Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ВІДРОДЖЕННЯ УНР. ДИРЕКТОРІЯСторінка31/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   56

7. ВІДРОДЖЕННЯ УНР. ДИРЕКТОРІЯ


 1. Власенко В. М. Сергій Тимошенко – архітектор і політик // Сум. іст.–арх. журн. – 2007. - № ІІ-ІІІ. – С. 29-37. – Бібліогр.: 39 назв.
 1. Заремба О. О. Військове будівництво в УНР взимку – навесні 1919 року // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 114-122.– Бібліогр.: 35 назв.
 1. Коваль Р. М. Тернистий шлях кубанця Проходи : до історії 1-ї Сірої, 2-ї Волинської і 3-ї Залізної дивізій Армії УНР : докум. роман / вступ. сл. Р. Коваля. – Вінниця:ДКФ, 2007. – 404 с.
 1. Кучерук О. Генерал Микола Капустянський – славний син Січеславщини // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 521-531.
 1. Литвин С. Державотворча та військова діяльність Симона Петлюри в добу Української Народної Республіки : до 80-ліття вбивства Симона Петлюри // Воєн. історія. – 2006. – № 1-3. – С. 99-110.
 1. Лозовий В. С. Селянська правосвідомість та суспільно-правове становище в період Директорії УНР (1919 р.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 128-139.– Бібліогр.: 20 назв.
 1. Права національних меншин і громадян Української Народної Республіки / передм. О. Копиленка ; упорядкув. та комент. О. Васьковської. – К.: Парламент. вид-во, 2007. – 40 с. – Репринт. вид.
 1. Терещенко Ю. Український патріот з династії Габсбургів [В. Вишиваний] / Ю. Терещенко, Т. Осташко // Наука і суспільство. – 2007. – № 3-4. – С. 8-11.
 1. Філіпов В. К. Особовий склад армії УНР періоду Директорії як об’єкт національно-патріотичного виховання (1918-1920 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 117-124.
 1. Ціборовський О. Подвиг героїв Базару : до 85-річчя Базару // Самост. Україна. – 2007. – Річ.LІХ (59), ч. 1. – С. 19-24 ; ч. 2. – С. 27-31.

Див. також № 2169.


8. УТВОРЕННЯ УСРР


 1. Богатирьов І. Г. Історико-правовий аналіз діяльності пенітенціарної системи України у роки радянської влади // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 4. – С. 212-217.
 1. Глазовий А. Республіка Холодний Яр проти імперії голодранців / А. Глазовий, А. Скрипник // Україна. – 2007. – № 1. – С. 55-57.
 1. Дорошко М. Більшовицький окупаційний режим в Україні : міф чи реальність ? // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 102-114. – Бібліогр.: 45 назв.
 1. Іванова І. А. Витоки політики радянської влади щодо єврейської аграрної колонізації півдня України (1917-1923 рр.) // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 161-171. – Бібліогр.: 31 назва.
 1. Кикнадзе В. Г. Советская радиоразведка об эвакуации Белой армии из Крыма // Вопр. истории. – 2007. – № 5. – С. 144-148.
 1. Коломнин С. «Украинский Чапаев» : Н. А. Щорс // Ориентир. – 2007. – № 8. – С. 62-64.
 1. Корновенко С. В. Заходи білогвардійського уряду А. Денікіна з урегулювання орендних відносин в українському селі (1919 р.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 117-125. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Корновенко С. В. Зміни основних положень радянської аграрної політики в українському селі після розгрому А. Денікіна // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 132-137.
 1. Корновенко С. В. Основні положення проекту аграрної реформи А. Денікіна (1919 р.) у контексті вирішення земельного питання в інших європейських країнах // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 187-193. – Бібліогр.: 15 назв.
 1. Лисенко А. А. Деякі суспільно-політичні причини дезертирства в роки громадянської війни на Україні : (1918-1919 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т.1. – С. 143-151.
 1. Любовець О. Державні моделі війського-диктаторських режимів А. Денікіна та П. Врангеля в Україні // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 3-13.
 1. Мельничук О. А. Становлення радянської системи соціального страхування (1917-1920 рр.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 111-120.
 1. Поплавський О. О. Формування органів влади та управління у Донецько-Криворізькій радянській республіці // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 25-28.
 1. Ткаченко А. О. Націоналізація банківських установ як історико-правова проблема : (на прикладі України у 1917-1920 рр.) // Пробл. і перспективи розв. банк. системи України. – 2006. – Т. 15. – С. 35-43.
 1. Турченко Г. Ф. Питання про статус Південної України в 1919 р. : інтеграція по-більшовицьки // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 252-264.
 1. Цимбал П. В. Податки в Україні в перші роки радянської влади (історико-правовий аспект) // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 1. – С. 241-246.
 1. Цысь В. Трудовые армии периода Гражданской войны // Воен.-ист. журн. – 2007. – № 7. – С. 53-59.
 1. Чуваков О. А. Структура кримінального закону в Радянській Україні (1917-1919 рр.) // Мит. справа. – 2006. – № 4. – С. 79-82.
 1. Шарпатий В. Наркоми соціального забезпечення в УРСР 1919-1938 рр. : функції республіканської номенклатури // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 87-96. – Бібліогр.: 74 назви.
 1. Шевченко А. С. Проблеми становлення залізничної та водної міліції України в перші роки радянської влади // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 1. – С. 270-275.
 1. Юрочкіна І. Формування керівних органів охорони здоров’я в УСРР (1919-1920 рр.) // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 41-48.

Див. також № : 2412, 4579.


9. УКРАЇНА В РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКІЙ ВІЙНІ


 1. Зарецька Т. Юзеф Пілсудський і Україна. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – 288 с.
 1. Зданович А. А. Польская разведка против Красной Армии 1920-1930-е годы // Воен.-ист. журн. – 2007. – № 10. – С. 32-36.
 1. Зуев М. Н. Советская Россия и Польша, 1918-1920 гг. : совет.-пол. вооруж. противостояние 1918-1919 гг., совет.-пол. война 1920 г. / М. Н. Зуев, В. В. Изонов, Т. М. Симонова ; М-во обороны РФ, Ин-т воен. истории. – М.: ИВИ, 2006. – 249 с.: ил.
 1. Клок В. Польське населення Східної Галичини та українсько-польська війна 1918-1919 рр. // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 61-71. – Бібліогр.: 60 назв.
 1. Мелінишин Т. В. Формування політичних поглядів Ю. Пілсудського (1919-1923 рр.) // Грані. – 2007. – № 1 (51). – С. 148-151.
 1. Парсаданова В. С. Эдвард Рыдз-Смиглы // Вопр. истории. – 2007. – № 8. – С. 10-23.
 1. Плеханов А. М. «Дело Красной Армии защищать социалистическое Отечество. Наше дело – защищать армию…» // Воен.-ист. журн. – 2007. – № 9. – С. 22-26.10. МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ


 1. Мельник І. А. Міжнаціональні відносини : радянський експеримент та історичні реалії. – К.: Либідь, 2006. – 467 с.: портр.
 1. Ядловська О. Трансформації серед німецького населення Півдня України в 1917-1920 рр. // Схід. – 2007. – № 2. – С. 64-67. – Бібліогр.: 15 назв.

Див. також № : 2169, 4313, 4357.


11. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ


 1. Білик Б. І. Західні кордони в умовах визвольних змагань на Правобережній Україні (1917-1923 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 302-309.
 1. Брицький П. П. Буковинці на дипломатичній службі УНР та ЗУНР / П. П. Брицький, О. В. Добржанський. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 241 с.
 1. Буртник В. І. Шлях до волі : нариси нац.–визвол. боротьби на Теребовлянщині. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 431 с.: іл., табл., портр.
 1. Губицький Л. В. Права українців Східної Галичини : декларації та реальність (за матеріалами польських війського-польових судів 1919-1925 рр.) / Л. В. Губицький, Г. М. Мельник // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 283-286.
 1. Калиняк Л. Радикальні тенденції у розвитку польського селянського руху в Західній Україні (1919-1926) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 296-307. – Бібліогр.: 72 назви.
 1. Клок В. Польська влада й український національний рух у Східній Галичині в 1919-1923 рр. // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 154-162. – Бібліогр.: 39 назв.
 1. Ковальчук М. „Армія терпить понадто від тисячних ран...” : до питання про чисельність Української галицької армії на Великій Україні в 1919 р. // Військ.–іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 30-44 – Прим. : 64 назви.
 1. Олійник С. В. Відступ Української Галицької армії за Збруч та її прибуття в Наддніпрянську Україну в липні 1919 р. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 121-128. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Олійник С. В. Розвідка і контррозвідка Української Галицької армії у визвольних змаганнях на території Правобережної України (липень 1919 – травень 1920 рр.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 123-127. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Павлишин О. Польське населення Східної Галичини під владою Західно-Української Народної Республіки // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 203-252. – Бібліогр.: 346 назв.
 1. Дмитро Паліїв : життя і діяльність. 1896-1944 : зб. пр. і матеріялів / відп. ред. О. Купчинський. – Львів, 2007. – 862 с.
 1. Постельжук О. Соціальна база українських угодовських партій Західної України (1918-1939 рр.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 261-268. – Бібліогр.: 40 назв.
 1. Пушкаш А. Цивилизация или варварство : Закарпатье 1918-1945 / Ин-т славяноведения РАН. – М.: Европа, 2006. – 564 с.
 1. Разиграєв О. Характеристика організаційних засад та внутрішньої структури поліції Волинського воєводства : 1919-1939 рр. // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. „Дні науки” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки (18-22 квіт. 2005 р.) : зб. тез доп. та повідомл.. – Луцьк, 2006. – С. 76-81.
 1. Сирота Р. „Лінія Керзона” чи „лінія Нем’єра” ? Кордон і модернізація в багатоетнічному регіоні // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 314-348. – Бібліогр.: 122 назви.
 1. Стецюк В. Б. Взаємовідносини земств Правобережної України з окупаційними органами влади (1917-1920 рр.) // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 379-390. – Бібліогр.: 57 назв.
 1. Федорів О. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в політиці уряду Радянської Росії // Історична панорама : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Вип. 4. – С. 32-51. – Бібліогр.: 166 назв.

Див. також № : 2187, 3845, 4105.


12. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ


 1. Бебик В. Політико-дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського : уроки сьогодення / В. Бебик, О. Самойленко // Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 32-35.
 1. Гай-Нижник П. Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Французькою Республікою як відзеркалення стосунків України та країн Антанти (1917-1918 рр.) // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 133-152. – Бібліогр. : 31 назва.
 1. Кукса А. Украинско-российские переговоры и Беларусь (май – октябрь 1918 г.) // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 184-193. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Купчик О. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1919-1923 рр.) // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 100-111.
 1. Кучерук О. Дипломатія і дипломати Української Народної Республіки // Наука і суспільство. – 2007. – № 7-8. – С. 8-10.
 1. Мараєва В. В. Повітряні сполучення між Україною та Західною Європою у 1918-1919 рр. // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 340-346.
 1. Матвієнко В. Герман Гуммерус : біля витоків українсько-фінських дипломатичних стосунків початку ХХ століття // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 59-66. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Михутина И. В. Украинский Брестский мир : путь выхода России из Первой мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством Украинской Центральной Радой. – М.: Европа, 2007. – 279 с.
 1. Несук М. Д. Бессарабське питання в українсько-румунських відносинах 1917-1918 рр. // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 153-174.
 1. Нетреба Ю. Передумови відкриття українських представництв у Німеччині на початку 1920-х років // Університет. – 2007. – № 1. – С. 67-75.
 1. Очеретяний В. Дипломатична діяльність М. А. Славинського у 1920-1923 рр. // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 39-45. – Бібліогр.: 54 назви.
 1. Пономарьов О. Бессарабське питання в українсько-румунських відносинах у 1917-1918 роках // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 44-49. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Попенко Я. Велика Британія у зовнішній політиці Директорії УНР у 1919-1921 рр. // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 225-244. – Бібліогр.: 96 назв.
 1. Сацький П. Значення економічних статей мирних договорів, підписаних у Брест-Литовську в 1918 р. для міжнародного статусу України // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 173-178.
 1. Сацький П. Німецько-польська угода про евакуацію німецьких військ від 5 лют. 1919 р. та її значення у процесі українського державотворення // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 52-56.
 1. Соловйова В. В. Основні напрямки діяльності дипломатичних представництв відновленої УНР // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 71-76.
 1. Соловйова В. В. Торговельно-економічна діяльність українських дипломатичних представництв (1917-1920 рр.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 102-110. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Соловйова В. В. Українська дипломатія на Паризькій мирній конференції : доля соборності України // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 215-225.
 1. Соловйова В. „Українське питання” на Паризькій мирній конференції (січень – червень 1919 р.) // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 371-379.
 1. Шаповал А. Дипломат Української Народної Республіки : (до 130-річчя від дня народж. Д. Антоновича) // Іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 51-61.

Див. також № : 4134, 4392.


13. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Базилівський М. Життя, присвячене книзі : [про Ю. Меженка] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 3. – С. 46-47.
 1. Бойко Н. Р. Сергій Єфремов про самопізнання особистості в процесі становлення української державності // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 209-215.
 1. Боровик А. Висвітлення проблем реформи шкільної освіти на сторінках журналу „Вільна українська школа” та подальша її доля // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 3-8.
 1. Боровик А. Розробка теоретичних основ реформування загально-освітньої школи в Україні за часів української революції (1917-1920 рр.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 3-11.
 1. Бочаров В. Л. В. И. Вернадский и становление науки и образования в Украине : (к 145-летию со дня рожд. Малоизвестные страницы жизни и деятельности) // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия : Геология. – 2007. – № 1. – С. 190-191.
 1. Горбань Т. Ю. Українознавство у шкільній освіті в період гетьманату П. Скоропадського // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 163-172.
 1. Горбань Т. Ю. Українознавчі дослідження в системі наукових закладів України. 1918-1928 рр. // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 426-439.
 1. Губський С. І. Національно-військова освіта в Українській державі (1918 р.) : здобутки та прорахунки // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 173-181.
 1. Завальнюк О. М. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.). – Кам’янець-Поділь-ський: Абетка-НОВА, 2006. – 632 с.
 1. Завальнюк О. М. І. І. Огієнко – організатор, ректор і оборонець Кам’янець-Подільського державного Українського університету: хроніка діяльності (1919 р.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 80-121. – Бібліогр.: 318 назв.
 1. Завальнюк О. М. Російський університетський статут 1884 р. – основа нормативної бази функціонування українських державних університетів у 1918-1920 рр. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 104-113. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Кирчанів М. „Блакитний роман” Гната Михайличенка і проблеми ранньої історії радянської модернової літератури // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка. – 2007. – Т.17. – С. 48-60. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Коваль В. В. Заходи повітових земств із поліпшення соціально-економічного становища подільських учителів у 1918 р. // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 40-46. – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Козинець І. Ю. Розвиток освіти на Волині за доби Гетьманату П. Скоропадського // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 146-157. – Бібліогр.: 85 назв.
 1. Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина : летопись жизни и творчества. 1917-1932. – СПб : Алетейя ; Симферополь : Сонат, 2007. – 608 с. . 16 с. ил.
 1. Кучеров Г. Г. Освіта дорослого населення – важливий аспект діяльності сільських „Просвіт” Правобережної України (1917-1922 рр.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 149-159. – Бібліогр.: 43 назви.
 1. Кучмаренко В. З історії формування бібліотек установ Української академії наук та значення академічних видань у цьому процесі (1918-1930 рр.) / В. Кучмаренко, С. Старовойт // Наук. пр. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 15. – С. 77-87. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Лагутенко О. А. Українська книжкова обкладинка першої третини ХХ століття : стилістичні особливості худ. мови. – К.: Політехніка, 2005. – 123 с.
 1. Лубчинський А. К. Становлення нової обрядовості в перші роки радянської влади // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 190-195. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Ляхоцький В. На стрижалях вічності : до 125-річчя від дня народж. видатного вченого-патріота, держ. і громад.–політ. діяча [І. Огієнка] // Укр. культура. – 2007. – № 1. – С. 11.
 1. Матвійчук О. Автор тріади відкриттів [ботанік С. Г. Навашин] / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 241-242.
 1. Мельник Е. М. Вища початкова школа на Поділлі в добу Української революції (1917-1920 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 10-25. – Бібліогр.: 59 назв.
 1. Нагорний В. І. Українська радянська політична культура : витоки, суть, генеза // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К,. 2006. – Вип. 33. – С. 259-271. – Бібліогр.: 32 назви.
 1. Педан Ю. Феномен Олександра Кошиця // Дніпро. – 2007. – № 7-8. – С. 128-137.
 1. Пістун М. Д. Про організацію Української академії наук та зародження у ній економіко-географічних досліджень в 20-х рр. ХХ ст. / М. Д. Пістун, Т. Ю. Мельниченко // Укр.–геогр. журн. – 2007. – № 2. – С. 21-25.
 1. Прокопенко Т. М. Сценічне слово у творчих експериментах Леся Курбаса : (Молодий театр (1917-1919)) // Культура України : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 16. – С. 132-143. – Бібліогр.: 15 назв.
 1. Росляк Р. В. З історії кінематографа в Україні доби Гетьманату Павла Скоропадського // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 140-145. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Рудий Г. Я. Преса України 1917-1920 рр. як об’єкт дослідження української культури : джерелознавчий і методологічний аспекти. – К.: Ін-т історії України, 2006. – 548 с.: іл, табл.
 1. Сорочан Н. А. Утворення і діяльність головного управління мистецтв і національної культури за Гетьманату П. Скоропадського // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 132-139. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Стецюк В. Б. Земства та „Просвіти” Правобережної України в період національно-демократичної революції 1917-1920 рр. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 159-165. – Бібліогр.: 27 назв.
 1. Стецюк В. Б.Культурно-просвітницька діяльність земств Поділля у 1917-1920 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 26-39. – Бібліогр.: 72 назви.
 1. Стрельський Г. Корифеї вітчизняного правознавства // Історія в шк. – 2007. – № 6. – С. 43-45.
 1. Сухобокова О. Культурно-просвітницька та педагогічна діяльність Н. Я. Григорієва // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 157-172. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Телячий Ю. В. З історії створення „Біографічного словника діячів української землі” (1918-1920 рр.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 399-405. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Телячий Ю. В. Степан Постернак : праця на благо української освіти, науки, культури // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 139-148. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Харлан О. Д. „Щоденник” Євгена Чикаленка 1918-1919 рр. : Україна крізь призму катастрофізму // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2006. – Вип. ХІ, ч. 2. – С. 193-200.
 1. Циганкова Е. Г. А. Ю. Кримський і С. О. Єфремов : співпраця у розбудові Української академії наук (1920-1928) // Схід. світ. – 2007. – № 1. – С. 74-79.
 1. Шейко В. М. Культура України, інтелігенція та революція (1917-1920 рр.) // Культура України : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 16. – С. 20-34. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Шендеровський В. Міністр освіти в уряді Скоропадського [В. Науменко] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 194-198.
 1. Шудрик І. Харківський часопис „Мысль” // Філос. думка. – 2007. – № 6. – С. 85-100.

Див. також № : 1110, 3874, 4131, 4169, 4179, 4844.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка