Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ХІІ. УКРАЇНА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИСторінка35/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   56

ХІІ. УКРАЇНА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

(1939-1945 рр.)
1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Джерела


 1. Боевые действия украинских партизан. 1943 г. / публ. Ю. А. Глушковой // Воен.– ист. журн. – 2007. – № 4. – С. 38-43.
 1. Життя і боротьба генерала „Тараса Чупринки” (1907-1950) : док. і матеріали / упоряд.: С. Богунов, В. Даниленко, А. Кентій та ін. – К.; Торонто, 2007. – 815 с.– (Літопис УПА; Т. 10).
 1. Забарко Б. Жизнь и смерть в эпоху Холокоста : свидетельства и док. – К.: Дух і Літера, 2007.

Кн. 2 : Д-О. – 539 с.


 1. История Холокоста в Одесском регионе : сб. ст. и док. / сост. М. Рашковецкий. – Одесса: Негоциант, 2006. – 372 с.: ил., табл.
 1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / упоряд.: Л. М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007.

Ч. 1 : Документи і матеріали. – 2007. – 804 с.: іл., табл.

Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 574 с.: іл., табл.
 1. Кашеварова Н. Г. Деятельность оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны : справ. –указ. арх. док. из Киев. собраний / Н. Кашеварова, Н. Малолетова; НАН Украины и др. – К.: Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2006. – 576 с.
 1. Ковальчук В. „Писати Вам про все, то і волової шкіри не хватило би...” : (виконавчі док. ОУН(б) і УПА в роки Другої світової війни) // Визвол. шлях. – 2007. – № 12. – С. 35-42.
 1. Ліквідація УГКЦ (1939-1946) : док. радян. органів держ. безпеки / упоряд.: С. Кокін та ін.; заг. ред. В. Сергійчук; Держ. арх. Служби безпеки України та ін. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006.

Т. 1. – 2006. – 919 с.

Т. 2. – 2006. – 802 с. : іл., портр.
 1. Літопис УПА. Нова серія, том 9 : Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля : протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-1945 / ред. рада : П. Сохань (співголова) та ін.; упоряд. : О. Іщук, С. Кокін ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К.; Торонто, 2007. – 897 с.
 1. Мережа ОУН (б) і запілля УПА на території ВО „Заграва”, „Турів”, „Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.) : док. / упоряд. В. Ковальчук. – К.; Торонто, 2007. – 848 с. – (Літопис УПА ; Нова серія. Т. 11).
 1. ОУН в 1942 році : док. / упоряд.: О. М. Веселова та ін.; відп. ред. С. Кульчицький ; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України, 2006. – 241 с.
 1. Рішення про заходи щодо завершення роботи над Книгами Пам’яті загиблих у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років від 9 верес. 1994 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 4. – С. 119-120 (ст. 169).
 1. Рішення про Міждержавну програму заходів щодо увіковічення пам’яті громадян, що загинули, захищаючи Батьківщину, та жертв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років від 21 жовт. 1994 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 3. – С. 251-253 (ст. 136).
 1. Свіча пам’яті : [док., фотоматеріали, спомини учасників ВВв та дітей війни / упоряд. О. В. Векленко]. – Кривий Ріг : Вид. дім, 2005 –

Кн. 3. – 2006. – 558 с.: іл., портр.


 1. Шиленок З. А. Медсанбат. Черновицы – Николаев – Сталинград // Воен.-ист. архив. – 2007. – № 8. – С. 86-102 ; № 9. – С. 116-134 ; № 10. – С. 131-151 ; № 11. – С. 132-151.

* * * 1. Березовський О. Бойовий шлях монітора „Ударний”. – Черкаси : Вертикаль, 2007. – 436 с.
 1. Бойовий шлях Широківщини : [спогади учасників ВВв, жителів Широків. р-ну Дніпропетр. обл. / упоряд. : Л. А. Бай, В. О. Гапоненко]. – Кривий Ріг : Вид. дім, 2006. – 223 с.: іл., табл., портр.
 1. „В памяти храним...” : [воспоминания жителей Донетчины]. – Донецк : Донеччина, 2006. – 192 с.
 1. Гонтарська-Макєйчук З.–К. З вірою в серці : спомини про пережите [колиш. зв’язкової ОУН] / Фундація Енцикл. України (Торонто). – Львів : Мс, 2006. – 223 с.: іл., портр.
 1. Литвинов Ф. П. Герои и подвиги. – Одесса : Астропринт, 2000 –

Кн. 5. – 2006. – 511 с.: ил., портр.


 1. Озенбашли А. С. Трагедія Криму : спогади та документи / пер. Д. Кононенко. – Сімферополь : Доля, 2007. – 288 с.
 1. Ойєрбах Р. На полях Треблінки / пер. з ідіш ; Укр. центр вивчення історії голокосту. – К.: Вид-во „Сфера”, 2007. – 80 с. – Серія „Укр. б-ка Голокосту”.
 1. Память первого дня : правда о первом дне Великой войны : (ст., очерки, воспоминания, док.) / Акад. проблем безопасности, обороны и правопорядка ; редкол.: В. В. Яменсков и др. – М.: Анонс Медиа, 2006. – 350 с.
 1. Поспелов В. Ф. От Орла до Берлина дорогами Великой Отечественной : мемуары. – Обухов : Янузь, 2006. – 175 с.: портр.
 1. Самчук У. На білому коні. На коні вороному : спомини і враження : у 2 ч. – Острог ; Луцьк : Твердиня, 2007. – 424 с.
 1. Семенюк С. Замість щоденника // Визвол. шлях. – 2007. – № 2. – С. 79-94 ; № 3. – С. 93-99 ; № 4. – С. 91-98 ; № 5. – С. 83-92 ; № 6. – С. 79-90 ; № 7. – С. 83-94 ; № 8. – С. 89-99 ; № 9. – С. 93-94 ; № 10. – С. 87-97 ; № 11. – С. 87-94 ; № 12. – С. 61-68.
 1. Чипига М. Під знаком тризуба. Стежки долі людської // Україна. – 2007. – № 1. – С. 61-67.
 1. «Это нужно живым…» : воспоминания участников подполья и партизан. борьбы с фашист. захватчиками в Марганце в период Вел. Отеч. войны / ред.-упоряд.: В. Хвостик, В. Котов. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 345 с.

Див. також № : 4017, 4483.


Огляди джерел


 1. Богдашина О. Архівні джерела з історії окупаційного режиму у Харкові (за матеріалами фондів Державного архіву Харківської області) / О. Богдашина, В. Жигло // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 261-270. – Бібліогр.: 21 назва.
 1. Гончаренко О. М. Документи ВКР „СМЕРШ” як джерело з післявоєн-ного періоду історії України (1943-1944 рр.) // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 125-128.
 1. Гончаренко О. М. Документальний комплекс архівно-кримінальних справ як джерело з історії геноциду єврейського населення окупованої України (1941-1944) // Сум. іст.–арх. журн. – 2007. – № ІІ-ІІІ. – С. 73-79. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Гончаренко О. М. Організаційно-політична діяльність ОУН на Київщині в 1941-1944 рр. за документами спецслужб : спроба критичного аналізу // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 168-173.
 1. Денисенко Г. І. З когорти орлиного племені : з арх. матеріалів про підпілля і партизан. рух на Житомирщині. – Житомир : Полісся, 2007. – 103 с.
 1. Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939-1944 рр.) : іст.–бібліогр. дослідження : у 2 т. / наук. ред.–консульт. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Снісарчук ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2007.

Т. 1 : А-М. – 640 с.

Т. 2 : Н-Я. – 592 с.
 1. Левенок І. Роль ідеологічної складової в радянській партизанській мемуаристиці в розрізі стосунків О. Ф. Федорова та І. М. Бовкуна // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 46-49.
 1. Малолєтова Н. Бібліотеки Академії Наук УРСР під час нацистської окупації України 1941-1944 рр.: київські окупаційні архіви як документальна база дослідження / Н. Малолєтова, Н. Кашеварова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 15. – С. 88-111. – Бібліогр.: 55 назв.
 1. Петров С. Д. Львовско-Сандомирская операция : взгляд с немецкой стороны // Воен.–ист. архив. – 2007. – № 8. – С. 146-161 ; № 11. – С. 158-170.
 1. Титаренко Д. Людський фактор в окупаційній періодичній пресі Східної України (1941-1943 рр.) // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 216-237. – Бібліогр.: 84 назви.Історіографічні дослідження


 1. Гакман С. Проблема территориальной принадлежности Бессарабии и Буковины на начальном этапе Второй мировой войны в исторических трудах ХХ ст. // Історична панорама : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Вип. 4. – С. 87-96. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Гриневич В. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни : історіогр. нотатки // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 405-434. – Бібліогр.: 118 назв.
 1. Жупник В. В. Особливості радянської колективізації на західноукраїнських землях в 1939-41-х рр. – 1944-1949 рр. : історіогр. аспект // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 197-202.
 1. Жупник В. Спротив радянізації західноукраїнських земель (Волині та Галичини) з боку ОУН-УПА (1944-1945 рр.) в контексті діаспорної історіографії // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повідомл. : в 3 т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 176-179.
 1. Іваненко В. В. ОУН і УПА у Другій світовій війні : проблеми історіографії та методології : монографія / В. Іваненко, В Якунін. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2006. – 423 с.
 1. Осокин А. Н. Великая тайна Великой Отечественной : [новая гипотеза начала войны] / авт. предисл. А. Владимиров. – М. : Время, 2007. – 669 с., 40 л. ил.
 1. Примаченко Я. Пацифікації Західної України у 1944-1949 рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 435-444. – Бібліогр.: 46 назв.
 1. Трофимович В. Пропагандистська діяльність ОУН і УПА в 1944-1950-х роках : історіографія проблеми / В. Трофимович, О. Дмитерко // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 140-151. – Бібліогр.: 43 назви.
 1. Удод О. Повсякденне життя киян в умовах окупації (вересень 1941-листопад 1943) : питання методології та історіографії // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 384-391. – Бібліогр.: 24 назви.

Див. також № 62.


2. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ ДО ВСЬОГО ПЕРІОДУ


 1. Вклонімося і мертвим, і живим / упоряд.: О. І. Байбарак та ін. – Нова Одеса ; Миколаїв, 2006. – 226 с.: іл., портр.
 1. Вторая мировая война. В осаде : ил. история : пер. с англ. / под ред. Дж. Хаммертона. – М. : Хранитель : АСТ Москва ; Тверь : АСТ, 2007. – 728 с.: ил., карты.
 1. Герои невидимого фронта : ист.-докум. очерки / ред. : А. А. Левшин (пред.) и др. – Донецк : Промінь, 2007. – 400 с.
 1. Голуб В. Міжнародне значення перемоги Радянського Союзу над фашизмом та мілітаризмом // Воєн. історія. – 2006. – № 3-4. – С. 93-98.
 1. Дробязко С. И. Вторая мировая война, 1939-1945. – М.: Эксмо, 2006. – 383 с.: ил.
 1. Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., м. Київ, 30-31 жовт. 2006 р. / редкол.: В. М. Воронін та ін.; Ін-т історії України НАН України та ін. – К.: Зовнішторгвидав, 2007. – 416 с.
 1. Жива пам’ять : 62-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується / авт.–упоряд.: О. Н. Писарева, С. П. Чеботарев. – Ужгород : Ліра, 2007. – 268 с.
 1. Забара О. Х. Вогненні сторінки пам’яті : худож.–докум. повість. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2006. – 384 с.
 1. Захарчук І. Друга світова війна : досвід історії – досвід літератури // Слово і час. – 2007. – № 6. – С. 15-24.
 1. Король В. Скільки ж все-таки солдатських життів забрала у нас перемога над фашизмом ? // Воєн. історія. – 2005. – № 3-4. – С. 16-28.
 1. Куманев Г. А. Подвиг и подлог. Страницы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. – 3-е изд., доп. и испр. – М.: Рус. слово, 2007. – 341 с., 16 л. ил.
 1. Лисенко О. Підсумки Другої світової війни для України і проблеми історичної пам’яті // Політика і час. – 2007. – № 6. – С. 30-33.
 1. Медведев Р. А. Великая Отечественная война : память и наследие в странах СНГ // Свободная мысль. – 2006. – № 7-8. – С. 197-203.
 1. Пам’ять серця : альманах / упоряд.: А. Г. Подлужний (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2006 –

Кн. VІІІ. – 2006. – 536 с.

Кн. ІХ. – 2007. – 528 с.
 1. Половина И. П. Правда о войне : [обзор сражений]. – К.: НПУ им. М. П. Драгоманова, 2006. – 448 с. – Библиогр.: 111 назв.
 1. Сіропол В. О. До питання про діяльність та організацію роботи санітарно-медичної служби Радянської Армії в роки Великої Вітчизняної війни // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 209-214.
 1. Стужук П. Артилерійська розвідка Радянської Армії у Великій Вітчизняній війні // Воєн. історія. – 2005. – № 3-4. – С. 99-112.
 1. Ткаченко Г. С. Великая Отечественная война : мифы и реальность. – К.: Аратта, 2007. – 51 с.: ил., табл., портр.

Див. також № : 379, 1310, 4578.


3. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ


 1. Будовіцький А. М. Підривна діяльність фашистської Німеччина в передвоєнний період та в роки окупації України німецько-фашистськими загарбниками // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 129-133.
 1. Крикніцький О. П. До питання про боєздатність РСЧА під час радянсько-польського збройного конфлікту 1939 р. // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 135-149. – Бібліогр.: 88 назв.
 1. Місінкевич Л. Л. Політика партійно-державного керівництва СРСР у 1939-1940-х роках щодо реабілітації репресованих громадян // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 205-216. – Бібліогр.: 40 назв.
 1. Невежин В. А. «Если завтра в поход…» : подгот. к войне и идеол. пропаганда в 30-х – 40-х гг. – М. : Эксмо : Яуза, 2007. – 317 с.
 1. Сацький П. В. Врегулювання радянсько-німецьких відносин у Центральній Європі наприкінці 1930-х рр. та статус українських територій // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 309-316.4. УКРАЇНА В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ


 1. Брошеван В. М. На разгром врага ! : к истории вопроса о проведении военных мобилизаций в Крымской АССР в годы Великой Отечественной войны // Воен.-ист. архив. – 2007. – № 6. – С. 149-167.
 1. Быков К. Киевский «котел» : крупнейшее поражение Красной армии. – М.: Яуза : Эксмо, 2007. – 495 с.: ил.
 1. Морозов М. Э. Воздушная битва за Севастополь, 1941-1941.- М.: Яуза : Эксмо, 2007. – 431 с., 16 л. ил.
 1. Одесский порт. Год 1941 : одесские портовики в героической обороне родного города : сб. / ред.-сост. Т. Н. Глеб-Кошанская. – Одесса : Студия «Негоциант», 2006. – 208 с., 186 ил.
 1. Половина И. П. Летопись сражений Великой Отечественной войны : (первый период, июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.). – К. : НПУ им. М. Драгома-нова, 2005. – 102 с.
 1. Солонин М. 22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война ? – М.: Яуза : Эксмо, 2007. – 510 с., 4 л. ил.5. УКРАЇНА В РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ


 1. Боган С. М. Діяльність української поліції у системі органів місцевого самоврядування на окупованій німецькими військами території України у 1941-1942 роках // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 192-198.
 1. Боган С. М. Українська поліція у системі органів місцевого самоврядування на окупованій німецькими військами території України у 1941-1942 роках // Гілея. – 2006. – Вип. 5. – С. 78-85.
 1. Вакурова О. А. Оккупационная политика нацистской Германии на советской территории / О. А. Вакурова, В. Н. Маин // Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. Серия : Ист. науки. Волжский рубеж. – 2006. – Т. 12, № 2. – С. 85-97.
 1. Верба І. Кость Штеппа : роки окупації (1941-1943) / І. Верба, М. Самофалов // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 101-116. – Бібліогр.: 78 назв.
 1. Гогун О. Проблема провокування совєтськими партизанами нацистського терору (на прикладі України і Польщі) // Визвол. шлях. – 2007. – № 12. – С. 43-50.
 1. Голокост і сучасність : наук. часопис / міжнар. ред. рада : І. Альтман та ін.; редкол. : М. Тяглий (відп. ред.) та ін.; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Укр. центр вивчення історії Голокосту. – К., 2007. – № 1. – 214 с.
 1. Гончаренко О. М. Особливості націстської пропаганди в окупованій Україні (1941-1944 рр.) // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 114-121.
 1. Гончаренко О. М. Роль, місце та функції органів місцевого управління у системі каральних заходів нацистів в окупованій Україні (1941-1944 рр.) // Сум. старовина. – 2006. – № ХVІІІ-ХІХ. – С. 95-102.
 1. Заболотна Т. В. Заходи окупаційної влади щодо реєстрації та обмеження пересування міського населення територією України : (1941-1943 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 100-105.
 1. Заболотна Т. Карткова система як засіб вирішення продовольчої проблеми в окупованому Києві // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 240-246. – Бібліогр.: 17 назв.
 1. Захарченко О. О. Аграрна політика нацизму в період окупації Півдня України (1941-1944 рр.) // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 179-191. – Бібліогр.: 72 назви.
 1. Клименко О. Про деякі аспекти грошової політики окупантів в Україні у 1941-1944 рр. // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 33-42. – Бібліогр.: 54 назви.
 1. Кнопп Г. Холокост. Неизвестные страницы истории / пер. с нем. А. Дмитришина. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007. – 336 с.: ил.
 1. Козюба І. В. Забуттю не підлягає : до 65-ї річниці трагедії 15 жовт. 1941 р. в Лубнах [розстрілу фашистами 4000 євреїв] / І. Козюра, В. Козюра, Г. Хенкін. – Полтава : АСМІ, 2006. – 130 с.: іл., портр. – Бібліогр.: 77 назв.
 1. Ланнуа Ф. де. Немецкие танки на Украине, 1941 г. – М.: Эксмо, 2006. – 175 с.: ил.
 1. Михайлюк М. Нацистський режим в Україні : побут і дозвілля окупантів // Іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 101-110.
 1. Нахманович В. Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Києва восени 1941 р. // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 76-97. – Бібліогр.: 152 назви.
 1. Не знает память тленья : ист.-публ. сб. Вып. 4 / сост. А. Кноп ; Одес. регион. Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. – Одесса : Студия «Негоциант», 2006. – 172 с.: ил.
 1. Новосьолов О. Участь румунських військ у бойових операціях на території України (1941-1944 рр.) // Історична панорама : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Вип. 4. – С. 64-73. – Бібліогр.: 32 назви.
 1. Олійник Ю. В. Політика окупаційної влади щодо використання трудових ресурсів міст Хмельниччини у 1941-1944 роках // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 281-290. – Бібліогр.: 35 назв.
 1. Полянський Ф. Вербування робочої сили, збір контингенту і боротьба з рухом опору в німецькій окупаційній політиці 1941-1944 рр. (за матеріалами Тернопільської області) // Схід. – 2007. – № 5. – С. 62-66. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Проблеми історії Голокосту : наук. журн. / міжнар. ред. рада : І. Альтман та ін. ; відп. ред. Г. Абакунова. – Дніпропетровськ : Центр „Ткума” ; ПП „Ліра ЛТД”, 2007. – Вип. 4. – 204 с.
 1. Салата О. Принципи німецької військової пропаганди на окупованій території України у 1941-1944 роках // Університет. – 2007. – № 6. – С. 13-22.
 1. Салюк Д. Ставлення німецької окупаційної влади до українців Холмщини і Підляшшя у 1939-1944 рр. // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 124-129.
 1. Убийвовк Л. Г. Раби ХХ століття. Хто вони ? Патріоти чи зрадники ? : [про долю остарбайтерів Полтавщини]. – Полтава : Форміка, 2006. – 80 с.: портр.
 1. Шахрайчук І. Ставлення населення Дніпропетровщини до нацистського окупаційного режиму (1941-1943 рр.) / І. Шахрайчук, О. Слободянюк // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 472-495. – Бібліогр.: 81 назва.
 1. Яременко В. Контроль за пресою в „Третьому Рейху” та рейхскомісаріаті „Україна” : порівняльний аналіз // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 110-128.

Див. також № 6108.


Патризанський рух. Радянське підпілля


 1. Гогун О. Внутрішні конфлікти в совєтських партизанських структурах в Україні в роки Другої світової війни // Визвол. шлях. – 2007. – № 9. – С. 73-92 ; № 10. – С. 73-86.
 1. Гогун О. „...Створювати нестерпні умови для ворога і всіх його поплічників” // Визвол. шлях. – 2007. – № 8. – С. 77-88.
 1. Горб-Дубова Т. П. Україна не стала на коліна : [про подвиги партизанів і підпільників Холоднояр. партизан. загону під командуванням А. Дубового]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2007. – 151 с.: іл., портр.
 1. Князьков А. Историческое значение партизанского движения 1941-1945 гг. и его роль в разгроме фашистской Германии // Ориентир. – 2007. – № 4. – С. 45-50.
 1. Мельник Г. Х. Першому Карпатському рейду 60 : погляд крізь роки. – Тернопіль : Воля, 2006. – 359 с., 24 арк. іл.: портр.
 1. Минаев В. П. «Молодая гвардия» : опять предательство ? В поисках истины за «круглым столом». – 2-е изд., доп. – Донецк : Донеччина, 2006. – 343 с., 24 л. ил. : портр. – Библиогр.: 98 назв.
 1. Петренко І. М. Член штабу підпільної групи „Нескорена полтавчанка” Борис Серга (1921-1942) : до 65-річчя з дня загибелі. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 43 с.: іл., портр. – Бібліогр.: 63 назви.
 1. Салата О. Роль партизанських з’єднань у створенні радянського інформаційного простору на окупованих територіях // Університет. – 2007. – № 2. – С. 70-77.
 1. Самосват Д. А. Партизанский генерал : к 120-летию со дня рожд. С. А. Ковпака // Воен.–ист. журн. – 2007. – № 7. – С. 24-27.
 1. Советские партизаны в борьбе с фашизмом 1941-1945; Украинские националисты-бендеровцы 1939-1956 г. : сб. / сост.: В.И. Волошин, В. И. Хатунцев. – Х.: Победа, 2007. – 447 с.: табл., портр.
 1. Студьонова Л. Слідами Чернігівського підпілля : докум. нариси. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 232 с.: іл.
 1. Терефера Н. В. Боротьба підпільників та партизан на території півночі Одещини в роки фашистської окупації краю (1941-1944) // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 199-208. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Яцко Б. Правда и ложь о партизанском движении на Украине в годы Великой Отечественной войны. – К., 2005. – 45 с. – (Киев. ист. о-во).ОУН. УПА


 1. Армія безсмертних. Повстанські світлини / упоряд.: В. В’ятрович, Т. Гривул, В. Гуменюк, В. Манзуренко, В. Мороз, С. Музичук ; ред.: В. В’ятрович, В. Мороз. – Львів : Вид-во Мс, 2006. – 205 с.
 1. Богуславський О. В. Критика фашизму і націонал-соціалізму на сторінках друкованого органу організації українських націоналістів „Розбудова нації” // Держава та регіони. – Серія : Гуманіт. науки. – 2006. – № 3. – С. 104-109.
 1. Бражник С. Роман і Зося : докум. повість // Вітчизна. – 2007. – № 9-10. – С. 15-66.
 1. Веденеев Д. Одиссея Василия Кука : Воен.-полит. портрет последнего командующего УПА. – К.: К.И.С., 2007. – 208 с. – (Серия «Тайные войны – история и современность» ; Кн. 5).
 1. Вєдєнєєв Д. Військова діяльність руху ОУН та УПА й їх противників у світлі норм міжнародного гуманітарного права / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 4. – С. 128-132.
 1. Вєдєнєєв Д. В. Війського-політична діяльність ОУН та УПА у світлі норм міжнародного гуманітарного права / Д. В. Вєдєнєєв, О. Є. Лисенко // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 46-66. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Вєдєнєєв Д. В. Двобій без компромісів : протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945-1980-ті рр. / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін ; Нац. акад. Служби безпеки України, Укр. ін-т військ. історії.– К.: К.І.С., 2007. – 504 с., 32 арк. іл. : іл., портр.
 1. Вовк О. Короткий нарис діяльності УПА та її запілля на ПЗУЗ і в прилеглих регіонах у 1943-1946 рр. // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 164-224.
 1. Горак Р. Месник Макомацький : докум. повість-есе про легендарного трускавчанина, командира спецбоївки УПА Романа Різняка (Макомацького). – Львів : Каменяр, 2007. – 57 с., 6 арк. іл.
 1. Грущак Б. І. В борні за волю. – Дрогобич : Посвіт, 2007.– 199 с.: іл., портр.
 1. Губка І. М. Дорогою боротьби (етапи і зони). – Львів : Афіша, 2004 –

Ч. 3. – 2006. – 639 с.: іл., портр.


 1. Губка І. М. Дорогою боротьби (не бійся). – Львів : Афіша, 2004 –

Ч. 4. – 2006. – 534 с.: іл., портр.


 1. Деревінський В. Ф. Ставлення ОУН (б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин / НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України, 2006. – 147 с.
 1. Дзьобак В. В. Еволюція ідеологічних позицій в ОУН (б) 1943-1944 рр. // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 89-96.
 1. Жилюк В. Особливості національно-визвольного руху на Житомирщині у другій половині 1943 р. // Сум. старовина. – 2006. – № ХVІІІ-ХІХ. – С. 103-110. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Зв’язкова Генерала Галина Дидик : „...На жаль, і я жива...” : спомини Г. Дидик – зв’язкової Р. Шухевича (ген. Т. Чупринки), провідниці підпільн. Укр. Червоного Хреста та зб. пр. про неї та на її пошану / упоряд. та авт. перед. сл. О. Панченко. – Гадяч : Гадяч, 2007. – 263 с., 6 арк. іл.: портр.
 1. Ідзьо В. Українська Повстанська Армія – згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів : монографія. – Львів : СПОЛОМ, 2005. – 208 с.
 1. Кириченко Б. Неспішні роздуми. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 64 с.
 1. Ковальчук В. Агентурно-оперативні комбінації НКВС-МДБ УРСР з підробки документів ОУН (б) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повідомл. : в 3 т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 242-246.
 1. Ковальчук В. Відносини між ОУН (б), УПА та чеським населенням Волині у роки Другої світової війни // Визвол. шлях. – 2007. – № 4. – С. 83-90.
 1. Корнелюк В. УПА – рух опору // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 172-174.
 1. Легкий П. Й. Лицар нескореної України : розповідь про несхит. провідника ОУН-УПА Коломийс. округи Бориса-Григорія Легкого. – Тернопіль : Джура, 2006. – 72 с.: іл., портр.
 1. Малюга В. Інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН на початку нацистської окупації України // Воєн. історія. – 2005. – № 3-4. – С. 75-84. – Прим.: 38 назв.
 1. Мануйлик О. Т. Топкими болотами Волині і Полісся. – Рівне : Рівнен. друк, 2006. – 415 с.: іл., нот. іл., портр.
 1. Мац Р. Крутими стежками до волі. – 2-ге вид. – Львів : Мс, 2006. – 146 с.: іл., портр.
 1. Мизак Н. С. За тебе, свята Україно. Кам’янець-Подільська область у визвольній боротьбі ОУН, УПА : Кн. 5 / Н. С. Мизак, В. І. Горбатюк. – Чернівці : Букрек, 2006. – 352 с.: іл.
 1. Мизак Н. С. Курінний УПА „Бистрий” України герой : [про командира Куреня УПА „Сірі вовки” П. Хамчука та його стрільців]. – Чернівці : Букрек ; Торонто, 2007. – 273 с.: іл., портр.
 1. Никончук О. Колківська республіка // Визвол. шлях. – 2007. – № 3. – С. 77-88.
 1. Овад Х. Останні дні життя і вбивство полковника Романа Сушко // Самост. Україна. – 2007. – Річ. LІХ (59), ч. 4. – С. 3-7.
 1. Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894-1944) : на вшанування його пам’яті. – Торонто, 2006. – 305 с.
 1. ОУН-УПА на Сумщині / упоряд. Г. М. Іванущенко ; Держ. архів Сум. обл. – К.: Укр. вид. спілка ім. Ю. Липи, 2007 –

Т. 1. – 2007. – 155 с.: іл., табл., портр.


 1. Перепічка Є. Феномен Степана Бандери. – Львів : СПОЛОМ, 2006. – 736 с.: іл.
 1. Плечій Г. Маківкою покликані : спогади і роздуми колишньої зв’язкової УПА. – Львів : Каменяр, 2007. – 74 с.
 1. Пономаренко Р. Боротьба ОУН-УПА з німецькими окупантами в роки Другої Світової війни // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 95-107.
 1. Посівнич М. Смерти той не знає, хто за Україну помирає... : (нарис життєвого шляху Петра Башука) // Визвол. шлях. – 2007. – № 7. – С. 67-82.
 1. Регідайло Н. Довге-предовге повернення Незнаного вояка в Україну [О. Ольжича] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 7. – С. 49-51.
 1. Рогатинці в боротьбі за волю : [Івано-Франків. обл.] / упоряд. В. Мельник ; Рогатин. р-на управа Всеукр. Братства ОУН-УПА. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 830 с., 66 арк. іл., іл., портр.
 1. Романько О. ОУН і УПА в Другій світовій : боротьба за національне визволення чи громадянське протистояння ? // Іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 3-11.
 1. Семенюк С. 65-ліття Української Повстанської Армії // Визвол. шлях. – 2007. – № 2. – С. 95-99.
 1. Сич О. Степан Ленкавський та національна політика ОУН в 1940-1941 рр. // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Т. 15-16. – С. 27-33. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941-1953 рр.). – Львів : ЦДВР, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, 2006. – 384 с.
 1. Стельникович С. Тарас Бульба – Боровець і польсько-українські стосунки (1943-1944 рр.) // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 180-187.
 1. Стельникович С. Український національний рух опору Тараса Бульби – Боровця : іст. нарис. – Житомир : Житомир. обл. друкарня, 2007. – 217 с.
 1. Олена Теліга : зірка, яка не згасла : листок-сигнал / уклад. Н. П. Супрунець ; Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2007. – 11 с.
 1. Ференчук Ю. Буковинці у вогні повстання 1944-1952 рр. – 2-е вид., уточ., допов. – Вижниця : Черемош, 2006. – 290 с.
 1. Фігурний Ю. Державотворча діяльність Олени Теліги в українознав-чому вимірі : (до 65-річчя її героїчної смерті). – К.: НДІУ, 2007. – 40 с.
 1. Фігурний Ю. ОУН-УПА чи ОУН-М і ОУН-Б та УПА : (до питання термінології і не тільки) // Самост. Україна. – 2006. – Р. LVІІІ (58), чис. 3. – С. 15-18.
 1. Франко П. Петро Дужий (1916-1997) // Зона. – 2007. – № 21. – С. 117-121.
 1. Ходанович О. Л. До питання еволюції ідейно-політичних засад ОУН у роки німецької окупації України (1941-1944 рр.) // Зб. наук. пр. Наук. дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 92-100.
 1. Частий Р. В. Степан Бандера : мифы, легенды, действительность. – Х.: Фолио, 2007. – 382 с.
 1. Шпіцер В. Мати повстанця // Дзвін. – 2007. – № 10. – С. 102-106.
 1. Штуль Жданович О. На вершку багряної піраміди жертв : [про О. Ольжича] // Самост. Україна. – 2007. – Р. LІХ (59), чис. 2. – С. 3-8.
 1. Яремчук А. Він сприяв поверненню Артемія Віделя // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 33.
 1. Яремчук І. В. Під знаком вогню : генетичний контекст і естетична природа поезії УПА / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 210 с.: портр.

Див. також № : 822, 4775, 5038.


100-річчя від дня народження Р. Шухевича


 1. Бурнашов Г. В. Лицар українського духу. – Івано-Франківськ, 2006. – 85 с.
 1. Вахула М. Криївка Головного Командира УПА Романа Шухевича у с. Грімному (шістдесят років опісля...) // Визвол. шлях. – 2007. – № 3. – С. 89-92.
 1. Генерал Роман Шухевич – „Тарас Чупринка”. Головний командир УПА : з англ. вступ. / відп. ред. П. Й. Потічний. – Львів : Літопис УПА ; Торонто : Літопис УПА, 2006. – 560 с.: іл., портр.
 1. Генерал Роман Шухевич – „Тарас Чупринка”. Головний Командир УПА / відп. ред. П. Й. Потічний, М. Посівнич. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. – 560, 15 с. – (Літопис Укр. Повстан. Армії ; Т. 45).
 1. Кук В. Генерал-хорунжий Роман Шухевич : Головний Командир УПА. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЦДВР, 2007. – 119 с.: іл., портр.
 1. Микольський Ю. Як упав головний командир УПА генерал-хорунжий Роман Шухевич – „Тарас Чупринка” : різні версії і найбільш імовірна. – Львів : Тарас Сорока, 2007. – 267 с.: іл., портр.
 1. Пагіря О. Роман Шухевич у Карпатській Україні (1938-1939 рр.) // Визвол. шлях. – 2007. – № 4. – С. 73-82.
 1. Патриляк І. Роман Шухевич у 1939-1943 роках // Визвол. шлях. – 2007. – № 6. – С. 63-78.
 1. Посівнич М. Нескорений командир. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2007. – 63 с.
 1. Посівнич М. Нескорений командир // Дзвін. – 2007. – № 7. – С. 81-93.
 1. Смирнова В. Роман Шухевич : джерела формування характеру // Визвол. шлях. – 2007. – № 10. – С. 61-72 ; № 11. – С. 61-74.
 1. Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч : (до 100-річчя від дня народж.) // Українознав-ство. – 2007. – № 2. – С. 38-43.
 1. Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950) : збірка / упоряд., заг. ред., вступ. ст. В. Сергійчук ; ред. рада : С. Кокін, В. Сергійчук (співголова) та ін.; Галуз. держ. арх. Служби безпеки України, Ін-т нац. державознав. – К.: Сергійчук М. І., 2007 –

Т. 1 / Р. Шухевич. – 2007. – 639 с.
* * *


 1. Малкош В. Українська дивізія „Галичина” в світлі „легіонової” політики ХХ сторіччя. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 31 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка