Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ХІ. УКРАЇНА В 1921-1939 ррСторінка32/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   56

ХІ. УКРАЇНА В 1921-1939 рр.
1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Джерела


 1. Биківнянські жертви, або Як працювала „Вища двійка” на Київщині : док. та матеріали / авт.–уклад. А. І. Амунс ; передм. : С. І. Білокінь, О. С. Кавуненко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Центр українознав. – К.: МАУП, 2007. – 607 с.: іл., портр.
 1. Всесоюзная перепись населения 1937 года : общие итоги : сб. док. и материалов / сост. : В. Б. Жиромская, Ю. А. Поляков. – М.: РОССПЭН, 2007. – 318 с.
 1. Голгофа мільйонів : докум. свідчення / голов. ред. Т. М. Різниченко. – К.: Стилос, 2005 –

Вип. 3 : Діти України – жертви політичних репресій / В. Д. Гордієнко, В. М. Миронов, Н. Г. Обелець-Дідківська. – 2007. – 91 с.: іл., портр.


 1. Голодомор 1932-1933 років в Україні : док. і матеріали / упоряд. Р. Пиріг ; НАН України, Ін-т історії України, Міжнар. благодійн. Фонд „Україна 3000”. – К.: Києво-Могилян. акад., 2007.

Т. 2. – 2007. – 1125 с., 8 арк. іл.: іл., табл. – Бібліогр.: 681 назва. – До 75-річчя голодомору в Україні.


 1. Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / редкол.: В. Верига та ін.; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського та ін. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2007.

Т. 2. Ч. 2 : Листування Є. Коновальця з Д. Андрієвським (1927-1934 рр.) / упоряд. Ю. Черченко ; наук. ред. Н. Миронець. – 536 с.


 1. До творчої спадщини Костя Мацієвича / передм., упоряд., комент. В. М. Власенка // Сум. старовина. – 2006. – № ХVІІІ-ХІХ. – С. 48-64.
 1. Доповідь начальника Польового повстанчого штабу УНР полковника Ю. Отмарштейна Головному отаманові про рейд української повстанчої армії проти більшовиків у листопаді 1921 р. / вступ. сл., публ. док. й прим. М. Ковальчука // Військ.–іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 67-79.
 1. Конгрес Українських Націоналістів 1929 р. : док. і матеріали / упоряд. В. Муравський ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2006. – 417 с.: іл.
 1. Листи з Харкова : Голод в Україні та на Північному Кавказі у повідомленнях італійських дипломатів. 1932-1933 роки / упоряд. А. Граціозі ; Італ. ін-т культури в Україні. – Х.: Фоліо, 2007. – 255 с.
 1. Лялька Я. Літопис нескоренної України. Кн. 5 : Ольга Басараб та її доба : док., матеріали, спогади, біогр. нариси. – Львів : Галиц. вид. спілка, 2007. – 1248 с.
 1. Могилянський М. Щоденник. 1934, листопад – 1937, жовтень / публ. О. Сергеєва // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 276-491.
 1. „На вас покладається обов’язок... підняти та скерувати загальне повстання українського народу...” : невідомі листи С. Петлюри до Ю. Тютюнника (червень – жовтень 1921 р.) / вступ. сл., публ. док., прим. М. Ковальчука // Військ.–іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 56-66.
 1. Неопубліковані документи про Олега Ольжича (1937-1941 рр.) / публ. підгот. Ю. Черченко // Іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 111-124.
 1. „Нет возможности опровергнуть нелепость и клевету”. Письма В. П. Бузескула к Н. И. Карееву. 1923-1931 гг. / публ. подгот. В. А. Филимонов // Ист. архив. – 2007. – № 2. – С. 83-114.
 1. Онушко-Тиховська Л. Не забуваймо 1932-1933 р. : [подано свідчення очевидців для Конгресової Комісії США в 1980-х рр.]. – К.: Києво-Могилян. акад., 2007. – 264 с.
 1. Пам’ять народу неубієнна : свідчення про голодомор 1932-1933 рр. та голод 1946-1947 рр. на Чернігівщині / упоряд. : Т. П. Демченко, Л. О. Легецька, І. Г. Карпова. – Чернігів : Деснян. правда, 2006. – 96 с.
 1. Реформа в Красной Армии : док. и материалы, 1923-1928 гг. : в 2 кн. / Федер. арх. агенство, Рос. гос. воен. арх., М-во обороны РФ, Ин-т воен. истории МО РФ. – М.: Лет. сад, 2006.

Кн. 1 / сост.: Н. С. Таросова, П. М. Шабардин. – 719 с.

Кн. 2 / сост.: В. А. Арцыбашев и др. – 525 с.
 1. Український голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”. Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАН України. Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон). Укр.–канад. дослідчо-докум. центр (Торонто). Фундація ім. І. Багряного (США). – К.: Києво-Могилян. акад., 2007.

Т. 4 / упоряд.: Ю. Мицик, Л. Іваннікова. – 504 с.


 1. Фиров П. Т. Украинская трагедия 1932-1933 гг.: события, док. коммент. / Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2007. – 128 с.: табл.
 1. Халашевский В. В. 33-й год. Раскаяние есть очищение Правдой : док. повествование. – Алчевск: Фишка, 2005. – 124 с.
 1. Халашевский В. В. 33-й год. Раскаяние есть очищение Правдой. – Алчевск: Фишка: Рассоха О. Л., 2007. – 123 с.

* * * 1. Войцеховський Ю. 1933 : Віч - на - віч зі смертю (зі спогадів свідка трагічних подій – Яворської Юлії Леонардівни, 1925 р. народж.) // Історія в шк. – 2007. – № 11-12. – С. 6-7.
 1. Гойченко Д. Д. Сквозь раскулачивание и голодомор : свидетельство очевидца / Д. Д. Гойченко; предисл. Е Зудилова; послесл., с. 343-373, коммент. П. Проценко. – М.: Рус. путь, 2006. – 375 с., 3 л. ил.
 1. Голодомор : говорять свідки трагедії : (пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років на Кодимщині присвячується...). – Кодима, 2007. – 138 с.
 1. Дражевська Л. Мемуарні нариси / вступ. сл., публ. Р. Доценко // Березіль.– 2007. – № 7-8. – С. 159-172.
 1. Кириченко Г. І. Крихта солодкого хліба : спогади про голодомор : життєпис / упоряд. Н.Степула. – Тернопіль: Джура, 2006. – 27 с.:іл., портр.
 1. Лоян М. Зустріч з Дмитром Яворницьким : [спогади] // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 84-91.
 1. Пригоровський В. „ ...Зітканий з вогню” : Андрієві Малишку – 95 // Укр. культура. – 2007. – № 10. – С. 45.
 1. Табуї Ж. Як я став комісаром Французької Республіки в Україні : нотатки і спогади / вступ. сл., комент. В. Головченка // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 32-58.
 1. Ширманова М. Ф. Павловы коктебельские // Наше наследие. – 2007. – № 82. – С. 114-119.

* * * 1. Гриневич Л. В. Україна : хроніка ХХ століття : Довід. видання. Рік 1928-1929 / Л. В. Гриневич, В. І. Прилуцький ; Ін-т історії України. – К., 2007. – 315 с.Огляди джерел


 1. Барабаш Ю. Угол падения : о «Дневнике» Аркадия Любченко // Вопр. лит. – 2007. – № 2. – С. 210-238.
 1. Бугаєва О. Українська та зарубіжна газетна періодика 20-х рр. ХХ століття про діяльність музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 138-150.
 1. Гальченко С. „Десятирічка” Остапа Вишні (рукопис із шухляди часів незалежності) // Слово і час. – 2007. – № 8. – С. 57-69.
 1. Головецька Н. Український політичний анекдот на сторінках „Щоденників. 1923-1929” Сергія Єфремова // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 23-31.
 1. Дмитрієва В. Матеріали промислової статистики 1920-х років як джерела до вивчення економічного стану України на початку ХХ сторіччя // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 255-264. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Дудяк О. Перепис 1931 року як джерело до вивчення національного складу населення Галичини першої половини 1930-х років ( на прикладі Львівського воєводства) // Вісн. Львів ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 641-658.
 1. Калитко С. Документи Державного архіву Вінницької області про функціонування табору та будівництва № 211 НКВС СРСР // ІІІ Міжна-родний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повідомл. : в 3 т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 283-293.
 1. Кам’янська А. В. Проблема становлення України як самостійного національно-господарського організму у поглядах українських націонал-комуністів 20-30-х рр. ХХ ст. // Грані. – 2007. – № 4 (54). – С. 126-130.
 1. Капустян Г. Документи вищого політичного керівництва СРСР про голод 1932-1933 рр. в Україні // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повідомл. : в 3 т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 257-262.
 1. Климович Н. Постать Сергія Єфремова крізь призму щоденникових нотаток (за матеріалами „Щоденників” 1923-1929 рр.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 162-166. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Клюєнко Д. М. Репресивна політика сталінізму : арх. док. свідчать / Д. М. Клюєнко, Л. І. Фурсенко. – Одеса : Астропринт, 2006. – 172 с.: іл., табл., портр.
 1. Колісник Д. В. „Бюлетень Гетьманської Управи” (1929-1936) як джерело історії гетьманського руху міжвоєнного періоду // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 158-164. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. Корнєв О. Голодомор 1932-1933 рр. на Балаклійщині (за архівними документами та свідченнями очевидців) // Сум. старовина. – 2006. – № ХVІІІ-ХІХ. – С. 168-174. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932-1933 рр. : свідчення німецьких дипломатів // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 153-161.
 1. Кудряченко А. 1932-1933 роки : наслідки за баченням німецьких дипломатів // Віче. – 2007. – № 13. – С. 30-33.
 1. Кухарський В. Методологія злочинних голодоморів – у талмудичних джерелах : (висновки зі свідчень І. Шахака) // Персонал. – 2007. – № 1. – С. 9-11.
 1. Кучер В. Відкритий лист В. Винниченка Й. Сталіну і членам Політбюро ВКП (б) // Іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 86-97.
 1. Сергійчук В. Як нас морили голодом. – 3-те вид., допов. – К.: П П Сергійчук М. І., 2006. – 392 с.
 1. Сидорук А. Унікальне дослідження про голодомор лишається за сімома печатками // Іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 84-105.
 1. Слабошпицький М. Автопортрет людини перед прірвою : Михайло Могилянський та його щоденник // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 270-275.

Див. також № : 78, 4029.


Історіографічні дослідження


 1. Акунін О. С. Українське селянство Півдня України в 20-50-ті роки ХХ ст. : (огляд сучас. укр. історіогр.) // Гілея. – 2007. – Вип. 7. – С. 300-311.
 1. Вакулич В. Тероризм у процесах історичного розвитку // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 453-461.
 1. Васильєв В. Еволюція поглядів С. Кульчицького на голод 1932-1933 рр. у контексті новітніх тенденцій української історіографії // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 277-286.
 1. Васильчук Г. Колективізація сільського господарства : сучасні інтерпретації російської історіографії // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 102-111.
 1. Годун Н. Висвітлення сучасною історичною наукою особливостей функціонування органів політичної цензури в УРСР (1928-1938 рр.) // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 402-409. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Грицьків Р. Актуальні проблеми дослідження історії українського визвольного руху 1920-1950-х рр. : погляд з Дніпропетровська // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 303-306.
 1. Дровозюк С. Національно-культурне та духовне життя українського селянства у 20-30-х рр. ХХ століття : історіогр. нарис. – Вінниця, 2005. – 364 с.
 1. Историография сталинизма : сб. ст. / под ред. Н. А. Симония. – М.: РОССПЭН, 2007. – 479 с.
 1. Калакура Я. Джерела з державницького напряму української історіографії 1920-1930-х років / Я. Калакура, Ю. Лебедєва // Іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 74-84. – Прим.: 32 назви.
 1. Касьянов Г. Разрытая могила : голод 1932-1933 гг. в украинской историографии, политике и массовом сознании // Ab imperio. – Казань, 2004. – № 3. – С. 237-269.
 1. Лобанова М. В. Перценція постаті К. Раковського в науково-методичному просторі сучасної історичної думки // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 56-63. – Бібліогр.:31 назва.
 1. Мандрик Я. І. До питання вивчення проблеми державної політики у сфері освіти та культури в українському селі наприкінці 20-х – 30-ті роки ХХ ст. ученими української діаспори та зарубіжними авторами // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 12-16. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Марочко В. І. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні : рефлексії сучасної зарубіжної історіографії // Грані. – 2007. – № 3(53). – С. 38.
 1. Мишечкін Г. Висвітлення теми „Голод 1932-1933 років в Україні” у навчальній і науковій літературі 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. // Схід. – 2007. – № 2. – С. 82-85.– Бібліогр.: 23 назви.
 1. Мищак І. Українське питання в планах СРСР та європейських держав напередодні Другої світової війни : історіографія // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 289-298. – Бібліогр.: 39 назв.
 1. Очеретянко В. І. Влада та інтелігенція у 1920-1930-х рр. : історіографія проблеми // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 309-316. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Парахіна М. Українська національно-культурна політика 1920-1930-х рр. у наукових працях / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 50-57. – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Пиріг О. Підприємництво доби НЕПу : сучасні історіографічні інтерпретації // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повідомл. : в 3 т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 190-193.
 1. Попов А. В. Тема советского ГУЛАГа в освещении эмигрантских авторов // Библиография. – 2007. – № 2. – С. 84-88.
 1. Свистович С. Сучасна українська історіографія громадської ініціативи в Українській СРР 20-30-х років ХХ століття // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007. – Вип. 17. – С. 288-303.
 1. Стоян Т. Радянська система політичної цензури 1920-1930-х рр. : порівняльний аналіз сучасної російської та української історіографіїї // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 308-316. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Стрижак Є. Проблеми кадрового забезпечення середньої та вищої школи УСРР у 20-і – 30-і рр. ХХ ст. : історіогр. проблеми // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 81-88.
 1. Шаповал Л. І. Дослідження сучасною історичною наукою політико-економічних причин запровадження НЕПу // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 245-251.
 1. Щур Ю. Національно-визвольна боротьба на Наддніпрянщині у 1929-1939 рр. : (роздуми на тлі проблеми) // Визвол. шлях. – 2007. – № 2. – С. 61-78 ; № 3. – С. 57-76.

Див. також № : 4230, 4231.


2. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ ДО ВСЬОГО ПЕРІОДУ


 1. Кульчицький С. „Великий перелом” : Україна в період 1923 – весни 1930 рр. Ст. перша „Держава і суспільство” // Історія в шк. України. – 2007. – № 4. – С. 50-56.
 1. Кульчицький С. В. Закономірності еволюції радянської влади (короткі тези) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 181-217. – Бібліогр.: 43 назви.
 1. Кульчицький С. Імперський чинник в історичному розвиткові України // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 135-154.
 1. Лавер О. Порівняльна статистика втрат населення СРСР та українського народу в локальних війнах і конфліктах 1924-1941 років // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 303-325.

Див. також № 784.


3. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ


 1. Бем Н. Відображення суспільних настроїв у взаєминах українського селянства та інтелігенції (1928-1930 рр.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 307-315.
 1. Ганжа О. „Селянські настрої” серед робітництва, в Червоній армії та партії // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 60-67.
 1. Горбань А. В. Український національно-визвольний рух в 1920-х – 1930-х рр. : етапи становлення // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 158-166. – Бібліогр.: 31 назва.
 1. Гриневич Л. Ціна сталінської „революції згори” : українське селянство в очікуванні на війну // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 287-306.– Бібліогр.: 80 назв.
 1. Журба М. А. Прокомуністичні громадські об’єднання у поліетнічному селі України (20-30 рр. ХХ ст.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту україно-знавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 78-89.
 1. Коляструк О. До проблеми взаємин більшовицької влади з інтелігенцією у 1920-і рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 167-173.– Бібліогр.: 21 назва.
 1. Копил О. С. Політична конкуренція єврейських політичних партій в Україні в 1920-х рр. : ідеологічний аспект // Грані. – 2007. – № 6 (56). – С. 110-113.
 1. Красносілецький Д. П. Типи озброєних загонів селян за формами і методами противладного протистояння на Правобережній Україні в 1920-1924 рр. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 182-189. – Бібліогр.: 54 назви.
 1. Міщук М. Б. Передвиборчі кампании та парламентська діяльність Української радикальної партії – Української соціалістично-радикальної партії (1922-1938 рр.) // Грані. – 2007. – № 1 (51). – С. 95-102.
 1. Молоткіна В. К. Вплив більшовицької ідеології на діяльність добровільних товариств в Україні в умовах НЕПу : (1921-1929 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 168-172.
 1. Мотенко Я. В. Селянський повстанський рух у Харківській губернії (1921 р.) // Грані. – 2007. – № 3 (53). – С. 32-35.
 1. Посвістак О. А. Культурно-освітня і наукова інтелігенція Поділля та влада на початку 20-х рр. ХХ ст. : зародження політичного конфлікту // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 254-262. – Бібліогр.: 35 назв.
 1. Прилуцький В. Участь студентства УСРР в суспільно-політичному та культурному житті в 1920-ті роки // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 147-162.– Бібліогр.: 88 назв.
 1. Свистович С. М. Генеза комуністичної доктрини громадянських об’єднань в Україні : 20-ті – початок 30-х років ХХ століття // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 82-90. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Свистович С. М. Громадський вимір соціалістичного експерименту в Україні (20-30 рр. ХХ ст.) : монографія. – К.: Варта, 2007. – 565 с.
 1. Свистович С. М. Громадські організації в політичній системі радянської України в 20-30-ті роки ХХ ст. // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 203-208.
 1. Свистович С. Система радянських громадських об’єднань Української СРР у 20-30-ті роки ХХ століття // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 16-26.– Бібліогр.: 47 назв.

Див. також № : 210, 4872.


Формування тоталітарної системи


 1. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / пер. з англ. : В. Верлока, Д. Горчаков. – 2-ге вид. – К.: Дух і літера, 2005. – 539, [36] с.: портр.
 1. Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму : пер. з нім. – К.: К.І.С., 2007. – 248 с.
 1. Бабюх В. Політична цензура 1920-х – 1930-х рр. в Україні : функції, форми та нормативне забезпечення // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 211-222. – Бібліогр.: 43 назви.
 1. Бондаренко В. М. Борьба за власть : Троцкий, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 238 с., 8 л. ил.
 1. Вєтров Р. І. Ліквідація багатопартійності в Україні (1920-1925 рр.). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2007. – 343 с. : портр.
 1. Виговський М. Державно-політична діяльність наркома освіти Г. Ф. Гринька // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 57-69.
 1. Галенко О. Радянські бенкети та пиятики у перспективі євразійської історії // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 163-184.– Бібліогр.: 50 назв.
 1. Годун Н. Політична діяльність А. Хвилі в УСРР (1926-1936 рр.) : функції і завдання головного цензора // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 155-167.– Бібліогр.: 70 назв.
 1. Годун Н. Структура та функції органів політцензури в УРСР (1928-1938 рр.) // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 168-176. – Бібліогр.: 66 назв.
 1. Дорошко М. Ротація керівних кадрів у радянській тоталітарній державі у 1920-1930-ті роки : український „досвід” // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 445-455.
 1. Єфименко Г. 6 липня як „червоний день” календаря : причини появи сталінського міфу про дату створення СРСР та потреба його деконструкції // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 134-153. – Бібліогр.: 70 назв.
 1. Коваль М. В. Політична діяльність В. П. Затонського під час голодомору 1932-1933 років // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 431-435.
 1. Коняев Н. М. Трагедия ленинской гвардии, или Правда о вождях Октября. – М.: Алгоритм : Алгоритм-Книга, 2007. – 575 с. – (Оклеветанная Русь).
 1. Кузьмин Н. Возмездие : [о госуд., парт. деятел. сов. власти В. И. Ленине, И. В. Сталине, С. М. Кирове, Л. П. Берии, Ф. Э. Дзержинском и др.]. – К.: Оріяни, 2005. – 63 с.
 1. Лукьянов В. Ю. Технология политического лидерства в тоталитарном государстве – идеологический аспект : (институт лидерства в период 30-х – 40-х годов ХХ века : И. В. Сталин и А. Гитлер) // Науч.-техн. вестн. Санкт-Петербургского гос. ун-та информ. технологий, механики и оптики. – 2006. – Вып. 24. Гуманитар. и экон. проблемы. – С. 375-383.
 1. Мальцева Н. А. Эволюция большевистского политического режима. Становление тоталитаризма в СССР : (окт. 1917 г. – конец 30-х гг.) : курс лекций. – Ставрополь : Сервис-школа, 2007. – 146 с.
 1. Мартиросян А. Б. Сталин и репрессии 1920-1930-х гг. – М.: Вече : Вече 2000, 2007. – 413 с.
 1. Наумов Л. А. Сталин и НКВД. – М.: Яуза : Эксмо, 2007. – 540 с., 8 л. ил. – (Сталин. Великая эпоха).
 1. Подкур Р. Ю. ВЧК-ГПУ і становлення однопартійної системи в Україні на початку 1920-х рр. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 166-181. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Подкур Р. Ю. Органи державної безпеки у становленні однопартійної системи в Україні на початку 1920-х рр. (на матеріалах Подільського та Полтавського губвідділів ВЧК-ГПУ) // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 120-138. – Бібліогр.: 54 назви.
 1. Поликарпов В. С. Сталин – властелин истории. Великий планировщик советской цивилизации. – Ростов н/Д : Владис ; М.: РИПОЛ классик, 2007. – 447 с. 4 л. ил.
 1. Прудникова Е. А. Хрущев. Творцы террора. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 634 с.
 1. Рыбас С. Ю. Сталин : судьба и стратегия : в 2 кн. / С. Рыбас, Е. Рыбас. – М.: Молодая гвардия, 2007. – Судьба и стратегия.

Кн. 1. – 727 с., 16 л. ил.

Кн. 2. – 634 с., 16 л. ил. – Библиогр.: с. 621-628.
 1. Ситник О. М. Злочинний характер карально-репресивної політики органів ОДПУ-НКВС УРСР у 1930-х роках як один із проявів більшовистської ідеології // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 2. – С. 68-73.
 1. Хмельницкий Д. Зодчий Сталин. – М.: Новое лит. обозрение, 2007. – 311 с., 8 л. ил.
 1. Шаповал Ю. І. Політичне керівництво УСРР і Кремль у 1932-1933 роках : співавтори голодомору // Гілея. – 2006. – Вип. 5. – С. 19-38.
 1. Шитюк М. М. Тоталітарний режим і військовослужбовці та працівники органів ДПУ-НКВС України в 20-50 роки ХХ століття / М. М. Шитюк, І. Є. Ніколаєв. – Миколаїв, 2007. – 273 с.: іл., табл. , портр.

Див. також № 5663.


Репресії 20-х – 30-х років


 1. Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років : указ Президента України від 21 трав. 2007 року № 431/2007 // Офіц. вісн. України. – 2007. - № 37. – С. 15-16. (ст. 1451).

* * * 1. Абраменко Л. М. Репресовані прокурори в Україні : документи, нариси, матеріали / Л. М. Абраменко, А. І. Амос. – К.: Істина, 2006. – 376 с.
 1. Амонс А. Быковнянские находки // Нумізматика і фалеристика. – 2007. – № 3. – С. 6-11.
 1. Арсенич П. І. Галичани – жертви більшовицького режиму / наук.–ред. від. „Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франк. обл.”, ОО ВУТ „Просвіта” ім. Т. Шевченка. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 71 с.: іл., портр.
 1. Бабюх В. А. „Чистки” бібліотечних фондів як форма політичної цензури 1920-1930-х рр. в Україні // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 344-353. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Багдасарян В. Загадочный «тридцать седьмой» : опыт ист. моделирования // Наш современник. – 2007. – № 8. – С. 149-165.
 1. Болабольченко А. Сергій Єфремов : повернення із забуття // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 107-147 ; № 6. – С. 131-141.
 1. Бринош І. Біль минулого : нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський р-н) / І. Бринош, Е. Петровський. – Одеса : СМИЛ, 2006. – 223 с.: іл. – (Наук.–докум. сер. книг „Реабілітовані історією”).
 1. Булдаков В. П. Сталинизм в советской провинции, 1937-1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 : Междунар. конф. в Москве. 12-15 окт. 2006 г. / В. П. Булдаков, Т. Г. Леонтьева // Отеч. история. – 2007. – № 4. – С. 204-207.
 1. Васильєв В. Ю. Діяльність органів ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ СРСР щодо арештів та допитів „антирадянських елементів” (1920-1940 рр.) // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 195-204. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. Гайовий Г. Проща : [спогади про Сандармох] // Вітчизна. – 2007. – № 9-10. – С. 148-155.
 1. Демченко Т. Процес „СВУ” крізь призму пропагандистських заходів на Чернігівщині (березень – квітень 1930 р.) / Т. Демченко, Н. Климович // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 15. – С. 326-338. – Бібліогр.: 58 назв.
 1. Дерев’яний І. Проникнення та діяльність в ОУН агента ОГПУ-НКВД Павла Судоплатова // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 102-117.
 1. Дорошко М. Комуністичний терор 1930-х років у Радянській Україні : причини і наслідки // Персонал. – 2007. – № 1. – С. 6-9.
 1. Драч О. О. Співробітники Черкаського педагогічного інституту – жертви сталінських репресій / О. О. Драч, О. Харсун // Черкаський національний університет : історія і сучасність : матеріали конф., присвяч. 85-річному ювілею ЧНУ ім. Б. Хмельницького . – Черкаси, 2007. – С. 34-41.
 1. Звягинцев В. Е. Трибунал для флагманов. – М.: Терра – Кн. клуб, 2007. – 575 с. – (Двуликая Клио : версии и факты). – Библиогр.: с. 517-574.
 1. Зінченко А. Л. Нова економічна політика і революційні трибунали на Могилівщині у 1921-1922 рр. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 246-253. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Иванов В. Г. «Колымский соловей» : о великом певце устами его современников : в честь 100-летия со дня рожд. В. А. Козина / В. Иванов, Н. Сердюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Днепропетровск : ИМА-пресс, 2006. – 271 с.: портр.
 1. Іванов П. С. Більшовицько-марксистський геноцид української нації // Персонал. – 2007. – № 7. – С. 46-56.
 1. Коваль Р. М. Операція „Заповіт”. Чекистська справа № 206 : іст. нарис. – Вінниця : ДП „Держ. картограф. фабрика”, 2007. – 232 с.
 1. Кожанов В. В. Правда сталинских репрессий. – М.: Алгоритм, 2007. – 444 с. – (Загадка 37 года).
 1. Койнаш Г. Якщо не зараз, то ніколи... : [тема Великого Терору в тезах і сайті т-ва „Меморіал”] // Права людини. – 2007. – № 13. – 1-15 трав. – С. 12.
 1. Колтачихіна О. Ю. Матвій Петрович Бронштейн (до 100-річчя від дня народж.) // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4. – С. 102–104.
 1. Лихолобова З. „Великий терор” 1937-1938 років у Донбасі : втрати інтелігенції // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1.– С. 466-480. – Бібліогр.: 44 назви.
 1. Макаренко Д. Голгофа українських геологів. – К.: Логос, 2007. – 187 с.
 1. Матвєєва Л. В. Доля видатного славіста-українознавця Володимира Перетца // Схід. світ. – 2007. – № 2. – С. 32-44.
 1. Матвійчук О. „Моя любов – Україна і математика” : [про академіка М. Кравчука] / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 152-154.
 1. Матвійчук О. Хоча життя було таким коротким : [про вченого К. А. Жуковського] / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 165-166.
 1. Наливайко І. М. Невгамовний біль на віки : нариси [про земляків-полтавців, які загинули у 1937-1938 рр.]. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 171 с.: іл., портр.
 1. Ніколаєв І. Є. Репресії проти працівників НК-ДПУ-НКВС у 1920-30-ті роки // Наук. вісн. Миколаївського держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 200-208. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Нікольський В. Національні аспекти політичних репресій 1930-1936 рр. на Донеччині // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1.– С. 456-465.
 1. Носач В. И. Расстрельные 30-е годы и профсоюзы / В. И. Носач, Н. Д. Зверева ; Санкт-Петербург. гуманит. ун-т профсоюзов. – СПб. : Изд-во СПб. ГПУ, 2007. – 528 с.
 1. Овсієнко В. Рік великого терору. Пам’ятаймо 5-те серпня і 3-тє листопада 1937 року // Укр. культура. – 2007. – № 4. – С. 36-37.
 1. Одесский мартиролог : [данные о репрессиров. Одессы и Одес. обл. за годы сов. власти / сост. : Л. В. Ковальчук, Г. А. Разумов]. – Одесса , 1997 –

Т. 3. – 2005. – 895 с.: ил., табл., портр.

Т. 4. – 2006. – 959 с.: ил., табл.
 1. Перенесієнко І. Деякі сторінки історії Соловецького табору // Права людини. – 2007. – № 19. – 1-15 лип. – С. 8-12.
 1. Рафальська Т. Л. „Великий терор” на Житомирщині : специфіка та технологія // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 66-75. – Бібліогр.: 41 назва.
 1. Рафальська Т. Радянська репресивна політика щодо польської меншини на Житомирщині у 30-х роках ХХ століття // Історія та історіографія в Європі. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 147-156.
 1. Север А. Тайна сталинских репрессий. – М.: Алгоритм, 2007. – 271 с.
 1. Семанов С. Сталинская чистка конца тридцатых годов и национальный вопрос // Наш современник. – 2007. – № 4. – С. 244-250.
 1. Сивцева С. И. Спецпоселенцы в Якутии в 1930-1950-х годах // Отеч. история. – 2007. – № 6. – С. 108-117.
 1. Синицький П. Е. „Справа Суровцової-Петренка” 1927-1928 рр.: опрацювання моделей масових репресій проти вітчизняної інтелігенції кінця 1920-х – початку 1930-х рр. // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 166-185. – Бібліогр.: 46 назв.
 1. Смирнов В. Реквием ХХ века. Ч. ІV. – Одеса : Астропринт, 2007. – 1048 с., 2 арк. кол. іл.
 1. Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 : опыт художеств. исслед. : [в 3 кн.]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007.

Кн. 1 : ч. 1-2. – 551 с.: портр.

Кн. 2 : ч. 3-4. – 559 с.., 8 л. ил., портр.Кн. 3 : ч. 5-7. – 631 с.: портр. – Имен. указ. : с. 522-627.


 1. Сорока М. Олтар скорботи України // Дивосвіт. – 2007. – № 1. – С. 24-27.
 1. Суворов В. Очищение : зачем Сталин обезглавил свою армию ? – М.: АСТ Москва ; Тверь : АСТ, 2007.– 350 с.
 1. Так хто ж здійснив геноцид українців ? / упоряд. В. В. Яременко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т культурол. та етнополіт. дослідж. ім. Ілларіона Київського МАУП. – К.: МАУП, 2006. – 306 с.
 1. 1937 рік і сучасність // Права людини. – 2007. – № 10. – С. 1-15 квіт. – С. 2-4.
 1. Томилов В. Г. Спецпереселенцы / В. Г. Томилов, Г. Л. Иванов // Вестн. Иркут. гос. лингвист. ун-та. Серия : История, философия, политология. – 2006. –№ 1. – С. 48-53. – Библиогр.: с. 53-54.
 1. У сталінські часи кожен десятий одесит був репресований // Права людини. – 2007. – № 14. – 16-31 трав. – С. 12.
 1. Убиенным сынам Украины. Сандармох : сб. / Карел. респ. обществ. орг. „О-во укр. культуры «Калина»” ; сост. Л. Г. Скрипникова. – 2-е изд., доп., испр. – Петрозаводск : Скандинавия, 2006. – 151 с.: ил.
 1. Україна вшанувала пам’ять жертв сталінського режиму // Права людини. – 2007. – № 14. – 16-31 трав. – С. 12.
 1. Филимонов С. Б. Тайны крымских застенков : док. очерки о жертвах полит. репрессий в Крыму в 1920-1940-е г. – 3-е изд., доп. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2007. – 306 с.: ил., портр.
 1. Хоптяр Ю. А. Репресивна політика сталінізму та її втілення на Ярмолинеччині у 30-ті рр. ХХ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 451-458.
 1. Чалий С. 1937-41 : як укоськували Червону армію і що з того вийшло // Сучасність. – 2007. – № 6. – С. 91-95.
 1. Чернікова І. В. Репресії серед пам’яткоохоронців Харківщини в 30-х рр. ХХ ст. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 13-23. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Чернобров И. В. Д. Д. Плетнев – известный деятель медицины // Сум. іст.–арх. журн. – 2007. – № ІІ-ІІІ. – С. 45-52. – Бібліогр.: 31 назва.
 1. Черушев Н. С. 1937 год. Был ли заговор ? . – М.: Вече : Вече 2000, 2007. – 572 с., 8 л. ил.
 1. Шевченко Л. В. Політичні переслідування наукових працівників ВУАМЛІНу : в контексті постанови ЦК КП(б)У від 3 листопада 1934 р. // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 185-194. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Шендеровський В. Геолог трагічної долі [Ф. Лисенко] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 176-179.
 1. Шендеровський В. Філософ з Галичини [П. Демчук] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 186-190.
 1. Широков А. И. «Штурм Севера» : штрафная колонизация 1930-1950-х годов // Вестн. НГУ. Серия : История, филология / Новосиб. гос. ун-т. – 2007. – Т. 6, вып. 1. История. – С. 68-72.
 1. Шкварчук В. Політичні репресії. Чиїми руками // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 80-92.
 1. Якубова Л. Савва Георгиевич Яли // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – К., 2006. – Вип. ІV. Кн. 2. – С. 175-183.

Див. також № : 38, 178, 379, 515, 1062, 1091, 1242, 1424, 1486, 1708, 1900, 2281, 4131, 4179, 4221, 4222, 4462, 4571, 4679, 4700, 4795, 4809, 4810, 4812, 4822, 4830, 4836, 4898, 4912.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка