Міністерство культури і туризму України Державний заклад


АРХІТЕКТУРА На ступінь кандидата наукСторінка45/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   56

АРХІТЕКТУРА
На ступінь кандидата наук


 1. Дерев’янко І. С. Еволюція композиційних прийомів формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини ХVІІ – поч. ХХІ ст. : (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Ідак Ю. В. Композиційні аспекти формування квартальної забудови Львова кінця ХVІІІ – початку ХХ століть : (18.00.01) / Нац. ун-т „Львів. політехніка”. – Львів, 2006.– 17 с.
 1. Качемцева Л. В. Становлення архітектурно-проектної справи в містах Слобідської України (друга половина ХVІІІ – початок ХХ ст.) : (18.00.01) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Х., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Лукомська З. В. Розвиток розпланувально-композиційної структури середмістя Івано-Франківська у ХVІІ-ХХ ст. : (18.00.01) / Нац. ун-т „Львів. політехніка”. – Львів, 2007. – 20 с.: табл.
 1. Маланюк В. Я. Архітектурно-композиційні закономірності садибно-паркових утворень Київщини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. : (18.00.01) / Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. – К., 2007. – 20 с.ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
На ступінь кандидата наук


 1. Пухно С. В. Університетська психологія в Україні в першій половині ХІХ століття : (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – 19 с.– Бібліогр.: 12 назв.ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
На ступінь доктора наук


 1. Гон М. М. Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період : (23.00.05) / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – 34 с. – Бібліогр.: 46 назв.
 1. Донченко С. П. Ліберальні партії України. 1900-1920 рр. : (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т . – Дніпропетровськ, 2006. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв.
 1. Мельник І. А. Міжнаціональні відносини в період розпаду СРСР : (23.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 32 с.На ступінь кандидата наук


 1. Бавико О. Є. Політична опозиція гетьманатові П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) : (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2007. – 16 с.
 1. Береза А. В. Регіональна політика як чинник суспільної стабільності : європейський досвід і Україна : (23.00.02) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 19 с.
 1. Гаврада І. О. Політика органів державної влади щодо ЗМІ в Україні : проблеми взаємодії : (23.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с.
 1. Дащаківська О. Ю. Політична еліта України : проблеми легітимації : (23.00.02) / Львів. нац. ун-0т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Демчишак Р. Б. Національне питання в діяльності легальних українських політичних партій Західної України у 1935-1939 рр. (історико-політологічний аналіз) : (23.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 19 с.
 1. Дингес Ю. О. Відродження етнічної ідентичності німців України : (23.00.05) / Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 16 с.– Бібліогр.: 20 назв.
 1. Міщук М. Б. Українська радикальна партія – Українська соціально-радикальна партія : ідеологія, організація, політика (1918-1939 рр.) : (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2007. – 19 с.
 1. Надольський Й. Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939-1953 рр.) : (23.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 19 с.
 1. Петюр Р. К. Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України : (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 20 с.
 1. Рибак А. І. Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й – 1950-ті роки) : (23.00.01) / Ін-т політ і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – 20 с.
 1. Стоєцький С. В. Україна в зовнішній політиці Республіки Польща : євроатлантичний та європейський інтеграційний вимір : (23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2007. – 18 с.
 1. Шишкіна В. О. Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки : (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 20 с.ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
А
Абакунова Г. 5023 (відп. ред.)

Абашина Н.С. 282, 1161

Абдулла Н. 1544 (сост.)

Абдуллин Х.М. 1259

Абраменко Л. [Л.М.] 2118, 4592

Абрамзон М.Г. 589, 3041

Абрамов Д.М. 2335

Абросимов М.В. 951

Абросимова С. 166, 317

Абуков С. М. 3768

Аветисян Т. 2610

Авраменки, рід (866)

Авраменко А.М. 1161

Авраменко Г.М. 1119 (уклад.)

Авраменко Л.М. 401 (редкол.)

Авраменко Н.А. 1468

Авраменко О. 5385

Аврамов К.В. 2397

Аврамчук Н. [Н.П.] 1182, 2362

Аврахов Г.Г. 3852

Автушенко М.Н. 3048

Агапов В.Л. 5331, 5503

Агапова Е.А. 679

Агапонов Н.Н. 1516

Агарков В.И. 2016

Агаркова В. 2575

Агафонов Н.В. 2512

Ададуров В. 1559, 3655, 3656

Адам А. 4758 (упоряд.)

Адамович С. 1694

Адамовський В.І. 4755

Адамушко В.И. 5486 (сост.)

Адамцевич Є. (2694)

Адамчук Є. 1911

Адельсеітова А.Б. 6414

Адешелідзе Н.В. 1149 (уклад.)

Адруг А. 543

Ажнюк Б.М. 1161

Азарх І. 534

Азбелев С. 2743

Азєєв С. 5909 (ред.)

Айбабін С. 4754

Айвазовский І.К. (3710, 3888, 3922)

Айдачич Д. 2336

Акименко Л.І. 978 (уклад.)

Акічев Ш. 1889

Аксенова Е. П. 5855

Аксьонова Н. В. 6173

Аксютин Ю.В. 5340, 5341

Акуленко В.І. 675

Акунін О. [О.С.] 4519, 4654

Акунов В. 4326

Акчуріна-Муфтієва Н. 544, 1517, 2668

Алабаева Е.Б. 2019

Аладьина Л.С. 680

Алейников М.В. 681

Александр Невский, князь (3211, 3222)

Александров Е.Е. 2397

Александров О. (5909)

Александров О.В. 3853

Александрова Г.А. 3854

Александрова І.Є. 5162

Александрова Т.Д. 2196

Александрови, рід (1642)

Александрович В. 3229, 3230, 3429 (зібрав і підгот.), 3565, 3566

Алексеева И.Н. 2398 (ред.)

Алексей Михайлович, царь (718)

Алексєєв Ю. 5856

Алексєєв Ю.М. 319 (вступ. сл.), 682

Алексиевич С.А. 5756

Алексий, схиигумен (2950)

Алексієвець Л. 3567

Алієва М. 1194

Алленов М.М. 2611

Алферова Л.В. 222 (уклад.)

Алчевські, родина (3819)

Альба М.В. 984 (відп. ред.)

Альтер М. 4111

Альтман І. 5023 (ред.)

Амджадін Л. 5693

Аміразян С.А. 5733

Амонс А. 4593

Амос А.І. 4592

Амосов М.М.(5871)

Амоша О.І. 5862

Амплеева Т.Ю. 3108

Амунс А.І. 4468 (авт.–уклад.)

Ананченко Т. [Т.П.] 1585, 5195, 5386

Анатичук Л.І. (5857)

Анатоленко Г. 6072

Ангут-Фрам Р. 5826

Андрейко М.Ф. 5739 (сост.)

Андрєєв В. [В.М.] 66, 208

Андрєєв О. 1389

Андреев Ю. 5633

Андрєєва С.С. 3533

Андріанова-Перетц В.П. (4117)

Андрієвський Д. (4472, 4768)

Андрієнко Л.Г. 1163 (уклад.)

Андрієнко Т.Л. 1674 (заг. ред.)

Андрійко В. І. 5821 (ред.)

Андрійцьо В. 4792

Андрійчук О. 5772

Андріяшко В. [В.Д.] 2612, 2613, 3855

Андронаті С.А. 2510

Андрос Б. 4041

Андросова-Байда Д. 3753

Андрощук О.В. 1711, 5552

Андрусишин Б. І. 4264

Андрусяк М. (153)

Андрухів І.О. 908 (заг. ред.), 2744, 2745

Андрушко П. 1761

Андрущенко В.П. 2486 (голова ред. ради), 5771 (ред.), 5852, 5942

Андрущенко Н.П. 1783

Андрущенко О.А. 6019

Андрущенко П.А. 2114

Аникин В.П. 3231

Анисенко В.Г. 2400 (сост.)

Анисимов В.С. 2746, 2747

Анисимов Е.В. 683

Анікіна О.П. 1083 (уклад.), 1100 (уклад.)

Анський С. (4031)

Антипова О. [О.М.] 1, 2197

Антіпов Ю.Ф. 4655

Антків Б. (2650)

Антоненко М. 5228

Антоненко Т. 1735

Антонець Н.В. 1686

Антоний (Храповицкий) (2952)

Антонич Б.- І. (4903)

Антонишин А. 4327

Антоні В. (4212)

Антоніаді О.Г. 1964

Антоній, митрополит (2953)

Антоній [Печерський] (2951)

Антонов О.К. (2400, 5435)

Антонова Т. 6020

Антонович В. 3277 (ред.)

Антонович Д. (4427)

Антонович М. (154, 155), 2600

Антонович П. (4845)

Анунд (3187)

Анучина Л. В. 6095

Апостол Д.П. (849)

Араджани М.А. 1549

Арбенин Е. 4042

Аргатюк С.С. 1584

Арендт Х. 4564

Ареф’єва Г. [Г.В.] 509 (авт. тексту та уклад.), 517 (голова редкол.)

Аржаковський А. 2957

Арістова А. В. 4280 (ред.)

Аркас М. (3773, 4009, 4792)

Аркаси, рід (830)

Аркуша О. 4101

Аркушин Г.Л. 2442 (редкол.), 2476

Армарчук Е.А. 545

Арнужин Г.Л. 1006 (уклад.)

Арсенич П.І. 1626, 4594

Арсеньева Г.В. 2748

Артамонова С.С. 970 (упоряд.)

Артеменко Т. 1832 (підгот.)

Артемова Л.В. 2401

Артемьев Ю.А. 951

Артизов А.Н. 5297 (сост.)

Артикуца Н.В. 1008 (уклад.)

Артюх В.С. 2749

Артюх В.О. 4793

Арутюнян Е.Х. 5154 (сост.)

Архипова С.П. (949)

Арцыбашев М.П. (2341)

Аскольд, князь (3113, 3116)

Асмус В.Ф. (2431)

Асов А. [А.И.] 3085, 3105 (пер., ред., обраб. древ. текстов, коммент.), 3109

Астаф’єв О. 313

Астахова А.А. 3110, 3111

Астахова В.І. 422 (голов. ред.)

Атаманенко А. [А.Є.] 51 (ред.), 67, 173, 174, 2140

Атаманенко В. 3312

Атаманчук Г. 1638 (упоряд.)

Атаманчук М.О. 1449

Атоян О.М. 4294

Афанасий, митрополит (2954)

Афанасьєв В. (5450)

Афанасьєва З. 2496, 3769

Ахатова Ф. 2198

Ащенко Н.В. 1567Б
Бабак О. І. 5383

Баберовскі Й. 4565

Бабич В.С. (6030)

Бабич Є.К. 1106 (авт.-упоряд.)

Бабич Н. Д. 3992 (ред.)

Бабич С. 1428 (ред.)

Бабій В. 975 (упоряд.)

Бабій В.І. 2995, 4112

Бабінова О.О. 5661

Бабіч О. І. 5650

Бабічева О. С. 4227, 4265

Бабкин М.А. 2864 (подгот.), 4215 (подгот.)

Бабкін В.Д. 129

Бабкіна Н.В. 1049 (уклад.)

Бабчук Е. 2472 (ред.)

Бабюх [Баб’юх В.] В.А. 443, 2199, 4566, 4595

Бавико О. Є. 6484

Багалій Д.І. (156-159, 422), 1154

Баган О. 1409, 2200-2202, 3856, 3857, 4756, 4757, 4794

Багдасарьян В. [В.Э.] 2394, 3672, 4596

Багмет М. 5504

Багнюк А.Л. 684, 2669

Багренцева Л.М. 354 (уклад.)

Багров М.В. 2497

Багряний І. [І.П.] (1087, 1091), 2203, (2270, 2271, 4868)

Бадеха Л.П. 1074 (уклад.)

Бадяк В. 5276

Бадях Ю.Г. 1260

Бажан М. (5214)

Бажан О. [О.Г.] 152, 742, 5315, 5357, 5387, 5388, 5465

Бажанський І. (1373)

Бажанський П. (6469)

Баженов Л.В. 68, (160, 161), 325 (редкол.), 1328 (редкол.)

Баженова Г. [Г.Ю.] 326, 3858

Баженова С.Е. 3859, 5277

Базилевич В. (162)

Базилевич В.Д. 740 (ред.), 5952 (ред.)

Базилівський М. 4428

Бай Л.А. 4942 (упоряд.)

Байбарак О.І. 4973 (упоряд.)

Байло В.Д. 2525

Байнетов Д.Ф. 2099

Байстрюченко С.Г. 2750

Бакай А.С. 2445 (редкол.)

Бакалець О. 828

Бакалець О. А. 6174

Бакальчук В.О. 2371

Бакан С.Ф. 6021

Баканов С.А. 4656

Бакіров В.С. 2498

Бакуль В.М. (2402)

Балабанов С.В. 1514

Балабко О. 2204

Балакин С.А. 576, 577

Балаян Р. (6134)

Балджи А.Я. 1195

Балибердін В. (6091)

Баликов С. 5491 (ред.)

Баличева Л.В. 3630

Балушок В. 829

Банащук І. 2015 (упоряд.)

Бандера С. (5073, 5091)

Бандура В. 3964

Бандурка І. 2547, 5859

Бантиш-Каменський Д.М. (66, 86)

Банцекова А. 1912

Барабан Л. 2205, 4113, 4795

Барабаш О.Ю. (950)

Барабаш Ю. 4499

Барабаш Ю. Г. 5657

Барабаш Ю.Я. 2548

Баран В. [В.Д.] 2, (163), 3152, 3153, 3341, 4016 (публ.), 5163

Баран Г. 2751

Баран О.І. 2752

Баран О. Я. 6175

Баранівський В.Ф. 2753

Баранник Д.Х. 329 (редкол.)

Баранов А.Г. 951

Баранов В. 5986, 5987

Баранов Д.И. 5293 (публ. подгот.)

Баранова Н.В. 2972

Баранович Л. (3591)

Барановська Н. 1261

Бараш Ю. Н. 5687

Барашков Г.М. 5358

Барвінок Г. (3748)

Барвінський О. (164, 165, 6404)

Баргатинов В.А. 1262

Бардов В. 5863 (ред.)

Барибіна О. В. 6430

Барка В. 2207

Бармак М.В. 3452, 3485

Барна Н. 6073

Барская Т.Н. 1518

Барт (1655)

Бартко О. 3860

Бартош Є. 546

Бартошевич С.В. 5164

Барчан О. В. 6393

Басараб О. (4477)

Басиста Н. 464

Басишина Л.І. 2754

Басова М. 465

Басун О. П. 6176

Баташев А. 4796

Батурін С.С. 152

Батуріна С. 311, 3280, 3432

Баулин Ю.В. 999 (сост.)

Бахтін А.М. 4702, 4724

Бахчиванжи Г.П. 303 (упоряд.)

Бачинська О.А. 685, 3631

Бачинський П.П. 1500, 1501

Баштова Н. 2208

Башук П. (5076)

Башун О.В. 1015 (наук. ред.)

Бебик В. 4266, 4408, 5579

Бевз Г.П. 1196

Бевз Т. [Т.А.] 287, 3811, 4303

Бевзенко С.П. (2578)

Бегунов Ю.К. 686

Бедина Н.Н. 3168, 3232

Беднарський І.Г. 6144

Беднарчик Т. [Т.Р.] 2209, 6385

Безансон А. 4713

Безверхий О. 2209

Безвершук Ж.О. 5852

Безвушко Т.Г. 995 (уклад.)

Безгін І. [І.Д.] (952), 2403, 2614

Бездрабко В.В. 1329

Безклубенко С.Д. 2372

Безкоровайний В. 1263

Безносов А.И. 1496

Безносова О.В. 1496

Безносюк О. 5245

Безп’ятчук Ж. 6129

Безрук Г.М. 1649 (уклад.)

Безручко О. 4797, 4920, 5278, 5389

Безручко О.В. 6456

Бекетов О.М. (4202)

Бекірова Г. 5359

Белебеха І.О. 687

Белецкий Б. 2938 (ред.)

Белінська О. 1913

Белов А.И. 3112

Белова С.Л. 1519, 1520

Беловолов В. 1264

Белоконь Ю.Н. 1981

Белоусов С. 1736 (общ. ред.)

Беляев К. 2080 (авт.-сост.)

Беляєва М.В. 5757

Бем Н. 4547

Бендюкова Н. 4798

Бергман М.Д. 3687

Бердышев С.Н. 688

Бердяєв М. (4188)

Берегова О.М. 5844

Бережков М. (6374)

Береза А. В. 6485

Березівська Л. 5390

Березін С.Є. 2526

Березная Т.И. 6022

Березовська П.Л. 5151

Березовська Т.В. 830

Березовський М.С. (3594)

Березовський О. 4941

Березюк Н.М. 2576

Берена В.Є. 430 (голова редкол.)

Берені А. 6177

Берестень О. Є. 6178

Берестнєв С.І. 1286

Берзін П. 2404

Беринда П. (3403)

Берия Л.П. (4577)

Бернадська Н.І. 2549

Бернаж Ж. 5158

Бернхардсен Й. 5773

Бернштейн С.Б. (1206)

Берсенєва В. (5375)

Бесєдіна Н. В. 547

Бестужев-Рюмін К.М. 6284

Бесчастный В.Н. 1898, 5623 (ред.)

Бецис А. 2755

Бєдакова С. В. 6457

Бєлашов В. І. 3427 (уклад.)

Бєликова Г. 548

Бєлінська Л.І. 3273 (передм. та публ.)

Бєлінська Ф.Ф. 1233 (упоряд.)

Бєлоус І.О. 991 (уклад.), 1152 (уклад.)

Бєлошицький О. [О.О.] 3861, 6431

Бєльський О. В. 6179

Бєляєва Л.В. 1095 (уклад.)

Бєсов Л.М. 351 (упоряд.), 5162

Бигар Г.П. 6432

Бикова Т. 1521, 1522, 4245

Биркович В.І. 5750

Бистра М. О. 6180

Биструхін Г. [Г.С.] 5046, 5048

Биструшкін Я.О. 5522

Битинський М. (2259)

Битяк Ю. П. 5662

Бичко З.М. 1035 (уклад.)

Бібєрова Г.Ф. 2550

Бігун Г. С. 3770

Біда К. 2966

Бідер Г. 2474

Біднов В. (166, 2324)

Бідюк М.С. 1695

Біксей Л. 466

Біла А. 4799

Білан Л. Л. 6433

Білан С. 3233

Біланич Г. 6049, 6181

Білас О.Л. 2210

Біленко В. 5474

Біленкова С.В. 2092

Біленький С. 1222 (пер.), 4723 (повід.)

Білецька О.В. 3281

Білецький А. 3342

Білецький В. [В.В.] 737 (уклад.), 738 (уклад.), 2267 (уклад.)

Білецький В.С. 1443 (упоряд., ред.)

Білецький-Носенко П. (3701)

Білик Б.І. 2385, 4391, 5929

Білик Н.І. 1061 (авт.-упоряд.)

Білик О. 2318 (авт.-уклад.)

Білич А.М. 5890

Білобровець О. М. 6182

Білозір О. 5828

Білокінь С. [С.І.] 3, 4, 212, 467, 1094 (вступ. ст.), 1495, 4221, 4222, 4468 (передм.), 5279

Білокобильський О. 2985

Білоконський І. П. (3829)

Білокур К. (5413)

Білорус М. 4305

Білорус О. Г. 5571 (ред.)

Білоус Г.П. 2665 (редкол.)

Білоус Л. 6074

Білоус Н. [Н.М.] 2543 (упоряд.), 3313, 3391

Білоусов Є. В. 6075

Білоусова Л. 1972

Білоусько О. 742

Білоцерківець Н. 5988, 6076

Білоцерківська Г. 3862

Білоцерківський В. [В.Я.] 689, 3690

Білошапка В. 1335

Біляшівський М.Ф. (3963)

Бінкевич В.В. 1965

Біретто В.В. 968 (підгот.)

Бірчак В. 1490

Бісмарк (3834)

Біятенко Є.Ю. 1937

Благітна А. 912 (упоряд.)

Благовидова О.Н. (2501)

Благовісний С. 4267

Благодарєва Т.В. 1044 (склад.), 1064 (склад.), 1065 (склад.)

Благодаров В.М. 2516

Блажевич Ю. [Ю.І.] 2756, 2986

Блажкевич І. (2558, 4811)

Блажчук К. 1855 (підгот.)

Блануца А. [А.В.] 3276 (підгот., автор. текст), 3282, 3283, 3314-3316

Блащук С.М. 152

Близняк М. 69

Блинова Н. 252 (упоряд.)

Блінова Н.В. 1085 (уклад.)

Блохин Е. 147 (предисл.)

Бобкевич А. 1234 (упоряд.)

Бобко Т.Г. 444

Бобкова О. М. 6183

Бобонич Г.В. 1021 (уклад.)

Бобринський О. (498)

Бобрович В.М. 5679 (заг. ред.)

Бобровський Т.А. 549

Бобылева С.И. 1496

Бовгиря А. 3343

Бовкун І.М. (4960)

Бовтюк Я. 2757

Боган С.М. 5002, 5003

Богатирьов І. Г. 4361, 5663

Богатирьова О.І. 5663

Богатыренко М.В. 801 (авт.-сост.)

Богачик Т.С. 3632

Богданівський-Столярчук М. 6077

Богданова М.М. 2551

Богдашина О. 4954

Богза Н.Ф. 2589 (голов. ред.)

Боголюбова І.М. 1679 (упоряд.)

Богомолець О. (5731)

Богословский М. (2955)

Богун І. (3527, 3528)

Богунов С. 4927 (упоряд.)

Богуславець Л. 2211

Богуславський О.В. 2141, 2142, 2212, 2213, 5043

Богуцький Ю.П. 5852

Бодак О. [О.П.] 169, 967, (5870), 6184

Боденчук Л.С. 1057 (уклад.)

Боднар Г. А. 6185

Боднарчук В. 2267 (уклад.)

Боднарчук І. [І.А.] 1339 (уклад.), 1482 (уклад.), 1628 (уклад.), 1629 (уклад.)

Боднарюк Б. 2758

Божинський Н. 359 (уклад.)

Божко О. 3169

Божко Р.П. 1938

Бойко А.О. 1693

Бойко В. 2759

Бойко В.Г. 2070

Бойко В.М. 350 (ред.), 428 (ред.)

Бойко І. 1410, 3317

Бойко И.А. 1197

Бойко М.П. 3666

Бойко Н. 2670, 5110

Бойко Н.І. 70

Бойко Н.Р. 4429

Бойко О. [О.Д.] 690, 4228, 4237, 4318 (упоряд.)

Бойко П.М. 2037

Бойко С. 4725

Бойко Т. 4800

Бойко Ф.М. 1955

Бойко Ю. О. 6186

Бойко Я.В. 3771

Бойцун І.Є. 2562

Бойчак М.П. 1265, 3691

Бойчук В. Е. 5384 (сост.)

Бойчук В.М.3727

Бойчук М. (2314, 4914)

Бокотей А. 1699

Бокшай Й. (466)

Болабольченко А. 4597

Болбат Т. 5505

Болбочан П. (4330)

Болва Л. 2917

Болгов В. [В.В.] 843 (уклад.), 1375 (авт.-упоряд.), 1398 (авт.-упоряд.), 1457 (авт.-упоряд.), 1485 (авт.-упоряд.), 1504 (авт.-упоряд.), 1506 (авт.-упоряд.), 1670 (авт.-упоряд.), 1682 (авт.-упоряд.), 1690 (авт.-упоряд.), 1692 (авт.-упоряд.), 1979 (сост.), 2407 (авт.-упоряд.), 5564 (авт.–упоряд.), 5575 (авт.–упоряд.), 5578 (авт.–упоряд.), 5629 (авт.–упоряд.), 5695 (авт.–упоряд.)

Болгов М.М. 3043

Болебрух А.Г. 1785 (кер. авт. кол., наук. ред.), 3692

Болтрик Ю.В. 3031

Болховітінов Є. (2972, 2973)

Бонгард-Левин Г.М. 3054 (пред. ред. совета)

Бондар А. 5192 (пер.)

Бондар Л. 3863, 3864

Бондар Л.А. 6103 (упоряд.)

Бондар М. 3865

Бондаренко В.М. 4567

Бондаренко Г. 5492

Бондаренко Г.Б. 4759

Бондаренко Г.В. 71

Бондаренко И.В. 5293 (публ. подгот.)

Бондаренко Л.Ф. 1090 (уклад.)

Бондаренко М.Е. 3044

Бондаренко Р.І. 550

Бондарчук В.Г. (1453)

Бондарчук Л. 6138

Бондарчук П. [П.М.] 2760-2764

Бондарчук-Чугіна І. Ю. 6187

Бондарь А.Ф. 4697

Бондарюк Б. 2758

Боньковська О. 2214, 2215, 4801

Боньковська С. 3234

Боплан Г.Л. (891, 892)

Борейко В.М. 1031

Борейко О.М. 1383

Борис, князь (3187, 3198)

Борис І. 1639

Борис О. 1877

Борисевич С.О. 3772

Борисенко В. 2216, 3350 (ред.), 3693

Борисенко В.Й. (167), 3486

Борисенко З. 5664

Борисенко М. 4658

Борисенко Н. 4802

Борисенко О.Є. 3369

Борисенко Т. 2217

Борисов В.Л. 4803

Борисполець П.Т. (2280)

Борисюк М.М. 5760 (упоряд.)

Борковський А.В. (3461)

Борковський І. (168)

Боровик А. 4430, 4431

Боровик М. 4268, 4269

Боровиковський Л. (1386)

Бородина Г.Г. 2765

Бородін Є.І. 1420, 5532 (авт.–упоряд.), 6188

Бородінов В.Д. 1198

Бороздин М. 3149, 3170, 3487

Бортнянський Д.С. (3594)

Борщак І. (131)

Борщевський В.Г. (3931)

Борщенко Л. 468

Боряк Г. 451 (голова редкол.)

Боряк О. 2373, 2671

Боса Л. Г. 6189

Босько В. 1505

Боткин С.П. (3687)

Ботушанская О.Ф. 1993 (отв. ред.)

Ботушанський В. 261 (наук. ред.), 2093

Боулт Дж. 4114

Боцюрків Б. 2766

Бочан П. 3620

Бочаров В.Л. 4432

Бочковський Л. (4305)

Бочковський О.І. (2150)

Бошков В.М. 1199

Боярова Л.Г. 2475

Боярчук В.М. 2513

Бражник С. 5044

Бразов Л.П. (2552)

Брайчевський М. [М.Ю.] (169, 967), 3113, 3235, (6184)

Братаніч Б.В. 1423

Братко Н.Д. 2767

Браткова Л.Є. (1831)

Братковський Д. (2956)

Братченко С.Н. (111)

Бредис М.А. 3205

Бреславський Д.В. 4804

Брехуненко В. 3353

Бригунець В.О. 2485

Брижицька С. [С.А.] 469, 3694, 3695

Брик І. (2255), 3866

Бринош І. 4598

Бритюк А. 551

Брицький П.П. 4392, 5240

Бровкін А. 926

Бровко І. 5475

Бровченко В. 5989

Бродовінський О.М. 1762

Бронштейн М.П. (4613)

Брошеван В.М. 552, 4996

Брунь П. (1901)

Брюгген В. 3867

Брюханов А.М. 2424 (ред.)

Брюховецька Л. 4920, 6130, 6131, 6141

Брюховецький В. 5298, (5911, 5979, 5981)

Бубела О. 5976

Бубенин С.П. 2601, 5144

Бубенок О. 3045

Бубенщиков В. В. 6386

Бугаєва О. 4500, 4805

Бугров В. Е. 5476

Будко Д.А. 3687

Будкова Л.Г. 1026 (уклад.)

Будовіцький А.М. 4991

Бузескул В. [В.П.] (170, 4481)

Бузина О.А. 693

Бузян Г. 2001

Буйських А.В. 3046, 3047

Букет Є.В. 1567

Букіна І. В. 4246

Буковский В.Я. 1586

Булавин А.Т. 5633

Буланова Н.М. 2768

Булах М. (5449)

Булаховська Ю. 5990

Булахтин М. А. 4102, 4103

Булацен В.Г. 5860

Булгаков С. (2957)

Булгакова В.М. 5843

Булда М. В. 6458

Булда М.І. 2111

Булдаков В.П. 4599

Булик Н. М. 6190

Бульба - Боровець Т. (5083, 5084)

Бульвінський А.Г. 3486

Бурачок Л. В. 6191

Бурдо Н. Б. 3013

Буревій К. (4795)

Буркут І.П. 1266

Бурлака В.Г. 2090

Бурлака Г. 72

Бурлака Р. 1752

Бурлаков В.В. 2017 (авт.-сост.)

Бурлука О.В. 6095

Бурлюк Д.Д. (5434)

Бурнашов Г.В. 5096

Буров Г.М. (171)

Буртник В. І. 4393

Бурховецька Ю.В. 2602

Бурчо Л. Г. 6050 (сост.)

Буряк Л. 831, 5580

Буряк О. 832

Буряк С. 6051

Буряк Ю. 3202, 3203 (голова редкол.)

Бусленко В. 5581

Бусленко Л. 206

Бутакова Є. 2672

Бутенко А. П. 6192

Бутенко В. (934)

Бутенко Є. 1640

Бутенко П. (934)

Бутенко Р.К. 5547

Бутич І. 3425 (упоряд.)

Буткевич Т.И. (2958, 2959)

Бутко С. 4726

Бутрин М. (6034)

Бутько Т.В. 5873

Бухальська М. 278

Бухнієва О. А. 5553

Бушак С. 3868

Бушин М.І. 1693, 4241, 5588

Буянов В.П. 5132 (пред. редкол.)

Быков К. [К.В.] 4997, 5148, 5159

Быков Э.Н. 1981

Быковская Н.В. 569

Быстрова И.В. 1267

Быховский Д.М. 1845 (авт. текста)

Бычков А.А. 694
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка