Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка34/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   56

6. МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ


 1. Плясецький О. В. Громадянське суспільство і державні структури з регулювання національних відносин в Україні у 20-30 рр. ХХ ст. // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 89-92.
 1. Якубова Л. Етнічні меншини УСРР на етапі етнокультурної модернізації // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 3-19.

Див. також № 4916.


7. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ


 1. Волкова С. З історії взаємин чеського населення Півдня України та Чехії (20-30 рр. ХХ ст.) // Університет. – 2007. – № 5. – С. 84-89.
 1. Гісем О. Україна у процесі встановлення економічних зв’язків між Польщею й республіками СРСР // Іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 23-34. – Бібліогр.: 72 назви.
 1. Головчанська О. Студенти-українці Краківської академії мистецтв : (до питання українсько-польських взаємин у 1920-1930-ті роки) // Українська академія мистецтв. – 2005. – Вип. 12. – С. 94-108. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Денисюк О. Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 1920-1930-х рр. // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісн. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 565-589. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Морозов Р. Українсько-білоруські зв’язки у 20-ті роки ХХ ст. // Схід. – 2007. – № 3. – С. 69-72. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Петросян Э. Б. Международные отношения и внешняя политика СССР в предвоенные годы ХХ века : (к 65-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Серия : История и политические науки. – 2007. – № 1. – С. 148-154.
 1. Полянський П. Українське питання напередодні Другої світової війни : дипломатичний контекст // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 162-179. – Бібліогр.: 54 назви.
 1. Сацький П. В. Значення Ризького мирного договору 1921 р., Союзного договору 1922 р. та Рапалльського договору 1922 р. для становлення правових підвалин територіальної цілісності України // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т.V. – С. 287-294.
 1. Сацький П. В. Мирний договір між Україною і Литвою 14 лютого 1921 р. : (передумови і політико-правове значення) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 421-431.
 1. Черніков І. Ф. З історії українсько-турецьких взаємин між двома світовими війнами (1918-1939 рр.) // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 246-253.

Див. також № 4418.


8. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Андрійцьо В. Корифеї театру Срібної Землі (Микола Садовський, Олександр Загоров, Микола Аркас, Юрій Шерегій) // Укр. театр. – 2007. – № 1. – С. 21-26 ; № 2. – С. 25-31.
 1. Артюх В. О. Про одне історіософське уявлення у памфлетах Миколи Хвильового // Сум. старовина. – 2006. – № ХVІІІ-ХІХ. – С. 65-74.
 1. Баган О. Як творилася совєтська література // Визвол. шлях. – 2007. – № 11. – С. 3-9.
 1. Барабан Л. Творчість Костя Буревія на терені драми і театру першої половини ХХ століття // Укр. театр. – 2007. – № 6. – С. 18-25.
 1. Баташев А. Витки „Спирали” и повороты судьбы : [о Г. Е. Лозино-Лозинском, конструкторе авиа-и космической техники] // Наше наследие. – 2007. – № 82. – С. 82-93.
 1. Безручко О. Довженків задум ренесансу українського кінематографу й мистецької кіноосвіти наприкінці 30-х – початку 40-х років ХХ століття // Мистецтвознав. записки. – 2006.– Вип. 9. – С. 103-110.
 1. Бендюкова Н. Призабуте ім’я Штейнберга // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 4 . – С. 111-113.
 1. Біла А. Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: Смолоскип, 2006. – 464 с.
 1. Бойко Т. „Легкі жанри” у виконавській практиці Йосипа Гірняка // Укр. театр. – 2007. – № 6. – С. 11-16.
 1. Боньковська О. Марія Морська : полька за походженням, українка за сценічною долею // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісн. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 530-560. – Бібліогр.: 107 назв.
 1. Борисенко Н. Мовознавчий дискурс у драматургії Миколи Куліша в контексті розвитку культури і процесів українізації / контрукраїнізації 20-30-х рр. і сучасності / Н. Борисенко, В. Саєнко // Іст.–літ. журн. – 2007. – № 13. – С. 111-118.
 1. Борисов В. Л. Педагогічна інтелігенція та заклади освіти Дніпропетровського регіону в умовах формування тоталітарної системи (друга половина 1920-х – початок 1930-х рр.) // Грані. – 2007. – № 6 (56). – С. 25-28.
 1. Бреславський Д. В. Зародження і розвиток системи фізико-механічної освіти в Україні : [з поч. 30-х років ХХ ст.] / Д. В. Бреславський, А. О. Ларін // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2. – С. 76-82.
 1. Бугаєва О. Персоніфікований вимір формування музичного життя Волині у 20-30-х роках ХХ ст. // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернад-ського. – 2006.– Вип. 16. – С. 542-552. – Бібліогр.: 17 назв.
 1. Васильченко В. Яскрава сторінка українського юридичного словництва // Визвол. шлях. – 2007. – № 2. – С. 49-60.
 1. Вергунов В. А. Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862-1927). – К.: Аграрна наука, 2007. – 180 с. – (Іст.–бібліогр. серія „Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії. Кн. 19).
 1. Від друкаря до професора друкарства : [до 100-річчя з дня народж. Б. В. Коваленка] // Друкарство. – 2006. – № 4. – С. 65-67.
 1. Вірченко Н. О. Велет української математики [М. Кравчук (1892-1942)]. – К.: Задруга, 2007. – 80 с., 12 іл.
 1. Вірченко Н. Світ не знав лише, що він – українець ! (до 115-річчя від дня народж. М. Кравчука) // Дивосвіт. – 2007. – № 4. – С. 12-14.
 1. Вознюк В. Духовна донька Ольги Кобилянської : [про письменницю І. Блажкевич] // Дзвін. – 2007. – № 1. – С. 125-131.
 1. Войцехівська І. Прекрасним словом чарував людей : [П. Филипович] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 214-215.
 1. Врублевська В. В. Шарітка з Рунгу : біографічний роман про Ольгу Кобилянську. – К.: ВЦ „Академія”, 2007. – 512 с.
 1. Гаврилова Т. В. Политика советской власти в отношении кинематографической интеллигенции в 20-30-е годы ХХ века // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2007. – № 13. Аспирант. тетради. – С. 21-25.
 1. Гетьман Д. Взаємообмін музейними цінностями між РСФРР та УСРР в 1931-1936 рр. // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 211-229. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Гетьман Д. Василь Щавинський та його внесок у справу повернення українських культурних цінностей // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 124-130.
 1. Годун Н. Радіомовлення в УСРР 20-30-х рр. об’єкт політичної цензури // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 72-86. – Бібліогр.: 67 назв.
 1. Гомотюк О. Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства (середина 1920-х – початок 1930-х рр.) // Українознав-ство. – 2006. – № 1. – С. 66-71.
 1. Горбатова Н. Соціокультурні умови становлення мистецтва класичного танцю в Україні у 20-30-ті роки ХХ ст. // Мистецтвознав. записки. – 2007. – Вип. 11. – С. 110-117.
 1. Деордієва Т. Хронікально-документальна кіноперіодика 20-30-х років : атеїстична кінопропаганда // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – Чис. 4. – С. 40-48. – Бібліогр.: 14 назв.
 1. Дергач М. А. Про становлення професійної театральної педагогіки в Україні в системі вищих навчальних закладів // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 198-202.
 1. До 150-річчя з дня народження [вченого] Овксентія Васильовича Корчака-Чепурківського (1857-1947) // Статистика України. – 2007. – № 1. – С. 112-113.
 1. Довбня В. Міфологіка пограниччя Полісся і Лісостепу на світогляд Г. Г. Ващенка // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 103-108.
 1. Дояр Л. В. Освіта УСРР та її роль у денаціоналізації українського народу (на матеріалах першої половини 20-х рр. ХХ ст.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 275-281.
 1. Дудник В. М. Художньо-промислові організації у збереженні культурної спадщини України в 1920-1940 рр. // Історія України :маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 76-83. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Думанська О. „...За Ктиторів та доброчинців” : біографічні факти на тлі підприємницьких успіхів Івана Тиктора // Дзвін. – 2007. – № 10. – С. 107-111.
 1. Єрмакова Н. Початки першої української режисерської школи // Укр. театр. – 2007. – № 5. – С. 19-23.
 1. Єрмакова Н. Співпраця режисера та художника : уроки березільської школи // Укр. театр. – 2007. – № 6. – С. 7-10.
 1. Єфіменко Г. Соціальне обличчя вчительства УСРР в контексті трансформації суспільства (1920-ті роки) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 138-161. – Бібліогр.: 71 назва.
 1. Жбанкова О. Куренівський самітник : життя й трагедія Сергія Світославського // Музейний провулок. – 2005. – № 1. – С. 22-29.
 1. Змерзлий Б. В. Нариси з історії розвитку системи освіти кримських татар у Кримській АРСР (1921-1941 рр.) . – Сімферополь : Атлас-Компакт, 2006. – 279 с.: табл.
 1. Кабачинська С. І. Символ епохи : докум.–публіцист. вид. [про М. Островського]. – Хмельницький : Поліграфіст, 2006. – 52 с.: іл., портр.
 1. Кавун Л. І. Схід / Захід і Україна в художній прозі ВАПЛІТЕ // Актуал. пробл. слов’ян. філол. Сер.: Лінгвістика і літературознав. – 2007. – Вип. 13. – С. 204-212.
 1. Калита В. Він стояв біля витоків вітчизняної трансплантології [Ю. Вороний] // Дивосвіт. – 2007. – № 3. – С. 11-13.
 1. Карп І. Видавнича справа у Львові в оцінці газети „Нова зоря” (1926-1939) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 110-117.
 1. Карпова С. А. Поетика і мова творів В. Підмогильного як відображення його епохи // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 201-206.
 1. Качмар В. Реорганізація Львівського університету (1939-1940) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 328-338. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Кілочицька Т. В. Становлення нелінійної механіки в Україні (30-ті роки ХХ ст.) // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3. – С. 102-107.
 1. Кіс-Федорук О. Історичність Павла Ковжуна в українському мистецтві // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2. – С. 4-7.
 1. Ковальчук О. Микола Скрипник і національно-культурний розвиток українців у СРСР за межами УСРР (кінець 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.) // Іст.–політ. проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 69-73.
 1. Козій І. В. Філософія прогматизму і функціонізму в оцінці Д. Скитського // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 69-73.
 1. Комариця М. М. Українська „католицька критика” : феномен 20-30-х рр. ХХ ст. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Від-ня „Науково-дослідний центр періодики”. – Львів, 2007. – 328 с.: іл.
 1. Кочевих О. Відлюдник Максиміліан Волошин // Україна. – 2007. – № 2-3. – С. 57.
 1. Крапивина Н. С. Советская система просвещения : принципы формирования, особенности функционирования, региональная специфика : (1917-1936) : ист. и правовые аспекты / Н. С. Крапивина, А. А. Макеев ; Юрид. ин-т (Санкт-Петербург). – СПБ.: Изд-во Юрид. ин-та, 2006. – 241 с.
 1. Кухта Н. Порфирій Антонович – фольклорист і етнограф // Укр. культура. – 2007. – № 10. – С. 38.
 1. Кучинська І. Особливості розвитку громадянського виховання в Україні у 1920-1933 рр. // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 4. – С. 46-51.
 1. Ласінська М. Ю. Сергій Ілліч Цвєтко : життя і діяльність етнолога, краєзнавця // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-та. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 249-153. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Левицька М. Я. Словник мовно-літературної практики часописів Львова (20-30 років ХХ століття). – Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. – 278 с.
 1. Лобанов-Ростовский Н. Живописные шедевры начала ХХ века из Украины // Наше наследие. – 2007. – № 82. – С. 120-121.
 1. Лоєнко В. Педагогічні часописи на теренах України у 20-30-ті рр. ХХ століття : (загальний огляд) // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 36-37.
 1. Луньо Є. Поетизація і героїзація Євгена Коновальця у народних піснях // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 130-152.
 1. Маланюк Є. Совітські літературні справи // Визвол. шлях. – 2007. – № 11. – С. 9-20.
 1. Мандрик Я. І. Навчання дорослого населення в селах радянської України в другій половині 30-х рр. ХХ ст. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 30-34.
 1. Мандрик Я. Навчання дорослого населення в селах Радянської України на початку 30-х років // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16.– Ч. 2. – С. 141-146.
 1. Матвеева Л. В. Отто Юльевич Шмидт : 1891-1956. – К.: Ин-т востоковедения им. А. Крымского, 2006. – 228 с.: ил. – (Науч.-библиогр. лит-ра).
 1. Матвійчук О. Видатний кардіолог [М. Стражеско] / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 174-175.
 1. Матвійчук О. Організатор української економічно-географічної школи [К. Воблий] / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 150-151.
 1. Мафтин Н. „Щоб запалити любов до Всесвіту...” : рання проза Ірини Вільде // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 49-54.
 1. Мелешкіна І. Учитель виразного життя [актор Р. О. Черкашин (1906-1993)] // Укр. театр. – 2007. – № 1. – С. 14-20.
 1. Мельник О. Реквієм по Леонтовичу // Укр. культура. – 2007. – № 1. – С. 30-31.
 1. Міщук С. М. До історії українських книжкових колекцій та зібрань 20-30-х років ХХ століття : рукописно-книжкові фонди Житомирщини // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 3. – С. 12-17.
 1. Муслієнко О. Г. Музично-театральне мистецтво Донеччини : 20-30-ті роки ХХ ст. // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 122-128. – Бібліогр.: 15 назв.
 1. Мушинка М. І. Володимир Січинський – дослідник народної архітектури українців карпатського регіону // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 406-421. – Бібліогр.: 62 назви.
 1. Надєждін А. „Зелене пальто”. Роздуми біля картини : (до 115-ї річниці від дня народж. художника [О. Осмьоркіна]) // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 28-29.
 1. Назарчук Т. Розвиток історичної бібліографії Криму : [про бібліографа В. В. Симоновського (1869-1933)] // Бібл. вісн. 2007. – № 2. – С. 26-28.
 1. Наш сучасник Микола Зеров / Упоряд. : М. Зерова та ін. – Луцьк : Терен, 2006. – 367 с.: іл., портр.
 1. Непомнящий А. Забутий кримський етнограф О. Олесницький // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 38-46.
 1. Овдійчук Л. Естетичні уподобання українських письменників : узагальнюючі табл. : Г. Косинка, І. Багряний, М. Куліш // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 9-10. – С. 85-88.
 1. Онищенко В. О. Піонер теоретичної космонавтики Юрій Кондратюк : per aspera ad astra : теоретик космонавтики О. Шаргей (Ю. Кондратюк) : портрет на фоні епохи / В. О. Онищенко, В. І. Русін, В. А. Смирнов. – Полтава : Полтава, 2007. – 118 с.: іл., портр.
 1. Орлюк К. Виставки українського народного мистецтва – важливий чинник художнього життя в Україні 20-30-х років ХХ ст. // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 213-221.
 1. Островий В. М. В. О. Геринович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (1923-1928 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 122-133. – Бібліогр.: 96 назв.
 1. Парахіна М. Б. Історичні умови національно-культурного процесу в Україні 1920-1923 рр. / М. Б. Парахіна, Т. В. Полушкіна // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 4. – С. 136-142.
 1. Парфиненко А. Ю. В поисках причин ликвидации университетов Украины : (образы науки и их влияние на формирование антиунивер-ситетских взглядов) // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 44-52.
 1. Перегінчук Т. Б. Грінченко і С. Єфремов : подібність світоглядів та характерів // Іст.–літ. журн. – 2007. – № 13. – С. 41-48.
 1. Підлипська А. Доля кримськотатарського національного балету наприкінці 30-х – на початку 40-х років ХХ століття // Студії мистецтво-знавчі. – 2006. – Чис. 2. – С. 60-66.
 1. Плющ Л. Його таємниця, або „Прекрасна ложа” Хвильового. – К.: Факт, 2006. – 868 с.: портр. – Бібліогр.: 201 назва.
 1. Попов О. Г. Войно-Ясенецький Валентин Феліксович (1877-1961) / О. Г. Попов, В. В. Десятський // Клінич. анатомія та оператив. хірургія. – 2006. – Т. 5, № 3. – С. 6-9.
 1. Пригоровський В. Духовні витязі великого митця : [формування світогляду О. Довженка]// Вітчизна. – 2007. – № 5-6. – С. 141-145.
 1. Пригоровський В. Тарасовичка : з нотаток про матір видатного митця [О. П. Довженка] // Вітчизна. – 2007. – № 11-12. – С. 121-126.
 1. Принц Г. В. Гмиря і Шостакович / Г. Принц, М. Копиця, Н. Цимбаліста. – К.: Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, 2006. – 295 с.: іл., нот., портр.
 1. Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. Вип. V. Т. ІІ / упоряд. В. А. Гурський. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 344 с.
 1. Рабенчук О. П. Робітничо-селянська інспекція і культурне життя в радянській Україні (1920-1934 рр.) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2006. – 247 с.
 1. Рагозіна В. З історії хореографічного виховання // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 2. – С. 15-19.
 1. Разживін В. М. Особливості стилю історичної прози Катрі Гриневичевої // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2005. – Вип. Х. – С. 314-321.
 1. Рапацька Л. П. Нормативно-правові засади регулювання мовних відносин у радянській Україні та Криму (1921-1954 рр.) // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 1. – С. 275-283. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Рева Л. Михайло Драй-Хмара : людина „відважно чіткого духовного національно-політичного профілю” // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 6. – С. 33-38.
 1. Романець О. В. Розвиток генетичних досліджень у 30-40-х роках ХХ століття в Україні // Наука та наукознавство. – 2007. – № 1. – С. 121-127.
 1. Рязанова Т. Данило Щербаківський // Музейний провулок. – 2005. – № 1. – С. 43.
 1. Савченко І. В. Створення державного видавництва України у контексті державного контролю за видавничою справою (1920-1930-ті рр.) // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 152-158. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Самотий Р. „Малий син великого батька” : [про сина І. Франка Петра Франка] // Друкарство. – 2006. – № 4. – С. 73-76.
 1. Свербілова Т. Іван Микитенко (1897-1937) як дзеркало українського кітчу // Слово і час. – 2007. – № 9 . – С. 35-47.
 1. Свербілова Т. П’єси Олександра Корнійчука 30-х рр. з погляду масової культури („Загибель ескадри”, „Платон Кречет” та „В степах України”) // Слово і час. – 2007. – № 12. – С. 34-48.
 1. Семенко Л. І. Краєзнавча діяльність Музичного товариства імені Леонтовича на Поділлі у 1920-х рр. // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 30-46. – Бібліогр.: 92 назви.
 1. Семенюк М. Музична спадщина Гната Хоткевича // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 490-501. – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Сергєєв І. „Житники” : забута сторінка історії народної освіти в Україні радянської доби // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 37-42. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Сивачук Н. Створення в Україні дитячого театру казок // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 2. – С. 19-24.
 1. Скляренко Г. Українське мистецтво 1930-50-х років : штрихи до картини епохи // Київ. – 2007. – № 10. – С. 184-192.
 1. Слободянюк П. Долю не повернеш... // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 41-43.
 1. Солоіденко Г. Петро Стебницький – оборонець української книги та української мови // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С. 29-33.
 1. Соскин В. Л. Политбюро и художественная интеллигенция. 1920-е годы // Вестн. НГУ. Серия : История, филология / Новосиб. гос. ун-т. – 2007. – Т. 6, вып. 1. История. – С. 41-49.
 1. Сохацька Є. „Молюся за ввесь Рідний Край...” : штрихи до життєпису Івана Огієнка та його культурологічної діяльності. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2007. – 276 с.
 1. Степченко О. П. Михайло Ілліч Ясинський (1889-1967) як завідувач відділу „Україніки” Всенародної бібліотеки України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 58-64. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Стефановська Л. Антонич. Антиномії : [про мистецькі пошуки Б.–І. Антонича]. – К.: Критика, 2006. – 309 с.: іл.
 1. Стрижак Є. Інститут червоної професури (1929-1937) : у пошуках більшовицької альтернативи „старій професурі” // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 307-319. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Тимощук Н. М. Проблематика прози на тему штучного голоду 1932-1933 рр. : екзистенційний аспект // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2005. – Вип. Х. – С. 351-358.
 1. Ткаченко В. Форми наукових контактів учених України із вченими інших республік СРСР у 1920-1930-і рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2.– С. 317-326. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Ткаченко О. С. Микола Вороний як зачинатель українського модернізму // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2006. – Вип. ХІ. – Ч. 2. – С. 165-171.
 1. Ханко В. Вшануймо пам’ять визначного мистця [І. Дряпаченка] // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 4. – С. 68-72.
 1. Харламов М. І. Про становлення шкіл професійної освіти в УСРР у 1921-1929 рр. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 18-24.
 1. Хорунжий Ю. Не ради слави, – заради України : [про О. О. Тулуба (1866-1939)] // Дивосвіт. – 2007. – № 2. – С. 21-22.
 1. Шевчук Т. Євген Кагаров і українська фольклористика 1920-х років / Т. Шевчук, В. Новійчук // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 38-46.
 1. Шендеровський В. Відкривач Шебелинського родовища [Ф. Лисенко (1887-1937)] / В. Шендеровський, В Козирський // Дивосвіт. – 2007. – № 2. – С. 6-8.
 1. Шестакова О. Ганна Собачко-Шостак // Нар. мистецтво. – 2007. – № 3-4. – С. 12-17.
 1. Шимчук Є. Настінні розписи Михайла Бойчука у Словіті // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2. – С. 98-99.
 1. Щербань І. М. До 150-річчя від дня народження Б. І. Срезневського // Укр. геогр. журн. – 2007. – № 1. – С. 63.
 1. Якубова Л. Мовна проблема та її місце серед етнокультурних проблем етнічних меншин УСРР (друга половина 20-х – 30-і рр. ХХ ст.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2.– С. 185-202. – Бібліогр.: 51 назва.
 1. Яців Р. Модерна окцидентація мистецького Львова // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2. – С. 10-11.
 1. Яцук К. П. Жизнь и деятельность Дмитрия Самойловича Штейнберга // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4. – С. 71-73.

Див. також № : 26, 27, 34, 38, 314, 477, 496, 499, 515, 519, 847, 1341, 1343, 1347, 1349, 1948, 2809, 2941, 3306, 4114, 4131, 4146, 4149, 4173, 4179, 4191, 4444, 4445, 4452, 4559, 4595, 4634, 5392.


120-річчя від дня народження Леся Курбаса


 1. Лесь Курбас – Людина театру : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народж. Л. С. Курбаса, 26-27 берез. 2007 р. / редкол. : В. М. Шейко та ін. ; під заг. ред. С. І. Гордєєва, І. В. Зборовця ; Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2007. – 104 с.
 1. Лесь Курбас. 120 : круглий стіл „ Лесь Курбас і кіно”. Київ, 27 лют. 2007 р. / Н. Корнієнко, О. Велимчаниця, Н. Чечель, О. Безручко, Л. Брюховецька // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С.12-18.

* * * 1. Єрмакова Н. До історії педагогічної практики Леся Курбаса // Укр. Театр. – 2007. – № 4. – С. 17-19.
 1. Корнієнко Н. М. Лесь Курбас : репетиція майбутнього. – К.: Либідь, 2007. – 328 с.: іл., портр.
 1. Лабінський М. „Болючий уривок життя...” // Укр. культура. – 2007. – № 3. – С. 6-7.
 1. Лабінський М. Виграна битва слова (переклади Леся Курбаса) // Укр. Театр. – 2007. – № 1. – С. 10-13.
 1. Рогозинский В. Жизнь и судьба гениального Леся Курбаса // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 7. – С. 60-64.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка