Міністерство культури і туризму України Державний заклад


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОКСторінка33/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   56

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК


 1. Акунін О. Селянство Півдня України в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття : побутовий, морально-психологічний та соціальний аспекти // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 263-272.
 1. Антіпов Ю. Ф. Боротьба безробітних за право на працю у містах півдня України (середина 20-х рр. ХХ ст.) // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 176-184. – Бібліогр.: 21 назва.
 1. Баканов С. А. Советский индустриальный город 1920-1950-х годов и культурологический поворот в исторической урбанистике // Вестн. Челябин. гос. ун-та. История. – 2007. – № 3. – С. 123-126.
 1. Баланс денежных доходов и расходов населения СССР 1924-1990 гг. : (эволюция в цифрах, персоналиях и метод. обеспечении) : сб. / Моск. банк ин-т ; авт.-сост. Ю. И. Кашин. – М.: МБИ, 2007. – 307 с.
 1. Борисенко М. Соціокультурне середовище українських міст (20-30-ті роки ХХ ст.) // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 70-78.
 1. Васильєв С. В. Нормативно-правове регулювання робочого часу атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст. // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 1. – С. 107-114.
 1. Волосник Ю. П. Контрабандна діяльність підприємців в Україні та боротьба з нею в роки непу // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Казаріна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 6-16. – Бібліогр.: 44 назви.
 1. Зарецька Т. Політика радянської влади щодо створення польських національних районів в УСРР // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 203-219. – Бібліогр.: 59 назв.
 1. Зарецька Т. Польське населення УСРР у 1920-ті роки : перехід до радянського способу життя // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 73-84. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Ігнатуша О. М. Вигнанці Дніпробуду (до проблеми затоплення Кічкаса, 1927) // Сум. старовина. – 2006. – № ХХ. – С. 186-194.
 1. Капустян Г. Радянська цінова політика 1920-х років у селянському повсякденні // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 52-53.
 1. Коляструк О. Підтримка здоров’я та організація відпочинку інтелігенції УСРР у 1920-і рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 119-128.
 1. Коріненко П. С. Міграція українців у 20-30-х роках ХХ століття // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 18-24.
 1. Кравченко А. Радянська влада і нова буржуазія // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 97-106. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Мельничук О. Лікарняна допомога застрахованим в радянській Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 147-163.
 1. Мовчан О. Житлово-побутові умови та комунальне обслуговування робітників УСРР. 1920-ті рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 229-277. – Бібліогр.: 176 назв.
 1. Мовчан О. Медичне обслуговування робітників УСРР. 1920-ті рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 19-64. – Бібліогр.: 181 назва.
 1. Мовчан О. Товаропостачання робітників УСРР в умовах переходу форсованої індустріалізації. 1928-1929 рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 68-96. – Бібліогр.: 136 назв.
 1. Нетреба Ю. Питання грошових фондів в українсько-німецьких відносинах на початку 1920-х років // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 194-203. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Нізова Л. Створення Центроспілки – вирішальний наступ Радянської влади на дрібного власника // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 107-118.
 1. Поліщук О. В. Боротьба з контрабандою в Криму у 1921-1923 рр. : проблеми та здобутки // Грані. – 2007. – № 6 (56). – С. 17-20.
 1. Прилуцький В. Побут студентів в УСРР в 1920-х рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 85-107. – Бібліогр.: 101 назва.
 1. Пронь Т. М. Стихійний та організований переселенський рух селян у Херсонській окрузі в контексті міграційних процесів 20-х років ХХ ст. // Півд. архів. – 2006. – Вип. 21. – С. 175-185.
 1. Рибак І. В. Охорона здоров’я в українському селі : стан, труднощі та проблеми розвитку (1930-1940 рр.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 202-209. – Бібліогр.: 41 назва.
 1. Саричев В. І. Соціально-демографічна характеристика криміналітету Катеринославщини 1921-1928 рр. / В. І. Саричев, В. А. Сливенко // Грані. – 2007. – № 6 (56). – С. 20-24.
 1. Смыкалин А. С. ГУЛАГ как важный фактор экономического развития СССР в 30-е годы // Государство и право. – 2007. – № 1. – С. 92-102.
 1. Ткаченко І. Санітарний стан та боротьба з епідеміями в радянській Україні. 1920-ті рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 345-375. – Бібліогр.: 68 назв.
 1. Шарпатий В. Особливості призначення персональних пенсій в УСРР 20-30-х рр. : історико-соціальне дослідження // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 273-281. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Шарпатий В. Г. Соціальне забезпечення в УРСР (20-30-ті роки ХХ ст.). – К.: Ніка-Центр, 2006. – 267 с.: табл.

Див. також № : 1212, 4379.


Нова економічна політика


 1. Гарарук Л. В. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) / Л. В. Гарарук, А. П. Коцур, Г. Г. Коцур. – Київ; Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 200 с.
 1. Десятніков О. В. Трудова міграція в селянському господарстві Наддніпрянської України у період непу // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 224-230. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Калініченко В. Оренда землі в українському селі в роки непу // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 27-43.– Бібліогр.: 54 назви.
 1. Каташинська Я. Функціонування приватної торгівлі в Україні в роки НЕПу (1921-1929 рр.) // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 97-103.
 1. Кравченко А. Соціально-професійна класифікація непманів українського міста // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 65-72. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Лясковська С. Протидія органів державної безпеки господарським злочинам у період НЕПу : досвід для сьогодення // Університет. – 2007. – № 3. – С. 26-35.
 1. Молоткіна В. Контроль профспілок за діяльністю добровільних товариств України в умовах згортання непу // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 204-210. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Нізова Л. В. Інтеграція дрібного виробника-власника в радянську соціально-економічну систему (на прикладі втягнення кустаря і ремісника в промкооперацію УРСР). – К.: Ін-т історії України, 2006. – 396 с.: табл. – Бібліогр.: 253 назви.
 1. Нікітенко К. В. Приватна промисловість Донбасу в умовах нової економічної політики // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 3. – С. 161-166.
 1. Смирнов В. Соціальна політика в українському селі в період НЕПу // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 89-109.
 1. Соколов А. С. Финансово-экономическая блокада советской России в условиях нэпа // Вестн. Рязан. гос. радиотехн. акад. – 2006. – Вып. 19. – С. 141-145.
 1. Сушко О. О. Функціонування приватного підприємництва УРСР 20-х років ХХ ст. : історичні уроки нової економічної політики // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 170-174.
 1. Яковенко Ю. Л. Особливості процесу ліквідації концесій в СРСР в другій половині 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 3. – С. 96-99.
 1. Ямполець П. Роздрібні ціни приватного ринку України в роки непу // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 187-193.Промисловість


 1. Бондарь А. Ф. Трудовой подвиг Алексея Григорьевича Стаханова живет и будет жить в веках : к 100-летию со дня рожд. А. Г. Стаханова, к 70-летию стаханов. движения / А. Ф. Бондарь, Э. О. Чолак. – Луганск : Элтон-2, 2006. – 43 с.: ил., портр.
 1. Горлов В. Н. Жилищно-строительная кооперация в СССР в 1920-30-е годы // Федерация. – 2007. – № 3. – С. 29-30.
 1. Кульчицький С. „Великий перелом” : Україна в період 1923 – весни 1930 рр. Стаття друга „Перехід до форсованої індустріалізації” // Історія в шк. України. – 2007. – № 5. – С. 51-56.
 1. Орельчикова А. Ю. Индустриализация в СССР (20-30-е гг. ХХ в.) : учеб. поособие. – М.: МИИТ, 2006. – 23 с.
 1. Парійська Л. До 75-річчя зародження українського поліграфічного машинобудування (1931-1940 рр.) // Друкарство. – 2006. – № 6. – С. 82-84.Сільське господарство


 1. Бахтін А. М. Колективізація сільського господарства на Півдні України // Гілея. – 2007. – Вип. 7. – С. 242-250.
 1. Демченко Т. П. Колективізація та Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині : навч. посібник. – Чернігів : Деснян. правда, 2007. – 72 с.
 1. Доценко В. О. Громадська ініціатива українського єврейства чи витвір більшовицького режиму ? До питання діяльності Товариства по землеоблаштуванню єврейських трудящих в Україні в 20-30-ті роки ХХ ст. // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 372-385.
 1. Кульчицький С. „Великий перелом” : Україна в період 1923 – весни 1930 рр. Стаття третя „Курс на колективізацію” // Історія в шк. України. – 2007. – № 8. – С. 39-48 ; № 9-10. – С. 41-46.
 1. Мальцев В. А. Соотношение процессов развития крестьянского и коллективного сельского хозяйства в 1920-1930 годы ХХ века // Финансы и кредит. – 2007. – № 14. – С. 83-87.
 1. Мандрик Я. Підготовка механізаторів для сільського господарства УСРР в роки колективізації // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 220-228. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Мигущенко О. Н. Хлебозаготовки 1920-1930-х годов как фактор деформации правосознания сельского населения // Вестн. Калининград. юрид. ин-та МВД России. – 2007. – № 1. – С. 121-126.
 1. Петренко В. І. Репресивна хлібозаготівельна політика більшовиків у 1928 році та її наслідки // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 83-96. – Бібліогр.: 95 назв.
 1. Хоптяр Ю. А. Селянський опір на Поділлі у 1929-1930 рр. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 262-270. – Бібліогр.: 15 назв.
 1. Чирко Б. Землеустрій німецьких сільськогосподарських колоній України (20-ті роки ХХ ст.) // Університет. – 2007. – № 6. – С. 31-40.
 1. Яцюк В. А. Аграрне перенаселення на Поділлі в середині 20-х років ХХ ст. // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 58-60.Голод в Україні


 1. Безансон А. Лихо століття : про комунізм, нацизм та унікальність голокосту : пер. з фр. Т. Марусика. – К.: Пульсари, 2007. – 136 с. – (Історія і сучасність).
 1. Виноградська Н. Голодомор : поема. – Х.:Оригінал, 2007. – 29 с.
 1. Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр. : зб. док. та матеріалів / авт.–упоряд. : Р. Ю. Подкур та ін.; обл. редкол. : І. С. Гамрецький (голова) та ін. ; Обл. редкол. наук.–докум. сер. кн. „Реабілітов. історією. Вінниц. обл.” та ін. – Вінниця : ДКФ, 2007. – 703 с.: табл.
 1. Голодомор як масове вбивство за етнічною ознакою // Економіст. – 2007. – № 11. – С. 18-20.
 1. Голодомори в Україні у ХХ столітті / авт.–уклад. О. І. Неживий ; Асоц. дослід. голодоморів в Україні та ін. – К.: МАУП, 2005. – 58 с.1921-1923 рр.


 1. Мовчан О. М. Іноземна допомога голодуючим УСРР 1922-1923 рр. // Грані. – 2007. – № 2. – С. 24-27.
 1. Цвілинюк О. М. Населення Півдня України у голодних 1921-1923 роках // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 165-169.

Див. також № 2248.


Голодомор 1932-1933 рр.


 1. Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932-1933 років в Україні : указ Президента України від 4 груд. 2007 р. № 1179/2007 // Офіц. вісн. Президента України. – 2007. – № 38. – С. 21 (ст. 1007).

* * * 1. Голодомор 1932-1933 років в Україні : каральні органи більшовистського режиму : матеріали V Міжнар. наук. конф. (Київ, МАУП, 24 листоп. 2006 р.) . – К.: МАУП, 2007. – 212 с.
 1. „Дзвони голодної смерті” : [виступи учасників конф. „Голод у хлібному краї” (2003 р.) та „Кіровоградщина. Голодомор 1932-1933 років та політичні репресії у ХХ столітті” (2006 р.) / Кіровоград. обл. універс. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського]. – Кіровоград, 2007. – 43 с.

* * * 1. Додавання пам’яті :[про наук. конф. „Голодомор в Україні 1932-1933 років” (1 листоп. 2007 р., Торонто)] / повід.: С. Біленького (Торонто), Ю. Прохаська, Ю. Шаповала // Критика. – 2007. – № 11. – С. 30-31.

* * * 1. Бахтін А. М. Репресивно-каральні заходи влади проти селян Півдня України у період голоду 1932-1933 років // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 175-178. – Бібліогр. : 11 назв.
 1. Бойко С. Світ визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні етнічною війною проти українського народу // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 21-25.
 1. Бутко С. ОУН проти голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 56-68.
 1. Веселова О. Меморіальні знаки та пам’ятники замученим голодом українським селянам // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 27-38. – Бібліогр.: 44 назв.
 1. Гриневич Л. Голод 1932-1933 у публічній культурі, пам’яті та суспільній свідомості в Україні // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 389-401. – Бібліогр.: 21 назва.
 1. Дорош М. Чорні покоси : публіцистика. Документи. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 176 с.
 1. Клименко Ф. Голодомор. Реквієм на відстані часу : альбом / авт. проекту Г. Губанова ; керівник групи О. Куценко. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2007. – 143 с.: іл.
 1. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор / пер. з англ. Н. Волошинович. – Луцьк : ВМА „Терен”, 2007. – 454 с.: портр.
 1. Копитько І. Свіча нашої пам’яті : голодний мор 1932-1933 рр. // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 11. – С. 47-48.
 1. Корнєв О. В. Етнічна специфіка голодомору 1932-1933 рр. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 23-30. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Косик В. Підсовєтська Україна між двома світовими війнами : (з нагоди 75-річчя Голодомору) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 174-198. – Бібліогр.: 56 назв.
 1. Кудряченко А. І. Повернення історичної правди про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – імператив часу // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 1 (2). – С. 77-82.
 1. Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр. : механізми сталінського терору // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 4-25. – Бібліогр.: 72 назви.
 1. Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид : труднощі усвідомлення. – К.: Наш час, 2007. – 424 с.
 1. Кульчицький С. Голодомор – 33 : сталінський задум та його виконання // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 190-264. – Бібліогр.: 174 назви.
 1. Кульчицький С. Загадки українського голодомору // Політика і час. – 2007. – № 5. – С. 38-45.
 1. Кульчицкий С. Почему он нас уничтожал ? : Сталин и украинский Голодомор. – К.: Укр. пресс-группа, 2007. – 208 с.
 1. Мейс Д. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні : що сталося й чому ? / публ. А. Сидорук // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 188-200. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Марочко В. Визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні – геноцидом : історичний факт політичного самоутвердження та морального зцілення нації // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 270-276.
 1. Марочко В. Роберт Конквест про Голокост та голодомор // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 365-373.
 1. Погребенник В. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття : трагедія голодомору / В. Погребенник. Н. Тимощук. – Вінниця : Аст-конт, 2007. – 206 с.
 1. Романець Н. Р. Голод 1932-1933 років на Дніпропетровщині // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 545-551.
 1. Сватенко В. Без права на прощу і забуття : [голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині]. – Х.: Оригінал, 2007. – 87 с.
 1. Солоненко М. За заповітами моїх земляків, уцілілих в часи голодомору 1932-1933 років. – Х.: Оригінал, 2007. – 23 с.
 1. Старив С. Казнь голодом [на Черкащине]. – К.: Просвіта, 2006. – 271 с.
 1. Стасюк О. Харчування та замінники їжі українського селянства на поч. 30-х років ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 97-102. – Бібліогр.: 70 назв.
 1. Суходольська Н. Трагічні роковини // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 91-93.
 1. Трикоза М. З історії голодомору : як умирало село Фурси // Історія в шк. – 2007. – № 11-12. – С. 1-6.
 1. Український хліб на експорт, 1932-1933 / ред. В. Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства, Київ. міськ. орг. Всеукр. т-ва „Меморіал” ім. В. Стуса. – К.: ПП Сергійчук, 2006. – 431 с.
 1. Чорногуз О. Великий голодомор в... Росії, або „Правда” по-кремлівськи : відповідь фальсифікаторам // Березіль. – 2007. – № 1-2. – С. 6-16.

Див. також № : 705, 979, 1486, 2248, 4575.


5. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ


 1. Айбабін С. „Доки безхребетне „народолюбство” не обернеться в агресивний націоналізм, доти не стане Україна нацією” : до 80-річчя виходу праці Д. Донцова „Націоналізм” // Укр. культура. – 2007. – № 1. – С.29.
 1. Адамовський В. І. Щодо питання польського населення Західної України // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 97-101.
 1. Баган О. Геополітичні погляди Ярослава Стецька // Визвол. шлях. – 2007. – № 3. – С. 3-16.
 1. Баган О. Геополітична стратегія українського націоналізму в міжвоєн-ну добу // Визвол. шлях. – 2007. – № 9. – С. 3-18.
 1. Білий камінь з чорної катівні : [голокост ромів Закарпаття / упоряд.: А. Адам та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2006. – 144 с.: іл., портр.
 1. Бондаренко Г. Б. Формування світогляду майбутнього генерал-хорунжого УПА (Романа Шухевича – Тараса Чупринки) // Зб. наук. пр. Наук. –дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 215-223.
 1. Гаврилів І. Євген Коновалець і розкол в ОУН // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 118-129.
 1. Гон М. М. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів на західно-українських землях у міжвоєнний період. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 431 с.: іл., табл. – Бібліогр.: 919 назв.
 1. Дарованець О. Судовий процес „Крайової екзекутиви ОУН на Північно-Західних українських землях” // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 319-327. – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Драгомирецька Л. Проблеми кооперації в діяльності Українського національно-демократичного об’єднання (1925-1939 рр.) // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 58-64. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Другий Зимовий похід, або Листопадовий рейд / упоряд. О. Веремійчик. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2006. – 248 с.
 1. Зимомря М. Герой України – Августин Волошин. – Дрогобич : ДДПУ, 2006. – 133 с.: портр.
 1. Коростіль Н. Соціальне становище українських аграріїв Східної Галичини у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 44-51. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Кужель Л. Календарі Крайового господарського товариства „Сільський господар” (1929-1944) : пропаганда модерного хліборобства // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 118-131. – Бібліогр.: 59 назв.
 1. Кучерук О. Дмитро Андрієвський і процес підготовки Першого Конгресу Українських Націоналістів 1929 р. // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8 .– С. 76-100.
 1. Любчик І. Національна самоідентифікація лемків на тлі етнополітики Польщі та Чехословаччини в 30-х рр. ХХ ст. // Київ. старовина. – 2007. – № 5. – С. 93-108. – Прим.: 73 назви.
 1. Махорін Г. Життя – за свободу України : до 84- річчя з часу трагічних подій Другого Зимового походу укр. вояків на Житомирщині. – Житомир: ПП „Рута”: Волинь, 2005. – 20 с.
 1. Нагірняк В. До 75- річниці організації державного відродження України // Самост. Україна. – 2006. – Р. LVІІІ(58), чис. 2. – С. 21-24; чис. 3. – С. 8-11; чис. 4. – С. 6-7.
 1. Петриченко К. В. До питання про Другий зимовий похід Ю. Тютюнника (жовтень-грудень 1921 р.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту україно-знавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 331-338.
 1. Постельжук О. П. Західноукраїнське угодовство 1919-1939 рр.: причини винекнення та ідеологія // Грані. – 2007. – № 2(52). – С. 6-10.
 1. Сацький П. Проблема статусу українських етнічних земель у контексті польсько-литовських територіальних суперечностей (1920-1932 рр.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Т. 15-16. – С. 33-39. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Ухач В. З. ОУН: культурно-освітня діяльність (1929-1944 рр.) : на фронті духов. боротьби. – Тернопіль: Джура, 2005. – 152 с.: табл. – Бібліогр.: 658 назв.
 1. Файзулін Я. Діяльність ППШ при ГКВ УНР з підготовки другого зимового походу // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 46-53. – Бібліогр. : 57 назв.
 1. Цецик Я. П. Проблема діяльності українських політичних партій на Волині в 20-30-х рр. ХХ ст. в колекціях документів державних архівів Волинської та Рівненської областей // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 140-145.
 1. Шмідт А. Україна, країна майбутнього / пер. з нім. Ф. Кулі. – Ужгород: Карпати, 2006. – 88 с.: іл.
 1. Штокало В. Діяльність краєвої команди УВО у 1923-1924 рр. ( за матеріалами ЦДІА України у Львові) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 308-318. – Бібліогр.: 21 назва.

Див. також № : 3941, 4106, 4107, 4110, 4382, 4394-4396, 4403, 4726.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка