27-37. – Бібліогр. : 39 назв.
 1. Войцехівська І. Талант, розтоптаний більшовиками : [О. Ю. Гермайзе] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 201-202.
 1. Юсов С. Генезис світоглядних уявлень В. Голобуцького і шляхи отримання "путівки до життя" // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч.2. – С. 370-388. – Бібліогр. : 53 назви.
 1. Юсов С. Початковий період наукової творчості Володимира Голобуцького // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 218-232. – Бібліогр. : 55 назв.
 1. Юсов С. Ранній період наукової творчості В. Голобуцького // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 339-349. – Бібліогр. : 41 назва.
 1. Ульяновський В. І. Двічі професор Степан Голубєв в академічному та університетському контекстах. – К. : Фенікс, 2007. – 359 с.
 1. Максимова М.В. Просвітницька діяльність професора Київського університету П.В. Голубовського // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VII. – С. 294-302.
 1. Академик Б.Д. Греков : начало творческого пути. 1910-1912 гг. / публ. подгот. А.И. Комисаренко // Исторический архив. – 2007. – № 3. – С. 132-175.
 1. Ващенко В.В. Від самопрезентації до методології : психобіоісторіографічний вимір простору історіописання М. Грушевського : монографія / за заг. ред. І.І. Колесник; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – 323 с.: табл. – Бібліогр. : 230 назв.
 1. Винар Л. Михайло Грушевський в історії України (у 140-ліття народження історика) // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 7-19.
 1. Зуєва В. Роль Михайла Грушевського в становленні та розвитку української літературної мови // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 181-186.
 1. Ідзьо В. Михайло Грушевський на шпальтах часописів українців Росії "Украинский Вестник" та "Украинская Жизнь" у першій чверті ХХ століття. – Львів: СПОЛОМ, 2007. – 64 с.
 1. Ідзьо В. М.С. Грушевський про українське питання у Росії в період І російської буржуазно-демократичної революції 1905-1907 років // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 258-261.
 1. Марочко В. І. „Борітеся – поборите !” : листи Михайла Грушевського на еміграції (1919-1922 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 152-160.
 1. Мельник О. Діяльність Михайла Грушевського в еміграції за матеріалами його листування (1921-1924 рр.) з Юрієм Тищенком-Сірим // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 364-370.
 1. Пиріг Р. Михайло Грушевський і більшовицька влада : ціна компромісу // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 358-364.
 1. Пиріг Р. Я. Життя Михайла Грушевського за доби Гетьманату П. Скоропадського // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 52-56. – Бібліогр.: 29 назв.
 1. Руснак О. Дослідження життя і діяльності М. С. Грушевського Українським історичним товариством // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 30-33.
 1. Самойленко О. Михайло Грушевський і вчені-історики Чернігівщини : до проблеми наукових зв’язків кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 370-376.
 1. Смогоржевська І. Історико-бібліографічна спадщина Михайла Грушевського // Київ. старовина. – 2007. – № 4. – С. 171-175.
 1. Тельвак В.П. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії / Укр. НДІ архів. справи та документознав., Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич: Вимір, 2005. – 333 с. – Бібліогр. : 647 назв.
 1. Цибенко І. Епістолярій М.С. Грушевського як джерело дослідження біографії вченого // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 515-521. – Бібліогр. : 11 назв.
 1. Цибенко І. Організаційна та критико-бібліографічна діяльність Михайла Грушевського на сторінках журналу „Україна” // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 1. – С. 27-29.
 1. Янкова Н. "Повернув... мільйонам "непомнящих" їхню пам’ять" : шкіц до портрета Михайла Грушевського // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 163-171.
 1. Нагірняк О. Служив українській ідеї [О.С. Грушевський] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 205-206.
 1. Войцехівська І. Історія і література – два крила творчості : [історик М.П. Дашкевич] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 203-204.
 1. Ярослав Дашкевич : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Кривенко; авт. вступ. ст. А. Содомора; наук. ред. Л. Ільницька; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – 263 с.: іл.
 1. Марія Дмитрієнко : історик, журналіст, громадська діячка. Бібліографія / відп. ред. О.А. Удод, авт.-уклад. І.Н. Войцехівська, О.В.Ясь; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 168 с.
 1. Історикові та журналісту Омеляну Довганичу – 75 : ст., нариси, інтерв’ю, нагороди та рецензії на бібліогр. покажч. до цієї дати. – Ужгород: Гражда, 2006. – 71 с.: іл., портр.
 1. Бусленко Л. М.В. Довнар-Запольський як історик України. – К., 2007. – 104 с.
 1. Войцехівська І. Митрофан Довнар-Запольський // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 170-171.
 1. Андрєєв В.М. Дмитро Дорошенко : "перший" чи "другий" в українській історіографії першої половини ХХ ст.? (досвід вивчення інтелектуальної біографії історика) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 102-122. –Бібліогр. : 110 назв.
 1. Невідомий спогад про Дмитра Дорошенка / підгот. до друку, передм. і прим. Г. Кураса // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 130-134.
 1. Курас Г. "Хочу відчувати себе вільним" : (до 110-ліття від дня народження Василя Дубровського) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 136-141.
 1. Непомнящий А. А. Карл Думбергархеолог, краєзнавець, подвижник музейної справи в Криму // Праці Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 94-102. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Білокінь С. І. В обороні української спадщини : історик мистецтва Федір Ернст. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2006. – 355 с., портр.
 1. З любов’ю до України, з повагою до людей... : до 30-річчя наук. діяльності [укр. історика] О.М. Завальнюка / [уклад.: О.Б. Комарніцький та ін.]; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – 211 с., [8] арк. іл.: портр.
 1. Ковріжних О.С. О.П. Зернін і мінц-кабінет Харківського Імператорського університету в 1849-1864 рр. // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 128-132.
 1. Лиман С.И. Харьковский период научно-педагогической деятельности Александра Петровича Зернина (1821-1866) / С.И. Лиман, С.Б. Сорочан // Вісн. Харк. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 239-251.
 1. Музичко О. Український історик П.А. Іванов : основні етапи біографії та наукова спадщина // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 155-176. – Бібліогр. : 68 назв.
 1. Войцехівська І. Життя в науці : [про д-ра іст. наук, акад. АН Вищої школи Я.С. Калакуру] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 159-161.
 1. Пиріг Р.Я. До 70-річчя від дня народження прфесора Ярослава Степановича Калакури // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 102-122. –Бібліогр. : 20 назв.
 1. Володимир Вікторович Калініченко – професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / уклад.: С.М. Куделко; вступ. ст. С.І. Посохов; ред. Ю.Г. Шевченко. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 44 с.
 1. Винар Л. Олег Кандиба-Ольжич у листуванні Лева Шанковського (у 100-ліття народж. археолога, поета і революціонера) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 154-165.
 1. Костриця М.Ю. З берегів Тетерева – у вічність. О. Ольжич / М.Ю. Костриця, Р.Ю. Кондратюк. – Житомир: Косенко, 2007. – 40 с.: іл. – (Серія "Вчені Житомирщини"; Вип. 6).
 1. Крізь простори душі : До 100-річчя Олега Ольжича (1907-1944) : бібліогр. покажч. / Крим. респ. універс. наук. б-ка ім. І.Я. Франка; уклад. Л.В. Алферова; авт. нарису В.І. Гуменюк. – Сімферополь, 2007.- 38 с.
 1. Тронько П.Т. О.К. Касименко – видатний вчений і організатор історичної науки / П.Т. Тронько, Р.Г. Симоненко, Є.М. Скляренко ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 136 с.
 1. Козицький А. Історик України Юрій Киричук // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 268-273. – Бібліогр. : 10 назв.
 1. Микола Павлович Ковальський. Ad gloriam… Ad memorandum… / ред. Г.К. Швидько. – Дніпропетровськ: ПП "Ліра ЛТД", 2007. – 392 с.
 1. Павлова В.В. Сторінки життя та наукова діяльність В.Є. Козловської // Археологія. – 2007. – № 4. – С. 70-83.
 1. Історик Олена Компан : Матеріали до біогр. / упоряд. Я. Компан. – К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2007. – 532 с.: іл.190-річчя від дня народження М.І. Костомарова

 1. Гончар О. М.І. Костомаров і М.П. Погодін : науковий диспут в епістолярному розрізі // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 68-77.
 1. Гончар О.Т. Наукові заходи, присвячені 190-річчю від дня народження М. Костомарова // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 217-220.
 1. Козачок Я. Панорама і характер ретро – і перспективи в національному концепті Миколи Костомарова // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 28-35.
 1. Микола Костомаров у вимірах сучасності (до 190-річчя від дня народження М.І. Костомарова) : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 220 с.
 1. Пінчук Ю. Київський період творчості М.І. Костомарова : до проблеми самосвідомості історика // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 344-351. – Бібліогр. : 24 назви.
 1. Пінчук Ю. Микола Костомаров : людина, вчений, громадський діяч (до 190-річчя від дня народження) // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 3-16. – Бібліогр. : 29 назв.
 1. Чалая Т.П. Славянский мир Н.И. Костомарова. – Воронеж: Воронеж. обл. тип. - изд-во им. Е.А. Болховитинова, 2007. – 205, [1] с., [8] л. ил.

* * * 1. Шендеровський В. З когорти енциклопедистів : [про історика Т. Кострубу] // Дивосвіт. – 2007. – № 4. – С. 18-19.
 1. Шевченко Т. М. Пам’яті К. К. Костцюшка-Валюжинича – видатного дослідника Херсонеса / Т. М. Шевченко, І. Г. Тарасенко // Археологія. – 2007. – 2007. – № 3. – С. 4-7.
 1. Герегова С. Наукова діяльність академіка Агатангела Кримського : українство неукраїнця // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 45-51. – Бібліогр. : 14 назв.
 1. Гирич І. Агатангел Кримський – засновник українського сходознавства // Історія в шк. України. – 2007. – № 3. – С. 55-56.
 1. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : в 2-х т. / редкол. : Л.В. Матвєєва (голов. ред.) та ін.; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – К., 2005.

Т. 1 : 1890-1917. – 499 с.

Т. 2 : 1918-1941. – 358 с.
 1. Заболотна І. Історіографія життя та наукової спадщини І.П. Крип’якевича // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 201-217. – Бібліогр. : 67 назв.
 1. Задля науки, нації, держави : до 120-річчя від дня народження І.П. Крип’якевича (1886-1967) : Бібліогр. список л-ри / Публ. б-ка ім. Л. Українки; ред. А.М. Кравченко.. – К., 2006. – 23 с.
 1. Литвин Т.О. І. Крип’якевич як дослідник бібліотечних знаків у XVII – ХХ століттях в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 70-74.
 1. Федорук Я.О. Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак : (за матеріалами домашнього архіву І. Крип’якевича // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 70-73.
 1. Михайло Кріль : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Шаповал; наук. ред. Г. Чопик; редкол. : Б. Якимович (голова) та ін. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 109 с. : іл.70-річчя від дня народження С.В. Кульчицького

 1. Кульчицький С.В. // Каталог видань Інституту історії України НАН України за 2006 рік. – К., 2007. – С. 4-51.
 1. Кульчицький С.В. // Праці Інституту історії України НАН України (1988-2005 рр.) : бібліогр. покажч. – К., 2006. – С. 537-538.
 1. Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. Вип. 16. В 2 ч. : На пошану доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці / НАН України, Ін-т історії України; редкол. : В. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2007.

Ч. 1. – 487 с.

Ч. 2. – 481 с.
 1. Удод О.А. До 70-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 223-225.

* * * 1. Ляхоцький В. Правдивий кожним своїм хистом [І.Ф. Курас] // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 155-175.
 1. Герасименко Н. Епістолярні джерела у науковій спадщині О.М. Лазаревського // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 106-120. – Бібліогр. : 62 назви.
 1. Призваний історією, покликаний майбутнім. Валентин Лазуренко : науковець, історик, краєзнавець, людина : біобібліогр. довід. / [авт.-упоряд.] : Ю.М. Вовкотруб, Є.М. Стрижак. – Черкаси : Вертикаль : ПП Кандич С.Г., 2006. – 143 с.: іл., портр.
 1. Липинський В’ячеслав Казимирович (17.04. 1882 – 14.06. 1931) : до 125-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; упоряд. Н. Блинова. – Дніпропетровськ, 2007. – 12 с.
 1. Потапенков А. Выдающийся историк А.С. Лаппо-Данилевский // Брега Тавриды. – 2006. – № 2. – С. 279-289.
 1. Куликова А.С. Лекции М.М. Лунина по истории реформации : к 200-летию со дня рождения // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 228-239.
 1. Кулікова Г. Наукова спадщина М.М. Луніна : (до 200-річчя від дня народж. вченого) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 131-136.
 1. Лучицкая С.И. Иван Васильевич Лучицкий – исследователь истории Украины / С.И. Лучицкая, Л.В. Таран // Вопросы истории. – 2007. – № 3. – С. 153-161.
 1. Лучицкая С.И. Иван Васильевич Лучицкий как исследователь истории Украины // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2007. – С. 18-40.
 1. Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / упоряд. О. О. Новікова ; редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін. ; Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України та ін. – К., 2007. – 404 с.
 1. Завальна О. Наукова спадщина видатного українського історика Василя Григоровича Ляскоронського (1859-1928 рр.) у збірці наукового архіву Національного музею історії України // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 145-152.
 1. Історик, книгознавець, бібліотекознавець Володимир Ляхоцький // Бібл. вісник. – 2007. – № 2. – С. 50-51.
 1. Обранець Кліо, долі – фаворит : [Ю. Макар] : Образ часу в людській історії / авт.-упоряд. О. Добржанський; наук. ред. : В. Ботушанський та ін.; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Букрек, 2005. – 200 с.: іл.
 1. Семенко А. Микола Макаренко вирок Михайлівському Золотоверхому не підписав : [до 130-річчя від дня народж. видатного історика, археолога, худож., мистецтвознавця] // Київ. – 2007. – № 6. – С. 176-178.
 1. Ясь О. Раціоналізм versus романтизм : М. Маркевич як перехідний тип історика // Іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 62-73.
 1. Костилєва Н. Теодор Мацьків – історик, дослідник // Укр. культура. – 2007. – № 10. – С. 39.
 1. Валерий Федорович Мещеряков : человек, ученый, гражданин. – Х., 2007. – 192 с.
 1. Коваленко О. Григорій Милорадович і журнал "Киевская старина" // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 147-152.
 1. До 70-річчя Володимира Кузьмича Міхеєва : [ученого-історика] // Археологія. – 2007. – № 4. – С. 108-110.
 1. Колода В.В. К юбилею В.К. Михеева // Рос. археология. – 2007. – № 4. – С. 185-186.
 1. Морозов Анатолій Георгійович : доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка; уклад. О.З. Медалієва. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 35 с. : портр.
 1. Володимир Нікольський : [присвяч. 60-річчю донец. вченого-історика] : біобібліографія / Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – 36 с. : портр.
 1. Діброва С. "Нестор української етнографії" : Я. Новицький і М. Грушевський // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 76-80.
 1. Діброва С. Я.П. Новицький – історик - фотофіксатор запорозьких старожитностей // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 42-46.
 1. Яценюк Ф. Наукова діяльність першого президента Українського історичного товариства Олександра Оглоблина // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 20-28. – Бібліогр. : 62 назви.
 1. Тетеріна-Блохин Д. Видатний український історик-архівіст Домет Олянчин (19.08. 1891 – 25.06. 1970) (до 115-річчя з дня народж.) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 139-155.
 1. Іван Семенович Орлай. З наукової спадщини : [віхи життя і діяльності вченого-історика / упоряд. Д. Данилюк]; Ужгород. нац. ун-т, Каф. історії України. – Ужгород, 2005. – 139 с. : портр.
 1. Коваль І.М. Ярослав Пастернак – дослідник старожитностей України : [життя і діяльність видат. археолога] / І. Коваль, І. Миронюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 143 с., [40] арк. іл. : портр.
 1. Руденко С. Сутність та види історіософських досліджень [В. Петрова] // Університет. – 2007. – № 3. – С. 5-11.
 1. Бухальська М. Микола Петров : торування шляху в історичну науку // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 160-168; № 2. – С. 165-170. – Бібліогр. : 20 назв.
 1. Юрієві Анатолієвичу Пінчуку – професору, доктору історичних наук, заступнику головного редактора "Історичного журналу" [70 років] // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 124.
 1. Володимир Михайлович Половець : біобібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; склад. : Л.В. Студьонова, І.Я. Каганова; наук. ред. О.Б. Коваленко. – Чернігів, 2007. – 36 с. – (Серія "Історики та краєзнавці Чернігівщини"; Вип. 10).
 1. В.М. Половцю – 70! // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 124-126.
 1. Пачкова С.П. Памяти Олега Михайловича Приходнюка (1941-2004) [укр. археолога] / С.П. Пачкова, Н.С. Абашина, А.М. Обломский // Рос. археология. – 2007. – № 3. – С. 190-192.
 1. Игорь Викторович Сапожников : авт. библиогр. [археолога и историка], 1975-2006. – Луганск : Элтон-2, 2006. – 80 с.
 1. Музичко О. Листи Михайла Слабченка до Івана Линниченка // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 130-145.
 1. Корпусова В.М. Лазар Мойсейович Славін – директор Інституту археології Академії наук України // Археологія. – 2007. – № 1. – С. 31-39.
 1. Петро Іванович Смолічев : біобібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; склад. : В.Г. Мудрицька та ін.; наук. ред. О.О. Коваленко; ред. І.Я. Каганова. – Чернігів, 2007. – 15 с. – (Серія "Історики та краєзнавці Чернігівщини"; Вип. 9).
 1. Бевз Т. Орієнтир історика – "це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати" : (до 60-річчя від дня народж. проф. В. Солдатенка) // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 68-70.
 1. Віднянський С. Павло Сохань і розвиток української історичної болгаристики / С. Віднянський, В. Павленко // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 19-26. – Бібліогр. : 21 назва.
 1. Даниленко В. Павло Степанович Сохань : Учений і Вчитель // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 13-19.
 1. Кукса Н.В. Гнат Якович Стеллецький : штрихи до портрета [укр. археолога] // Праці Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 84-94. – Бібліогр. : 19 назв.60-річчя від дня народження В.С. Степанкова

 1. Завальнюк О.М. Валерій Степанков. Портрет історика - професіонала. – Кам’янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2007. – 20 с. – (Серія "Видатні випускники Кам’янець-Подільського державного університету").
 1. Матях В. Науковий доробок професора Валерія Степанкова в царині дослідження українського раннього нового часу // Terra cossacorum : Студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану доктора іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 12-28.
 1. Смолій В. Валерій Степанков : штрихи до портрета вченого // Terra cossacorum : Студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану доктора іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007.
 1. Terra cossacorum : Студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану доктора іст. наук, проф. В. Степанкова / відп. ред. В.А. Смолій; Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – 566 с.

* * * 1. Гуржій О. Наукова діяльність К. Стецюк в Інституті історії України : (до століття з дня народж. історика та 70-річчя Інституту) / О. Гуржій, С. Юсов // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 233-248. – Бібліогр. : 71 назва.
 1. Стецюк Катерина Ісаківна (1905-2002 рр.) : [укр. історик] : біобібліографія / НАН України, Ін-т історії України; О. Гуржій, С. Юсов. – К.: Ін-т історії України, 2006. – 128 с.: іл., портр. – Присвяч. 70-річчю Ін-ту історії України НАН України та 100-річчю з дня народж. К. Стецюк.
 1. Олександр Супруненко – археолог, історіограф, музейник і видавець : біобібліогр. покажч. / Центр пам’яткознав. НАН України і Укр. Т-ва охорони пам’яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам’яток археол. Упр. культури і туризму Полтав. облдержадмін.; [уклад. : Н.А. Гаврилюк та ін.]. – К. : Центр пам’яткознав., 2007. – 163 с., [7] арк. іл. : портр.
 1. Олександру Супруненку – 50! Творчий пошук – сенс його життя // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2007. – № 1-2. – С. 98.
 1. Конча С.В. Людина творчого пошуку : (до 85-річчя Д.Я. Телегіна) / С.В. Конча, О.М. Титова // Кам’яна доба України : зб. наук. ст. – К., 2005. – Вип. 7. – С. 6-10.
 1. Скорий С.А. Олексій Іванович Тереножкін – видатний археолог ХХ ст. : (до 100-річчя від дня народж.) // Археологія. – 2007. – № 4. – С. 3-10.
 1. Тканко Олександр Васильович (1916-2006 рр.) : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка; уклад. О.З. Медалієва. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 39 с. : портр.
 1. Лях С.Р. До 60-річчя професора Федора Григоровича Турченка // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 229-235.
 1. Дмитро Павлович Урсу : [вчений-історик] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка, Іст. ф-т; [упоряд. : Г.П. Бахчиванжи, В.В. Самодурова]. – Одеса : Астропринт, 2006. – 69 с., [8] арк. іл.
 1. Самойлов О.Ф. Наукова та педагогічна діяльність професора Ф.І. Успенського в Імператорському Новоросійському університеті / О.Ф. Самойлов, Ф.О. Самойлов // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 358-365. – Бібліогр. : 9 назв.
 1. Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки / М-во освіти і науки України, Держ. фонд фундам. дослідж., НАН України, Ін-т археології. – К., 2006.

Ч. 1: Переклади наукових праць та коментарі. – 206, [1] с., [7] арк. іл.: іл.

Ч. 2: Матеріали і дослідження. – 75 с., [16] арк. іл.: іл., табл.
 1. Туровська Л. Дослідник загадкової минувшини : недавно побачила світ книга відомого науковця-археолога І. Чернякова „Вікентій Хвойка (1850-1914)” – про визначного першовідкривача трипільської культури // Наука і суспільство. – 2007. – № 9-10. – С. 9-10.
 1. Чабан Анатолій Юзефович : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників; [уклад. : О.З. Медалієва, Л.І. Синявська]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 43 с. : портр.
 1. Скорый С.А. Памяти Евгения Васильевича Черненко (05.10.1934-03.01.2007) [укр. археолога] / С.А. Скорый, А.В. Симоненко; список опубл. трудов подгот. В.В. Кропотов // Рос. археология. – 2007. – № 3. – С. 181-186.
 1. Скорый С.А. Слово прощания с Евгением Васильевичем Черненко (1934-2007) // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 159-160.
 1. Станчев М. К юбилею Георгия Иосифовича Чернявского : [историк - болгарист] // Славяноведение. – 2007. – № 1. – С. 124-126.
 1. Батуріна С. Московський період у творчій біографії Федора Шевченка : становлення історика (1933-1940 рр.) // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 354-360. – Бібліогр. : 51 назва.
 1. Корчемна І.С. Архівна спадщина Ф.П. Шевченка в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у світлі сучасної історичної науки // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 2005. – Вип. 10. – С. 413-417.
 1. Астаф’єв О. Кость Штепа : (минуло сто років від дня народж. відомого історика, колишнього професора Ніжинського ІНО і ректора Київського університету Костя Тодосьовича Штепи) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 141-151.
 1. Самофалов М. Робота Костя Штепи в комісії для дослідів з історії Близького Сходу та Візантії // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 471.
 1. Самофалов М. Кость Штепа : молоді роки (1896-1920 рр.) // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 36-40.
 1. Гедін М. Внесок Я.М. Шульгіна в дослідження козацько-гетьманської України // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 121-132.
 1. Абросимова С. Академік Дмитро Яворницький : життя і творчість вченого в українській історіографії (за матеріалами ювілейної конференції) // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 429-441.
 1. Сучасники про Д.І. Яворницького / упоряд. М. Чабан. – 2-ге вид., допов. – К. : Ярославів Вал, 2006. – 233 с. : іл., портр.
 1. Яровий Валерій Іванович : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. славістичний ун-т; уклад.: А.О. Руккас; вступ. сл. Ю.М. Алексєєва. – К., 2006. – 49 с.

Див. також № : 3711, 4307, 4339, 4481, 4494, 5005.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка