Міністерство охорони навколишньогоСторінка24/30
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.42 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

Таблиця.10.1.
2000

2006

2007

2008

2009

Загальна посівна площа, тис. га

383,6

229,2

211,5

209,3

194,0

Мінеральні добрива:
Всього внесено в поживних речовинах, тис. ц

104,5

162,6

148,4

152,8

115,2

У тому числі: азотних, тис. ц

16

106,2

92,7

99,8

81,2

фосфорних, тис. ц

11,9

23,1

20,3

22,7

14,6

калійних, тис. ц

16,6

33,3

35,4

30,3

19,4

азотно-фосфорно-калійних, тис. ц
Удобрена площа під урожай, тис. га

143

149

136

139

120

% удобреної площі

38,1

68,7

68,2

70,7

66,3

Внесено на 1 га, кг

28

75

75

78

63

У тому числі: азотних, кг

20

49

47

51

45

фосфорних, кг

3

11

10

12

8

калійних, кг

5

15

18

15

11

азотно-фосфорно-калійних, кг
Органічні добрива:
Всього внесено в поживних речовинах, тис. т

1221

551

591

516

490

Удобрена площа, тис. га

22

15

16

14

13

% удобреної площі

5,7

6,8

8,2

7,2

7,1

Внесено на 1 га, т

3,2

2,6

3,0

2,6

2,7


10.3. Використання пестицидів у сільському господарстві

В 2009 році пестициди застосовувались на площі 444,6 тис.га .Кількість внесених пестицидів на 1 га в 2009 році складала 0,816 кг проти 0,791кг в 2008році. В порівнянні з 2008 роком кількість внесених пестицидів на 1 га зросла на 3,1%. Застосування засобів захисту рослин наведено в таблиці 10.2.


Застосування засобів захисту рослин

Таблиця.10.2.
2000

2006

2007

2008

2009

Витрати засобів захисту рослин, тис. т

0,211

0,286

0,328

0,330

0,363

Площа, на якій застосовувалися засоби захисту рослин, тис. га

99,2

359,05

379,88

417,03

444,62

Кількість внесених пестицидів на 1 га, кг

2,127

0,796

0,863

0,791

0,816


11 .Вплив енергетики на довкілля
11.1. Використання джерел енергії в енергетичній галузі держави

Підприємства, організації та населення області за рік використали 563,7 млн.м3 природного газу, 129,3 тис.т дизельного пального, 86 тис.т бензину, 68,6 тис.т вугілля. В порівнянні з 2008р. використання дизельного пального зменшилось на 7,4%, природного газу – на 8,3%, бензину – на 10,8%, вугілля – на 19,4%.Динаміка використання паливно-енергетичних ресурсів

Таблиця 11.1
2000

2006

2007

2008

2009

Споживання паливно-енергетичних ресурсів на енергетичні цілі, тис. т у.п.

1583,5

1932,8

1948,4

1914,5

1801,6

 Темп зміни, % до обсягу 2000 р.
+20,8

+21,8

+20

+11,7

Споживання електроенергії млн. кВт.г

1289,0

1390,9

1629,8

1664

1631

 Темп зміни, % до обсягу 2000 р.
+7,9

+26,4

+29,1

+26,5

Споживання палива, тис.т у.п.

1131,1

1444,6

1376

1330,5

1229,1

 Темп зміни, % до обсягу 2000 р.
+25,8

+20,0

+15,9

+5,9

Основним споживачем енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти є населення, яким спожито 60% природного газу (на 0,5% менше), 55% – дизельного пального (на 5,5% більше), 76% – бензину (на 3,9% менше). Підприємства комунального господарства використали 131,1 млн.м3 природного газу (23% загального обсягу), що майже на рівні 2008р.

В складі діючих підприємств 92,5% займають суб’єкти господарювання з місячним обсягом споживання до 50 тис.м3 природного газу, ними використано 5,7% загальнообласного обсягу, 4,8% підприємств з обсягом споживання від 50 тис. до 300 тис.м3 використали 6,6% загальнообласного обсягу. В той же час 26 підприємств (2,7% загальної кількості) з обсягами споживання понад 500 тис.м3 спожили 87,7% природного газу, використаного в області.Використання основних видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за видами економічної діяльності у 2009 році

Таблиця 11.2.
Витрачено т

умовного палива

Витрати палива в натуральному вимірі

вугілля кам’яне

газ природний

бензин моторний

газойлі (паливо дизельне)

Всього

603478

69894

270323

21733

61071

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

49889

179

10138

4424

16597

Промисловість

376365

38178

222286

3858

6396

Добувна

84403

28797

-

173

849

Переробна

91199

8848

52487

2280

4977

У тому числі металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

1620

4

-

120

184

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

-

-

-

-

-

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

49196

3732

34357

1142

1909

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

200763

533

169799

1405

570

Будівництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

24033

2250

2623

781

748

Діяльність транспорту та зв’язку

61940

3718

9300

4436

27899

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

5798

9

2623

781

748

Державне управління

42051

18496

10198

1677

323

Освіта

7640

2772

3351

299

161

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12430

4060

4688

906

207

Інші види діяльності

5611

214

2233

1106

584

Станом на 1 січня 2010р. у споживачів і постачальників в залишках нараховувалось 73,9 тис.т дизельного пального, 55,7 тис.т вугілля, 24,6 тис.т бензину та 0,8 тис.т топкового мазуту. Проти початку січня 2009р. зросли запаси вугілля на 64,2%, дизельного пального – на 22,4%, зменшились залишки бензину та топкового мазуту (на 6,5% та 22,4% відповідно). В сільськогосподарських підприємствах на початок січня поточного року в наявності було 621 т дизельного пального (на 7,8% менше, ніж на початок 2009р.) та 301 т бензину (на 40,3% більше). Динаміка споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти наведена в таблиці 11.3.
Динаміка споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

Таблиця 11.3
2000 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009р.

Всього по області

млн. т умовного палива /область, у %1,131

1,445

1,376

1,330

1,229

Вугілля кам’яне/ область, у %

0,106

0,099

0,098

0,1

0,071

Газ природний, млрд. м³ / область, у %

0,626

0,710

0,673

0,636

0,596

Бензин моторний / область, у %

0,072

0,095

0,101

0,097

0,087

Газойлі (паливо дизельне) / область, у %

0,083

0,15

0,16

0,14

0,13

Мазути топкові важкі / область, у %

0,003

0,001

0,006

0,008

0,002

У 2009 році питома енергоємність валового регіонального продукту становила 0,265 кг у.п./грн., у 2008 році – 0,22 кг у.п./грн., у 2007 році – 0,23 кг у.п./грн., у 2006 році – 0,27 кг у.п./грн. Збільшення питомої енергоємності в області у 2009 році порівняно з 2008 роком відбулося через зменшення обсягу валового регіонального продукту на 15 відсотків.


11.2. Ефективність енергоспоживання

У 2009 році розроблені та затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.08.09 № 236 зміни та доповнення до Комплексної програми енергозбереження області на 2007 - 2010 роки. Зазначену Програму доповнено розділом 5 «Створення системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області». Метою запропонованого комплексу заходів є заміщення газової складової в тепловому балансі бюджетної сфери області упродовж 2009 – 2015 років альтернативними і відновлювальними джерелами, що дозволить до кінця 2015 року зменшити витрати природного газу на опалювальні цілі в бюджетній сфері на 12 – 13 млн. м3 або на 50 відсотків.

Протягом 2009 року на виконання завдань Комплексної програми енергозбереження області на 2007-2015 роки впроваджено 1055 заходів, на реалізацію яких використано 110,4 млн. гривень.

На виконання заходів Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенер-гетики використано 9,4 млн. грн., обсяг енергоносіїв, вироблених з нетради-ційних джерел енергії, становив 44 тис. т.у.п. Зокрема, на Локачинському газовому родовищі видобуто 31,9 млн. м3 природного газу і вироблено 43,8 млн. кВт-год. електроенергії.

Здійсненими заходами в області у 2009 році досягнуто економію ПЕР в обсязі 87 тис. т.у.п. або 4,7 відсотка від річного споживання. Вартість зекономлених ПЕР становила 128,3 млн. гривень.

В області усіма суб’єктами господарювання у 2009 році використано природного газу на 39,6 млн. м3 або на 6,2 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2008 року. В бюджетній сфері у 2009 році використання природного газу зменшено порівняно з 2008 роком на 7,6 відсотка.

Населення області зменшило використання природного газу на 1 відсоток. Вперше в області зафіксовано зменшення використання газу цією категорією споживачів, незважаючи на суттєві темпи газифікації сільських населених пунктів.

У 2009 року енергозберігаючі заходи і проекти реалізовувалися у промисловості (використано 49,1 млн. грн., або 44,5 % загальної суми коштів за січень - грудень 2009 року), житлово-комунальному господарстві (14,7 млн. грн. або 13,3 %), сільськогосподарському комплексі (17,8 млн. грн. або 16,1 %), бюджетній сфері (28,8 млн. грн.. або 26,1 %).

Протягом 2009 року на впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання використано 18 млн. грн., зекономлено ПЕР 4 тис. т.у.п., їх загальна вартість становила 5,4 млн. гривень. Всього впроваджено 28 технологій та 20 одиниць енергоефективного обладнання.

Значні кошти спрямовувалися на здійснення заходів з економії електричної енергії. Всього було здійснено 197 заходів. На це використано 22,5 млн. грн., зекономлено 15,8 млн. кВт-год. електроенергії вартістю 3,7 млн. гривень.

ВАТ „Волиньобленерго” на реалізацію технічних заходів з економії електроенергії затрачено 19,2 млн. грн., втрати і неефективне використання електроенергії знижено на 6,1 млн. кВт-год.

ВАТ „Волиньгаз” на впровадження комплексу заходів з економії природного газу використано 3,8 млн. гривень. За рахунок їх реалізації у 2009 році зекономлено 2,9 млн. м3 газу.

В області у минулому році населенню встановлено 6974 лічильників природного газу, з яких 1288 приладів за рахунок коштів цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу.

Здійснювалась заміна котлів застарілих конструкцій. Всього у 2009 році встановлено 120 одиниць нового котельного обладнання. На їх впровадження використано 9,8 млн. гривень. Зекономлено ПЕР 4 тис. т.у.п. на суму 4,9 млн. гривень.

У 2009 році обсяг застосування попередньо ізольованих труб на 37 об`єктах нового будівництва або при капітальному ремонті тепломереж становив 12,5 кілометра. Загалом, на реалізацію цієї технології використано 3,4 млн.грн., зекономлено ПЕР 880 т.у.п., їх вартість становила 930 тис.гривень.

Впровадження енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла та систем освітлення у минулому році здійснювалося у 18 містах та селищах міського типу, і в 11 селах області. Замінено 1770 світильників із сучасними натрієвими лампами. Для потреб освітлення населених пунктів електроенергії спожито на 935 тис. кВт-год. менше, ніж це необхідно було б для традиційних джерел і систем освітлення (економія 355 тис. грн. при затратах 736 тис. грн.).У 2009 року на реалізацію енергоощадних заходів у сільськогоспо-дарському секторі економіки області використано 17,8 млн. гривень. На придбання нової сільськогосподарської техніки, машин та обладнання затрачено 10 млн. грн. Суб`єктами господарювання у цій галузі, загалом, отримано економію ПЕР 910 т.у.п. на суму 4,5 млн. гривень. Зокрема, зекономлено 510 тонн дизельного пального, 590 тис. кВт-г електроенергії.
Динаміка використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

Каталог: docs -> activity-dopovidi -> regionalni -> rehionalni-dopovidi-u-2009-rotsi
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
docs -> Гостра дихальна недостатність
regionalni -> 1. Екологічна політика України
regionalni -> Звіт про стан навколишнього природного середовища Луганської області у 200 6 році Луганськ 2007 екологічна політика україни
rehionalni-dopovidi-u-2009-rotsi -> Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка