Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка55/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

Ш

Шаповалівка, с. 2114

Шахтерск, г. Донец. обл. 559

Шацькі озера 615

Швейцарія 2245

Швеція 3187

Шебелинка 4912

Шевченкове, с. Звенигород. р-н Черкас. обл. 495

Шестовиця, с. Черніг. обл. 5161

Широківський р-н Дніпропетр. обл. 4942

Шишківці, с. Чернів. обл. 2115

Шполянщина 1022

Шульгинка, с. Старобіл. р-н Луган. обл. 2116

Щ

Щорський р-н Черніг. обл. 1698Э
Ю
Я

Яготин, м. Київ. обл. 480

Яик, р. 3375

Якутія 4630

Ялта, м. 339, 2117-2120, 4148, 5795

Японія 2693, 5831

Ярмолинеччина 4643

СПИСОК ПЕРЕГЛЯНУТИХ І РОЗПИСАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ. 2006. Вип.1(23), 3, 4 (сигн.)


Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. / ДАКККіМ. Київ нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.

2006. Вип. ХVІІ

2007. Вип. ХVІІІ
Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України та ін. – К.

2005. Вип. Х

2006. Вип. ХІ. Ч. 1, 2
АНТ

2005. № 13-15

2006. № 16-18
Археологический альманах : зб. ст. / Донец. обл. краевед. музей. – Донецк.

2006. № 18


Археология, этнография и антропология Евразии

2006. № 4 (28)

2007. № 1-4 (29-32)
Археологічний літопис Лівобережної України

2007. № 1-2


Археологія

2007. № 1-4

Берегиня

2007. № 1-4


Березіль

2007. № 1-2, 5-12


Библиография

2007. № 1-6


Библиотечное дело

2007. № 1-5


Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

2007. № 1-4


Бібліотечна планета

2007. № 1-4


Бібліотечний вісник

2007. № 1-6


Бібліотечний форум України

2007. № 1-4


Вестник БАЕ

2006. № 4

2007. № 1-4
Вестник древній истории

2007. № 1-4


Вестник Московского университета. Сер. 8: История

2007. № 1-4


Визвольний шлях

2007. № 2-12


Військово-історичний альманах

2006. № 2

Вісник. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка

2007. Вип. 89-90


Вісник. Міжнародні відносини / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка

2006. Вип. 33-34


Вісник. Юридичні науки / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка

2006. Вип. 72-73


Вісник Академії управління МВС

2007. № 1.


Вісник ДАКККіМ

2007. № 1-4


Вісник Запорізького юридичного інституту

2005. № 1-4

2006. № 1-4

2007. № 1


Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К.

2006. Вип. 11-12. Ч. ІІІ


Вісник Книжкової палати

2007. № 1-12


Вісник Львівського університету. Сер. історична. – Львів

2005. Вип. 39-40


Вісник НАН України

2007. № 1-7

2006. № 60, 61, 64
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Х.

2007. № 762. Історія. Вип. 39


Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Х.

2007. Вип.19-21


Вітчизна

2007. № 1-12


Віче

2007. № 1-24


Военно-исторический архив

2007. № 1-12


Военно-исторический журнал

2007. № 1-12


Воєнна історія

2005. № 3-4

2006. № 1-3
Вопросы истории

2007. № 1-12


Всесвіт

2006. № 11-12

2007. № 1-10
Вчені записки Харківського гуманітарного університету „Народна українська академія”. – Х.

2006. Т. ХІІ


Грані

2007. № 1-6


Дзвін

2007. № 1-10


Дивосвіт

2007. № 1-4


Дніпро

2007. № 1-12


Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк

2007. Т. 16, 17


Древняя Русь. Вопр. медиевистики

2007. № 1-4


Друкарство

2006. № 4-6


Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки / Ін-т історії України НАН України. – К.

2006. Вип. 2, ч. 1, 2


Економіка України

2007. № 1-12


Економіст

2007. № 1-12


Етнічна історія народів Європи: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.

2006. Вип. 21

2007. Вип. 23
Живая старина

2007. № 1-4


Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київ. наук. іст.-філол. т-во Андрія Білецького. – К.

2006. Вип. ІV, кн. 2


Записки історичного факультету / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса

2005. Вип. 16


Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В Стефаника: зб. наук. пр. – Львів

2006. Вип. 14


Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / М-во освіти і науки України, Наук.–дослід. ін-т українознавства. – К.

2005. Т. ІV-VІІ

2007. Т. ХІІІ-Х ІV
Зона

2007. № 21,22


Исторический архив

2007. № 1-6


Исторический журнал

2007. № 1-12


Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К.

2006. Ч. 9


Історико-літературний журнал

2007. № 13


Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці

2006. Т. 12-13

2007. Т. 15-16
Історична панорама : зб. наук. ст. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці

2006. Вип. 3

2007. Вип. 4
Історичний журнал

2007. № 1-6


Історіографічні дослідження в Україні / Ін-т історії України НАН України. – К.

2007. Вип. 17


Історія в школах України

2007. № 1-10


Історія в школі

2007. № 1-12


Історія та історіографія в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.

2006. Вип. 4


Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / Ін-т історії України НАН України. – К.

2006. Вип. 33


Ї

2007. № 45-48


Київ

2007. № 1-12


Київська старовина

2006. № 5, 6

2007. № 1-6
Кіно-Театр

2007. № 1, 3, 5


Козацька спадщина: альманах Нікопол. регіонал. від-ня Наук.-дослід. ін-ту козацтва Ін-ту історії України НАН України. – Дніпропетровськ

2006. Вип. 3


Краєзнавство

2006. № 1-4


Критика

2007. Чис. 1-12


Культура України: зб. наук. пр. / Харк. держ. акад.. культури. – Х.

2005. Вип.16

2007. Вип. 18
Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури : зб. наук. пр. / Нац. Києво-Печерський іст.–культ. заповідник. – К.

2006. Вип. 15-16

2007. Вип. 17-19
Магістеріум : іст.–філос. студії. – К.

2006. Вип. 23


Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Дні науки” Волинського університету ім. Лесі Українки (18-22 квіт. 2005 р.) : зб. тез доп. та повідомл. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006
Мир библиографии

2007. № 1-6


Мистецтво та освіта

2006. № 1, 3


Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. – К.

2006. Вип. 10

2007. Вип. 11
Мистецькі обрії ’ 2005-2006 : наук.–теорет. пр. та публіцистика / Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ

2006. Вип. 8-9


Міжнародні зв’язки України: наук. пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України.– К.

2006. Вип. 15

2007. Вип. 16
Мова і культура

2007. Вип. 9


Мовознавство

2007. № 1-6


Московский журнал

2007. № 1-12


Музеї України

2007. № 1-6


Музейний провулок

2005. № 1


Наддніпрянська Україна : іст. процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ

2006. Вип. 4


Надзвичайна ситуація

2007. № 1-12


Народна творчість та етнографія

2007. № 1-6


Народне мистецтво

2007. № 1-4


Наука и религия

2007. № 1-12


Наука і суспільство

2007. № 1-12


Наука. Релігія. Суспільство

2007. № 1-4


Наука та наукознавство

2006. № 1, 3, 4

2007. № 1-4
Науковий вісник Миколаївського державного університету : зб. наук. пр. / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв

2005. Вип. 11


Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці

2006. Вип. 316, 323-324

2007. Вип. 325-326
Наукові записки / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”

2007. Т.65: Іст. науки


Наукові записки / Нац. ун-т „Остроз. акад.”. Іст. науки

2006. Вип. 7


Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка

2005. Вип. 19


Наукові зошити історичного факультету : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І Франка. – Львів

2005. Вип. 7


Наукові праці / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки

2005. Т. 15

2006. Т. 16
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – К.

2005. Вип. 14

2006. Вип. 15-16
Научные и технические библиотеки

2007. № 2-3, 10-12


Національна безпека і оборона

2007. № 3


Наше наследие

2007. № 81-84


Новая и новейшая история

2007. № 1-6


Нумізматика і фалеристика

2007. № 1-4


Обличчя України. 2007
Образотворче мистецтво

2007. № 1-4


Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський

2006. Т. 6


Отечественная история

2007. № 1-6


Отечественные архивы

2007. № 1-6


Пам’ятки України: історія та культура

2007. № 1-4


Пам’ять століть

2007. № 1-6


Персонал

2007. № 1, 4-10


Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці

2006. Т. 1 (21)


Политические исследования

2007. № 1-6


Полития

2006-2007. № 3-4


Політика і час

2007. № 1-7


Права людини

2007. № 1-19


Право України

2007. № 1-12


Православний вісник

2006. № 5-8


Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – К.

2005. Вип. 1


Праці Центру пам’яткознавства

2006. Вип. 9


Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук., проф. Пархомчука С. М. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2007
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К.

2006. Вип. 15

2007. Вип. 16, 17
Проблеми історії України ХIX – початку XX ст. / Ін-т історії України НАН України. – К.

2006. Вип. ХІІ


Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія : зб. ст.

2006. Вип. 9, ч. 1


Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К.

2007. Вип. 1


Рейтар

2007. № 1-4


Релігійна панорама

2006. № 12

2007. № 1-12
Розбудова держави

2006. № 7-12


Российская археология

2007. № 1-4


Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. – К.

2005. Вип. 10


Ruthenica

2006. Т. V


Самостійна Україна

2007. Річ. LІХ (59). Ч. 1-3


Сіверянський літопис

2007. № 1-6


Скарбниця української культури: зб. наук. пр. / Черніг. іст. музей ім.

В.В. Тарновського та ін. – Чернігів

2006. Вип. 7
Славяноведение

2007. № 1-6

Слово і час

2007. № 1-12


Софійські читання : матеріали ІІІ Міжнар. наук.–практ. конф. Київ, 24-25 листоп. 2005 р. / Нац. заповідник „Софія Київська”. – К., 2007.
Социально-гуманитарные знания

2007. № 1-6


Соціологія: теорія, методи, маркетинг

2007. № 1-4


Соціум : альманах соціальної історії / Ін-т історії України НАН України

2006. Вип. 6


Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАНУ. – К.

2006. Чис. 13. Ч. 1, 2.


Статистика України

2007. № 1-4


Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К.

2007. № 1-4


Сугдейский сборник / Нац. заповедник „София Киевская”. – К.; Судак

2005. – Вып. ІІ


Сумська старовина

2006. № ХVIІІ-XІХ, ХХ


Сумський історико-архівний журнал

2007. № ІІ-ІІІ


Сучасність

2007. № 1-12


Схід

2007. № 1-5


Східний світ

2007. № 1-3


Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова / Ін-т історії України НАН України. – К., 2007
ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки та ін.– Луцьк, 2007. – Т. 1.
Україна

2006. № 1-4

2007. № 1-12
Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій ІV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) / Ін-т історії України НАН України. – К.

2006. Вип. 6


Україна Соборна : зб. наук. ст.

2006. Вип. 4. Т. 1, 2


Українознавство

2006. № 2-4

2007. № 2
Українська академія мистецтва : дослід. та наук.–метод. праці. – К.

2005. Вип. 12


Українська культура

2007. № 1-12


Український визвольний рух: наук. зб. / Центр досліджень визвольного руху. – Львів

2006. № 8


Український географічний журнал

2007. № 1-4


Український історичний журнал

2007. № 1-6


Український історичний збірник

2006. Вип. 9

2007. Вип. 10
Український театр

2007. № 1-6


Українці Придністров’я / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса

2005. Вип. 1


Украс : Історія. Культура. Мистецтво : укр.–серб. зб. – К.

2006. Вип. 1


Університет

2007. № 1-6


Урок Української

2007. № 1-12


Філософська думка

2007. № 1-6


Харківський історіографічний збірник

2006. Вип. 8


Хроніка-2000

2007. Вип. 59, 65-71, 73


Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісн. / Акад. мистецтв України. Ін-т проблем сучасного мистецтва. – К.

2006. Вип. 3


Чумацький шлях

2007. № 1, 5
ЗМІСТ
Передмова.....................................................................................................

Кульчицький С.В. Вітчизняна історія у випусках бібліографічного

щорічника......................................................................................................


І. ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ.......................................................

50-річчя заснування „Українського історичного журналу”..1. Історіографія та джерелознавство історії України

(загальні праці)..................................................................................

Персоналії істориків ................................................................

75-річчя від дня народження Л. В. Винара...................

190-річчя від дня народження М. І. Костомарова........

70-річчя від дня народження С. В. Кульчицького........

60-річчя від дня народження В. С. Степанкова............2. Наукова робота з історії України...............................................

Конференції...............................................................................

Конгреси....................................................................................

Симпозіуми...............................................................................

З’їзди..........................................................................................

Форуми......................................................................................

Семінари....................................................................................

Сесії............................................................................................

Читання......................................................................................

“Круглі столи”...........................................................................

Архіви.........................................................................................

Музеї...........................................................................................

Бібліотеки...................................................................................

Пам’ятки історії та культури. Їх охорона...............................

Повернення культурних та історичних цінностей......

3. Викладання історії........................................................................

4. Спеціальні історичні дисципліни..............................................

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ....................................

1. Бібліографічні покажчики..........................................................

2. Загальні праці................................................................................

Населення. Демографія.............................................................3. Історія військової справи............................................................

4. Історичне краєзнавство...............................................................

Персоналії........................................................................

Історія окремих регіонів...........................................................

Історія міст і сіл.........................................................................

180-річчя м. Бердянська.................................................

Історія підприємств...................................................................5. Українська діаспора та політична еміграція...........................

Культура...........................................................................6. Зв’язки України з державами і народами світу......................

7. Наука. Освіта. Культура..............................................................

Наука...........................................................................................

Мова............................................................................................

Освіта..........................................................................................

Вища...................................................................................

Середня..............................................................................

Література...................................................................................

Бібліотеки....................................................................................

Засоби масової інформації........................................................

Мистецтво...................................................................................

Господарсько-побутова культура населення України

(господарство, промисли, побут, звичаї, обряди,

народне мистецтво)...................................................................

8. Релігія. Церква...............................................................................

Персоналії...................................................................................ІІІ. ДАВНЄ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

(до ІХ ст. н.е.).................................................................................................

1.Джерелознавство та історіографія...............................................

Огляди джерел............................................................................

Історіографічні дослідження.....................................................

2. Загальні праці до всього періоду.................................................

3. Населення доби кам’яного та бронзового віку.........................

4. Кіммерійці, скіфи, сармати (та ін. племена).............................

5. Античні міста Північного Причорномор’я...............................

6. Давні слов’яни................................................................................

IV. КИЇВСЬКА РУСЬ (ІХ-ХІІІ ст.)...........................................................

1. Джерелознавство та історіографія..............................................

Джерела


Огляди джерел............................................................................

Історіографічні дослідження.....................................................2. Загальні праці до всього періоду.................................................

3. Виникнення, соціально-економічний і політичний розвиток

Київської Русі......................................................................................

4. Князівства доби роздрібненості (ХІІ-ХІІІ ст.)...........................

5. Населення причорноморських степів ІХ-ХІІІ ст. ....................

6. Культура...........................................................................................

V. УКРАЇНА В ХІV - СЕРЕДИНІ ХVІІ ст. ..............................................

1. Джерелознавство та історіографія...............................................

Джерела........................................................................................

Огляди джерел.............................................................................

Історіографічні дослідження......................................................2. Загальні праці до всього періоду..................................................

3. Соціально-економічний розвиток................................................

4. Політичне становище.....................................................................

5. Проблеми етногенезу і націогенезу..............................................

6. Запорозьке козацтво.......................................................................

Персоналії політичних діячів.....................................................7. Визвольна боротьба народних мас України

(ХІV – перша пол. ХVІІ ст.)...............................................................

8. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. .......

9. Наука. Освіта. Культура.................................................................

VІ. УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛ. ХVІІ-ХVІІІ ст. .......................................

1. Джерелознавство та історіографія................................................

Джерела.........................................................................................

Огляди джерел..............................................................................

Історіографічні дослідження.......................................................

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка