Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ХІІІ. УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛ. 40-х – ПЕРШІЙ ПОЛ. 50-х РОКІВСторінка37/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56

ХІІІ. УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛ. 40-х – ПЕРШІЙ ПОЛ. 50-х РОКІВ
1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Джерела


 1. Боротьба з агентурою : протоколи допитів Служби безпеки ОУН в Тернопільщині, 1946-1948 / ред. П. Й. Потічний. – Львів ; Торонто : Літопис УПА, 1995 –

Кн. 1. – 2006. – 1316 с.: іл., табл., портр.

Кн. 2. – 2006. – 1273 с.: іл., табл., портр.

Кн. 3. – 2007. – 894 с.: іл., портр.


 1. Денежная реформа И. В. Сталина. Документы РГАЭ и РГАСПИ. 1944-1948 гг. / публ. подгот. Л. Н. Доброхотов, В. Н. Колодежный, В. С. Пушкарев, В. Н. Шепелев // Ист. архив. – 2007. – № 3. – С. 56-82.
 1. Літопис Української повстанської армії. Т. 46 : Боротьба з агентурою : Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині 1946-1948. Кн. 3 / ред. П. Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. – 896 с.
 1. „Пишу вам про незабутню Соломію...” [Крушельницьку] : листи до Михайла Головащенка / вступ., публ. Ю. Педан // Дніпро. – 2007. – № 9-10. – С. 131-139.

Див. також № 5108.


Огляди джерел


 1. Лавинская О. В. Документы прокуратуры о процессе реабилитации жертв политических репрессий в 1954-1956 гг. // Отеч. архивы. – 2007. – № 3. – С. 38-46.
 1. Тригуб П. М. Архівні фонди колгоспів як джерело для вивчення стану сільського господарства півдня України у повоєнний період (1946-1955 рр.) // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 134-139.

Див. також № 4516.


Історіографічні дослідження


 1. Веселова О. До питання історіографії голоду 1946-1947 рр. в Україні // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 316-336. – Бібліогр.: 95 назв.
 1. Веселова О. Історіографія голоду 1946-1947 рр. в Україні // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повідомл. : в 3 т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 202-211.
 1. Генига Р. Студентство міста Львова в українському національному русі 1944-1953 років : історіографія проблеми // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 421-436. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Горбуров К. Голод 1946-1947 рр. у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 338-346.
 1. Ніколаєць Ю. О. Вплив Великої Вітчизняної війни на суспільно-політичне життя в Україні у повоєнний період у вітчизняній історіографії // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 452-463. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Шаповал Ю. Голод 1946-1947 років в Росії та в Україні : потреба порівняльного аналізу // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 337-349. – Бібліогр.: 51 назва.

Див. також № : 4519, 4966, 4971.


2. ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА


 1. Антоненко М. Правові аспекти прикордонного співробітництва України у 40-80–х роках ХХ століття // Юрид. Україна. – 2006. – № 9. – С. 8-12.
 1. Власов С. А. Жилищное строительство в послевоенные годы (1946-1957) // Россия и АТР. – 2007. – № 2. – С. 52-62.
 1. Войцеховський М. М. Боротьба органів міліції УРСР з кримінальною злочинністю у повоєнні роки (1946-1953 рр.) // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2007. – № 1 (39). – С. 247-256.
 1. Гаврилов В. Соціальне забезпечення сільських жителів у перші повоєнні роки : 1943-1953 : (за матеріалами областей Північного Лівобе-режжя України) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 118-129.
 1. Герасимова М. Житлова проблема в повсякденному житті населення Донбасу в 1945-1953 рр. // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 299-317.
 1. Ізотова О. В. Сільське господарство Харківщини та аграрна політика держави в повоєнний період (1946-1953 рр.) // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 64-71 . – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Кук В. (Леміш). Колгоспне рабство. – Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2005. – 264 с.: іл.
 1. Лобода М. До проблеми відбудови важкої промисловості України 1943-1950 рр. : охорона та умови праці робітників і службовців // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 247-259. – Бібліогр.: 62 назви.
 1. Нікілєв О. Виробнича інтелігенція українського села : до проблеми формування (середина 1940-х – 1960-х рр.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 403-410.
 1. Сорока Ю. Кадрова політика радянської влади на західноукраїнських землях в 1944-1950-х роках // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 23. – С. 24-31. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Швидкий В. П. Бродяжництво й жебрацтво як елемент соціального життя в Україні у першій половині 1950-х рр. // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 149-168. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Янковська О. Матеріально-побутове становище сільського населення України в повоєнний період : земельні питання, житло, праця // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 388-398.

Див. також № 4656.


Голод 1946-1947 рр.


 1. Брицький П. П. Голод на Хмельниччині 1946-1947 рр. / П. П. Брицький, Л. Л. Місінкевич // Подільська історико-краєзнавча конференція. ХІІ. Матеріали (22-23 листоп. 2007 року). Т. 2. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 137-147.
 1. Веселова О. Голод 1946-1947 рр. в Україні й експорт сільгосппродукції в країни Центрально-Східної Європи // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 64-71. – Бібліогр.: 31 назва.
 1. Веселова О. М. Голод 1946-1947 рр. як складова соціально-еконо-мічного становища в Наддніпрянщині у контексті зв’язків з країнами Центральної й Східної Європи // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 193-201. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Веселова О. Українське село під час голоду 1946-1947 рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 392-402. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Задніпровський О. Хроніка голоду 1946-1947 років у Донбасі. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2007. – 372 с.: табл., портр.

Див. також № : 438, 1486, 4715.


3. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ


 1. Безносюк О. Діяльність груп охорони громадського порядку на території Станіславської (Івано-Франківської) області в 1948-1954 рр. // Схід. – 2007. – № 5. – С. 70-74. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Вдовин А. «Низкопоклонники» и «космополиты» // Наш современник. – 2007. – № 1. – С. 173-183.
 1. Генега Р. Я. Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр. // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 97-112. – Бібліогр.: 106 назв.
 1. Жилюк В. Антикомуністичний опір ОУН-УПА в повоєнні роки на Житомирщині // Волинь-Житомирщина. – 2007. – № 16. – С. 92-111.
 1. Іщук О. Діяльність молодіжних структур ОУН (б) на території центральних та східних областей України у 1945-1954 рр. / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 225-252.
 1. Клочков В. Прокурор УРСР та Генеральний прокурор СРСР [Р. А. Руденко] // Право України. – 2007. – № 10. – С. 129-130.
 1. Ковалик В. Оперативно-службова діяльність органів внутрішніх справ на теренах Станіславської (Івано-Франківської) області в 1945-1946 рр. : іст.–прав. аналіз // Схід. – 2007. – № 5. – С. 66-70. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Крупина В. Політична поведінка населення України в умовах тоталітаризму (1945 – поч. 1950-х рр.) // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 318-337.
 1. Кучер В. Екологічні аспекти розвитку суспільно-політичних процесів в Українській РСР у другій половині 40-х – на початку 50-х років ХХ століття // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 73-76.
 1. Мамонтов І. О. Діяльність Антибільшовицького блоку народів у міжнародно-правовому полі у 40-х – 50-х роках ХХ століття // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 392-400.
 1. Смирнов И. А. Об основных направлениях военно-патриотического воспитания молодежи СССР в 1946-1961 гг. // Вестн. воен. ун-та. – 2007. – № 2. – С. 101-105.
 1. Софійчук М. М. Вашилюк : [поема, спогади, історії про військовиків УПА Ю. Матіоса та ін.] / М. М. Софійчук, В. О. Клим-Грабницький. – Вижниця : Черемош, 2007. – 100с.: іл.
 1. Стасюк О. Ідейно-політична стратегія ОУН (б) повоєнного періоду // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 253-276.
 1. Сургай Н. С. Выдающемуся горному инженеру, политическому и государственному деятелю Леониду Георгиевичу Мельникову / Н. С. Сургай, С. П. Фищенко. – К.: Промпечать, 2006. – 239 с.: ил., портр.
 1. Хашидов Х. К. Разгром банды бендеровцев // Воен.–ист. архив. – 2007. – № 8. – С. 164-170.

Див. також № : 5047, 5078, 5082, 5086, 5108, 5184, 5192.


Репресії 40-х – поч. 50-х рр.


 1. Данилець Ю. Священики-мученики : репресії проти православного духовенства на Закарпатті (на межі 1940 – 1950-х років ХХ ст.) // Персонал. – 2007. – № 1. – С. 36-41. – Бібліогр.: 45 назв.
 1. Досталь М. Ю. Славистика : между пролетарским интернационализмом и славянской идеей (1941-1948) // Славяноведение. – 2007. – № 2. – С. 17-31.
 1. Кляшторна Н. О. Акція – 51. Останні свідки [виселення українців із західних етнічних земель] / передм. О. Юристовського ; післям. Д. Петречко. – Вінниця : ДКФ, 2006. – 232 с.: іл.
 1. Кондратюк К. Формування репресивного апарату тоталітарного режиму в західних областях України (1944-1953) / К. Кондратюк, М. Леськів // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 339-346. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Крук О. І. Партійна номенклатура в ідеологічних чистках другої половини 1940-х – початку 1950-х років : (сторінки політичної біографії Олексія Кириченка) // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 233-244. – Бібліогр.: 27 назв.
 1. Куницький М. Примусова репатріація радянських громадян після Другої світової війни // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 206-210.
 1. Лубянка, Сталин и МГБ СССР, март 1946 – март 1953 / Междунар. фонд «Демократия» (Фонд А. Яковлева) ; сост. : В. Н. Хаустов и др. – М.: МФД : Материк, 2007. – 652 с.
 1. Мисик О. 60-та річниця акції „Вісла” та її наслідки для українців Польщі в контексті сьогодення // Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 36-40.
 1. Операція „Вісла” : (пол.–укр. взаємини у 1944-1947 рр.) / редкол.: О. Тимошенко та ін.; Європ. ун-т, Терноп. філ. – Тернопіль, 2007. – 337 с.
 1. Санников Г. З. Операция «Рейд», или История одной любви : спецслужбы в борьбе за Украину (1946-1956). – М.: Детектив-Пресс, 2007. – 478 с.: ил.
 1. Україна-Польща : історична спадщина і суспільна свідомість / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1993 –

Вип. 2 : Депортації 1944-1951 / ред. Я. Ісаєвич. – 2007. – 294 с.


 1. Шеремета О. М. Акція „Вісла” та її наслідки для населення Західної Галичини // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 4. – С. 30-32.
 1. Юнгмайстер А. В. Военнопленные и интернированные на Украине и в Одесской области 1944-1951 гг. : (взгляд изнутри). – Одесса : Астропринт, 2007. – 152 с.: ил.

Див. також № : 1486, 4581, 4588, 4590, 4624, 4651, 5176, 5179, 5181, 5282, 5287.


4. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ


 1. Дипломатия Великой Победы : итоги исследования и уроки для формирования новой системы международных отношений : материалы науч. конф., г. Ялта, 6 мая 2005 г. – Симферополь : Изд. дом. „Крым”, 2005. – 134 с.
 1. Дурманова Э. А. Советский Союз в условиях „холодной войны” (1945-1991). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2007. – 106 с.: ил.
 1. Еремин А. Г. Формирование внешнеполитических доктрин СССР и США в первые послевоенные годы (1945-1949 гг.). – М.: МИК, 2007. – 246 с.5. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Бадяк В. Фундатори. Львівська національна академія мистецтв. 1946-1953 рр. – Львів : ЛНАМ, 2007. – 187 с. – (Серія „Імена Академії”).
 1. Баженова С. Е. „Українська школа” в польській літературі на шляху від романтизму до реалізму (40-60-ті рр. ХХ ст.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 275-286. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Безручко О. Олександр Довженко : перший крок до повернення // Кіно-Театр. – 2007. – № 5. – С. 30-31.
 1. Білокінь С. Повсякденні турботи повоєнних книгознавців : (із листування Ф. Максименка) // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 229-298.
 1. Васильчук Т. Навчальний процес та зміни в структурі системи вищої освіти в Україні після Другої світової війни // Університет. – 2007. – № 6. – С. 79-86.
 1. Вірченко Н. „Математичний метеор” – Євген Вікторовський ! (1926-1956) // Дивосвіт. – 2007. – № 3. – С. 16-17.
 1. „Криваві тіні Кремлю” : літ. творчість репрес. закарпатців / упоряд. : О. Д. Довганич, Д. М. Федака. – Ужгород : Закарпаття, 2006. – 661 с.: портр.
 1. Курило А. Творець селекційних шедеврів : до 100-річчя від дня народж. С. Х. Дуки (1907-1960) // Вісн. НАН України. – 2007. – № 4. – С. 69-70.
 1. Моргун Ф. Т. Академік Трохим Лисенко : яким він був насправді. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 42 с.
 1. Первушин А. И. Королёв против фон Брауна : демоны большой войны. – М.: Яуза : Эксмо, 2007. – 351 с.: ил.
 1. Ситник К. Слава і гордість вітчизняної науки [М. Г. Холодний (1882-1953)] // Вісн. НАН України. – 2007. – № 5. – С. 35-43.
 1. Федотова О. О. Друковані видання під контролем радянської цензури в післявоєнній Україні (1945-1953 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 442-457.
 1. Халамендик В. Вища школа Півдня України у перші повоєнні роки (1944-1950) // Рід. шк. – 2006. – № 10. – С. 66-67.
 1. Холодницький В. Становлення та діяльність кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького державного університету в 1940-1955 рр. // Історична панорама : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Вип. 3. – С. 172-185. – Бібліогр.: 57 назв.
 1. Хоменко Л. Г. Рання історія кібернетики в СРСР (1945-1959) // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4. – С. 13-26.

Див. також № : 19, 3928, 4885, 4897, 5201, 5208, 5214.


ХІV. УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛ. 50-х – ПЕРШІЙ ПОЛ. 80-х РОКІВ
1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Джерела


 1. Згадуючи Аллу Горську : зі щоденника Георгія Малакова / підгот. до друку Д. Малаковим // Київ. – 2007. – № 9. – С. 138-144.
 1. Зі щоденників Любові Забашти / передм. і публ. І. Забашти // Київ. – 2007. – № 9. – С. 153-174.
 1. Из личного дела С. П. Королева : док. РГАСПИ. 1956-1966 гг. / публ. подгот.: Д. И. Баранова, И. В. Бондаренко // Ист. архив. – 2007. – № 6. – С. 14-30.
 1. Не поступитися принципами : [заява В. Чорновола до Комітету прав людини ООН, лип. 1971 р.] / вступ. Валентини Чорновіл // Укр. культура. – 2007. – № 12. – С. 4-5.
 1. Прісовський Є. „Творчість – це рішучість перенестись через межу” // Іст.–літ. журн. – 2007. – № 13. – С. 202-216.
 1. Танюк Л. С. Твори : в 60-и т. – К.: Альтерпрес,

Т. 6 : Щоденники 1962 р. – 2006. – 920 с.

Т. 7 : Щоденники 1963 р. (січень –червень). – 2006. – 765 с.

Т. 8 : Щоденники 1963 р. (липень-грудень). – 2006. – 622 с.

Т. 9 : Щоденники 1964 р. – 2006. – 888 с.
 1. Никита Хрущов, 1964 : стеногр. Пленума ЦК КПСС и др. док. / Междунар. фонд „Демократия” (фонд А. Н. Яковлева) ; сост.: А. Н. Артизов и др. – М.: Междунар. фонд „Демократия” : Материк, 2007. – 572 с.

* * * 1. Брюховецький В. Слово – зброя // Пам’ять століть. – 2007. – № 3. – С. 125-141.
 1. Б. И. Веркин каким мы его помним / НАН Украины, Физ.-технич. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина. – К.: Наук. думка, 2007. – 383 с.
 1. Гаврилюк Я. Іван Миколайчук мав намір знімати „Енеїду”... // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 30-32.
 1. Григоренко П. Г. Спогади. – К.: Україна, 2007. – 664 с.: іл., портр.
 1. Де сила й тиск – там опір повсякчас...: Стусове коло : спогади Анатолія Гарматюка та його друзів. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 66 с.
 1. Дзюба І. М. З криниці літ : вибр. праці : в 3-х т. – К.: Києво-Могилян. акад., 2006 –

Т. 3 : Літературні портрети. Дніпровський меридіан. Зі спогадів. – 2007. – 876, 3 с.: портр.


 1. Задворна-Галай О. Спогади нареченої [поета-шістдесятника Ол. Григоренка (1938-1962)] // Укр. культура. – 2007. – № 8. – С. 38-41.
 1. Засенко П. Світло невпокореної душі : [про Григора Тютюнника] // Київ. – 2007. – № 12. – С. 2-16.
 1. Из воспоминаний инженера-испытателя А. И. Осташева : к 100-летию со дня рожд. акад. С. П. Королева / публ. подгот. : Н. В. Глищинская, П. Н. Грюнберг // Ист. архив. – 2007. – № 1. – С. 25-43.
 1. Карпенко В. Шлях, яким хотілося б йти і йти // Пам’ять століть. – 2007. – № 3. – С. 104-116.
 1. Коломієць В. Партія з цензором // Урок Української. – 2007. – № 2-3. – С. 10-12.
 1. Корецька Л. Один день спекотного літа : [про Григора Тютюнника] // Дніпро. – 2007. – № 3-4. – С. 139-143.
 1. С. П. Королев : «СП – это я, а спутник – ПС» : [воспоминания П. Е. Трубачева] / публ. подгот. П. М. Грюнберг // Воен-ист. журн. – 2007. – № 5. – С. 31-37.
 1. Лісовий В. Спогади [про арешти 70-х років] // Сучасність. – 2007. – № 7. – С. 138-155.
 1. Нас тянет в Коктебель ушедших лет : [воспоминания И. Сановича, Л. Талочкина, В. Аксенова, А. Козлова, Д. и М. Плавинских, Е. Рейна, Е. Бачурина] / сост.: К. Голицина, Е. Шварц ; вступ. Н. Менчинской // Наше наследие. – 2007. – № 82. – С. 100-113.
 1. Сверстюк Є. Безкомпромісність на полі честі. „Ви працюєте проти себе” // Березіль. – 2007. – № 1-2. – С. 151-164.
 1. Степовик Д. „Як пішов до [М. М.] Шестопала...” : сніпок спогадів з 50-х років ХХ століття // Укр. культура. – 2007. – № 10. – С. 14-16.Огляди джерел


 1. Бажан О. Г. Діяльність клубів творчої молоді в Україні в 1960-х роках у першоджерелах // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 80-82.
 1. Возна М. Захист історичних пам’яток України, як одна зі сладових духовного захисту нації у щоденниках та публіцистиці Олеся Гончара // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 97-106.
 1. Возна М. Олесь Гончар – про захист української мови : [про видання в 2002-2004 рр. „Щоденників” Олеся Гончара] // Друкарство. – 2006. – № 6. – С. 89-92.
 1. Гончарук Г. И. Расправа : (укр. повстанчество в советских документах 1954-1964 годов) : в 2-х ч. / Г. И. Гончарук, А. Е. Нагайцев. – Одесса : Астропринт, 2006.

Ч. 2. – 391 с.


 1. Мищак І. Програмні документи УНФ як джерело з історії суспільно-політичної думки українського національно-визвольного руху // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 56-67.
 1. Петрова І. О. Документаційне забезпечення діяльності виконкомів місцевих рад 1970-80-х років в УРСР // Бібліотекознавство. Документо-знавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 49-56. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Рарицький О. Валерій Марченко : свобода вибору і можливість самореалізації. Листи до матері // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 14-15.
 1. Федотова О. О. Цензура друкованих видань в Україні в 60-х роках ХХ століття : джерелозн. аналіз проблеми // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 317-331.
 1. Федотова О. О. Цензура друкованих видань в Україні у 80-х роках ХХ століття : (за матеріалами Центрального державного архіву громадських об’єднань України у місті Києві) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 338-350.

Див. також № 4222.


Історіографічні дослідження


 1. Жулканич Н. Аграрні відносини в областях Українських Карпат (1965-2005 рр.) : короткий історіогр. огляд // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 110-123.
 1. Ніколаєць Ю. Висвітлення вітчизняними науковцями роли працівників вищих навчальних закладів УРСР у суспільно-політичному житті у роки хрущовської „відлиги” // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 448-454. – Бібліогр.: 27 назв.
 1. Ніколаєць Ю. О. Первинні осередки Компартії України у суспільно-політичному житті республіки в роки хрущовської „відлиги” у дослідженнях вітчизняних вчених // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 328-339. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Павлухіна В. Деякі проблеми методології дослідження повсякденного життя українського селянства в 60-80-ті рр. ХХ ст. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 434-443.
 1. Сироїд І. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара : історіографія проблеми // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 49-51. – Бібліогр.: 31 назва.
 1. Червонопиский С. В. Историография войны в Афганистане (25 дек. 1979 – 15 февр. 1989 гг.) / С. В. Червонопиский, А. А. Костыря. – К., 2005. – 94 с.
 1. Яремчук В. П. Трактування українського національного руху в Українській радянській історіографії середини 1950-х – початку 1970-х років // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 42-46.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка