Міністерство культури і туризму України Державний заклад


УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ



Сторінка41/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   56

8. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ


 1. Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співро-бітництва : матеріали наук.–практ. конф. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т славістики Віден. ун-ту ; ред. В. П. Андрущенко. – Відень ; К., 2005. – 160 с.




 1. Андрійчук О. Україна – Європа : тести на сумісність. – К.: Смолоскип, 2007. – 373 с.: портр.




 1. Бернхардсен Й. Норвежці у Києві // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 98-101.




 1. Вознюк Ю. Вплив ядерних технологій на формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин : уроки історії для України // Воєн. історія. – 2005. – № 3-4. – С. 85-92.




 1. Горенко О. М. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна : концептуально-історичні підходи та політична практика : монографія. – К.: Ін-т історії України, 2007. – 375 с.




 1. Грані світу. Україна – Польща : єдність зброї крізь віки / Т. Возняк, І. Магдиш. – К.: Грані-Т, 2007. – 120 с.: іл.




 1. Гриневецкий С. Р. Черноморский узел / С. Р. Гриневецкий, С. С. Жильцов, И. С. Зонн. – М.: Междунар. отношения, 2007. – 195 с.




 1. Грубінко А. Політика Великої Британії щодо України у першій половині 1990-х років в контексті геополітичних трансформацій на пострадянському просторі // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 172-177.




 1. Густов В. А. Россия – СНГ : сотрудничество во имя развития и прогресса / В. А. Густов, В. Х. Манько. – СПб.; М.: АВОК Северо-Запад, 2007. – 430 с.




 1. Гуцало С. Є. Україна й Ліга арабських держав : історія взаємин, сучасний стан відносин, перспективи співробітництва // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 102-106.




 1. Джердж С. Україна – НАТО : співробітництво заради безпеки. – К.: Знання, 2007. – 96 с. – (Б-ка українознавця).




 1. Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : зб. наук. пр. Вип. 3 : Взаємодія України з НАТО : соціологічний та експертний аналіз / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К., 2007. – 284 с.




 1. Дюканов В. Г. Механізми Кіотського протоколу : досвід та перспективи для України / В. Г. Дюканов, О. В. Дюканова. – К.: Фенікс, 2006. – 156 с.: іл., табл.




 1. EUREKA та поновлена Лісабонська стратегія в сучасних умовах розвитку ЄС. Виклики та перспективи для України : матеріали міжнар. конф., 10 берез. 2006 р., Київ : Матеріали. Повідомлення, Реферати / редкол.: П. С. Смертенко та ін. – К.: ФОП Т. А. Кінько, 2006. – 57 с.: іл., табл.




 1. Звержховська Н. В. Особливості міграції та участі України у міжнародному ринкові праці на сучасному етапі // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. „Дні науки” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки (18-22 квіт. 2005 р.) : зб. тез доп. та повідомл.. – Луцьк, 2006. – С. 176-179.




 1. Зубанов В. „Третья мировая война” и нейтралитет Украины. – К.: Знания Украины, 2006. – 136 с.




 1. Каленюк В. „Російський фактор” в україно-американських відносинах за часів другої адміністрації США У. Клінтона (1997-2000 рр.) // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 304-311. – Бібліогр.: 29 назв.




 1. Козачук О. Деякі аспекти сучасних українсько-канадських відносин : проблеми та перспективи розвитку // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 194-197.




 1. Козлов В. Відносини між Святим Престолом (Ватиканом) та Україною (1992-2005) // Вісн. Міжнар. відносини / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2006. – Вип. 33-34. – С. 29-33. – Бібліогр.: 23 назви.




 1. Коппель О. А. Близькосхідний регіон у контексті зовнішньополітичних пріоритетів України / О. А. Коппель, Р. К. Петюр // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 275-284.




 1. Корсак Р. В. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991-2005 рр.: монографія. – Ужгород : Гражда, 2007. – 203 с.: табл. – Бібліогр.: 548 назв.




 1. Кровяк А. Интеграция Польши и Украины в Европейскую экономическую систему. – Донецк : Донец. нац. ун-т, 2006. – 238 с.: ил., табл., портр. – Библиогр.: 128 назв.




 1. Ліпкевич С. Україна на шляху євроатлантичної військової інтеграції // Схід. – 2007. – № 3. – С. 76-84. – Бібліогр.: 26 назв.




 1. Мельник Н. Проблема нейтралітету в зовнішній політиці України // Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 44-48.




 1. Мировой порядок ХХІ века и проблемы украинско-российских отношений : материалы междунар. науч. конф., Ялта, 7-9 февр. 2006 г. – Симферополь : Крым, 2006. – 222 с.




 1. Мхитарян Н. І. Туреччина: загроза чи партнер ? // Схід. світ. – 2007. – № 1. – С. 139-143.




 1. Нордслеттен О. Із варяг у кияни : історія про те, як облаштовувалося посольство Норвегії в Україні // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 95-97.




 1. Окремі аспекти відносин Україна – НАТО : коротко про головне. – К.: Інсайт-плюс, 2006. – 24 с.: іл.




 1. Остряніна Н. С. Доречність економічногоспівробітництва між Україною та країнами Перської затоки // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 49-57.




 1. Пасемко І. Історія і сучасність України та Чехії за „круглим столом” // Всесвіт. – 2007. – № 11-12. – С. 170-173 ; Університет. – № 3. – С. 92-97.




 1. Пасічник В. М. Національна ідея в контексті українсько-російських відносин : монографія. – Львів : СПОЛОМ, 2007. – 182 с.: іл.




 1. Переяславская Рада и гармонизация украино-российских отношений на современном этапе : по материалам Междунар. науч.-практ. конф. 18-19 дек. 2006 г. / под ред. А. Г. Романовского, В. Н. Ганичева. – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – 503 с.




 1. Петров В. Український вектор зовнішньої політики Румунії на сучасному етапі // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Т. 15-16. – С. 54-58. – Бібліогр.: 21 назва.




 1. Петров М. Висвітлення проблеми законодавчого оформлення міждержавних відносин (приклад України та Румунії) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 263-268. – Бібліогр.: 34 назви.




 1. Петров М. Договірно-правове підгрунтя взаємовідносин України та Румунії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Т. 15-16. – С. 176-181. – Бібліогр.: 25 назв.




 1. Пивоваров А. Україна і Польща : виміри стратегічного партнерства // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Т. 15-16. – С. 181-185. – Бібліогр.: 20 назв.




 1. „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України : зб. ст. – К.: Севастоп. форум : Гордон, 2006. – 201 с.: табл.




 1. Плаксенко М. Л. Придністров’я : міжнародна зацікавленість та геополітичні інтереси України // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 532-541.




 1. Пронь С. В. Україна і Китай в системі міжнародних відносин : історія та сучасність // Гілея. – 2007. – Вип. 7. – С. 183-188.




 1. Содружество Независимых Государств…: стат. ежегодник / Межгос. стат. ком. СНГ. – М.: Статкомитет СНГ.

… в 2006 году. – 2007. – 679 с.


 1. Стадніченко О. І. Чинник діаспори в міждержавних відносинах України та Російської Федерації // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 134-140.




 1. Теутуляк В. Становлення сучасних українсько-австрійських відносин : деякі тенденції та можливі перспективи // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 187-191.




 1. Теутуляк В. Українсько-румунські відносини : сучасний стан та перспективи розвитку // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Т. 15-16. – С. 192-197.




 1. Ткачук Т. Економічне співробітництво в Чорноморському регіоні на прикладі українсько-грецьких міждержавних відносин // Персонал. – 2007. – № 5. – С. 28-34.




 1. Україна дипломатична : науковий щорічник / голов. ред. А. Денисенко ; Дипломатична академія при МЗС України та ін. – К., 2005 –

Вип. 6 / упоряд. : Л. Губерський та ін. – 2005. – 783 с.

Вип. 7 / упоряд. : Л. Губерський та ін. – 2006. – 720 с.




 1. Україна і Росія : хроніка взаємин : у 2-х т. / авт. ідеї і кер. проекту В. М. Соколов ; заг. ред. А. О. Стьопін. – Одеса : Астропринт, 2004-2007.

Т. 2 : 2004-2007 рр. – 2007. – 546 с.


 1. Україна – Латвія : історія, культура, економіка : зб. матеріалів міжнар. наук.–практ. конф. (18-21 листоп. 2007 р., Рига) / редкол.: І. Винниченко (відп. ред.) та ін. – К.: Геопринт, 2007. – 114 с.




 1. Україна – Польща : єдність зброї крізь віки : альбом / упоряд.: Т. Возняк, І. Магдиш. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с.: іл., портр.




 1. Україна – Польща : спадщина століть : альбом / авт.: Т. Возняк, І Магдиш, С. Стемпєнь ; ред. О. Крушинська. – К.: Грані-Т, 2007. – 160 с.: іл.




 1. Україна – Росія : діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / редкол.: В. Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.; Ін-т історії України НАН України та ін. – Київ ; Чернігів : Деснян. правда, 2007. – 256 с.




 1. Україна – Румунія – Молдова : історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Андрійко та ін.; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича та ін. – Чернівці : Букрек, 2006. – 430 с.




 1. Чекаленко Л. Євразійські економічні й політичні структури та Україна // Персонал. – 2007. – № 6. – С. 6-14.




 1. Шамраєва В. Формування зовнішньополітичної доктрини США щодо України та її реалізація // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 78-83.




 1. Шнирков О. І. Україна – Європейський союз : економіка, політика, право : монографія / О. І. Шнирков, В. В. Копійка, В. І. Муравйов. – К.: Київ. ун-т, 2006. – 268 с.: іл., табл., портр.




 1. Щокін Г. Україна і світ на зламі історії. – К.: МАУП, 2007. – 52 с.

Див. також № : 401, 3672, 5383, 5606.


Культурні, наукові зв’язки

з народами зарубіжних країн


 1. Ангут-Фрам Р. Гете-Інститут в Україні : німецька культура в діалозі // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 217-219.




 1. Библиотека украинской литературы в Москве // Вестн. БАЕ. – 2006. – № 4. – С. 73-74.




 1. Білозір О. „Український дім” як культурно-інформаційний центр за кордоном // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій ІV Всесвіт. форума українців. Київ, 18-20 серп. 2006. – К., 2007. – С. 33-36.




 1. Ванькова Я. Чешско-украинские культурные связи // Університет. – 2007. – № 3. – С. 101-103.




 1. Габович О. Науковий обмін і міжнародний авторитет української науки / О. Габович, В. Кузнєцов // Економіст. – 2007. – № 5. – С. 72-75.




 1. Грані світу. Україна – Японія : дерев’яна архітектура / текст і фото Г. Шевцова. – К.: Грані-Т, 2006. – 152 с.




 1. Донченко Є. В. Політико-правове забезпечення культурного обміну Україна – Франція (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 3. – С. 109-115.




 1. Донченко Є. В. Україна в ЮНЕСКО : еволюція відносин у роки незалежності // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 461-469.




 1. Ілюк Т. Одеська філія грецького фонду культури в українсько-грецьких культурних взаємовідносинах // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 75-86. – Бібліогр.: 32 назви.




 1. Міжнародна діяльність професійно-технічних навчальних закладів України / упоряд. В. О. Карбишева ; М-во освіти і науки України. – К., 2007. – 123 с.




 1. М’якушко С. Науково-технічне співробітництво між Україною та Грецією на сучасному етапі // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 68-74. – Бібліогр.: 14 назв.




 1. Нетеса С. В. Діяльність ісламських культурних центрів у місті Києві (листопад 1991 – 2005 рр.) // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 312-316.




 1. Парахіна М. Національна академія наук України : міжнародна наукова співпраця (1990-ті рр. ХХ ст.) / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 294-303. – Бібліогр.: 53 назви.




 1. Розумний Я. Чвертьсторіччя конференції з української проблематики в Іллінойському університеті // Всесвіт. – 2007. – № 1-2. – С. 193-199.




 1. Руликівський С. Культурно-освітнє співробітництво між Україною та Туреччиною в 1991-2006 рр. // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 171-178. – Бібліогр.: 16 назв.




 1. Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, МАНМ ; ред. В. Литвин. – К., 2006. – 430 с.: іл.

Див. також № 5843.


9. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 5 берез. 2007 р. № 181/2007 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 17. – С. 25 (ст. 644).

* * *



 1. «А когда настанет завтра, прозвенит ли мое слово…» : Междунар. фонд памяти Б. А. Чичибабина десять лет / сост.: Л. С. Карась-Чичибабина, В. М. Булгакова. – Х.: ТО Эксклюзив, 2006. – 104 с.: ил., портр.




 1. Берегова О. М. Сучасні комунікаційні технології в культурі України : навч. посібник. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. – 178 с.




 1. Дацков А. І. Творчих щедрот оберіг : докум. нарис до 50-річчя від дня створення Рівнен. міськ. Будинку культури. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 219 с.: іл., портр.




 1. Денисюк В. Т. Обереги духовності : до 50-річчя Луцьк. міськ. будинку культури – народного Дому „Просвіта” : іст.–краєзн. нарис. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 184 с., 16 с. іл.




 1. Дни славянской письменности и культуры – 2007 // Вестн. БАЕ. – 2007. – № 3. – С. 22-24.




 1. Золотухин А. И. Николаевский Пушкинский клуб (1989-2007). – Николаев : Изд-во И. Гудым, 2007. – 541 с.: ил., портр.




 1. Київський літопис ХХІ століття : Освіта, наука, архітектура : всеукр. зб. / кер. проекту В. Стройков ; пер. англ. О. Зарубіна ; Нац. спілка архіт. України. – К.: СПД Стройков В., 2007. – 372 с.: іл. – (Присвяч. 70-річчю Нац. спілки архіт. України).




 1. „Осіннє золото” : про лауреатів літ.–мистец. премії ім. Д. Луценка / авт.–упоряд. А. Михайленко. – К.: Ред. газ „Вісті...”, 2007. – 351 с., 8 арк. іл.




 1. Працівники культури і мистецтва України, іноземні громадяни, удостоєні державних нагород, почесних звань України у І півріччі 2007 року / склад. В. Г. Щербакова ; Нац. парлам. б-ка України. – К., 2007. – 31 с.




 1. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько. – К.: Знання, 2007. – 679 с.: табл., портр.




 1. „Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій”, всеукр. наук.–практ. конф. (2006 ; Київ). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій”, 21-22 груд. 2006 р. – К.: ДАКККіМ, 2007.

Ч. 1. – 297 с.: іл.

Ч. 2. – 357 с.: іл.


Див. також № : 5533, 5637.
Наука


 1. Про утворення Інституту культурології : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 трав. 2007 р. № 357-р // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 41. – С. 188 (ст. 1631).

* * *



 1. Аксенова Е. П. Памяти Марка Яковлевича Вольберга // Славяноведение. – 2007. – № 4. – С. 127.




 1. Алексєєв Ю. З мріями про освоєння сонячної системи : [15-річчя Нац. косміч. агенства України] // Дивосвіт. – 2007. – № 3. – С. 8-10.




 1. Лук’ян Іванович Анатичук : до 70-річчя від дня народж. / під ред. Л. М. Вихор. – Чернівці : Ін-т термоелектрики НАН України, 2007. – 720 с.




 1. Антипролог : зб. наук. пр., присвяч. 60-річчю чл.–кор. НАН України Миколи Сулими / упоряд.: Ю. В. Пелешенко, Г. М. Нога ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Стилос, 2007. – 478 с.




 1. Бандурка І. П. Син Подільської землі : до 75-річчя від дня народж. Василя Григоровича Корчемного. – Тернопіль : Лілея, 2006. – 44 с.: іл., портр.




 1. Булацен В. Г. Полтавской гравиметрической обсерватории Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины – 80 лет / В. Г. Булацен, В. Г. Голубицкий // Геофиз. журн. – 2006. – Т. 28, № 6. – С. 161-168.




 1. Вареник Е. А. 50 лет Украинскому научно-исследовательскому, проектно-конструкторскому и технологическому институту взрывоза-щищенного и рудничного электрооборудования // Уголь Украины. – 2007. – № 5. – С. 3-8.




 1. Видатний вчений-економіст : [70-річчя О. І. Амоші] // Економіка України. – 2007. – № 8. – С. 82-83.




 1. Виленский Ю. Академик Евгений Игнатьевич Гончарук : повесть о жизни / Ю. Виленский, С. Гаркавый, А. Прокопович ; ред. В. Бардов. – Винница : Нова кн., 2005. – 167 с.: ил., портр.




 1. Вітаємо Євгена Івановича Суїменка [із 75-річчям] // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 235-236.




 1. Воропаєва Т. Стан, проблеми і тенденції розвитку історичної та етнічної психології в Україні // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повідомл. : в 3 т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 83-88.




 1. Голобородько Я. Таврієзнавство у системі українознавчих студій // Укр. мова і л-ра в шк. – 2006. – № 4. – С. 52-55.




 1. Головаха Є. Наталія Вікторівна Паніна : життя, наукова діяльність, шлях у майбутнє. – К.: Факт, 2007. – 184 с.: іл.




 1. Головко М. Всеукраїнська науково-методична школа та її внесок у розвиток теорії та методики навчання фізики : до 80-річчя Ін-ту педагогіки АПН України // Фізика та астрономія в шк. – 2006. – № 5. – С. 28-31.




 1. Гомотюк О. Суперечливість політики „українізації” та її впливу на розвиток українознавства // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 127-134.




 1. Горак Р. Хімік світової слави О. Бодак // Дзвін. – 2007. – № 4. – С. 102-113.




 1. Гороховатська О. Я. Школа академіка М. М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4. – С. 147-162.




 1. Гримич М. Взірцевий науковець, учитель, патріот (до 70-річчя Михайла Петровича Тиводара) // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 155-159.




 1. Данько М. І. Нова наукова школа УкрДАЗТ / М. І. Данько, Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько // Залізн. трансп. України. – 2006. – № 5. – С. 43-44.




 1. Дробноход М. Академія наук вищої школи України в контексті проблем освітньої і наукової сфер держави : доп. на звіт.–вибор. конф. АН ВШ України 21 квітня 2007 р. // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 163-168.




 1. Дубровина Л. А. Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Вестн. БАЕ. – 2007. – № 3. – С. 53-56.




 1. Іванишин В. Результати діяльності УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – головної випробувальної організації Міністерства аграрної політики України // Техніка АПК. – 2007. – № 6. – С. 10-11.




 1. Іванишин П. Маєстрат авторитету Віталія Дончика, або Академік традиції й віри // Визвол. шлях. – 2007. – № 4. – С. 35-52.




 1. Інституту літератури – 80 ! // Слово і час. – 2007. – № 1. – С. 24-26.




 1. Капитонова Ю. В. Достижения и проблемы кибернетики и информатики в Украине / Ю. В. Капитонова, А. А. Летичевский // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4. – С. 45-57.




 1. Кафедрі радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України 70 років : історія кафедри (1936-2006 рр.) / Д. С. Мечев, Г. Ю. Коваль, Т. П. Сиваченко та ін. // Укр. радіол. журн. – 2006. – Т. 14, вип. 2. – С. 210-216.




 1. Кулінкович А. Є. Геоінформатика : історія становлення, предмет, метод, задачі : (сучас. точка зору). Ст. 20, 22 / А. Є. Кулінкович, М. А. Якимчук // Геоінформатика. – 2006. – № 4. – С. 5-21 ; 2007. – № 2. – С. 13-21.




 1. Кручиненко В. Спогади астронома, професора Віталія Кручиненка. – К.: Поліграфсервіс, 2007. – 128 с.




 1. Лесник А. С. УкрНИИМФ : 60 лет служения отрасли // Судоходство. – 2007. – № 9. – С. 6-7.




 1. Литвинко А. С. Формування та розвиток наукової школи статастичної фізики академіка НАН України С. В. Пелетминського // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3. – С. 85-101.




 1. Литвинко А. С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка І. Р. Юхновського // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2. – С. 83-100.




 1. Марченко М. Слово про ювіляра М. В. Макаренка // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 119-121.




 1. Масенко Л. Українська соціолінгвістика : історія, стан, перспективи // Укр. мова. – 2007. – № 1. – С. 3-19.




 1. Матвєєва Л. В. Ю. М. Кочубей як сходознавець : (до 75-річчя від дня народження) // Схід. світ. – 2007. – № 2. – С. 5-15.




 1. Мерніков Г. І. Розвиток ядерних технологій в Україні : міжнародно-правовий аспект / Г. І. Мерніков, В. І. Шумбасов, А. І. Шевцов // Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 4 (5). – С. 206-212.




 1. Мої роки – моє богатство : [до 70-річчя від дня народж. акад. М. С. Скрипнікова : альм. / авт. кол.: А. М. Білич, О. М. Проніна, В. І. Шепітько та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2006. – 74 с.: портр.




 1. Мусатенко Л. І. Фітогормонологія в інституті М. Г. Холодного : (від зародження до сьогодення) / Л. І. Мусатенко, К. М. Ситник // Укр. ботаніч. журн. – 2007. – Т. 64, № 3. – С. 337-360.




 1. Науково-дослідний інститут українознавства : довід. до 15-річчя діяльності / упоряд. О. Б. Ярошинський. – К.: НДІУ, 2007. – 215 с.: табл.




 1. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія іст. та філол. Вип. ІV / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 340 с.




 1. Огородник С. Я. 100 років на ниві фінансової науки // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 144-151.




 1. Оксамитна С. Володимирові Паніотто – 60 ! / С. Оксамитна, В. Оссовський, В. Хмелько // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 212-213.




 1. Максим Мартинович Паламарчук (22.10.1916-26.02.2000) : [життєвий і творчий шлях вченого-географа] / упоряд. : Л. Г. Руденко, В. П. Нагірна. – К.: Академперіодика, 2006. – 145 с., 6 арк. іл.




 1. Пам’яті видатного вченого-економіста С. М. Злупка // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 88-89.




 1. Перевозчикова О. Л. Школа теории программирования Е. Л. Ющенко // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4. – С. 114-146.




 1. Перший Всеукраїнський фестиваль науки [трав. 2007 р.] // Вісн. НАН України. – 2007. – № 6. – С. 46-47.




 1. Петров В. В. Історія створення та розвитку Інституту проблем реєстрації інформації НАН України / В. В. Петров, Л. І. Крючина // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2007. – Т. 9, № 3. – С. 14-22.




 1. Пилипчук В. Здобутки українських вчених у дослідженні поширених на планеті небесних вірусів // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій ІV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 85-87.




 1. Пономаренко В. М. Наукова діяльність Українського інституту громадського здоров’я МОЗ України / В. М. Пономаренко, Ю. О. Гайдаєв // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 5-11.




 1. 50 років Українському державному геолого-розвідувальному інституту (1957-2007 рр.) : ювіл. довідник / уклад.: М. Д. Красножон, Б. І. Малюк. – К.: УкрДГРІ, 2007. – 236 с.: іл.




 1. Решетилов В. Формула гідності або як і навіщо вміти з містом розмовляти : (інтерв’ю з академіком Дмитром Гродзінським) // Київ. – 2007. – № 10. – С. 27-54.




 1. Роянов В. А. К 60-летию кафедры оборудования и технологии сварочного производства : [ПГТУ, г. Мариуполь] // Автомат. сварка. – 2006. – № 8. – С. 5-7.




 1. Рубан Ю. Г. Національний інститут стратегічних досліджень як науково-дослідна установа аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України // Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 1 (2). – С. 7-10.




 1. Селівестрова С. Урочисте засідання вченої ради з нагоди ювілею академіка Д. В. Затонського // Слово і час. – 2007. – № 8. – С. 44-50.




 1. Ситник К. М. Роль Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного в розвитку української фітобіології в ХХ-ХХІ сторіччях // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, № 2. – С. 305-313.




 1. Споконвіку було слово...: зб. на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60-річчя / за ред.: Н. Кутузи, С. Азєєва, Н. Верещагіної. – Одеса : Астропринт, 2007. – 424 с.




 1. Стасюк Г. Освіта та наука як основа механізму трансформаційної динаміки українського суспільства // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2007. – Т. 15-16. – С. 190-192.




 1. Таран Л. Один зі справжньої еліти : штрихи до портрета В’ячеслава Брюховецького з нагоди його 60-річчя // Укр. культура. – 2007. – № 7. – С. 30-31.




 1. Токар Л. Українознавство в період побудови незалежної української держави // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 78-88.




 1. Троян В. Жінка в українській науці : реалії та перспективи / В. Троян, Н. Таран // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій ІV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 63-69.




 1. У колі друзів : присвяч. 50-літтю від дня народж. В. В. Різуна, 12 лют. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; ред. В. І. Набруска. – К.: Ін-т журналістики, 2007. – 142 с., 12 арк. іл.: портр.




 1. УкрНДІ водоканалпроект – 75 : факти, події, люди / ред. О. І. Оглобля. – К.: Сталь, 2006. – 219 с.: іл., табл., портр.




 1. Фігурний Ю. Дослідження відділом української етнології НДІУ МОН України в 1992-2006 рр. етнічної історії українського народу та етнонаціонального державотворчого процесу : до 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – К., 2007. – 56 с.




 1. Флагман наукового пожежництва : [Укр. наук.–дослід. ін-ту пожеж. безпеки – 15 років] / підгот. М. Мірошниченко // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 6. – С. 32-35.




 1. Храмов Ю. О. Ю. О. Митропольський та його наукова школа : (до 90-річчя від дня народж. вченого) / Ю. О. Храмов, Т. В. Кілочицька // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2. – С. 101-115.




 1. Шаров В. Зворотний відлік : [про космонавта Л. Каденюка] // Україна. – 2007. – № 11. – С. 44-46.




 1. Шахнова В. М. КиївЗНДІЕП – вчора, сьогодні, завтра // Будівництво України. – 2007. – № 4. – С. 2-9.




 1. 60-річчя академіка НАН України В. Г. Кременя // Вісн. НАН України. – 2007. – № 7. – С. 64-65.




 1. 60-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Сулими // Вісн. НАН України. – 2007. – № 4. – С. 67-68.




 1. Шидловський А. К. Гортаючи сторінки історії : до 60-річчя Інституту електродинаміки НАН України // Технічна електродинаміка. – 2007. – Ч. 1. – С. 3-10.




 1. Яковенко В. М. Прикладні наукові розробки Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України / В. М. Яковенко, О. Є. Когут // Наука та інновації. – 2007. – Т. 3, № 3. – С. 16-29.




 1. Ярмиш Ю. Журналіст, науковець, педагог : [про В. Різуна] // Вітчизна. – 2007. – № 1-2. – С. 162-164.

* * *



 1. Криковцева Н. А. Специфика развития Интернет-пространства в Украине / Н. А. Криковцева, А. С. Цеомашко // Прометей. – 2007. – Вип. 12. – С. 181-184.




 1. Мініна Н. М. Система формування реферативної бази даних наукових публікацій України – 10-річний досвід // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2007. – Т. 9, № 3. – С. 140-144.




 1. Недюха М. Інтернет як засіб формування інформаційної культури / М. Недюха, Г. Павленко // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 52-57.

Див. також № : 28, 5525.





Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   56




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка