Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет Погоджено


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЮ 2Сторінка4/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.2 Mb.
#12997
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЮ 2теми з/п

Тема практичного заняття

Кількість годин

Змістовий модуль 3.

16,22

Неметалеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації. Товарознавчий аналіз гумових виробів та предметів догляду за хворими.

2

23

Товарознавчий аналіз перев'язувальних матеріалів і готових перев'язувальних засобів.

4

24

Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту.

2

25

Окулярна оптика. Товарознавчий аналіз приладів та засобів

для дослідження, корекції та захисту органів зору.

2

27,28

Контейнери для фармацевтичного застосування. Закупорювальні засоби для готових лікарських засобів. Сучасні пакувальні матеріали у фармації.

4

Змістовий модуль 4.

30

Паковання, марковання та транспортування готових лікарських засобів

2

31

Приймання товарів на аптечний склад.

2

32

Організація зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення

2

Підсумковий модульний контроль

1

РАЗОМ:

21

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) МОДУЛЮ 2 ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ

теми


Тема

Кількість годин

Вид

контролю

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану

аудиторних занять:

Контроль

змістових

модулів.

Підсумковий модульний контроль.21

Товарознавчий аналіз обладнання для дезинфекції, передстерилізаційної обробки та стерилізації. Обладнання для стерилізації (стерилізатор паровий, стерилізатор повітряний, стерилізатор газовий, коробки стерилізаційні та ін.). Класифікація парових стерилізаторів: за конструкцією, способом обігрівання, керуванням. Стерилізатори парові стаціонарні, переносні, двосторонні та ін. Установки для радіаційної стерилізації медичних інструментів, шовного матеріалу та фармацевтичних препаратів з прискорювачем електронів та гама-променями. Плазмові стерилізатори. Обладнання для дезинфекції (кип’ятильники переносні, кип’ятильники стаціонарні, камери дезинфекційні, установки дезинфекційно-душеві, гідропульти, розпилювач типу «Дезинфаль», розпилювачі ручні та ін.).

5

Поточний контроль, тестові

завдання


26

Кисень, закис азоту, які застосовуються в медицині. Товарознавчий аналіз кисневої, дихальної та наркозної апаратури.

Кисень медичний. Вимоги, які пред'являються до якості кисню медичного. Паспорт на кисень медичний. Балони кисневі і кисневі подушки (асортимент, маркування, технічні вимоги, зберігання). Приймання кисневих балонів і повернення їх постачальнику. Редуктор. Відпускання кисню споживачу з аптеки. Дезинфекційна обробка кисневих подушок і мундштуків після їх використання. Правила техніки безпеки при роботі з киснем. Облік відпущеного кисню. Закис азоту. Приймання балонів з закисом азоту від постачальника. Відпуск складами закису азоту. Порядок використання закису азоту в балонах у лікувальних установах. Зберігання і транспортування балонів з закисом азоту. Киснево-дихальна та наркозна апаратура: інгалятори кисневі і апарати для інгаляційного наркозу. Товарознавчі операції при прийманні кисневодихальної та наркозної апаратури.

5
29

Товарознавчий аналіз технічних засобів для діагностики захворювань. Товарні види, асортимент приладів та апаратів для діагностики. Класифікація діагностичних приладів за призначенням. Методи дезинфекції та стерилізації частин діагностичної апаратури, які контактують з хворими. Товарознавчий аналіз діагностичних приладів при їх прийманні. Догляд за приладами та їх зберігання.

3

Поточний контроль, тестові

завдання


33

Товарознавчий аналіз лабораторного та аптечного скла, виробів з нього. Аптечне обладнання та засоби малої механізації.

Лабораторні скловироби. Тонкостінний посуд: склянки, лійки, холодильники скляні лабораторні, мірний посуд. Товстостінний посуд. Аптечні скловироби.

Засоби механізації, які застосовуються в аптеках. Устатковання для подрібнення. Дозуючі пристрої. Нагрівач для плавлення мазевих основ. Апарати інфундирні. Товарні види. Технічні вимоги. Правила приймання, зберігання, транспортування.

Меблі для лабораторій та аптек, їх технічні характеристики. Столи, шафи, теліжки. Товарні види. Вимоги до них.

4

Поточний контроль, тестові

завдання


34

Товарознавчий аналіз технічних засобів для лабораторій та аптек. Інструменти та прилади для лабораторних досліджень. Прилади для відважування та визначення густини. Апаратура для нагрівання та термостатування. Апаратура для дистиляції. Устатковання для центрифугування та фільтрування.

4

Поточний контроль, тестові

завдання


Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 2.

5

Підсумковий контроль


РАЗОМ:

26

Поточний контроль,

тестові


завдання.

Підсумковий контроль.4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

теми


з/п

Тема лекції

Кількість годин

1

Теоретичні основи товарознавства.

1

2

Класифікація та кодування товарів.

1

3

Основи товарознавчого аналізу медичних та

фармацевтичних товарів.

1

4

Паковання, марковання та транспортування медичних товарів.

Товарознавчий аналіз транспортної тари.1

5

Організація зберігання виробів медичного призначення.

1

6

Основи матеріалознавства медичних та фармацевтичних товарів.

Металеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації.1

7

Неметалеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації:

гума, скло, кераміка та вироби з них.

1

8

Полімерні матеріали та пластичні маси, які застосовуються у фармації.

1

9

Нові напрямки в покращенні споживчих властивостей фармацевтичних та медичних виробів.

1

10

Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту.

1

11

Контейнери для фармацевтичного застосування.

1

12

Закупорювальні засоби для готових лікарських засобів.

Сучасні пакувальні матеріали у фармації.

1

13

Пакування, маркування та транспортування лікарських засобів

1

14-15

Приймання товарів на аптечний склад.

2

16

Організація зберігання лікарських засобів

1

РАЗОМ:

16


5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

теми з/п


Тема практичного заняття

Кількість

годин

Змістовий модуль 1.

1

Нормативна документація на медичні та фармацевтичні

товари.

2

2

Класифікація товарів.

2

3

Кодування товарів.

2

4

Товарознавчий аналіз медичних та фармацевтичних товарів.

4

5

Пакування, маркування медичних товарів.

Товарознавчий аналіз транспортної тари.4

Змістовий модуль 2.

6

Товарознавчий аналіз загально хірургічних інструментів: ріжучих, затискних.

2

7

Товарознавчий аналіз загально хірургічних інструментів: відтискних, зондуючих та бужуючих.

2

8

Товарознавчий аналіз шовних матеріалів та проколюючих хірургічних голок.

2

9

Товарознавчий аналіз інструментів і апаратів для проколів, ін'єкцій, трансфузій та відсмоктування.

2

Змістовий модуль 3.

10

Товарознавчий аналіз гумових виробів та предметів догляду за хворими.

2

11

Товарознавчий аналіз перев'язувальних матеріалів і готових перев'язувальних засобів.

4

12

Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту.

2

13

Окулярна оптика. Товарознавчий аналіз приладів та засобів

для дослідження, корекції та захисту органів зору

2

14

Контейнери для фармацевтичного застосування. Закупорювальні засоби для готових лікарських засобів. Сучасні пакувальні матеріали у фармації.

4

Змістовий модуль 4.

15

Паковання, марковання та транспортування готових лікарських засобів

2

16

Приймання товарів на аптечний склад.

2

17

Організація зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення

2

Підсумковий модульний контроль

2

РАЗОМ:

44

6. ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Студенти повинні вміти:

 1. Перевірити правильність оформлення запропонованого документу у
  відповідності з договором на постачання продукції.

 1. Скласти необхідні документи при виявленні недостачі товару по кількості.

 2. Перевірити правильність марковання транспортної тари.

 3. Заповнити необхідну документацію на прийнятий товар у відділі зберігання.

 4. Розподілити прийнятий товар по відділах зберігання.

 5. Прийняти і відпустити товар з урахуванням його терміну придатності.

 1. Перевірити правильність зберігання лікарських засобів в приміщеннях для
  зберігання в аптеці.

 1. Прийняти кисень медичний в аптеку від постачальника.

 2. Відпустити кисень медичний споживачу з аптеки.

 1. Визначити поглинальну здатність вати медичної.

 2. Визначити капілярність та нейтральність вати медичної.

 3. Визначити поглинальну здатність, капілярність і нейтральність марлі.

 4. Розподілити за групами запропоновані хірургічні інструменти.

 5. Перевірити відповідність запропонованого хірургічного інструмента вимогам
  стандарту.

 6. Провести товарознавчий аналіз шприців ін'єкційних відповідно до документації
  на них.

 7. Провести товарознавчий аналіз голок ін'єкційних відповідно до документації на
  них.

 8. Провести товарознавчий аналіз запропонованої окулярної лінзи.

 9. Прочитати рецепт на окуляри.

 10. Розподілити запропоновану скляну тару у відповідності з її класифікацією за
  призначенням.

 1. Розподілити запропоновані закупорювальні засоби у відповідності з їх
  класифікацією за призначенням.

 2. Прийняти полімерну тару у відповідності з документацією на неї.

 3. Провести товарознавчий аналіз запропонованої скляної тари на відповідність
  технічним вимогам.

 4. Дати висновок про можливість повторного використання транспортної тари.

 5. Здійснити маркування транспортної тари.

 6. Оформити відповідний документ на отримання запропонованих контейнерів зі склодроту зі складу.

 7. Здійснити маркування лікарського засобу після перефасування на аптечному
  складі.

 8. Перевірити правильність маркування готового лікарського засобу.

 9. Дати висновок про правильність розміщення готових лікарських засобів на
  полицях складського приміщення.

 10. Визначити вид споживчого паковання готового лікарського засобу.

 11. Прийняти готовий перев'язувальний засіб у відповідності з документацією.

 12. Перевірити правильність зберігання гумових виробів.

 13. Провести товарознавчий аналіз на придатність подальшого використання
  запропонованого гумового виробу і запропонувати спосіб його відновлення.

 14. Дати назву запропонованим гумовим виробам.

 15. Дати висновок про правильність зберігання мінеральної води.

 16. Здійснити приймання мінеральної води в аптеку.

 17. Перевірити правильність зберігання п'явок медичних.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка