Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИСторінка7/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
1. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

 1. Академік Арнольд Панасович Грищенко : [укр. мовознавець] : біобібліографія до 70-річчя / НАН України; [авт. вступ. ст. та упоряд. М.І. Степаненко]. – Полтава : АСМІ, 2006. – 154 с.: іл., портр. – (Біобібліографія вчених України).
 1. Академік Володимир Федорович Прісняков : [вчений в галузі ракет.-косм. двигунів і енергет. установок] : до 70-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / НАН України, Акад. пед. наук України; [уклад. Л. Руденко]. – Дніпропетровськ, 2007. – 194, [1] с.: іл., портр.
 1. Архипова Світлана Петрівна : [вчений-педагог] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка; [уклад. О.З. Медалієва]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 35 с.: портр.
 1. Барабаш Орест Юліанович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2007 роки / УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка, Нац. аграр. ун-т; уклад. : В.А. Дерлеменко, Л.А. Кириленко; наук. ред. В.А. Вергунов. – 2-ге вид., доп. – К.: Аграрна наука, 2007. – 128 с. : портр. – (Біобібліогр. сер. "Академіки укр. акад. аграр. наук" / УААН. ДНСГБ, Нац. аграр. ун-т).
 1. Баранов А.Г. Отечественная бонистика : библиогр. указ. кн., ст. и законодат. актов (1699-2005 гг.) / А.Г. Баранов, М.В. Абросимов, Ю.А. Артемьев. – М., 2006. – 540 с.
 1. Ігор Безгін : біобібліогр. покажч.-довідник / Акад. мистецтв України; уклад. О.Д. Петренко, Р.Я. Пилипчук. – К.: ВВП "Компас", 2006. – 160 с.
 1. Бердянський держ. пед. ун-т. Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія. – Ніжин : Аспект-поліграф : БДПУ, 2007. – 120 с. : портр.
 1. Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників та аспірантів Науково-дослідного інституту українознавства (2000-2006 рр.) : до 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства / упоряд. О.Б. Ярошинський. – К., 2007. – 234 с.: табл.
 1. Бібліографічні посібники обласних бібліотек для дітей (1945-2000 рр.) : ретросп. наук.-допом. бібліогр. покажч. ) Нац. б-ка України для дітей; [упоряд. : Н.О. Гажаман та ін.]. – К.: Нац. б-ка України для дітей, 2006. – 64 с.
 1. Бібліографія русинськоязычных выдань : 1989-2004 / Світовий конгрес русинів; зоставитель Л. Ільченко; из участев М. Лендєл. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 80 с.
 1. Бібліотека української діаспори : каталог / Пам’ятки України: історія та культура; уклад. В. Карпенко; за ред. О. Рибалка. – К.: Пам’ятки України, 2006. – 271, [1] с. – (Бібліотека української діаспори (1991-1997 рр.) (Пам’яті громадської ініціативи).
 1. Бібліотеки Київщини на сторінках преси : [бібліогр. покажч.]. Вип. 27-28 / Київ. обл. б-ка для дітей; склад. В.Г. Сітько; наук. ред. М.П. Зніщенко. – К., 2007. – 37 с.
 1. Бібліотеки Київщини на сторінках преси : [бібліогр. покажч.]. Вип. 31 / Київ. обл. б-ка для дітей; склад. В.Г. Сітько. – К., 2007. – 44 с. –(100 років Київ. обл. б-ці для дітей. 1909-2009).
 1. Бібліотеки Прилуччини на сторінках преси (1948-2006) : бібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка та ін.; склад. Г.М. Горіла, Т.Г. Осадча. – Чернігів, 2006. – 68 с.
 1. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за І півріччя 2005 р. / Нац. парлам. б-ка України; упоряд. С.С. Савченко; відп. ред. В.О. Кононенко. – К., 2005.

Вип. 70. – 76 с.


 1. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2005 р. / Нац. парлам. б-ка України; упоряд. С.С. Савченко; відп. ред. Т.М. Заморіна. – К., 2005.

Вип. 71. – 115 с.


 1. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за І півріччя 2006 р. / Нац. парлам. б-ка України; упоряд. С.С. Савченко; наук. ред. О.А. Політова. – К., 2007.

Вип. 72. – 112 с.


 1. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2006 р. / Нац. парлам. б-ка України; упоряд. : Г.І. Гамалій, С.С. Савченко; наук. ред. О.А. Політова. – К., 2007.

Вип. 73. – 115 с.


 1. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за І півріччя 2007 р. / Нац. парлам. б-ка України; упоряд. Г.І. Гамалій. – К., 2007.

Вип. 74. – 79 с.


 1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство : зведен. каталог нових надходжень до провідних б-к Харкова за 2006 рік / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; уклад. Л.В. Глазунова. – Х., 2007. – 92 с.
 1. Бодак О.П. Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2007. – 409 с.
 1. Буковина : краєзн. бібліогр. покажч. л-ри про Чернівецьку обл. за 2003-2004 роки / Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка; підгот. В.В. Біретто. – Чернівці, 2007. -457 с.
 1. Видавнича діяльність Івана Франка : (до 150-річчя від дня народж.) : кат. виставки / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – 106 с.: іл.
 1. Видання державних архівних установ України 1991-2006 : бібліогр. покажч. Вип. 13 / упоряд. : С.С. Артамонова, Р.В. Романовський. – К., 2007. – 157 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки).
 1. Вища школа України і Болонський процес : бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук. України, Ін-т вищої освіти, Європ. ун-т; [упоряд. : Б.І. Корольов та ін.]. – К.: Європ. ун-т, 2006. – 143 с.
 1. Микола Вінграновський : "Все на світі з людської душі" : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України; уклад. О.О. Гриценко; наук. ред. Г.І. Гамалій; авт. нарису Л.Б. Тарнашинська. – К., 2006. – 106 с.
 1. Вірність ідеалам. Микола Сніжко : біобібліогр. нарис / Черкас. обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка; авт.-уклад. Н. Філахтова. – Черкаси, 2006. – 13 с.
 1. Вітвіцький Володимир Валентинович : жит. шлях, наук. здобутки : бібліогр. покажч. наук. пр. [вченого-економіста] / Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України; [упоряд. : О.М. Варецька та ін.]. – К.: Украгропромпродуктивність, 2007. – 107, [27] арк. портр.: іл., портр.
 1. "Все життя – один політ" (Василь Слапчук) : біобібліогр. покажч. / упоряд. В. Бабій; ред. Е. Ксендзук. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2006. – 64 с.
 1. Вчений. Письменник. Патріот. Василь Пахаренко : біобібліогр. нарис / Черкас. обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка; авт.-уклад. Н. Філахтова. – Черкаси, 2007. – 37 с.
 1. Глашатай нескоренного покоління : персон. бібліогр. список л-ри : (до 100-річчя від дня народж. О. Ольжича) / Рівнен. держ. обл. б-ка; [уклад. Л.М. Стадницька]. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 19 с.: портр.
 1. Головко Анатолій Миколайович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1986-2000 роки / УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка, Держ. наук.-контр. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів; уклад. : Н.В. Іващенко, В.О. Ушкалов, Л.І. Акименко та ін.; наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграрна наука, 2006. – 86 с.: іл., портр.
 1. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні : (до 70-річчя) : бібліогр. покажч. / Ужгород. нац. ун-т, Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту, Карпат. ун-т ім. А. Волошина; [уклад. : О.Г. Люта, Л.О. Смочко]. – 2-ге вид., допов. – Ужгород, 2006. – 172 с.
 1. Василь Гренджа-Донський – письменник, публіцист, громадський діяч : (метод.-бібліогр. матеріали до 110-річчя від дня народж. (1897-1974) / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; підгот. Н. Панчук, М. Самусь, О. Малинич. – Ужгород, 2007. – 16 с.: іл. 1. Гузела Ольга Іванівна : літ. рецензії. Бібліогр. покажч. : до 55-річчя літ. творчості та 32-річчя наук.-пед. діяльності / М-во освіти і науки, Укр. акад. друкарства; упоряд. : Л.А. Швайка, С.Г. Янчишин. – Львів, 2007. – 74 с.
 1. Дарчі написи в бібліотеці Івана Микитенка : каталог / НАН України, Центр культурол. студій Ін-ту історії України; уклад. О. Микитенко. – К., 2007. – (Серія : Джерела до культурологічних студій; Вип. 2).
 1. Дениско Л.М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 134 с.
 1. Державне управління гуманітарною сферою : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка; уклад. : А. Габер та ін.; відп. ред. М.В. Альба. – Івано-Франківськ, 2006. – 22 с.
 1. Олександр Дзьобан : біобібліогр. покажч. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділ рукописів; упоряд. М.М. Тригуб: відп. ред. М.М. Романюк. – Львів, 2006. – 140 с.: іл.
 1. Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального Державного архіва вищих органів влади і управління України : покажчик / НАН України, Ін-т археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2006. – 151 с.: іл., портр.
 1. Донець О. Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (1923-1258) : каталог / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2006. – 162 с. : вкл. 28 с.
 1. Дорога до зірок : Сергій Павлович Корольов (1907-1966) : реком. бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України для дітей; уклад. Н.О. Гажаман. – К., 2007. – 24 с.
 1. Доцент Юрій Сак : [вчений-енциклопедист і перекладач] : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народж. науковця / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Наук. б-ка УжНУ; [уклад. : О.Д. Закривидорога та ін.]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 109 с.: іл., портр.
 1. Друковане слово Прикарпаття : каталог кн. видань, підгот. авторами Івано-Франківщини. 2001-2005 / Івано-Франків. обл. універс. б-ка ім. І. Франка; уклад. Г.В. Горбань. – Івано-Франківськ, 2006. – 92 с.
 1. Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2004 рік : бібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; уклад. : І.О. Бєлоус, І.О. Войтович, М.В. Загачевська та ін.; за ред. О.В. Шишки. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 544 с.
 1. Екологія Донеччини (2000-2003 рр.) : бібліогр. покажч. / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської; уклад. : І.Є. Корольова та ін.; ред. О.В. Рязанцева, Л.П. Свіркова; наук. ред. А.І. Сафонова. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2007. – 112 с.
 1. Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.) : систем. покажчик / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; уклад. : О. Вихристюк, О. Гур’янова, Р. Красій, Н. Малолєтова. – К., 2007. – 196 с.
 1. Етнографічні регіони Прикарпаття і духовна культура : реком. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. обл. універс. б-ка ім. І. Франка, Відділ краєзнав. літератури; уклад. В. Дволітка. – Івано-Франківськ, 2007. – 58 с.
 1. Євросоюз та європейські горизонти України : реком. бібліогр. покажч. / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; уклад. Т.Г. Безвушко. – Хмельницький, 2007. – 44 с.
 1. З книжкової колекції Леся Курбаса : каталог / Харк. держ. акад. культури; уклад. : С.І. Гордєєв, В.В. Сєдих, І.М. Фоменко; заг. ред., вступ. ст. С.І. Гордєєва. – 2-ге вид., випр. і допов. – Х.: ХДАК, 2007. – 124 с. : іл.
 1. Закарпаття на сторінках преси : бібліогр. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; склад. : Н.М. Вачиля, О.В. Малинич, М.П. Самусь. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007 –

...за IV кв. 2006 р. – 75 с.

...за I кв. 2007 р. – 50 с.

...за IІ кв. 2007 р. – 46 с.

...за IІІ кв. 2007 р. – 48 с.
 1. Захаренко Олександр Антонович (1937-2002 рр.) : біобібліогр. покажч. (до 70-річчя від дня народж.) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; [уклад. : С.О. Захаренко, З.О. Медалієва]. – 2-ге вид., допов. – Черкаси : ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2006. – 50 с.: портр.
 1. Владимир Степанович Зеленецкий : [ученый-правовед] : (к 70-летию со дня рожд. и 50-летию науч.-пед. и обществ. деятельности) / Акад. прав. наук Украины; [сост. Ю.В. Баулин]. – Х.: Право, 2007. – 69 с.: портр.
 1. Зимомря М.І. Бібліографічний покажчик публікацій професора Василя Марка : [педагога, літературознавця, критика] / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка; М.І. Зимомря, В.І. Рекіта. – Ужгород : Гражда, 2006. – 70 с.: іл., портр.
 1. Знаменні дати : календар-2007 / Нац. парлам. б-ка України; упоряд. : В.О. Кононенко (кер.) та ін. – К. : Україна, 2007. – 264 с.
 1. Издания типографии Харьковского университета в фондах ЦНБ : библиогр. указ. : в 2-х ч. Ч. 2. 1861-1917 гг. / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина; сост. : С.Н. Мельник, М.Г. Швалб; науч. ред. С.М. Куделко. – Х., 2006. – 112 с.
 1. Івано-Франківщина : минуле і сьогодення : поточний бібліогр. покажч. за 2007 рік / Івано-Франків. обл. універс. б-ка ім. І. Франка; уклад. : В. Дволітка, М. Качоран. – Івано-Франківськ, 2007. – 34 с. 1. Петро Іванов – дослідник Куп’янщини (1837-1931) : біобібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; уклад. О.М. Дмитрієва; наук. ред. М.М. Красиков. – Х., 2007. – 104 с.
 1. Степан Дмитрович Івасишен : біобібліогр. довідник / упоряд. Г.С. Пасічник. – Чернівці : Рута, 2007. – 50 с.; 14 с. фото.
 1. Із досліджень українських західнополіських говірок : бібліогр. опис / уклад. : Г.Л. Арнужин, Ю.В. Громик, Ф.Д. Климчук. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 56 с.
 1. Із забуття – в безсмертя : (до 110-річчя від дня народж. В.Л. Поліщука) : метод.-бібліогр. матеріали / Харк. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Т.І. Євсікова. – Х., 2007. – [21] с. – Бібліогр.: 18 назв.
 1. Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти : бібліогр. покажч. (1995-2006) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр інновац. методик правничої освіти, Наук. б-ка; уклад. : Н.В. Артикуца та ін. – К.: Стилос, 2007. – 616 с.
 1. Інститут історії України (Київ). Праці Інституту історії України НАН України (1988-2005) : бібліогр. покажч. – К.: Ін-т історії України, 2006. – 596 с.
 1. Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету : бібліографія / [редкол.: В.А. Зарва (відп. ред.) та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 120 с. : портр.
 1. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / Кн. палата України ім. Івана Федорова, Ін-т історії України НАН України; [уклад. Н.А. Дегтярьова]. – К.: Кн. палата України : Ін-т історії України, 2006 –

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 1 : Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. – 2006. – 395 с.


 1. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2005 рік / Держ. іст. б-ка України; упоряд. : Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко; ред. А. Скорохватова, З. Мусіна. – К., 2007. – 560 с.
 1. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2007 рік / ред.-упоряд. : Є.І. Ковальчук, Е.С. Ксензук. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2006. – 164 с.
 1. Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2008 рік / ред.-упоряд. : Є.І. Ковальчук, Е.С. Ксензук. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2007. – 208 с.
 1. Календар знаменних і пам’ятних дат Донецької області. 2007 рік / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської; уклад. І.В. Гайдишева; ред. О.В. Рязанцева; наук. ред. О.В. Башун. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2006. – 76 с.
 1. Календар знаменних і пам’ятних дат Житомирщини на 2007 рік : краєзн. бібліогр. покажч. / Житомир. обл. універс. наук. б-ка; підгот. С. Верховська. – Житомир, 2006. – 108 с.
 1. Календар знаменних і пам’ятних дат Харківщини на 2008 рік : реком. бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Харк. обл. держ. адмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка; підгот. : Л.О. Сашкова, Л.М. Конопля. – Х., 2007. – 68 с.
 1. Календар знаменних і пам’ятних дат... : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Від. краєзнав. л-ри, Від. довідк.-бібліогр. та інформ. роботи; [уклад. : Т.І. Васильєва та ін.]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. – 437 с.
 1. Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2008 рік / Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського; уклад. : В.О. Мельник, О.Д. Яворська. – Хмельницький, 2006. – 104 с.
 1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Т.І. Васильєва; наук. ред. В.І. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – 492 с.
 1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2008 рік : реком. бібліогр. посіб. / ЗОУНБ, Від. краєзнав. л-ри, Інформ.-бібліогр. від., Від. л-ри інозем. мовами; уклад. : М.І. Івашко, Г.В. Бобонич, І.М. Горват. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 220 с.
 1. Календар Шполянщини / [уклад. К.О. Голуб]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. – 63 с.: іл., портр.
 1. Картографічна україніка (1945-2000) у фондах ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України : каталог / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; уклад. : Т.М. Огородник, Н.В. Падюка; наук. ред. І.І. Ровенчак. – Львів, 2006. – 344 с.
 1. Каталог видань Інституту історії України НАН України за 2006 рік / Ін-т історії України НАНУ; уклад. : Л.Я. Муха, І.Л. Островська. – К., 2007. – 51 с.
 1. Керманичі Донецького краю : біобібліограф. покажч. до 75-річчя від часу утворення Донецької області / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської; уклад. : Т.М. Дрьомова, Т.А. Максимчук, Л.П. Шулікіна, О.В. Запорожець. – Донецьк : ВД "Кальміус", 2007. – 144 с. : іл.
 1. Київ. Роки, події, люди : (календар знаменних дат і подій на 2008 рік) / Київ. міська орг-ція Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури; уклад. : Л.Г. Будкова, В.О. Константинов. – К., 2007. – 51 с.
 1. Книги в Україні. 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров; упоряд. та підгот. : С.С. Петров та ін.; наук. ред. В.Ю. Омельчук; редкол. : О.С. Онищенко (голова) та ін. – К., 2001. –– (Нац. бібліогр. України).

Вип. 9 : "Л". – 2006. – 340 с.


 1. Книги в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; зібрали : С.Й. Петров, С.С. Петров; наук. ред. В.Ю. Омельчук; редкол. : О.С. Онищенко (голова) та ін. – К., 2007. –– (Нац. бібліогр. України).

Вип. 10 : "М". – 2007. – 486 с.


 1. Книга Закарпаття : аннот. кат. видань 2006 року (з фондів Закарпат. обл. універс. наук. б-ки). Річник V / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Л.О. Ільченко; наук. ред. В.І. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 112 с. : іл.
 1. Книга Рівненщини 2006 : аннот. кат. видань (з фондів Рівнен. держ. обл. б-ки). Вип. 4 / уклад. та ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 92 с.
 1. Книга Хмельниччини 2006 : аннот. кат. видань (з фондів Хмельниц. обл. універс. наук. б-ки ім. М. Островського) / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського; В.М. Борейко, В.Ю. Дорош. – Хмельницький, 2006. – 32 с.
 1. Сидір Ковпак і справа його життя : бібліогр. пам’ятка, присвяч. 120-річчю від дня народж. / Сум. обл. універс. наук. б-ка; підгот. В.І. Мазур. – Суми, 2007. – 8 с.
 1. Колекція Ірини Шведе-Федоренко у фонді наукової бібліотеки Волинського державного університету імені Лесі Українки : бібліогр. покажч. : [у 2-х т.] / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. б-ка; [уклад. : Л.В. Волосюк, Л.А. Курчаба]. – Луцьк : Вежа, 2006.

Т. 1. – 200 с.

Т. 2. – 175 с.: портр.
 1. Станислав Николаевич Конюхов / НАН Украины; авт. вступ. ст. : В.Д. Ткаченко и др.; сост. : Н.Н. Слюняев и др. – К.: Наук. думка, 2007. – 88 с. – (Биобиблиогр. ученых Украины).
 1. Тетяна Космеда : [укр. мовознавець, д-р філол. наук] : біобібліогр. покажч. / Львів. держ. ун-т внутр. справ; уклад. З.М. Бичко. – Львів : ПАІС, 2007. – 115 с.
 1. Григорій Кочур : [перекладач, поет] : біобібліогр. покажч. : у 2-х ч. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка; уклад. : Г. Домбровська, З. Домбровська. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006 ––

Ч. 1. – 2006. – 261 с.


 1. Краєзнавці – дослідники Київщини : біобібліогр. довідник / Київ. обл. б-ка для дітей; підгот. О.М. Литвин. – К., 2006. – 24 с. – (Наші видатні земляки).
 1. Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України. 2001-2005 : бібліогр. покажч. / ДІБ України; підгот. О.В. Михайлова; ред. В.П. Кисельова, Т.С. Кудласевич; наук. ред. Л.П. Вовк. – К., 2007. – 104 с.
 1. Крайній К.К. Могилянські читання 1996-2005 рр. : бібліогр. покажч. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник; К.К. Крайній, В.В. Ластовський. – К.: Логос, 2006. – 36 с.
 1. Краткая библиография по истории науки и техники Украины (1783-1917) / Центр исследований истории науки и техники им. А.П. Бородина; А.Г. Луговской, Л.К. Кухта. – К., 2007. – 32 с.
 1. Фелікс Кривін : бібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; уклад. : О.Л. Ільченко, Г.К. Ковальчук. – 2-е вид., перероб. і допов. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 130 с.
 1. Соломія Крушельницька : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; упоряд. А.О. Ленчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 112 с.
 1. Пантелеймон Куліш : виставка з нагоди презентації Повного зібр. творів : каталог / Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики, Нац. музей Т. Шевченка; [упоряд. : В. Яцюк, О. Федорук]. – К.: Часопис "Критика", 2006. – 29 с. : іл., портр.
 1. Культура : поточ. бібліогр. список. 2007 / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2007.

Вип. 2 / склад. : О.В. Донець, Л.В. Сидоренко, Т.В. Благодарєва. – 27 с.

Вип. 3 / склад. : О.В. Донець, Л.В. Сидоренко, Т.В. Благодарєва. – 39 с.

Вип. 4 / склад. : О.В. Донець, Л.В. Сидоренко, Т.В. Благодарєва. – 39 с.

Вип. 5 / склад. : О.В. Донець, Л.В. Сидоренко, Т.В. Благодарєва. – 43 с.

Вип. 6 / склад. : О.В. Донець, Л.В. Сидоренко,Т .В. Благодарєва. – 47 с.

Вип. 7 / склад. : О.В. Донець, Л.В. Сидоренко, Т.В. Благодарєва. – 35 с.

Вип. 8. – 47 с.

Вип. 9. – 39 с.
 1. Юрій Ілліч Кундієв / НАН України; уклад. Т.Г. Верещак, А.О. Данік; авт. вступ. ст. В.І. Чернюк, В.І. Матюшина. – К., 2007. – 118 с. – (Біобібліографія вчених України).
 1. Лесь Курбас і театр ХХ століття : (до 120-річчя від дня народж. Л. Курбаса) : біобібліогр. інф. зб. / Харк. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Г.М. Єрофєєва та ін. – Х., 2007. – 72 с.
 1. Лицар української літератури : метод.-бібліогр. матеріали до 90-ліття від дня народж. укр. письменника Михайла Григоровича Івасюка / підгот. О. Довгань, Л. Гаврилюк. – Чернівці, 2007. – 27 с.
 1. Лицарі Дніпра : до 350-річчя від часу створення лоцманської служби на Дніпрі : бібліогр. покажч. / упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2006. – 12 с.
 1. Юрій Сергійович Ліпатов / НАН України; уклад. Н.В. Бабкіна; авт. вступ. ст. Т.Д. Ігнатова. – К., 2007. – 484 с. – (Біобібліографія вчених України).
 1. Література про Київщину : бібліогр. покажч. за 2001 р. / Київ. обл. б-ка для дітей; уклад. В.В. Володько, М.С. Фенько. – К., 2006. – 64 с. – (100 років Київ. обл. б-ці для дітей. 1909-2009).
 1. Література про Київщину : бібліогр. покажч. за 2003 р. / Київ. обл. б-ка для дітей; уклад. В.В. Володько, М.С. Фенько. – К., 2006. – 58 с.
 1. Література про Харківщину за 2005 р. : бібліогр. покажч. / Харк. обл. універс. наук. б-ка; упоряд. Л. Єпішева, Л. Сашкова, Л. Конопля; ред. Н. Грайворонська. – Х., 2005. – 326 с.
 1. Література про Херсонську область за 2006 рік : бібліогр. покажч. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара; уклад. : Г.П. Мокрицька, І.В. Перунова; відп. ред. Л.І. Зелена. – Херсон, 2007.

Вип. 4. – 100 с.


 1. Література про Херсонську область за 2007 рік : бібліогр. покажч. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара; уклад. : Г.П. Мокрицька, І.В. Перунова; відп. ред. Л.І. Зелена. – Херсон, 2007 –

Вип. 1. – 57 с.

Вип. 2. – 72 с.
 1. Література про Черкаську область за IV квартал 2006 року / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка; підгот. : Л.Т. Демченко та ін. – Черкаси, 2007. – 32 с.
 1. Лобашкова Т.А. Династия Романовых : биобиблиогр. указ. – М.: Рос. фонд культуры и др., 2007. – 556, [1] с.
 1. Лукінов Іван Іларіонович (1927-2004) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1954-2004 роки / УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка, Ін-т тваринництва центр. районів; уклад. : В.В. Юрчишин, Л.С. Боденчук, Т.Б. Лукінова; наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграрна наука, 2007. – 188 с.: портр. – (Академіки Укр. акад. аграр. наук).
 1. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2001-2005) / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; уклад. В.М. Мартинович; авт. вступ. ст. М.М. Романюк. – Львів, 2007. – 300 с.
 1. "Людина Всесвіту – Іван Костиря" (1932-2003) : біобібліогр. покажч. Вип. 2 (2001-2007рр.) / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської; уклад. Т.М. Дрьомова; ред. О.В. Рязанцева. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2007. – 24 с.
 1. Юрій Володимирович Макогон : біобібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж. / В.В. Пилипенко, Ю.С. Куштей, Т.І. Макарова. – Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2007. – 109 с.: іл.
 1. Матвієнко Павло Іванович : [учений в галузі педагогіки] біобібліогр. покажч. / Полтав. обл. ін-т педагогіки ім. М.В. Остроградського; [авт.-упоряд. Н.І. Білик]. – Полтава: АСМІ, 2006. – 47 с., [4] арк. портр.: табл.
 1. Мемуары о политических репрессиях в СССР, хранящиеся в архиве общества "Мемориал" : аннот. кат. / сост. С.А. Ларьков. – М.: о-во "Мемориал", Звенья, 2007 –

Вып. 1. – 2007. – 365, [2] с.


 1. Метабібліографія : покажч. бібліогр. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки / уклад. Л.А. Костильова, О.Л. Промська; наук. ред. В.П. Ярощук; ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 64 с. : іл.
 1. Мистецтво : поточ. бібліогр. список. 2006 / Нац. парлам. б-ка України; склад.: О.Д. Донець, Л.В. Сидоренко, Т.Б. Благодарєва. – К., 2007.

Вип. 12. – 59 с.


 1. Мистецтво : поточ. бібліогр. список. 2007 / Нац. парлам. б-ка України; склад.: О.Д. Донець, Л.В. Сидоренко, Т.Б. Благодарєва. – К., 2007.

Вип. 2. – 50 с.

Вип. 3. – 67 с.

Вип. 4. – 59 с.

Вип. 5. – 59 с.

Вип. 6. – 59 с.

Вип. 7. – 62 с.

Вип. 8. – 46 с.

Вип. 9. – 55 с.
 1. Митець рідкісного таланту : до 120-річчя від дня народж. [видат. скульптора] І.П. Кавалерідзе (1887-1978) : біобібліогр. нарис для читачів-учнів 7-9-х кл. / Нац. б-ка України для дітей; [уклад. Н.І. Турчин]. – К.: Нац. б-ка України для дітей, 2007. – 15, [1] с.
 1. Місцеві періодичні видання Донеччини : кат.-довідник / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н.К. Крупської; уклад. Т.М. Дрьомова; ред. О.В. Рязанцева. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2006 –

Вип. 1 : (1889-1917). – 2006. – 36 с.


 1. Молодь в українському суспільстві : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва; уклад. : Н.А. Мельник, О.О. Сьомка, Ю.В. Круть. – К., 2007.

Вип. 8. – 19 с.


 1. Нам пора для України жити : до 150-річчя від дня народж. І.Я. Франка : метод.-бібліогр. матеріали / Київ. обл. б-ка для дітей; підгот. М. Фенько. – К., 2007. – 26 с. – (100 років Київ. обл. б-ці для дітей. 1909-2009 рр.).
 1. Народы Крыма : история и современность : указ. лит. / Севастопол. центр. гор. б-ка им. Л.Н. Толстого; сост. Т.Ф. Павлова; ред. Л.И. Демченко. – Севастополь, 2007. – 38 с.
 1. Науковий доробок учених Науково-дослідного інституту українознавства : бібліографічний покажчик праць 2000-2006 рр. : до 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства / упоряд. О.Б. Ярошинський. – К., 2007. – 192 с.
 1. Наукові праці Центру охорони та досліджень пам’яток археології (1993-2007 рр.) : бібліогр. покажч. / уклад. К.М. Мироненко, М.І. Мироненко // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2007. – № 1-2. – С. 99-147.
 1. "Наша Культура" (1935-1937) : сист. покажч. змісту / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; упоряд. Н. Прокопенко; наук. ред. Л. Головата. – Львів, 2006. – 124 с.
 1. Невідомий генерал : (до 100-річчя з дня народж. Р. Шухевича) : біобібліогр. нарис / Сум. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Л.П. Бадеха. – Суми, 2007. – 30 с.
 1. Юрій Миколайович Оборотов : [д-р юрид. наук] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка; уклад. Л.А. Таран. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – 35 с.: портр.
 1. Іван Огієнко : "Я все зробив, що міг зробити..." : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; уклад. : Л. Оленич, В. Чупрова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 112 с. – (Родом з України; Вип. 2).
 1. Олександр Дмитрович Огуй : бібліографія до 50-річчя (1956/1982-2006) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; [упоряд. О.Я. Івасюк]. – Чернівці : Рута, 2006. – 80 с.: портр.
 1. Марко Пилипович Орзіх : [вчений-юрист] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка; [уклад. Л.А. Таран]. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – 118 с. : портр.
 1. Орнамент у декоративно-прикладному мистецтві : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; підгот. Т.К. Храмцова; ред. О.А. Таубеншлак. – Одеса, 2007. – 48 с.
 1. Освіта України : європейський вибір : бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка; уклад. Л.А. Костильова; ред. Л.Г. Сахнюк. – Рівне, 2007. – 64 с.
 1. Раїса Іванівна Павленко : біобібліогр. нарис : [до 50-річчя проф. діяльності провідного бібліотекознавця] / Нац. наук. мед. б-ка України; [уклад.: Т.А. Остапенко та ін.]. – К. : Коляда, 2007. – 71 с.: іл., портр.
 1. Падяк В. Ужгородський тижневик "Новый Свѣтъ" (1871-1872) : анотов. бібліогр. матеріалів та іст. нарис / Закарпат. універс. наук. б-ка, Дослід. центр карпатознавства при Вид-ві Падяка; бібліогр. ред. Л. Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – 172 с.
 1. Панасюк Бронеслав Якович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963-2007 роки / УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка, Київ. нац. економіч. ун-т; уклад. : В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна та ін.; наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: Аграрна наука, 2007. – 148 с. : портр.
 1. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : наукові здобутки і перспективи розвитку, 1986-2006 : біобібліогр. довідник / [уклад.: В.П. Коцур та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2006. – 415 с.: іл., табл., портр.
 1. Петлюра Симон Васильович (1879-1926) : [бібліогр. покажч.] / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Н.В. Блінова; ред. О.Н. Літуча. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с.
 1. Письменник Іван Чендей : біобібліогр. покажч. / Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. ін-т ім. А. Волошина, Межрегіон. акад. упр. персоналом; [уклад. : О.Г. Люта та ін.]. – Ужгород : Містец. лінія, 2006. – 174 с.: іл., табл.
 1. Письменник, політик, борець : до 100-річчя від дня народження Івана Багряного : бібліогр. покажч. / Публ. б-ка ім. Л. Українки; уклад.: Л.М. Римар; ред. А.М. Кравченко. – К., 2006. – 32 с.
 1. Письменники України : біобібліогр. довідник / [упоряд. : В.П. Павловська та ін.]. – К.: Укр. письменник, 2006. – 514 с.: портр.
 1. Письменницькій спілці Прикарпаття – 35 : реком. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка; уклад. : Г.В. Горбань та ін. – Івано-Франківськ, 2006. – 110 с.
 1. Підприємництво та комерційна діяльність в Україні : бібліогр. покажч. (1992-2005) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Приват. закл. освіти "Харк. екон.-прав. ун-т"; уклад. : Л.Ф. Бондаренко, Т.В. Гальченко. – Х.: Прометей-Прес, 2006. – 166 с.
 1. Повернення неупокореного речника : до 110-річчя від дня народж. І.П. Багряного : метод.-бібліогр. матеріали / Київ. обл. б-ка для дітей; уклад. М. Фенько; ред.-упоряд. Л. Соляник. – К., 2007. – 31 с. – (100 років Київ. обл. б-ці для дітей. 1909-2009 рр.).
 1. Подих подільського зябу : Микола Мачківський – поет, прозаїк, літературознавець : біобібліогр. покажч. / Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва; уклад.: В.Б. Тарчевська, Т.Є. Сороколіт. – Хмельницький, 2007. – 112 с.
 1. Поет екрана Ігор Андрійович Савченко : до 100-річчя від дня народж. укр. кінорежисера (1906-1950) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін.; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва; [уклад. Т. Марчук]. – Вінниця : ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2006. – 23 с.: іл., портр.
 1. Політичні репресії в Україні (1917-1980 рр.) : бібліогр. покажч. / НАН України, Голов. редкол. наук.-докум. серії книг "Реабілітовані історією"; упоряд. : С. Калитко, О. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко; авт. вступ. ст. С. Білокінь, Р. Подкур, О. Рубльов. – Житомир : Полісся, 2007. – 456 с.
 1. Ігор Костянтинович Походня / НАН України; уклад. : Л.В. Бєляєва, О.С. Котельчук, О.М. Лавриненко. – К.: Наук. думка, 2007. – 160 с. – (Біобібліогр. вчених України).
 1. Права дитини, 2003-2006 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України для дітей, Укр. фонд "Благополуччя дітей"; уклад. Н.О. Гажаман. – К.: Наук. світ, 2006. – 39 с.
 1. Причастя словом : до 60-річчя з дня народж. Б.Й. Столярчука [музиканта, педагога, краєзнавця] : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка; [уклад. : Н.М. Кожан, Н.О. Нікітіна]. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 55 с., [20] арк. іл. : іл., портр.
 1. Прозаїки, поети, публіцисти... : Дніпропетр. обл. орг-ція Національної Спілки письменників України : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ, 2006. – 152 с.
 1. Прокопчук В.С. Дунаєвеччина в іменах : біобібліогр. довідник. Вип. 2 / В.С. Прокопчук, Т.К. Прокопчук, С.В. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – 112 с.
 1. Професор Дегодюк Едуард Григорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1971-2006 рр. / УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства УААН"; уклад. : В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, С.З. Гуральчук. – К.: Аграрна наука, 2007. – 196 с. : портр.
 1. Професор Михайло Петрович Кочерган : біобібліогр. до 70-річчя [мовознавця і педагога] / Київ. нац. лінгв. ун-т; [упоряд. І.Б. Мінчак]. – К.: ВЦ "Академія", 2006. – 86, [9] с. : портр.
 1. Богдан Йосипович Пташник : біобібліогр. довідник / НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2007. – 46 с.
 1. Публікації співробітників факультету у 2006 р. [ХНУ ім. В. Каразіна] / уклад. С.М. Куделко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 360-385.
 1. Раритетна сільськогосподарська книга фонду ФБ ОД АУ : покажч. л-ри (1827-1919 рр.) / Одес. держ. аграр. ун-т, Фундаментал. б-ка; уклад. Н.І. Мішина. – Одеса, 2006 –

Ч. 3 : 210 назв на рос. мові. – 2006. – 11 с.


 1. Репертуар української книги 1798-1916 : матеріали до бібліогр. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т археології та джерелознав. ім. М. Грушевського, Львів. від-ня; [упоряд. Л.І. Ільницька; наук. ред. Я.Р. Дашкевич]. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006 ––

Т. 1 : 1798-1870. – 2006. – ХХІІІ, 386 с.


 1. Репресії в Україні (1917-1990 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України; авт.-упоряд. Є.К. Бабич, В.В. Патока. – К.: Смолоскип, 2007. – 519 с.
 1. Роєнко О. Бібліографія праць з народознавства / О. Роєнко, Т. Кравченко // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 94-101.
 1. Людмила Розсоха : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Ханко. – Миргород, 2007. – 116 с.
 1. Ротач Петро Петрович : [літературознавець, краєзнавець та культуролог] : біобібліогр. покажч. / НАН України, Центр культурол. студій Ін-ту історії України; [уклад. : Т.Ю. Соломенко та ін.]. – К.: Ін-т історії України, 2007. – 188 с.
 1. Савченко І. Українські нотні видання 1917-1923 років у фондах Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : наук. каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 382 с.
 1. Іван Сало : до 50-річчя журналіст. та 30-річчя літ. діяльності : біобібліогр. покажч. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – Львів: Каменяр, 2007. – 67 с. : іл., портр.
 1. "Світло землі Подільської..." : ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва в публікаціях (1907-2007) : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва; уклад. О.С. Михайлюк; ред. М.Г. Спиця. – Вінниця, 2007. – 88 с.
 1. Михайло Селівачов : [мистецтвознавець] : біобібліогр. покажч. / Київ. держ.ін-т декорат.-приклад. мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Музей укр. нар. декорат. мистецтва, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України; ред.-упоряд. К. Максимович. – К. : Ред. вісника "Ант", 2006. – 83 с.: іл., портр.
 1. Сергійчук В. Соборна пам’ять України : календар-альманах 2008 рік. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2007. – 288 с.
 1. Василь Симоненко : "Україно, ти моя молитва..." : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України; бібліогр.-упоряд. Г. Гамалій; авт. нарису Л. Тарнашинська; наук. ред. В. Кононенко. – К., 2007. – 119 с. – (Шістдесятництво : профілі на тлі покоління; Вип. 11).
 1. Зиновія Служинська : бібліогр. покажч. / Львів. нац. медичн. ун-т ім. Данила Галицького, Наукова б-ка; уклад. Є. Макарик, В. Дяків. – Львів, 2006. – 56 с.
 1. Сосса Р. Картографування території України від найдавніших часів до 1941 р. : бібліогр. покажч. – К.: Ін-т історії України НАН України : Кн. палата України, 2007. – 240 с.
 1. Старий Кодак : іст. нарис. Бібліографія / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; упоряд. : І. Голуб, В. Старостін. – Дніпропетровськ, 2007. – 82 с.
 1. Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях : (бібліогр. покажч.) / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва; уклад. : Г.М. Авраменко, О.М. Панчук; ред. М.Г. Спиця. – Вінниця, 2007. – 112 с.
 1. Столярчук Б. Бандуристи Рівненщини : бібліогр. довідник / Б. Столярчук, Г. Топоровська. – Рівне : Вид. Зень О.М., 2006. – 143 с.
 1. Столярчук-Попенко Б.Й. Мої родинні витоки : біографічний довідник родоводу Столярчуків із Гощанського району Рівненської області. – Рівне : Вид. О. Зень, 2006. – 352 с.: іл.
 1. Володимир Васильович Стрелко [видатний фізико-хімік] : біобібліографія / НАН України, Ін-т сорбції та проблем ендоекології. – К., 2007. – 223 с.: портр.
 1. Богдан Сушинський – академік, письменник, науковець, громадський діяч : біобібліогр. покажч. : 1962-2005 рр. / Одес. обл. центр укр. культури, Одес. обл. б-ка для дітей; упоряд. Л.В. Чернікова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 189 с.: портр.
 1. Наталія Олександрівна Талалуєва : до 60-річчя від дня народж. [канд. пед. наук.] : кат. виставки / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; [упоряд. Л.І. Ніколюк]. – К.: ДНПБ України, 2006. – 45 с.: портр.
 1. Театр на Івано-Франківщині : історія, сьогодення, постаті : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. обл. держ. універс. наук. б-ка ім. І. Франка; уклад. : Г. Пристай та ін. – Івано-Франківськ, 2006. – 38 с.
 1. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (1997-2006) / М-во культури і туризму України, Держ. іст. б-ка України; [підгот. : В.П. Кисельова та ін.]. – К., 2007. – 125 с.
 1. Орест Борисович Ткаченко : [відомий укр. мовознавець] : бібліогр. до 80-річчя / НАН України; [упоряд. Т.В. Зимовець]. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2005. – 71 с.: портр.
 1. Леся Українка : бібліогр. покажч. пр. викладачів, аспірантів та студ. ВДУ ім. Лесі Українки (2000-2005) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки; уклад. Л.Ф. Златогорська. – Луцьк : Вежа, 2006. – 38 с.
 1. Українознавство : наук. громад.-політ., культ.-мистец., релігійно-філософ., пед. журн.: бібліогр. покажч. (2001-2006 рр.) / упоряд. : П.П. Кононенко та ін. – К.: НДІУ, 2007. – 168 с.
 1. Українська ікона та артефакти ХІ-XVIII століть. "Від Миколая до Йордану" : виставка українських ікон та артефактів ХІ-XVIII століть із приватної збірки Ігоря та Оксани Гринівих у Музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків : каталог виставки. – К.: Родовід, 2007. – 157 с.: іл.
 1. Українська художня книга ХІХ – поч. ХХ ст. : (з фонду рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва) : бібліогр. покажч. / уклад. Л.Б. Сеник, С.І. Мумро. – Вінниця, 2007. – 48 с.: іл.
 1. Українське зарубіжжя : бібліогр. покажч. (1900-серп. 2006) / І-нт дослідж. діаспори; [упоряд. : І. Винниченко, Н. Лисогорова]. – 2-ге вид., допов. і уточн. – К.: Форсал 8, 2006. – 319 с.
 1. Український письменник Леонід Чернов (Малошийченко) (1899-1933) : бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. Г.В. Гологорська. – Х., 2006. – 41 с.
 1. Українські Карпати : Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліогр. покажч. за 2001 рік / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; уклад. : В.Г. Денисюк, Н.І. Кошик, Н.П. Прокопенко. – Львів, 2006. – 238 с.
 1. Сергей Борисович Филимонов : биобиблиогр. указ. – Симферополь : СГТ, 2007. – 78 с., [2] л. ил. : портр.
 1. Іван Франко : каталог кн. вид. / [уклад. : Б. Геляс та ін.; наук. ред. М. Гордій]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. 2006. – 250, [2] с., [9] арк. іл.
 1. Іван Франко і Прикарпаття : реком. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка; уклад. : В.Р. Дволітка, Г.В. Горбань. – Івано-Франківськ, 2006. – 54 с.
 1. Іван Франко – письменник, поет, перекладач, філософ : до 150-річчя від дня народж. : кат. вист. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. : Е.І. Романова та ін.]. – Х.: ХДНБ, 2006. – 52 с.
 1. Ханко О. Біографічний і книгографічний покажчик : Мислення. Естетика. Мистецтвознавство. Націологія. Керамологія. Етнографія / упоряд. В. Ханко. – К.: Видавець О. Ханко, [2006]. – 88 с.: іл.
 1. Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка : бібліогр. покажч. видань б-ки про її діяльність за 1996-2006 рр. : (до 120-річчя від дня заснування) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. : Т.О. Сосновська та ін. – Х., 2006. – 164 с.
 1. Хмельничани – члени Національної спілки художників України : біобібліогр. покажч. / Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського; уклад. Л.В. Шестакова. – Хмельницький, 2007. – 72 с.
 1. Юрій Михайлович Хорунжий : біобібліогр. покажч. : до 40-річчя літ. діяльності [укр. письменник] / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; [уклад. Р.С. Жданова]. – К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. – 94 с.: іл., портр.
 1. Храмы и монастыри Крыма : указ. лит. / Севастопол. центр. гор. б-ка им. Л.Н. Толстого; сост. : Т.Ф. Павлова, Л.И. Демченко. – Севастополь, 2007. – 50 с.
 1. Художники – земляки – ювіляри 2007 року : бібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. : І. Голуб, Т. Зайцева. – Дніпропетровськ, 2007. – 44 с.
 1. Юрій Царик : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Сум. обл. універс. наук. б-ка; уклад. О.К. Линник. – Суми, 2007. – 37 с.
 1. Олександр Іванович Черевко : (до 55-річчя з дня народж. та 30-річчя наук. діяльності) : бібліогр. покажч. наук. праць / уклад. : Л.Д. Льовшина, Р.І. Нестерович, О.К. Кухарьонок, Т.В. Коновалова. – Х.: ХДУХТ, 2007. – 100 с.
 1. Чорнобиль двадцять років потому : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва та ін.; уклад. : І. Мельник та ін. – К., 2007. – 44 с.
 1. Чорнобильська трагедія – рана і біль планети : [бібліогр. покажч.] / Київ. обл. б-ка для дітей; підгот. В. Володько, М. Фенько; наук. ред. М. Зніщенко. – К., 2007. – 34 с. – (100 років Київ. обл. б-ці для дітей. 1909-2009 рр.).
 1. В’ячеслав Чорновіл : дорога болю і боротьби : бібліогр. покажч. / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка; уклад. Н.В. Адешелідзе. – Черкаси, 2007. – 44 с. – (Черкащини славні імена).
 1. Сергей Константинович Шелковый : [член Нац. союза писателей Украины] : (к 60-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", Науч.-техн. б-ка; [сост. Л.П. Семененко]. – Х.: НТУ "ХПИ", 2007. – 191 с., [6 ] л. ил.: портр.
 1. Роман Шухевич : "Це був наказ мого серця!" : бібліогр. покажч. / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; уклад. : В. Чупрова, Л. Оленич. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 144 с. – (Родом з України; Вип. 1).
 1. Віктор Теофілович Яворський : [вчений, педагог, громад. діяч, д-р техн. наук] : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка; [уклад. І.О. Бєлоус]. – Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2007. – 114 с., [7] арк. іл.: іл., портр.

Див. також № : 152, 171, 203, 204, 219, 222, 241, 244, 251, 252, 269, 270, 286, 296, 297, 301, 303, 307, 319, 488, 858, 1353, 1489, 1495, 5443.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка