Міністерство культури і туризму України Державний заклад


НАУКОВА РОБОТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИСторінка4/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

2. НАУКОВА РОБОТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 1. Археологічні дослідження в Україні 2005-2997 рр. : зб. наук. пр. Вип. 9 / ред. Н.О. Гаврилюк; НАН України, Ін-т археології НАН України. – К.; Запоріжжя : Дике Поле, 2007. – 528 с.
 1. Ольжич О. О. (1907-1944). Дух руїни : [іст. дослідж.] / післям. І. Дзюби. – К. : Смолоскип, 2007. – 47 с. : портр.
 1. Телегін Д.Я. Нариси та замітки з археології : вибрані статті за останні 60 років. – К. : НКПІКЗ, "Фенікс", 2007. – 280 с., 16 с. іл.

Див. також № : 1524, 1560.


Конференції

 1. Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т славістики Віден. ун-ту. – К.; Відень, 2005. – 160 с.
 1. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 3-ї регіон. наук.-практ. конф., (18 трав. 2006 р., м. Дніпропетровськ) / [редкол.: Л.Л. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2006. – 284 с. : табл.
 1. Археологічні дослідження в Україні : здобутки і перспективи : зб. матеріалів міжнар. студент. археол. конф. / [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2006. – 155 с.: іл.
 1. Баженова Г. ІІІ Міжнародний конгрес історичних наук 1908 року в Берліні очима його учасників // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 4-6.
 1. Бандурне мистецтво ХХІ століття : тенденції та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 жовт. 2006 р. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 192 с.
 1. Бердичівська земля у плині часу : матеріали міжнар. наук.-краєзн. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. класика англ. л-ри Джозефа Конрада (26-29 верес. 2007 р., м. Бердичів) : У 2-х т. / голов. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2007.

Т. 1. – 384 с.

Т. 2. – 320 с.
 1. Василь Семенович Ващенко : особистість, науковець, громадянин : матеріали Всеукр. наук. конф. (26-27 квіт. 2007 р., Дніпропетровськ) / редкол. : Д.Х. Баранник та ін. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 53 с.
 1. Велич подвигу народного : зб. наук. ст. Міжнар. конф., присвяч. 60-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 8 квіт. 2005 р. / голов. ред. Н.М. Якупов; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2006. – 223 с.
 1. Видатні постаті міста Хмельницького : матеріали Другої наук.-практ. конф. "Місто Хмельницький в контексті історії України", (19 верес. 2007 р., Хмельницький) / [редкол. : С.І. Мельник (голова) та ін.]. – Хмельницький; Кам’янець-Подільський : Сисин О.В., 2007. – 311 с.
 1. Вища школа України : поступ у майбутнє : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. / [редкол. : Н.В. Касярум (голова) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 120 с.: табл.
 1. Внесок Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у розвиток світової освіти, науки і техніки : матеріали наук. конф., 16-18 трав. 2007 р. Вип. І / голов. ред. В.А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2007. – 186 с.
 1. Возз’єднання Закарпаття з Україною : (матеріали наук. конф., присвяч. 60-ти річчю возз’єднання Закарпаття з Україною, Ужгород, 29 черв. 2005 р.) / [редкол. : М.М. Вегеш (голова) та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2006. – 198 с. : табл.
 1. Волинь очима молодих науковців : минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів, 18-19 квіт. 2007 р. : [У 2-х т.]. – Луцьк: Вежа, 2007.

Т 1. – 194 с.: іл., табл.

Т 2. – 229 с.: іл., табл.
 1. Вступ України до НАТО : реалії та перспективи : матеріали міжнар. конф. / за ред. проф. А.І. Шевцова; Регіональний філіал нац. ін-ту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : ДФ НІСД, 2006. – 184 с.
 1. Вторая мировая война : человек, общество, государство : материалы междунар. науч. конф. (Крым, Ялта, Ливадийс. дворец-музей, 11-12 мая 2006 г.). – Симферополь : ИД "Крым", 2006. – 218, [1] с.: табл.
 1. Галько О. VI міжнародна конференція "Тарас Шевченко і світова культура" у Санкт-Петербурзі // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 248-252.
 1. Давлєтов О. Міжнародна конференція "Суспільна дипломатія, неурядові організації й еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." [Ялта, 15-17 лют. 2007 р.] // Іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 123-124.
 1. Дем’яненко Б.Л. Міжнародна наукова конференція "Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури" // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 220-221.
 1. "Дні науки", міжнар. наук.-практ. конф. (2005; Луцьк). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки" Волинського державного університету ім. Лесі Українки, (10-14 квіт. 2005 р.) : зб. тез, доп. та повідомл. – Луцьк : Вежа, 2006. – 328 с. : іл., табл.
 1. "Дні науки", міжнар. наук.-практ. конф. (2005; Луцьк). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки" Волинського державного університету ім. Лесі Українки, (18-22 квіт. 2005 р.) : зб. тез, доп. та повідомл. – Луцьк : Вежа, 2006. – 253 с. : іл., табл.
 1. Древнее Причерноморье : VI чтения памяти проф. П.О. Карышковского : материалы междунар. конф., Одесса, 12-13 марта 2004 г. / [редкол.: Е.А. Радзиховская (гл. ред.) и др.]. – Одесса : Астропринт, 2005. – 203 с.: ил., карты.
 1. Друга Могилів - Подільська краєзнавча конференція, [20-21 жовт. 2006 р.]. – Могилів - Подільський : Оіюм, 2006. – 287 с.: іл., табл., портр.
 1. Європейський університет і модернізація освіти в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Нікополь, 17 трав. 2005 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 202 с.
 1. Данило Кирилович Заболотний : (до 140-річчя від дня народж.) : матеріали наук.-практ. конф. – Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 44 с. 1. Збереження та порятунок сакральних пам’яток Галичини : матеріали міжнар. конф., Львів, 4-5 трав. 2006 р. / упоряд. : О. Войтюк, ієромонах С. Дмитрук. – Львів : Срібне слово, 2006. – 116 с.
 1. Звягель – Новоград-Волинський : від сивої давнини до сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-краєзн. конф., присвяч. 750-річчю від першої літописної згадки про місто (3-6 лип. 2007 р., м. Новоград-Волинський) : У 2-х т. / голов. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2007.

Т. 1. – 384 с. : іл.

Т. 2. – 352 с. : іл.
 1. Зінько Ю.А. ІІ Міжнародна наукова конференція "Національна інтелігенція в історії та культурі України у ХІХ-ХХІ століттях" [Вінниця, 26-27 жовт. 2006 р.] // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 236-237.
 1. Історія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 4 жовт. 2007 р.) / за ред. С.А. Леп’явка, В.М. Бойка. – Ніжин : ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. – 180 с.
 1. Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України : зб. наук. пр. : за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф., 13-14 квіт. 2006 р. / [упоряд. : Л.М. Бєсов та ін.]. – Х. : НГУ "ХПІ", 2007. – 495 с. : табл.
 1. Кононенко В. Національна бібліографія – документальна пам’ять України : (оприлюднено на XIV Міжнар. конф. "Крим-2007") : [9-17 черв. 2007 р.] // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 21-23.
 1. Кононенко В. XIV Міжнародна конференція "Крим-2007" : [9-17 черв. 2007 р.] // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 19-20.
 1. Короленківські читання 2006 : матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 6 жовт. 2006 р. / уклад. Л.М. Багренцева. – Х. : ХДНБ, 2006. – 107 с.
 1. Кязимова Г. Міжнародна конференція "Південь України : етнокультурний та релігійний виміри" / Г. Кязимова, М. Михайлуца // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 125-127.
 1. Латиш Ю. П’ята Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Шевченківська весна" : [Київ, 1-2 берез. 2007 р.] // Іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 118-123.
 1. Богдан Лепкий в духовній історії України : матеріали наук. конф., Бережани, 27 серп. 2005 р. / наук. ред. Р. Гром’як. – Тернопіль : Джура, 2006. – 126 с. : іл., портр.
 1. Малі міста на історичній мапі України : проблеми збереження історико-архітектурної спадщини : [матеріали наук.–практ. конф., 11-13 трав. 2007 р.]. – Умань : Софія, 2007. – 235 с. : іл., табл.
 1. "Порфирій Мартинович і сучасність" : матеріали до наук.-практ. конф., м. Харків, 8 груд. 2006 р. / уклад. : К. Черемський, О. Савчук, Н. Божинський; Харк. обл. центр нар. творчості та ін. – Х., 2006. – 47 с. – (До 150-річчя з дня народж. П.Д. Мартиновича).
 1. Матеріали Міжнародної конференції "Північне Причорномор’я : до витоків слов’янської культури" (IV читання пам’яті академіка О.М. Грибачова. Алупка, 2006) // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 41-106.
 1. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів "Волинь очима молодих науковців : минуле, сучасне, майбутнє" (18-19 квіт. 2007 р.) : У 2-х т. / оргком. конф. : І.Я. Коцан (голова) та ін.; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2007.

Т. 1. – 194 с.

Т. 2. – 229 с.
 1. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 трав. 2007 р.). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці : Рута, 2007. – 576 с.
 1. Ми – українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф., Чернівці, 2 листоп. 2007 р. – Чернівці, 2007. – 376 с.
 1. Мицик Ю.А. Міжнародна науково-краєзнавча конференція "Звягель – Новоград-Волинський – від сивої давнини до сьогодення" : [3-6 лип. 2007 р.] // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 233-234.
 1. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 квіт. 2006 р. : У 5-ти т. / редкол. : І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін.; Європ. ун-т та ін. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. –

Т. 1 (І). – 291 с.


 1. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 трав. 2007 р. : у 6-ти т. / редкол. : І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007.

Т. 1. – 290 с.

Т. 2. – 326 с.

Т. 3. – 301 с.

Т. 4. – 298 с.

Т. 5. – 347 с.

Т. 6. – 308 с.
 1. Молодь та соціально-інформаційні проблеми суспільства : зб. матеріалів ІІІ міжвузів. студент. наук. конф. (м. Умань, 21 квіт. 2007 р.) / редкол. : В.М. Дякон (голова) та ін. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 468 с.
 1. Наука і вища освіта : тези доп. учасників XV Міжнар. наук. конф. молодих науковців, [м. Запоріжжя, 17-18 трав. 2007 р. : У 3-х ч. / редкол. : В.М. Овчаренко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2007 –

Ч. 1. – 2007. – 383 с. : іл., табл.

Ч. 2. – 2007. – 399 с. : іл., табл.

Ч. 3. – 2007. – 495 с. : іл., табл.


 1. Наукова конференція " Наука України – за національно-духовний та національно-економічний розвиток", [Київ, 10 берез. 2006 р.] / В.М. Власенко // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII-XIX. – С. 244-246.
 1. Національна періодика початку ХХ століття : розвиток і реалізація української ідеї державотворення : матеріали міжнар. конф., присвяч. 100-літтю газ. "Рада", м. Київ, 8-9 груд. 2006 р. / [ред. Н.М. Сидоренко]. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 116 с.
 1. Одесса и еврейская цивилизация : катастрофа, сопротивление, победа : междунар. науч. конф. (4; 2005; Одесса). IV Международная научная конференция "Одесса и еврейская цивилизация : катастрофа, сопротивление, победа", 31 окт. – 2 нояб. 2005 г. : сб. материалов. – Одесса : Негоциант, 2006. – 278 с.: ил., табл., портр.
 1. Павлова Н.П. 13-я Международная конференция "Библиотечные и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса" – "Крым-2006" // Науч. и техн. б-ки / ГПНТБ России. – 2007. – № 11. – С. 6-8.
 1. Пастушенко Т.В. Міжнародна наукова конференція "Україна в добу окупації 1941-1944 рр." // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 233-234.
 1. Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. Іст. факультет. Студентська наук. конф. (9; 2006; Полтава). Збірник матеріалів ІХ студентської наукової конференції історичного факультету, квіт. 2006 р. – Полтава : АСМІ, 2006. – 247 с. : табл.
 1. Православ’я – наука – суспільство : питання взаємодії : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовт. 2005 р.) / ред. рада : С.П. Кролевець (голова) та ін.; Нац. Києво-Печерський іст. - культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2006. – 139 с.
 1. Проблеми історії України : програма і матеріали конференції, присвяч. 60-річчю Перемоги над фашизмом / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 47 с.
 1. Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. Київ, 15 верес. 2006 р. – К. : МАУП, 2006 . – 572 с. : іл.
 1. Проблеми українського державотворення : історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-краєзн. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. О. Ольжича та 90-річчю Укр. Нар. Республіки : У 2-х т. / [голов. ред. М.Ю. Костриця]. – Житомир : М. Косенко, 2007.

Т. 1. – 319 с.: іл., табл., портр.

Т. 2. – 342, [1] с.: іл., табл., портр.
 1. Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР : роль СССР во Второй мировой войне – неизвест. и малоизуч. страницы : материалы IV всерос. науч. конф. / [гл. ред. С.А. Кропачев]. – Краснодар : Экоинвест, 2006. – 249 с.
 1. V культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва "Культурологічний дискурс сучасного світу : від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації" : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 1-2 черв. 2007 р. – К. : Міленіум, 2007. – 400 с.
 1. Революції в Україні у ХХ-ХХІ століттях : співзвуччя епох : матеріали І Міжнар. наук. конф., (18-19 листоп. 2005 р., [Одеса]). – Одеса : Одес. юрид. ін-т ХНУВС, 2005. – 298 с.
 1. Революції в Україні у ХХ-ХХІ століттях : співзвуччя епох : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., (6 жовт. 2006 р., [Одеса]). – Одеса : ОЮІ ХНУВС, 2006. – 135 с. : портр.
 1. "Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст." : міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь; 2007). Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.", 21-23 трав. 2007 р. – Маріуполь : Маріупол. держ. гуманіт. ун-т, 2007. – 556 с.
 1. Роль етнічних спільнот Донеччини в розбудові української державності : матеріали І регіон. конф., м. Донецьк, 15-16 груд. 2006 р. / [редкол. : П.В. Добров та ін.]. – Севастополь : Вебер; Донецьк, 2006. – 237 с.
 1. Роль православних духовних цінностей у формуванні національної свідомості та громадянської позиції сучасної молоді : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25 берез. 2005 р. – К. : МАУП, 2006. – 284 с. : іл., табл., портр.
 1. Россия и Украина : опыт, уроки, перспективы интеграции и гармонизации интересов : материалы Междунар. студ. науч.- практ. конф., посвящ. 350-летию Переяславской Рады / Белгород. гос. ун-т. Каф. украиноведения. – Белгород, 2005. – 182 с. : табл.
 1. Скорий С.А. Ювілейна конференція "Ранній залізний вік Євразії : до 100-річчя від дня народження О.І. Тереножкіна" : [м. Чигирин Черкас. обл., 16-19 трав. 2007 р.] / С.А. Скорий, В.І. Полтавець, В.В. Кропотов, С.Ф. Павлова // Археологія. – 2007. – № 4. – С. 111-115.
 1. Слободяник М.С. Професійний форум в Академії : [IV Міжнар. наук. конф. "Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики", (Київ, 21-23 трав. 2007 р.)] // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 3. – С. 64-67.
 1. Старожитності Вишгородщини : зб. тез доп. і повідомл. 12-ої наук.-практ. конф., присвяч. 10-й річниці з дня створення Вишгород. іст.-культ. заповідника та міжнар. дня музеїв, 16-18 трав. 2005 р., м. Вишгород / [упоряд. А.М. Плотнікова]. – Вишгород, 2005. – 166 с. : іл.
 1. Стосунки Сходу та Заходу України : суб’єкти, інтереси, цінності : зб. наук. пр. [ІІ-ої Міжнар. наук. конф., Луганськ, 17-18 трав. 2007 р. / наук. ред. І.Ф. Кононов]. – Луганськ : Знання, 2007. – 470 с. : іл., табл.
 1. Стравінський та Україна : міжнар. наук.-теорет. конф., 15-17 черв. 2007 р. : тези / [уклад. В.М. Драганчук]. – Луцьк : Вежа, 2007. – 79 с. : портр. 1. Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі : матеріали наук.-теорет. конф., Київ, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Вид. центр "КНУКіМ", 2007. – 452 с.
 1. Україна – суб’єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24-25 трав. 2005 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 314 с.
 1. Україна і Велике князівство литовське в ХІV-ХVІІІ ст. : політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі : тез. доп. міжнар. наук. конф. Кам’янець-Подільський, 27-29 верес. 2007 р. / редкол. : В. Смолій та ін. ; Ін-т історії України НАНУ, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – К., 2007. – 70 с.
 1. Українська політична журналістика і вибори : міжнар. наук.–практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – Луцьк : ПВД „Твердиня”, 2006. – 159 с.: іл., табл.
 1. Український досвід спільнотного згуртування : матеріали міжнар. наук. конф., 26 жовт. 2006 р. / заг. ред. В. Сергійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – К., 2006. – 384 с.
 1. Українці Закерзоння : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. та спогади з нагоди 60-річчя депортації автохтонних українців з Польщі, м. Бучач, 29-30 верес. 2005 р. / редкол. : І. Максимович (голова) та ін.; Львів. нац. акад. мистецтв та ін. – Львів : ЛНАМ-Сполом, 2007. – 292 с. : іл.
 1. Ульянівський район : сторінками історії та сьогодення : (матеріали І учнів. наук.-краєзн. конф.) / [упоряд. С.В. Головко]. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2007. – 89 с. : іл., табл., портр.
 1. Уроки Чорнобиля : висновки і рекомендації Міжнар. конф. "Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє" [Київ, 24-26 квіт. 2006 р.] // Вісн. НАН України. – 2007. – № 4. – С. 23-41.
 1. "Франція і Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур", міжнар. конф. (12; 2007; Дніпропетровськ). ХІІ Міжнародна конференція "Франція і Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур" : матеріали : філол. науки. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 253 с.: іл., табл.
 1. Харків і Польща : Люди і події : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 12 листоп. 2005 р.) / редкол. : Л.М. Авраменко та ін.; Ген. консульство Республіки Польща в Харкові, Польський Дім у Харкові. – Х. : Майдан, 2006. – 272 с.
 1. Черкаський національний університет : історія і сучасність : матеріали конф. , присвяченої 85-річному ювілею ЧНУ ім. Б. Хмельницького / редкол. : В. Масненко, В. Поліщук, Ю. Триус ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 148 с.
 1. VI Житомирская конференция "Человек и Космос", посвященная 100-летию со дня рождения С.П. Королева : [Житомир, 18-20 окт. 2006 г.] / Еременко Л.И. // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4. – С. 113-114.
 1. Щокін Г. Слов’янство : його місце і роль в європейській історії : доп. на Міжнар. наук. конф. "Слов’янський світ в умовах глобалізації", 3-7 груд. 2003 р., Софія, Болгарія. – К. : МАУП, 2007. – 336 с. – Бібліогр. : с. 327-328.
 1. Щупак І. "Українсько-польське прикордоння часів радянського режиму 1939-1941 рр. : українське, польське, єврейське соціальне життя та взаємовідносини" : [Львів, 18-20 черв. 2007 р.] // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 124-127.
 1. Володимир Янів у добу ХХ сторіччя : зб. наук. конф., Тернопіль, 26-27 листоп. 1998 р. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка та ін. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан,2007. – 168 с.

Див. також № : 494, 532, 672, 908, 1474, 1921, 3992, 3993, 3995, 4249, 4279, 4280, 4599, 4721, 4722, 4919, 4978, 5704, 5771, 5784, 5795, 5802, 5817, 5820, 5853, 5958, 6033.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка