Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ІСТОРІЯ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИСторінка9/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56

3. ІСТОРІЯ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ

 1. Абдуллин Х.М. Военная служба крымских татар в Российской Империи // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 1. – С. 49-54.
 1. Бадях Ю. Г. Військові флоти у локальних війнах і збройних конфліктах, 1946-2003 рр. : монографія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського, Центр НДІ озброєння та військ. техніки Збройн. Сил України. – К.: Варта, 2006. – 490 с.: іл., табл. – Бібліогр. : 884 назви.
 1. Барановська Н. Військові – учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС // Воєнна історія. – 2006. – № 1-3. – С. 5-21.
 1. Баргатинов В.А. Крылья России : [все самолеты с 1910 по 2006 г.] : полн. ил. энцикл. – Изд. испр. и доп. – М.: Эксмо, 2007. – 1070, [1] с.: ил. – (Энциклопедия военной техники). – Библиогр.: с. 1054-1060.
 1. Безкоровайний В. Флот "у діамантах" / зап. І. Дмитрієнко, В. Чижевський // Україна. – 2007. – № 2-3. – С. 32-36.
 1. Беловолов В. Служба государева : (уманцы в боях и походах) // Рейтар. – 2007. – № 4. – С. 81-94.
 1. Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. – К.: Преса Украины, 2006 – 2007.

Кн. 2 : Киевский военный госпиталь в первой половине ХХ века. – 2006. – 773, [1] с.: ил., табл., портр.

Кн. 3 : Киевский военный госпиталь во второй половине ХХ века. Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Украины. – 2007. – 960 с.
 1. Буркут І.П. Зброя останньої надії проти зброї відчаю. – Чернівці : Прут, 2007. – 212 с.
 1. Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс : проблемы становления и развития (1930-1980-е гг.) / Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М.: ИРИ, 2006. – 702, [1] с.
 1. В ім’я закону : [спогади військових прокурорів Червонопрапорного Київського військового округу / упоряд. : В.Ф. Онуфрієв, С.М. Грицина]. – К.: Логос, 2006. – 252 с.: іл.
 1. Віднянський С. Україна і українці в історії 1-го Чехословацького окремого батальйону (армійського корпусу) // Воєнна історія. – 2005. – № 3-4. – С. 29-36.
 1. Вшанування пам’яті генерала М.І. Драгомирова / О.В. Євтушенко, С.І. Дегтярьов, В.Б. Звагельський // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII-XIX. – С. 7-12.
 1. Герасимов В.Л. Отечественная морская авиация начиналась с аэроплана "Антуанетт" // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 10. – С. 46-49.
 1. Голиш Г.М. Феномен наймолодших представників воєнного покоління : історіографія проблеми / Г.М. Голиш, Л.Г. Голиш // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 278-287.
 1. Горенко-Баранівська Л.І. Військова музика козацько-гетьманської держави другої половини XVII-XVIII ст. (на прикладі Гадяцького полку : 1648-1782 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VI. – С. 206-214.
 1. Горенко-Баранівська Л.І. Військова музика козацько-гетьманської держави другої половини XVII-XVIII ст. (на прикладі Миргородського полку : 1648-1782 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. IV. – С. 299-306.
 1. Горенко-Баранівська Л.І. Військова музика козацько-гетьманської держави другої половини XVII-XVIII ст. (на прикладі Прилуцького полку : 1648-1782 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 236-240.
 1. Горенко-Баранівська Л.І. Військова музика компанійських полків ІІ пол. XVII-XVIII ст. на терені Лівобережної України // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VII. – С. 210-214.
 1. Грибовский В.Ю. Морская политика СССР и развитие флота в предвоенные годы, 1925-1941 гг. – М.: Воен. кн., 2006. – 131 с., [22] л. ил., факс.
 1. Губський С.І. Культура і бойове мистецтво українського війська 1914-1920 рр. у працях сучасників // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VII. – С. 425-438.
 1. Долгов Д.В. Исторический формуляр 116-й стрелковой дивизии / редкол. рабочей группы "Книги Памяти 116-й стрелковой дивизии". – М.: Компас+, 2006 –

Ч. 2 : Одесский военный округ, 1940 г. – 2007. – 31 с.


 1. Дорохов М. Наркомат оборони Української РСР 1944 року : історичні уроки // Воєнна історія. – 2005. – № 3-4. – С. 69-74.
 1. Еврейская военная энциклопедия / сост. И.М. Левитас. – К.: Евр. совет Украины, 2007. – 704 с.
 1. Жарков В.В. Культурно-просветительная работа в Красной Армии в межвоенный период // Ярославский педагогический вестник. – 2006. – № 3. – С. 21-26.
 1. Жуков А.А. 90-летие Морского Регистра в Причерноморье. – Одесса : Изд-во КПОГТ, 2007. – 228 с.: ил.
 1. Задунайський В.В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці ХІХ – на початку ХХІ ст. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Норд-Прес : ДонНУ, 2006. – 322, [13] с.: табл., портр.
 1. Зорька О. Нащадок українських козаків, капітан Юрій Лисянський – перший вітчизняний навколосвітній мореплавець / О. Зорька, П. Голобуцький // Воєнна історія. – 2006. – № 1-3. – С. 84-98.
 1. Історія війн та військового мистецтва : навч. посіб. / [С.І. Берестнєв, О.М. Желтобородов, В.В. Заборовський та ін.]; М-во оборони України, Харк. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба. – Х.: ХУПС, 2007. – 259 с.
 1. Кабачинський М.І. Історія охорони кордонів України : монографія / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Нац. акад. ДПСУ, 2005. – 354 с.: іл., табл.
 1. Кабачинський М.І. Охорона кордонів України : історіографічний огляд // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 293-307. – Бібліогр. : 111 назв.
 1. Кабачинський М.І. Прикордонні війська України у протидії контрабандній діяльності (1991-2003 роки) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 16. – С. 164-174. – Бібліогр. : 52 назви.
 1. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. – Львів : ЛА "Піраміда", 2007. – 304 с.: іл.
 1. Карпенко М. Київський кадетський корпус : сторінки історії (1852-1920) / М. Карпенко, О. Скрябін // Військ.-іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 4-24. – Прим. : 102 назви.
 1. Карпинець І.І. Галичина : військова історія 1914-1921 років / упоряд. : Ф.І. Стеблій, Б.З. Якимович. – Львів : Вид. дім "Панорама", 2006. – 376 с.: іл.
 1. Касатонов И.В. Черноморская эскадра, 1940-1961 : участие в Великой Отечеств. войне, закат эры линейн. кораблей. – М.: А2-А4, 2007. – 772, [2] с., [16] л. ил.
 1. Киевское суворовское : факты, события (1943-1992) / авт.-сост. В.И. Яцына. – К.: Варта, 2007. – 352 с.: ил.
 1. Ковальчук М. Генерал Микола Капустянський : (1881-1969). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2006. – 128 с.: іл.
 1. Козлов Д.Ю. Российские планы войны на Черном море и "проблема проливов". 1907-1914 гг. // Вопр. истории. – 2007. – № 8. – С. 100-110.
 1. Колыбель Чирчикского спецназа : история и боевой путь 15-ой отдельной бригады специального назначения ГРУ : вірші, проза, спогади / [уклад. О.В. Кривопалов]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 632 с., 32 с. вкл.
 1. Конопка Н. Життєвий шлях малоросійського генерал-губернатора М.Г. Рєпніна (1778-1845) // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 316-337. – Бібліогр. : 89 назв.
 1. Кравчук М. Організаційно-правові основи формування армії України на початку ХХ ст. : загальнотеоретичний аспект // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 6. – С. 159-162.
 1. Кучкин В.А. Тысяцкие средневековой Руси // Древняя Русь. – 2007. – № 3. – С. 57-59.
 1. Ленченко В. Українська лінія // Військ.-іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 97-103. – Прим. : 5 назв.
 1. Липа К.А. Під захистом мурів : (з історії української фортифікації Х-ХVІІ ст.). – К.: Наш час, 2007. – 183 с.: іл., портр. – Бібліогр. : 64 назви.
 1. Литвин М.Р. Збройні сили України першої половини ХХ ст. Генерали і адмірали : монографія / М. Литвин, К. Науменко; Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів; Х.: Сага, 2007. – 239 с.: іл., портр.
 1. Мальченко О. Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – К., 2007. – 159 с.
 1. Мамчак М.А. Україна : шлях до моря : історія Укр. флоту. – Снятин : Прут Принт, 2007. – 400 с.: іл., портр.
 1. Мармашов А.В. Украина : страницы забытой истории : по материалам науч.-практ. экспедиций и исслед. воен. истории, проведенных чл. Киев. обществ. орг. "Товарищество ветеранов разведки ВМФ" в 2005-2006 гг. / А.В. Мармашов, А.Н. Чудновец. – К.: Сталь, 2007 –

Сб. 1. – 2007. – 135 с.: ил., табл.


 1. Монастырев Н.А. Мы дошли до черты, за которой гибель государства // Воен.-ист. журн. – 2007. – № 10. – С. 57-60.
 1. Монастырев Н.А. На подводном монстре по кличке "Краб" // Воен.-ист. журн. – 2007. – № 9. – С. 52-57.
 1. Моця К. Джерелознавчий аналіз воєнної справи в середньовічній Тавриці // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 21-27.
 1. Пиллар Л. Подводная война : хроника мор. сражений, 1939-1945. – М.: Центрполиграф, 2007. – 410, [8] л. ил.
 1. Пірко В.О. Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (історичний нарис з уривками джерел і планами споруд за другу половину XVII – XVIII ст.). – Донецьк, 2007. – 176 с.
 1. Погода Ю.В. Соткавший славу из побед : "Слово о "бешеннохрабром" – кавалере четырех степеней (классов) ордена Святого великомученника и Победоносца Георгия генерал-фельдмаршале И.Ф. Паскевиче, графе Эриванском, князе Варшавском / Ю. Погода, В. Шестаков. – Полтава : РІК, 2007. – 92 с.: ил., портр.
 1. Свєтлов А.Є. Предмет військової історії України // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII-XIX. – С. 89-94. – Прим. : 27 назв.
 1. Середницький Я. Генерал Павло Шандрук – воєначальник, військовий теоретик, публіцист // Самост. Україна. – 2006. – Річ. LVIII (58), ч. 2. – С. 32-36.
 1. Славутич Є. Службовий одяг і мундирне забезпечення Військової музики в Лівобережній Гетьманщині // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 272-320. – Бібліогр. : 104 назви.
 1. Славутич Є. Фузилерна рота – урядова військова варта в Гетьманщині : історія, організація, однострій (1765-1781) // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 109-126. – Бібліогр. : 45 назв.
 1. Соколов А.К. "Особое напряжение" : кадры Советского военпрома в конце 1920-х – начале 1930-х годов // Отеч. история. – 2007. – № 4. – С. 74-94.
 1. Степанов А.С. Развитие советской авиации накануне Великой Отечественной войны (1939 – первая половина 1941 гг.). – СПб.: Нестор, 2006. – 238 с.
 1. Стеценко С. Кулеметні тачанки Громадянської війни 1918-1921 рр. // Воєнна історія. – 2006. – № 1-3. – С. 118-124.
 1. Топальський В. Давньоруські попередники сучасних військових інженерів // Воєнна історія. – 2005. – № 3-4. – С. 113-118.
 1. Топальський В. Роль монастирів у обороні давньоруських міст // Воєнна історія. – 2006. – № 1-3. – С. 111-117. – Прим. 24 назви.
 1. Тютюнник Ю.Г. Об’єкти 820 і 825 – пам’ятки військової історії і техніки : [Історія укр. Чорномор. флоту] // Праці Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 134-144. – Бібліогр. : 11 назв.
 1. Филиппов Э.М. Кадетские корпуса в России XVIII – начала ХХ веков // Вестн. Рос. акад. естественных наук. – 2006. – Т. 10, № 4. – С. 35-38.
 1. Фоменко В.Г. Днепровская линия крепостей : к двухсотлетию начала стр-ва новой Днепров. линии крепостей, оградившей поселения юга России от грабит. набегов крым. татар и положившей начало заселения Приазовья. – Запорожье : РА "Тандем -У", 2008. – 46 с.
 1. Цмокалюк И.И. Семь мгновений Анатолия Квочура : [о всемирно известном летчике-испытателе]. – Винница : ГКФ, 2007. – 61 с., [5] л.ил.
 1. Широкорад А.Б. Черноморский флот в трех войнах и трех революциях. – М. : АСТ Москва: Хранитель; Тверь : АСТ, печ. 2007. – 570, [1] с., [16] с. ил. : ил.
 1. Шпак В. Ядерний полігон для українців // Дивосвіт. – 2007. – № 2. – С. 10-12.

Див. також № : 510, 584, 885, 1217, 1724, 3001, 3348, 3552, 3716, 4338, 4989.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка