Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»Скачати 320.47 Kb.
Сторінка1/35
Дата конвертації31.08.2018
Розмір320.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»
Кафедра сімейної медицини ФПО
Зав. кафедрою, д.мед.н., професор Потабашній В.А.


ЩОДЕННИК
інтерна ___________________________________________

який(а) проходив(ла) двурічну спеціалізацію за фахом

"Загальна практина – сімейна медицина" у 2013-2014н.р.


Перший рік навчання –
очна частина:
з “___”_______201__по “__”________201__ н. р.

заочна частина:
з “__”__________201__по “__”______201___ н. р.

з “__”__________201__по “__”______201___ н. р.
База стажування заочної інтернатури
місто________________________лікарня_____________________
Керівник заочної

бази стажування
__________________________________________________________

________ рік

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА

ЗА ФАХОМ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»
(Типовий навчальний план і програма спеціалізації ( інтернатури) випусників вищих медичних закладів освіти III – IV рівнів акредитації зі спеціальності “загальна практика-сімейна медицина”. Київ- 2011 р.)
Лікар загальної практики-сімейної медицини виконує професійні завдання, реалізуючи при цьому наступні компетенції:

 • організація роботи на первинному рівні медичної допомоги в межах визначеної територіальної дільниці;

 • забезпечення безперервної допомоги, зосередженої на людині (пацієнтіі);

 • комплексний підхід при вирішенні медичних проблем пацієнта;

 • володіння професійними лікарськими навичками при вирішенні медичних потреб пацієнта;

 • орієнтація на громаду, соціальна спрямованість;

 • холістичний підхід при вирішенні медичних потреб пацієнта.


ПРОФЕСІЙНІ ЗАВДАННЯ

І. Організація надання медичної допомоги на первинному рівні:

 • забезпечення пацієнту задоволеності первинним і подальшими контактами з системою охорони здоров’я; менеджмент недиференційованих проблем зі здоров’ям пацієнта;

 • забезпечення доступної для прикріпленого пацієнта медичної допомоги незалежно від місця його проживання і фізичного стану; організація медико-психологічної допомоги пацієнтам з врахуванням стану здоров’я і вікових особливостей;

 • координація з професіоналами первинної ланки та іншими спеціалістами, забезпечення медичного маршруту пацієнта (функція «воротаря») на вищі рівні медичної допомоги, в заклади соціального спрямування, хоспіси, санаторії та ін.;

 • організація командної роботи закладу чи підрозділу закладу первинної медико-санітарної допомоги;

 • ефективне використання можливостей системи охорони здоров'я;

 • забезпечення конфіденційності інформації про кожного пацієнта; діяти в інтересах пацієнта;

 • можливість залучення необхідних додаткових ресурсів для забезпечення медичної допомоги належної якості;

 • проведення: оцінки, аналізу та моніторингу стану здоров’я прикріпленого населення;

 • проведення оцінки епідеміологічної ситуації за місцем проживання прикріпленого населення та сумісно з представниками санітарно-епідеміологічного нагляду організація необхідних протиепідемічних та профілактичних заходів; залучення керівників закладів та підприємств, профспілкових і інших громадських організацій, пацієнтів до активної участі в проведенні лікувально-оздоровчих заходів;

 • якісне ведення обліково-звітньої документації;

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності, направлення на ЛТЕК, моніторингу причин непрацездатності і інвалідності;

ІІ. Проведення заходів щодо профілактики захворювань та травматизму, формування здорового способу життя, виявлення та корекція факторів ризику найбільш поширених захворювань:

 • виявлення осіб з факторами ризику захворювань та їх корекція;

 • формування здорового способу життя (пацієнт/сім’я/громада); сумісно із центрами здоров’я участь у пропаганді медичних знань, раціонального харчування; проведення гігієнічного навчання і виховання, антиалкогольної і антинаркотичної роботи;

 • проведення медичного консультування батьків щодо вигодування, загартовування, виховання, підготовки дітей до знаходження в організованих колективах (дошкільних і шкільних установ), профорієнтації;

 • організація та проведення школи відповідального батьківства, школи здоров’я для пацієнтів з хронічними захворюваннями та ін.;

 • імунізація населення відповідно до календаря щеплень та за епідпоказами;

 • сумісно із центрами здоров’я індивідуальні і групові консультування з профілактики інфекцій ПСШ/ВІЛ, етики, психології, соціальних, медико-генетичних і медико - сексуальних аспектів сімейного життя, планування сім’ї, методів контрацепції, репродуктивних ризиків, ендемічних хвороб;

 • рання діагностика захворювань згідно чинних стандартів та протоколів, виконання профілактичних програм згідно наказів МОЗ України;

ІІІ. Надання лікувально-діагностичної допомоги:

 • проведення обстеження та лікування пацієнтів згідно наказів МОЗ та чинних в Україні стандартів; при необхідності скерування до спеціаліста;

 • проведення обстеження, лікування та надання невідкладної (екстреної) допомоги пацієнтам з гострими та хронічними неінфекційними та інфекційними захворюваннями, травмами, та ін., керуючись наказами МОЗ та чинними в Україні стандартами;

 • проведення немедикаментозної та медикаментозної вторинної профілактики захворювань, керуючись наказами МОЗ та чинними в Україні стандартами;

 • проведення моніторингу ефективності лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями внутрішніх органів, виховання у пацієнтів «прихильності» до лікування;

 • використання формуляру лікарських засобів для первинного рівня медичної допомоги, визначення та облік побічних дій лікарських засобів;

 • організація проведення необхідної передопераційної підготовки при планових оперативних втручаннях та післяопераційної реабілітації пацієнтів;

 • організація медико-соціальної допомоги та лікування хронічних наслідків хірургічних втручань (пацієнти після ампутацій, колостомії, онкологічних операцій та ін.);

 • участь в медико-соціальній реабілітації пацієнтів після перенесених інфаркту міокарда, церебральних інсультів, травм, інвалідизуючих захворювань;

 • проведення навчання пацієнтів з хронічними захворюваннями внутрішніх органів;

 • медико-соціальна та психологічна допомога/підтримка сімей в яких живуть люди з ВІЛ/СНІД, діти-інваліди, тяжкохворі, діти-сироти;

 • диспансеризація населення відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції первинної медико-соціальної допомоги;

 • надання паліативної допомоги на дому;

 • координація вирішення психосоціальних проблем, що виникають у пацієнтів та в їх сім’ях, виявлення підлітків схильних до вживання психоактивних речовин.

ІV. Забезпечення медико-соціальної опіки на особливих етапах життя пацієнта/сім’ї:

А. Ведення пацієнток з нормальною вагітністю:

 • діагностика та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності згідно з чинним клінічним протоколом; своєчасне взяття вагітних на облік (до 12 тижнів);

 • виявлення і лікування екстрагенітальної патології у вагітних;

 • консультування з питань підготовки вагітних та членів її родини до появи новонародженої дитини;

 • оцінка та акушерський і перинатальний ризики;

 • консультування з питань підготовки до пологів;

 • консультування вагітної щодо ознак початку пологів; планове скерування до пологового будинку;

 • взаємодія з другим рівнем медичної допомоги (своєчасне скерування вагітної до акушера-гінеколога, інструментального (УЗД) і параклінічних досліджень;

 • розробка і обговорення індивідуального плану дій вагітної (і дорослих членів родини, що мешкають з нею) при ознаках початку пологової діяльності;

 • виявлення та скерування вагітних груп ризику на вищий рівень медичної допомоги: виявлення відхилень від фізіологічного перебігу вагітності; скерування на 2-й рівень; зворотній зв’язок з 2-м рівнем (обмін інформацією); контроль за виконанням вагітною рекомендацій спеціалістів вищого рівня;

 • надання допомоги вагітним при невідкладних станах згідно клінічних протоколів і настанов; дистанційне консультування зі спеціалістами 2-го і 3-го рівнів і отримання від них вичерпної інформації щодо клінічної ситуації; організація транспортування на вищий рівень (при потребі), ретельне документування наданої допомоги; негайне скерування до спеціаліста при прогностично важких ускладненнях вагітності;

 • динамічне спостереження за породіллями: отримання від фахівців 2-го і 3-го рівнів вичерпної інформації щодо стану породіллі і новонародженого; виконання призначень фахівців 2-го і 3-го рівнів та контроль за дотриманням їх рекомендацій породіллями; організація патронажу згідно чинних клінічних протоколів та настанов; консультування з питань гігієни післяпологового періоду та з питань підтримки грудного вигодовування; консультування з питань післяпологової контрацепції;

 • профілактика, рання діагностика і надання допомоги при післяпологових ускладненнях легкого перебігу (психологічний статус, лактостаз, тріщини сосків, затримка інволюції матки) та скерування при необхідності породіль на вищий рівень; організація психосоціальної підтримки інших членів сім’ї;

 • виявлення протипоказів до вагітності і пологів, направлення на переривання вагітності;

 • проведення реабілітації жінкам у післяпологовому періоді та після переривання вагітності.

Б. Медична опіка над немовлятами та дітьми:

 • профілактична та інформаційно-просвітницька робота з батьками: проведення навчання батьків з питань грудного вигодовування, харчування немовляти, дитини до року і більш старшого віку; з профілактики раптової смерті, догляду за залишком пуповини та шкірою немовляти, безпеки дитини, характеру сну та випорожнення, необхідності імунопрофілактики керованих інфекцій, календаря щеплень, нормального фізичного та психічного розвитку дитини - оволодіння ними комплексом вправ для фізичного та психоемоційного розвитку дитини;

 • розробка індивідуальних рекомендацій та проведення консультування батьків з питань: порушення харчування і вигодовування; порушення поведінки дитини; взаємостосунків між батьками і дитиною та ін.;

 • проведення профілактичних обстежень, проведення профілактики рахіту і анемії, керуючись наказами МОЗ та чинними в Україні стандартами;

 • організація та проведення щеплень згідно чинного наказу МОЗ; огляд та оцінка стану дитини перед щепленням (визначення тимчасових протипоказів); спостереження після щеплень; скерування до педіатра для визначення постійних протипоказів; консультування батьків і надання допомоги дитині при поствакцинальних реакціях;

 • спостереження за новонародженими та дітьми до 1 року: своєчасне отримання (активний запит) інформації належної якості і обсягу від фахівців 2-го і 3-го рівнів; перший спільний огляд новонародженого лікарем і медсестрою на 5-й день життя дитини або не пізніше 2-го дня після виписки зі стаціонару; індивідуальне динамічне спостереження із врахуванням соціального і психологічного стану сім’ї; до 6-місяців щомісячно: оцінка фізичного та психоемоційного розвитку дитини, визначення його відповідності віковій нормі розвитку (згідно протоколу), а після 6 місяця - огляд 1 раз у квартал. Спостереження за здоровими дітьми до 3 років згідно протоколу;

 • діагностика і скерування до профільних спеціалістів немовлят та дітей зі станами, що не відповідають віковим фізіологічним нормам; діагностика, лікування, при необхідності скерування до профільних спеціалістів дітей з гострими та загостренням хронічних захворювань згідно наказів МОЗ України та чинних протоколів; організація і контроль виконання призначень спеціалістів вищого рівня; контроль за результатами дослідження на фенілкетонурію, гіпотиреоз та ін.;

 • раннє виявлення загрозливих симптомів і захворювань немовлят (ознаки запалення пупкової ранки, судоми, блювота, діарея, гіпо-гіпертермія, відмова від годування, порушення дихання, ознаки інфекції, отруєння, травми, укуси тварин і комах, анафілактичний шок), надання невідкладної допомоги з детальним документуванням, вчасне скерування до спеціаліста. Забезпечення маршруту пацієнта, при потребі транспортування на вищий рівень. Отримання зворотнього інформування від спеціалістів щодо подальшого ведення дитини і контроль виконання призначень спеціалістів вищого рівня;

 • виявлення, оцінка та при можливості корекція сімейних проблем, які можуть вплинути на клінічні та поведінкові прояви розвитку дитини: смерть когось із членів родини; розлучення; насильство над дитиною; алкоголізм; наркоманія, важка хвороба когось із членів родини, тощо;

 • виявлення та оцінка порушення уваги, труднощів при навчанні в школі, порушення поведінки та емоційної сфери дитини, консультування і при необхідності скерування до відповідних спеціалістів;

 • діагностика і консультування найбільш частих медичних проблем підлітків, включаючи характер харчування, порушення розвитку, гінекомастію, акне, травми, депресію/психосоціальні проблеми, ранні статеві контакти, контрацепція, наркоманія та вживання алкоголю, куріння, питання спортивної медицини;

В. Допомога пацієнтам похилого та старечого віку.

 • проведення диференційної діагностики між симптоматикою захворювань та фізіологічними змінами при старінні;

 • координація роботи мультидисциплінарної команди (родина, друзі, медичні працівники, соціальні служби, психог);

 • діагностика, лікування, при необхідності скерування до спеціаліста пацієнтів з гострими та хронічними захворюваннями згідно наказів МОЗ та чинних в Україні стандартів;

 • оцінка та корекція ризиків при наданні геріатричної допомоги: поліпрагмазія, ятрогенія, обмеження фізичної активності, соціальна залежність, відсутність підтримки родини, та ін.

V. Надання невідкладної (екстреної) допомоги:

Лікар «загальної практики-сімейної медицини» повинен надати невідкладну (екстрену) допомогу в межах ресурсів первинної медико-санітарної допомоги згідно діючих стандартів та нормативних документів МОЗ України, організувати подальший маршрут пацієнта в т.ч. транспортування при: • раптовій коронарній смерті;

 • зупинці кровообігу;

 • зупинці дихання;

 • гострому коронарному синдромі;

 • гострій серцевій недостатності;

 • пароксизмальних порушеннях ритму та провідності серця;

 • неускладненому і ускладненому гіпертонічних кризах;

 • кардіогенному шоці;

 • синкопальному стані;

 • тромбоемболії легеневої артерії;

 • задишково-ціанотичному кризі;

 • гострій дихальній недостатності (в т.ч. гострий стеноз, ларинготрахеїт тощо);

 • гострій асфіксії (в т.ч. сторонні тіла гортані, трахеї і повішання);

 • бронхоспазмі;

 • загастренні бронхіальної астми;

 • пневмотораксі;

 • втраті свідомості;

 • нирковій кольці;

 • коматозних станах при цукровому діабеті (кетоацидотична, гіперосмолярна, лактацидемічна, гіпоглікемічна);

 • мікседематозній комі;

 • гострій наднирковій недостатності;

 • тиреотоксичному кризі;

 • приступі феохромоцитоми;

 • гіпопаратіреоїдній тетанії;

 • анафілактичних станах (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок);

 • різних формах шоку (інфекційно-токсичномуі, дегідратаційному, геморанічному, травматичному, гіповолемічному тощо);

 • гострій нирковій недостатності;

 • гострій затримці сечі;

 • гострій гематурії;

 • гострій печінковій недостатності;

 • жовчній кольці;

 • гострому абдомінальному болю при напруженні передньої черевної стінки;

 • гострому болю у промежині і тазовій ділянці;

 • гострому болі (головний, біль у шиї, спині, кістках, суглобах, м’яких тканинах);

 • невідкладних станах у новонароджених (протисудомна терапія, проведення оральної регідратації при блювоті, діареї, серцево-легенева реанімація, підтримка дихання мішком Амбу з набором масок);

 • гострому нападі глаукоми;

 • опіках ока;

 • травмах ока;

 • сторонньому тілі переднього відрізку ока;

 • крововиливі у сітківку;

 • гострій діареї з токсикозом і ексікозом;

 • кровотечах: з носа; легеневій, шлунка, кишечника, гемороїдальних вен, варикозних вен кінцівок; кровотечі при використанні ліків, що впливають на гомеостаз; зовнішніх кровотечах;

 • еклампсії та важких формах гестозу;

 • передчасних пологах;

 • епілептичному статусі;

 • судомному синдромі;

 • психомоторному збудженні;

 • гіпертермічному синдромі;

 • ішемічному і геморагічному інсульті;

 • мозковій комі;

 • набряку мозку;

 • гострому психозі;

 • абстинентному синдромі; алкогольному делірії;

 • ЧМТ різного ступеня;

 • отруєннях концентрованими кислотами, лугами, перманганатом калію, ліками;

 • термічних та хімічних опіках;

 • тепловому ударі;

 • переохолодженнях та обмороженнях;

 • укусах комах та тварин;

 • укусах змій;

 • ранах, забоях, вивихах;

 • нейротоксикозі;

 • менінгококцемії;

 • ураженні блискавкою;

 • ураженні електричним струмом;

 • травмах; політравмі;

 • утопленні;

 • удушенні;

 • суїцидних станах

 • жертвам сексуального насильства;

 • гострих радіаційних ураженнях; масових гострих радіаційних ураженнях;

 • промислових отруєннях;

 • особливо небезпечних інфекціях;

 • гострих побутових отруєннях;

 • гострих медикаментозних отруєннях;

 • гострих професійних отруєннях;

 • гострих бойових отруєннях, масових бойових отруєннях;

 • аваріях і катастрофах;


ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

І. Лікар загальної практики – сімейної медицини повинен знати:

 • загальні цілі і задачі системи охорони здоров’я, основи законодавства України про охорону здоров’я та нормативні документи, які регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров’я; правові аспекти діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини;

 • завдання первинної медико-санітарної допомоги, роль сімейного лікаря у вирішенні цих задач;

 • права та обов’язки лікаря загальної практики - сімейної медицини та права пацієнта;

 • структуру організації надання медичної допомоги населенню громади/регіону/країни; ресурси і можливості первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги громади/регіону/країни; організацію роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів, швидкої та невідкладної допомоги; можливості лікарів загальної практики - сімейної медицини при організації медичної та соціальної допомоги; порядок скерування пацієнта будь-якого віку, статі, соціального статусу та характеру захворювання для надання лікувально-діагностичної допомоги на вторинному та третинному рівнях; порядок залучення соціальних служб, санаторно-курортної служби та ін.;

 • правила ведення медичної та обліково-звітної документації;

 • основні показники здоров’я населення країни/регіону/громади/дільниці; медико-соціальну структуру населення власної дільниці/громади; групи населення з прогностично найбільш несприятливим станом здоров’я та методи їх вивчення;

 • знати фізіологію і патологію людини, біологічні і соціальні причини захворювання;

 • знати психологію здорової ї хворої людини та знати, як спілкуватися з пацієнтами, членами їх родини і колегами;

 • методику обстеження пацієнта (опитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація тощо);

 • основи лабораторної, інструментальної, функціональної, ендоскопічної, радіологічної діагностики захворювань;

 • сучасну класифікацію хвороб;

 • покази та протипокази до санаторно-курортного лікування;

 • індикатори якості медичної допомоги;

 • стандарти медичної допомоги, затверджені МОЗ України та клінічні протоколи;

 • методи первинної, вторинної і третинної профілактики найбільш поширених захворювань (корекція факторів ризику, раннє виявлення захворювань, імунізація, медикаментозна та немедикаментозна профілактика);

 • організацію диспансерного нагляду за хворими будь-якого віку та статі, патронажу за вагітними та новонародженими;

 • основи організації паліативної допомоги;

 • правила санітарно-епідеміологічного режиму в лікувально-профілактичних закладах та відповідні документи, які їх регламентують;

 • необхідні протиепідемічні заходи при виникненні інфекційних захворювань;

 • імунопрофілактику інфекційних хвороб;

 • принципи організації надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях;

 • питання експертизи тимчасової і постійної втрати працездатності;

 • методики та джерела отримання сучасної науково - обгрунтованої інформації; методики прийняття клінічних рішень, які базуються на даних доказової медицини; методики критичної оцінки публікацій;

 • основи валеології, форми і методи санітарно-освітньої роботи, формування здорового способу життя;

 • методики консультування пацієнтів та при необхідності членів їх сімей;

 • клінічну симптоматику захворювань, що найбільш часто зустрічаються у дітей, підлітків і дорослих будь-якої статі, їх діагностику, диференційну діагностику, профілактику і лікування;

 • сучасні методи діагностики захворювань, їх чутливість та специфічність, обмеження, економічну вартість;

 • методи та алгоритми надання екстреної та невідкладної допомоги;

 • правила виписування, зберігання та використання наркотичних, сильнодіючих та психотропних препаратів та прекурсорів;

 • показники нормального перебігу та симптоми ускладненого перебігу вагітності, порядок організації медичної допомоги жінкам з ускладненою вагітністю;

 • основи медикаментозної терапії, фармакодинаміку та фармакокінетику основних груп лікарських засобів що найбільш часто призначаються; взаємодію лікарських засобів, покази та протипокази до їх призначення, побічні дії та ускладнення при їх застосуванні та методи їх корекції; порядок обліку побічних дій та ускладнень препаратів; питання фармакоекономіки; їх побічні дії; формуляр лікарських засобів для первинного рівня медичної допомоги;

 • порядок подання екстреного повідомлення про інфекційні захворювання та отруєння. Тактику дій при підозрі на особливо небезпечні та карантинні інфекційні захворювання;

 • активну та пасивну імунопрофілактику;

 • календар щеплень, прийнятий в Україні, можливості індивідуалізації щеплень

 • основи реабілітології на рівні первинної медико-санітарної допомоги;

 • основи дієтотерапії та лікувальної фізкультури;

 • досвід організації ПМСД на засадах сімейної медицини в країнах світу;

 • правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • правила охорони праці та протипожежної безпеки;

 • правила користування апаратурою та обладнанням, комп’ютерною технікою;

 • профілактику внутрішньолікарняних інфекцій та професійних захворювань;

 • правила деонтології та медичної етики.


ІІ. Лікар загальної практики-сімейний лікар повинен володіти практичними і технічними навичками:

 • комунікативні навички (у т.ч. проведення консультацій, бесід, лекцій, тренінгів);

 • ормлення обліково-звітної медичної документації;

 • складання річного звіту про роботу дільниці та його аналіз;

 • здійснення експертизи тимчасової та постійної непрацездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК і МСЕК;

 • розрахунок демографічних показників та оцінка демографічної ситуації;

 • підбір статистичного матеріалу для розрахунку показників захворюваності населення (за звертаннями, даними медичних оглядів, госпіталізації (в стаціонарах, денних стаціонарах поліклініки та домашніх стаціонарах тощо);

 • організація і проведення невідкладних заходів в осередках інфекції, при техногенних і природних катастрофах;

 • навчання пацієнтів;

 • загальноклінічне обстеження новонароджених, дітей, дорослих;

 • амбулаторне ведення хворих із захворюваннями внутрішніх органів, кістково-м’язевої системи, нервової системи, нирок і сечовидільної системи, шкіри та волосся; органів кровотворення, психічної сфери, ендокринних органів, репродуктивної системи; генетично обумовленої та вродженої, онкопатології; з інфекційними захворюваннями; володіння перкуторним, пальпаторним і аускультативним методами діагностики дорослих і дітей;

 • проведення диспансеризації різних груп хворих;

 • організація консультативної допомоги вузьких спеціалістів;

 • організація стаціонару на дому, догляд за помираючими та невиліковно хворими;

 • проведення експрес-аналізів крові та сечі;

 • запис і розшифровка ЕКГ у дітей та дорослих;

 • тест з 6-ти хвилинною ходьбою;

 • вимірювання артеріального тиску на верхніх і нижніх кінцівках використовуючи набір манжет для дітей і дорослих;

 • визначення рівнів глюкози в крові та сечі;

 • визначення ацетону в сечі;

 • визначення груп крові та резус приналежності;

 • проведення пікфлуометрії;

 • проведення інфузійної терапії;

 • клінічна інтерпретація результатів досліджень у дітей та дорослих:

 • загального аналізу крові;

 • біохімічних показників крові;

 • системи зсідання крові;

 • тестів для виявлення цукрового діабету

 • загального аналізу сечі, аналізів сечі за Нечипоренком, Зимницьким;

 • мокротиння;

 • калу, копрограми;

 • шлункової секреції;

 • дуоденального вмісту;

 • біологічних рідин перикарду, плеври, черевної порожнини;

 • цитологічного;

 • виділень жіночих та чоловічих статевих органів;

 • гормонів;

 • серологічного;

 • імунологічного;

 • алергологічних проб;

 • рентгенологічного;

 • ендоскопії;

 • ультразвукового;

 • функції зовнішнього дихання;

 • газів крові і кислотно-лужної рівноваги;

 • отримання інформованої згоди (в т.ч. батьків неповнолітніх дітей) на проведення щеплення, або документованої відмови від імунізації;

 • оцінка функціонального стану новонародженого і немовляти (до 1 року);

 • догляд за пупковим залишком, станом шкіри новонародженого;

 • оцінка ефективності смоктання новонародженого;

 • техніка прикладання до грудей новонародженого;

 • оцінка фізичного розвитку немовляти (вимірювання основних антропометричних показників і визначення норм фізичного розвитку);

 • оцінка психо-емоційного розвитку немовляти;

 • огляд, визначення рефлексів немовляти;

 • оцінка результатів параклінічних досліджень немовляти (лабораторні показники);

 • володіння прийомами масажу і методами загартування немовляти;

 • оцінка вікових показників маси тіла, росту, психічного та фізичного розвитку дітей різних вікових груп;

 • оцінка загальної та місцевої реакції на щеплення;

 • оцінка стану вагітної, показників життєво важливих функцій, визначення ступеню невідкладності випадку та визначення ступеня ризику у вагітних, оцінка параклінічних методів досліджень вагітних;

 • огляд у дзеркалах

 • здійснення бімануального гінекологічного обстеження; забір матеріалу для цитологічного та бактеріологічного дослідження;

 • пальцьовеве дослідження матки через пряму кишку;

 • огляд і пальпаторне обстеження молочної залози;

 • проведення і оцінка експрес-методу на вагітність;

 • вимірювання висоти стояння дна матки, обводу живота;

 • визначення терміну вагітності і терміну пологів за датами останньої менструації та першого руху плода;

 • визначення положення плода;

 • оцінка стану плода (аускультація серцебиття, ведення гравідограми);

 • визначення ступеню зрілості шийки матки;

 • проведення діаскопії;

 • проведення консультування з питань планування сім’ї;

 • призначення різних методів контрацепції;

 • проведення консультування з профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом;

 • пункція периферійних вен, внутрішньовенні інфузії;

 • первинна хірургічна обробка ран;

 • шов шкіри і підшкірної тканини;

 • обробка опікової поверхні;

 • обробка інфікованих ран;

 • вскриття поверхневих наривів шкіри і підшкірних тканин;

 • зупинка зовнішньої кровотечі (накладання джгута, тугої пов’язки, притиснення артерій);

 • місцева анестезія (інфільтраційна, провідникова та новокаїнові блокади);

 • введення зонда Блекмора – Сингстекена;

 • пальцеве обстеження прямої кишки;

 • огляд прямої кишки ректальним дзеркалом;

 • пальцеве дослідження простати;

 • діагностика вроджених вивихів та аномалій розвитку у дітей в ранні терміни;

 • транспортна іммобілізація;

 • накладання шин;

 • накладання шийного комірця;

 • накладання джгутів;

 • вправлення вивихів;

 • блокади при радикулярному синдромі, невралгії;

 • катетеризація сечового міхура еластичним катетером у дітей та дорослих;

 • надлобкова пункція сечового міхура у дітей та дорослих;

 • визначення рефлексів, чутливості, координації;

 • визначення менінгіальних знаків;

 • пальпація периферійних лімфовузлів;

 • огляд і пальпація щитоподібної залози;

 • проведення вакцинації та ревакцинації проти туберкульозу;

 • проведення та оцінка туберкулінових проб;

 • проведення антисептичної обробки порожнини рота;

 • блокада при зубному болі;

 • визначення гостроти зору, поля зору за допомогою оптичних таблиць, набора лінз;

 • визначення кольоросприйняття;

 • вимірювання та оцінка внутрішньоочного тиску пальпаторним методом та методом тонометрії;

 • дослідження очного дна методом прямої офтальмоскопії;

 • огляд повік та кон’юнктиви;

 • промивання кон’юнктивальної порожнини та рогівки;

 • закрапування крапель та закладання мазі в кон’юнктивальний мішок;

 • видалення поверхневих сторонніх тіл з кон'юнктиви;

 • огляд зовнішнього вуха та барабанної перетинки з рефлектором і отоскопом;

 • оцінка гостроти слуху мовою і пошепки;

 • видалення неускладненого стороннього тіла з вуха, горла, носа;

 • передня риноскопія;

 • фарингоскопія;

 • визначення дихальної та нюхової функції носа;

 • передня тампонада носа;

 • пальцеве обстеження носоглотки;

 • промивання лакун піднебінних мигдаликів;

 • взяття мазка з носу та горла на бактеріологічне та вірусологічне дослідження;

 • проведення заходів при виявленні хворого з особливо небезпечною інфекцією, вдягання протичумного костюму;

 • профілактика правця;

 • профілактика сказу;

 • видалення кліща, що всмоктався;

 • проведення освідчення на предмет алкогольного сп’яніння;


Комплект медичного обладнання для сімейних амбулаторій,

яким повинен оволодіти лікар-інтерн

з/п


Назва обладнання


Рівень засвоєнняОзнайомлений

Засвоїв

Оволодів

1


Ліжко медичне функціональне (чотирьохсекційне) КФ-4М (ПП "Заповіт" (Україна)2


Аналізатор біохімічний В5- ЗОООР BS- 3000P (SINNOWA MEDICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., Ltd. (Китай)


3


Відсмоктувач хірургічний ВХ-10 (Київське ВТО Медапаратура" (Україна)4


Електрокардіограф одноканальний5


Кольпоскоп МК-300 (НІЦ "Сканер" (Україна)6


Мікроскоп серії XSM: XSM-20 (Ningbo Sunny Instruments Co., Ltd (Китай)7


Набір виробів та інструментів для акушерської допомоги на дому НИИ-АП-"Кмт" (ТОВ "Медтехніка" (Росія)8


Набір сімейного лікаря9

Стерилізатор повітряний ГП-40 (ТОВ "МІЗ-МА" (Україна)


10


Столик інструментальний СІ-5 (ПП „Заповіт „ (Україна)11


Очний тонометр (Rudolf Riester GmbH & Co. KG (Німеччина)


12


Світильник хірургічний з регулюємим розміром робочого поля: одноблочний трьохрефлекторний пересувний СПР-5 "Е-ЄМА" (ЗАТ "Завод 9МА"(Росія)


13


Кушетка з регульованим підголівником КРП (ПП „Заповіт" (Україна)14


Ваги підлогові «MOMERT» мод.7448 («Momert Co.LTD») (Угорщина)15


Випромінювач - рециркулятор бактерицидний закритого типу з безозоновою бактерицидною лампою для обеззаражування повітря приміщень ЛПЗ в відсутності людей та попередження наростання мікробної обнасіненності в присутності "ОБР 15/30-"МедТеКо (ТОВ "МедТеКо" (Росія)16


Інгалятор ультразвуковий ВУЛКАН-1 (ВАТ "Утес" (Росія)


17


Ваги дитячі «Momert» для новонароджених дітей та старших дітей модель: 6415 електронні («Momert Co.LTD») (Угорщина)
18


Термоконтейнер пінополіуретановий багаторазового використання для тимчасового зберігання і транспортування вакцин, сироваток та лікарських засобів ТМ-8 "Термо-Конт МК" (ТОВ "Термо-Конт МК" (Росія)19


Шини медичні фіксуючі (ТОВ "Київське фармацевтичне товариство" (Україна)20


Апарат для УВЧ-терапії УВЧ-80 "УНДАТЕРМ" ("Бориславський завод РЕМА" (Україна)21


Система контролю рівня глюкози у крові One Touch Ultra (KOMiuieKT) (LIFESCAN, INC., a Johnson&Johnson company, USA)

Набір сімейного лікаря у складі, яким повинен оволодіти лікар-інтерн

з/пНазва обладнанняРівень засвоєння

Ознайомлений

Засвоїв

ОволодівBASIC-SET COMBILIGHT®C 10 (Kircher&Wilhe GmbH+Co.KG , Німеччина)


1

Набір офтальмоскоп та отоскоп -1,


2

WL - ларингоскоп рукоять -1,


3

WL- McIntosh ларингоскоп клинок no.2, KaWe -1,


4

WL- McIhtosh - ларингоскоп ларингоскоп KaWe -1,


5

WI - McIhtosh ларингоскоп ларингоскоп no.4, KaWe -1,6

MASTERMED®A1 тонометр -1.


7

Стетостоп Rapport-1,


8

KaWe - Рефлекторний молоточек -1,


9

шприц металевий,с 2канюлями, 50 мл-1,


10

пінцет пружинний- 1,


11

ножиці по Лістеру 14 cm,, сталь - 1,


12

зажим пуговчатий 15 cm,сталь - 1,


13

зажим прямий 16 cm,, сталь -1,


14

рукоять для ларингіальних дзеркал -1,


15

дзеркало ларингіальне size 1, Ш 12 mm -1,


16

дзеркало ларингіальне size 5, Ш 20 mm -1,


17

дзеркало ларингіальне size 8, Ш 26 mm -1,


18

колесико неврологічне -1,


19

дзеркало гінекологічне Куско стандартне no.2, сталь -1,


20

DIAUGHT® C діагносгачний фонарик -1,


21

KaWe - джгут для ін′єкцій -1,


22

ємкість для дезинфектора - 1,


23

рулетка вимірювальна, довжина 1.5 m -1.


24

годинник пісочний 1/4 min -1,


25

набір воздуховодів 00-04 розмір-1,


26

шпателя одноразові 100 шт. – 100,


27

груша Петера для промивання ушей- 1Набір виробів та інструментів для акушерської-допомоги на дому

НВІ-АД-"Кмт" , яким повинен оволодіти лікар-інтерн

з/п


Назва обладнанняРівень засвоєння

Ознайомлений

Засвоїв

Оволодів

1

Апарат штучної вентиляції легенів з ручним приводом для дорослих в зборі з клапаном пацієнта та впускним клапаном об′ ємом не менше 1200 мл з 2-ма масками у комплекті – 1;


2

затискач кровозупинний 1х2 зубий зубчатий прямий №1-3,


3

дзеркало піхвове по Сімсу №3 - 1,


4

ложка гінекологічна двостороння - 1,


5

голка ін′єкційна 10,6*25 С - 3О,


6

голка ін′ єкційна І 0,8*60 С - 3О,


7

голка хірургічна ЗВ1-1,1х50 - 3О ,


8

голка хірургічна ЗВ1-1,2х55 - 3О,


9

голка хірургічна ЗВ1-1,Зх70 - 3О,


10

голка хірургічна 4В 1-0,6х20 - 3О,


11

голка хірургічна 4В 1-1,2х55 - 3О ,12

гольник металевий - 1,


13

кип′ятильник дезинфеційний П-22-1 - 1,


14

наконечник маточний -1 ,15

кружка Есмарха гумова №2 або №1-1,


16

ножиці для перерізання пуповини горизонтально зігнуті, 150 мм - 1,


17

ножиці з двома гострими кінцями прямі, - 140 мм - 2,


18

пінцет анатомічний загального призначення ПА 150х2,5 – 1;


19

пінцет анатомічний загального призначення ПА 200х2,5 - 1,20

зонд маточний -1,


21

піпетка очна- 2


22

пузир гумовий для льоду тип 1 №2 - 1,


23

термометр медичний максимальний скляний - 1,


24

кетгут простий в ампулі КП 6(150)-1,


25

кетгут простий в ампулі КП 7(150) - 1,


26

рукавички хірургічні гумові – 1 пара,


27

шприц типу "Рекорд" неперервної дії у футлярі -1,


28

комплект затискачів до пуповини - 1,


29

чемодан для транспортування - 1,

Експлуатаційна документація , Паспорт- 1.
Каталог: 606 -> UKR -> Iinternatura
Iinternatura -> Характеристика
Iinternatura -> Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
Iinternatura -> Національна медична академія післядипломної освіти імені п. Л. Шупика
Iinternatura -> Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»
606 -> Тема дослідницької роботи
606 -> Інформаційні методики та технології залучення дітей до читання, розвиток їх творчого потенціалу
Iinternatura -> Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»

Скачати 320.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка