Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»Сторінка5/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

ЦИКЛ “ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ”

п

Тема

1


03.01. Організація педіатричної допомоги в Україні

Основні накази та інструкції з охорони здоров’я дітей.

Структура та організація роботи дитячої поліклініки. Нові форми організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Співпраця лікаря загальної практики-сімейної медицини та лікаря-педіатра. Особливості роботи сімейного лікаря з педіатричним контингентом.

Основні принципи роботи лікувального закладу, який має статус «Лікарні, доброзичливої до дитини».

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Антенатальний профілактичний патронаж. Лікарський контроль за станом здоров’я новонароджених. Диспансерний нагляд новонароджених, що народилися з малою масою тіла.Крок-3

Захворюваність та смертність дітей різних вікових груп. Дитяча смертність, структура, фактори ризику, шляхи зниження.2

Диспансерний метод у роботі сімейного лікаря. Плани диспансерного нагляду у дітей в залежності від патології. Аналіз ефективності диспансеризації.

Особливості роботи з підлітками. Організація режиму учбово-трудової діяльності підлітка. Професійна орієнтація та професійна придатність підлітків. Підготовка підлітків до служби у збройних силах України.

Підготовка дітей до вступу в дошкільні заклади та в школу. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.

Шкільна медицина. Фізичне виховання учнів в загально-освітніх навчальних закладах. Організація щорічних медичних оглядів.

Організація лікування дітей в стаціонарі на дому.

Основні принципи надання лікувально-профілактичної допомоги дітям в сільській місцевості. Основні документи та накази.

Особливості амбулаторного обслуговування дітей з обмеженими фізичними властивостями. Методи їх реабілітації. Поняття про хоспісну допомогу дітям.

Співпраця лікаря загальної практики-сімейної медицини з дитячим психіатром з питань надання психіатричної допомоги дітям.

Санаторно-курортне лікування дітей. Показання, протипоказання.Крок-3

Інноваційні технології в наданні медичної допомоги підліткам. Створення центрів (клінік), дружніх до молоді (КДМ). Політика КДМ. Цілі, задачі, принципи роботи, цільові групи КДМ.3

03.02. Профілактична робота і контроль за станом здоров'я і розвитком дітей. Фізичний та нервово - психічний розвиток дітей. Контроль за розвитком і станом здоров’я дітей різних вікових груп. Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей у сучасних умовах. Крок-3

Контроль за розвитком і станом здоров’я дітей різних вікових груп.4

Організація медичного нагляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Організація роботи кабінету здорової дитини поліклініки. Крок-3

Організація роботи кабінету здорової дитини поліклініки.5


Психологічні особливості підліткового віку. Поведінкові розлади у підлітків. Крок-3

Психологічні особливості підліткового віку.6

Робота лікаря загальної практики-сімейної медицини в сім’ї, дошкільному закладі, школі. Санітарно-просвітницька робота з питань збереження здоров’я, раціонального харчування, проблем психічного здоров’я та насильства, з профілактики підліткової вагітності, ВІЛ/СНІД, ІПСШ, вживання психоактивних речовин. Крок-3

Психологічні особливості підліткового віку. Поведінкові розлади у підлітків.7

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну Рахіт та рахітоподібні захворювання у дітей, гіпервітаміноз Д.

Спазмофілія та її диференційна діагностика з іншими судомними синдромами.

Залізодефіцитні стани у дітей.

Синдром раптової смерті немовлят. Крок-3

Вплив екологічних факторів, соціально-економічного стану та психологічного оточення на здоров’я дитини.


8


Проведення профілактичних щеплень у дітей. Календар профілактичних щеплень. Протипоказання до вакцінації. Режим щеплення здорових новонародженних.Крок-3

Імунопрофілактична організація та проведення профілактичних щеплень у дітей.9

Поствакцинальні реакції та ускладнення.Крок-3

Діючі накази та інструкції, що регламентують проведення імунопрофілактики.10

03.03. Сучасні перинатальні технології догляду, виходжування та грудного вигодовування новонароджених. Фізіологія та патологія пери- та неонатального періоду. Організація медичної допомоги новонародженим в Україні. Сучасні досягнення і актуальні проблеми неонатології та організація медичної допомоги новонародженим. Основні накази та протоколи МОЗ України з надання допомоги новонародженим. Організація і принципи роботи відділень новонароджених в родопомічних установах і дитячих лікарнях. Перинатальні центри.

Основи фізіології перинатального періоду. Періоди внутрішньоутробного розвитку. Групи ризику вагітних. Антенатальний профілактичний патронаж вагітної. Перинатальний догляд за станом плода і новонародженого. Психологічні аспекти підготовки вагітних до пологів і грудного вигодовування.Крок-311

Анатомо-фізіологічні особливості доношеної та недоношеної дитини.

Оцінка гестаційного віку та морфо-функціональної зрілості. Затримкавнутрішньоутробного розвитку. Діти з малою та дуже малою масою тіла при народженні.

Метаболічна адаптація доношених та недоношених новонароджених після народження.

Рубіжні стани новонароджених.Крок-3

Показники перинатального та неонатального здоров’я. Стратегія зниження перинатальної та неонатальної захворюваності та смертності.


12

Фізіологічний догляд за здоровою доношеною новонародженою дитиною.

Вигодовування здорових новонароджених. Підтримка лактації у матері і тривалого грудного вигодовування. Крок-3

Виходжування та вигодовування передчасно народженої дитини.


13

Синдром дихальних розладів. Вроджена пневмонія.

Адаптація серцево-судинної системи новонародженого. Патологія серцево-судинної системи новонародженого. Рання діагностика вроджених вад серця.

Асфіксія новонародженого.

Проведення первинної реанімації новонароджених.

Фетальний алкогольний синдром.

Вроджені аномалії розвитку. Крок-3

Основи фармакотерапії та фармакодинаміки в неонатологіїі. Вплив медикаментів на плід та новонародженого.


14

Інфекції шкіри новонароджених.Сепсис новонароджених.

Менінгіти, енцефаліти у новонароджених.

Внутрішньоутробні інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити). Крок-3

Новонароджені від ВІЛ-позитивних матерів та матерів з відкритою формою туберкульозу.15

Некротизуючий ентероколіт у новонароджених.

Геморагічна хвороба новонароджених. Диференційний діагноз. Лікування.

Патологія органів сечової та статевої системи у новонароджених.

Анемії новонароджених та анемії передчасно народжених дітей.

Неонатальні жовтяниці.

Гемолітична хвороба новонароджених. Крок-3

Порушення вуглеводного обміну в періоді новонародженості.


16

Дослідження неврологічного статусу новонародженого. Патологія нервової системи новонароджених.

Пологові пошкодження новонароджених, первинна і невідкладна допомога.

Пологова травма ЦНС.

Диспансерний нагляд за новонародженими з перинатальними ураженнями ЦНС. Крок-3

Диспансерний нагляд за новонародженими з перинатальними ураженнями ЦНС.


17

03.04. Медична генетика. Організаційні принципи допомоги хворим із спадковими захворюваннями, завдання медико-генетичного консультування. Роль сімейного лікаря в своєчасному медико-генетичному консультуванні родини.

Принципи діагностики та лікування спадкових захворювань. Скринінг-діагностика спадкових та інших захворювань у дітей.

Найбільш поширені спадкові та генетичні захворювання, що пов'язані з патологією обміну речовин.

Хромосомна патологія. Синдром множинних вад розвитку.

Муковісцидоз, клінічні форми, особливості перебігу у різних вікових групах. Своєчасна діагностика муковісцидозу у дітей та в родині. Крок-3

Принципи діагностики та лікування спадкових захворювань. Скринінг-діагностика спадкових та інших захворювань у дітей.18

03.05. Харчування здорових і хворих дітей. Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.

Харчові продукти для вигодовування дітей першого року життя.

Харчування здорових дітей старших одного року: від 1 до 3 років, дошкільного та шкільного віку.

Харчування дітей у дитячих колективах. Основи організації харчування дітей у дитячих стаціонарах, дитячих дошкільних закладах, школах. Крок-3

Сучасна концепція збалансованого харчування Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ, і шляхи їх впровадження.


19

Харчування хворої дитини. Корекція харчування. Лікувальні суміші. Лікувальні столи.

Хвороби незбалансованого харчування. Білково-енергетична недостатність. Методи корекції харчування.

Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією. Крок-3

Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією.20

03.06. Хвороби органів дихання. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) у дітей. Стенозуючий ларинготрахеобронхіт. Крок-3

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей. Семіотика та методи обстеження хворих дітей з патологією органів дихання.
21

Пневмонія у дітей. Класифікація, етіопатогенез. Негоспітальна пневмонія. Госпітальна (нозокоміальна) пневмонія. Особливості перебігу пневмонії в залежності від етіологічного чинника та віку. Ускладнення пневмоній у дітей (плеврити, абсцеси, піо-пневмоторакс). Сучасні принципи ведення дітей, хворих на пневмонію.

Бронхіти. Вікові особливості перебігу, діагностики та лікування. Гострий бронхіоліт.

Захворювання плеври у дітей. Ексудативний плеврит. Особливості клінічних проявів захворювання плеври у дітей різних вікових груп. Крок-3


22

Бронхіальна астма та бронхообструктивний синдром у дітей раннього віку. Етіологія, патогенез, клініка. Особливості перебігу бронхіальної астми (БА) у дітей різних вікових груп. Сучасні принципи ведення дітей, хворих на БА. Крок-3

Невідкладна допомога при загостренні бронхіальної астми23

Особливості перебігу туберкульозу у дітей різних вікових груп. Туберкулінодіагностика в педіатрії.

Хронічні неспецифічні захворювання легень (аномалії розвитку бронхо-легеневої системи, ідіопатичний фіброзучий альвеоліт, гемосидероз легень та ін.). Крок-324

Пульмонологічні синдроми та стани, які потребують невідкладної допомоги у дітей (респіраторний дистрес-синдром, синдром апное у дітей, пневмоторакс, сторонні тіла). Крок-3 Залік.


Нормативно-директивна база, засвоєна на циклі «охорона здоров’я дітей»

Каталог: 606 -> UKR -> Iinternatura
Iinternatura -> Характеристика
Iinternatura -> Національна медична академія післядипломної освіти імені п. Л. Шупика
Iinternatura -> Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»
606 -> Інформаційні методики та технології залучення дітей до читання, розвиток їх творчого потенціалу
Iinternatura -> Міністерство охорони здоров'я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»
Iinternatura -> Рефератів циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика сімейна медицина»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка