Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»Скачати 289.69 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір289.69 Kb.
ТипПротокол
Міністерство охорони здоров'я України

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Кафедра сімейної медицини ФПО

Затверджено Вченою радою

факультету післядипломної освіти

«____»________________2015 р.

Протокол №_________________

Голова Вченої ради ФПО

д.мед.н., професор _____В.І.Снісарь

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА

циклу тематичного удосконалення

«Геріатричні аспекти в організації роботи на первинному рівні лікарем ЗПСМ»
Тривалість циклу : 1 місяць (156 годин)

Дніпропетровськ – 2015Склад робочої групи:


 1. Чухрієнко Неонілла Дмитрівна - професор кафедри сімейної медицини

ФПО ДЗ «ДМА МОЗ України», доктор

медичних наук, професор, Заслужений

лікар України


 1. Височина Ірина Леонідівна - доктор медичних наук, зав.кафедрою

сімейної медицини ФПО ДЗ «ДМА

МОЗ України» 1. Василевська Ірина Василівна - кандидат медичних наук, доцент

кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ

«ДМА МОЗ України» 1. Росицька Олександра Анатоліївна - асистент кафедри сімейної медицини

ФПО ДЗ «ДМА МОЗ України»

Пояснювальна записка
Науковим напрямком медицини, який вивчає закономірність старіння організму є геронтологія та її частина – геріатрія, як складова галузі медицини, присвячена вивченню особливостей розвитку, перебігу, діагностики, лікування і профілактики захворювань, хроничних патологічних захворювань.

Метою циклу є розкриття геріатричних аспектів в організації роботи на первинному рівні лікарем ЗПСМ, удосконалення знань, умінь та практичних навичок, при спостереженні і організації лікування геронтологічного контенгенту населення з урахуванням специфіки формування патологічних проявів найбільш поширених захворювань, притаманних особам похилого і старечого віку.

Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції за № 47/5 від 16 жовтня 1992 року поставлено завдання перед демографічно старими країнами світу з розробки державних стратегій розвитку системи геріатричної допомоги населенню, що є актуальним для України, де середній вік населення збільшився до…… років, а частка населення старше працездатного віку становить 23,4% з прогнозованою тенденцією до її подальшого підвищення. Це визначає зростання соціально-економічного навантаження на працездатне населення та необхідність втручання медичної спільноти для більш активних дій щодо організації профілактичних і лікувальних заходів.

Численні потреби медичного, соціального і психологічного характеру, які формуються з віком, визначають необхідність розробки і впровадження державної системи комплексних заходів медико-соціальної допомоги населенню похилого віку, знайшло відображення в Концепції розвитку охорони здоров'я, затвердженою Указом Президента України «Про програму «Здоров'я літніх людей» від 10.12. 97 р. за № 1347/97, а за дорученням Прем'єр-міністра України, в Наказі МОЗ і НАМН України за № 186/25 від 07.07.98 р.

В подальшому в Україні була сформульована нова Концепція охорони здоров'я, яка затверджена Указом Президента від 07.12.2000 р. за № 1313/2000.

Основним елементом реформації галузі охорони здоров'я в Україні є налагодження якісного, кваліфікованого, високоефективного процесу лікарського забезпечення осіб старших вікових груп, тобто розвиток сучасного напрямку первинної допомоги.

Треба відмітити, що реформування охорони здоров'я з визначенням обсягів професійної діяльності лікаря першого контакту, призвело до того, що саме люди похилого віку стають предметом найбільшої уваги лікаря ЗПСМ.

Це пов'язано з тим, що у літніх осіб захворювання мають хронічний характер перебігу і існують певні проблеми для діагностики і лікування, які пов'язані з коморбідністю і особливостями перебігу і функціонального старіння організму.Важливим є той факт, що саме літні люди, в деяких випадках, не хочуть, а може з фінансових міркувань, не можуть бути госпіталізовані

Тому знання питань профілактики, попередньої діагностики, лікування, диспансерного спостереження є край нагальними для лікаря ЗПСМ. Разом з цим в навчальних програмах, як первинної так і вторинної спеціалізації, не приділено достатньої уваги і не виділено окремим блоком питання геронтології і геріатрії.

Таким чином, вкрай необхідним є здійснення підготовки лікарів ЗПСМ з питань сучасного мультидисциплінарного підходу до раннього виявлення, особливостіей лікування, диспансерного догляду пацієнтів старших вікових груп з урахуванням коморбідності і психологічних особливостей в контексті соціальних умов і сімейного оточення.

Навчання на циклі ТУ передбачає лекції, практичні і семінарські заняття.

Навчальний матеріал розрахований на 156 годин, з них 10 - лекційних, 36 - семінарських, 110 - практичних занять.

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів запроваджуються такі види контролю, як оцінка базисних знань та заключний залік. Розроблені питання для заключного контролю, надається перелік практичних навичок, список рекомендованої літератури, діючі накази МОЗ України.

Слухачі, які успішно склали залік, отримують посвідчення встановленого зразку.


НАВЧАЛЬНЫЙ ПЛАН

циклу тематичного удосконалення«Геріатричні аспекти в організації роботи на первинному рівні

лікарем загальної практики-сімейної медицини»
Тривалість навчання: 1 місяць (156 годин)
Мета навчання: удосконалення знань, умінь та практичних навичок з питань доклінічного та організаційного ведення пацієнтів старших вікових груп з урахуванням принципів геріатрії і соціальної геронтології.
Контингент: лікарі загальної практики-сімейні лікарі


Код курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

Лекції

Практичні заняття

Семінарські

заняття


Разом

1

Геронтологія як розділ медико-біологічної науки і геріартрія як галузь медицини. Особливості розвитку і перебігу, діагностики, лікування і профілактики хронічних патологічних процесів у осіб похилого і старечого віку.

22
1.1.Основні механізми старіння. Профілактика передчасного старіння. Поняття біологічного віку. Особливості геріатричної фармакології. Організація диспансерного нагляду за хронічними хворими і пов'язані з цим особливості лікування.
4

2

6
1.2.Особливості психо-емоціональної сфери, асоційовані з віком.4

4
1.3 Методика написання локальних протоколів з урахуванням коморбідності і затвердження протоколів ведення і клінічних настанов.
4

2

6

2.

Вікові зміни, особливості перебігу і лікування захворювань системи кровообігу в геріартрії .

22
2.1 Синдром болю в грудній клітці.

Ішемічна хвороба серця (стенокардія, гострий коронарний синдром, інфаркт міокарду).


6

2

8
2.2 Атеросклероз (дисліпідемія, кардіосклероз).
4
4
2.3 Порушення ритму і провідності.
2
2
2.4 Артеріальна гіпертензія.
2
2
2.5 Серцева недостатність.
4
4

3.

Вікові зміни та особливості перебігу і лікування захворювань системи дихання в геріатрії.23.1 Хронічні обструктивні захворювання
2
2
3.2 Пневмонії
2
2
3.3 Бронхіальна астма
2
2

4.

Вікові зміни та захворювань органів травлення в геріатрії.

22
4.1 Дивертикули стравоходу

2
2
4. 2 Хронічні запалення та виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки
2
2
4.3. Хронічні панкреатити
2
2
4.4 Хронічні холецистити
2
2
4.5 Хронічні коліти
2
2
4.6 Закрепи
2
2
4.7 Хронічні гепатити
2
2

5.

Вікові зміни та особливості захворювань сечовивідної системи в геріатрії.2

2

6.

Вікові зміни та особливості захворювань ендокринної системи і обміну речовин в геріатрії2

2
6.1 Цукровий діабет
2
2
6.2 Подагра
2
2
6.3 Ожиріння
2
2
6.4 Захворювання щитоподібної залози.
2
2
6.5 Жііночий та чоловічний клімакс.
2
2

7.

Вікові зміни та особливості захворювань нервової системи і порушень психіки в геріатрії.2

2
7.1 Синдром когнитивних порушень в геріатрії.

2

4

2

8
7.2 Вестибулярні порушення, «синдром падіння» в геронтологічній практиці.
4

2

6
7.3 Особливості больового синдрому.

2

4
6
7.4 Попередня діагностика і тактика ведення инсомнії.
4
4
7.5 Діагностика і допомога при гострих і невідкладних станах (ГПМК, інфекційні захворювання, ЧМТ, інтоксикації)
4

2

6
7.6 Пограничні психічні стани в геріатрії
4

2

6

8.

Вікові зміни та особливості захворювань опорно-рухового апарату2

2
8.1 Остеохондроз
2
2
8.2 Остеопороз
2
2
8.3 Деформуючий артроз
2
2

9.

Вікові зміни захворювань крові.2

2
9.1 Анемії
2
2
9.2 Патологія згортання крові.
2
2
9.3 Злоякіні захворювання крові
2
2

10.

Вікові зміни органів зору і слуху в геріатрії2

2
10.1 Захворювання рогівки, кришталика,

Старечий ектопіон і елтропіон, пресбіопія, катаракта, судинний склероз ситівки та їх лікування.


4
4
10.2 Захворювання органів слуху.
2
2

11.

Вікові зміни шкіри і слизових оболонок в геріатрії.2

2

12.

Онкологічні проблеми осіб похилого віку.2

2
12.1 особливості проявів і перебігу раку легенів, гортані.
2
2
12.2 Особливості проявів і перебігу онкозахворювань шлунково-кишкового тракту.
4
4
12.3.Особливості проявів і перебігу онкозахворювань сечостатевої системи.
4
4
12.4 Рак шкіри.
2
2

Всього

10

110

36

156


Форми контролю та оцінювання

 1. Поточний контроль здійснюється до конкретних цілей на кожному з семінарських занять.

Рекомендуються:

 • тестові завдання, ситуаційні задачі (для контролю теоретичноїпідготовки і оцінки уміння застосовувати теоретичні знання в конкретних ситуаціях)

 • опитування, участь в дискусіях.

 1. Пропоновані питання для контролю поточного і рубіжного.

Питання до заліку

 1. Геронтологія як наука, основні поняття, класифікація, теорія старіння.

 2. Психологічні і організаційні особливості взаємовідносин лікаря ЗПСМ та хворих похилого віку.

 3. Особливості метаболізму ліківв старечому організмі, дозування та схеми призначення.

 4. Геріатрія. Загальні особливості перебігу хвороб в старечому віці.

 5. Вікові зміни серцево-судинної системи.

 6. Сучасні уявлення про артеріальну гіпертензію, класифікація, протоколи ведення, Наказ МОЗ України № 384 від 24.05.2015, особливості ведення осіб похилого віку.

 7. Фактори ризику та профілактика ішемічної хвороби в похилому віці.

 8. Гострий коронарний синдром, особливості перебігуу літніх людей..

 9. Лікування ІХС в похилому віці.

 10. Типова ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда.

 11. Особливості перебігу, клінічних проявів інфаркта міокарда у хворих похилого віку.

 12. Ускладнення інфаркту міокарда, характерні для хворих похилого віку.

 13. Особливості лікування артеріальнеої гіпертензії у людей похилого віку.

 14. Поняття рефрактерної гіпертензії, причини, принципи діагностики.

 15. Гіпертонічні кризи, невідкладна допомога.

 16. Вторинні артеріальні гіпертензії. Діагностика.

 17. Хронічна недостатність кровообігу.

 18. Набряковий синдром.

 19. Серцева астма, набряк легень. Невідкладна допомога.

 20. Морфологічні та функціональні зміни органів травлення у людей похилого та старечого віку.

 21. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у літніх пацієнтів.

 22. Дивертикули стравоходу і грижі стравохідного отвору діафрагми у літніх хворих людей.

 23. Хронічні гастрити у літніх хворих.

 24. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки у літніх людей

 25. Симптоматичні виразки у літніх пацієнтів

 26. Порушення мікробної флори кишечника в похилому і старечому віці

 27. Проблема запору в геріатрії

 28. Синдром діареї в практиці геріатра

 29. Нетримання калу в похилому і старечому віці

 30. Хронічний холецистит у літніх

 31. Хронічний панкреатит у літніх

 32. Жировий гепатоз і неалкогольний стеатогепатит у літніх.

 33. Хронічні гепатити у літніх хворих

 34. Цироз печінки у літніх

 35. Синдром хронічної абдомінальної ішемії в практиці герыатра

 36. Особливості клінічної діагностики онкологічних захворювань органів травлення в геріатрії

 37. Грибкова інфекція шлунково-кишкового тракту у літніх

 38. Невідкладні стани в геріатричный гастроентерології

 39. «Гастроентерологічні» симптоми негастроентерологічних захворювань в геріатрії

 40. Ятрогенні захворювання органів травлення у літніх

 41. Основи раціонального харчування пацієнтів похилого та старечого віку

 42. Інсомнія у похилому віці: визначення, класифікація.

 43. Інсомнія у похилому віці: тактика ведення сімейним лікарем.

 44. Когнитивні розлади: клінічні ознаки, диференційна діагностика, тактика ведення сімейним лікарем.

 45. Деменція: клінічні ознаки, диференційна діагностика, тактика ведення сімейним лікарем.

 46. Синкопа у похилому віці: клінічні ознаки, диференційна діагностика, тактика ведення сімейним лікарем.

 47. Колапс у похилому віці: клінічні ознаки, диференційна діагностика, тактика ведення сімейним лікарем.

 48. Синдром падіння у похилому віці: клінічні ознаки, диференційна діагностика, тактика ведення сімейним лікарем.

 49. Вестибулярні порушення: клінічні ознаки, диференційна діагностика, тактика ведення сімейним лікарем.

 50. Ознаки хронічного больового синдрому та диференційна діагностика болю у літніх хворих.

 51. Особливості надання допомоги літнім хворим з больовим синдромом.

 52. Оцінка рухової активності, активності повсякденного життя у літніх людей.

 53. Особливості діагностики та надання допомоги у похилому віці з інфекційними захворюваннями (менінгіт, енцефаліт, ускладнення ГРВІ та пневмоній)

 54. Особливості діагностики та надання допомоги з ЧМТ та ускладнень ЧМТ у похилому віці.

 55. ГПМК: тактика ведення в гострому періоді.

 56. Реабілітація хворих, що після інсульт – мультидисциплінарний підхід.

 57. Інтоксикаційний та метаболічний синдроми у похилому віці – особливості діагностики та ведення.

 58. Пограничні психічні стани у похилому віці (депресивні, тривожні, галюцинації): клінічні ознаки, диференційна діагностика, тактика ведення сімейним лікарем.


Перелік практичних навичок і професійних завдань на циклі тематичного удосконалення.

Назва навичок та умінь

Рівень

1.

Оформлення обліково-звітної медичної документації

+++

2.

Написання локального протоколу з визначенням маршрута пацієнта

+++

3.

Оволодіння основними положеннями протоколів ведення хворих похилого віку на первинному рівні.

+++

4.

Основи знань і навиків для формування диспансерних груп серед осіб старших вікових груп.

+++

5.

Проведення оцінки, аналізу та моніторингу стану здоров'я пацієнтів старших вікових груп:

 • вимірювання тиску на верхніх та нижніх кінцівках

 • розрахунок маси тіла та індекса Соколова -Лайона.

 • вимірювання очного тиску
+++

6.

Організація медико- психологічної допомоги пацієнтам похилого віку.

+++

7.

Виявлення осіб з факторами ризику з урахуванням коморбідності, притаманній старшій віковій катогорії населення.

+++

8.

Принципи організації заходів щодо профілактики травматизму з урахуванням особливостей пацієнтів похилого віку.

+++

9.

Проведення консультацій щодо здорового способу життя, раціонального харчування, необхідних гігієнічних заходів людям похилого віку.

+++

10.

Проведення диференційної діагностики між симптомами захворюванння та фізіологічними змінами при старінні.

+++

11.

Координація роботи мультидисциплінарної команди (родина, друзі, медичні працівники, соціальна служба, психолог).

+++

12.

Оцінка та корекція ризиків при наданні геріатричної допомоги: поліпрагмазія, ятрогенія, обмеження фізичної активності, соціальна залежність та інш.).

+++

13.

Надання нівідкладної екстренної) допомоги особам похилого віку в межах ресурсів первинної медико-санітарної допомоги згідно діючим стандартам та нормативних документів МОЗ України при:

+++

13.1 Серцево-судинній патології : раптовій коронарній смерті, зупинці кровообігу, зупинці дихання, гострому коронарному синдромі,гострій серцевій недостатності, кардіогенному шоці,

синкопальних станах, гіпертонічному і гіпотонічному кризі

+++

13.2 Бронхо-легеневій патології: гострій асфіксії (сторонні тіла гортані, трахеї, повішення) бронхоспазмі, загостренні бронхіальної астми, пневмотораксі, набряку Квінке, анафілактичних станах.

+++

13.3 Патології шлунково-кишкового тракту: гострому абдомінальному болю, діареї, рвоті, кровотечі з органів ЖКТ.

+++

13.4 Неврологічній патології: ішемічному і геморагічному інсульті, мозковій комі, набряку мозку, гострому психозі, абстинентному синдромі, алькогольному делірії.

+++
13.5 Патології ендокринної системи: коматозні стани при цукровому діабеті ( кетоацидотична, гіпоглікемічна, гіперосмоля-рна, лактацидемічна кома), мікседематозна кома, тиреотоксичному кризі, приступах феохромоцитоми.

+++
13.6 Нирково-сечовій патології: гострій нирковій недостатності, гострій затримці сечі, гострій гематурії.

+++
13.7 Патології інших систем: гострому нападі глаукоми, опіках і травмах очей, сторонньому тілі ока, крововиливах в ситківку, кровотечі з носа (передня тампонада), видаленні стороннього тіла та сірчаної пробки з вуха.

+++
13.8 При забоях, вивихах, ураженні блискавкою, отруєннях (побутових, інфекційних, медикаментозних).

+++
Нормативно-правові акти, що врегульовують функціонування

центрів ПМСД
Закони України:

від 25.12.2012 №340 „Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою";

від 05.09.2012 №907 „Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою";
Накази МОЗ України:

2011 рік

від 02.11.2011 №743 „Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги";

від 11.11.2011 №777 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 №360";


2012 рік

від 14.02.2012 №110 „Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування";

від 23.02.2012 №130 „Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню";

від 25.04.2012 №311 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі";

від 03.08.2012 №600 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії";

від 03.08.2012 №602 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті";

від 05.09.2012 №907 „Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою";


201З рік

від 01.06.2013 №460 „Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій";

від 27.06.2013 №555 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних обструктивних захворюваннях легень";

від 24.07.2013 №629 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу";

від 16.08.2013 № 731 „Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги „Туберкульоз", затвердженого наказом МОЗ від 21.12.2012 №1091 „Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі";

від 08.10.2013 №868 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі";

від 31.10.2013 №943 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлексній хворобі";

від 27.12.2013 №1150 „Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико- санітарної) допомоги та його підрозділів";

2014 ріквід 15.01.2014 №34 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги";

від 02.04.2014 №233 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С";

від 02.04.2014 №234 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при меланомі";

від 02.04.2014 №235 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку передміхурової залози";

від 02.04.2014 №236 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазіях та раку шийки матки";

від 02.07.2014 №455 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента 8Т";

від 16.07.2014 №499 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях";

від 10.07.2014 №482 „Про внесення змін до наказу МОЗ України від

01.06.2012 №419 (пілотний проект)";

від 14.07.2014 №488 „Про затвердження Плану заходів МОЗ України стосовно удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на 2014 рік";

від 03.09.2014 №613 „Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті";

від 08.09.2014 №620 „Про затвердження га впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі"

від 10.09.2014 №638 „Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки"


Література:

1. Анисимов В.Н. Молекулярн ые и физиологические механизмы старения. - Спб.: Наука, 2003. - 468 с.

2. Безруков В.В., Купраш Л.П., Петриненко А.Ю. та ін. Фармакологічний довідник з кардіології. К. ТОВ „ДСГ Лтд”,2005. – 144с.

3. Бобров В.О., Жаріков О.Й., Давидова І.В. та ін. Артеріальна гіпертензія в осіб літнього віку. Особливості діагностики. Диференційоване лікування, методичні рекомендації. К.,2000. – 20с.

4. Гериатрия: Учеб. пособие /Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. Коркушко й др.; под ред. Д.Ф.Чеботарева. - М.: Медицина, 1990. - 280 с.

5. Давыдовский И.В. Геронтология. М.”Медицина”,1966 – 300с.

6. Донцов В.Й., Крутько В.Н., Подколзин А.А.. Фундаментальньїе механизмьі геропрофилактики / М.:Биоинформсервис. 2002. - 460 с.

7. Коркушко О.В. Чеботарев Д.Ф., Калиновская Е.Г. Гериатрия в терапевтической практике. – К., „Здоров ’ я”, 1993. – 840с.

8. Котельников Г.П, Яковлев О.Г. Практическая гериатрия / Сама­ра.: 1995. -614с.

9. Основы геронтологии. Под ред. Л.Бине, и Ф.Бурльера. Пер. с французского. М. Медгиз., 1960. – 458 с.

10. Токарь А.В., Ена Л.М. Артериальная гипертензия в пожилом й старческом возрасте. - К.: Здоров'я, 2005.

11. Щербина Е.А. Психические заболевания пожилого возраста. - К.: Здоров'я, 2003.

12.Кардіологія для сімейніх лікарів.(2011). Навч.посібник за ред.Заремби Є.Х.Київ, 531 с.

13.Бобров В.А., Давыдова И.В. (2003) Симптоматические гипертензии. Руководство для врачей. Четверта хвиля, Киев, 256 с.

14.Сіренко Ю.М., Маньковський Б.М. (2004) Артеріальні гіпертензії при ендокринних захворюваннях. Четверта хвиля, Київ, 165 с.

15. Денисова Т.П., Тюльтяева Л.А. Гериатрическая гастроэнтерология. МИА, Москва.2011. – 326 стр.

Скачати 289.69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка