Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»


Тематичний план практичних занять з дисципліниСторінка8/11
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.93 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   115. Тематичний план практичних занять з дисципліни


6. Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС)

з.п.
ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1: Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні, вітамінні, протизапальні, протиалергічні, імунотропні та ферментні лікарські засоби.

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

28,5

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1


8

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

36,5

Модуль 2: Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних, протипротозойних, протигрибкових, протибластомних лікарських засобів.

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

16,5

Поточний контроль на практичних заняттях

3

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 2


7

Підсумковий модульний контрольРазом


23,5РАЗОМ СРС з дисципліни, в тому числі

підготовка до підсумкового модульного контролю


60


5. Тематичний план практичних занять з дисципліни
з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1: Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні лікарські засоби. Протизапальні, протиалергічні лікарські засоби.
Змістовний модуль 1. Лікарська рецептура. Загальна фармакологія

2,5Закон України „Про лікарські засоби". Введення в лікарську рецептуру. Тверді лікарські форми. Тверді лікарські форми.


М`які лікарські форми.

2,5Рідкі лікарські форми

2,5Рідкі лікарські форми

2,5Контроль практичних навичок з лікарської рецептури, тестовий контроль основних положень загальної фармакології.

2,5Загальна фармакологія. Розвиток лікознавства та історія фармакології

2,5
Змістовний модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію


Анестезуючі, в`яжучі, обволікаючі, адсорбуючі, подразнювальні лікарські засоби.

2,5
Змістовний модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію


Лікарські засоби, що діють на передачу збудження в холінергічних синапсах. М- і Н- холіноміметики. Антихолінестеразні лікарські засоби. М-холіноміметики, М-холіноблокатори

2,5Лікарські засоби, що діють на передачу збудження в холінергічних синапсах. Н-холіноміметики. Н-холіноблокатори (міорелаксанти).

2,5Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних синапсах. Адреноміметики, симпатоміметикиби. Антиадренергічні лікарські засоби, симпатолітики.

2,5
Змістовний модуль 4. Лікарські засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. Психотропні лікарські засоби.


Засоби для наркозу. Фармакологія і токсикологія спирту етилового.

2,5Снодійні, протиепілептичні, протипаркінсонічні лікарські засоби.

2,5Фармакологія опіатних та неопіатних анальгетиків.

2,5Нейролептики, транквілізатори, солі літію, седативні лікарські засоби.

2,5Психомоторні стимулятори. Антидепресанти, ноотропні лікарські засоби.

2,5
Змістовний модуль 5. Вітамінні та гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби. Імунотропні препарати.


Фармакологія водорозчинних та жирозчинних вітамінних препаратів.

2,5Гормональні препарати білкової та пептидної будови, їх синтетичні замінники та антагоністи. Засоби для лікування та профілактики остеопорозу.

2,5Гормональні препарати стероїдної будови, їх синтетичні замінники та антагоністи. Пероральні протизаплідні засоби. Анаболічні препарати.

2,5Протизапальні лікарські засоби. Інгібітори ЦОГ2.

2,5Протиалергічні препарати. Принципи лікування анафілактичного шоку.

2,5Препарати солей калію, кальцію, магнію. Ферментні препарати.

3Імунотропні лікарські засоби, Плазмозмінники. Кристалоїди

3


Всього практичних занять

56

23

Підсумковий контроль модуля 1, в тому числі:
Контроль практичної підготовки

1

Тестовий контроль теоретичної підготовки

1,5
РАЗОМ

58,5

Модуль 2: Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних препаратів. Антидотна терапія. Лікування невідкладних станів.
Змістовний модуль 6. Фармакологія засобів, що впливають функцію серцево-судинної системи.

3,0Антигіпертензивні лікарські засоби. Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок.


Серцеві глікозиди. Протиаритмічні лікарські засоби.

3,0Лікарські засоби, що використовуються для лікування хворих на ішемічну хворобу серця (антиангінальні лікарські засоби), гіполіпідемічні лікарські засоби. Принципи лікування інфаркта міокарда

3,0
Змістовний модуль 7. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію органів травлення, органів дихання.


Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання.

3,0Лікарські засоби, що впливають на функцію органів травлення.

3,0
Змістовний модуль 8. Засоби, що впливають на систему крові. Антиагреганти


Лікарські засоби, що впливають на систему крові. Флеботропні лікарські засоби.

3,0
Змістовний модуль 9. Протимікробні, противірусні, протигрибкові, лікарські засоби.


Антисептичні та дезінфікуючі лікарські засоби.

3,0Фармакологія антибіотиків. Принципи раціонального комбінування антибіотиків. Побічна дія антибіотиків та способи їх попередження

3,0Синтетичні протимікробні засоби. Фторхінолони. Протимікозні лікарські засоби. Сульфаніламідні препарати.

3,0Фармакологія протитуберкульозних, противірусних, протиспірохетозних лікарських засобів

3,0
Змістовний модуль 10. Протипаразитарні та протипротозойні лікарські засоби.


Протигельмінтні препарати. Протипротозойні лікарські засоби.

3,0
Змістовний модуль 11. Фармакологія антидотів. Лікарські засоби, що впливають на пульпу зуба


Принципи лікування гострих отруєнь. Фармакологія основних антидотів.

3,0Лікарські засоби, що використовуються при гнійно-запальних процесах у щелепно-лицевій ділянці

3,0
Всього практичних занять

39

14

Підсумковий контроль модуля 2, в тому числі:
контроль практичної підготовки

1

тестовий контроль теоретичної підготовки

1,5
РАЗОМ

41,5

РАЗОМ кількість годин практичних занять з дисципліни по 3-х модулях, в тому числі:

100

підсумковий контроль 2-ох модулів дисципліни

57. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю


Модуль 1: Лікарська рецептура. Загальна фармакологія Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні, вітамінні, протизапальні, протиалергічні, імунотропні та ферментні лікарські засоби.

Змістовий модуль 1: Лікарська рецептура. Загальна фармакологія

Поняття про лікарську рецептуру. Визначити терміни лікарська речовина, лікарський засіб, лікарська форма, лікарський препарат.

Рецепт. Загальні правила виписування рецептів, форми рецептурних бланків. Правила виписування рецептів на ліки, що містять сильнодіючі, отруйні та наркотичні речовини.

Лікарські форми. Види лікарських форм, особливості виготовлення та прописування в рецептах. Вимоги до лікарських форм для ін’єкцій.

Визначення фармакології, її місце серед інших медичних та біологічних наук.

Поняття про фармакокінетику лікарських засобів.

Шляхи введення та виведення лікарських зособів з організму, особливості всмоктування та розподілу в організмі, основні види біотрансформації.

Поняття про основні фармакокінетичні параметри (константа швидкості всмоктування, період напівелімінації, стаціонарна концентрація, кліренс препарату).

Визначення поняття дози, види доз.

Фармакодинаміка лікарських засобів.

Поняття про рецептори (агоністи, антагоністи).

Види, типи та способи дії лікарських засобів.

Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, фізико-хімічні властивості, їх дози і кратність застосування).

Особливості дії ліків при їх повторному застосуванні. Поняття про матеріальну і функціональну кумуляцію, толерантність або звикання, психічну та фізичну залежність. Поняття про синдроми відміни та віддачі.

Комбінована дія ліків (синергізм та антагонізм).

Поняття про безпеку ліків.

Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії. Непереносимість. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність.


Змістовий модуль 2: Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.

Класифікація місцевоанестезуючих препапартів, механізм дії, порівняльна характеристика препаратів. Показання до застосування, побічна дія .

Фармакологія в`яжучих лікарських засобів. Механізм дії, показання до застосування. Фармакологічна характеристика препаратів.

Загальна характеристика обволікаючих лікарських засобів. Механізм дії, показання до застосування препаратів .

Класифікація адсорбуючих засобів. Механізм дії. Показання до застосування. Препарати вугілля та синтетичні сорбенти.

Класифікація подразнювальних засобів. Механізм дії. Вплив на шкіру та слизові оболонки. Показання до застосування.
Змістовий модуль 3: Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію.

Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему.

Класифікація засобів, що впливають на холінергічну нервову систему. М- та Н- холіноміметичні лікарські засоби.

Класифікація антихолінестеразних засобів. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія.

Особливості дії фосфорорганічних сполук. Гостре отруєння ФОС та надання допомоги. Фармакологія реактиваторів ФОС.

Фармакологічна характеристика М-холіноміметиків. Вплив на органи та системи. Показання до застосування.

Гостре отруєння мускарином. Заходи допомоги, антидотна терапія.

Лікарські засоби, що впливають на Н-холінорецептори.

Фармакологічні ефекти нікотину. Куріння як медична та соціальна проблема. Лікарські засоби, що використовуються для боротьби з курінням тютюну.

М-холіноблокуючі лікарські засоби. Фармакологічна характеристика атропіну сульфату. Показання до застосування.

Гостре отруєння атропіном та рослинами, що містять атропін. Заходи допомоги.

Загальна характеристика Н-холіноблокаторів. Класифікація гангліоблокаторів. Механізм дії. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія.

Класифікація міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубакурарину хлориду. Показання до застосування, побічна дія.

Класифікація лікарських засобів, що впливають на адренергічну іннервацію.

Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, фармакодинаміка адреналіну гідрохлориду. Показання до застосування.

Порівняльна характеристика препаратісв адреноміметиків. Побічна дія.

Класифікація антиадренергічні лікарські засоби. Особливості застосування α-адреноблокаторів, механізм дії та показання до застосування.

Фармакологічні ефекти β-адреноблокаторів. Порівняльна характеристика препаратів.
Змістовий модуль 4: Лікарські засоби, що пригнічють функцію центральної нервової системи. Психотропні лікарські засоби.

Класифікація лікарських засобів для наркозу. Історія відкриття засобів для наркозу. Види наркозу. Вимоги, до засобів для наркозу. Теорії наркозу. Класифікація лікарських засобів для інгаляційного наркозу. Порівняльна характеристика препаратів, побічна дія. Комбіноване застосування засобів для наркозу з препаратами інших фармакологічних груп. Класифікація лікарських засобів для неінгаляційного наркозу. Порівняльна характеристика препаратів. Поняття про премедикацію.

Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в клінічній практиці. Гостре та хронічне отруєння алкоголем, заходи допомоги. Принцип лікування алкоголізму.Класифікація снодійних лікарських засоби Загальна характеристика снодійних засобів, можливі механізми дії. Порівняльна характеристика снодійних засобів різних груп. Показання до застосування, побічні ефекти. Гостре отруєння барбітуратами, заходи допомоги.

Протиепілептичні лікарські засоби. Класифікація, порівняльна характеристика, побічна дія протиепілептичних засобів.

Протипаркінсонічні лікарські засоби. Класифікація. Основні механізми дії. Використання в клінічній практиці.

Наркотичні анальгетики. Класифікація за хімічною будовою, походженням та спорідненістю до опіатних рецепторів. Механізм дії. Фармакологія морфіну гідрохлориду. Особливості впливу препарату на ЦНС. Порівняльна характеристика наркотичних анальгетиків. Показання до застосування анальгетичних засобів. Побічні ефекти.

Гостре отруєння наркотичними анальгетичними засобами. Клінічні прояви та заходи допомоги. лікарська залежність, що виникає до наркотичних анальгетиків, клінічні прояви. Поняття про абстинентний синдром, методи лікування. Ненаркотичні анальгетики. Класифікація , загальна характеристика групи. Механізми дії. Фармакологічна характеристика препаратів. Порівняльна характеристика прапаратів ненаркотичних анальгетиків, побічна дія.Класифікація психотропних лікарських засобів Загальна характеристика. Нейролептики. Класифікація Механізм антипсихотичної дії нейролептиків. Фармакологічні ефекти аміназину. Порівняльна характеристика препаратів нейролептиків, показання до застосування, побічні ефекти нейролептиків. Комбіноване застосування з препаратами інших фармакологічних груп. Поняття про нейролептаналгезію.

Фармакологія транквілізаторів. Класифікація. Механізм транквілізуючої дії, поняття про бензодіазепінові рецептори. Порівняльна характеристика преапартів транквілізаторів. Показання та протипоказання до застосуванн транквілізаторів, побічні ефекти. Лікарська залежність. Комбіноване застосування транквілізаторів з препаратами інших фармакологічних груп. Поняття про атаралгезію.

Фармакологія солей літію. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування. Побічні ефекти. Гостре отруєння солями літію.

Седативні лікарські засоби.

Психомоторні стимулятори. Загальна характеристика групи психостимуляторів.

Кофеїн-бензоат натрію. Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування, побічні ефекти.

Поняття про психодислептики та амфетаміни. Формування залежності, соціальне значення.

Фармакологія антидепресантів. Класифікація антидепресантів за механізмом дії та хімічною будовою. Порівняльна характеристика. Побічні ефекти антидепресантів.

Каталог: 209 -> UKR -> Moduli -> Farmakologiya -> Stomatologiya
Stomatologiya -> Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
Farmakologiya -> Робоча програма з фармакології (дисципліни) Опис навчального плану з дисципліни "Фармакологія" для студентів медичних факультетів
Moduli -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Moduli -> Дніпропетровська державна медична академія кафедра фармакології, клінічної фармакології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка