Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»


-й рік (тривалість: 7 місяців - 1092 год.)Сторінка19/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.38 Mb.
#263
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35

2-й рік (тривалість: 7 місяців - 1092 год.)


Назва відділення (кабінету)

Кількість навчальних годин

Число тижнів практичної роботи

Амбулаторія (відділення) сімейної медицини

588

16

Відділення дітей старшого віку

36

1

Відділення дитячої анестезіології та інтенсивної терапії.

72

2

Дитяча поліклініка або дитяче відділення міської або районної поліклініки

72

2

Фізіотерапевтичний кабінет

36

1

Жіноча консультація

36

1

Пункт невідкладної медичної допомоги

36

1

СЕС

36

1

Фтизіатрія

36

1

Онкологія

36

1

Психіатрія

36

1

Інфекційні хвороби
з курсом дитячих інфекційних хвороб

36

1

Дерматовенерологія

36

1

Розподіл робочого часу лікаря-інтерна на роботу в амбулаторії, на дільниці сімейного лікаря та у кабінетах проводить керівник інтернів відповідно до особливостей організації роботи базової установи. Під час роботи в центрі сімейної медицини лікар-інтерн приймає участь в клінічних тематичних розборах хворих (1 раз на тиждень) та окремих семінарських заняттях, які проводять керівники інтернів. Крім того інтерни беруть участь у профілактичній, санітарно-освітній роботі на дільниці та в громаді, клінічних та клініко-патологоанатомічних конференціях, роботі наукових лікарських товариств.

Вузькі розділи навчальної програми та додаткові програми інтерни вивчають під час навчання як в очній частині на відповідних кафедрах, де одночасно поглиблюють теоретичні знання і вдосконалюють спеціальні практичні навики, так і на заочному циклі, на якому передбачено відповідний час на засвоєння практичних навиків та самостійну роботу, з чіткою регламентацією відповідних видів роботи.

Зважаючи на актуальність підготовки інтернів з питань педіатрії під час навчання на заочному циклі рекомендовано для забезпечення належного рівня практичної підготовки окрім роботи в амбулаторії сімейної медицини (де не завжди є в наявності достатній контингент хворих) на протязі 1-го місяця (156 год.) працювати в умовах педіатричного стаціонару, при цьому: 36 год. – відділення патології новонароджених; 36 год. - відділення дітей раннього віку; 36 год. - відділення дітей старшого віку; 48 год. - відділення дитячої анестезіології та інтенсивної терапії. Під час проходження заочного циклу у структурах первинної медико-санітарної допомоги бажано також протягом 1-го місяця (156 год.) працювати у дитячих поліклініках або дитячих відділеннях міських або районних поліклінік. Решту годин інтерни працюють за місцем майбутньої роботи.

Лікар за фахом «загальна практика – сімейна медицина» на базі стажування виконує весь обсяг роботи передбачений займаною посадою. Із загальної кількості робочого часу на базі стажування рекомендовано виділити 36 год. (1 тиждень) на роботу в кабінеті функціональної діагностики, 36 год. (1 тиждень) на роботу в рентгенологічному кабінеті, 36 год. (1 тиждень) на роботу в СЕС, 36 год. (1тиждень) на роботу в фізіотерапевтичному кабінеті та 72 год. (2 тижні) на роботу в жіночій консультації..

Під час проходження інтернатури на базі стажування керівник інтернів має забезпечити можливість опанування всіма практичними навичками згідно кваліфікаційних вимог до лікаря спеціаліста за спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина» (тобто неврологічними, ЛОР, офтальмологічними, хірургічними, травматологічними, акушерськими та ін.), для чого амбулаторії сімейної медицини, що є заочними базами стажування лікарів інтернів «загальної практики-сімейної медицини» мають бути укомплектовані відповідно до табелю оснащення. При відсутності відповідного оснащення в амбулаторії сімейної медицини лікарю-інтерну на заочній базі стажування має бути надана можливість відпрацювання практичних навиків у спеціалізованих кабінетах багатопрофільних поліклінік, в пунктах невідкладної медичної допомоги, в жіночих консультаціях та ін.Максимальну кількість часу на базі амбулаторії (відділення) сімейної медицини лікар-інтерн проводить на другому році навчання.
Орієнтований тематичний план занять заочного навчання.

 1. Організація роботи амбулаторії сімейного лікаря.

 2. Ознайомлення з директивними документами МОЗ України щодо роботи сімейного лікаря.

 3. Основні профілактичні та санітарно – протиепідемічні заходи в роботі сімейного лікаря.

 4. Організація диспансерного нагляду в амбулаторії сімейного лікаря.

 5. Облік захворюванності та аналіз діяльності лікарів-загальної практики.

 6. Диспансеризація та реабілітація пацієнтів :

 • при захворюваннях серцево-судинної системи;

 • при захворюваннях органів дихання;

 • при захворюваннях органів травлення;

 • при захворюваннях нирок;

 • при ендокринологічних захворюваннях;

 • при захворюваннях суглобів та сполучної тканини.

 1. Правила видачі листків непрацездатності при захворюваннях, травмах та догляду за дитиною.

 2. Ознакомлення з роботою лікувально-трудової експертизи (ЛТЕ). Правила заповнення посильного листа на ЛТЕ.

 3. Гострі респіраторні вірусні інфекції, диференціальний діагноз та лікування в амбулаторних умовах.

 4. Методи фізіотерапії в лікуванні терапевтичних хворих в амбулаторних умовах.

 5. Фітотерапія та немедикаментозні методи лікування хворих в амбулаторних умовах.

 6. Методи лікувальної фізкультури при лікуванні хворих в загально лікарській практиці.

 7. Лікувальне харчування при захворюваннях органів травлення, серцево-судинної системи та нирок в амбулаторних умовах.

 8. Поглиблення знань з питань основних функціональних методів дослідження (ЕКГ, ФКГ, ЕхоКГ, УЗД, рентгенографії та інщі).

 9. Удосконалення методів загальноклінічного обстеження хворих та практичних навичок.

 10. Ознайомлення з директивними документами МОЗ України.

 11. Дитячі інфекції: діагностика та диференціальна діагностика, протиепідемічна робота.

 12. Вакцинація, строки, протипоказання, поствакцінальні реакції та ускладнення.

 13. Комплексна оцінка стану здоровґя дітей.

 14. Диспансерний нагляд за дітьми.

 15. Нагляд за вагітними. Рання діагностика ускладнень вагітності.

 16. Особливості лікування захворювань внутрішніх органів у вагітних.

 17. Профілактика перинатальних ускладнень у вагітних.

 18. МСЕК при хірургічних та травматологічних захворюваннях.

 19. Показання та підготовка хворих до планових хірургічних втручань.

 20. Перша невідкладна допомога при травмах (у дітей та дорослих)..

 21. МСЕК при неврологічних захворюваннях.

 22. Профілактика ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією.

 23. Диспансерний нагляд за неврологічними хворими.

 24. МСЕК при ЛОР захворюваннях.

 25. Диспансерний нагляд за хворими з ЛОР захворюваннями.

 26. Перша невідкладна допомога при ЛОР захворюваннях (у дітей та дорослих).

 27. МСЕК при офтальмологічних захворюваннях.

 28. Диспансерний нагляд за хворими з захворюваннями органів зору.

 29. Перша невідкладна допомога при захворюваннях очей (у дітей та дорослих).

 30. Невідкладна допомога в роботі сімейного лікаря (у дітей та дорослих).

 31. Рання діагностика онкологічних захворювань.

 32. МСЕК при онкологічних захворюваннях.

 33. Диспансерний нагляд за хворими з онкологічною патологією.

 34. Профілактика та рання діагностика дерматовенерологічних захворюваннях.

 35. Профілактика та рання діагностика ВІЛ та СНІДу.

 36. Профілактика та рання діагностика інфекційних захворювань.

 37. Профілактика та рання діагностика туберкульозу.

 38. МСЕК у хворих на туберкульоз.

 39. Профілактика та рання діагностика карієсу.

 40. Ознайомлення з директивними документами МОЗ України при психіатричних захворюваннях.

 41. Тактика та невідкладна допомога сімейного лікаря при гострих психічних порушеннях.

 42. Невідкладні стани в практиці сімейного лікаря.ЗАВДАННЯ НА ПЕРІОД ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ З ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ДЛЯ ІНТЕРНІВ ЦИКЛУ "ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА"

І.Комплексна оцінка стану здоров'я кожного громадянина та стану сім'ї в цілому, яка проживає на сімейній теріторіальній дільниці (СТД) з заповненням "Карти медико-соціального обстеження сім'ї" та створенням бази данних:

а)врахування генетичних та перенесених захворювань;

б)аналіз психологічного мікроклімату в сім'ї та на роботі;

в)соціально-побутових умов;

г)професійного маршруту та умов праці;

д)режим харчування та відпочинку;

е)інші чинники ризику розвитку хронічних хвороб-паління,зловживання алкоголем,ожиріння та ін.

КАРТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ СІМ'Ї (ЗРАЗОК)
Кількість членів сім'ї:

Адреса:


ПІБ____________________________________________ Вік_________________

Основне місце роботи:________________________________________________

Профмаршрут та умови праці: _________________________________________

Соціально-побутові умови: ____________________________________________

Психологічний мікроклімат в сім'ї та на роботі ___________________________

Режим харчування та відпочинку:_______________________________________

Фактори ризику:______________________________________________________

Перенесені захворювання: _____________________________________________

ПЛАН ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ на рік:

1. Дієта _____________________________________________________________

2.Оперативне планове втручання________________________________________

3.Усунення факторів ризику____________________________________________

4.Зміна умов праці або оформлення групи інвалідності _____________________

5. Нормалізація способу життя,психологічного мікроклімату,ін______________

6.Медикаментозне лікування___________________________________________

7.Периодичність обстеження,його види,терміни __________________________

8.Інші заходи________________________________________________________
Планування діяльності, розробка оздоровчих заходів на сімейній теріторіальній дільниці щодо членів сімї:

а) первинна профілактика інфекційних захворювань, туберкульозу, онко-захворювань, травм та гострих отруєнь, вродженої та спадкової патології, розвитку деяких неінфекційних захворювань (АГ, цукрового діабету ІХС, виразкової хвороби та ін, особливо з урахуванням спадковості) з організацією скринінгових профілактичних обстежень.

б)вторинна профілактика рецидиву та загострення хронічних хвороб терапевтичного профілю у членів сім'ї;

в)санітарно-освітня робота в сім'ї, особливо з молоддю

ІІ. Заповнення паспорту оцінки стану здоров'я дитини.
ІІІ. Аналіз клінічного випадку пацієнта зі складною в діагностичному чи терапевтичному відношенні патологією за схемою:

-суб'єктивні скарги на стан здоров'я,

-анамнез та катамнез захворювання,

-об'єктивні дані фізикального обстеження,

-дані додаткових інструментальних та лабораторних обстежень,

-диференційна діагностика,

-обгрунтування заключного діагнозу,

-лікування, ведення пацієнта

-ускладнення,

-прогноз перебігу захворювання (в разі летального наслідку - зіставлення клінічних та патологоанатомічних проявів захворювання ),-висновки з аналізом особливостей перебігу захворювання та лікування

ІV.Вдосконалення практичних навичок: реєстрації ЕКГ, проведення плевральної та абдомінальної пункції, в/в, п/ш, в/м введення ліків, підготовки хворих до додаткових методів обстеження, простих фізіотерапевтичних процедур, інгаляцій в домашніх умовах.

V.Оцінка даних додаткових методів дослідження: ЕКГ, аналіз ЕхоКГ, рентгенограм, крові, сечі, харкотиння, біохімічного, імунологічного та ін. VІ.Засвоєння теоретичного матеріалу з основних розділів-написання рефератів:

 1. Невідкладна допомога при гіпертермічному синдромі у дітей.

 2. Невідкладна допомога при стенозуючому ларинготрахеіті дітей.

 3. Невідкладна допомога при судомному синдромі у дітей.

 4. Невідкладна допомога при гострих отруєннях

 5. Невідкладна допомога при опіках у дітей та дорослих

 6. Невідкладна допомога при зовнішній кровотечі

 7. Гострий живіт: алгоритм диференційної діагностики, організаційної та діагностично – лікувальної тактики сімейного лікаря

 8. Головний біль:алгоритм диференційної діагностики, організаційної та діагностично – лікувальної тактики сімейного лікаря

 9. Біль в спині:алгоритм диференційної діагностики, організаційної та діагностично – лікувальної тактики сімейного лікаря

 10. Біль в грудній клітині не сердцевого походження:алгоритм диференційної діагностики, організаційної та діагностично – лікувальної тактики сімейного лікаря


ОБЛІК РОБОТИ НА БАЗАХ СТАЖУВАННЯ

АМБУЛАТОРІЯ (ВІДДІЛЕННЯ) СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

з_______________по ________________

п/пКарти

пацієнта

Прізвище, ім'я по батькові пацієнта

Вік

пацієнта

Діагноз

Дата

Огляду

п/п


Карти


пацієнта

Прізвище, ім'я по батькові пацієнта

Вік

пацієнта


Діагноз

Дата

Огляду
Каталог: 606 -> UKR -> Iinternatura
Iinternatura -> Характеристика
Iinternatura -> Національна медична академія післядипломної освіти імені п. Л. Шупика
Iinternatura -> Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»
606 -> Інформаційні методики та технології залучення дітей до читання, розвиток їх творчого потенціалу
Iinternatura -> Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
Iinternatura -> Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка