Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»


Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контрольСторінка2/11
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.93 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

з.п.
ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1: Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему.

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

28,5

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1


8

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

36,5


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

за порядком

Модуль 1

(поточна навчальна діяльність)Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 1
1

Тема 1

5

2

Тема 2

5

3

Тема 3

5

4

Тема 4

5

5

Тема 5

5

6

Тема 6

5
Змістовий модуль 2
7

Тема 7

5
Змістовий модуль 3
8

Тема 8

5

9

Тема 9

5

10

Тема 10

5
Змістовий модуль 5
11

Тема 11

5

12

Тема 12

5

13

Тема 13

5

14

Тема 14

5

15

Тема 15

5
Змістовий модуль 5
16

Тема 16

5

17

Тема 17

5

18

Тема 18

5

19

Тема 19

5

20

Тема 20

5

21

Тема 21

5

22

Тема 22

5

Разом змістові модулі

110

Індивідуальна СРС: створення наглядних схем дії сучасних лікарських засобів в електронному варіантів; участь у заключному турі студентської олімпіади, виступ на студентській науковій конференції, тощо .

10

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1, в тому числі:


80

практичної підготовки

30

теоретичної підготовки

50

РАЗОМ сума балів

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” – 5 балів, “4” – 5 балів, “3” – 5 балів, “2” – 1 бал.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 (10 балів з них за індивідуальну СРС)

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконання умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 66 балів (3 х 22 = 66)

Підсумковий модуль зараховується студенту, якщо він набрав у сумі 50 балів за володіння практичними навичками та при виконанні завдань по теоретичній підготовці.
Перелік теоретичних питань до підсумкового модулю 1.

Лікарська рецептура. Загальна фармакологія Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему

Змістовий модуль 1: Лікарська рецептура. Історія лікознавства та фармакології. Загальна фармакологія

 1. Поняття про лікарську рецептуру. Визначити терміни лікарська речовина, лікарський засіб, лікарська форма, лікарський препарат.

 2. Рецепт. Загальні правила виписування рецептів, форми рецептурних бланків. Правила виписування рецептів на ліки, що містять сильнодіючі, отруйні та наркотичні речовини.

 3. Лікарські форми. Види лікарських форм, особливості виготовлення та прописування в рецептах. Вимоги до лікарських форм для ін’єкцій.

 4. Визначення фармакології, її місце серед інших медичних та біологічних наук.

 5. Зародження та становлення експериментальної фармакології, розвиток фармакології в Україні та інших країнах.

 6. Основні принципи і методи випробувань нових лікарських речовин. Доклінічні та клінічні дослідження (фази І - IV). Поняття про плацебо. Функції Державного Фармакологічного центру МОЗ України. Закон України „Про лікарські засоби”.

 7. Поняття про фармакокінетику лікарських засобів.

 8. Шляхи введення та виведення лікарських зособів з організму, особливості всмоктування та розподілу в організмі, основні види біотрансформації.

 9. Поняття про основні фармакокінетичні параметри (константа швидкості всмоктування, період напівелімінації, стаціонарна концентрація, кліренс препарату).

 10. Вікові особливості фармакокінетики.

 11. Визначення поняття дози, види доз.

 12. Фармакодинаміка лікарських засобів.

 13. Поняття про рецептори (агоністи, антагоністи).

 14. Види, типи та способи дії лікарських засобів.

 15. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, фізико-хімічні властивості, їх дози і кратність застосування).

 16. Залежність фармакологічного ефекту від віку та статі пацієнта. Особливості реакції дитячого організму на лікарський препарат. Принципи дозування ліків дітям та особам похилого віку.

 17. Значення кліматичних та антропогенних факторів для фармакологічної дії лікарського засобу.

 18. Залежність дії препаратів від фізіологічних особливостей організму та патологічних станів.

 19. Поняття про фармакогенетику та хронофармакологію.

 20. Особливості дії ліків при їх повторному застосуванні. Поняття про матеріальну і функціональну кумуляцію, толерантність або звикання, психічну та фізичну залежність. Поняття про синдроми відміни та віддачі.

 21. Комбінована дія ліків (синергізм та антагонізм).

 22. Поняття про безпеку ліків.

 23. Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії. Непереносимість. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність.

Змістовий модуль 2: Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.

 1. Принципи класифікації місцевоанестезуючих препапартів, механізм дії, порівняльна характеристика препаратів. Показання до застосування, побічна дія .

 2. Фармакологія в`яжучих лікарських засобів. Механізм дії, показання до застосування. Фармакологічна характеристика препаратів.

 3. Загальна характеристика обволікаючих лікарських засобів. Механізм дії, показання до застосування препаратів .

 4. Принципи класифікації адсорбуючих засобів. Механізм дії. Показання до застосування. Препарати вугілля та синтетичні сорбенти.

 5. Принципи класифікації подразнювальних засобів. Механізм дії. Вплив на шкіру та слизові оболонки. Показання до застосування.

Змістовий модуль 3: Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію.

 1. Принципи класифікації засобів, що впливають на вегетативну нервову систему.

 2. Принципи класифікації засобів, що впливають на холінергічну нервову систему. М- та Н- холіноміметичні лікарські засоби.

 3. Принципи класифікації антихолінестеразних засобів. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія.

 4. Особливості дії фосфорорганічних сполук. Гостре отруєння ФОС та надання допомоги. Фармакологія реактиваторів ФОС.

 5. Принципи класифікації та фармакологічна характеристика М-холіноміметиків. Вплив на органи та системи. Показання до застосування.

 6. Гостре отруєння мускарином. Заходи допомоги, антидотна терапія.

 7. Лікарські засоби, що впливають на Н-холінорецептори.

 8. Фармакологічні ефекти нікотину. Куріння як медична та соціальна проблема. Лікарські засоби, що використовуються для боротьби з курінням тютюну.

 9. Принципи класифікації М-холіноблокуючих лікарських засобів. Фармакологічна характеристика атропіну сульфату. Показання до застосування.

 10. Гостре отруєння атропіном та рослинами, що містять атропін. Заходи допомоги.

 11. Загальна характеристика Н-холіноблокаторів. Класифікація гангліоблокаторів. Механізм дії. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія.

 12. Принципи класифікації міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубакурарину хлориду. Показання до застосування, побічна дія.

 13. Принципи класифікації лікарських засобів, що впливають на адренергічну іннервацію.

 14. Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, фармакодинаміка адреналіну гідрохлориду. Показання до застосування.

 15. Порівняльна характеристика адреноміметиків. Побічна дія.

 16. Принципи класифікації антиадренергічних лікарських засобів. Особливості застосування α-адреноблокаторів, механізм дії та показання до застосування.

 17. Фармакологічні ефекти β-адреноблокаторів. Порівняльна характеристика препаратів. Поняття про внутрішню симпатоміметичну активність.

 18. Фармакологія симпатолітиків. Механізм дії та показання до застосування, побічні ефекти.

Змістовий модуль 4: Лікарські засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. Психотропні лікарські засоби.

 1. Принципи класифікації лікарських засобів для наркозу.

 2. Історія відкриття засобів для наркозу.

 3. Види наркозу. наркозу. Вимоги, до засобів для наркозу. Теорії наркозу.

 4. Принципи класифікації лікарських засобів для інгаляційного наркозу. Порівняльна характеристика препаратів, побічна дія. Комбіноване застосування засобів для наркозу з препаратами інших фармакологічних груп.

 5. Принципи класифікації лікарських засобів для неінгаляційного наркозу. Порівняльна характеристика препаратів.

 6. Поняття про премедикацію, вступний, базисний, комбінований наркоз.

 7. Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в клінічній практиці.

 8. Гостре та хронічне отруєння алкоголем, заходи допомоги. Принцип лікування алкоголізму.

 9. Принципи класифікації снодійних лікарських засоби Загальна характеристика снодійних засобів, можливі механізми дії.

 10. Порівняльна характеристика снодійних засобів різних груп. Показання до застосування, побічні ефекти .

 11. Гостре отруєння барбітуратами, заходи допомоги.

 12. Протиепілептичні лікарські засоби. Принципи класифікації, порівняльна характеристика, побічна дія протиепілептичних засобів.

 13. Протипаркінсонічні лікарські засоби. Класифікація. Основні механізми дії. Використання в клінічній практиці.

 14. Наркотичні анальгетики. Класифікація за хімічною будовою, походженням та спорідненістю до опіатних рецепторів. Механізм дії

 15. Фармакологія морфіну гідрохлориду. Особливості впливу препарату на ЦНС. Порівняльна характеристика наркотичних анальгетиків. Показання до застосування анальгетичних засобів. Побічні ефекти.

 16. Гостре отруєння наркотичними анальгетичними засобами. Клінічні прояви та заходи допомоги.

 17. лікарська залежність, що виникає до наркотичних анальгетиків, клінічні прояви. Поняття про абстинентний синдром, методи лікування.

 18. Ненаркотичні анальгетики. Принципи класифікації, загальна характеристика групи. Механізми дії. Фармакологічна характеристика препаратів.

 19. Порівняльна характеристика прапаратів ненаркотичних анальгетиків, побічна дія.

 20. Каталог: 209 -> UKR -> Moduli -> Farmakologiya -> Stomatologiya
  Stomatologiya -> Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
  Farmakologiya -> Робоча програма з фармакології (дисципліни) Опис навчального плану з дисципліни "Фармакологія" для студентів медичних факультетів
  Moduli -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
  Moduli -> Дніпропетровська державна медична академія кафедра фармакології, клінічної фармакології


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка