Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка44/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   56

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
На ступінь кандидата наук


 1. Хромов І. О. Товарні біржі України в період нової економічної політики (1921-1928 рр.) : (08.01.04) / НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. – К., 2006. – 18 с.: табл. – Бібліогр.: 16 назв.ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
На ступінь доктора наук


 1. Мозгова Н. Г. Київська духовно-академічна філософія : аналіз логіко-гносеологічних тенденцій : (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 33 с.


На ступінь кандидата наук


 1. Беднарчик Т. Р. Український рідновірський рух у діаспорі ХХ століття : (09.00.11) / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2007. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Бубенщиков В. В. Роль Греко-Католицької Церкви в етнічному розвитку українського та білоруського народів : порівняльний аналіз : (09.00.11) / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Пастушенко Л. А. Історико-філософська спадщина Петра Кудрявцева : (09.00.05) / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2007. – 20 с.ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
На ступінь доктора наук


 1. Вільна Я. В. Ідейно-естетичний феномен творчості Г. Квітки-Основ’яненко : герменевтичний аспект : (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 39 с. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Голод Р. Б. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття : (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 37 с.
 1. Гоян О. Я. Комерційна радіожурналістика в України : становлення, розвиток, перспектива : (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви.
 1. Мариненко Ю. В. Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ ст. : (10.01.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Новиков А. О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв.На ступінь кандидата наук


 1. Барчан О. В. Публіцистика В. Гренджі-Донського 20-30-х років ХХ ст. у контексті національного відродження Закарпаття : (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Гажа Т. П. Українська літературна мемуаристика другої половини ХХ століття : становлення об’єктного і суб’єктного типів : (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 19 с.
 1. Грицак Н. Р. Рецепція творчості Марини Цвєтаєвої в Росії та Україні : (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.
 1. Губарець В. В. Українська етнічна преса США та Канади (1945-1994 рр.) : особливості висвітлення україно-американських взаємин : (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 20 с.
 1. Денека О. І. Українська еміграційна преса у Франції 20-30-х рр. ХХ ст. : становлення, розвиток, проблематика : (10.01.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 20 с.– Бібліогр.: 14 назв.
 1. Довга О. О. Літературна творчість М. В. Станкевича : (10.01.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Думчак І. М. Українська проблематика ХХ ст. у творчій спадщині американського письменника Аскольда Мельничука : (10.01.05) / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.
 1. Ільченко О. І. Всеукраїнська загальнополітична газета 1998-2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в Україні) : (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 19 с.
 1. Ковпак В. О. Українська спортивна періодика Галичини 20-30-х рр. ХХ ст. : історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти : (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2007. – 20 с.
 1. Кулеша Н. М. Українські періодичні видання у Німеччині (1919-1945 рр.) : формування : (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2007 . – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Москвич Ю. В. Українська література Донеччини 20-80-х років ХХ століття : (10.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 19 с.
 1. Романюк С. Д. Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Олександра Барвінського : (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2007. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Ступакова О. С. Ф. Сологуб та А. Чеботаревська : проблема творчої взаємодії : (10.01.02) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 19 с.
 1. Сушко О. І. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини ХХ століття) : (10.02.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 19 с.– Бібліогр.: 31 назва.
 1. Тимощук Н. М. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття : проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації : (10.01.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 16 с.
 1. Федас В. В. Науково-теоретичні засади фольклористичної діяльності Михайла Максимовича : (10.01.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с.
 1. Хітрова Т. В. Типологічні особливості періодичної преси Запорізького краю (1904-1920 рр.) : (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2007. – 20 с.– Бібліогр.: 12 назв.
 1. Яблоновська Н. В. Преса етносів Криму : проблема національного відродження і діалог культур : (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2007. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв.ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
На ступінь кандидата наук


 1. Чеглазова М. Є. Територіальна структура безробіття в Криму : суспільно-географічне дослідження : (11.00.02) / Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2006. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: 17 назв.
 1. Яроменко О. В. Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М. М. Паламарчука : (11.00.13) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів., 20 с.: іл.ЮРИДИЧНІ НАУКИ
На ступінь доктора наук


 1. Шевченко А. Є. Правові засади діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині ХХ ст. : (12. 00. 01) / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв.


На ступінь кандидата наук


 1. Адельсеітова А. Б. Організаційно- правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим : (12. 00. 02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 20 с.
 1. Волошкевич Г. А. Розвиток споживчої кооперації на землях Наддніпрянської України у другій половині Х1Х – на початку ХХ ст. (історико-правове дослідження) : (12. 00. 01) / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2007. – 19 с.
 1. Гетьман О. М. Теоретико-методологічні проблеми історико-правової науки в працях українських вчених Х1Х – початку ХХ сторіччя : (12.00.01) / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2006. – 20 с.
 1. Гладун В. О. Політико-правові погляди Ісмаїла Гаспринського : (12. 00. 01) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2007. – 20 с.
 1. Григор’єв О. М. Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці ХV111 – на початку ХХ століття : історико-правове дослідження (на прикладі українських губерній) : (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Мазур Г. П. Державно-правові погляди І. І. Петрункевича : (12. 00. 01) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2007. – 20 с.
 1. Наулік Н. С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща : порівняльне дослідження : (12. 00. 02) / Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАНУ. – К., 2007. – 19 с.
 1. Пастернак О. М. Суб’єкти правових відносин у сфері місцевого самоврядування в Україні : (12.00.02) / Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАНУ. – К., 2006. – 22 с.
 1. Сердюк В. О. Проблеми реалізації судово-правової реформи в Україні (1991-2004 рр.) : (12.00.01) / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 18 с.
 1. Хонда М. П. Конституційно-правовий статус столиці України – міста Києва : (12.00.02) / Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАНУ. – К., 2007. – 19 с.
 1. Чечерський В. І. Конституційно-правовий статус органів прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та Україні (порівняльно-правове дослідження) : (12.00.02) / Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАНУ. – К., 2006. – 20 с.
 1. Шинкарук Я. І. Правові засади організації та діяльність Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки доби Директорії (листопад 1919-1921 рр.) : (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2006. – 20 с.
 1. Шкуратенко О. В. Правові засади зовнішньополітичної діяльності Української РСР як члена ООН (40-і – початок 60-х років ХХ століття) : (12.00.01) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 21 с.ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
На ступінь доктора наук


 1. Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : (13.00.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Луганськ, 2007. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
 1. Червонецький В. В. Загальні тенденції розвитку шкільної екологічної освіти в Україні євроатлантичного регіону у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть : (13.00.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 44 с.: табл.
 1. Шпак В. П. Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні ( Х1Х – початок ХХ ст.) : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 44 с.


На ступінь кандидата наук


 1. Барибіна О. В. Формування навчально-інтелектуальних умінь у студентів вищих закладів освіти в Україні (кінець Х1Х – початок ХХ століття) : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Бєлошицький О. О. Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти України (20-30 рр. ХХ ст.) : (13.00.02) / Ін-т проф.- техн. освіти АН України [Ін-т педагогіки].– К., 2007.– 19 с.– Бібліогр.: 11 назв.
 1. Бигар Г. П. Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку різномовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.) : (13.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с. Бібліогр: 12 назв.
 1. Білан Л. Л. Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні ( Х1Х – початок ХХ століття) : (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Василенко О. А. Розвиток математичного мислення учнів у загальноосвітніх школах України початку ХХ століття : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – 20 с.
 1. Василенко О. В. Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв.
 1. Гур’янова О. В. Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894-1920 рр.) : (13.00.01) / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – К., 2007. – 20 с.
 1. Донченко Л. І. Підготовка соціально-педагогічних кадрів у вітчизняній теорії та практиці (20-30-ті рр. ХХ століття) : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 24 с.
 1. Івах С. М. Проблеми українського шкільництва у жіночому русі Галичини (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) : (13.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
 1. Ільченко О. Ю. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20-30-ті рр. ХХ століття : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Комар І. В. Опікунська діяльність релігійних організацій Української греко-католицької церкви у Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) : (13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.
 1. Кротік Н. Л. Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (20-30 рр. ХХ століття) : (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2007. – 20 с.– Бібліогр.: 18 назв.
 1. Мкртічян О. А. Організація соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України (20-80 рр. ХХ ст.) : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 22 с.– -Бібліогр.: 15 назв.
 1. Петришин Р. А. Науково-педагогічна діяльність української еміграції в країнах Центральної і Західної Європи (1919-1939 рр.) : (13.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
 1. Попова Т. І. Педагогічні умови організації виробничої практики у професійно-технічних училищах швейного профілю в Україні (друга половина ХХ століття) : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.– Х., 2007. – 21 с.– Бібліогр.: 13 назв.
 1. Розлуцька Г. М. Зміст шкільних підручників як фактор політкультурного виховання молодших школярів у Закарпатті (1919-1939 рр.) : (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2006. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
 1. Рудічєва Н. К. Теорія та практика навчання співу у початкових школах Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 21 с.– Бібліогр.: 15 назв.
 1. Сидоренко І. І. Проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – 20 с. : схема.
 1. Степанець І. О. Становлення та розвиток середньої педагогічної освіти на Харківщині у ХХ столітті : (13.00.01) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2006. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. Фомін В. В. Індивідуальний підхід в естетичному вихованні учнівської молоді у навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 20 с.– Бібліогр. : 11 назв.
 1. Чертова К. М. Розвиток ідей соціального виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (друга половина ХХ століття) : (13.00.01) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2007. – 20 с.
 1. Шапошнікова Л. М. Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) : (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Шумська О. О. Естетична підготовка майбутніх учителів у Харківському університеті (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. Шушара Т. В. Розвиток жіночої освіти в Таврійській губернії (ХІХ – початок ХХ століття) : (13.00.01) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2006. – 20 с.МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
На ступінь доктора наук


 1. Веселовська Г. І. Новаторські мистецькі напрямки і течії в театральному процесі України першої третини ХХ століття : (17.00.02) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Сюта Б. О. Принципи організації художньої цілісності у творчості українських і польських композиторів 1970-х – 1990-х років : (17.00.03) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2007. – 36 с. – Бібліогр. : 26 назв.


На ступінь кандидата наук


 1. Безручко О. В. О. П. Довженко – педагог. Творчий пошук і метод : (17.00.04) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2007. – 19 с.– Бібліогр.: 14 назв.
 1. Бєдакова С. В. Художньо-естетичні здобутки „празької школи” в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття : (17.00.01) / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтва. – К., 2006. – 19 с.
 1. Булда М. В. Естрадно-джазова музика в акордеонно-боянному мистецтві України другої половини ХХ – початку ХХІ століття : композиторська творчість і виконавство : (17.00.03) / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Вакула Н. О. Інструментальні концерти львівських композиторів у ментальному просторі Галичини (1970-2000 рр.) : (17.00.03) / Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2007. – 19 с.
 1. Волков М. К. Режисерське мистецтво В. М. Скляренка в контексті історії української театральної культури 20-х – 70-х років ХХ століття : (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистетв. – К., 2007. – 19 с.
 1. Гарбузюк М. В. Сценічні прочитання трагедії „Гамлет” В. Шекспіра у Львівських театрах (1796-1997 рр.) : (17.00.02) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2007. – 18 с.
 1. Гах І. С. Храмовий вітраж Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. : західноєвропейський контекст (становлення, художні особливості, проблеми реставрації) : (17.00.06) / Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв.
 1. Денисюк О. Ю. Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 20-30-х роках ХХ століття : (17.00.05) / М-во культури і туризму України. – К., 2007. – 16 с.
 1. Дутка В. В. Килим Північної Буковини ХХ ст. : традиції та новаторство : (17.00.06) / Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 18 с.
 1. Князєва Т. М. Традиційна культура греків Приазов’я : (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 19 с.– Бібліогр.: 10 назв.
 1. Козакевич О. Р. Мистецтво в’язання в Західній Україні кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (історія, типологія, художні особливості, осередки) : (17.00.06) / Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2006. – 19 с.: табл. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Король С. І. Малярство і графіка Галичини періоду романтизму : жанрова структура і художньо-стильові особливості : (17.00.05) / Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 18 с.
 1. Кубицька Н. В. Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ – ХХ століть : (історія, типологія, художні особливості) : (17.00.06) / Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
 1. Кушлик Н. І. Музично-просвітницька діяльність о. Порфирія Бажанського в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в ХІХ – початку ХХ століття : (17.00.01) / Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Павлова Т. В. Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої третини ХХ століття (на матеріалі пейзажного жанру) : (17.00.01) / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2007. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв.
 1. Пасічник Л. М. Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст. : історико-виконавський аспект : (17.00.03) / Львів. держ. муз акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2007. – 17 с.– Бібліогр.: 12 назв.
 1. Свірідовська Л. М. Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 18 с.
 1. Швед М. Б. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990-2005 рр.) : (17.00.01) / Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с.
 1. Шестопалова Ю. А. Еволюція ідеалу краси в динаміці української моди (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) : (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 19 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   56


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка