Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького


Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Вади положення та розвиткуСторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Вади положення та розвитку жіночих статевих органів

Етіологія і патогенез. Класифікація. Діагностика. Клініка. Сучасні методи лікування. Медична реабілітація жінок с ендометріозом.

Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Особливості клініки. діагностики та лікування найбільш поширених видів гінекологічної патології у дівчат та підлітків.

Гiперантефлексiя, ретродевiацiя матки, опущення i випадiння стiнок вагiни i матки. Лiкування. Профiлактика. Вади розвитку статевих органiв жiнки. Iнфантилiзм, порушення статевого розвитку, дисгенезiї гонад.
Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології
Конкретні цілі:
1. Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори передракових, доброякісних та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

2. Класифікувати і аналізувати клінічну картину передракових, доброякісних та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

3. Складати план обстеження та аналізувати результати лабораторних та інструментальних обстежень при передракових, доброякісних та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

4. Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз.

5. Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при передракових, доброякісних та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

6. Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції.


Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.

Доброякiснi пухлини зовнішних жiночих статевих органiв. Доброякісні пухлини яечникiв: епiтелiальнi, пухлини строми статевого тяжа, лiпiдно-клiтковi пухлини, гермiногеннi пухлини. Поняття кiсти i кiстоми яєчника.

Доброякісні пухлини матки. Лейомiома матки. Клiнiка, дiагностика, лiкування.
Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутвори геніталій. Трофобластичні захворювання.

Фоновi та передраковi захворювання зовнішних жіночих статевих органiв Фоновi та передраковi захворювання шийки матки: ерозiя, полiп, ектропiон, ендоцервiцит. Диспластичнi захворювання шийки матки. Гiперпластичнi проце­си ендометрiя Сучаснi методи діагностики та лiкування.

Злоякiснi новоутворювання зовнішних жiночих статевих органiв. Рак вульви. Рак шийки матки. Рак тiла матки. Саркома матки. Рак яєчникiв. Рак матковоi труби. Класифiкацiя, клiнiка, дiагностика, лiкування.

Трофобластичнi захворювання. Дiагностика i лiкування. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.


Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги
Тема 24. Запальні захворювання жіночих статевих органів

Етіологія, патогенез, класифікація. Особливості перебігу в різні вікові періоди. Запальні захворювання неспецифічної етіології (вульвіт, вагініт, ендоцервіцит, ендометрит, аднексит, пельвіоперитоніт, параметрит), специфічної етіології (туберкульоз).

Захворювання, що передаються статевим шляхом (трихомоноз, гонорея, кандидоз, вірусні ураження, уреаплазмоз, мікоплазмоз хламідіоз). Діагностика, лікування та профілактика бактеріального вагінозу. Ведення хворих з гнійною тубооваріальною пухлиною. Особливості лікування гострих і хронічних захворювань запальних процесів жіночих статевих органів. Покази до хірургічного лікування запальних процесів. Реабілітація жінок, які перенесли запальні процеси.
Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології

Позаматкова вагітність, апоплексія яєчника, розрив капсули пухлини яєчника, перекрут ніжки пухлини, гнійна тубооваріальна пухлина, порушення живлення лейоміоматозного вузла. Невідкладна допомога.

Травматичні пошкодження статевих органів. Диференціальна діагностика невідкладних гінекологічних станів з гострою хірургічною патологією (апендицит, кишкова непрохідність, холецистит, ниркова коліка, перфоративна виразка шлунка). Передопераційна підготовка і післяопераційне ведення гінекологічних хворих. Анестезія під час гінекологічних операцій. Ендоскопічні методи лікування патології придатків матки, непліддя, лейоміом, ендометріозу та інших видів гінекологічної патології
Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сімї
Конкретні цілі:
1. Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори неплідності.

2. Класифікувати і аналізувати клінічну картину неплідності.

3. Складати план обстеження та аналізувати результати лабораторних та інструментальних обстежень при неплідності.

4. Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз порушень менструальної функції жінки

5. Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при неплідності та при порушеннях менструальної функції.

6 .Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції


Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Причини жіночої та чоловічої неплідності. Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. Гормональні методи лікування неплідності. Інсемінація спермою чоловіка, донора. Екстракорпоральне запліднення, та інші сучасні репродуктивні технології. Хірургічні методи лікування.

Організація, структура і завдання служби планування сім`ї. Сучасні аспекти контрацепції. Класифікація, механізм дії та ефективність сучасних протизаплідних засобів.


Тема 27. Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби Захист учбової історії хвороби.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ − МОДУЛЮ 2:

Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періодуТема

Лек-ції

Пр. зан

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Складання алгоритмів надання невідкладної допомоги при екстремальних станах в акушерстві

Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2

4

2

Тема 13. Невиношування вагітності.

2

4

1

Тема 14. Переношування вагітності. Вади скоротливої діяльності матки.
4

2

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.
4

2

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві.

2

4

2

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2

4

2

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання.

2

4

1

Індивідуальна самостійна робота3

Підсумковий модульний контроль
2

5

Всього: кредитів ECTS – 2,0 годин – 60; з них:

10

30

20


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду


№ п/п

Тема

К-ть годин

1.

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2

2.

Невиношування вагітності.

2

3.

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2

4.

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

2

5.

Післяпологові септичні захворювання

2
Всього

10


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду


№ п/п

Тема

К-ть годин

1.

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.


4

2.

Невиношування вагітності.


4

3.

Переношування вагітності. Вади скоротливої діяльності матки

4

4.

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

4

5.

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

4

6.

Оперативне акушерство. .Пологовий травматизм.

4

7.

Післяпологові септичні захворювання

4

8.

Підсумковий модульний контроль залікового модулю 2

2
Всього

30ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
1. Оцінювати стан шийки матки при доношеній, переношеній вагітності та передчасних пологах.

2. Визначати діагностичні критерії вузького тазу (проводити пельвіометрію, вимірювати додаткові розміри тазу, ставити діагноз клінічно вузького тазу).

3. Складати схеми медикаментозної корекції вад пологової діяльності.

4. Оцінювати результати амніоскопії, амніоцентезу, інтерпретація КТГ, УЗД.

5. Розробляти алгоритми надання невідкладної допомоги при акушерській кровотечі.

6. Надавати невідкладну допомогу при важких формах прееклампсії та еклампсії.

7. Розробляти алгоритми надання невідкладної допомоги при гіпоксичних ускладненнях плода та дистресу новонародженого.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду


п/п


Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1

Підготовка до практичних занять.

12

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Індивідуальна СРС.


3

Підсумковий модульний контроль

3

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

5

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

20

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА


Модуль 2 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 3
Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

16

Тема 13. Невиношування вагітності.

16

Тема 14. Переношування вагітності. Вади скоротливої діяльності матки.

16

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.

16

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві.

16

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

16

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання.

16

Індивідуальна СРС.

8

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» − 16 балів, «4» − 13 балів, «3» − 10 балів, «2» − 0 балів. За виконання індивідуальної СРС присвоюється максимально 8 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів під час практичних занять (7 х 10).Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ - МОДУЛЮ 3: Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.


Тема

Лекції

Пр. зан

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи

Обстеження хворої, оцінка результатів клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень. Підготовка учбової історії хвороби.

Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих.
4

1

Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

2

4

2

Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Вади положення та розвитку жіночих статевих органів
4

2

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології

Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.

2

4

2

Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутвори геніталій. Трофобластичні захворювання.

2

4

2

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

Тема 24. Запальні захворювання жіночих статевих органів.

2

4

2

Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології.
4

1

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сімї

Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сімї.

2

4

2

Тема 27. Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії хвороби.
4

6

Підсумковий модульний контроль.
4

5

Всього: кредитів ECTS – 2,5 годин –75;

з них:


10

40

25


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.


№ п/п

Тема

К-ть годин

1.

Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

2

2.

Доброякісні пухлини жіночих статевих органів.


2

3.

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутвори геніталій.

2

4.

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

2

5.

Неплідний шлюб. Планування сім’ї.

2
Всього

10Каталог: uploads -> repository -> akush
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
repository -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
akush -> Акушерство та гінекологія
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка