Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка40/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   56

4. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ


 1. Єрмолаєв В. М. Історія вищих представницьких органів влади в Україні : навч. посібник. – Х.: Право, 2007. – 278 с.: табл.Законодавча


 1. Барабаш Ю. Г. Розвиток засад парламентаризму в Україні // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 175-183.
 1. Верховна Рада України / ред. О. Серьогіна. – К., 2007. – 56 с.
 1. Ганжуров Ю. С. Парламент України в політичній комунікації. – К.: Україна, 2007. – 352 с.
 1. Законодавча діяльність в Україні : стан, пріоритети, шляхи вдоскона-лення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п’ятого скликань) / за заг. ред. В. М. Литвина. – К.: Ін-т законодавства Верх. Ради України : Фенікс, 2007. – 736 с.Виконавча


 1. Бабінова О. О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування : світовий досвід та Україна // Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 2 (3). – С. 73-78.
 1. Битяк Ю. П. Принципи формування та діяльності апарату управління : історія і сьогодення // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 108-116.
 1. Богатирьов І. Г. Державна кримінально-виконавча служба України (історія та сучасність) / І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2007. – 352 с.
 1. Борисенко З. Місце Антимонопольного комітету України в системі органів влади // Економіст. – 2006. – № 11. – С. 25-27.
 1. Глушкова Л. В. Особистості становлення та розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні // Грані. – 2007. – № 4 (54). – С. 105-108.
 1. Давидович С. Н. Виконавча влада і конституційний статус Президента України // Грані. – 2007. – № 1 (51). – С. 111-114.
 1. Занфіров В. Розвиток діяльності органів управління і влади в регіоні // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропет-ровськ, 2006. – Вип. 1 (23). – С. 181-188.
 1. Із сейфів КРУ [Черніг. обл.] : іст.–докум. вид. / упоряд.–ред. Л. Сакун. – Чернігів : Деснян. правда, 2007. – 240 с. – (До 15-ї річниці створення ДКРС України).
 1. Історія митної справи в Україні / ред.: П. В. Пашко, В. В. Ченцов. – К.: Знання, 2006. – 606 с.: іл., табл.
 1. Кармазіна М. С. Президентство : український варіант. – К., 2007. – 365 с.
 1. Мірошниченко М. Крилате рятувальництво – яке воно ? : Укравіапошук напередодні свого 10-річчя // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 3. – С. 26-29.
 1. Мочкош Я. Система правоохоронних органів України : проблеми і пропозиції // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2007. – № 1. – С. 87-94.
 1. Скрипничук В. М. Обласна рада в системі місцевого самоврядування в Україні : організація та діяльність : монографія. – К. : Вид.–поліграф. центр Акад. муніцип. упр., 2006. – 208 с.
 1. Службі державного пожежного нагляду – 80 років // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 7. – С. 20-23.
 1. Солдатенко В. В. Історичні та сучасні аспекти розбудови місцевого самоврядування в Україні // Буд-во України. – 2007. – № 1. – С. 11-14.
 1. Фрицький Ю. О. Особливості статусу Президента України, його місце і роль в організації та функціонуванні державної влади в Україні // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 3. – С. 3-10.
 1. Фрицький Ю. Передумови визначення статусу Президента України в період 1991-2007 рр. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 92-94.
 1. Хто є хто в місцевому самоврядуванні України : [біогр. довідки про держ. та громад. діячів / уклад.: Ю. Марченко, О. Телемко]. – К.: К.І.С., 2007. – 463 с.Судова


 1. Господарський суд Житомирської області : історія, люди, факти, події / заг. ред. В. М. Бобровича. – Житомир : Полісся, 2006. – 196 с.
 1. Михайлов О. Державно-правовий процес розвитку судоустрою України у ХХ столітті // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 8-11.
 1. Назаров І. В. Конституційне регулювання судової влади в Україні : (іст. аспект) // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 88-95.
 1. Сердюк В. В. Верховний Суд України : окремі елементи правового статусу // Адвокат. – 2006. – № 9. – С. 3-9.
 1. Сердюк В. До питання про функції Верховного Суду України // Юрид. Україна. – 2006. – № 9. – С. 94-101.
 1. Скрипнюк О. Судова влада в умовах демократичної трансформації України // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій ІV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 230-232.
 1. Тихий В. Проблеми повноважень Конституційного Суду України // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій ІV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 227-230.Адвокатура


 1. Адвокатура України : навч. посібник / В. К. Шкарупа, О. В. Філонов, А. М. Титов, Ю. Я. Кінаш. – К.: Знання, 2007. – 398 с. – Бібліогр.: 221 назва.Збройні Сили України


 1. Бараш Ю. Н. Трансформація організаційної структури Збройних Сил України на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 2 (3). – С. 21-28.
 1. Кабачинський М. Оперативно-службова діяльність прикордонних військ як складова системи національної безпеки України : (1991-2003 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 117-124.
 1. Кабачинський М. Утворення і становлення прикордонних військ України (1991-1993 роки) // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 282-293. – Бібліогр.: 69 назв.
 1. Кітура Я. Розбудова Української національної армії – справа нашого життя : зб. статей, звернень, листів / упоряд. Л. Козяр. – Львів : Каменяр, 2007. – 230 с.: іл.
 1. Котелевський П. М. Військово-патріотичне виховання особового складу Збройних сил України на бойових традиціях армії та народу // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 281-286.
 1. Федоровых А. П. Черноморский флот в 1991-2000 гг. : история раздела. – Самара : Самар. ун-т, 2007. – 117 с.: ил.

Див. також № : 1289, 2753.


5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ


 1. Амджадін Л. Трансформаційні зміни інституту сім’ї та шлюбних відносин в українському суспільстві : гендерний аналіз // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 60-75.
 1. Гайдуцький А. П. Масштаби трудової міграції українців за кордон // Економіка та держава. – 2007. – № 8. – С. 82-86.
 1. Економісти України : лідери вітчизняної економіки (видатні особистості, провідні фахівці, громадські діячі) / авт.–упоряд. В. Болгов. – К. : Укр. видавн. консорціум, 2006.

Вип. 1. – 2006. – 303 с.: іл., портр.


 1. Журавський В. С. Корупція в Україні – не політика : монографія / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. – К.: Фенікс, 2007. – 408 с.
 1. Коваль Ф. Кооперація – феномен національно-духовного відродження України. – Львів : ТУКР, 2006. – 66 с.
 1. Колодзян Ю. Гідромеханізація – учора, сьогодні, завтра. 1946-2006 : 60 років – Вишгород : Гідромеханізація, 2006. – 287 с.: іл.
 1. Лібанова Е. Гендерна диференціація доходів населення України // Політика і час. – 2007. – № 3. – С. 36-40.
 1. Мельниченко О. Бідність : поняття та визначення статусу // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1 (23). – С. 48-56.
 1. Ніколаєва Н. Б. Пенсійне законодавство в контексті державної соціальної політики України на початку ХХІ століття // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 372-382.
 1. Офіцинський Р. А. Поява олігархічних утворень в Україні (друга половина 1990-х) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 99-106.
 1. Поворозник В. О. Фондовий ринок України на сучасному етапі : проблеми та шляхи їх вирішення // Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 1 (2). – С. 127-132.
 1. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., Дніпропетровськ, 24-26 трав. 2007 р. – Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т, 2007. – 201 с.
 1. Рамазанов Ш. Міграційні процеси в Україні на рубежі ХХ-ХХІ столітть // Університет. – 2007. – № 5. – С. 40-46.
 1. Рябченко В. Технократизм і доля українського села : занепад сучасного села як системна криза укр. соціуму : соціально-філософ. аналіз проблеми. – К.: Знання України, 2006. – 76 с.
 1. Рядно О. А. Тривалість безробіття у великих містах України та Росії : порівняльний аналіз / О. А. Рядно, О. В. Піскунова, Я. В. Хрущ // Вісн. економ. науки України. – 2007. – № 1. – С. 179-183.
 1. Семченко О. Франчайзинг : його історія та розвиток в Україні // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 130-134.
 1. Стан та перспективи розвитку регіонів України в умовах соціалізації економіки : монографія / Т. О. Савостенко, Н. М. Дєєва, І. Е. Польська та ін. ; заг. ред. Т. О. Савостенко. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2006. – 130 с.
 1. Сундук А. М. Регіональний вимір економічної безпеки України : монографія. – К.: Логос, 2007. – 182 с.
 1. Фірсов Р. Соціально-економічний аспект повернення кримських татар 1987-1994 рр. // Університет. – 2007. – № 1. – С. 54-60 ; № 2. – С. 51-60.
 1. Чаплик М. М. Соціально-економічна характеристика росіян в Україні за матеріалами перепису 2001 р. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 3. – С. 176-179.
 1. Яценко Л. Д. Рівень та якість життя населення України : міжнародні порівняння / Л. Д. Яценко, Т. В. Цихан // Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 3 (4). – С. 103-110.

Див. також № 1444.


Фінанси. Банки


 1. Матвієнко В. П. Самотужки по життю : [до 25-річчя на посаді Голови Правління Промінвестбанку]. – К.: Наук. думка, 2007. – 150 с.: іл., табл.
 1. Матвієнко П. В. Динаміка розвитку вітчизняної банківської системи // Економіка та держава. – 2007. – № 6. – С. 44-49.
 1. Матвієнко П. П. Формування інвестиційного потенціалу вітчизняних банків // Економіка та держава. – 2007. – № 4. – С. 50-55.
 1. Национальные счета стран Содружества Независимых Государств, 2000-2005 : стат. сб. / Межгос стат. ком. СНГ. – М.: Статкомитет СНГ, 2007. – 406 с.Промисловість, будівництво,

транспорт, зв’язок, торгівля


 1. Горденко Н. В. Сторінками життєвих сходин : [літ.–публіцист. нарис з життя заслуж. будівельника України А. Корбута]. – Хмельницький : Цюпак, 2007. – 112 с.: іл., портр.
 1. Гуреев В. Судостроение Украины : ориентиры национальной политики // Судоходство. – 2006. – № 9. – С. 34-35.
 1. Дорожники України – патріоти галузі і своєї держави : енциклопед. вид. – К.: Інформавтодор, 2007. – 264 с.
 1. Мельников Н. Украина : порты государственные и частные / Н. Мельников, А. Ницевич // Судоходство. – 2007. – № 4. – С. 62-63.
 1. Моргулець О. Швейна промисловість України : аналіз фінансово-господарської діяльності // Економіст. – 2007. – № 5. – С. 31-33.
 1. Москаленко А. М. Історико-економічні аспекти розвитку вітчизняного льоновиробництва / А. Н. Москаленко, В. А. Москаленко // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 41-46.
 1. Фищенко С. П. Жизнь, посвященная углю и людям, его добывающим : (к 66-летию со дня рожд. С. В. Янко). – К.: ПУЛЬСАРЫ, 2007. – 208 с.: ил.
 1. Шмаглій О. Б. Харчова промисловість та її розвиток // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 40-47.
 1. Шпигельман Я. Водный транспорт в единой транспортной системе Украины // Порты Украины. – 2007. – № 2. – С. 42-44.Сільське господарство


 1. Морозова С. Соціоекологічність традиційної української системи сільського господарства // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 243-251.
 1. Назаренко В. И. Аграрная политика Украины. – М.: Ин-т Европы, 2006. – 121 с.: ил. – (Доклады Института Европы / Рос. акад. наук ; № 179).
 1. Нечитайло В. В. Фермерське господарство як об’єкт аграрної політики незалежної України // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 210-216. – Бібліогр.: 19 назв.6. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА


 1. Добровольська Г. О. Участь профспілок у вдосконаленні загальнообов’язкового державного страхування в Україні (1991-2002 рр.) // Гілея. – 2007. – Вип. 7. – С. 144-149.Охорона здоров’я


 1. Вавринюк Г. Не стати живим експонатом знаменитого роду : [про О. Богомолець]// Україна. – 2007. – № 1. – С. 27-30.
 1. Горішна О. Пріоритетні заходи щодо покращення стану здоров’я дітей України // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій ІV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 79-81.
 1. 20 років катастрофи на ЧАЕС : медико-соціальні наслідки, статистика, сприйняття / С. А. Аміразян, Г. В. Кулініч, С. М. Філіппова, М. Ю. Тихомирова // Укр. радіол. журн. – 2006. – Т. 14, вип. 2. – С. 131-136.
 1. Дольницький О. В. А. Р. Шуринок – видатний дитячий хірург. – К.: Книга плюс, 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви.
 1. Ехнева Т. Л. Динамика заболеваемости и смертности населения Украины старше трудоспособного возраста за 10-летний период (1996-2005) / Т. Л. Ехнева, В. Н. Веселова, В. М. Норинская // Проблема старения и долголетия. – 2006. – Т. 15, № 3. – С. 247-262.
 1. Кризина Н. П. Вітчизняні вчені про державну політику охорони здоров’я в Україні // Держава та регіони. Серія : Держ. упр. – 2007. – № 1. – С. 78-82.
 1. Кризина Н. П. Становлення державної політики охорони здоров’я в Україні // Економіка та держава. – 2007. – № 2. – С. 64-67.
 1. Надюк З. Сучасний стан та перспективи відомчого контролю за якістю медичної допомоги в Україні // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1 (23). – С. 196-202. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Очерки истории : из века в век…: [о Днепропетр. обл. клинич. психиатрич. больнице] / сост. М. Ф. Андрейко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 185 с.
 1. Пиріг Л. Здоров’я населення України та його охорона // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій ІV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 81-85.
 1. Романенко А. Ю. Стан здоров’я дітей які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : (за даними 20-річних спостережень) / А. Ю. Романенко, Є. І. Степанова // Журн. АМН України. – 2006. – Т. 12, № 2. – С. 296-306.
 1. Тимченко О. І. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи та можливі шляхи їх попередження // Екол. довкілля та безпека життєдіяль-ності. – 2006. – № 5. – С. 25-29.
 1. У лікарні є майбутнє : [до 50-річ. ювілею Хмельниц. міськ. лікарні]. – Хмельницький : Пантюк ; К., 2006. – 94 с.: іл., портр.
 1. Ціборовський О. М. Періодизація історії соціальної медицини // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2006. – № 2. – С. 86-91.Фізична культура. Спорт


 1. Гончарук А. А. По имени Стелла [Захарова] / А. А. Гончарук, Т. А. Каргова. – К.: СПД Богданова А. Н. , 2007. – 160 с.: ил.
 1. Дымов Я. М. От боли голос хрипнет : [укр. мастера спорт. борьбы : греко-римской, вольной, дзюдо и самбо]. – К.: Логос, 2006. – 320 с.: ил.
 1. Зубалій М. Витоки українського футболу // Фіз. виховання в шк. – 2006. – № 4. – С. 23, 49 ; 2007. – № 3. – С. 25.
 1. Сало І. А. Футбол... зі сльозами. – Львів : Каменяр, 2007. – 542 с.: іл.
 1. Сорока М. М. Український футбол на чемпіонатах світу / М. Сорока, О. Сорока. – К.: Київ. правда, 2006. – 286 с., 24 арк. іл.: іл., табл., портр.Туризм


 1. Биркович В. І. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні // Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 4 (5). – С. 157-163.
 1. Корнієнко В. Пам’ятки історії та культури Київської Русі та їх місце в пізнавальному туризмі сучасної України // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 312-321. – Бібліогр.: 29 назв.
 1. Корнієнко В. Сучасний стан та проблеми використання пам’яток археології в туризмі // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 373-399. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Кудокоцев Н. С. Культурно-исторические ресурсы в контексте развития туризма в регионе (на примере Донецкой области) / Н. С. Кудокоцев, С. Н. Голубничая // Коммун. хоз-во городов. Серия : Экон. науки. – 2006. – Вып. 70. – С. 428-433.
 1. Маньковська Р. В. Туризм як складова сучасної культури України (на прикладі археологічних пам’яток півдня України) // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 186-188.
 1. Наукові дослідження для потреб туризму : матеріали „Круглого столу”. Київ, 19 жовт. 2005 р. – К.: Обрії, 2006. – 68 с.

Див. також № : 1345, 2679.


7. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ


 1. Алексиевич С. А. Чернобыльская молитва : хроника будущего. – М.: Время, 2007. – 379 с.
 1. Беляєва М. В. Конституційно-правові засади діяльності української держави в екологічній сфері // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 3. – С. 32-40.
 1. Відлуння Чорнобиля. Чорнобиль : 20 років по тому / В. Козюра, І. Козюра, О. Пашнін, В. Силка. – Полтава : АСМІ, 2006. – 83 с., 2 арк. іл.: іл., портр.
 1. Гидроэкологические уроки аварии на Чернобыльской АЭС / В. Д. Романенко, Д. И. Гудков, В. Г. Кленус и др. // Гидробиол. журн. – 2006. – № 5. – С. 3-37.
 1. 20 років Чорнобильської катастрофи : підсумки та перспективи : зб. матеріалів до парлам. слухань у Верховній Раді України 26 квіт. 2006 р. / упоряд.: М. М. Борисюк та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 640 с.
 1. Деркач О. Вплив Чорнобильської катастрофи на екологічну ситуацію в Україні // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Т. 15-16. – С. 146-150.
 1. „Екологічні проблеми Чорного моря”, науково-практична конференція (2007 ; Одеса). Міжнародна науково-практична конференція „Екологічні проблеми Чорного моря”, Одеса, 31 трав. – 1 черв. 2007 р.: зб. наук. ст. – Одеса, 2007. – 419 с.: іл., табл.
 1. Ковпак Л. Проблеми збереження довкілля в Україні (1991-2006 рр.) : програма поліпшення екологічного стану ріки Дніпро та якості питної води // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 431-442.
 1. Крижанівський В. І. Чорнобильська катастрофа з точки зору зоолога // Вестн. зоологии. – 2006. – Т. 40, № 3. – С. 195-204.
 1. Куница Н. А. Природа Украины в плейстоцене (по данным малакофаунистического анализа). – Черновцы : Рута, 2007. – 240 с.: ил.
 1. Оверковська Т. Історико-правові аспекти формування законодавства України щодо охорони земель від забруднення та псування // Вісн. Юрид. науки / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2006. – Вип. 72-73. – С. 34-38. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Орловський М. Якість зрошувальної води Каховського водосховища і магістральних каналів / М. Орловський, М. Пасєка, М. Рябцев // Вод. гос-во України. – 2007. – № 2. – С. 39-44.
 1. Савон О. А. Удай тихоплинний. (Минуле і сучасне річки та її притоків) : довідник. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 192 с.
 1. Собко В. Г. Стежинами Червоної книги. – 2-ге вид., допов. – К.: Урожай, 2007. – 280 с.: іл.
 1. Статюха Г. О. Екологічні індикатори сталого розвитку міста Києва : якість води / Г. О. Статюха, О. В. Гроза, І. Г. Рубежняк // Екол. довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 4. – С. 46-51.

Див. також № 416, 992, 5497.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка