Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЮ АРМІЄЮСторінка36/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   56

6. ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЮ АРМІЄЮ


 1. Бойко Н. Букринська епопея, або наша помилка // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 36-40.
 1. Куманев Г. А. Еще раз о битве за Днепр // Отеч. история. – 2007. – № 3. – С. 8-13.
 1. Половина И. П. Летопись сражений Великой Отечественной войны : (второй период, нояб. 1942 г. – дек. 1943 г.). – К.: НПУ им. М. П. Драгоманова, 2006. – 91 с.
 1. Половина И. П. Летопись сражений Великой Отечественной войны : (третий период, янв. 1944 г. – май 1945 г.). – К.: НПУ им. М. П. Драгоманова, 2006. – 137 с.
 1. Прорыв союзников, осень 1943 – весна 1944 : пер. с англ. – М.: Мир книги, 2007. – 127 с.: ил.
 1. Рєпін І. Критичний погляд на ведення бойових дій військами 38-ї армії 1-го Українського фронту (вересень – жовтень 1944 року) // Воєн. історія. – 2005. – № 3-4. – С. 58-68.
 1. Сало А. Я. Бойові дії козачих кавалерійських з’єднань у Корсунь-Шевченківській операції 1944 р. : (до 60-річчя визволення України) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 264-274.
 1. Скляренко Є. М. І гвардійська червонопрапорна армія в боях за визволення Поділля // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 70-72.
 1. Хруленко І. Проскурівсько-Чернівецька наступальна операція (березень – квітень 1944 р.) // Воєн. історія. – 2005. – № 3-4. – С. 45-57.

Див. також № 565.


7. УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ


 1. Волков Ю. Н. Через Карпаты к Праге : док. повесть : [боевой путь 1642-го истребит. противотанкового артиллер. полка]. – Йошкар-Ола : Марийс. гос. ун-т, 2005. – 358 с., 29 л. ил. : ил. – 60 лет Великой Победы, 1941-1945.
 1. Выходила на врага «Катюша» : сб. материалов об участии ветеранов гвардейских минометных частей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / ред.-сост. И. М. Солтовец. – Одесса : Студия «Негоциант», 2006. – 220 с., 186 с. ил.
 1. Гутгарц Н. В атаку ходили молча : [о 75 гвард. дивизии]. – 6-е изд., доп. – М., 2005. – 276 с.
 1. Ерёменко И. Жизнь – подвиг : к 100-летию Алексея Гордеевича Ерёменко. – Запорожье : Запорожье, 2007. – 128 с.
 1. Карноухов В. А. Горняки Советского Союза в Великой Отечественной войне / В. А. Карноухов, В. В. Лаврик ; Моск. гос. горный ун-т. – М.: МГГУ, 2006. – 124 с.: ил.
 1. Книга памяти Украины : Николаев. обл. / гл. редкол. : А. П. Реент (пред.) и др.; обл. редкол.: С. Н. Карцев (пред.) и др. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997 –

Т. 11 : г. Николаев. Районы : Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Вознесенский, Врадиевский, Доманевский, Еланецкий, Жовтневый, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский, Снегиревский. – 2006. – 352 с.: ил.


 1. Книга Памяти Украины. Победители : участники боевых действий в ВОв 1941-1945 гг. и Второй Мировой войне : Луган. обл. / гл. редкол. : И. А. Герасимов (пред.) и др.; обл. редкол.: Н. В. Запорожцев (пред.) и др. – Луганск, 2006 –

Т. 1 : г. Луганск, Ленинский р-н, Артемовский р-н. – 2006. – 460 с., 8 л.: ил., портр.

Т. 2 : г. Луганск, Жовтневый р-н, Каменнобродский р-н. – 2006. – 442 с., 8 л. ил., портр.
 1. Книга Скорботи України. Закарпатська обл. / голов. редкол.: І. О. Герасимов (голова) та ін.; обл. редкол.: О. Д. Довганич та ін. – Ужгород : Карпати, 2007.

Т. 5 : Перечин. р-н, Рахів. р-н, Сваляв. р-н. – 600 с.


 1. Книга Скорботи України. Кіровоградська обл. / голов. редкол. : І. О. Герасимов (голова) та ін.; обл. редкол.: В. О. Черниш (голова) та ін. – Кіровоград :Кіровоград. вид-во, 2004 –

Т. 3. – 2006. – 207 с.: іл., портр.


 1. Книга Скорботи України. Рівненська обл. : у 6 т. / голов. редкол. : О. П. Реєнт (голова) та ін.; обл. редкол.: О. М. Торкунов (голова) та ін. – Рівне : Волин. обереги, 2002. –

Т. 4 : Костопільський р-н, Млинівський р-н, Острозький р-н, Радивилівський р-н. – 2006. – 475 с.: іл.


 1. Книга Скорботи України. Чернігівська обл. / В. М. Тандура, Я. І. Рутар, О. Б. Коваленко та ін. – Чернігів: Деснян. правда, 2006 –

Т. 4 : Ріпкинський р-н, Семенівський р-н, Сосницький р-н, Срібнянський р-н, Талалаєвський р-н. – 400 с.


 1. Кузнецов Т. Судьба Героя : [про А. И. Молодчего – дважды Героя Сов. Союза]. – Чернигов : Деснян. правда, 2007. – 816 с.
 1. Машовець П. Л. Полководці – визволителі України / П. Л. Машовець, Г. Є. Ясєв. – К.: Книга Пам’яті України, 2007. – 44 с.
 1. Победители, 1941-1945 : они сражались за Родину : (воспоминания участников войны, наследников Победителей) : посвящ. 60-летию Великой Победы / редкол. : В. П. Буянов (пред.) и др. – М.: Моск. акад. экономики и права : Префектура ЮАО г. Москвы, 2005. – 416 с., 13 л. ил. : ил.
 1. Радченко В. Г. Константин Рокоссовский – солдат, полководец, человек. – М.: Эслан, 2006. – 320 с., 14 л. ил. – Библиогр.: с. 307-319.
 1. Синявський Я. О. Викарбувані із граніту і сталі : [розповіді про захисників Миронів. р-ну]. – Миронівка : Миронів. друк., 2006. – 254 с.: іл., табл., портр.
 1. Скиртач В. С. Нескорені Черкащани : Кн. пам’яті і мертвих, і живих бійців антифашист. Опору. – Черкаси : Чабаненко, 2007. – 131 с.: іл., портр.
 1. Студьонова Л. В. Долі, обпалені війною : докум. оповідь. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 168 с.
 1. Сюрин М. Нариси з історії Шостої гвардійської стрілецької дивізії в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. – Рівне, 2005. – 152 с.

Див. також № 1634.


8. ОКРЕМІ МІСЦЕВОСТІ, МІСТА І СЕЛА У РОКИ ВІЙНИ


 1. Гулай В. В. Екстремізація етнічної самосвідомості українського та польського населення Волині під час конфлікту 1943-1944 рр. // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 385-393.
 1. Косик В. Українсько-польське протистояння під час німецької окупації [у Волині і Галичині] // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 370-383. – Бібліогр.: 40 назв.
 1. Крутофіст Р. В. Польське підпілля на території Галичини : кінець 1939 – початок 1943 рр. // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 220-225.
 1. Кушніренко І. К. Гуляйпільщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років : героїч. сторінки історії / І. Кушніренко, В. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2006. – 251 с.: іл., табл., портр.
 1. Марчук І. В. Гурби. Квітень 1944-го / І. Марчук, О. Тищенко. – 4-те вид., змін. та допов. – Рівне : О. Зень, 2007. – 199 с.: іл., портр.
 1. Битва за Днепр, 1943 г. / сост., коммент. и прим. В Гончарова. – М.: Хранитель : АСТ Москва ; Тверь : АСТ, 2007. – 779 с.: ил.
 1. Бубенин С. П. Красная Горка : посвящ. памяти мир. жителей Евпатории, расстрел. нем., рум. карателями и их приспешниками в 1941-1944 гг. – Евпатория : Евпаторийс. гор. тип., 2006. – 111 с.: ил., портр.
 1. Макарчук В. С. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.) : іст.–прав. дослідж. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К.: Атіка, 2007. – 367 с.
 1. Сорока Ю. Український національний рух опору на західноукраїнських землях у 1941-1944 роках // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 54-58. – Бібліогр.: 15 назв.
 1. Стасюк И. Керченско-Феодосийская десантная операция, 25 дек. 1941 – 2 янв. 1942 гг. – М.: Цейхгауз, 2007. – 47 с.: ил.
 1. Быков К. Киевский «котел». Крупнейшее поражение Красной Армии. – М.: Яуза : Эксмо, 2006. – 496 с. – (Великая Отечественная : Неизвестная война).
 1. Краснощок Ю. Розшукуються державні злочинці : док. детектив [про руйнацію Києва Сталін. режимом] // Вітчизна. – 2007. – № 9-10. – С. 67-83 ; № 11-12. – С. 45-89.
 1. Патріоти Кіровоградщини у ворожому тилу / авт.–упоряд. К. Врадій. – Кіровоград : Центр.–Укр. від-во, 2006. – 115 с.: іл., портр.
 1. Березовська П. Л. Двічі страчені – вічно живі : іст.–докум. повість [присвяч. боротьбі проти фашист. загарбників на території Новобасан., Бобровиц., Згурів. р-нів] / П. Л. Березовська, Н. І. Дяченко. – К.: Укр. центр духов. культури, 2006. – 622 с.: іл., портр.
 1. Савчук П. О. Антифашистський рух на Поділлі і Південно-Східній Волині (1941-1944 рр.) // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 62-69. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Запорожко А. П. По следам подвига : [о подвиге защитников Севастополя во время ВОв]. – Севастополь : Рибэст, 2007. – 63 с.: ил., табл. портр.
 1. Славянск. Память на века / сост. Е. Х. Арутюнян. – Донецк : Промінь, 2007. – 559 с.: ил., портр.
 1. Вінцковський Т. С. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941-1944 рр.) / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 123-134. – Бібліогр.: 49 назв.
 1. Ланько О. Морський десант до Феодосії (1941-1942 рр.) // Воєн. історія. – 2005. – № 3-4. – С. 37-44.
 1. Науменко В. Просто фронт (о морском десанте у феодосийских берегов). – М.: Прометей, 2006. – 192 с.
 1. Бернаж Ж. Харьков, январь-март 1943. Контрудар танкового корпуса СС. : пер. с фр. / Ж. Бернаж. – М.: Эксмо, 2007. – 175 с.: ил., карті.
 1. Быков К. В. Харьковский «котел», 1942 : крушение надежд. – М. : Яуза ; Эксмо, 2007. – 474 с.: ил.
 1. Горний М. М. Трагедія українських сіл Холмщини 1943-1944 рр. – Львів : Сполом, 2007. – 304 с.
 1. Ярошенко Ю. Шестовиця на дорогах війни. – Ніжин, 2005. – 96 с.

Див. також № 2187.


9. НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО В ХОДІ ВІЙНИ


 1. Александрова І. Є. „Танковий король” другої світової війни (до сторіччя від дня народж. І. М. Зальцмана) / І. Є. Александрова, Л. М. Бєсов // Наука та наукознавство. – 2007. – № 1. – С. 139-145.
 1. Баран В. Проблеми соціально-економічного розвитку України 1943-1945 рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 360-369.
 1. Бартошевич С. В. Миф о сверхвооружении : советские танки 1941 года // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2006. – Вип. 24. Гуманитар. и экон. проблемы. – С. 53-57.
 1. Михайлюк М. Морально-психологічний стан цивільного населення України в умовах Другої світової війни та перші повоєнні роки // Київ. старовина. – 2007. – № 5. – С. 109-122.
 1. Нагайко Т. Ю. Матеріально-побутові умови сільської інтелігенції в Україні у післяокупаційний період : (1943-1945 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 66-72.
 1. Овсієнко А. М. Фінансове забезпечення початкового етапу відбудови аграрного сектору України 1943-1944 : (на матеріалах Центр. України) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 250-254.
 1. Перехрест О. Г. Участь селянства України в патріотичних рухах на допомогу фронту в роки Великої Вітчизняної війни : (1941-1945) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 173-181.
 1. Пушкарев В. С. «Черный» рынок в СССР в годы Великой Отечественной войны и его влияние на состояние внутреннего рынка страны // Экон. журн. – 2006. – № 12. – С. 112-125.
 1. Радиш Я. Ф. Державне управління охороною здоров’я України під час Другої світової війни 1939-1945 рр. : здобутки, наслідки та уроки / Я. Ф. Радиш, В. Б. Якубовський // Держава та регіони. Серія : Держ. упр. – 2006. – № 4. – С. 149-152.
 1. Шайкан В. О. Особливості колабораціонізму в Україні в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 4. – С. 237-243.
 1. Шайкан В. О. Політичні настрої інтелігенції України радянського тилу в роки Великої Вітчизняної війни та проблеми колаборації // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 3. – С. 231-236.10. РЕПРЕСІЇ НА ФРОНТІ І В ТИЛУ


 1. Вєдєнєєв Д. В. З історії діяльності зафронтових опергруп органів державної безпеки під час визволення України від нацистських загарбників // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 139-148. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Гонтар Т. М. Переселенці на своїй землі (до драматичних подій переселення українців з Посяння, Підляшшя та Холмщини) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 100-106.
 1. Дутчак Г. Зі слідчої справи М. Е. Донець-Тессейр // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – Чис. 4. – С. 74-83.
 1. Дрозд О. Започаткував у Казахстані, продовжив у Влащинцях : записник політв’язня. – Тернопіль : Принтер-ІНФОРМ, 2006. – 145 с.
 1. Засєкін В. Колгоспи – сатанинський витвір жида Лева Бронштейна Троцького. Кріпацтво ІІ / В. Засєкін, Л. Осауленко. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 156 с.
 1. Илюхин В. Катынское дело по Геббельсу // Молодая гвардия. – 2007. – № 3. – С. 3-15.
 1. Котляр Ю. Репресії проти „фольксдойче” на Миколаївщині в 40-х – І-й пол. 50-х рр. ХХ ст. / Ю. Котляр, О. Курабцев // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 347-354.
 1. Кравчук С. Й. Діяльність спецпідрозділів органів державної безпеки в роки Великої Вітчизняної війни : історичний та оперативний аспекти // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 134-139.
 1. Левикін В. Правовий режим військового полону в Радянському Союзі у 40-50-х роках ХХ століття // Університет. – 2007. – № 6. – С. 70-76.
 1. Моргун Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа : факты и последствия. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 443 с.: ил., портр. – Библиогр.: 73 назв.
 1. Рубцов Ю. В. Штрафники Великой Отечественной : в жизни и на экране. – М.: Вече, 2007. – 426 с., 8 л. ил. – (Военные тайны ХХ века).
 1. Сорока Ю. Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України : 1940-1950-ті роки // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 104-108.
 1. Хаяли Р. И. Крымскотатарский народ : без права на Родину (первая половина 1940-х – начало 1990-х гг.). – 2-е изд., перераб. – Симферополь : Доля, 2006. – 250 с.: табл.
 1. Хаяли Р. И. Спецконтингент : крымский народ в условиях трансформации советской этнополитики (1944-1967 гг.). – Симферополь : Доля, 2006. – 175 с.: табл.

Див. також № : 2187, 2233, 4353, 4581, 4594, 4633.


11. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ


 1. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21 берез. 1994 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 16. – С.125-127 (ст. 634).

* * * 1. Ільюшин І. Українсько-польські взаємини в роки Другої світової війни // Історія та історіографія в Європі. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 46-65.
 1. Лисенко О. Українсько-польський конфлікт // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 384-394. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Мотика Г. Польсько-українські взаємини у 1939-1947 рр. // Історія та історіографія в Європі. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 66-82.
 1. Мрака І. Проблема польсько-українських взаємин у політиці Великої Британії (1939-1940) // Вісн. Львів. ун-ту. Серія іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 659-680.
 1. Смоленський П. Похорон різуна : [пол.–укр. події часів ВВв та повоєн. роки] / пер. з пол. А. Бондар. – К.: Наш час, 2006. – 149 с.
 1. Україна – Польща : важкі питання. Т. 10 : матеріали ХІ Міжнар. семінару істориків „Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”. Варшава, 26-28 квіт. 2005 р. – Варшава : Тирса, 2006. – 370 с.
 1. Шевченко В. Участь Д. Мануїльського у створенні ООН // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 117-119.12. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Ананченко Т. Лицарський чин поета [О. Ольжича] // Укр. культура. – 2007. – № 7. – С. 8-10.
 1. Голобородько Я. Версифікаційні знаки драматичної доби : життя і творчість укр. поета Є. Фоміна // Вісн. НАН України. – 2007. – № 7. – С. 41-47.
 1. Грибков И. В. Колаборационистская пресса на оккупированных территориях СССР (1941-1945 гг.) // Отеч. архивы. – 2007. – № 6. – С. 60-71.
 1. Дзюбан Р. Переміщення і втрати мистецьких пам'яток з львівських музеїв під час Другої світової війни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 309-324. – Бібліогр.: 43 назви.
 1. Дзюбан Р. Як було втрачено Рафаеля, Тиціана, Рембрандта... : деякі епізоди вивезення мистецьких пам’яток зі Львова за нацистської окупації (1941-1944 рр.) // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 3. – С. 108-115.
 1. Довгалюк Х. Андрій Наконечний – художник та громадський діяч // Визвол. шлях. – 2007. – № 8. – С. 73-76.
 1. Калібовець С. М. Відбудова і розгортання діяльності бібліотек на Лівобрежній Україні (1943-1950 рр.) // Вісн. ДАКККіМ. – 2006. – № 4. – С. 115-123. – Прим.: 33 назви.
 1. Карайченцева С. А. Система обязательного экземпляра в 1941-1945 гг. // Библиография. – 2007. – № 1. – С. 18-27.
 1. Кліш А. Б. К. Студинський і проблема утворення українського університету у Львові // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 206-210.
 1. Ковалів Ю. І. Поетична історіософія О. Ольжича // Слово і час. – 2007. – № 10. – С. 29-34.
 1. Кот С. Воєнна музейна драма // Україна. – 2007. – № 4-5. – С. 56-59.
 1. Кот С. Подробиці великого вибуху : [Успенський собор, Київ] // Україна. – 2007. – № 10. – С. 54-56.
 1. Луньо Є. Сатира на гітлерівське військо у повстанських піснях // Визвол. шлях. – 2007. – № 10. – С. 17-36.
 1. Магуза Г. Еволюція ціннісних орієнтирів творчості О. Довженка часів сталінізму (воєнний та післявоєнний період) // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 88-91. – Бібліогр.: 22 назви.
 1. Миронець Н. Олена Теліга : уточнення біографії // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 426-436. – Бібліогр.: 29 назв.
 1. Мошик І. Проблеми становлення та діяльності Глухівського педагогічного інституту як осередку формування української інтелігенції у перші роки відновлення його роботи після німецько-фашистської окупації // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 83-90.
 1. Олійник Ю. В. Преса Хмельниччини в роки окупації : становлення та діяльність (1941-1944 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 354-359.
 1. Радчик Р. В. „Літопис буремних днів” : видавництво „Волинь” (1941-1944 рр.) у ствердженні української державності : монографія. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 188 с.
 1. Стецько В. Андрій Наконечний : нові штрихи до біографії // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 3. – С. 65-68.
 1. Теличко А. Державна діяльність М. Бажана в 1943-1949 роки // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 112-114.
 1. Юрченко В. Довженко і Сталін // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 18-23.

Див. також № : 2784, 4775, 4897.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка